Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor




Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
Metoda cash-flow-ului actualizat


Metoda cash-flow-ului actualizat


Metoda cash-flow-ului actualizat

Tehnica cash-flow-ului discontat (CFD) sau a cash-flow-ului actualizat prin discontare, este utilizata pentru a determina si compara venitul generat de un proiect de investitii prin discontarea cash-flow-urilor viitoare ale acestuia cu scopul de a obtine valoarea prezenta a acestor fluxuri.

Metoda se concentreaza asupra fluxurilor de intrare si de iesire de numerar si mai putin asupra venitului net obtinut. Rata obtinuta prin aceasta metoda este adevarata rata a rentabilitatii anuale a capitalului imobilizat in investitie.



Exemplu :

Tehnica CFD admite faptul ca 1000 u.m. care vor fi incasate peste un an valoareaza mai putin decat 1000 u.m. incasate azi. Daca, de exemplu, rata dobanzii este de 15%, cele 1000u.m.care vor fi incasate peste un an sunt echivalente cu 850u.m. incasate azi. Cele 850 u.m. pot fi investite la o rata a dobanzii de 15%, ceea ce va conduce peste un an la obtinerea sumei de 1000 u.m.. In aceste conditii, intreprinderea nu va fi dispusa in prezent sa investeasca mai mult de 850 u.m.

Acest proces de exprimare in prezent a fluxurilor de numerar care se vor obtine in viitor se numeste discontare si este de fapt, inversa dobanzii compuse. Calculul CFD pune in relatie iesirile si intrarile de numerar de pe parcusul perioadei de viata a investitiei si coreleaza cash-flow-ului obtinut cu cheltuiala initiala.

Venitul generat de proiect este calculat inainte de deducerea oricaror cheltuieli generate deprecieri.

Impozitul este un factor important in evaluarea investitiei si trebuie dedus in anul in care a fost platit, nu in anul in care a fost generat. Aici vor fi incluse toate scutirile de impozit de care s-a beneficiat la echipamente , acestea constituind economii realizate din impozitare care vor conduce la cresterea fluxurilor actuale de intrare de numerar ale investitiei.

Prin calculul CFD se obtine valoarea prezenta a unei investitii realizate pe parcursul mai multor ani la o anumita rata a dobanzii. Valoarea prezenta este comparata cu costul initial, iar rata rentabilitatii din acel moment este utilizata ca rata de discontare pentru a se obtine o valoare prezenta egala cu costul initial al investitiei.

Aceasta rata de rentabilitate este comparata cu rata de rentabilitate pe care intreprinderea si-a stabilit-o ca obiectiv, pe aceasta baza decizandu-se daca investitia este sau nu viabila. Proiectele alternative de investitii pot fi evaluate comparand ratele de rentabilitate pe care le genereaza.

Tehnica CFD cuprinde trei elemente :

Calcularea valorii prezente.

Calcularea si utilizarea valorii prezente nete.

Calcularea si utilizarea ratei interne de rentabilitate.

Primul pas in aplicarea acestei metode il constituie calcularea valorii prezente.Aceasta este valoarea curenta obtinuta prin discontarea cash-flow-ului ce se spera ca se va obtine in anul urmator. O valoare prezenta se poate calcula utilizand ecuatia clasica de discontare :

CF

PV =

+ r) ⁿ

Unde : PV - reprezinta valoarea prezenta

CF - reprezinta cash- flow-ul din perioada care ne intereseaza

r - reprezinta rata dobanzii exprimata ca si coeficient, nu procentual

n - reprezinta numarul de ani avuti in vedere .

Se pot utiliza tabele de actualizare din care se pot extrage factorii de discontare.

Tehnica valorii prezente nete presupune existenta unei rate minime de rentabilitate dorite de firma(factorul de discontare) si consta in insumarea valorilor prezente a fluxurilor de intrare de numerar obtinute in fiecare an al duratei de viata a investitieidin care se scad valorile prezente a fluxurilor de iesire de numerar aferente aceleasi perioade.

Cu alte cuvinte, alegandu-se ca obiectiv o rata minima de rentabilitate, valorile prezente nete pentru fiecare an ( valoarea prezenta a intrarilor minus valoarea prezenta a iesirilor de numerar) sunt insumate rezultand valoarea prezenta neta a intregului proiect.

Daca in urma determinarii valorii prezente nete, rezultatul este pozitiv, proiectul se poate accepta , in caz contrar el va fi respins. Cand avem de ales intre mai multe prioecte de investitii vom alege priectul cu cea mai mare valoare prezenta neta .





Politica de confidentialitate





Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate