Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Legislatie


Index » legal » Legislatie
REGULAMENTUL Curtii Europene a Drepturilor Omului


REGULAMENTUL Curtii Europene a Drepturilor Omului


traducere din varianta engleza a regulamentului

REGULAMENTUL Curtii Europene a Drepturilor Omului

Curtea Europeana a Drepturilor Omului,Avand in vedere Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si Protocoalele la aceasta,

Adopta prezentul Regulament:

Articolul 1

(Definitii

In sensul prezentului Regulament si cu exceptia cand din context rezulta contrariul:

(a) termenul 'Conventie' desemneaza Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si Protocoalele la aceasta;

(b) expresia 'Adunarea plenara a Curtii" desemneaza Curtea Europeana a Drepturilor Omului reunita in sesiune plenara;

(c) expresia 'Marea Camera' desemneaza Marea Camera de saptesprezece judecatori constituita in conformitate cu art. 27  1 al Conventiei;

(d) termenul 'Sectiune' desemneaza o Camera constituita prin hotararea Adunarii plenare a Curtii pe o perioada determinata in conformitate cu art. 26 (b) al Conventiei iar expresia 'Presedintele Sectiunii' desemneaza judecatorul ales de Adunarea plenara a Curtii ca Presedinte al acestei Sectiuni in conformitate cu art. 26  (c) al Conventiei;

(e) termenul 'Camera' desemneaza o Camera constituita din sapte judecatori in conformitate cu art. 27  1 al Conventiei iar expresia 'Presedintele Camerei' desemneaza judecatorul care prezideaza o astfel de 'Camera';

(f) termenul 'comitet' desemneaza un comitet constituit din trei judecatori in conformitate cu art. 27  1 al Conventiei;

(g) termenul 'Curte' desemneaza fie Adunarea plenara a Curtii, Marea Camera, o Sectiune, o Camera, fie un comitet sau colegiul de cinci judecatori la care se refera art. 43  2 al Conventiei;

(h) expresia 'judecator ad-hoc' desemneaza orice alta persoana care nu este judecator ales si care a fost desemnata de catre o Parte contractanta in conformitate cu art. 27  2 al Conventiei pentru a face parte din Marea Camera sau dintr-o Camera

(i) termenii 'judecator' si 'judecatori' desemneaza judecatorii alesi de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei si judecatorii ad-hoc;

(j) expresia 'judecator-raportor' desemneaza un judecator numit pentru a indeplini sarcinile prevazute de art. 48 si art. 49 ale Regulamentului;

(k) termenul 'delegat' desemneaza un judecator numit de Camera pentru a face parte dintr-o delegatie iar expresia 'seful delegatiei' desemneaza delegatul numit de Camera pentru a conduce delegatia sa;

(l) termenul 'delegatie' desemneaza un organ alcatuit din delegati, din membri ai grefei, precum si din orice alte persoane numite de Camera pentru a asista delegatia;

(m) termenul 'Grefier' desemneaza, potrivit contextului, Grefierul Curtii sau Grefierul unei Sectiuni;

(n) termenii 'parte ' si 'parti ' desemneaza

- Partile contractante reclamante sau parate;

- reclamantul (persoana fizica, organizatie neguvernamentala sau grup de particulari) care a sesizat Curtea in conformitate cu art. 34 al Conventiei;

(o) expresia 'tert intervenient' desemneaza orice Parte contractanta sau orice persoana interesata care, in modul prevazut de art. 36  1 si 2 al Conventiei, si-a exercitat dreptul, sau la care a fost invitat, de a depune observatii scrise si de a participa la o audiere;

(p) termenii "audiere" ("sedinta) si "audieri" ("sedinte") desemneaza dezbaterile consacrate admisibilitatii si/sau fondului unei cereri, sau unei cereri de revizuire, de interpretare sau de aviz consultativ;

(q) expresia 'Comitetul de Ministri' desemneaza Comitetul de Ministri al Consiliului Europei;

(r) termenii 'fosta Curte' si 'Comisia' desemneaza Curtea Europeana si, respectiv, Comisia Europeana a Drepturilor Omului infiintate in conformitate cu fostul art. 19 al Conventiei.

TITLUL I

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CURTII

Capitolul I

Judecatorii

Articolul 2

(Calcularea duratei mandatului

1. Durata mandatului unui judecator ales se calculeaza incepand cu data alegerii sale. Totusi, atunci cand un judecator este reales la expirarea mandatului sau, sau este ales sa inlocuiasca un judecator al carui mandat a expirat sau urmeaza sa expire, durata mandatului sau se calculeaza incepand cu data acestei expirari.

2. In conformitate cu art. 23  5 al Conventiei, judecatorul ales in locul unui judecator al carui mandat nu a expirat duce la sfarsit mandatul predecesorului sau.

3. In conformitate cu art. 23  7 al Conventiei, judecatorul ales ramane in functie pana ce succesorul sau depune juramantul sau face declaratia prevazuta in art. 3 al prezentulului Regulament.

Articolul 3

(Juramantul sau declaratia solemna

1. Inainte de inceperea activitatii, fiecare judecator ales trebuie, la prima sedinta a Adunarii plenare a Curtii la care el asista sau, daca este nevoie, in fata Presedintelui Curtii, sa depuna urmatorul juramant sau sa faca urmatoarea declaratie solemna

'Jur' - sau 'Declar in mod solemn' -'ca voi exercita cu onoare, in mod independent si impartial atributiile ce imi revin ca judecator si ca voi pastra secretul deliberarilor.'

2. Aceasta se consemneaza intr-un procesul-verbal.

Articolul 4

(Activitati incompatibile)

In conformitate cu art. 21  3 al Conventiei, pe perioada mandatului lor judecatorii nu pot exercita nici o activitate politica sau administrativa ori vreo activitate profesionala incompatibila cu obligatia lor de independenta, de impartialitate sau de disponibilitate impuse de o activitate integrala. Fiecare judecator declara Presedintelui Curtii orice activitate suplimentara. In caz de dezacord intre Presedinte si judecatorul respectiv, orice problema ridicata este solutionata de Adunarea plenara a Curtii.

Articolul 5

(Precaderea)

1. Judecatorii alesi se situeaza, conform precaderii, dupa Presedintele si Vicepresedintii Curtii si dupa Presedintii Sectiunilor, in functie de data la care au fost alesi; in caz de realegere, chiar daca nu imediata, durata functiei de judecator ales exercitata anterior de judecatorul vizat se ia in considerare.

2. Vicepresedintilor Curtii alesi in aceasta functie in aceeasi zi, li se da precadere potrivit duratei functiei lor de judecator. In caz de egalitate, precaderea se da potrivit varstei. Aceeasi regula se aplica si Presedintilor Sectiunilor.

3. Judecatorilor a caror durata a functiei este aceeasi li se da precadere potrivit varstei.

4. Judecatorilor ad-hoc li se da precadere potrivit varstei, dupa judecatorii alesi.

Articolul 6

(Demisia

Demisia unui judecator este adresata Presedintelui Curtii, care o transmite Secretarului General al Consiliului Europei. Sub rezerva aplicarii art. 24  4 in fine si a art. 26  3 ale Regulamentului, ea implica vacanta postului respectiv.

Articolul 7

(Revocarea

Un judecator nu poate fi revocat din functia sa decat daca ceilalti judecatori, intruniti in sesiune plenara, decid cu o majoritate de doua treimi din numarul judecatorilor alesi in functie, ca el a incetat sa mai corespunda conditiilor cerute. El trebuie sa fie in prealabil audiat de Adunarea plenara a Curtii. Orice judecator poate initia procedura de revocare din functie.

Capitolul II

Presedintia Curtii si rolul Biroului

Articolul 8

(Alegerea Presedintelui si a Vicepresedintilor Curtii,

a Presedintilor si a Vicepresedintilor Sectiunilor

1. Adunarea plenara a Curtii isi alege Presedintele, cei doi Vicepresedinti si Presedintii Sectiunilor pentru o perioada de trei ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata mandatului lor ca judecatori.

2. Fiecare Sectiune isi alege de asemenea un Vicepresedinte pentru o perioada de trei ani, care inlocuieste Presedintele Sectiunii in caz de imposibilitate de exercitare a functiei

3. Un judecator ales conform dispozitiilor paragrafelor 1 sau 2 de mai sus nu poate fi reales decat o singura data pentru o functie de acelasi nivel. Aceasta limita impusa numarului de mandate nu impiedica un judecator titular al unui mandat descris mai sus la data intrarii in vigoare[4] a prezentului amendament al art. 8 al Regulamentului sa fie reales o data pentru o functie de acelasi nivel.

4. Presedintii si Vicepresedintii continua sa si exercite atributiile pana la alegerea succesorilor lor.

5. Alegerile prevazute de acest articol se desfasoara prin vot secret. La el pot participa doar judecatorii alesi care sunt prezenti. Daca nici un candidat nu intruneste majoritatea absoluta de voturi, se procedeaza la unul sau mai multe tururi aditionale de scrutin, pana cand un candidat intruneste majoritatea absoluta. La fiecare tur, candidatul care a obtinut cel mai mic numar de voturi este eliminat. Daca mai multi candidati obtin, fiecare, cel mai mic numar de voturi, este eliminat doar candidatul care este ultimul in ordinea precaderii stabilita conform art. 5 al prezentului Regulament. In caz de numar egal de voturi pentru ambii candidati in turul final de scrutin, se acorda preferinta judecatorului care se bucura de o mai inalta precadere conform   art. 5.

Articolul 9

(Atributiile Presedintelui Curtii

1. Presedintele Curtii conduce lucrarile si administrarea Curtii. El reprezinta Curtea si, in special, asigura relatiile acesteia cu autoritatile Consiliului Europei.

2. Presedintele prezideaza sedintele plenare ale Curtii, sedintele Marii Camere si cele ale colegiului de cinci judecatori.

3. Presedintele nu participa la examinarea cauzelor aflate pe rolul Camerelor, decat daca este judecatorul ales in numele Partii contractante in cauza.

Articolul 9A

(Rolul Biroului

1. (a) Curtea isi organizeaza un birou, alcatuit din Presedintele si Vicepresedintii Curtii si din Presedintii Sectiunilor. Atunci cand un Vicepresedinte al Curtii sau un Presedinte al Sectiunii nu poate asista la o reuniune a biroului, el este inlocuit de Vicepresedintele Sectiunii sau, in lipsa acestuia, de membrul Sectiunii care se afla imediat dupa el in ordinea precaderii prevazuta de art. 5 al Regulamentului.

(b) Biroul poate invita la reuniunea sa orice membru al Curtii sau orice alta persoana a carei prezenta el o considerata necesara

2. Biroul este asistat de Grefier si de Grefierii-Adjuncti.

3. Biroul are ca misiune sa-l asiste pe Presedinte in indeplinirea atributiilor sale de conducere a lucrarilor si administrarii Curtii. In acest scop, Presedintele poate sa supuna biroului orice problema administrativa sau extrajudiciara care tine de competenta sa.

4. Biroul faciliteaza, de asemenea, coordonarea intre Sectiunile Curtii.

5. Presedintele poate consulta Biroul inainte de a emite instructiuni practice in sensul art. 32 al Regulamentului si inainte de a aproba instructiunile generale stabilite de Grefier in temeiul art. 17  4 al Regulamentului.

6. Biroul poate aduce orice problema la cunostinta Adunarii plenare a Curtii, careia ii poate prezenta, de asemenea, propuneri.

7. Pentru fiecare sedinta a Biroului un proces-verbal este completat si distribuit judecatorilor in cele doua limbi oficiale ale Curtii. Secretarul Biroului este desemnat de Grefier, cu acordul Presedintelui.

Articolul 10

(Atributiile Vicepresedintilor Curtii

Vicepresedintii Curtii il asista pe Presedintele Curtii. Ei il inlocuiesc in caz de indisponibilitate sau de vacanta a functiei, sau la cererea acestuia. Ei indeplinesc, de asemenea, functia de Presedinti ai Sectiunilor.

Articolul 11

(Inlocuirea Presedintelui si a Vicepresedintilor Curtii

In caz de indisponibilitate simultana a Presedintelui si a Vicepresedintilor Curtii, sau in caz de vacanta simultana a acestor functii, presedintia este asumata de unul din Presedintii Sectiunilor sau, daca nici unul din ei nu este disponibil, de catre un alt judecator ales, urmandu-se ordinea precaderii stabilita de art. 5 al Regulamentului.

Articolul 12

(Presedintia Sectunilor si Camerelor

Presedintii Sectiunilor prezideaza sedintele Sectiunii si ale Camerelor din care fac parte si conduc lucrarile Sectiunilor. Vicepresedintii Sectiunilor ii inlocuiesc in caz de indisponibilitate sau de vacanta a presedintiei Sectiunii, sau la cererea Presedintelui Sectiunii. In lipsa Vicepresedintilor, ei sunt inlocuiti de membrii Sectiunii si ai Camerelor, potrivit ordinii precaderii stabilite de art. 5 al Regulamentului.

Articolul 13

(Incapacitatea de a prezida)

Membrii Curtii nu pot exercita presedintia intr-o cauza in care este parte o Parte contractanta ai carei cetateni ei sunt sau pentru care au fost alesi, sau intr-o cauza in care au fost desemnati ca judecatori in virtutea art. 29 1 (a) sau a art. 30 1 al Regulamentului.

Articolul 14

(Reprezentarea echitabila a sexelor

In desemnarile reglementate de prezentul capitol si de capitolul urmator, Curtea va urma o politica de reprezentare echilibrata a sexelor.

Capitolul III

Grefa

Articolul 15

(Alegerea Grefierului

1. Adunarea plenara a Curtii alege Grefierul. Candidatii trebuie sa se bucure de cea mai inalta consideratie morala si sa aiba cunostintele juridice, administrative si lingvistice, precum si experienta necesare exercitarii atributiilor.

2. Grefierul este ales pentru o perioada de cinci ani si poate fi reales. Grefierul nu poate fi revocat din functie decat daca judecatorii, reuniti in sesiune plenara, decid, cu o majoritate de doua treimi din numarul judecatorilor alesi in functie, ca cel in cauza a incetat sa corespunda conditiilor cerute. Acesta trebuie sa fie audiat, in prealabil, de Adunarea plenara a Curtii. Orice judecator poate declansa procedura de revocare.

3. Alegerile reglementate de prezentul articol se desfasoara prin vot secret; la el participa numai judecatorii alesi prezenti. Daca nici un candidat nu intruneste majoritatea absoluta, se procedeaza la un tur de scrutin de balotaj intre primii doi candidatii care au acumulat cel mai mare numar de voturi. In caz de numar egal de voturi, in primul rand se acorda preferinta candidatei, daca ea exista, si apoi candidatului celui mai in varsta.

4. Inainte de a prelua functia, Grefierul trebuie, in fata Adunarii plenare a Curtii sau, daca este necesar, in fata Presedintelui Curtii, sa depuna urmatorul juramantul sau sa faca urmatoarea declaratie solemna:

"Jur' - sau "Declar in mod solemn' - "ca voi exercita in totala loialitate, discretie si constiinciozitate atributiile ce mi-au fost incredintate in calitatea mea de Grefier al Curtii Europene a Drepturilor Omului'.

Aceasta se consemneaza intr-un proces-verbal.

Articolul 16

(Alegerea Grefierilor-Adjuncti

1. Adunarea plenara a Curtii alege, de asemenea, doi Grefieri-Adjuncti in conditiile, in modul si pentru durata definite in articolul precedent. Procedura prevazuta pentru revocarea Grefierului se aplica, de asemenea, pentru revocarea Grefierilor-Adjuncti. Curtea il consulta in prealabil pe Grefier cu privire la aceste doua chestiuni.

2. Inainte de a prelua functia, Grefierul-Adjunct trebuie, in fata Adunarii plenare a Curtii sau, daca este necesar, in fata Presedintelui Curtii, sa depuna un juramant sau sa faca o declaratie solemna asemanatoare celor prevazute pentru Grefier. Aceasta se consemneaza intr-un proces-verbal.

Articolul 17

(Atributiile Grefierului1. Grefierul asista Curtea in indeplinirea functiilor sale si raspunde de organizarea si de activitatile grefei, sub autoritatea Presedintelui Curtii.

2. El pastreaza arhivele Curtii si serveste ca intermediar pentru comunicarile si notificarile adresate acesteia, sau facute de ea, in legatura cu cauzele care-i sunt sau care urmeaza sa-i fie depuse.

3. Grefierul, sub rezerva obligatiei de discretie impusa de functia sa, raspunde la cererile de informatii privitoare la activitatea Curtii, in special la cele care provin din partea presei.

4. Functionarea grefei este reglementata de instructiunile generale intocmite de Grefier si aprobate de Presedintele Curtii.

Articolul 18

(Organizarea grefei

1. Grefa este compusa din grefe de Sectiune, in numar egal cu cel al Sectiunilor constituite de Curte, si din servicii necesare pentru a furniza Curtii prestatiile administrative si juridice cerute.

2. Grefierul Sectiunii asista Sectiunea in indeplinirea functiilor sale. El poate fi asistat de un Grefier-Adjunct al Sectiunii.

3. Agentii grefei, inclusiv asistentii juridici, dar nu si Grefierul si Grefierii-Adjuncti, sunt numiti de Secretarul General al Consiliului Europei, cu acordul Presedintelui Curtii sau al Grefierului, care actioneaza conform instructiunilor Presedintelui.

Capitolul IV

Functionarea Curtii

Articolul 19

(Sediul Curtii

1. Sediul Curtii este sediul Consiliului Europei din Strasbourg. Curtea poate totusi, daca considera ca este util, sa-si exercite functiile in alte locuri pe teritoriul statelor membre ale Consiliului Europei.

2. Curtea poate decide, la orice stadiu al examinarii unei cereri, ca este necesar ca ea insasi sau ca unul sau mai multi dintre membrii sai sa procedeze la o ancheta sau sa indeplineasca orice alta misiune in alte locuri.

Articolul 20

(Sesiunile Adunarii plenare a Curtii

1. Prin convocarea Presedintelui sau, Curtea se reuneste in sesiune plenara ori de cate ori o impune exercitarea functiilor ce-i revin potrivit Conventiei sau prezentului Regulament. Presedintele procedeaza la o astfel de convocare daca cel putin o treime din membri o solicita, si, in orice caz, o data pe an pentru examinarea problemelor administrative.

2. Cvorumul Adunarii plenare a Curtii este de doua treimi din numarul judecatorilor alesi.

3. Daca cvorumul nu este intrunit, Presedintele amana sedinta.

Articolul 21

(Alte sesiuni ale Curtii

1. Marea Camera, Camerele si comitetele au o activitate permanenta. Totusi, la propunerea Presedintelui sau, Curtea stabileste in fiecare an perioadele sesiunilor de lucru.

2. In afara acestor perioade, Marea Camera si Camerele pot fi citate de Presedintele lor in caz de urgenta.

Articolul 22

(Deliberarile

1. Curtea delibereaza in sedinta inchisa. Deliberarile sale sunt secrete.

2. Numai judecatorii iau parte la deliberari. Sunt prezenti la deliberare Grefierul sau persoana desemnata sa-l inlocuiasca, precum si alti agenti ai grefei si interpreti a caror asistenta este necesara. Nici o alta persoana nu poate fi admisa la deliberare decat in temeiul unei decizii speciale a Curtii.

3. Inainte de orice votare cu privire la o problema supusa Curtii, Presedintele poate invita judecatorii sa-si exprime opinia.

Articolul 23

(Votarea

1. Deciziile Curtii sunt luate cu majoritatea voturilor judecatorilor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votarea se repeta si, daca se obtine din nou egalitate, votul Presedintelui este preponderent. Acest paragraf se aplica in lipsa unei prevederi contrare a prezentului Regulament.

2. Deciziile si hotararile Marii Camere si ale Camerelor sunt adoptate cu majoritatea judecatorilor care fac parte din Marea Camera sau din Camera. Nu sunt admise abtineri in privinta votului final privitor la admisibilitatea sau la fondul cauzelor.

3. De regula, votul se exprima prin ridicarea mainii. Presedintele poate sa decida de a se proceda la un vot nominal deschis, in ordinea inversa precaderii.

4. Orice problema care urmeaza sa fie supusa votului trebuie formulata in termeni precisi.

Articolul 23A

(Deciziile adoptate prin acord tacit

Atunci cand este necesara solutionarea de catre Curte a unei probleme de procedura sau a oricarei alte probleme in afara reuniunilor programate, Presedintele poate da instructiuni ca un proiect de decizie sa fie distribuit printre judecatori si sa fixeze acestora un termen pentru a formula observatii. In absenta oricarei obiectii din partea judecatorilor, propunerea este considerata adoptata la expirarea acelui termen.

Capitolul V

Formatiunile de judecata

Articolul 24

(Componenta Marii Camere

1. Marea Camera este compusa din saptesprezece judecatori si cel putin trei judecatori supleanti.

(a) Fac parte din Marea Camera Presedintele si Vicepresedintii Curtii, precum si Presedintii Sectiunilor. Atunci cand un Vicepresedinte al Curtii sau un Presedinte al Sectiunii nu poate face parte din Marea Camera, acesta este inlocuit de catre Vicepresedintele acelei Sectiuni.

(b) Judecatorul ales in numele Partii contractante in cauza sau, daca este cazul, judecatorul desemnat in virtutea art. 29 sau al art. 30 al Regulamentului este membru de drept al Marii Camere in conformitate cu art. 27  2 si 3 ale Conventiei.

(c) In cauzele atribuite ei in temeiul art. 30 al Conventiei, Marea Camera include, de asemenea, membrii Camerei care s-a desesizat.

(d) In cauzele atribuite ei in temeiul art. 43 al Conventiei, Marea Camera nu va include nici un judecator care a facut parte din Camera care a pronuntat hotararea asupra cauzei respective, cu exceptia Presedintelui acestei Camere si a judecatorului ales in numele Partii contractante in cauza, precum si nici un judecator care a facut parte din Camera sau Camerele care s-au pronuntat asupra admisibilitatii cererii.

(e) Judecatorii si judecatorii supleanti, care urmeaza sa completeze Marea Camera ori de cate ori o cauza ii este atribuita, sunt desemnati dintre ceilalti judecatori ramasi prin tragere la sorti efectuata de catre Presedintele Curtii in prezenta Grefierului. Modalitatile de tragere la sorti sunt stabilite de catre Adunarea plenara a Curtii, care va tine cont de asigurarea unei alcatuiri echilibrate din punct de vedere geografic si de reflectarea diversitatii sistemelor juridice existente in Partile contractante.

(f) Atunci cand examineaza o cerere de aviz consultativ formulata in temeiul art. 47 al Conventiei, Marea Camera este constituita in conformitate cu dispozitiile paragrafului 2 (a) si (e) din prezentul articol.

3. Daca unii judecatori nu pot participa la examinarea cauzei, ei sunt inlocuiti de judecatorii supleanti potrivit ordinii de desemnare prevazute la paragraful 2 (e) din prezentul articol.

4. Judecatorii si judecatorii supleanti desemnati in conformitate cu dispozitiile de mai sus participa la judecarea cauzei pana la finalizarea procedurii. Chiar daca le expira mandatul, ei continua sa participe la judecarea cauzei daca au participat deja la discutarea fondului. Aceste dispozitii se aplica si in privinta avizelor consultative.

(a) Colegiul de cinci judecatori ai Marii Camere competent sa examineze o cerere formulata in temeiul art. 43 al Conventiei este alcatuit din:

- Presedintele Curtii. Daca Presedintele este indisponibil, el este inlocuit de Vicepresedintele cu cea mai inalta precadere;

- Presedintii a doua Sectiuni desemnate prin rotatie. Daca Presedintele unei Sectiuni astfel desemnate este indisponibil, el este inlocuit de Vicepresedintele acestei Sectiuni;

- doi judecatori desemnati prin rotatie dintre judecatorii alesi din cadrul Sectiunilor restante pentru a face parte din colegiu pentru o perioada de sase luni;

- cel putin doi judecatori supleanti desemnati prin rotatie dintre judecatorii alesi din cadrul Sectiunilor pentru a face parte din colegiu pentru o perioada de sase luni.

(b) Atunci cand examineaza o cerere de retrimitere, colegiul nu trebuie sa cuprinda nici un judecator care a luat parte la examinarea admisibilitatii sau a fondului cauzei respective.

(c) Un judecator ales in numele unei Parti contractante interesate in cauza pentru care s-a cerut trimiterea sau cetatean al unei astfel de Parti nu poate face parte din colegiu atunci cand acesta examineaza cererea respectiva. De asemenea, un judecator ales desemnat de Partea contractanta interesata in cauza in conformitate cu art. 29 sau 30 ale Regulamentului nu poate participa la examinarea cererii.

(d) Daca un membru al colegiului este indisponibil pentru motivele aratate la literele (b) sau (c), el este inlocuit de un judecator supleant, desemnat prin rotatie dintre judecatorii alesi din cadrul Sectiunilor pentru a face parte din colegiu pentru o perioada de sase luni.

Articolul 25

(Constituirea Sectiunilor

1. Camerele prevazute de art. 26 (b) al Conventiei (si denumite "Sectiuni' in prezentul Regulament) sunt constituite de Adunarea plenara a Curtii, la propunerea Presedintelui, pentru o perioada de 3 ani incepand cu alegerea titularilor functiilor prezidentiale prevazute de art. 8 al Regulamentului. Se constituie cel putin 4 Sectiuni.

2. Fiecare judecator este membru al unei Sectiuni. Componenta Sectiunilor trebuie sa fie echitabila, atat din punct de vedere geografic, cat si din punctul de vedere al reprezentarii sexelor si tinand cont de diversitatea sistemelor juridice existente in Partile contractante.

3. Atunci cand un judecator inceteaza de a mai face parte din Curte inainte de sfarsitul perioadei pentru care Sectiunea a fost constituita, succesorul sau il inlocuieste ca membru al acelei Sectiuni.

4. In mod exceptional, Presedintele Curtii poate opera modificari in alcatuirea Sectiunilor, daca circumstantele o impun.

5. La propunerea Presedintelui, Adunarea plenara a Curtii poate constitui o Sectiune suplimentara.

Articolul 26

(Constituirea Camerelor

1. Camerele de sapte judecatori, prevazute de art. 27 1 al Conventiei pentru examinarea cauzelor cu care a fost sesizata Curtea, sunt constituite in baza Sectiunilor, dupa cum urmeaza.

(a) Sub rezerva paragrafului 2 al prezentului articol si a ultimei fraze din art. 28  4 al Regulamentului, Camera este compusa, pentru fiecare cauza, din Presedintele Sectiunii si din judecatorul ales in numele Partii contractante in cauza. Daca acesta nu este membru al Sectiunii careia i-a fost atribuita cererea in conformitate cu dispozitiile art. 51 sau 52 ale Regulamentului, el face parte de drept din Camera, potrivit art. 27 2 al Conventiei. Daca acest judecator este indisponibil sau se abtine se aplica dispozitiile art. 29 al Regulamentului.

(b) Ceilalti membri ai Camerei sunt desemnati de Presedintele Sectiunii, prin rotatie, dintre membrii Sectiunii.

(c) Membrii Sectiunii care nu sunt desemnati in acest fel participa la judecarea cauzei in calitate de supleanti.

2. Judecatorul ales in numele oricarui stat in cauza, sau, daca este cazul, judecatorul ales sau judecatorul ad hoc desemnat conform art. 29 sau art. 30 ale Regulamentului poate fi dispensat de Presedintele Camerei de a asista la sedintele consacrate problemelor preparatorii sau procedurale. Pentru buna desfasurare a acestor sedinte, se prezuma ca statul in cauza a desemnat in locul sau, conform art. 29 1 al Regulamentului, pe primul judecator supleant.

3. Chiar si dupa incetarea mandatului sau, judecatorul continua sa participe la judecarea cauzelor in care a participat deja la discutarea fondului.

Articolul 27

(Comitetele

l. In temeiul art. 27 1 al Conventiei se constituie comitete de trei judecatori care apartin aceleiasi sectuni. Dupa consultarea Presedintilor Sectiunilor, Presedintele Curtii stabileste numarului comitetelor ce urmeaza a fi create.

2. Comitetele sunt constituite pentru o perioada de 12 luni, prin rotatie, dintre membrii Sectiunii, altii decat Presedintele ei.

3. Membrii Sectiunii care nu sunt membri ai unui comitet pot fi desemnati sa inlocuiasca membrii indisponibili.

4. Fiecare comitet este prezidat de membrul care are prioritate conform ordinii precaderii in sanul Sectiunii.

Articolul 28

(Indisponibilitatea, abtinerea sau recuzarea

1. Orice judecator ce nu poate participa la sedintele pentru care este convocat instiinteaza despre aceasta, in cel mai scurt timp, Presedintele Camerei.

2. Nici un judecator nu poate participa la examinarea unei cauze:

(a) daca are un interes personal in cauza, ce rezulta, de exemplu, dintr-o relatie conjugala sau de rudenie, dintr-o alta relatie de rudenie apropiata, dintr-o relatie apropiata personala sau profesionala, sau dintr-un raport de subordonare, cu oricare dintre parti;

(b) daca a intervenit anterior in cauza, fie ca agent, avocat sau consilier al unei parti sau al unei persoane ce are un interes in cauza, fie, la nivel national sau la nivel international, ca membru al unei alte jurisdictii sau al unei comisii de ancheta, sau in orice alta calitate;

(c) daca desfasoara, in timp ce este judecator ad hoc sau fost judecator ales care continua sa participe la examinarea cauzei in virtutea art. 26  3 al Regulamentului, o activitate politica sau administrativa sau o activitate profesionala incompatibila cu independenta sau cu impartialitatea sa;

(d) daca a exprimat in public, prin intermediul mass-media, in scris, prin actiuni publice sau pe orice alta cale, opinii care, in mod obiectiv, sunt de natura sa afecteze impartialitatea sa;

(e) daca, pentru oricare alt motiv, pot fi puse la indoiala, in mod legitim, independenta sau impartialitatea sa.

3. Daca un judecator se abtine pentru unul dintre motivele mentionate, el il informeaza pe Presedintele Camerei, care-l dispenseaza de a mai participa la examinarea acelei cauze.

4. Daca judecatorul interesat sau Presedintele Camerei ezita asupra existentei sau inexistentei uneia dintre cauzele de recuzare enumerate in paragraful 2 din prezentul articol, Camera decide. Ea asculta pe judecatorul in cauza, apoi delibereaza si voteaza in absenta lui. In scopul deliberarii si votarii asupra acestei probleme, judecatorul in cauza este inlocuit de primul judecator supleant al Camerei. La fel se va proceda si in situatia in care el a fost desemnat sa faca parte din Camera ca judecator ad hoc, conform art. 29 1 al Regulamentului, in locul judecatorului ales pentru statul in cauza.

5. Dispozitiile de mai sus se aplica si in cazul participarii unui judecator la un comitet, notificarea prevazuta la paragrafele 1 si 3 fiind adresata Presedintelui Sectiunii.

Articolul 29

(Judecatorii ad hoc

(a) Daca un judecator ales pentru un stat aflat in cauza este indisponibil pentru Camera, se abtine sau este dispensat, sau in lipsa unui asemenea judecator, Presedintele Camerei invita acel stat sa-i comunice, intr-un termen de 30 de zile, daca intentioneaza sa desemneze pentru a participa la judecarea cauzei fie un alt judecator ales, fie un judecator ad hoc, si, in caz afirmativ, sa indice, in acelasi timp, numele persoanei desemnate.

(b) Aceeasi regula se aplica si in cazul in care persoana astfel desemnata este indisponibila sau se abtine.

(c) Un judecator ad hoc trebuie sa aiba calificarile cerute de art. 21 1 al Conventiei, sa nu fie impiedicat sa participe la judecarea cauzei de vreunul dintre motivele mentionate de art. 28 al Regulamentului si sa corespunda exigentelor de disponibilitate si de prezenta enuntate in paragraful 5 al prezentului articol.

2. Daca Partea contractanta in cauza nu raspunde in termen de 30 de zile sau pana la expirarea prelungirii acestui termen, pe care poate sa i-o acorde Presedintele Camerei, se prezuma ca ea a renuntat la dreptul sau de desemnare. De asemenea, se prezuma ca ea a renuntat la acest drept daca ea desemneaza de doua ori ca judecator ad hoc o persoana care nu indeplineste conditiile enuntate in paragraful 1 (c) al acestui articol.

3. Presedintele Camerei poate decide ca Partea contractanta in cauza sa fie invitata sa procedeze la desemnarea prevazuta la paragraful 1 (a) din acest articol numai atunci cand i se va comunica cererea conform art. 54 2 al Regulamentului. In acest caz, si in asteptarea desemnarii unui judecator de catre ea, se prezuma ca Partea contractanta in cauza l-a desemnat pe primul judecator supleant in locul judecatorului ales.

4. Dupa desemnarea sa, la inceputul primei sedinte consacrate examinarii cauzei, judecatorul ad hoc depune juramantul sau face declaratia solemna prevazuta de art. 3 al Regulamentului. Aceasta se consemneaza intr-un proces-verbal.

5. Judecatorii ad hoc trebuie sa fie la dispozitia Curtii si, sub rezerva prevederilor art. 26 2 al Regulamentului, sa asiste la sedintele Camerei.

Articolul 30

(Comunitatea de interese

1. Daca doua sau mai multe Parti contractante reclamante sau parate au un interes comun, Presedintele Camerei poate sa le invite sa se inteleaga pentru a desemna, in calitate de judecator al comunitatii de interese, unul dintre judecatorii alesi in numele lor, care va participa de drept la examinarea cauzei. In lipsa unui acord, Presedintele va alege prin tragere la sorti dintre judecatorii propusi pe cel care va delibera in calitate de judecator al comunitatii de interese.

2. Presedintele Camerei poate decide sa invite Partile contractante implicate sa procedeze la desemnarea prevazuta de paragraful 1 al acestui articol doar atunci cand cererea va fi comunicata Partilor contractante parate conform art. 54 2 al Regulamentului.

3. In cazul contestarii existentei unei comunitati de interese sau a oricarei alte probleme conexe, Camera va decide, daca este nevoie, dupa primirea observatiilor scrise ale Partilor contractante implicate.

TITLUL II

PROCEDURA

Capitolul I

Reguli generale

Articolul 31

(Posibilitatea unor derogari speciale

Dispozitiile prezentului titlu nu impiedica Curtea sa deroge de la acestea, in caz de nevoie, cu ocazia examinarii unei cauze deosebite, dupa ce va fi consultat partile.

Articolul 32

(Instructiuni practice

Presedintele Curtii poate emite instructiuni practice, in special privitor la probleme precum participarea la audieri, prezentarea observatiilor scrise sau a altor documente.

Articolul 33

(Publicitatea documentelor

1. Toate documentele privitoare la o anumita cauza, depuse grefei de parti sau de tertii intervenienti, cu exceptia celor prezentate in cadrul negocierilor purtate in vederea obtinerii unei reglementari amiabile astfel cum prevede art. 62 al Regulamentului, sunt accesibile publicului potrivit modalitatilor practice emise de Grefier, cu exceptia cazului cand Presedintele Camerei decide altfel, pentru motivele indicate in paragraful 2 al prezentului articol, fie din oficiu, fie la cererea unei parti sau a oricarei alte persoane interesate.

2. Accesul publicului la un document sau la o parte a unui document poate fi restrans in interesul moralei, al ordinii publice sau al securitatii nationale intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor o impun, sau atunci cand, in circumstante speciale, in masura in care este considerat strict necesar de Presedintele Camerei, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei.

3. Orice cerere de pastrare a confidentialitatii formulata in temeiul paragrafului 1 al prezentului articol trebuie sa contina motivele si sa precizeze daca ea se refera la toate documentele sau numai la o parte din ele.

4. Deciziile si hotararile Camerei sunt accesibile publicului. Curtea face publice, in mod periodic, informatii generale privitoare la deciziile adoptate de comitete in temeiul art. 53  2 al Regulamentului.

Articolul 34

(Utilizarea limbilor

1. Limbile oficiale ale Curtii sunt franceza si engleza.

2. Atunci cand o cerere este introdusa in temeiul art. 34 al Conventiei, pana la comunicarea cererii catre Partea contractanta in temeiul dispozitiilor prezentului Regulament, toate comunicarile cu reclamantul sau cu reprezentantul sau si toate observatiile orale sau scrise depuse de reclamant sau de reprezentantul sau, daca nu au fost facute sau redactate intr-una din limbile oficiale ale Curtii, trebuie sa se faca sau sa fie redactate in una din limbile oficiale ale Partilor contractante. Daca o Parte contractanta este informata cu privire la introducerea unei cereri sau aceasta i se comunica in virtutea dispozitiilor prezentului Regulament, cererea si anexele sale trebuie comunicate in limba in care reclamantul le-a depus la grefa.

3. (a) Toate comunicarile cu reclamantul sau cu reprezentantul sau si toate observatiile orale sau scrise ale reclamantului sau ale reprezentatului sau cu privire la audieri, sau care se fac dupa comunicarea cererii unei Parti contractante trebuie sa fie facute sau redactate intr-una din limbile oficiale ale Curtii, afara daca Presedintele Camerei autorizeaza a continua sa fie utilizata limba oficiala a Partii contractante.

(b) Daca o asemenea autorizare este acordata, Grefierul adopta masurile necesare in vederea interpretarii si traducerii, in franceza sau in engleza, integrala sau partiala, a observatiilor orale sau scrise ale reclamantului, atunci cand Presedintele Camerei considera necesara o asemenea masura in interesul unei bune desfasurari a procedurii.

(c) In mod exceptional, Presedintele Camerei poate conditiona acordarea autorizatiei de suportarea de catre reclamant, integral sau partial, a cheltuielilor pentru aceste aranjamente.

(d) In afara de hotararea contrara a Presedintelui Camerei, toate deciziile adoptate in temeiul dispozitiilor de mai sus ale prezentului paragraf raman aplicabile in toate fazele ulterioare ale procedurii, inclusiv cele ce vor fi impuse de introducerea unei cereri de trimitere a cauzei in fata Marii Camerei sau a unei cereri de interpretare sau de revizuire a hotararii in sensul, respectiv, al art. 73, art. 79 si art. 80 ale Regulamentului.

4. (a) Toate comunicarile cu o Parte contractanta parte intr-un litigiu si toate observatiile orale sau scrise ce emana de la aceasta parte trebuie sa se faca sau sa fie redactate intr-una din limbile oficiale ale Curtii. Presedintele Camerei poate autoriza Partea contractanta sa utilizeze limba sa oficiala sau una din limbile sale oficiale pentru observatiile sale, orale sau scrise.

(b) Daca o asemenea autorizare este acordata, partea care a solicitat-o trebuie:

(i) sa depuna o traducere in una din limbile oficiale ale Curtii a observatiilor scrise, intr-un termen stabilit de Presedintele Camerei. Grefierul poate sa ia masurile necesare pentru a asigura traducerea documentelor pe cheltuiala Partii contractante, daca aceasta nu a depus traducerea in cadrul termenului ce i-a fost acordat;

(ii) sa suporte cheltuielile necesare traducerii in engleza sau franceza a observatiilor orale, Grefierul fiind acela care va adopta masurile necesare in vederea efectuarii traducerii.

(c) Presedintele Camerei poate ordona unei Parti contractante parte intr-un litigiu sa depuna, intr-un termen determinat, o traducere sau un rezumat in franceza sau engleza al ansamblului sau al oricarei alte anexe pertinente, sau a extraselor de pe asemenea documente.

(d) Alineatele de mai sus ale prezentului paragraf se aplica, mutatis mutandis, tertei interventii in temeiul art. 44 al Regulamentului, precum si in cazul utilizarii unei limbi neoficiale de catre un asemenea tert.

5. In scopul facilitarii intelegerii continutului lor de catre reclamant, Presedintele Camerei poate invita Partea contractanta parata sa depuna o traducere a observatiilor sale scrise in limba oficiala sau in una dintre limbile sale oficiale.

6. Orice martor, expert sau orice alta persoana care se prezinta in fata Curtii poate utiliza propria sa limba, daca nu stapaneste suficient nici una din cele doua limbi oficiale. Intr-o asemenea situatie, Grefierul ia toate masurile necesare in vederea asigurarii traducerii.

Articolul 35

(Reprezentarea Partilor contractante

Partile contractante sunt reprezentate de agenti, care pot fi asistati de avocati si consilieri.

Articolul 36

(Reprezentarea reclamantilor

1. Persoanele fizice, organizatiile neguvernamentale si grupurile de particulari prevazute de art. 34 al Conventiei pot sa depuna initial cererile fie ele insele, fie prin reprezentant.

2. Odata cererea comunicata Partii contractante parate in temeiul art. 54 2 (b) al Regulamentului, reclamantul trebuie sa fie reprezentat conform dispozitiilor paragrafului 4 al prezentului articol, afara de decizia contrara a Presedintelui Camerei.

3. Reclamantul trebuie, de asemenea, sa fie reprezentat la orice audiere decisa de Camera, afara daca Presedintele acesteia il autorizeaza, in mod exceptional, sa-si sustina cauza el insusi, sub rezerva ca, la nevoie, sa fie asistat de un avocat sau de un alt reprezentant autorizat.

4. (a) Reprezentantul care actioneaza pe seama unui reclamant in conformitate cu paragrafele 2 si 3 ale prezentului articol trebuie sa fie un avocat abilitat sa profeseze in oricare din Partile contractante si care-si are resedinta pe teritoriul uneia din ele, sau o alta persoana autorizata de Presedintele Camerei.

(b) In situatii exceptionale, in orice moment al procedurii, Presedintele Camerei poate sa decida, atunci cand considera ca circumstantele sau conduita avocatului sau a altei persoane desemnate conform paragrafului precedent o impun, ca avocatul sau acea persoana nu mai poate sa-l reprezinte sau sa-l asiste pe reclamant si ca acesta trebuie sa-si desemneze un alt reprezentant.

5. a) Avocatul sau reprezentantul autorizat de reclamant sau insusi reclamantul care a cerut sa-si reprezinte singur interesele, trebuie, chiar si in ipoteza in care obtin autorizarea prevazuta de litera (b) de mai sus, sa inteleaga suficient una din limbile oficiale ale Curtii.

(b) Daca reprezentantul nu se poate exprima suficient intr-una din limbile oficiale ale Curtii, Presedintele Camerei poate, in temeiul art. 34 3 al Regulamentului, sa-l autorizeze sa foloseasca una dintre limbile oficiale ale Partii contractante.

Articolul 37

(Comunicari, notificari, citari

1. Comunicarile si notificarile adresate agentilor sau avocatilor partilor se considera adresate partilor insesi.

2. Daca pentru o comunicare, notificare sau citatie destinata altor persoane decat agentii sau avocatii partilor, Cutea considera ca este necesar concursul guvernului statului pe teritoriul caruia produce efecte comunicarea, notificarea sau citatia, Presedintele Curtii se adreseaza direct acelui guvern, pentru a obtine facilitatile necesare efectuarii acestor acte.

Articolul 38

(Observatii scrise

l. Observatiile scrise sau alte documente nu pot fi depuse decat in termenul stabilit de Presedintele Camerei sau de judecatorul raportor, dupa caz, conform prezentului Regulament. Observatiile scrise sau alte documente depuse in afara acestui termen sau cu nerespectarea unei instructiuni practice emise in temeiul art. 32 al Regulamentului nu pot fi incluse in dosar, in afara de decizia contrara in acest sens a Presedintelui Camerei.

2. Data care se ia in considerare pentru calculul termenului la care se refera paragraful1al prezentului articol este data certificata a trimiterii documentului sau, in lipsa acesteia, data primirii sale la grefa.

Articolul 38A

(Examinarea problemelor de procedura

Problemele de procedura ce necesita adoptarea unei decizii de catre Camera sunt solutionate la momentul examinarii cauzei, cu exceptia deciziei contrare a Presedintelui Camerei.

Articolul 39

(Masurile provizorii

1. Camera, sau, daca este cazul, Presedintele ei poate, fie la cererea uneia din parti sau a oricarei persoane interesate, fie din oficiu, sa indice partilor orice masura provizorie pe care ei o considera ca trebuie sa fie adoptata in interesul partilor sau a bunei desfasurari a procedurii.

2. Comitetul de Ministri va fi informat despre aceasta masura.

3. Camera poate invita partile sa-i prezinte informatii despre orice problema privitoare la aplicarea masurilor provizorii pe care ea le-a indicat.

Articolul 40

(Comunicarea unei cereri in regim de urgenta

In caz de urgenta, sub rezerva posibilitatii adoptarii altor masuri de ordin procedural, Grefierul poate, cu autorizarea Presedintelui Camerei si prin orice mijloc disponibil, sa informeze o Parte contractanta interesata despre introducerea unei cereri si obiectul sumar al acesteia.

Articolul 41

(Ordinea examinarii cauzelor

Cauzele sunt examinate in ordinea in care sunt pregatite in vederea solutionarii. Camera sau Presedintele ei poate, totusi, sa decida examinarea unei cereri cu prioritate.

Articolul 42 (fostul articol 43)

(Conexarea si examinarea simultana a cererilor

1. Camera poate, la cererea unei parti sau din oficiu, sa ordone conexarea a doua sau mai multe cereri.

2. Presedintele Camerei poate, dupa consultarea partilor, sa ordone sa se procedeze la instructia simultana a unor cauze atribuite aceleiasi Camere, fara a prejudicia decizia Camerei privitoare la conexarea acelor cereri.

Articolul 43 (fostul articol 44)

(Radierea de pe rol si reinscrierea pe rol

1. La orice stadiu al procedurii Camera poate decide radierea unei cauze de pe rol, in conditiile art. 37 al Conventiei.

2. Atunci cand o Parte contractanta reclamanta aduce la cunostinta Grefierului intentia ei de a sista procedura, Camera poate radia cauza de pe rolul Curtii, conform art. 37 al Conventiei, daca cealalta Parte contractanta sau celelalte Parti contractante interesate in cauza accepta sistarea.

3. Decizia de radiere de pe rol a unei cereri declarata admisibila are forma unei hotarari. Odata hotararea devenita definitiva, Presedintele Camerei o comunica Comitetului de Ministri pentru a permite acestuia sa supravegheze, conform art. 46 2 al Conventiei, executarea obligatiilor de care au putut fi conditionate sistarea, reglementarea amiabila sau solutionarea litigiului.

4. Atunci cand o cerere este radiata de pe rol, cheltuielile sunt lasate la aprecierea Curtii. Daca acestea sunt acordate printr-o decizie de scoatere de pe rol a unei cereri care nu a fost declarata admisibila, Presedintele Camerei transmite decizia Comitetului de Ministri.

5. Curtea poate decide reinscrierea unei cauze pe rol, daca ea considera ca circumstante exceptionale justifica aceasta.

Articolul 44

(Tertii intervenienti

1. (a) Cand o cerere introdusa in temeiul art. 34 al Conventiei este adusa la cunostinta Partii contractante parate conform art. 54 2 (b) al Regulamentului, Grefierul comunica, in acelasi timp, o copie a cererii oricarei alte Parti contractante al carei cetatean este reclamantul in cauza. De asemenea, el notifica, daca este cazul, acestei Parti contractante decizia de efectuare a audierii.

(b) Daca o Parte contractanta doreste sa-si exercite dreptul ce-i este recunoscut de art. 36 1 al Conventiei de a prezenta observatii scrise sau de a lua parte la audiere, ea trebuie sa instiinteze Grefierul, in scris, cel mai tarziu in termen de douasprezece saptamani dupa comunicarea sau notificarea mentionata in paragraful precedent. Presedintele Camerei poate, in mod exceptional, sa fixeze un alt termen.

2. (a) Odata cererea comunicata Partii contractante parate in temeiul art. 51 1 sau al art. 54 2 (b) al Regulamentului, Presedintele Camerei poate, in interesul unei bune administrari a justitiei, astfel cum dispune art. 36 2 al Conventiei, sa invite sau sa autorizeze orice Parte contractanta care nu este parte in cauza sau orice persoana interesata, alta decat reclamantul, sa depuna observatii scrise sau, in cazuri exceptionale, sa participe la audierea consacrata examinarii acelei cereri.

(b) Cererile de autorizare facute in acest scop trebuie sa fie motivate corespunzator si prezentate in scris in una din limbile oficiale, potrivit art. 34 4 al Regulamentului, nu mai tarziu de douasprezece saptamani de la data comunicarii cererii Partii contractante parate. Presedintele Camerei poate, in mod exceptional, sa fixeze un alt termen.

3. (a) In cauzele examinate de Marea Camera, termenele prevazute de paragrafele precedente curg de la data notificarii partilor a deciziei, adoptate de Camera in temeiul art. 72 1 al Regulamentului, de desesizare in favoarea Marii Camere sau de la data deciziei adoptate de colegiul Marii Camere, in temeiul art. 73 2 al Regulamentului, de a accepta cererea de trimitere in fata Marii Camere facuta de o parte.

(b) Termenele fixate de prezentul articol pot fi prelungite, in mod exceptional, de Presedintele Camerei, daca sunt prezentate argumente suficiente care sa justifice o asemenea masura.

4. Invitarea sau autorizarea mentionata in paragraful 2 (a) al prezentului articol este insotita de conditii, inclusiv in privinta termenului, stabilite de Presedintele Camerei. In caz de nerespectare a acestor conditii, Presedintele poate decide ca observatiile astfel prezentate sa nu fie incluse in dosarul cauzei sau poate limita participarea la audiere, in masura in care o considera adecvata.

5. Observatiile scrise supuse in temeiul dispozitiilor prezentului articol trebuie sa fie redactate intr-una din limbile oficiale, astfel cum prevede art. 34 4 al Regulamentului. Grefierul le transmite partilor, care, in anumite conditii, inclusiv in privinta termenului, stabilite de Presedintele Camerei, sunt autorizate sa raspunda in scris, sau, daca este cazul, oral, la audiere.Articolul 44A

(Obligatia de a coopera cu Curtea

Partile au obligatia de a coopera pe deplin in desfasurarea procedurii si, in special, de a lua masurile care le stau in putere, pe care Curtea le considera necesare pentru buna administrare a justitiei. Aceasta obligatie, de asemenea, priveste si Partile contractante care nu sunt parti la procedura, daca cooperarea este necesara.

Articolul 44B1

(Nerespectarea unei dispozitii a Curtii

Cand o parte nu se conformeaza unei dispozitii a Curtii privitoare la desfasurarea procedurii, Presedintele Camerei poate adopta orice masura pe care o considera apropriata.

Articolul 44C

(Lipsa de "participare efectiva'

1. Cand o parte omite sa produca probele sau informatiile ce i-au fost cerute de Curte sau sa prezinte, din proprie initiativa, informatii pertinente, sau da dovada, in alt fel, de lipsa de participarea efectiva la procedura, Curtea poate trage, din comportamentul sau, concluziile pe care le considera adecvate.

2. Abtinerea sau refuzul unei Parti contractante parate de a participa efectiv la procedura nu constituie, prin ea insasi (el insusi), un motiv pentru care Camera sa intrerupa examinarea cererii.

Articolul 44D1

(Observatii nepertinente formulate de o parte

Daca reprezentantul unei parti formuleaza observatii abuzive, frivole, vexatorii, neadevarate sau prolixe, Presedintele Camerei poate sa-l excluda de la desfasurarea procedurii, sa refuze sa admita, integral sau partial, observatiile in cauza, sau sa adopte orice dispozitie pe care o considera adecvata, fara a se aduce atingere dispozitiilor art. 35 3 al Conventiei.

Articolul 44E1

(Lipsa dorintei de a mai mentine cererea

Astfel cum dispune art. 37 1 (a) al Conventiei, daca o Parte contractanta reclamanta sau un particular reclamant nu mai doreste sa-si mentina cererea, Camera poate s-o radieze de pe rolul Curtii, conform prevederilor art. 43 al Regulamentului.

Capitolul II

Instituirea procedurilor

Articolul 45

(Semnaturile

1. Orice cerere formulata in temeiul art. 33 sau 34 al Conventiei trebuie sa fie prezentata in scris si semnata de reclamant sau de reprezentantul sau.

2. Cand cererea este prezentata de o organizatie neguvernamentala sau de un grup de particulari, ea este semnata de persoanele abilitate sa reprezinte organizatia sau grupul respectiv. Camera sau comitetul investita (investit) cu solutionarea cauzei respective decide asupra oricarei probleme privitoare la imprejurarea de a sti daca persoanele care au semnat cererea aveau aceasta calitate.

3. Cand un reclamant este reprezentat conform dispozitiilor art. 36 al Regulamentului, reprezentantul sau reprezentantii sai trebuie sa prezinte o procura sau o imputernicire scrisa.

Articolul 46

(Continutul cererii interstatale

Partea sau Partile contractante care doresc sa introduca o cerere in fata Curtii in temeiul art. 33 al Conventiei depun la grefa textul acesteia indicand:

(a) numele Partii contractante impotriva careia este indreptata cererea;

(b) o expunere a faptelor;

(c) o expunere a pretinsei sau a pretinselor violari ale Conventiei si a argumentelor pertinente;

(d) o expunere privitoare la criteriile de admisibilitate (epuizarea cailor interne de atac si respectarea termenului de 6 luni) enuntate de art. 35 1 al Conventiei;

(e) obiectul cererii si, in linii mari, pretentiile privitoare la satisfactia echitabila, formulate in temeiul art. 41 al Conventiei pentru partea sau partile lezate; si

(f) numele si adresa persoanelor desemnate in calitate de agenti;

la care urmeaza a se anexa:

(g) copii de pe toate documentele pertinente, in special de pe decizii, judiciare sau de alta natura, privitoare la obiectul cererii.

Articolul 47

(Continutul cererii individuale

l. Orice cerere introdusa in temeiul art. 34 al Conventiei este prezentata pe formularul pus la dispozitie de grefa, afara daca Presedintele Sectiunii investite cu solutionarea ei decide altfel. Formularul indica:

(a) numele, data nasterii, nationalitatea, sexul, profesia si adresa reclamantului;

(b) daca este cazul, numele, profesia si adresa reprezentantului sau;

(c) Partea sau Partile contractante impotriva careia (carora) este indreptata cererea;

(d) o expunere succinta a faptelor;

(e) o expunere succinta a pretinsei sau a pretinselor violari ale Conventiei si a argumentelor pertinente;

(f) o expunere succinta privitoare la respectarea de catre reclamant a criteriilor de admisibilitate prevazute de art. 35 1 al Conventiei (epuizarea cailor interne de atac si respectarea termenului de 6 luni); si

(g) obiectul cererii;

la care urmeaza a se anexa:

(h) copii de pe toate documentele pertinente si, in special, de pe deciziile, judiciare sau de alta natura, privitoare la obiectul cererii.

2. In plus, reclamantul trebuie:

(a) sa prezinte toate elementele, in special documentele si deciziile citate la paragraful 1 (h) al prezentului articol, care permit sa se stabileasca daca au fost intrunite conditiile de admisibilitate prevazute de art. 35 1 al Conventiei (epuizarea cailor interne de atac si respectarea termenului de 6 luni); si

(b) sa mentioneze daca a supus cererea sa unei alte instante internationale de ancheta sau de reglementare.

3. Reclamantul care nu doreste dezvaluirea identitatii sale trebuie sa precizeze aceasta si sa prezinte o expunere a motivelor care justifica derogarea. In cazuri exceptionale si temeinic justificate, Presedintele Camerei poate autoriza anonimatul.

4. Nerespectarea obligatiilor enumerate in paragrafele 1 si 2 ale prezentului articol ar putea duce la neexaminarea cererii de catre Curte.

5. Ca regula generala, se considera ca cererea a fost introdusa la data primei comunicari prin care reclamantul exprima - fie si in mod sumar - obiectul cererii sale. Curtea poate totusi, pentru motive justificate, sa decida retinerea unei alte date.

6. Reclamantul trebuie sa informeze Curtea cu privire la orice schimbare a adresei sale, precum si despre orice fapt pertinent privitor la examinarea cererii.

Capitolul III

Judecatorii raportori

Articolul 48

(Cererile interstatale

1. Cand o cerere este introdusa in temeiul art. 33 al Conventiei, Camera constituita pentru examinarea cererii numeste unul sau mai multi judecatori raportori dintre membri ei pe care il (ii) insarcineaza sa-i prezinte un raport cu privire la admisibilitatea cererii, dupa primirea observatiilor Partilor contractante in cauza.

2. Judecatorul sau judecatorii raportori prezinta Camerei rapoartele, proiectele de texte si alte documente susceptibile sa ajute Camera sau pe Presedintele ei sa-si indeplineasca atributiile ce le revin.

Articolul 49

(Cererile individuale

1. Cand elementele prezentate de reclamant sunt suficiente, prin ele insele, sa arate ca cererea este inadmisibila sau ca ar trebui radiata de pe rol, aceasta este examinata de un comitet, afara de situatiile speciale care impun sa se procedeze altfel.

2. Cand o cerere este inrodusa in temeiul art. 34 al Conventiei si cererea pare sa justifice examinarea ei de o Camera, Presedintele Sectiunii careia cauza i-a fost atribuita desemneaza un judecator care va examina cererea in calitate de judecator raportor.

3. In cursul examinarii pe care o face, judecatorul raportor:

(a) poate sa ceara partilor sa-i prezinte, intr-un anumit termen, toate informatiile privitoare la fapte, orice documente sau orice alte elemente pe care ele le considera pertinente;

(b) decide daca cererea trebuie sa fie examinata de un comitet sau de o Camera, stiut fiind faptul ca Presedintele Sectiunii poate ordona ca cererea sa fie supusa spre examinare unei Camere;

(c) prezinta rapoarte, proiecte de texte sau alte documente ce pot ajuta Camera sau pe Presedintele ei sa-si indeplineasca atributiile ce le revin.

Articolul 50

(Procedura in fata Marii Camere

Atunci cand o cauza a fost deferita Marii Camere in temeiul art. 30 sau al art. 43 al Conventiei, Presedintele Marii Camere desemneaza ca judecator (judecatori) raportor (raportori) unul sau - in cazul cererilor interstatale - unul sau mai multi dintre membrii ei.

Capitolul IV

Procedura examinarii admisibilitatii

Cererile interstatale

Articolul 51

(Repartizarea cererii si procedura subsecventa

1. Cand o cerere este introdusa in temeiul art. 33 al Conventiei, Presedintele Curtii o aduce imediat la cunostinta Partii contractante parate si o atribuie unei Sectiuni.

2. Conform dispozitiilor art. 26 1 (a) al Regulamentului, judecatorii alesi pentru Partile contractante reclamante si parate fac parte de drept din Camera constituita pentru examinarea cauzei. Articolul 30 al Regulamentului se aplica si cererii care a fost introdusa de mai multe Parti contractante sau daca cererile avand acelasi obiect, introduse de mai multe Parti contractante, sunt examinate simultan, in aplicarea dispozitiilor art. 42 al Regulamentului.

3. Odata cererea atribuita unei Sectiuni, Presedintele acesteia constituie Camera care o va examina, conform art. 26 1 al Regulamentului, si invita Partea contractanta parata sa prezinte in scris observatiile sale privitoare la admisibilitatea cererii. Grefierul comunica observatiile astfel obtinute Partii contractante reclamante care poate prezenta, in scris, observatii prin care raspunde celor facute de Partea contractanta parata.

4. Inainte de adoptarea deciziei privitoare la admisibilitatea cererii, Camera sau Presedintele ei pot decide sa invite partile sa-i prezinte in scris observatii complementare.

5. Daca una sau mai multe Parti contractante aflate in cauza solicita aceasta sau Camera decide astfel, din oficiu, este organizata o audiere pentru examinarea admisibilitatii cererii.

6. Inainte de fixarea modului de desfasurare a procedurii scrise si, daca este cazul, a procedurii orale, Presedintele Camerei consulta Partile.

Cererile individuale

Articolul 521

(Repartizarea cererii unei Sectiuni

1. Orice cerere introdusa in temeiul art. 34 al Conventiei este atribuita de Presedintele Curtii unei Sectiuni, urmarind o repartizare echitabila intre Sectiuni a volumului de lucru.

2. Camera de sapte judecatori prevazuta de art. 27 1 al Conventiei este constituita de Presedintele Sectiunii careia i-a fost repartizata cererea spre solutionare, astfel cum dispune art. 26 1 al Regulamentului.

3. In asteptarea constituirii unei Camere conform paragrafului 2 al prezentului articol, Presedintele Sectiunii exercita atributiile pe care prezentul Regulament le confera Presedintelui Camerei.

Articolul 53

(Procedura in fata unui comitet

1. Daca nu este membru al comitetului, judecatorul ales pentru Partea contractanta parata poate fi invitat sa asiste la deliberarile acestuia.

2. Cu unanimitate de voturi, astfel cum dispune art. 28 al Conventiei, comitetul poate sa declare o cerere inadmisibila sau sa o radieze de pe rolul Curtii atunci cand o asemenea decizie poate fi luata fara o examinare suplimentara. Decizia este definitiva. Ea este adusa la cunostinta reclamantului printr-o scrisoare.

3. In situatia in care comitetul nu adopta o decizie conform paragrafului 2 al prezentului articol, el transmite cererea spre examinare Camerei constituite conform art. 52 2 al Regulamentului.

Articolul 54

(Procedura in fata unei Camere

1. Camera poate sa declare imediat o cerere inadmisibila sau s-o radieze de pe rolul Curtii.

2. In caz contrar, Camera sau Presedintele ei poate:

(a) sa ceara partilor sa prezinte toate informatiile privitoare la fapte, orice document sau orice alt element considerat pertinent de Camera sau de Presedintele ei;

(b) sa aduca cererea la cunostinta Partii contractante parate si s-o invite sa-i prezinte observatii scrise privitoare la cerere si, la primirea acestora, sa-l invite pe reclamant sa raspunda la ele;

(c) sa invite partile sa-i prezinte observatii scrise complementare.

3. Inainte de a statua cu privire la admisibilitate, Camera poate decide, fie la cererea uneia din parti, fie din oficiu, sa aiba loc o audiere, daca ea considera aceasta necesar pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin potrivit Conventiei. In aceasta situatie, partile sunt invitate sa se pronunte cu privire la problemele de fond ridicate de cerere, afara daca, in mod exceptional, Camera decide altfel.

Articolul 54A

(Examinarea concomitenta a admisibilitatii si a fondului

1. Cand decide aducerea cererii la cunostinta Partii contractante parate in conformitate cu art. 54 2 (b) al Regulamentului, Camera poate, de asemenea, sa hotarasca examinarea concomitenta a admisibilitatii si a fondului acesteia, astfel cum prevede art. 29 3 al Conventiei. In astfel de cazuri, partile sunt invitate sa se exprime, in observatiile lor, cu privire la satisfactia echitabila si, daca este cazul, sa includa propunerile lor in vederea unei reglementari amiabile. Conditiile prevazute de art. 60 si 62 al Regulamentului se aplica mutatis mutandis.

2. Daca partile nu pot ajunge la o reglementare amiabila a litigiului sau la o alta solutie, si ca Camera este convinsa, in lumina argumentelor acestora, ca cererea este admisibila si in stare de a fi judecata in fond, ea adopta imediat o hotarare care cuprinde si decizia sa privitoare la admisibilitatea cererii.

3. Atunci cand Camera considera adecvat, ea poate, dupa informarea partilor, sa procedeze la adoptarea imediata a unei hotarari ce cuprinde decizia sa privitoare la admisibilitatea cererii, fara ca, in prealabil, sa aplice procedura reglementata de paragraful 1 al prezentului articol.

Cererile interstatale si individuale (dispozitii comune)

Articolul 55

(Exceptiile de inadmisibilitate

Daca Partea contractanta parata intentioneaza sa ridice o exceptie de inadmisibilitate, ea trebuie sa o faca, in masura in care natura exceptiei si circumstantele cauzei permit aceasta, in observatiile scrise sau orale privitoare la admisibilitatea cererii, prezentate de ea potrivit, dupa caz, dispozitiilor art. 51 sau ale art. 54 ale Regulamentului.

Articolul 56

(Decizia Camerei

1. Decizia Camerei indica daca ea a fost adoptata in unanimitate sau cu majoritate de voturi si este insotita sau urmata de motivarea ei.

2. Decizia Camerei este comunicata de Grefier reclamantului. Daca partea sau Partile contractante interesate si, daca este cazul, tertii intervenienti au fost informati anterior despre cerere in aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, decizia se comunica si acestora.

Articolul 57

(Limba pronuntarii si publicarii deciziei

1. Afara de cazul in care Curtea hotaraste ca o anumita decizie sa fie pronuntata in ambele limbi oficiale, deciziile Camerelor se pronunta in franceza sau in engleza.

2. Publicarea deciziilor in culegerea oficiala a Curtii, astfel cum prevede art. 78 al Regulamentului, se face in ambele limbi oficiale ale Curtii.

Capitolul V

Procedura ulterioara deciziei de admisibilitate

Articolul 58

(Cererile interstatale

1. Odata ce Camera decide sa retina spre examinare o cerere introdusa in temeiul art. 33 al Conventiei, Presedintele ei, dupa consultarea Partilor contractante interesate, stabileste termenul pentru depunerea observatiilor scrise privitoare la fondul cauzei si pentru depunerea unor eventuale probe suplimentare. Presedintele poate, totusi, cu acordul Partilor contractante interesate, sa decida ca procedura scrisa nu este necesara.

2. Daca una dintre Partile contractante interesate solicita sau Camera decide astfel din oficiu, este organizata o audiere privitoare la fondul cauzei. Presedintele Camerei stabileste procedura orala.

Articolul 591

(Cererile individuale

1. Odata ce o cerere introdusa in temeiul art. 34 al Conventiei a fost declarata admisibila, Camera sau Presedintele ei poate invita partile sa depuna probe sau observatii scrise complementare.

2. In afara unei decizii contrare, termenul stabilit pentru depunerea observatiilor este acelasi pentru fiecare parte.

3. Daca ea considera necesar pentru a-si indeplini atributiile ce-i sunt stabilite de Conventie, Camera poate decide, fie la cererea uneia din parti, fie din oficiu, sa aiba loc o audiere de examinare a fondului cauzei.

4. Presedintele Camerei stabileste, dupa caz, procedura scrisa si orala.

Articolul 60

(Pretentiile cu privire la satisfactia echitabila

1. Orice reclamant care doreste acordarea de catre Curte a unei satisfactii echitabile in temeiul art. 41 al Conventiei, in cazul constatarii unei incalcari a drepturilor sale ce decurg din aceasta, trebuie sa formuleze o pretentie distincta in acest sens.

2. In afara deciziei contrare a Presedintelui Camerei, reclamantul trebuie sa prezinte pretentiile sale, evaluate si stabilite pe rubrici si insotite de justificativele pertinente, in cadrul aceluiasi termen care i-a fost acordat pentru depunerea observatiilor scrise cu privire la fondul cauzei.

3. Daca reclamantul nu respecta cerintele aratate in paragrafele precedente, Camera poate respinge, integral sau partial, pretentiile sale.

4. Pretentiile reclamantului sunt comunicate Guvernului parat pentru observatii.

Articolul 61 abrogat

Articolul 62

(Reglementarea amiabila

1. Odata cererea declarata admisibila, Grefierul, actionand potrivit instructiunilor Camerei sau ale Presedintelui ei, ia legatura cu partile in vederea ajungerii la o reglementare amiabila a litigiului, conform dispozitiilor art. 38 1 (b) al Conventiei. Camera ia toate masurile apropriate pentru a facilita incheierea unei asemenea intelegeri.

2. In conformitate cu art. 38 2 al Conventiei, negocierile purtate in vederea ajungerii la o reglementare amiabila a litigiului sunt confidentiale si nu trebuie sa influenteze observatiile facute de parti in cadrul procedurii contencioase. Nici o comunicare scrisa sau orala, precum si nici o oferta de reglementare intervenita in cadrul acestor negocieri nu va putea fi mentionata sau invocata in procedura contencioasa.

3. In cazul in care Camera este instiintata de Grefier ca partile accepta reglementarea amiabila a litigiului si dupa ce va verifica daca aceasta reglementare se bazeaza pe respectarea drepturilor omului astfel cum acestea sunt recunoscute de Conventie si de Protocoalele la aceasta, ea radiaza cererea de pe rol, conform dispozitiilor art. 43 3 al Regulamentului.

4. Paragrafele 2 si 3 se aplica mutatis mutandis procedurii prevazute de art. 54A al Regulamentului.

Capitolul VI

Audierile

Articolul 63

(Publicitatea audierilor

1. Audierile sunt publice, afara daca, in conformitate cu paragraful 2 al acestui articol, in cazuri exceptionale, fie din oficiu, fie la cererea unei parti sau a oricarei alte persoane interesate, Camera nu decide altfel.

2. Accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului, in timpul intregii audieri sau numai al unei parti a acesteia, in interesul moralei, al ordinii publice sau al securitatii nationale intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor impun aceasta sau atunci cand, in situatii exceptionale si in masura in care este considerat strict necesar de Camera, publicitatea dezbaterilor ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei.

3. Orice cerere de audiere inchisa formulata in temeiul paragrafului 1 al prezentului articol trebuie sa fie motivata si sa indice daca priveste dezbaterile in totalitatea lor sau numai in parte.

Articolul 641

(Conducerea audierilor

1. Presedintele Camerei organizeaza si conduce audierea si stabileste ordinea in care participantii vor lua cuvantul.

2. Orice judecator poate pune intrebari oricarei persoane care se prezinta in fata Camerei.

Articolul 651

(Neprezentarea

Atunci cand o parte sau orice alta persoana care trebuie sa fie prezenta la audiere se abtine sau refuza sa participe la acestea, Camera poate, totusi, sa continue sedinta, daca considera ca acest fapt este compatibil cu buna administrare a justitiei.

Articolele 66-69 abrogate

Articolul 70

(Procesul verbal al audierilor)

1. Daca Presedintele Camerei decide astfel, Grefierul este resposabil de intocmirea procesului-verbal al audierii. Acesta cuprinde:

(a) componenta Camerei;

(b) lista celor prezenti;

(c) textul observatiilor formulate, intrebarile puse si raspunsurile primite;

(d) textul oricarei decizii pronuntate in acea audiere.

2. Daca procesul-verbal este redactat integral sau partial intr-o limba neoficiala, Grefierul ia masurile ce se impun pentru a-l traduce intr-una din limbile oficiale.

3. Reprezentantii partilor primesc o copie a procesului-verbal, spre a putea, sub controlul Grefierului sau al Presedintelui Camerei, sa-l corecteze, fara ca, prin aceasta, sa modifice sensul si intinderea a ceea ce s-a spus la audiere. Grefierul stabileste, in baza instructiunilor Presedintelui Camerei, termenul de care ei dispun spre a proceda astfel.

4. Odata corectat, procesul-verbal este semnat de Presedintele Camerei si de Grefier si serveste ca dovada a continutului sau.

Capitolul VII

Procedura in fata Marii Camere

Articolul 71

(Aplicabilitatea dispozitiilor procedurale

1. Dispozitiile care reglementeaza procedura in fata unei Camere se aplica, mutatis mutandis, celei desfasurate in fata Marii Camere.

2. Atributiile conferite Camerelor de art. 54 3 si art. 59 3 ale Regulamentului in domeniul organizarii unei audieri pot fi, de asemenea, exercitate, in procedura in fata Marii Camere, de Presedintele ei.

Articolul 72

(Desesizarea in favoarea Marii Camere

1. Daca o cauza pendinte in fata unei Camere ridica o problema grava privitoare la interpretarea Conventiei sau a protocoalelor sale, sau daca solutia unei probleme cu care ea este sesizata poate conduce la o contradictie cu o hotarare emisa anterior de Curte, in conformitate cu art. 30 al Conventiei, Camera poate, atat timp cat nu a emis hotararea sa, sa se desesizeze in favoarea Marii Camere, cu conditia ca nici o parte sa nu se opuna la aceasta, conform dispozitiilor paragrafului 2 al acestui articol. O decizie de desesizare nu trebuie motivata.

2. Grefierul comunica partilor intentia Camerei de a se desesiza. Ele au la dispozitie un termen de o luna, incepand cu data acestei instiintari, pentru a prezenta in scris grefei eventuala lor obiectie temeinic motivata. Orice obiectie ce nu indeplineste aceste conditii va fi considerata de Camera nevalabila.

Articolul 73

(Trimiterea cauzei in fata Marii Camere la cererea uneia din parti

1. In conformitate cu art. 43 al Conventiei, orice parte poate, in cazuri exceptionale si in termen de trei luni de la data pronuntarii hotararii unei Camere, sa depuna in scris la grefa o cerere de trimitere a cauzei in fata Marii Camere, indicand problema grava privitoare la interpretarea sau la aplicarea Conventiei sau a protocoalelor sale, sau problema grava cu caracter general care, potrivit ei, se impune a fi examinata de Marea Camera.

2. Un colegiu de cinci judecatori ai Marii Camere constituit conform dispozitiilor art. 24 5 al Regulamentului examineaza cererea doar in baza dosarului existent. El nu o admite decat atunci cand considera ca acea cauza pune o astfel de problema. Decizia de respingere a cererii nu trebuie motivata.

3. Cand colegiul admite cererea, Marea Camera statueaza asupra cauzei printr-o hotarare.

Capitolul VIII

Hotararile

Articolul 74

(Continutul hotararii

1. O hotarare prevazuta de art. 42 si art. 44 ale Conventiei cuprinde:

(a) numele Presedintelui si al celorlalti judecatori ce compun Camera, precum si numele Grefierului sau al Grefierului-Adjunct;

(b) data adoptarii sale si data pronuntarii;

(c) indicarea partilor;

(d) numele agentilor, avocatilor sau al consilierilor partilor;

(e) expunerea procedurii;

(f) faptele cauzei;

(g) un rezumat al concluziilor partilor;

(h) motivele de drept;

(i) dispozitivul;

(j) daca este cazul, decizia adoptata cu privire la cheltuielile de judecata;

(k) indicarea numarului de judecatori care au constituit majoritatea;

(l) daca este cazul, indicarea textului autentic.

2. Orice judecator care a participat la examinarea cauzei are dreptul de a anexa la hotarare fie expunerea opiniei sale separate, concordanta sau disidenta, fie o simpla declaratie de dezacord.

Articolul 75

(Decizia privitoare la satisfactia echitabila

1. Cand Camera constata o violare a Conventiei sau a protocoalelor sale, ea statueaza, prin aceeasi hotarare, asupra aplicarii art. 41 al Conventiei, daca i-a fost transmisa o cerere expresa in acest sens, conform art. 60 al Regulamentului, si daca problema este gata pentru decizie; in caz contrar, ea o rezerva, integral sau partial, si stabileste procedura ulterioara.

2. Pentru a statua in privinta aplicarii art. 41 al Conventiei, Camera va cuprinde, in masura in care este posibil, aceiasi membri care au examinat fondul cauzei. Daca nu este posibila reunirea Camerei initiale, Presedintele Curtii completeaza sau constituie Camera prin tragere la sorti.

3. In cazul in care Camera acorda o satisfactie echitabila in temeiul art. 41 al Conventiei, ea poate decide ca daca plata nu se face in termenul indicat, atunci vor fi acordate dobanzi la aceste sume.

4. In cazul in care Curtea este instiintata despre intervenirea unui acord intre partea lezata si Partea contractanta responsabila, ea verifica daca acesta este echitabil si, daca-l considera astfel, radiaza cauza de pe rol, conform dispozitiilor art. 43 3 al Regulamentului.

Articolul 76

(Limba pronuntarii si publicarii hotararii

1. Curtea pronunta toate hotararile sale in franceza sau in engleza, cu exceptia cazului cand ea decide sa pronunte o hotarare in ambele limbi oficiale.

2. Publicarea hotararilor in culegerea oficiala a Curtii, astfel cum dispune art. 78 al Regulamentului, se face in ambele limbi oficiale ale Curtii.

Articolul 77

(Semnarea, pronuntarea si comunicarea hotararii

1. Hotararea este semnata de Presedintele Camerei si de Grefier.

2. Ea poate fi data citirii la audiere de catre Presedintele Camerei sau de un alt judecator delegat de el. Agentii si reprezentantii partilor sunt instiintati din timp cu privire la data acestei sedinte. In caz contrar, comunicarea prevazuta de paragraful 3 al prezentului articol este echivalenta unei pronuntari.

3. Hotararea este transmisa Comitetului de Ministri. Grefierul comunica o copie certificata partilor, Secretarului General al Consiliului Europei, tuturor tertilor intervenienti si oricarei persoane direct interesate. Exemplarul original, semnat si sigilat, este depus in arhivele Curtii.

Articolul 78

(Publicarea hotararilor si a altor documente

Potrivit art. 44 3 al Conventiei, hotararile definitive ale Curtii sunt publicate, in forma adecvata, sub autoritatea Grefierului. Grefierul este de asemenea responsabil de publicarea culegerii oficiale ce contine hotarari si decizii alese, precum si toate documentele pe care Presedintele Curtii le considera utile pentru publicare.

Articolul 79

(Cererea de interpretare a unei hotarari

1. Oricare din parti poate cere interpretarea unei hotarari in termen de un an de la pronuntarea ei.

2. Cererea este depusa la grefa. Ea indica in mod precis punctul sau punctele din dispozitivul hotararii a carui (caror) interpretare este ceruta.

3. Camera initiala poate decide din oficiu sa o respinga pe motivul ca nici un temei nu justifica examinarea ei. Daca nu este posibila reunirea Camerei initiale, Presedintele Curtii constituie sau completeaza Camera prin tragere la sorti.

4. Atunci cand Camera nu respinge cererea, Grefierul o comunica celeilalte (celorlalte) parti interesate, invitandu-le sa prezinte eventuale observatii scrise, intr-un termen stabilit de Presedintele Camerei. De asemenea, acesta din urma stabileste data audierii, atunci cand Camera a decis aceasta. Camera statueaza printr-o hotarare.

Articolul 80

(Cererea de revizuire a unei hotarari

1. In cazul descoperirii unui fapt care, prin natura sa, ar fi putut exercita o influenta decisiva asupra solutiei unei cauze judecate deja si care, la pronuntarea hotararii, nu era cunoscut de Curte si nu putea, in mod rezonabil, sa fie cunoscut de parte, aceasta din urma poate, intr-un termen de sase luni de la cunoasterea faptului respectiv, sa sesizeze Curtea cu o cerere de revizuire a acelei hotarari.

2. Cererea trebuie sa mentioneze hotararea a carei revizuire se cere, sa contina indicatiile necesare pentru a stabili intrunirea conditiilor prevazute de paragraful 1 al prezentului articol si trebuie sa fie insotita de o copie a oricarui document pe care se intemeiaza. Cererea cu anexele sale se depun la grefa.

3. Atunci cand considera ca nici un motiv nu justifica examinarea ei, Camera initiala poate decide, din oficiu, sa respinga cererea. Daca nu este posibila reunirea Camerei initiale, Presedintele Curtii o constituie sau o completeaza prin tragere la sorti.

4. Cand Camera nu respinge cererea, Grefierul o comunica celeilalte (celorlalte) parti interesate, invitandu-le sa depuna eventuale observatii scrise intr-un termen stabilit de Presedintele ei. De asemenea, Presedintele Camerei stabileste data sedintei publice, atunci cand Camera a decis aceasta. Camera statueaza printr-o hotarare.

Articolul 81

(Rectificarea erorilor in decizii si in hotarari

Fara a prejudicia dispozitiile privitoare la revizuirea hotararilor si la reinscrierea pe rol a cererilor, erorile de scriere sau de calcul si inexactitatile evidente pot fi rectificate de Curte, fie din oficiu, fie la cererea unei parti, daca o asemenea cerere este facuta in termen de o luna de la data pronuntarii deciziei sau a hotararii.

Capitolul IX

Avizele consultative

Articolul 82

In privinta avizelor consultative, Curtea aplica, in afara dispozitiilor art. 47, 48 si 49 ale Conventiei, dispozitiile de mai jos. Ea aplica, de asemenea, in masura in care le considera adecvate, si celelalte dispozitii ale prezentului Regulament.

Articolul 83

Cererea de aviz consultativ se adreseaza Grefierului. Ea indica in mod complet si precis problema cu privire la care se cere avizul Curtii si, in plus:

(a) data la care Comitetul de Ministri a decis sa ia decizia prevazuta la art. 47 3 al Conventiei;

(b) numele si adresa persoanei sau ale persoanelor desemnate de Comitetul de Ministri sa prezinte Curtii toate explicatiile pe care ea le-ar putea cere.

La cerere se anexeaza orice document care poate servi la elucidarea problemei.

Articolul 841

1. La primirea cererii, Grefierul distribuie cate un exemplar al acesteia, cu toate documentele anexe, tuturor membrilor Curtii.

2. Grefierul informeaza Partile contractante ca au posibilitatea sa prezinte Curtii observatii scrise asupra cererii de aviz.

Articolul 851

1. Presedintele Curtii stabileste termenele in care vor fi depuse observatiile scrise si alte documente.

2. Observatiile scrise sau celelalte documente sunt adresate Grefierului. Acesta le comunica tuturor membrilor Curtii, Comitetului de Ministri si fiecarei Parti contractante.

Articolul 86

Dupa inchiderea procedurii scrise, Presedintele Curtii decide daca este cazul sa permita Partilor contractante care au prezentat observatii scrise sa le dezvolte oral, in audierea stabilita in acest scop.

Articolul 87

1. O Mare Camera este constituita pentru examinarea cererii de aviz consultativ.

2. Daca Marea Camera considera ca cererea nu tine de competenta sa, astfel cum aceasta este definita de art. 47 al Conventiei, ea constata faptul printr-o decizie motivata.

Articolul 881

1. Deciziile motivate si avizele consultative sunt emise de Marea Camera cu majoritate de voturi. Ele mentioneaza numarul judecatorilor care au constituit majoritatea.

2. Orice judecator poate, daca doreste, sa adauge la decizia motivata sau la avizul consultativ al Curtii fie expunerea propriei sale opinii, concordante sau disidente, fie o simpla declaratie de dezacord.

Articolul 891

Decizia motivata sau avizul consultativ poate fi dat(a) citirii la audiere, intr-una din limbile oficiale ale Curtii, de Presedintele Marii Camere sau de catre un alt judecator delegat de el, Comitetul de Ministri si toate Partile contractante fiind instiintate despre aceasta. In caz contrar, se face notificarea prevazuta de art. 90 al Regulamentului.

Articolul 901

Avizul consultativ sau decizia motivata este semnat (semnata) de Presedintele Marii Camere si de Grefier. Exemplarul original, semnat si sigilat, este depus in arhivele Curtii. Grefierul comunica o copie certificata Comitetului de Ministri, Partilor contractante si Secretarului General al Consiliului Europei.

Capitolul X

Asistenta judiciara

Articolul 91

1. Presedintele Camerei poate, fie la cererea unui reclamant care a introdus o cerere in temeiul art. 34 al Conventiei, fie din oficiu, sa acorde asistenta judiciara acestuia pentru sustinerea cauzei sale, din momentul in care, in conformitate cu dispozitiile art. 54 2 (b) al Regulamentului, Partea contractanta parata a prezentat in scris observatiile sale cu privire la admisibilitatea cererii sau cand termenul ce i-a fost acordat in acest scop a expirat.

2. Sub rezerva dispozitiilor art. 96 al Regulamentului, odata ce reclamantului i s-a acordat asistenta judiciara pentru sustinerea cauzei sale in fata unei Camere, el va beneficia de aceasta si in fata Marii Camere.

Articolul 92

Asistenta judiciara nu poate fi acordata decat daca Presedintele Camerei constata:

(a) ca acordarea ei este necesara pentru o buna examinare a cauzei in fata Camerei;

(b) ca reclamantul nu dispune de mijloace financiare suficiente spre a face fata, integral sau partial, cheltuielilor ocazionate de sustinerea cauzei sale.

Articolul 93

1. Pentru a stabili daca reclamantul dispune sau nu de mijloace financiare suficiente pentru a face fata, integral sau partial, cheltuielilor ocazionate de sustinerea cauzei sale, acestuia i se cere sa completeze o declaratie in care sa indice veniturile sale, sumele pe care le detine sub forma de capital si angajamentele financiare pe care le are fata de persoanele aflate in intretinerea sa sau orice alte obligatii financiare. Declaratia trebuie sa fie certificata de autoritatea sau autoritatile interne competente.

2. Presedintele Camerei poate invita Partea contractanta interesata sa prezinte observatiile sale in scris.

3. Dupa primirea informatiilor mentionate in paragraful 1 al prezentului articol, Presedintele Camerei decide acordarea sau refuzarea asistentei judiciare. Grefierul instiinteaza partile interesate despre decizia adoptata.

Articolul 941. Onorariile nu pot fi platite decat avocatului sau altei persoane desemnate in conformitate cu dispozitiile art. 36 4 al Regulamentului. Ele pot acoperi, daca este cazul, serviciile mai multor reprezentanti astfel definiti.

2. In afara onorariilor, asistenta judiciara poate acoperi cheltuielile de deplasare si de sedere, precum si alte cheltuieli necesare facute de reclamant sau de reprezentantul sau.

Articolul 95

Odata acordata asistenta judiciara, Grefierul stabileste:

(a) cuantumul onorariilor ce trebuie achitate, conform baremelor in vigoare;

(b) suma ce se va plati pentru alte cheltuieli.

Articolul

Daca este incredintat ca nu mai sunt indeplinite conditiile aratate in art. 92 al Regulamentului, Presedintele Camerei poate, in orice moment, sa decida retragerea sau modificarea asistentei judiciare acordate.

TITLUL III

DISPOZITII TRANZITORII

Articolele 97 si 98 abrogate

Articolul

(Raporturile intre Curte si Comisie

1. In cauzele transmise in temeiul art. 5 4 si 5 al Protocolului Nr. 11 la Conventie, Curtea poate invita Comisia sa delege unul sau mai multi dintre membrii sai sa participe la examinarea unei cauze in fata Curtii.

2. In cauzele aratate la paragraful 1 al prezentului articol, Curtea ia in considerare raportul adoptat de Comisie in temeiul fostului art. 31 al Conventiei.

3. In afara deciziei contrare a Presedintelui Camerei, raportul este facut public de Grefier, imediat dupa sesizarea Curtii.

4. In cauzele deferite Curtii in temeiul art. 5 2-5 al Protocolului Nr. 11, celelalte documente ce compun dosarul Comisiei, inclusiv ansamblul memoriilor si observatiilor, raman confidentiale, afara daca Presedintele Camerei decide altfel.

5. In cauzele in care Comisia a audiat martori, dar nu a fost in masura sa adopte raportul prevazut de fostul art. 31 al Conventiei, Curtea ia in consideratie procesele-verbale, documentatia si avizul formulat de delegatii Comisiei la incheierea investigatiilor lor.

Articolul

(Procedura in fata unei Camere si a Marii Camere

1. Cand o cauza este deferita Curtii in temeiul dispozitiilor art. 5 4 al Protocolului Nr. 11 la Conventie, un colegiu de judecatori ai Marii Camere constituit conform art. 24  6[44] al Regulamentului decide, doar in baza dosarului, daca ea urmeaza a fi solutionata de o Camera sau de Marea Camera.

2. Daca acea cauza este solutionata de o Camera, hotararea acesteia va fi definitiva, in conformitate cu dispozitiile art. 5 4 din Protocolul Nr. 11, iar art. 73 al Regulamentului este inaplicabil.

3. Cauzele transmise Curtii in temeiul art. 5 5 din Protocolul Nr. 11 sunt deferite Marii Camere de Presedintele Curtii.

4. Pentru fiecare cauza transmisa in temeiul art. 5 5 din Protocolul Nr. 11 Marea Camera este completata cu judecatori desemnati prin rotatie din grupele aratate la art. 24  3[45] al Regulamentului, cauzele fiind atribuite alternativ fiecarei grupe.

Articolul

(Acordarea asistentei judiciare

Sub rezerva dispozitiilor art. 96 al Regulamentului, in cauzele deferite Curtii in aplicarea prevederilor art. 5 2-5 din Protocolul Nr. 11 la Conventie, un reclamant caruia i-a fost acordata asistenta judiciara in cursul procedurii in fata Comisiei sau a fostei Curti beneficiaza de ea pentru sustinerea cauzei sale in fata Curtii.

Articolul 1021

(Cererea de interpretare sau de revizuire a unei hotarari

1. Atunci cand o parte prezinta o cerere de revizuire a unei hotarari pronuntate de fosta Curte, Presedintele Curtii o transmite uneia dintre Sectiuni, in conditiile prevazute de art. 51 sau 52 al Regulamentului, dupa caz.

2. In pofida dispozitiilor art. 80 al Regulamentului, Presedintele Sectiunii respective constituie o noua Camera pentru examinarea cererii.

3. Camera ce urmeaza a fi constituita cuprinde de drept:

(a) Presedintele Sectiuni;

si, indiferent daca el face parte sau nu din acea Sectiune,

(b) judecatorul ales pentru Partea contractanta in cauza sau, daca el este indisponibil, orice alt judecator desemnat prin aplicarea dispozitiilor art. 29 al Regulamentului;

(c) orice membru al Curtii care a facut parte din Camera initiala a fostei Curti care a pronuntat hotararea.

(a) Presedintele Sectiunii desemneaza prin tragere la sorti pe ceilalti membri ai Camerei dintre judecatorii Sectiunii investite cu solutionarea cererii;

(b) Membrii Sectiunii care nu au fost astfel desemnati participa la examinarea cererii ca judecatori supleanti.

TITLUL IV

DISPOZITII FINALE

Articolul 103

(Amendarea (modificarea) sau suspendarea aplicarii unei norme)

1. Orice modificare a dispozitiilor prezentului Regulament poate fi adoptata de majoritatea judecatorilor Curtii, reuniti in sesiune plenara, pe baza unei propuneri prealabile. Propunerea de modificare, formulata in scris, trebuie sa parvina Grefierului cel putin cu o luna inaintea sesiunii in care va fi examinata. Cand primeste o asemenea propunere, Grefierul o aduce, in cel mai scurt timp, la cunostinta tuturor membrilor Curtii.

2. Aplicarea oricarei dispozitii privitoare la functionarea interna a Curtii poate fi suspendata imediat la propunerea unui judecator, cu conditia ca aceasta decizie sa fie adoptata in unanimitate de Camera in cauza. Suspendarea astfel decisa nu-si produce efecte decat pentru necesitatile situatiei particulare pentru care ea a fost propusa.

Articolul 104

(Intrarea in vigoare a Regulamentului

Prezentul Regulament intra in vigoare la 1 noiembrie 1998.

ANEXA LA REGULAMENT

(referitor la anchete)

Articolul A1

(Masurile de ancheta)

1. Camera poate adopta, fie la cererea uneia dintre parti, fie din oficiu, orice masura de ancheta pe care o considera a fi de natura sa contribuie la elucidarea faptelor cauzei. Camera poate, inter alia, sa ceara partilor sa prezinte probe scrise si sa decida de a audia, in calitate de martor ori de expert sau in orice alta calitate, orice persoana ale carei depozitii, relatari sau declaratii ii par utile pentru indeplinirea atributiilor sale.

2. De asemenea, Camera poate invita orice persoana sau institutie, la alegerea sa, sa exprime un aviz sau sa-i prezinte un raport scris cu privire la orice problema pe care o considera pertinenta pentru cauza.

3. Dupa ce o cerere a fost declarata admisibila sau, in mod exceptional, inainte de adoptarea deciziei privitoare la admisibilitatea cererii, Camera poate desemna unul sau mai multi membri ai sai sau alti judecatori ai Curtii ca delegat (delegati), pentru a proceda la culegerea de informatii, la o cercetare la fata locului sau la orice alta masura de ancheta. Ea poate, de asemenea, sa desemneze orice persoana sau institutie, la alegerea ei, pentru a asista delegatia in modul pe care-l considera apropriat.

4. Dispozitiile prezentului capitol privitoare la masurile de ancheta luate de o delegatie se aplica, mutatis mutandis, masurilor de ancheta luate de Camera insasi.

5. Audierea la care procedeaza o Camera sau o delegatie in cadrul masurilor de ancheta au loc cu usile inchise, afara de decizia contrara a Presedintelui Camerei sau a sefului delegatiei.

6. Presedintele Camerei poate, atunci cand considera apropriat, sa invite sau sa autorizeze orice tert intervenient sa participe la o masura de ancheta. El stabileste conditiile acestei participari si o poate limita in caz de nerespectare a acestor conditii.

Articolul A2

(Obligatiile partilor privitoare la masurile de ancheta

l. Reclamantul si orice Parte contractanta interesata ajuta Curtea, atunci cand este nevoie, la punerea in aplicare a masurilor de ancheta.

2. Partea contractanta pe teritoriul careia o delegatie procedeaza la investigatii in situ acorda acesteia toate facilitatile si cooperarea necesare bunei desfasurari a procedurii. Aceasta are obligatia, in masura in care este necesar, sa garanteze libertatea de circulatie pe teritoriul sau si sa ia toate masurile de securitate cerute de delegatie in privinta reclamantului, a tuturor martorilor, expertilor si a altor persoane ce urmeaza a fi audiate de delegatie. Acestui stat ii revine obligatia de a veghea ca nici o persoana sau organizatie sa nu aiba de suferit din cauza unei marturii sau a unui ajutor acordat delegatiei.

Articolul A3

(Neprezentarea in fata delegatiei

Cand o parte sau orice alta persoana care trebuie sa compara in fata delegatiei se abtine sau refuza sa o faca, delegatia poate, totusi, sa continue lucrarile ei, daca aceasta se considera compatibil cu buna administrare a justitiei.

Articolul A4

(Conducerea procedurii in fata delegatiei

1. Delegatii exercita, atunci cand este necesar, toate atributiile conferite Camerei de Conventie sau de prezentul Regulament si conduc procedura in fata lor.

2. Inainte de a proceda la orice audiere, seful delegatiei poate decide sa organizeze o reuniune preparatorie cu partile sau cu reprezentantii lor.

Articolul A5

(Citarea martorilor, expertilor si a altor persoane in fata delegatiei

1. Martorii, expertii si alte persoane care trebuie sa fie audiate de delegatie sunt citati de Grefier.

2. Citatia indica:

(a) cauza in care se face citarea;

(b) obiectul anchetei, al expertizei sau al altei masuri de ancheta ordonate de Camera sau de Presedintele ei;

(c) dispozitiile care au fost luate pentru plata indemnizatiei cuvenite persoanelor citate.

3. Partile prezinta in masura in care este posibil, informatii suficiente pentru a stabili identitatea si adresa martorilor, a expertilor si a altor persoane ce trebuie sa fie citate.

4. In conformitate cu dispozitiile art. 37 2 al Regulamentului, Partea contractanta pe teritoriul careia isi are resedinta un martor isi asuma responsabilitatea notificarii oricarei citari ce-i este adresata acestuia de Camera. Daca se afla in imposibilitate de a-si indeplini aceasta obligatie, ea trebuie sa explice aceasta in scris. Acestei parti ii revine si obligatia de a adopta toate masurile rezonabile de natura a asigura prezenta persoanelor citate ce se gasesc sub autoritatea sau sub controlul ei.

5. Cand delegatia procedeaza la audiere in situ, seful ei poate solicita prezenta in fata ei a martorilor, expertilor sau a altor persoane. Partea contractanta pe teritoriul careia se desfasoara procedura ia, daca i se cere, ansamblul masurilor rezonabile, de natura a facilita aceasta prezenta.

6. Daca un martor, un expert sau orice alte persoane sunt citate la cererea sau pentru o Parte contractanta, cheltuielile necesare prezentei lor revine acestei parti, afara de decizia contrara a Camerei. Cand persoana citata se afla in detentie in Partea contractanta pe teritoriul caruia delegatia desfasoara investigatiile in situ, cheltuielile aferente prezentei acesteea revin acestui stat, afara de decizia contrara a Camerei. In toate celelalte situatii, Camera decide daca cheltuielile trebuie sa fie suportate de Consiliul Europei sau urmeaza a fi puse in sarcina reclamantului sau a unei terte parti, la cererea careia sau pentru care acea persoana compara in fata delegatiei. In toate cazurile, cheltuielile sunt fixate de Presedintele Camerei.

Articolul A6

(Juramantul sau declaratia solemna a martorilor si expertilor audiati de delegatie

1. Dupa verificarea identitatii si inainte de a face depozitia sa, martorul depune juramant sau face declaratia solemna, cu urmatorul continut:

"Jur' - sau "Declar solemn cu onoare si constiinta' - "ca voi spune adevarul, tot adevarul si nimic altceva decat adevarul'.

Despre aceasta se intocmeste proces-verbal.

2. Dupa verificarea identitatii sale si inainte de a-si indeplini misiunea pentru delegatie, orice expert depune juramant sau face o declaratie solemna, cu urmatorul continut:

"Jur' - sau "Declar solemn' - "ca-mi voi indeplini atributiile de expert cu onoare si constiinta'.

Despre aceasta se intocmeste proces-verbal.

Articolul A7

(Audierea martorilor, expertilor si a altor persoane de catre delegatie

1. Orice membru al delegatiei poate pune intrebari agentilor, avocatilor si consilierilor partilor, reclamantului, martorilor, expertilor, precum si oricarei alte persoane care se prezinta in fata delegatiei.

2. Sub controlul sefului delegatiei, martorii, expertii si celelalte persoane ce compara in fata delegatiei pot fi interogati de agentii, avocatii sau consilierii partilor. In caz de contestatie privitoare la o intrebare, decide seful delegatiei.

3. In afara unor circumstante exceptionale si cu consimtamantul sefului delegatiei, martorii, expertii si celelalte persoane ce urmeaza a fi ascultate de catre delegatie nu sunt admise in sala, inainte de a-si face depozitia.

4. Atunci cand o buna administrare a justitiei o impune, seful delegatiei poate adopta dispozitii speciale pentru ca martorii, expertii sau alte persoane sa poata fi ascultate fara prezenta partilor.

5. In caz de litigiu privitor la recuzarea unui martor sau a unui expert, seful delegatiei decide. Delegatia poate audia, spre a primi doar niste simple informatii, o persoana ce nu intruneste conditiile pentru a fi ascultata ca martor sau ca expert.

Articolul A8

(Procesul verbal al audierilor efectuate de delegatie

1. Grefierul intocmeste un proces-verbal al tuturor audierilor facute de delegatie in cadrul masurilor de ancheta. Acesta contine:

(a) componenta delegatiei;

(b) lista persoanelor participante: agenti, avocati si consilieri ai partilor care participa;

(c) numele, prenumele, calitatea si adresa martorilor, expertilor si a altor persoane audiate;

(d) textul declaratiilor depuse, intrebarile puse si raspunsurile primite;

(e) textul oricarei decizii adoptate in timpul audierii efectuate de delegatie sau de seful ei.

2. Daca procesul-verbal este intocmit, integral sau partial, intr-o limba neoficiala, Grefierul ia toate masurile necesare pentru a se efectua traducerea intr-una din limbile oficiale ale Curtii.

3. Reprezentantilor partilor li se comunica o copie a procesului-verbal, spre a putea, sub controlul Grefierului sau al sefului delegatiei, sa corecteze, fara, totusi, a modifica sensul si cuprinsul a ceea ce s-a spus in timpul audierii. Grefierul stabileste, in baza instructiunilor sefului delegatiei, termenul de care acestia dispun in acest scop.

4. Odata corectat, procesul-verbal este semnat de seful delegatiei si de Grefier si serveste ca proba in privinta continutul sau.

INSTRUCTIUNI PRACTICE

CERERILE DE MASURI PROVIZORII

(articolul 39 al Regulamentului)

Reclamantii sau reprezentantii lor[49] care solicita adoptarea unor masuri provizorii in conformitate cu art. 39 al Regulamentului trebuie sa se conformeze cerintelor expuse mai jos.

Nerespectarea acestor cerinte poate fi de natura sa puna Curtea in imposibilitatea de a examina cererea in mod adecvat si in timp util.

I. Expedierea cererilor prin fax, e-mail sau posta

In caz de urgenta, in special in cauzele privitoare la extradare sau la expulzare, cererile de masuri provizorii in sensul dispozitiilor art. 39 al Regulamentului trebuie sa fie trimise prin fax, prin e-mail[50] sau prin posta rapida. In masura posibilului, ele trebuie sa fie redactate intr-una din limbile oficiale ale Partilor contractante. Orice cerere trebuie sa poarte urmatorul titlu, inscris cu caractere vizibile pe prima pagina a documentului:

"Article 39 - Urgent/Rule 39 - Urgent'

Cererile trimise prin fax sau prin e-mail trebuie sa fie expediate in timpul programului de lucru[51], afara daca acest lucru este absolut imposibil. Cand cererea este trimisa prin e-mail, o copie pe hartie trebuie sa fie transmisa, in paralel, Curtii. Cererile de acest tip nu trebuie transmise prin corespondenta obisnuita, tinand seama de riscul ca ele sa ajunga prea tarziu, pentru a putea fi examinate, in mod adecvat, de Curte.

In situatia in care Curtea nu a raspuns la o cerere urgenta adresata in temeiul art. 39 al Regulamentului in timpul scontat, reclamantul sau reprezentantul sau nu trebuie sa ezite sa telefoneze la grefa, in timpul programului de lucru.

II. Introducerea cererilor in timp util

Cererile de masuri provizorii trebuie ca, in mod normal, sa fie trimise, pe cat posibil, imediat ce a fost adoptata decizia interna definitiva la care se refera, pentru a permite astfel Curtii si Grefierului ei sa dispuna de timp suficient pentru examinarea cererii.

Totusi, in cauzele privitoare la extradare sau la expulzare, in care decizia interna definitiva poate, uneori, sa fie pusa imediat in aplicare, este preferabil ca observatiile si documentatia pertinenta sa fie depuse inainte de adoptarea deciziei definitive.

Reclamantii si reprezentantii lor trebuie sa inteleaga ca nu este posibil pentru Curte sa examineze in timp util si in mod adecvat cererile care-i sunt adresate in ultimul moment.

III. Furnizarea tuturor elementelor de sprijin

Este de o importanta capitala ca cererile sa fie insotite de ansamblul elementelor de natura a le sustine, in special de deciziile adoptate de instantele de judecata, comisiile sau alte organe interne, precum si de orice alte documentele considerate ca pot corobora sustinerile reclamantului.

Atunci cand cauza este deja pendinte in fata Curtii, trebuie sa fie mentionat numarul ce i-a fost atribuit de grefa.

In cauzele privitoare la extradare sau la expulzare, trebuie sa fie precizate data si ora la care decizia interna definitiva urmeaza a fi executata, adresa reclamantului sau a locului sau de detentie si numarul oficial al dosarului sau.

INSTRUCTIUNI PRACTICE[52]

CU PRIVIRE LA CEREREA LA CURTE

(cereri individuale introduse in temeiul art. 34 al Conventiei)

I. Generalitati

1. Orice cerere introdusa in temeiul art. 34 al Conventiei trebuie sa fie prezentata in scris. Nici o cerere nu poate fi formulata prin telefon.

2. Orice cerere trebuie sa fie trimisa la urmatoarea adresa:

Grefierului

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Consiliul Europei

F-67075 STRASBOURG CEDEX.

3. Orice cerere trebuie, in mod normal, sa fie completata pe un formular[54] mentionat de art. 47 1 al Regulamentului Curtii. Totusi, un reclamant poate sa-si expuna pretentiile sale intr-o scrisoare.

4. Daca reclamantul nu a trimis cererea sa utilizand formularul oficial sau daca cererea introductiva pe care a trimis-o nu cuprinde ansamblul informatiilor prevazute de art. 47 al Regulamentului, grefa poate sa-i ceara sa completeze formularul cererii. Acesta trebuie, in mod normal, sa fie restituit in termen de 6 saptamani, calculate de la data scrisorii grefei.

5. Reclamantul poate trimite cererea sa prin fax[55]. Totusi, el trebuie sa trimita exemplarul original al cererii, semnat, prin posta, in termen de 5 zile dupa transmiterea cererii prin fax.

6. Data la care cererea ajunge la grefa Curtii este aplicata pe originalul ei cu o stampila ce mentioneaza data.

7. Reclamantul trebuie sa stie ca data primei comunicari in care expune obiectul cererii este luata in considerare pentru aprecierea respectarii termenului de 6 luni prevazut de art. 35 1 al Conventiei.

8. De la primirea primei comunicari ce cuprinde expunerea obiectului cererii, grefa deschide un dosar, al carui numar va fi mentionat pe orice corespondenta ulterioara. Reclamantul va fi informat despre aceasta in scris. El poate fi invitat sa trimita informatii si piese complementare.

(a) Reclamantul trebuie sa dea dovada de diligenta in modul in care intretine corespondenta cu grefa Curtii.

(b) O intarziere sau o omisiune in a raspunde poate fi considerata ca un semn ce indica faptul ca reclamantul nu mai doreste sa-si mentina cererea.

10. Nerespectarea cerintelor impuse de art. 47 1 si 2 al Regulamentului si netrimiterea informatiilor solicitate de grefa (a se vedea paragraful 8 de mai sus) pot conduce la neexaminarea cererii de catre Curte.

11. Daca, in decurs de un an, reclamantul nu a restituit formularul cererii sau nu a raspuns raspuns la o scrisoare ce i-a fost adresata de grefa, dosarul va fi distrus.

11. Forma si continut

12. Orice cerere trebuie sa cuprinda toate informatiile cerute de art. 47 al Regulamentului si sa fie insotita de documentele aratate la paragraful 1 (h) al articolului mentionat.

13. Orice cerere trebuie sa fie scrisa lizibil sau, de preferinta, dactilografiata.

14. Atunci cand, in mod exceptional, o cerere depaseste 10 pagini (in afara anexelor ce contin documente), reclamantul trebuie, de asemenea, sa prezinte un scurt rezumat al acesteia.

15. Atunci cand un reclamant trimite documente in sprijinul cererii sale, nu trebuie sa trimita originalele lor. Aceste documente trebuie sa fie aranjate in ordine cronologica, sa fie numerotate in mod continuu si sa cuprinda o scurta descriere (ex. scrisoare, ordonanta, hotarare, apel, etc.).

16. Cand reclamantul are deja o alta cerere pendinte in fata Curtii, el trebuie sa informeze grefa despre aceasta si sa precizeze numarul acelei cereri.

(a) Atunci cand reclamantul cere ca identitatea sa sa nu fie divulgata, el trebuie sa explice motivele acestei in scris, conform dispozitiilor art. 47 3 al Regulamentului.

(b) Reclamantul trebuie, de asemenea, sa precizeze, pentru situatia in care cererea sa de anonimat va fi admisa de Presedintele Camerei, daca doreste sa fie desemnat cu initiale sale sau prin-o simpla litera (de exemplu "X', "Y', "Z' etc.).

INSTRUCTIUNI PRACTICE[56]

CU PRIVIRE LA OBSERVATIILE SCRISE

I. Depunerea observatiilor

Generalitati

1. Observatiile trebuie depuse la grefa in cadrul termenului fixat conform art. 38 al Regulamentului si in modalitatea descrisa de paragraful 2 al aceluiasi articol.

2. Data la care observatiile sau alte documente au fost primite la grefa Curtii este aplicata pe aceste piese cu o stampila a Curtii ce mentioneaza data.

3. Toate observatiile, precum si toate documentele care le insotesc, trebuie sa fie trimise grefei Curtii prin posta, in trei exemplare, plus un exemplar trimis, daca este posibil, prin fax.

4. Documentele secrete trebuie trimise prin scrisoare recomandata.

5. Observatiile care nu au fost solicitate de Curte nu pot fi depuse la dosar decat daca Presedintele Camerei decide astfel (a se vedea art. 38 1 al Regulamentului).

Trimiterea prin fax (telecopie)

6. O parte poate trimite Curtii observatiile sau alte documente prin telecopie ("fax')[57].

7. Numele persoanei care semneaza observatiile trebuie, de asemenea, sa apara in caractere imprimate, in asa fel incat aceasta persoana sa poata fi identificata.

II. Forma si continutul

Forma

8. Orice document ce cuprinde observatii trebuie sa contina:

(a) numarul cererii si numele cauzei;

(b) un titlu ce indica natura continutului sau (spre exemplu, observatii privitoare la admisibilitate [si la fond]; raspuns la observatiile privitoare la admisibilitate [si la fond] prezentate de guvern/reclamant; observatii cu privire la fond; observatii aditionale privitoare la admisibilitate [si la fond]; memoriu etc.).

9. In plus, in mod normal, observatiile trebuie:

(a) sa fie scrise pe hartie A4, cu o margine care sa nu fie mai mica de 3,5 cm latime;

(b) sa fie scrise perfect lizibil sau, de preferinta, dactilografiate;

(c) sa aiba toate numerele exprimate in cifre;

(d) sa aiba toate paginile numerotate continuu;

(e) sa fie impartite in paragrafe numerotate;

(f) sa fie impartite in capitole si/sau rubrici ce corespund formei si stilului hotararilor Curtii ("in fapt'/"Dreptul [si practici] intern(e)pertinent(e)'/"Capetele de cerere' (incalcarile drepturilor garantate de Conventie invocate-n. n., C.B.)/ In drept'; acest ultim capitol trebuie sa fie impartit in Sectiuni intitulate "Exceptii preliminare privitoare la.'; "violarea art. ', dupa caz);

(g) sa expuna intr-o Sectiune distincta raspunsurile la intrebarile adresate de Curte sau la argumentele partii adverse;

(h) sa contina trimiteri la toate documentele si/sau piesele probante mentionate in observatii, anexate la acestea.

10. Daca observatiile depasesc 30 de pagini, ele trebuie sa fie insotite de un scurt rezumat.

11. Cand partea prezinta documente si/sau alte anexe in sprijinul observatiilor sale, fiecare piesa probanta trebuie sa fie inscrisa intr-o anexa distincta.

Continut

12. Observatiile depuse de parti, ca urmare a comunicarii cererilor, trebuie sa contina:

(a) orice comentariu, considerat util, privitor la faptele cauzei; totusi,

(i) daca o parte nu are nimic de adaugat privitor la expunerea faptelor pregatita de grefa, ea trebuie sa se limiteze la o scurta declaratie in acest sens;

(ii) daca o parte nu contesta decat in anumite privinte expunerea faptelor pregatita de grefa sau doreste sa adauge unele precizari, ea trebuie sa se limiteze numai la aceste puncte precise;

(iii) daca o parte contesta integral sau partial expunerea faptelor facuta de partea adversa, ea trebuie sa precizeze in mod clar punctele pe care nu le contesta si sa-si limiteze observatiile la cele pe care le contesta;

(b) argumentele juridice privitoare, mai intai, la admisibilitatea cererii, apoi la fondul ei; totusi:

(i) daca unei parti i-au fost puse intrebari precise asupra unui element de fapt sau de drept, aceasta trebuie, fara prejudicierea dispozitiilor art. 55 al Regulamentului, sa se limiteze la argumentele privitoare la un asemenea element;

(ii) daca observatiile raspund la argumentele partii adverse, ele trebuie sa se refere la acele argumente precise in discutie, in ordinea aratata mai sus.

(a) Observatiile depuse de parti dupa declararea cererii admisibila trebuie sa contina:

(i) o scurta declaratie prin care se indica pozitia adoptata privitoare la faptele cauzei, astfel cum acestea au fost stabilite prin decizia privitoare la admisibilitate;

(ii) argumentele juridice privitoare la fondul cauzei;

(iii) raspunsurile la intrebarile puse de Curte cu privire la problemele de fapt si de drept.

(b) Reclamantul care prezinta, in acelasi timp, si o cerere de acordare a satisfactiei echitabile trebuie sa o faca in modalitatile aratate in instructiunile practice privitoare la prezentarea acestei cereri.[58]

14. Avand in vedere caracterul confidential al procedurii privitoare la reglementarea amiabila a litigiului (a se vedea art. 38 2 al Conventiei si art. 62 2 al Regulamentului), toate observatiile si documentele depuse in cadrul acestei proceduri trebuie sa fie trimise separat de observatiile scrise.

15. Nici o referire asupra ofertelor, concesiunilor sau asupra altor declaratii facute in legatura cu reglementarea amiabila nu poate figura in observatiile depuse in cadrul procedurii contencioase.

III. Termenele

Generalitati

16. Fiecare parte trebuie sa vegheze ca observatiile sale si toate documentele sau piesele probante ce le insotesc sa ajunga la Curte la timp.

Prelungirea termenelor

17. La cererea unei parti, termenul stabilit in temeiul art. 38 al Regulamentului poate fi prelungit.

18. Oricare din parti care doreste sa obtina prelungirea termenului trebuie sa formuleze o cerere in acest sens din momentul in care a cunoscut circumstantele care-i par a justifica o asemenea masura si, in orice caz, inaintea expirarii respectivului termen. Ea trebuie sa-si motiveze cererea.

19. Daca o prelungire a termenului este acordata, ea priveste toate partile ce aveau a respecta acel termen, inclusiv pe cele ce nu au solicitat prelungirea lui.

IV. Nerespectarea conditiilor privitoare la depunerea observatiilor

20. Cand observatiile nu au fost depuse cu respectarea conditiilor prevazute de paragrafele 8-15 din prezentele instructiuni practice, Presedintele Camerei poate invita partea in cauza sa le prezinte din nou, cu respectarea acestor conditii.

21. In cazul nerespectarii conditiilor enumerate mai sus, Curtea poate considera ca observatiile nu au fost depuse in mod valabil (a se vedea art. 38 1 al Regulamentului).Modificat de Curte la 7 iulie 2003.

Modificat de Curte la 7 iulie 2003.

Modificat de Curte la 7 noiembrie 2005.

1 decembrie 2005.

Introdus de Curte la 7 iulie 2003.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 4 iulie 2005.

Introdus de Curte la 13 decembrie 2004.

Modificat de Curte la 8 decembrie 2000, la 13 decembrie 2004, la 4 iulie 2005, la 7 noiembrie 2005 si la 29 mai 2006.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 17 iunie si 8 iulie 2002 si la 13 decembrie 2004.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 7 iulie 2003.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002, 7 iulie 2003, si la 4 iulie 2005.

Modificat de Curte la 13 decembrie 2004.

Modificat de Curte la 7 iulie 2003.

Modificat de Curte la 7 iulie 2003.

Introdus de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 17 iunie si Ia 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002, precum si la 7 iulie 2003.

Modificat de Curte la 7 iulie 2003.

Introdus de Curte la 13 decembrie 2004.

Introdus de Curte la 13 decembrie 2004.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 4 iulie 2005.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002, precum si la 4 iulie 2005.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Introdus de Curte la 17 iunie si 8 iulie 2002 si modificat la 13 decembrie 2004.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 13 decembrie 2004.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 7 iulie 2003.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 13 decembrie 2004.

Modificat de Curte la 17 iunie si la 8 iulie 2002.

Modificat de Curte la 4 iulie 2005.

Modificat de Curte la 4 iulie 2005.

Modificat de Curte la 29 mai 2006

in versiunea existenta inainte de 8 decembrie 2000

Modificat de Curte la 13 decembrie 2004.

Modificarile adoptate la 8 decembrie 2000 au intrat in vigoare imediat. Modificarile adoptate la 17 iunie 2002 si la 8 iulie 2002 au intrat in vigoare la 1 octombrie 2002. Modificarile adoptate la 7 iulie 2003 au intrat in vigoare la 1 noiembrie 2003. Modificarile adoptate la 13 decembrie 2004 au intrat in vigoare la 1 martie 2005. Modificarile adoptate la 4 iulie 2005 au intrat in vigoare la 3 octombrie 2005. Modificarile adoptate la 7 noiembrie 2005 au intrat in vigoare la 1 decembrie 2005.

Inserata de Curte la 7 iulie 2003.

Emise de Presedintele Curtii in temeiul art. 32 al Regulamentului la 5 martie 2003.

Este nevoie de a indica toate datele de contact.

Pe adresa e-mail a unui membru al grefei contactat, in prealabil, prin telefon. Numerele de telefon si de fax figureaza pe pagina web a Curtii (www.echr.coe.int).

De la ora 8 la orele 18, de luni pana vineri. Ora franceza este avansata cu o ora fata de ora GMT (ora meridianului Greenwich).

Emise de Presedintele Curtii in temeiul art. 32 al Regulamentului la 1 noiembrie 2003.

Aceste instructiuni practice completeaza dispozitiile cuprinse in art. 45 si art. 47 ale Regulamentului Curtii.

Acest formular poate fi copiat de pe pagina web a Curtii (www.echr.coe.int).

Nr. +00 33 (0)3 88 41 27 30; alte numere de fax sunt indicate pe pagina web a Curtii (www.echr.coe.int).

Emise de Presedintele Curtii in temeiul art. 32 al Regulamentului la 1 noiembrie 2003.

Nr. +00 33 (0)3 88 41 27 30; alte numere de fax sunt indicate pe pagina web a Curtii (www.echr.coe.int).

Aceste instructiuni nu sunt inca disponibile; intre timp, a se vedea art. 60 al Regulamentului.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate