Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
DREPTUL AFACERILOR


DREPTUL AFACERILOR


DREPTUL AFACERILOR

I. ACTUL JURIDIC CIVIL

Definitie: manifestarea de vointa savarsita cu intentia de a produce efecte juridice, constand in nasterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic civil concret, in temeiul si in limitele dreptului obiectiv.

acesta este sensul de operatiune juridica

actul juridic civil poate reprezenta si mijlocul de proba, adica inscrisul constatator al manifestarii de vointa savarsite cu intentia de a produce efecte juridice.Clasificarea actelor juridice civile

1.Dupa nr. partilor participante

a) Act unilateral = rezultatul vointei unei singure parti ; simpla si unica manifestare de vointa de a se obliga juridic e suficienta pt. a da nastere la obligatii in sarcina acelei parti, fara a fi necesara acceptarea din partea altei persoane.

a1)Acte supuse comunicarii = pt. a se forma valabil sau a produce efecte juridice, trebuie comunicate destinatarului lor, fara a fi necesar insa consimtamantul acestuia (ex : denuntarea contractului de mandat de catre mandant sau renuntarea mandatarului la mandat produc efecte din momentul in care sunt notificate celeilalte parti)

a2)Acte nesupuse comunicarii = nu e necesar sa fie aduse la cunostinta destinatarului pt. a fi valabil incheiate (ex : testamentul)

b) Act bilateral = exprima acordul de vointa intre dua parti, fiecare parte urmarind un interes propriu in act (daca sunt mai multi participanti la act care urmaresc acelasi interes, este posibil ca ei sa formeze o singura parte)

- ex : contractele civile = acord de vointe intre doua sau mai multe persoane, cu scopul de a produce efecte juridice ; pot fi : contracte unilaterale = exprima vointa concordanta a doua parti, insa dau nastere la obligatii numai in sarcina uneia (ex : donatia) si contracte bilaterale/sinalagmatice = dau nastere la obligatii reciproce in sarcina ambelor parti (ex : vanzarea-cumpararea)

c) Act multilateral = exprima acordul de vointe al 3/mai multe parti, care urmaresc realizarea unui scop comun (ex : contractul de constituire a unei societati comerciale)

2.Dupa scopul urmarit la incheierea actului

a) Act cu titlu oneros = in schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte, se urmareste tot obtinerea unui folos patrimonial

a1)Acte comutative = partile cunosc/pot cunoaste, inca din momentul incheierii actului, existenta si intinderea obligatiilor lor (ex : vanzare-cumparare)

a2)Acte aleatorii = partile au in vedere posibilitatea unui castig sau riscul unei pierderi, de care depind existenta/intinderea obligatiilor lor (ex : asigurarea de viata/deaccident auto, renta viagera)

b) Act cu titlu gratuit = o parte procura celeilalte un folos patrimonial, fara a urmari obtinerea altui folos patrimonial in schimb

b1)Liberalitati = dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul, transmitand gratificatului o valoare patrimoniala, fara a primi un echivalent (ex : donatie, legat)

b2)Acte dezinteresate = dispunatorul procura un avantaj patrimonial gratificatului, fara a-si micsora propriul patrimoniu (ex : mandat gratuit, imprumut fara dobanda)

3.Dupa efectele produse

a) Act constitutiv = da nastere unui drept care n-a existat anterior (ex : contractul de constituire a unui uzufruct, ipoteca conventionala)

b) Act translativ = stramuta un drept subiectiv dintr-un patrimoniu in altul (ex : vanzare-cumparare)

c) Act declarativ = consolideaza drepturi preexistente intre parti (ex : partajul conventional)

4.Dupa importanta actului

a) Act de conservare = preintampina pierderea unui drept subiectiv (ex : asigurarea unui bun, intreruperea unei prescriptii prin actiune in justitie)

b) Act de administrare = pune in valoare un bun/patrimoniu (ex : inchirierea unui imobil, constituirea unui depozit bancar)

c) Act de dispozitie = duce la iesirea dein patrimoniu a unui drept sau grevarea unui bun cu o sarcina reala (ex : vanzare, ipoteca, gaj)

5.Dupa continut

a) Act patrimonial = are un continut evaluabil in bani

b) Act nepatrimonial = continut neevaluabil in bani (ex : intelegerea dintre parintii unui copil nascut un afara casatoriei cu privire la numele de familie al acestuia)

6.Dupa modul de formare a actului

a) Act consensual = se formeaza valabil prin simpla manifestare de vointa a autorului/autorilor (majoritatea actelor juridice civile se formeaza dupa principiul consensualismului)

b) Act solemn = manifestarea de vointa a partilor trebuie sa imbrace o anumita forma, solemna, ceruta de lege pt. validitatea actului, sub sanctiunea nulitatii absolute (ex : donatia sau ipoteca conventionala reclama inscrisul autentic)

c) Act real = manifestarea de vointa a partilor trebuie insotitta de predarea bunului care face obiectul actului (ex : imprumut, gaj, depozit)

7.Dupa momentul ales de parti pt. ca actul sa-si produca efectele :

a)Act intre vii = isi produce efectele in timpul vietii partilor (ex : majoritatea actelor)

b)Act pt. cauza de moarte = isi produce efectele la moartea autorului (ex: testament, asigurarea asupra vietii)

8.Dupa rolul pe care vointa partilor il are in determinarea continutului actului :

a)Act subiectiv = partile stabilesc continutul actului, in limitele dreptului obiectiv (majoritatea actelor sunt subiective)

b)Act conditie = partile isi exprima doar vointa de a li se aplica niste reguli prestabilite de lege (ex : casatoria)

9.Dupa corelatia dintre acte :

a)Act principal = are o existenta de sine statatoare (majoritatea actelor)

b)Act accesoriu = existenta sa depinde de cea a actului principal, a carui soarta juridica o urmeaza (ex : ipoteca/gajul urmeaza soarta juridica a creantei garantate)

10.Dupa modalitatea incheierii lor :

a)Act strict personal = nu poate fi incheiat prin reprezentare (ex : testamentul)

b)Act ce poate fi incheiat si prin reprezentare (majoritatea actelor)

11.Dupa modul de executare :

a)Act cu executare dintr-o data = se executa printr-o singura prestatie a debitorului (ex : darul manual)

b)Act cu executare succesiva = se executa prin mai multe prestatii, esalonate in timp (ex: contractul de locatiune, de renta viagera)

Partile actului juridic civil :

Parte = persoana care, manifestandu-si vointa, personal / prin reprezentant / prin organul prevazut de lege pt. persoana juridica, exprima in acel act un interes propriu si direct, actul producand efecte in persoana / patrimoniul sau.

In actele juridice civile sau comerciale partile se afla pe pozitii de egalitate juridica

Persoanele fizice pot fi parti in orice acte juridice, avand capacitate de folosinta din momentul nasterii (copilul poate dobandi dreptuir chiard in momentul conceptiei, cu conditia sa se nasca viu) ; o persoana fizica poate insa incheia personal si singura orice acte juridice numai daca are capacitate deplina de exercitiu, care se dobandeste prin implinirea varstei de 18 ani / prin casatorie.

Persoanele juridice au capacitate de folosinta specializata = nu pot incheia decat acele acte juridice care corespund acopului lor, stabilit prin actul de infiintare, sub sanctiunea nulitatii absolute ; isi exercita drepturile si isi executa obligatiile prin organele lor.

Conditiile de valabilitate ale actului juridic civil ;

 1. Partile trebuie sa aiba capacitatea de a incheia actul

 Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit, in tot sau in parte, de capacitatea de exercitiu, decat in cazurile si in conditiile stabilite de lege  (Decretul 31/1954) => principiul este cel al capacitatii de a incheia acte juridice civile, incapacitatile avand caracter de exceptii, care trebuie prevazute expres de lege (ex. de exceptii legale : minorii nu pot face donatii, minorii sub 16 ani nu pot testa)

capacitatea trebuie sa existe la momentul manifestarii de vointa de a incheia actul

 1. Partile trebuie sa exprime in act un consimtamant valabil

consimtamantul trebuie sa provina de la o persoana cu discernamant ; persoana fizica cu capacitate deplina de exercitiu este prezumata relativ a avea discernamant, dar se poate face proba lipsei temporare a discernamantului(datorita betiei, hipnozei etc) ; persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu (minorul sub 14 ani sau majorul pus sub interdictie judecatoreasca) este prezumata absolut a nu avea discernamant, nefiind admisa proba contrara ;persoana fizica cu capacitate de exercitiu restransa (minorul intre14-18 ani) are discernamant diminuat.

consimtamantul trebuie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice, trebuie sa fie exteriorizat si trebuie sa nu fie viciat prin vicii de consimtamant si anume :

o       Eroare = falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului (ex : cumparatorul este in eroare cu privire la autenticitatea bunului cumparat, la materialul din care este confectionat)

o       Dol (viclenie) = inducerea in eroare a unei persoane, prin utilizarea de mijloace viclene, pt. a o determina sa incheie acel act

o       Violenta = amenintarea cu un rau care insufla persoanei o temere ce o determina sa incheie un act pe care altfel nu l-ar fi incheiat

o       Leziune = disproportia vadita de valoare intre prestatiile partilor, astfwel incat una dintre ele sufera un prejudiciu chiar din momentul contractarii; confera dreptul la actiunea pt. declararea nulitatii relative a actului numai minorului cu capacitate de exercitiu restransa (14-18 ani), cu privire ala actele de administrare pe care le incheie singur ; in materie comerciala, aceasta actiune e conferita de lege consumatorului care incheie cu un comerciant un contract de vanzare-cumparare de bunuri sau de prestari de servicii / executari de lucrari, contract care contine clauze abuzive pt. consumator

 1. Obiectul actului juridic civil trebuie sa existe, sa fie in circuitul civil, sa fie determinat / determinabil, licit si moral, iar cel care se obliga trebuie sa fie titularul dreptului (prin exceptie, in materie comerciala, comerciantul poate vinde bunul altuia, pe care se obliga sa-l procure pt. cumparator).
 1. Cauza actului juridic civil trebuie sa existe, sa fie licita si morala scopul urmarit de parti la incheierea actului).

Principiile efectelor actului juridic civil

 1. Principiul fortei obligatorii :  Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante  => actul este obligatoriu pt. parti si nici magistratul nu-l poate modifica / ignora, daca e legal intocmit.
 2. Principiul irevocabilitatii :  Conventiile nu pot fi revocate prin vointa unei singure parti, ci numai prin acordul partilor  => actul bilateral nu poate fi revocat / modificat prin vointa unei singure parti, iar actul unilateral e in principiu irevocabil ; prin exceptie, exista acte bilaterale care pot fi revocate de o singura parte (mandat, locatiune pe termen nedeterminat, donatie intre soti) si acte unilaterale revocabile (testament).
 3. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil :  Conventiile n-au efect decat intre partile contractante  => actele nu pot da nastere la obligatii in sarcina tertilor, dar, prin exceptie, ele pot crea drepturi pt. terti (ex : stipulatia pt. altul, prin care promitentul se obliga fata de stipulant sa execute o prestatie in favoarea unui tert beneficiar).

II. CONTRACTUL CIVIL

Definitie : Acordul de vointe intre 2 / mai multe persoane, pentru a da nastere unui raport juridic, a modifica sau a stinge un raport juridic preexistent.

Codul civil consacra principiul libertatii contractuale.

Acordul de vointe al partilor contractante se formeaza in doua etape si anume :

 1. Oferta de a contracta - trebuie sa fie ferma si neechivoca, precisa si completa.
 2. Acceptarea ofertei - trebuie sa fie pura si simpla (fara rezerve sau modificari ale ofertei, altfel constituie contraoferta), neindoielnica si sa nu fie tardiva (adica trebuie facuta inainte de revocarea ofertei).

Promisiunea de a contracta / antecontractul :

= contractul / clauza prin care una / ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract, al carui continut esential e determinat in prezent (ex : la vanzare-cumparare, trebuie determinat bunul si pretul).

poate fi unilateral (o singura parte se obliga, cealalta poate cere sau nu incheierea contractului) sau sinalagmatic (ambele parti sunt promitenti si beneficiari).

Raspunderea contractuala

Consta in obligatia debitorului de a repara prejudiciul cauzat creditorului prin neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor sale contractuale.

Conditiile raspunderii contractuale

 1. Sa existe un contract valabil incheiat (altfel vorbim de de raspundere delictuala)
 2. Fapta ilicita a debitorului contractual, constand in neexecutarea totala / partiala, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor sale contractuale.
 3. Creditorul contractual sa fi suferit un prejudiciu, care sa fie cert si nereparat.
 4. Sa existe un raport de cauzalitate directa intre fapta ilicita a debitorului si prejudiciul suferit de creditor.
 5. Debitorul sa fie culpabil pt. neexecutarea obligatiilor sale.

Daunele-interese :

Sunt despagubirile in bani pe care debitorul e obligat sa le plateasca pt. a repara prejudiciul cauzat creditorului prin neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor sale contractuale.

a)        Daune-interese compensatorii = datorate pt. neexecutarea / executarea necorespunzatoare a obligatiilor debitorului => inlocuiesc executarea in natura    a obligatiilor contractuale.

b)        Daune-interese moratorii = datorate pt. executarea cu intarziere a obligatiilor debitorului => se cumuleaza cu executarea in natura / cu daunele compensatorii.

Evaluarea daunelor-interese:

a)      Judiciara = realizata de instanta, conform principiului repararii integrale a prejudiciului => reparatia va acoperi atat pierderea efectiv suferita de creditor, cat si beneficial nerealizat de acesta ca urmare a neexecutarii obligatiilor debitorului (ex: suma de bani datorata+dobanda).

b)      Conventionala - o fac partile contractante, dupa producerea prejudiciului sau inainte de aceasta, prin clauza penala = conventia / clauza prin care partile determina anticipat intinderea daunelor-interese pe care debitorul va fi obligat sa le plateasca, in cazul neexecutarii obligatiilor sale contractuale ; aceasta prezinta avantajul ca creditorul nu va mai trebui sa dovedeasca existenta prejudiciului si intinderea lui, fiind suficient sa dovedeasca faptul ca acesta nu si-a executat intocmai obligatiile contractuale, ca zin care instanta nu poate modifica cle prevazute in clauza penala.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate