Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
Planul de afaceri - exemplu


Planul de afaceri - exemplu
PLANUL DE AFACERI

I.           DATE GENERALE

A.    Date de identificare a agentului economic

Numele firmei:
Data inregistrarii la Registrul Comertului:

Forma juridica de constituire: (SA, SRL, SNC, SCS, Pers. ind., As. famil.)

Tipul activitatii curente: (Prod., Serv., Com., Constr.,Com.ext.)

Natura capitalului: (Particular, Stat, Strain)

Asociati, actionari principali

Nume Prenume; Data nasterii; Adresa; Telefon; Stare civila

B.     Conducerea / Personalul societatii

B1. Conducerea

Functia; Nume Prenume; Studii; Experienta (Firma); Functie detinuta de la . la

B2. Personalul

Nr. total salariati: , din care direct productivi:

C.     Descrierea activitatii curente

Produsele / Serviciile

Principalii furnizori:

Denumire mat.prima / serviciu; Nume si adresa; Pondere (total aprovizionari) in lei; Forma de proprietate

Descrierea sumara a procesului tehnologic actual:

Date tehnice cu privire la mijloacele fixe aflate in proprietatea agentului economic:

Mijloc fix; Date tehnice; An fabricatie

D.    Piata actuala

Clientii:

Nume; Adresa; Forma de proprietate; Pondere in total vanzari

Concurentii:

Nume; Date cunoscute despre acestia

Pozitia produselor / serviciilor societatii comparativ cu cele ale concurentilor:

Produs

Pret

Calitate

Ieftin

Comparabil

Scump

Slaba

Comparabila

Superioara

II.        DATE DESPRE PROIECT

E.     Descrierea proiectului pentru care se solicita asistenta financiara

Produsele / Serviciile

Principalii furnizori:

Denumire mat.prima / serviciu; Nume si adresa; % in total aprovizionari; Forma de proprietate

Descrierea procesului tehnologic:

3.1. Impactul asupra mediului:

3.2. Modul de asigurare cu utilitati:

Descrierea investitiei propuse in contextul procesului tehnologic descris anterior (masini, echipamente, etc.)

Obiectul investitiei Furnizor Valoare estimata (conform facturilor proforma)

Graficul de realizare a investitiei: (conform anaxei)

Modificarile necesare la echipamentele, cladirile existente:

Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat:

F.      Date privind piata si promovarea produsului / serviciului

Clientii potentiali:

Nume; Adresa; Vanzari prevazute (conform comenzi proforma)

Concurentii potentiali:

Nume; Adresa; Produs

Principalele avantaje ale noilor produse / servicii oferite:

Pret; Calitate; Caracteristici noi; Servicii post vanzare; Altele (descrise)

Reactia previzibila a concurentei la aparitia noii oferte pe piata:

Cum se va realiza desfacerea produselor: % din total vanzari

Retea proprie de magazine .

Direct detailistilor    .

En gros    .

Alte metode (descriere)    .

Activitati de promovare a vanzarilor:

Reclama; Publicitate; Targuri / Expozitii; Pliante; Brosuri; Alte forme

Costurile anuale ale activitatii de promovare sunt estimate la suma de:

La prezentul s-au anexat:

Din trecut:

Bilanturile contabile ale ultimilor 2 ani

Situatia veniturilor si a cheltuielilor ale ultimilor 2 ani

Situatia creditelor deja existente

Pentru viitor:

Bilantul previzionat (conform anexa)

Fluxul de numerar (conform anexa) (separat pe proiect si pe total activitate)

Situatia veniturilor si a cheltuielilor (conform anexa) (separat pe proiect si pe total activitate)

Sursele de finantare ale investitiei se vor asigura din:

Suma %

a)      Capital propriu

b)      Credite bancare

c)      Alte surse (nominalizate)

Total

Anexe

DESCRIEREA INVESTITIEI

Descrierea investitiei/perioada

Luna 1

An 2

1.Proiectare, aprobari, avize

2.Achizitionarea terenului

3.Pregatirea si amenajarea terenului

4.Achizitionare (inclusiv montaj)

5.Constructia si instalarea

6.Transportul si montarea mijloacelor fixe

7.Utilitati

8.Probe tehnologice9.Cheltuieli pentru pornizea productiei

10. Masini si echipamente (fara montaj

11.Atingerea productiei planificate

BILANTUL PREVIZIONAT (mii lei)

An 1

An 2

An 3

An 4

Activ:

1. Active fixe (la valoarea ramasa)

2. Active circulante:

disponibil banesc

alte active circulante (stocuri + clienti)

3. Pierdere

Pasiv:

1. Capital propriu

2. Obligatii curente

3. Credite

4. Profit

SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR (mii lei)

EXPLICATII / PERIOADA

An 1 (defalcat pe luni si total)

An 2

An 3

An 4

VENITURI din:

1. Vanzari

2. Venituri financiare

3. Alte venituri

I. TOTAL VENITURI

CHELTUIELI DIRECTE:

Cheltuieli materiale:

Pe numerar

Pe credit

2. Cheltuieli cu manopera directa

II.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE (1+2)

CHELTUIELI INDIRECTE

1.Chirii

2. Utilitati

3. Desfacere / Transport

4. Reparatii / Intretinere

5. Amortizare

6. Cheltuieli adm. gosp.

7. Salarii TESA

8. Reclama

9. Asigurari

10. Cheltuieli cu dobanzile

11. Alte cheltuieli

III.TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE (1+11)IV.TOTAL CHELTUIELI (III+IV)

V. T.V.A.

VI. TOTAL GENERAL CHELTUIELI (IV+V)

VII. PROFIT IMPOZABIL (I-VI)

VIII. IMPOZIT PE PROFIT

IX. PROFIT NET (VII-VIII)

X. DIVIDENDE/PARTI SOCIALE

XI. PROFIT NEREPARTIZAT

XII. PROFIT NEREPARTIZAT CUMULAT (din anii precedenti)

FLUXUL DE NUMERAR (MII LEI)

EXPLICATII / PERIOADA

An 1 (defalcat pe luni si total)

An 2

An 3

An 4

1. Numerar la inceputul perioadei

2. Intrari de numerar

- din vanzari

pe numerar

pe credit

- din credite

- alte intrari de numerar

A. TOTAL NUMERAR DISPONIBIL (1+2)

Iesiri de numerar:

CHELTUIELI DIRECTE:

Cheltuieli materiale:

Pe numerar

Pe credit

2. Cheltuieli cu manopera directa

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

CHELTUIELI INDIRECTE

1.Chirii

2. Utilitati

3. Desfacere / Transport

4. Reparatii / intretinere

5. Cheltuieli adm. gosp.   

6. Salarii TESA

7. Reclama

8. Asigurari

9. Rate rambursare credite

10. Cheltuieli cu dobanzile

11. Alte cheltuieli

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE (1+11)

I. TOTAL CHELTUIELI (Directe+Indirecte)

II. CHELTUIELI INVESTITIONALE

III. INVESTITII DE CAPITAL (15 30%)

IV. TVA

V. IMPOZIT PE PROFIT

B. TOTAL IESIRI DE NUMERAR (I+II+III+IV)SURPLUS / DEFICIT DE NUMERAR (A B)

III.     ANALIZA FINANCIARA

Indicatorii financiari (privind activitatea trecuta a firmei)

(pentru activitatea viitoare a firmei numai cei cu #)

#

#

#

#

Exemplu de analiza a bonitatii financiare a firmelor in vederea incadrarii in clasa de risc a creditului

Indicator

Punctaj

Lp < 80%

-2p

81% < Lp< 100%

-1p

101% < Lp < 120%

+1p

121% < Lp < 140%

+2p

141% < Lp < 160%

+3p

Lp% > 161%

+4p

Indicator

Punctaj

S < 30%

0p

31% < S < 40%

1p

41% < S < 50%

2p

51% < S < 60%

3p

61% < S < 70%

4p

71% < S < 80%

5p

80% <S

6p

Indicator

Punctaj

Rc < 0

0p

0% < Rc < 10%

3p

11% < Rc < 30%

4p

Indicator

Punctaj

Rac < 5

1p

Rac

2p

Rac > 10

4p

Indicator

Punctaj

- depozite in lei/valuta gajate

4p

- gajuri, ipoteci

3p

- bunuri achizitionate din credite

2p

- cesionarea creantelor

1p

Indicator

Punctaj

At > 50% si De > 50%

4p

Ai > 50% si De > 50%

3p

At > 50% si Dt > 50%

2p

Ai > 50% si Dt > 50%

1p

At aprovizionare din tara

Ai aprovizionare din import

De desfacere la export

Dt desfacere in tara

A: peste 20p

f. mic

B: 16 20p

mic

C: 11 15p

mare

D: 0 5p

f. mare

Provizioane

A. Standard

B. In observatie

C. Substandard

D. Indoielnic

E. Pierdere

Cele 5 C uri


ANEXA

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivelor de investitii

Denumirea capitolelor

Valoarea totala

Valoarea supusa licitatiei

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.Obtinerea terenului

1.2.Amenajarea terenului

1.3.Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor

x

Capitolul 2

Cheltuieli pentru realizarea infra-structurii obiectivului (retele de racord, utilitati exterioare incintei)

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.Studii de teren geo, topo si hidro

3.2.Cheltuieli pentru avize, acorduri, verificari, expertize, autorizatii si alte taxe ce cad in sarcina investitorului

3.3.Proiectare si engineering (inclusiv know-how)

3.4.Cheltuieli pentru organizarea licitatiilor pentru executarea lucrarilor

3.5.Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii obiectivului

x

x

x

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta

4.2.Montaj utilaje tehnologice, inclusiv retelele aferente

4.3.Utilaje si echipamente de transport

4.4.Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

4.5.Dotari, inclusiv utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.Organizarea de santier

5.2.Comisioane, taxe, etc.

5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute

x

x

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.Pregatirea personalului de exploatare

6.2.Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie

x

x

Partea a II-a

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente, incluse in cadrul obiectivului ce se construieste

x

Partea a III-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de fabricatie

x

TOTAL GENERAL

Din care: C+M

DIRECTOR,    SEF PROIECT,
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate