Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
ELEMENTE DE DREPT SI ADMINISTRAREA AFACERILOR


ELEMENTE DE DREPT SI ADMINISTRAREA AFACERILOR


TRICA A FLORIN

STUDENT ANUL II ID.SNSPA

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

GRUPA 204

REFERATELEMENTE DE DREPT SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Document

Informatii

continute

Compartiment

responsabil

Observatii

Fisa de date a

achizitiei

Date de contact

Descrierea criterilor de calificare a operatorilor economici

Informatii privind desfasurarea procedurii

Informatii privind legislatia aplicabila

Compartimentul intern de achizitii publice

Fisa de date a achizitiei contine toate acele informatii care vor fi publicate in anuntul/invitatia de participare

Caiet de sarcini/

Documentatie descriptiva

Specificatii tehnice

Descrierea obiectului contractului

Compartimentul solicitant

Compartimentul intern de achizitii publice

Prestatorul de servicii de consultanta

In cadrul documentatiei discriptiveva fi descrisa necesitatea autoritatii contractante in general, detaliindu-se in cadrul rudelor de negocieri sau discutii.

Model de contract

Clauze obligatorii

Clauze specifice

Clauze negociabile

Compartimentul intern de achizitii publice

Compartimentul juridic

Modelul de contract trebuie sa fie specific obiectului contractului

Formulare

Formulare ce se vor completa de catre ofertant

Compartimentul intern de achizitii publice

Formularele continute in documentatia de atribuire vor structura informatia necesara autoritatii contractante si vor usura elaborarea ofertei de catre operatorul economic

ANALIZA SWOT A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA

Continutul documentatiei de atribuire

Contractul de achizitie publica poate fi atribuit prin una dintre urmatoarele proceduri:

a)       Licitatie deschisa.

b)      Licitatie restrinsa.

c)       Dialogul competitiv.

d)      Negocierea poate fi:

cupublicarea prealabila

fara publicare prealabila

e)       Achizitia directa de produse.

Ofertantul

Are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de o subcontracta

o parte din contractul respectiv.

Operatorul economic

Nu are dreptul:

- de a participa in doua sau mai multe asocieri;

- de a depune oferta individuala in cadrul unei alte oferte;

Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda :

1.Informatii generale privind autoritatea contractanta

2.Instructiuni privind date limita si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire:

- Obiectul contractului respectiv

- Procedura aplicatiei:cerere de oferte;

- Legislatia aplicatiei.

3.Criterii de calificare/Documente solicitate/Cerinte minime de calificare

4. Instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare.

5. Modul de prezentare a propunerii tehnice este raspunsul punctual la cerintele tehnice prezentate in Caietul de sarcini

Prezentarea ofertei

Adresa la care se depune oferta

Data si ora limita de depunere a ofertelor

Numarul de oferte : un original si doua copii.

Modificarea si retragerea ofertelor

Nu se accepta oferte intarziate

Nu se depun oferte alternative

6. Descrierea si evaluarea ofertelor.

7. Criteriul de atribuire pntru stabilirea ofertei castigatoare.

Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult trei zile lucratoare de la data la care comisia a stabilit oferta castigatoare.

Contractul de achizitie publica cu ofertantul se incheie in perioada de valabilitate a ofertei si nu mai devreme de sapte zile de la data transmiterii comunicarii.

Actualizarea pretului contractului.

Pretul contractului de achizitie publica este ferm, exprimat in RON.

8. Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac.

9. Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Contractul de servicii cuprinde in mod obligatoriu clauzele referitoare la:

preambul;

clauze contractuale obligatorii;

clauze contractuale specifice.

Preambulul cuprinde informatii despre :

termenul legal in baza caruia se semneaza contractul;

denumirea partilor contractuale;

definitii aplicabile;

interpretabile .

Clauzele contractuale obligatorii se refera la :

pretul contractului;

durata contractului;

documentele contractului;

obiectul principal al contractului;

sanctiuni ale neexecutarii culpabile a obligatiilor;

obligatiile principale ale partilor.

Clauzele contractuale specifice fac referire la :

- modalitatea de ajustare a fructului;

- termene de executare a obligatiilor partilor;

receptie,inspectii,teste;

subcontractori;

asiguratori.

Regulile de publicitate

  1. Anuntul de participare se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cand se initiaza o procedura de licitatie deschisa sau licitatie restransa, in urmatoarele conditii:

contractul este de furnizare sau de servicii si valoarea este este mai mare de 125.000 EUR

contractul este de lucrari iar valoarea este mai mare de 5.000.000 EUR

  1. Anuntul de intentie se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene atunci cand:

contractul este de furnizare sau de servicii iar valoarea este mai mare de 750.000 EUR

contractul este de lucrari iar valoarea este mai mare de 5.000.000 EUR

Anuntul de atribuire se publica in cel mult 48 de zile dupa finalizarea unei proceduri prin incheierea unui contract si de asemenea se publica in Jurnalul Uniunii Europene, cand:

contractul este de furnizare sau de servicii si valoarea este mai mare de 125.000 EUR;

contractul erste le lucrari si valoarea este mai mare de 5.000 EUR

Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica numai dupa indeplinirea termenului de:

15 zile de la data transmiterii comunicarii in cazul in care valoarea contrtactului este mai mare de 40.000 EUR pentru contractele de furnizare si 250.000 EUR pentru contractele de lucrari ;

7 zile de la data transmiterii comunicarii in cazul in care valoarea contractului este mai mica sau egala cu pragurile mai sus mentionate.

BIBLIOGRAFIE

Suport de curs "Dreptul Afacerilor Publice" Lector universitar doctor Madalina Cocosatu

OUG Nr.34/2006

Internet

Notite - cursuri

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate