Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
Veniturile si cheltuielile


Veniturile si cheltuielile


Veniturile si cheltuielile

1 Veniturile

In categoria veniturilor se includ atat sumele sau veniturile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse.

Veniturile din punct de vedere a naturi lor pot fi grupate astfel:

  1. venituri din exploatare
  2. venituri financiare
  3. venituri exceptionale

Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor, astfel:
1.1 -venituri din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate;

-venituri din variatia stocurilor, reprezentand variatia in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si productie in curs de la sfarsitul perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, neluand in calcul provizioanele pentru depreciere constituite.

Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie pe parcursul perioadei reprezinta o corectie a cheltuielilor de productie pentru a reflecta faptul ca fie productia a marit nivelul stocurilor, fie vanzarile suplimentare au redus nivelul stocurilor.

Veniturile din productia stocata se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in contul de profit si pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor):

-venituri din productia de imobilizari, reprezentand costul lucrarilor si cheltuielile efectuate de unitate pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale;

-venituri din subventii de exploatare, reprezentand subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii (finantarea activitatii de cercetare si alte finantari) de care beneficiaza unitatea;

1.5 -alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzand veniturile din creante recuperate si alte venituri din exploatare;

venituri din imobilizari financiare;

venituri din investitii financiare pe termen scurt;

venituri din creante imobilizate;

venituri din investitii financiare cedate;

venituri din diferente de curs valutar;

venituri din dobanzi;

venituri din sconturi obtinute; si

alte venituri financiare.

Sumele colectate de persoana juridica in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezinta venit din activitatea curenta. In aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.

Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzactie este determiata, e obicei, printr-un acord intre vanzatorul si cumparatorul/utilizatorul activului, tinand cont de suma oricaror reduceri comerciale.

(de exemplu, daunele pretinse de detinatorii de polite in urma producerii unor calamitati).

Veniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vanzari, comisioane, dobanzi, dividende.

Venituri din vanzari de bunuri

In contabilitate, veniturile din vanzari de bunuri se iregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti.

Veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

persoana juridica a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor;

persoana juridica nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la are ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor; si

veniturile si, respectiv, cheltuielile ocazionate de tranzactie pot fi cuantificate.

Venituri din prestarea de servicii

Veniturile din prestarea de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

Venituri din dobanzi, redevente si dividende

Veniturile din dobanzi, redevente si dividende se recunosc astfel:

dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;

redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului; si

dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

Veniturile din reluarea provizioanelor se evidentiaza distinct in functie de natura acestora.

Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite se efectueaza prin inregistrarea la venituri in cazul in care nu se mai justifica mentinerea provizioanelor constituite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.

2Cheltuielile

Cheltuielile unitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru:

consumul de stocuri, lucrari executate si servicii prestate de care beneficiaza unitatea;

cheltuieli cu personalul;

executarea unor obligatii legale sau contractuale etc

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, astfel:


cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile; costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate; costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei si apei consumate; valoarea animalelor si pasarilor; costul marfurilor vandute si al ambalajelor;

cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, redevente, locatii de gestiune si chirii; prime de asigurare; studii si cercetari; cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori); comsioane si onorarii; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari, detasari si transferari; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele;

cheltuieli cu personalul (salariile, asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli cu personalul, suportate de persoana juridica);

alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creante si debitori diversi; despagubiri, amenzi si penalitati; donatii si alte cheltuieli similare, cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital etc.)


pierderi din creante legate de participatii;

cheltuieli privind investitiile financiare cedate;

diferentele nefavorabile de curs valutar; dobanzile privind exercitiul financiar in curs;

sconturile acordate clientilor;

pierderi din creante de natura financiara si altele;


(calamitati si alte evenimente extraordinare).

Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite, calculate potrivit legi, se evidentiaza distinct, in functie de natura lor.

Potrivit art. 19 alin. 1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, in contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la inceputul anului.

In acest sens, conturile de cheltuieli si conturile de venituri in care se inregistreaza, in functie de natura lor, veniturile, respectiv, cheltuielile se inchid, provizoriu, prin rezultatul exercitiului.

Rezultatul definitiv al exercitiului se stabileste anual si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.

Rezultatul din exploatare

Diferenta dintre veniturile din exploatare si cheltuielile din exploatare sunt egale cu:


Rezultatul financiar


Rezultatul exceptional


Veniturile cat si cheltuielile se inregistreaza in contabilitate in momentul constatarii lor (nu in momentul incasarii sau in momentul platii).

De aceea se mai spune ca contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor este o contabilitate de angajamente.

Rezultatul din + Rezultatul = Rezultatul curent al perioadei

exploatare financiar sau a exercitiului

Rezultatul brut


Evidentierea sub forma grafica a rezultatului brut al exercitiului poate fi:


sau

Profitul impozabil


Vt- venituri totale;

Ct- cheltuieli totale;

Vn- veniturile neimpozabile;

Cn- cheltuielile nedeductibile.

Rezultatul exercitiului:


Rezultatul exercitiului este prezent in cadrul patrimoniului ca o sursa de finantare proprie in structura capitalului propriu.

Aplicatia 1. -O societate comerciala realizeaza urmatoarele venituri si cheltuieli:

venituri din exploatare 10.000.000 lei;

venituri financiare 3.000.000 lei;

venituri exceptionale 000.000 lei;

cheltuieli din exploatare    6.000.000 lei,

cheltuieli financiare    4.000.000 lei;

cheltuieli exceptionale 1.000.000 lei

Sa se determine:

a)     rezultatul din exploatare

b)     rezultatul financiar

c)     rezultatul exceptional

d)     rezultatul brut

a) Rezultatul din exploatare= V exploatare -C exploatare =10.000.000-6.000.000=4.000.000 lei

b)     Rezultatul financiar = V financiare-C financiare =3.000.000-4.000.000=-1.000.000 lei

c) Rezultatul exceptional = Vexceptionale- Cexceptionale=000.000-1.000.000=1.000.000 lei

d)Rezultatul brut =(Vtotale- Ctotale)=(15.000.000-11.000.000)=4.000.000 lei

Daca societatea comerciala nu inregistreaza cheltuieli nedeductibile si venituri neimpozabile atunci profitul net va fi egal cu :

Profitul net = PB-IP= 4.000.000- (4.000.000*25%)=3.000.000 lei.

Impoyitul pe profit (I.P.)= Profitul impozabil* Cota de impozit=4.000.000*25%=1.000.000 lei.

Aplicatia 2-Veniturile si cheltuielile din exploatare aferente exercitiului curent sunt formate din .

venituri din vanzarea marfurilor 10.000.000 lei

venituri din vanzarea produselor finite 5.000.000 lei

cheltuieli cu marfurile vandute 000.000 lei

cheltuieli cu materiile prime    3.000.000 lei

cheltuieli cu salariile    4.000.000 lei

cheltuieli cu amortizarile 1.000.000 lei

Sa se stabileasca rezultatul din exploatare .

Veniturile din exploatare =10.000.000+5.000.000 =15.000.000 lei

Cheltuieli din exploatare =000.000+3.000.000+4.000.000+1.000.000=10.000.000 lei

Rezultatul din exploatare =15.000.000-10.000.000=5.000.000 lei.

TEST NR.2

Societatea realizeaza in cursul lunii urmatoarele operatiuni economico-financiare privind veniturile:

livrarea produselor finite, cu factura, in valoare de 3.000.000 lei, TVA 19%;

livrarea semifabricatelor, fara factura, in valoare de 1.000.000 lei, TVA 19%;

facturarea lucrarilor si serviciilor prestate catre terti in valoare de 000.000 lei, TVA 19%, conform facturii;

inregistrarea serviciilor executate catre terti, fara factura, in valoare de 1.000.000 lei, TVA 19%;

facturarea activitatii de studii si cercetari realizata pentru clienti, conform contractelor incheiate, in valoare de 4.000.000 lei, TVA 19%;

facturarea chiriilor catre terti in valoare de 3.000.000 lei;

inregistrarea chiriilor datorate de personalul unitatii la locuintele - proprietatea unitatii in valoare de 1.000.000 lei, TVA 19%;

vanzarea marfurilor pe credit comercial, astfel: 1.000.000 lei , TVA 19% conform facturii si 500.000 lei, TVA 19% fara factura;

inregistrarea ambalajelor nerestituite de clienti (cele care circula pe principiul restituirii) 1.000.000 lei;

inregistrarea imputarii lipsei de marfuri gestionarului in sume 100.000 lei;

descarcarea gestiunii de produse finite in valoare de 1.000.000 lei , TVA 19%;

se realizeaza un proiect de cercetare, prin eforturi proprii, in valoare de 1.000.000 lei;

se realizeaza din productie proprie un mijloc fix in valoare de 5.000.000 lei ;

se reactiveaza un client ce a fost scos din evidenta in valoare de 300.000 lei;

inregistrarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii in valoare de 1.000.000 lei;

inregistrarea dividendelor de primit aferente titlurilor de participare in suma de 200.000 lei;

inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar rezultate din lichidarea imprumuturilor din obligatiuni in valutin sume 300.000 lei;

inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor banesti in devize in suma de 400.000 lei;

inregistrarea dobanzilor datorate unitatii de catre debitori diversi in suma de 100.000 lei;

se primesc cu titlu gratuit marfuri in valoare de 100.000 lei, materii prime in valoare de 200.000 lei si materiale in valoare de 300.000 lei;

in urma casarii unui mijloc fix au rezultat materiale in valoare de 100.000 lei;

se vand mijloace fixe catre terti in valoare de 5.000.000 lei, TVA 19%.

Cerinte:

Grupati veniturile pe :

venituri din exploatare

venituri financiare

venituri exceptionale

Atat veniturile cat si cheltuielile

Structura contului de profit si pierdere conform OMF nr. 306/2002 este urmatoarea:

Contul de profit si pierdere

  1. Cifra de afaceri neta
  1. Variatia stocurilor de produse finite, produse reziduale, semifabricate si productie in curs de executie
  1. Productia imobilizata
  1. Alte venituri din exploatare
  1. -Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

- Alte cheltuieli din afara

Cheltuieli cu personalul

Salarii

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, cu mentionarea distincta a celor referitoare la pensii

a) Armonizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale

b) Ajustarea valorii activelor circulante

8. Alte cheltuieli de exploatare

Profitul sau pierderea din exploatare

9. Venituri din interese de participare

-din care in cadrul grupului

10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

-din care in cadrul grupului

11. Venituri din dobanzi si alte venituri similare

-din care in cadrul grupului

1 Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante

13. Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli similare

-din care in cadrul grupului

14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta

15. Venituri extraordinare

16. Cheltuieli extraordinare

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara

18. Impozitul pe profit

19. Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus

20. Rezultatul exercitiului financiar

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate