Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
DIAGNOSTICUL LA FIRMA,, S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L


DIAGNOSTICUL LA FIRMA,, S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L


DIAGNOSTICUL LA FIRMA,, S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L

1. Diagnosticul juridic

Aprecierea situatiei unei organizatii, identificarea cauzelor care influenteaza negativ performantele si a celor care determina succesul acesteia au la baza cercetari specifice reunite sub denumirea de ,,analiza diagnostic", ,,diagnosticare" sau ,,diagnoza" [1].Analiza diagnostic a aspectelor juridice presupune investigarea aspectelor legale referitoare la:

Ø      constituirea si forma juridica a agentului economic;

Ø      statutul agentului economic;

Ø      dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile;

Ø      activitatea propriu-zisa a firmei;

Ø      litigiile in care se afla angajata firma.

Rezultatul acestui proces il constituie diagnosticul juridic in care sunt cuantificate riscurile inerente situatiei juridice ale societatii. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice in urmatoarele domenii: dreptul societatii comerciale, dreptul civil, dreptul comercial, dreptu fiscal, dreptul muncii, dreptul mediului si litigiile.

S.C AUTOBRASOV SERV S.R.L. este persoana juridica romana avand statutul de societate cu raspundere limitata cu asociat unic si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana. Atat denumirea cat si marca de comert a firmei sunt inregistrate la Registrul Comertului filiala Neamt, unde au fost depuse declaratii privind optiunea de plata pe impozitului pe profit si platitor de T.V.A.

Mentionam ca S.C.AUTOBRASOV SERV S.R.L. a fost infiintata si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/109/1995, ca societate cu raspundere limitata cu asociat unic, avand sediul in Piatra Neamt str. Decebal, nr.69. Are ca obiect principal de activitate - producerea, achizitionarea si desfacerea materialelor de constructii - si secundar presteaza servicii de reparatii auto. La sfarsitul anului 2009 firma avea un capital social de 260.000 lei si o cifra de afaceri de 13.658.680 lei.

Societatea are relatii comerciale cu furnizorii si clientii sai, iar clauzele contractuale au fost respectate in toate cazurile.

Aspectele principale ale dreptului civil sunt: situatia juridica a terenurilor si constructiilor, alte drepturi de proprietate, contractele de asigurare cu institutiile specializate si participatiile. Mentionam ca firma in cauza detine sase terenuri cu statut de intravilan asupra carora a dobandit cetificate de atestare a dreptului de proprietate, valoarea contabila a acestora fiind de 158.223 lei. Totodata in proprietatea sa mai sunt inregistrate cladiri, mijloace auto, instalatii si echipamente tehnologice, asupra acestora fiind incheiate polite de asigurare. Pentru activitatile desfasurate, societatea a obtinut de la Agentia pentru Protectia Mediului avizul de mediu, ceea ce inseamna ca se incadreaza in limitele normale prevazute de legislatia in domeniu.

De asemenea, controalele efectuate de institutiile abilitate ale statului, respectiv Administratia Financiara si Garda Financiara au pus in evidenta faptul ca firma in cauza a respectat legislatia fiscala achitandu-si toate obligatiile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

In prezent societatea nu are litigii de natura fiscala, comerciala, civila sau de munca. Totodata, s-a procedat la o analiza sub aspect juridic a documentelor firmei cat si a legalitatii contractelor incheiate cu alti parteneri, fara a se constata nereguli.

Diagnosticul tehnic

Diagnosticul tehnic reprezinta o analiza detaliata a factorilor tehnici si a tehnologiilor existente in cadrul societatii. In ceea ce priveste analiza mijloacelor fix trebuiesc evidentiate urmatoarele:

Ø      starea de functionare a echipamentelor;

Ø      posibilitatea de utilizare in viitor a activelor;

Ø      evidenta mijloacelor fixe pe categorii conform catalogului privind clasificarea si durata normala a mijloacelor fixe;

Ø      evidentierea valorii investitiilor in curs de executie, stadiul lor, posibilitatile de finalizare si influenta lor asupra potentialului tehnic, a prestarilor de servicii;

Ø      evidentierea oportunitatii trecerii in conservare a mijloacelor fixe;

In ceea ce priveste cladirile, diagnosticul tehnic vizeaza urmatoarele aspecte:

Ø      concordanta situatiei din teren cu planul constructiei;

Ø      evidentierea modificarilor aduse implicatiilor asupra functionalitatii si baza legala a modificarilor;

Ø      schimbarile intervenite in destinatia unor cladiri si posibilitatile de folosire in viitor ale acestora;

Referitor la mijloacele fixe diagnosticul ethnic trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

Ø      clasificarea acestora pe categorii;

Ø      grdul de utilizare a parcului propriu si a capacitatii de transport;

Ø      situatia tehnica a mijloacelor de transport si gradul de uzura al acestora;

Ø      gradul de reannoire al mijloacelor de transport;

Ø      valoarea cu care sunt inregistrate.

S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. dispune de o baza tehnico-materiala care ii permite desfasurarea in bune conditiuni a activitatilor de baza. Astfel, parcul auto al firmei cuprinde un nr. de 10 autoturisme, 4 autoutilitar si 3 autocamioan de cate 7,5 tone fiecare, toate acestea avand o valoare contabila de 437.160 lei. Mentionam ca valoarea intregului patrimoniu este de 63426 lei, din care terenuri si cladiri in valoare de 1.029.799 lei.

Activetatea de investitii s-a realizat periodic, in functie de necesitati si de disponibilitatile financiare si capacitatea de plata a firmei.

Tabel nr.1 Elemente de patrimoniu S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L.

ACTIVE

VALOARE

(RONI)

VALOARE

AMORTIZATA

(RONI)

VALOARE

AMORTIZATA

(RONI)

Terenuri

Constructii

Echipamente tehnice

Aparat. si inst. de masura si control

Mijloace de transport

Mobilier, ap. Birotica, echip. De protectie

Imobilizari corporale in curs

TOTAL

Astfel, avantajele dotarilor tehnice ale S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. sunt:

- unitatea este dotata cu mijloacele fixe necesare desfasurarii unei activetati performante;

- periodic, conform graficului se realizeaza revezii tehnice la mijloacele fixe;

-amortizarea elementelor de activ din tabelul de mai sus la 31.12009 este de 33462 lei.

3 Diagnosticul resurselor umane, functionalitate.

Resursa umana reprezinta factorul activ al orcarei organizatii si este considerat ca fiind    ,, motorul,, desfasurarii unei activitati eficiente. Diagnosticul resurselor umane necesare unei intreprinderi presupune abordarea mai multor aspecte, si anume:

Ø      asugurarea resurselor umane necesare;

Ø      calitatea resurselor umane;

Ø      salarizarea personalului;

Ø      participarea la activitate;

Ø      utilizarea resurselor umane;

Ø      protectia personalului;

Ø      sindicate, conflicte, litigii.

Bunul mers al activitatii si performantele unei organizatii depind in mare masura de calitatea resurselor umane, asa incat indicatorii de eficienta pun in evidenta si aceste aspecte.

In acest scop pentru fiecare post se stabilesc grupe si subgrupe de cerinte, iar concluziile vor fi desprinse prin analiza comparativa a situatiei efective cu cerintele. Analiza trbuie facuta pe categorii de personal: muncitori, functionari, personal de specialitate, personal de conducere.

Astfel, fisa fiecarui post trebuie sa cuprinda factori dupa cum urmeaza:

Ø    indemanare (capacitate profesionala): cunostinte, experienta si initiativa.

Ø    responsabilitate: pentru politica firmei, pentru fondurile banesti ale firmei, abilitate     manageriala, colaborare;

Ø    efort: fizic, intelectual;

Ø    conditiile postului: conditii de lucru, riscuri inevitabile;

Recrutarea resurselor umane reprezinta un proces de cautare, identificare si atragere a candidatilor potentiali, dintre care urmeza sa fie ales cel care intruneste in cea mai mare masura conditiile pentru a ocupa un post. Rolul recrutarii este de a mentine si a dezvolta sursele interne si externe necesare asigurarii cu personal calificat in vederea realizarii obiectivelor stabilite.

A concepe organizarea muncii presupune delimitarea posturilor prin stabilirea sarcinilor, a mecanismelor de coordonare si control, adaptarea la schimbarile de mediu si a evolutiilor economice, tehnice si sociale. In cadrul S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L., acest proces se realizeaza prin anunturi de presa, radio, televiziune, oficiile fortei de munca, urmarindu-se selectarea de persoane cu o buna calificare atat pentru posturi de executie cat si pentru functii de conducere.

I II III IV V

Planificarea

resurselor umane

Analiza posturilor

si proiectarea muncii

Recrutare

Selectie

Orientare

VI VII VIII

Promovarea

Recalificarii

Reincadrare

Restructurare

Dezvoltare

Figura nr. 1. Procesul de asigurare cu personal [3].

S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. este condusa de Directorul general, care coordaneza intreaga activitate a firmei si in subordinea caruia se afla Directorul economic, seful serviciului tehnic, seful serviciului comercial, si seful compartimentului de resurse umane.

Societatea este structurata astfel:

Ø      compartimentul juridic; - compartimentul financiar-contabil;

Ø    compartimentul aprovizionare; - compartimentul transport;

Ø    compartimentul vanzari; - compartimentul servicii tehnice;

Ø    compartimentul tehnic;    - compartimentul resurse umane

Figura Organigrama S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L.

In continuare va fi prezentat un tablou al personalului firmei pe ultimii cinci ani.

Tabel nr. Evolutia peronalului la S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L.

Nr.crt.

An

Nr. Mediu salariati

Personal operativ

Conducere si administratie

Analiza de peronal sub aspect numeric releva faptul ca in anul 2006 personalul operativ a crescut cu un numar de 13 salariati din categoria personalului operativ, decizia fiind luata pentru satisfacere cererii clientilor care in acea perioada a cunoscut o crestere semnificativa. Desi in anul 2007 cifra de afaceri cat si cererea pe piata a crescut, printr-o mai buna organizare a muncii si o mai judicioasa impartire a sarcinilor, numarul personalului a ramas acelasi, fara insa a suferi calitatea serviciilor. Mentionam ca angajarea personalului se face cu contract de munca in forma scrisa, timpul de lucru fiind de 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. Nivelul salariilor pentru personalul societatii se stabileste pe criterii de competenta si functii si poate fi modificat de conducerea societatii prin negociere, cu respectarea nivelului minim stabilit de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe salarii si a cotei de asigurari sociale se face potrivit legii. Atributiile, responsabilitatile si competentele organismelor privind asigurarea unui management performant sunt evidentiate in Statutul societatii si Regulamentul de organizare si functionare. Pentru personalul ce indeplineste atributiuni de management si executie, documentele ce consemneaza sarcinile, competentele si responsabilitatile sunt fisele postului.

Tabel nr.3. Structura personalului dupa vechime - 2009

GRUPE DE VECHIME

Sub 5 ani

5-10 ani

Peste 10 ani

Numar

Pondere

Numar

Pondere

Numar

Pondere

Se observa ca, in anul 2009, cea mai mare pondere in structura fortei de munca dupa vechime este detinuta de categoria de personal cuprinsa intre 5-10 ani reprezentand un procentaj de 75%. Categoria de varsta sub 5 ani reprezinta 11,5% din totalul fortei de munca si cea de peste 10 ani reprezinta o pondere de 13,5%.

Tabel nr. 4. Structura personalului pe grupe de varsta.[4]

SEX

GRUPE DE VARSTA

- 20ani

21-30 ani

31-40 ani

41-50 ani

+ 50 ani

Total

pondere

femei

barbati

total

pondere

In ceea ce priveste ponderea barbati-femei, se observa ca predomina barbatii (in anul 2009 la firma lucrau 44 barbati), din grupa de varsta 31-40 ani (62%), urmata de grupa de varsta 41-50 ani cu un procent de 17,5%.

Analiza managemantului resurselor umane ale S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. releva urmatoarele aspecte

Ø      structura organizatorica a fost adaptata specificului activitatii firmei

Ø      personalul intreprinderii este competent, calificat si capabil sa se adapteze rapid la cerintele pietei;

Ø      din punct de vedere numeric, prsonalul este relativ stabil, dimensionarea sa fiind in stransa coreletie cu piata fortei de munca, rata somajului, efectele crizei economice, etc;

Ø      este un personal disciplinat, fara abateri privind respectarea normelor de protectie a muncii, fara absente nemotivate;

Ø      nu s-au inregistrat conflite de munca, o serie de cerinte ale personalului fiind rezolvate pe cale dialogului;

Ø      personal relativ tanar;

4. Diagnosticul comercial si de marketing

O intreprindere realizeaza bunuri sau servicii pe care, prin intermediul pietei, le ofera celor care au nevoie si care au capacitatea de plata pentru obtinerea lor.

Diagnosticul comercial si de marcketing vizeaza urmatoarele activitati:

Ø      analiza evolutiei vanzarilor si evidentierea factorilor de influienta;

Ø      analiza structurala a vanzarilor pe produse si pe piete de desfacere;

Ø      analiza clientilor si evidentierea evolutiei cifrei de afaceri pe clienti sau categorii de clienti;

Ø      analiza repartizarii vanzarilor in functie de ciclul de viata al produselor;

Ø      analiza furnizorilor;

Ø      studiul concurentei prin evidentierea cotelor de piata a principalilor concurenti prin ierarhizarea firmelor concurente pe segmentul respectiv;

Ø      organizarea distributiei produselor;

Ø      modul de promovare al produselor.

La sfarsitul primului trimestru 2008, conducerea firmei impreuna cu personalul de specialitate a realizat o analiza economico-financiara, dar si implicatiile ce le-ar fi putut avea criza economica declansata in S.U.A., asupra cifrei de afaceri proprii. Ca urmare a acestui proces, conducerea societatii a anticipat faptul ca in aproximativ 8-12 luni, respectiva criza economica va afecta si economia romaneasca si implicit activitatea firmei proprii. In acest sens, pentru a putea prelua mai usor efectele crizei, s-a decis luarea unor masuri dupa cum urmeaza:

Ø      reducerea numarului de salariati cu 10 (de la 79 la 69), in acest sens fiind afectate    compartimentele tehnic al carui nunar de salariati a fost redus cu 3, aprovizionare cu 6 si juridic cu 1 salariat. Prin aceasta masura s-au redus cheltuielile cu salariile in suma de 8000 lei lunar.. Pentru rezolvarea problemelor de ordin juridic s-a incheiat un contract cu o firma de avocatura.

Ø      postul de director comercial a fost transformat in sef de serviciu, concomitent cu reducerea salarului de la 2000 lei la 1500lei.( 500 lei reduceri).

Ø      au fost oprimizate activitatile de aprovizionare cu marfuri si desfacerea acestora, in acest sens alegandu-se traseele cele mai scurte fiind realizate reduceri de consum de combustibilul si implicit reduceri de cheltuieli cu circa 1000 lei lunar.

Ø      micsorarea adaosului comercial si implicit a pretului marfurilor cu aproximativ 10%, aceasta masura fiind de natura sa mentina vanzarile la acelasi nivel. Ca urmare a masurilor intreprinse, in anii 2008 si 2009, firma a reusit sa mentina cifra de afaceri la acelasi nivel cu cea de la sfarsitul anulu 2007, reducerile de cheltuieli variind in jurul sumei de 10.000 lei lunar.

Oferta de produse a S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. este diversificata (aproximativ 1000 sortimente), cuprinzand urmatoarele categorii: materiale de constructii ( caramida, tigla, ciment, tabla pentru acoperisuri, fier-beton, alte produse din metal, etc.), produse din lemn (cherestea, lambriu, grinzi, alte elemente din lemn, etc.). De asemenea, firma presteaza o serie de servicii in domeniul auto (reparatii si revizii auto, vanzare piese auto, scoala de soferi).

Evolutia pe grupe de produse si servicii in perioada 2006-2009 arata dupa radiografia din tabelul urmator.

Tabel nr. 5. Ponderea grupelor de produse si servicii in total vanzari (%)

Produs/servicii

Exercitiul financiar

Caramida, tigta

Tabla pentru acoperisuri,

fier-beton, alte profile din fier.

Ciment plus derivate (glet, adeziv,vopsele,

teracota, placaje, etc)

Gresie, faianta, alte materiale pentru placare

Cherestea, grinzi, lambriuri, etc.

Servicii reparatii auto etc.

Analiza datelor din tabelul de mai sus arata ca in anii 2007 si 2008 vanzarile firmei au crescut cu 4% la categoria - caramida si tigla-, a scazut cu 3% la servicii auto, la celelalte produse variatia vanzarilor ramanand relativ constanta.

Grafic nr.3. Ponderea grupelor de produse in total vanzari pe anul 2009

Programele de marketing de frecventa sunt destinate sa ofere diverse recompense clientilor care cumpara in mod repetat sau in cantitati insemnate. Marketingul de frecventa reprezinta recunoasterea principiului lui Pareto, anume ca 80% din activitatea firmei depinde de 20% din clientela sa. O categorie care influienteza activitatea societatii comerciale este reprezentata de furnizori. Complexitatea obiectului de activitate determina numarul furnizorilor cu care intreprinderea colaboreaza. Amplasarea geografica a furnizorilor, promptitudinea cu care raspund cererilor, facilitatile in acordarea creditului comercial, calitatea produselor si serviciilor executate sunt criteriile care directioneza orientarea firmei catre un anumit furnizor. O alta categorie la fel de importanta cu care firma lucreaza este reprezentata de clienti. Acestia sunt interesati de calitatea produselor, preturi mici, facilitati oferite, dar in acelasi timp au nevoie de credibilitate si stabilitate. Dintre clientii fideli enumeram: S.C. CONSUMCOP S.R.L., S.C.DANTO S.R.L, S.C. EUROEDILI 2005 S.R.L., S.C.FORESTAR TARCAU S.R.L.. Mentionam ca societatea se bucura de increderea si recunoasterea din partea clientilor persoane fizice care urmaresc satisfacerea propriilor nevoi in cele mai bune conditii. Ponderea celor mai importanti clienti in cifra de afaceri in anul 2009 a fost structurata astfel:

Tabel nr.6. Ponderea clientilor in cifra de afaceri - 2009 - a AUTOBRASOV SERV S.R.L.(%)

Denumire client

Cifra de afceri/client

(Roni)

Ponderea in cifra de

afaceri a firmei (%)

S.C. CONSUMCOP SRL

S.C. DANTO SRL

S.C. EUROEDIL SRL

S.C. TRANS MOLDAVIA SRL

S.C. SIMBA INVEST SRL

S.C. FORESTAR TARCAU SRL

Clienti individuali persoane fizice

Altii

TOTAL CIFRA DE AFACERI 2009

In continuare redam graficul privind ponderea in procente a vanzarilor pe anul 2009.

Grafic nr.4. Ponderea clientilor in cifra de afaceri - 2009

Pentru a mentine o relatie buna cu partenerii, firma a luat masuri pentru consolidarea pozitiei pe piata prin identificarea si utilizarea tuturor oportunitatilor, practicarea unei politici de preturi concurentiale, imbunatatirea calitatii produselor oferite si a serviciilor prestate, promovarea unei politici de informare prin publicitate radio, TV, scrisa si prin oferte directe, optimizarea managementului calitatii conform standardelor europene. Valorile fundamentale pe care firma le promoveaza in activitatea sa sunt:

Ø      respectul fata de parteneri;

Ø      respectul fata de clienti;

Ø      respectarea tuturor angajamentelor contractuale.

Principalii concurenti ai firmei sunt:

Ø      S.C. Arabesque S.R.L.

Ø      S.C. Dedeman S.R.L.

Ø      S.C. Roloti S.R.L.

Datorita calitatii produselor, a practicarii unor preturi accesibile, oferirii unor facilitati (remize, sconturi), a promtitudinii seviciilor oferite, etc. S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L., si-a asigurat mentinerea pe piata, fidelizandu-si un segment important de clienti.

In ceea ce prveste reteaua de desfacere, firma realizeaza vanzarea directa catre toate categoriile de persoane fizice si vanzari en-gross de la depozitele proprii catre alte societati comerciale, la cererea clientilor asigurand si transportul acestor materiale. Piata este locala, judeteana si zonala, cerearea este zilnica, activitatea societatii avand caracter permanent.

Figura nr.5. Localitati pe raza carora firma are depozite en-gross

5 Diagnosticul financiar

Diagnosticul financiar este intalnit atat ca o componenta a diagnosticului integral al intreprinderii, cat si separat, ca diagnostic partial, necesar mai multor categorii de beneficiari, cum ar fi: creditorii, furnizorii, managerii firmei.

In functie de beneficiari, diagnosticul financiar difera ca structura si complexitate, putand contine:

Ø      diagnosticul pe baza de rezultate;

Ø      diagnosticul pe baza de bilant;

Ø      diagnosticul rentabilitatii;

Ø      diagnosticul riscului financiar.

Activitatea financiar-contabila a S.C.AUTOBRASOV SERV S.R.L. este structurata pe compartimente specializate, care sunt subordonate directorului economic, dupa cum este ilustrata in schema de mai jos.

Figura nr.6. Functionalitatea compartimentelor la S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L.

Activitatea financiar contabilia din cadrul firmei are in vedere realizarea unor lucrari de planificare financiara si urmarirea rezultatelor obtinute de societate. Relatia dentre compartimentul financiar-contabil si celelalte compartimente este evidentiata in figura de mai sus. In mod traditional, analiza financiara se concentreaza pe calculul si analiza indicatorilor de solvabilitate, echilibru si performanta, perceptia moderata fiind aceea de a integra, pe langa conceptele amintite si articularea diagnosticului financiar si a concluziilor acestuia cu diagnosticul strategic, comercial, tehnologic, social sau organizational, in vederea creionarii unei imagini cat mai fidele si complexe a comportamentului concuretial si organizational al firmei analizate. Pentru aceasta procesul va demara cu studiul documentelor finale de sinteza intocmite periodic de agentul economic, incepandu-se cu analiza dinamicii si structurii patrimoniale.

Tabel nr. 7. Dinamica elemntelor de activ la S.C. . AUTOBRASOV SERV S.R.L.

Categoria/ron

Exercitiul financiar

Active imobilizate-total-din care

1. Total imobilizari necorporale

Total imobilizari corporale

3.Total imobilizari financiare

Active circulante total, din care

4. Total stocuri

5. Total creante, din care:

Comerciale %

6. Total lichiditatii si investitii

financiare pe termen scurt.

7. Cheltuieli in avans

Analiza comparativa a datelor din tabelul de mai sus arata ca raportul dintre activele imobilizate si circulante se modifica in anul 2009 in favoarea activelor circulente, ce devin majoritare in structura bilantiera, cu o pondere de 52,31%. Astfel, in timp ce activele fixe isi micsoreaza valoarea neta, cele circulante compenseaza scaderea prin cresteri ale stocurilor (cresteri anuale cuprinse intre 25%-35%) si mai ales cresteri ale creantelor, majoritar comerciale, care se dubleaza in 2008 fata de 2006, iar in 2009 cresc cu inca 60% fata de perioada anterioara. Stocurile totale cresc in 2009 fata de 2008 cu 28%, datorita unei cereri mai scazute decat nivelul anticipat. In acelasi interval analizat, cresterea creantelor cu 60% consemneaza o incarcare mai ales pe seama clientilor, un aspect pozitiv fiind cel al ponderii reduse a creantelor incerte (de 1,5% din totalul creantelor comerciale, sold pentru care firma a constituit provizioane).

Tabel nr.8. Rate de structura a activului (%)

Categoria

Exercitiul financiar

Rata imobilizari necorporale.

Rata imobilizari corporale.

Rata imobilizari financiare.

Rata activelor imobilizate.

Rata stocurilor.

Rata creantelor.

Rata lichiditatilor si investitiilor

financiare pe termen scurt.

Rata activelor imobilizate masoara gradul de investire a capitalului fix. Nivelul ei este scazut datorita ponderii mici a dotarilor tehnice, echipamente, utilaje si instalatii. Nivelul acestei rate este influientat nefavorabil de inregistrarea cheltuielilor lunare cu amortizarea care diminueaza valorile ramase ale activelor imobilizate.

Rata lichiditatilor si investitiilor financiare pe termen scurt se mentine, in medie, in intervelul 10-15%, cu un punct de maxim in anul 2007 (19,81%) si unul minim in anul urmator, de 7,34%. Aceasta rata indica fluxul de trezorerie la sfarsitul exercitiului; fara sa mentionam anumite praguri de optim pentru aceasta rata, consideram ca prezinta valori usor excedente in majoritatea anilor de analiza, cu exceptia lui 2009, fapt care indica o subtilizare a acestor resurse lichide ale firmei, prin eludarea oportunitatilor de plasament avantajos a acestora.

Rata creantelor a crescut in perioada 2008-2009, ceea ce semnifica o intensificare a relatiilor comerciale cu clientii sau o imobilizare de lichiditati.

Tabel nr.9. Analiza indicatorilor de pasiv bilantier

Categoria/ron

Exercitiul financiar

Datorii, total, din care:

1. Total datorii curente.

Total datorii de peste 1 an.

Provizioane pentru

riscuri si cheltuieli.

Venituri in avans.

3. Total capitaluri proprii.

In privinta dinamicii elemntelor de pasiv bilantier, se constata cresteri smnificative ale posturilor de datorii curente si la termen mai mare de un an, acestea fiind evidente la inceputul intervalului de analiza, respectiv in anii 2006 si 2007, cand cresterea datoriilor curente atinge valori de 74% si 132%, respectiv cea a datoriilor pe termen mai mare de un an 62,7% in 2007 fata de 2006. In 2008 si 2009, evolutia datoriilor se tempereaza in mod evident, acestea reducandu-se usor (90,1% datorii la termen de peste un an in 2008 fata de anterior) sau mentinandu-se la valori similare.

Tabel nr.10. Analiza de structura a pasivului (%)

Categoria/ron

Exercitiul financiar

Rata indatorarii totale

Rata indatorarii la termen

Rata datoriilor totale la capitaluri proprii

Rata autonomiei financiare

Rata stabilitatii financiare

Rata datoriilor curente la capitalurile proprii

Ratele de structura ale pasivului permit aprecierea politicii financiare a intreprinderii prin punerea in evidenta a unor aspecte privind stabilitatea si autonomia financiara a acesteia.

Rata autonomiei financiare arata gradul de independenta financiara a societatii, capacitatea acesteaia de autofinantare. In 2007 rata autonomiei financiare globale are un nivel bun, manifestand o tendinta de scadere in anii urmatori.

Rata stabilitatii financiare reflecta legatura dintre capitalul permanent de care unitatea dispune in mod stabil (cel putin un an) si patrimoniu total. Nivelul ratei in 2007 inregistra o tendinta de inbunatatire ca urmare a cresterii capitalului permanent.

Rata de indatorare la termen reflecta gradul de indatorare prin imprumuturi pe termen lung si mediu. Se utilizeaza in fundamentarea deciziei de atragere a resurselor imprumutate pe termen lung si a urmaririi modului in care este utilizat efectul de levier. Pentru perioada analizata rata indatorarii la termen inregistreaza un trend descendent.

Rata de indatorare totala caracterizeaza dependenta financiara a intreprinderii si gradul de risc al politicii sale financiare si reflecta ponderea tuturor datoriilor pe care le are unitatea in pasivul total al acesteia. Nivelul ratei inregistreaza o tendinta de crestere in perioada analizata.   

Tabel nr.11. Evolutia venitului din exploatare

Categoria/ron

Exercitiul financiar

1. Cifra de afaceri neta

Venituri din vanzarea marfurilor

3. Variatia stocurilor - sold creditor

- sold debitor

4. Alte venituri din exploatare

TOTAL (RONI)

Analiza datelor din tabelul de mai sus, releva ca cifra de afaceri neta inregistreaza o crestere in perioada vizata, pe fondul cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor, in schimb, in categoria, alte venituri din exploatare se inregistreaza o scadere.

Tabel nr.1 Evolutia cheltuielilor din exploatare

Denumirea indicatorului

Exercitiul financiar

Cheltuieli cu materialele consumabile

Alte cheltuieli materiale

Cheltuieli cu energia si apa

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu personalul

Ajustarea valorii imobilizarilor

corporale si necorporale.

Ajustarea valorii activelor circulante

Alte cheltuieli de exploatare

TOTAL (RONI)

Rezultatul din exploatare inregistreaza o scadere in 2007 si 2008, comparativ cu anul 2006, urmand sa revina pe o panta ascendenta in 2009, situatia redresandu-se pe seama unui raport favorabil intre dinamica veniturilor din exploatare care cresc cu 29% si cea a cheltuielilor corespondente, care cresc cu doar 22% fata de perioada anterioara de gestiune. In acelasi mod, raportul dinamicilor intre cele doua elemente de exploatare in 2009 fata de 2008 este de asemenea favorabil veniturilor, care cresc cu 47%, in timp ce cheltuielile se majoreaza doar cu 43%, crescand premisele unui profit important din activitatea de exploatare.


Grafic nr.7. Evolutia rezultatului din exploatare

Se observa ca evolutia rezultatului financiar al S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. a inregistrat un trend descendent in anul 2007, iar in 2008 si respectiv in 2009, valoarea acestui indicator a fost in crestere.

Grafic nr.8. Evolutia rezultatului financiar

Pentru a analiza activitatea financiara a societatii, o imagine clara este data de evolutia ratelor financiare. Astfel, ratele de lichiditate si solvabilitate, ratele de rentabilitate, ratele de activitate intregesc tabloul diagnosticului financiar.

Tabel nr.13. Ratele de lichiditate si solvabiletate

Rate de lichiditate si solvabilitate

Praguri

Exercitiul financiar

Lichiditatea generala

Lichiditatea curenta

Lichiditatea imediata

Min 0,3

Rata solvabilitatii patrimoniului

Rata solvabilitatii globale

Min 1

Indicatorul lichiditatii curente, care exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente se afla numai in 2007 sub pragul minim de 0,65, in 2008 situandu-se putin peste limita minima, pentru ca in 2009 sa se revina la situatia favorabila, cand rata depaseste valoarea unitara. Rata lichiditatii imediate se afla in declin incepand din 2006, cand inregistreaza valoarea minima de prag (0,3), pentru ca in urmatoarele trei exercitii sa se situeze sub limita minima, cu valori cuprinse intre 0,19 si 0,9, care reflecta un anumit grad de risc legat de acoperirea insuficienta a datoriilor curente din active lichide.

Analiza solvabilitatii reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor pe termen lung. Acest indicator este supraunitar si are o panta ascendenta ceea ce reprezinta capacitatea firmei de a rambursa la scadenta ratele si dobanzile aferente creditelor angajate fata de banci. Acest fapt se datoreaza cresterii valorii activului si scaderii datoriilor totale. Marimea si evolutia indicatorului arata ca societatea este solvabila.

Tabel nr.14. Ratele de rentabilitate la S.C. AUTOBRASOVSERV S.R.L.

Rate de rentabilitate

Exercitiul financiar

Rta rentabilitatii economice

Rta rentabilitatii financiare

Rta rentabilitatii comerciale

Rta rentabilitatii veniturilor

Rta rentabilitatii resurselor consumate

Ratele de rentabilitate inregistreaza, cu exceptia exercitiului financiar 2009 valori deosebit de scazute, care certifica o evolutie nefavorabila atat a activitatii financiare, asa cum se arata mai sus, cat si a activitatii de exploatare. Cu exceptia ratei rentabilitatii capitalurilor proprii, care inregistreaza valori in intervalul 7%-10%, cu un maxim remarcabil de 22,7% in 2009, celelalte rate de rentabilitate se situeaza intre 2006-2008 sub pragul de 5%, ceea ce ne arata ca in aceasta perioada, performante sunt modeste, mai ales in comparatie cu indicatorii similari medii pe sector. In 2009 situatia se redreseaza evident, cea mai spectaculoasa dinamica inregistrandu-se la nivelul ratei rentabilitatii financiare si economice (cu cresteri de 2,2 ori, respectiv 2,12 ori, fata de valorile perioadei anterioare).

Avantajele diagnosticului financiar sunt:

Ø      structura activelor corespunde obiectului de activitate al societatii;

Ø      bilantul si anexele sale sunt intocmite conform legislatiei fiscale;

Ø      autonomia financiara este ridicata;

Ø      obligatiile catre stat sunt achitate la zi;

Ø      fondul de rulment este pozitiv si inregistreaza o tendinta de crestere;

Ø      cash flow-ul din exploatare este pozitiv;

Ø      nivel bun al ratelor de lichiditate curenta si rapida;

Ø      solvabilitate patrimoniala ridicata;

Pozitia societatii este intr-o zona favorabila privind riscul de falimnt (risc redus de faliment).

6. Diagnosticul calitatii

Diagnosticul calitatii consta in examinarea resurselor, proceselor, activitatilor si rezultatealor pentru evaluarea calitatii acestora, a factorilor de influenta si stabilirea solutiilor pentru imbunatatirea continua a performantelor organizatiei.

Principalele preocupari ale diagnosticului calitatii vizeaza: domeniul marketing-ului, vanzari, servicii post-vanzare, resurse, oferta organizationala: produse, servicii, informatii, calitatea in utilizare, respectiv atitudinea angajatilor in ceea ce priveste calitatea.

La S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L., nivelul calitativ al marfurilor este corespunzator, un aspect favorabil fiind absenta reclamatiilor de la clienti in perioada de garantie, sunt respectate standardele impuse, produsele au certificate de calitate. Astfel, pentru o eficienta cat mai mare, se realizeaza o selectie a furnizorilor in functie de urmatoarele criterii:

Ø      furnizorii sa fie cat mai apropiati ca distanta;

Ø      cautarea a cat mai multi furnizori pentru a alege pe cel mai convenabil ca pret si calitate a marfurilor oferite;

Ø      utilizarea de mijloace de transport cu capacitati cat mai apropiate de necesarul de materii si materiale ce urmeaza a se aproviziona;

Ø      folosirea metodelor moderne de transport si depozitare pentru a evita consumul suplimentar de forta de munca;

Ø      dimensionarea si structurarea fortei de munca la nivel strict al necesitatilor zilnice de transport si manipulare a materiilor si materialelor.

Ø      depozitarea marfurilor se face in depozitele proprii sub stricta supraveghere a persoanelor care indeplinesc aceasta sarcina, societatea detinand spatii adecvate activitatii desfasurate, care indeplinesc normele impuse. Periodic se realizeaza controale pentru a se verifica starea marfurilor depozitate, cat si verificari in ceea ce priveste comenzile de aprovizionare, facturare, respectarea clauzelor contractuale.

De asemenea, firma investeste in resursa umana pentru a asigura o calitatea a serviciilor care sa raspunda cerintelor crescande ale clientilor.

Pentru culegerea, inregistrarea si interpretarea datelor si informatiilor referitoare la calitatea activitatilor societatii se utilizeaza urmatoarele instrumente:

Ø      odata la 6 luni personalul operativ completeaza un formular cu 20 de intrebari cu mai multe variante de raspuns, clare, care acopera toate aspectele ce fac obiectul diagnosticului.

Ø      se analizeaza numarul reclamatiilor primite, obiectul lor si se organizeaza intalniri lunare pentru a se gasi solutiile ce trebuie adoptate pentru imbunatatirea activitatii.

O metoda de apreciere directa a gradului de satisfacere a nevoilor consumatorilor o reprezinta sondajul periodic. Societatea contacteaza telefonic un numar de subiecti alesi aleatoriu din randul noilor clienti pentru a afla care este reactia acestora fata de diverse aspecte ce tin de activitatea ei. In plus se solicita si opiniile clientilor in legatura cu performantele concurentei.

Exista mai multe modalitati de masurare a gradului de satisfactie a clientilor. Aceasta se poate determina direct din raspunsurile date sau raportate la asteptari si realitati, probleme cu care s-au confruntat in privinta ofertei, dupa care sa specifice imbunatatirile ce ar putea fi aduse. Simultan cu operatiunea de culegere a informatiilor referitoare la satisfactia consumatorului, ar fi utila si chestionarea acestuia in legatura cu intentia sa de recumparare. In mod normal, daca satisfactia sa este ridicata, intentia de a recumpara va fi la fel de mare.

De asemenea, este utila aprecierea disponibilitatii clientului de a recomanda si altor personae produsele S.C AUTOBRASOV SERV S.R.L. Obtinerea unui rezultat bun in acest caz indica faptul ca societatea atinge un nivel inalt de satisfacere a consumatorului.

Societatea trebuie sa caute avantaje competitive si dincolo de propriul sau lant de valori, adica in lanturile de valori ale furnizorilor, distribuitorilor si clientilor sai, trebuie sa se asocieze cu alti membri ai lantului de furnizare, in scopul imbunatatirii performantelor sistemului ofertei valorice.

S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. trebuie sa acorde o atentie sporita gradului de infidelitate a clientilor si sa caute metode de natura sa reduca nivelul acestuia. Sunt patru etape de parcurs in acest sens:

Ø      societatea comerciala trebuie sa defineasca si sa masoare gradul de pastrare a clientilor;

Ø      sa identifice cauzele care duc la pierderea clientelei si sa gaseasca mijloacele de combatere a acesteia;

Ø      sa calculeze nivelul profitul prin pierderea clientilor;

Ø      sa evalueze costurile legate de reducerea gradului de infidelitate. Atata timp cat costurile sunt mai mici decat profitul nerealizat, societatea le poate suporta.

Pastrarea clientilor existeanti trebuie sa fie obiectivul cel mai important al firmei si de aceea se recomanda doua cai de actiune pentru realizarea acestuia. Cea dintai consta in plasarea unor ,,obstacole,, in cale plecarii clientilor. O modalitate mai buna de abordare consta in cresterea nivelului de satisfactie oferit clientilor. Unei firme concurente ii va fi mai dificil sa depaseasca aceasta bariera oferind preturi mai avantajoase sau prezentand perspective mai atragatoare. Actiunea de creare a unei clientele fidele poarta numele de marketing de relatie.

S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. implementeaza un marketing de relatie de cooperare cu clientii, iar in anumite momente, unul ofensiv, si nu un marketing de realtie elementar (adica societatea vinde produsele fara a mai lua legatura cu clientul); elaboreaza si sustine financiar programe destinate a-i face pe cumparatori sa revina, sa cumpere mai mult si sa ramana fideli societatii. Problema consta in a stabili o relatie speciala cu cei mai buni clienti ai firmei, relatie care se bazeaza pe o comunicare reala in ambele sensuri si care sa-i faca pe clienti beneficiarii unor recompense sau privilegii.

Exista o relatie stransa intre calitatea produsului si a serviciilor, satisfactia clientului si profitabilitatea firmei. Un nivel mai ridicat al activitatii atrage un nivel mai ridicat al satisfactiei clientului, ceea ce implica preturi mai mari si uneori costuri mai reduse. Prin urmare, programele de imbunatatire a calitatii produselor contribuie la cresterea profitabilitatii.

Calitatea totala este cheia procesului de creare a valorii si de satisfacere a cumparatorului. Daca societatea comerciala se axeaza pe calitate, managementul activitatii de marketing imbraca doua aspeste. In primul rand, el trebuie sa contribuie la formularea strategiilor si politicilor menite sa sprijine firma in a excela la capitolul calitate. In al doilea rand, el trebuie sa contribuie la un marketing de calitate, alaturi de productia de calitate.. Toate activitatile de marketing, studiul pietei, pregatirea vanzarilor, publicitatea, serviciile, trebuie realizate la un nivel calitativ superior. Asfel, promovarea imaginii S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L., se realizeaza prin reclame la radioul si un post local de televiziune, spatii de publicitate intr-un ziar local si prin site-ul special creat.

In urma realizarii uni studiu pentru cuantificarea importantei criteriilor care stau la baza deciziilor de cumparare ale clientilor a fost aplicat un chestionar (anexa 1) pe un esantion de 300 subiecti. Astfel, din numarul total de subiecti, un procent de 21% a declarat calitatea ca fiind cel mai important criteriu care sta la baza deciziei de cumparare, 19% au ales pretul, 17% apreciaza serviciile, pentru 15% fiind importanta personalitatea vanzatorului, 11% tin cont de srviciile post-vanzare, 9% sunt interesati de reputatia furnizorului, 5% pun accent pe siguranta livrarilor, iar un sement de 3% accepta recomandarile prietenilor.

Tabel nr. 15. Importanta criteriilor care stau la baza deciziilor de cumparare ale clientilor in cadrul S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L.

Criteriul de alegere

Nivel de importanta

1. Calitatea marfurilor

Pret

3. Servicii

4. Personalitatea vanzatorulu

5. Servicii post-vanzare

6. Reputatia vanzatorului

7. Siguranta livrarilor

8. Prietenii si relatiile personale

Din acest studiu se poate constata ca factorii economici sunt mai importanti, calitatea marfurilor si pretul acestora, decat cei neeconomici. Calitatea uni bun economic trebuie sa includa asigurarea unor servicii in momentul vanzarii si dupa aceea.


Grafic nr. 9. Importanta criteriilor care satu la baza deciziei de cumparare ale clientilor.

Unul din factorii care asigura competitivitatea firmei este pretul relativ scazut fata de alte firme din acelasi segment, care deriva dintr-un volum mare de vanzari, respectiv promovare si distributie eficiente. Avantajul competitiv de publicitate se realizeaza prin mijloace folosite pentru a face cunoscute marfurile societatii, sponsorizari. panouri stradale, spoturi TV si radio. Asfel, la S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L., avantajut competitiv de promtitudine se refleca in capacitatea societatii de a onora comenzile la timpul si locul stabilit, in acest context, fiind evidenta seriozitatea si responsabilitatea angajatilor.

Avantajul competitiv de reflexibilitate exprima capacitatea intreprinderii de a se adapta operativ la cerintele concrete si in continua diversificare ale clientilor, (periodic se largeste numarul furnizorilor, urmarindu-se deversificarea materialelor de constructii in vederea satisfacerii nevoilor clientilor.

7. Diagnosticul General si Strategic

Functionarea organizatiei presupune integrarea eficienta a acesteia in mediul din care face parte, dezvoltarea unor legaturi certe privind asigurarea resurselor de care are nevoie.

Informatiile despre firma redau o imagine de ansamblu si o incadreaza intr-o categorie ce se diferentiaza prin urmatoarele: amplasarea si dimensiunea societatii comerciale, mediul intern si extern, analiza pozitiei societatii comerciale in cadrul sectorului.

Asfel, amplasamentul unei intreprinderi conditioneza, in mare masura viabilitatea acesteia si eficienta activitatii desfasurate datorita conditiilor specifice de mediu existente in zona respectiva. Dimensiunea unei firme poate fi apreciata pe baza unor indicatori: cifra de afaceri, profitul, numarul de peronal, numarul clientilor, etc. Componentele mediului intern sunt tehnologiile si produsele, resursele materiale necesare, resursele umane, managementul si organizarea, sistemele de asigurare a calitatii. Mediul extern este format din factori si forte externe acesteaia care pot influienta relatiile sale cu pietele pe care isi desfasoara activitatea si cu cele potentiale: micromediu (clienti, furnizori, intermediari, concurenta, organisme publice) si macromediul (mediul demografic, mediul economic, mediul natural, mediul tehnologic, mediul politico-legislativ, mediul sicio-cultural)[6]

Pentru analiza pozitiei organizatiei in cadrul sectorului si a economiei nationale se calculeaza o serie de indicatori: productia si vanzarile, productivitatea muncii, rata rentabilitatii, gradul de poluare al mediului.

Diagnosticul strategic are ca obiective analiza strategiilor anterioare si a factorilor care au influentat succesul/insuccesul acestora, tendintele de evolutie si posibilitatile viitoare de dezvoltare a firmei, influenmta factorilor mediului extern asupra potentialului firmei, avantajele competitive ale societatii comparativ cu cele ale principalilor concurenti, informatii despre fundamentarea strategiei viitoare a firmei.

In sensul mentinerii si chiar dezvoltarii S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. se va actiona pentru:

Ø      continuarea modernizarii bazei tehnico-materiale;

Ø      dezvoltarea sectorului de desfacere si desfacerea directa catre clienti a produselor;

Ø      dezvoltarea ofertei de produse;

Ø      pregatirea si formarea personalului;

In urma analizei efectuate, conducerea societatii a decis urmatoarele:

Ø      redefinirea misiunii, a directiilor strategice si a obiectivelor de dazvoltare;

Ø      ierarhizarea obiectivelor de dezvoltare;

Ø      elaborarea masurilor de dezvoltare si stabilirea indicatorulor de realizat.

8.Analiza S.W.O.T. dupa diagnosticare

SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti "Strengthts" (Forte, Puncte forte), "Weaknesses" (Slabiciuni, Puncte slabe), "Opportunities" (Oportunitati, Sanse) si "Threats" (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei.

O modalitate de sintetizare a diagnosticului strategic al intreprinderii este reprezentata in analiza S.W.O.T. care cuprinde pe de o parte analiza mediului (analiza externa), iar pe de alta parte analiza activitatii proprii (analiza intera).

Analiza mediului (analiza externa) scoate in evidenta tendintele pe plan macroeconomic, oportunitatile si amenintarile ce se intrevad, precum si impactul acestora asupra rentabilitatii intreprinderii.

In perioada analizata, activitatea S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. a urmat un trend crescator, fiind caracterizata prin eficienta si rentabilitate. S-au imbunatatit conditiile de lucru, calitatea informatiilor si a prestarilor de servicii, s-a dezvoltat piata de desfacere, numarul contractelor cu furnizorii care asigura diversitatea ofertei, a crescut gradul de asigurare a nevoilor clientilor si fidelitatea acestora.

In urma diagnosticarii efectuate la firma in cauza se poate realiza o inventariere a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor, cat si amenintarilor, astfel:

Tabel nr.16. Analiza S.W.O.T. dupa diagnosticare.

PUNCTE TARI

nivelul scazut al costurilor;

structura diversificata a ofertei si

flexibilitatea ei in raport cu cererea;

firma nu are restante la plata obligatiilor

fiscale;

- personal matur, cu experienta (forta de

munca bine calificata).

- controlul strict al cheltuielilor si

fluxurilor de incasari si plati;

inexistenta restantelor la platile fata de

bugetul statului si cel al asigurarilor sociale.

PUNCTE SLABE

cresterea datoriilor curente camparativ

cu anul anterior;

scaderea solvabilitatii generale;

nevel scazut al rentabilitatii;

activitatea de marketing insuficient

dezvoltata;

OPORTUNITATI

- manifestarea unei stari de stagnare sau

regres la firmele concurente;

- posibilitatea de incheiere a unor aliante;

- acorduri avantajoase;

- cerere relativ constanta pentru produsele

de baza, un avantaj in conditiile

recesiunii economice actuale;

Amenintari

-scaderea veniturilor populatiei si

implicit scaderea consumului;

-aparitia de noi concurenti care ar

putea sa afecteze cota de piata a societatii;

-costul ridicat al resurselor financiare care ingreueaza activitatea de investitii;

-fiscalitatea ridicata    si existenta evaziunii

Fiscale.

Pentru valorificarea la maximum a oportunitatilor, a punctelor tari, evitarea amenintarilor si eliminarea punctelor slabe se impun luarea urmatoarelor masuri:

Ø      controlul strict al cheltuielilor si supravegherea permanenta a starii de lichiditate;

Ø      ridicarea calitatii produselor si in primul rand o adaptare mai buna la nevoile clientului;

Ø      o politica de vanzari mai agresiva si consolidarea pozitiei pe piata;

Ø      urmarirea mai atenta a evolutiei concurentei;

Ø      stabilirea de relatii mai stabile cu furnizorii si clientii si afirmarea clara a cerintelor fata de acestia.

Ø      continuarea modernizarii bazei tehnico-materiale;

Ø      dezvoltarea sectorului de desfacere si desfacerea directa catre clienti a produselor;Emil Maxim - ,,Diagnosticarea si evaluarea organizatiilor", Editura Sedcom Libris, Iasi, 2008, p. 103.

Balanta imobilizarilor societatii la 31.12009

Manolescu, Aurel - Unele aspecte privind recrutarea resurselor umane- Economie teoretica si aplicata, aprilie 2008, p. 55.

Programul Ciel salarii al societatii comerciale

Balanta de verificare a firmei la 31 dec. 2009

Moceanu, Madalina, Mihaela - Societatea comerciala, Editura Tribuna, Bucuresti, 2005, p. 45.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate