Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Legislatie


Index » legal » Legislatie
» Ghid de utilizare a site-urilor de legislatie europeana


Ghid de utilizare a site-urilor de legislatie europeana


Ghid de utilizare a site-urilor de legislatie europeana

Pentru judecatorul national, calitatea de stat membru al Uniunii Europene implica obligatia aplicarii directe si cu prioritate a unor norme legislative comunitare, precum si cunoasterea jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, care vine sa interpreteze norma de drept europeana.Acest ghid isi propune sa constituie un indrumar in multitudinea portalurilor de legislatie si jurisprudenta comunitara si sa ofere informatii practice privind utilizarea acestora.

El se adreseaza in primul rand judecatorilor, procurorilor, avocatilor, tuturor practicienilor dreptului, precum si studentilor, urmarind sa ofere elemente de baza necesare in vederea facilitarii accesului la informatia juridica europeana.

Portalurile si bazele de date ale institutiilor europene ofera informatii intr-o maniera organizata si totodata, sunt accesibile fara nici o restrictie, fiind oferite gratuit publicului larg.

In prezent, consultarea acestor portaluri necesita cunoasterea uneia din cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Incepand cu data aderarii, site-urile institutiilor comunitare si bazele de date ale acestora au devenit accesibile partial si in limba romana.

Site-uri de legislatie si jurisprudenta comunitara

Baza de date a Institutului European Roman (www.ier.ro este accesibila pornind de la rubrica Traducerea acquis-ului comunitar. Aceasta cuprinde legislatie primara, secundara si jurisprudenta.

Avantajele site-ului: legislatia primara si jurisprudenta sunt usor accesibile, odata selectata optiunea respectiva (Legislatie comunitara primara sau Jurisprudenta comunitara) sunt afisate toate tratatele care compun legislatia primara, respectiv toate hotararile Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene care sunt traduse pana in prezent (fiind indicate si numerele CELEX). Legislatia secundara in schimb, trebuie cautata pe baza numarului CELEX (formarea numarului CELEX este explicitata pe site

Traducerile care se gasesc pe acest site nu sunt definitive, serviciile juridice ale institutiilor comunitare verifica corectitudinea traducerii, dupa care respectivul act urmeaza a fi publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

Site-ul Oficiului Taiex cuprinde acte normative comunitare si jurisprudenta traduse in limba romana: https://ccvista.taiex.be/download.asp Interfata site-ului este oferita doar in limba engleza.

Avantaj: spre deosebire de site-ul IER, ccvista indica si stadiul in care se afla traducerea respectivelor acte normative sau hotarari judecatoresti: revizuit, corectat, finalizat etc. Totodata, la cerere, prin activarea rubricii Receive Full Document List poate fi obtinuta, prin email, lista tuturor actelor comunitare traduse in limba romana (fiind indicat si numarul CELEX).

 • Atentie! Pentru legislatia secundara si jurisprudenta trebuie introdus numarul CELEX (pentru explicatii privind formarea acestui numar se poate consulta site-ul Institutului European Roman – www.ier.ro , sectiunea Traducerea acquis-ului comunitar – Baza de date - Legislatia comunitara secundara – Cautare dupa numarul CELEX

Numarul CELEX este un identificator unic al actelor comunitare, format dintr-o combinatie de cifre si litere, pozitia fiecarei cifre si litere avand o anumita semnificatie.

Exemplu: 32002L0003 este numarul Celex al directivei urmatoare:

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI 2002/3/CE din 12 februarie 2002 privind ozonul din aerul ambiant

a) Prima cifra (3) indica numarul codului sectorului documentar CELEX, in cazul de fata actul face parte din sectorul legislatiei secundare.

Conventional, prima cifra utilizata in cuprinsul numarului de referinta CELEX indica:

 1. Tratatele de instituire a Comunitatilor Europene si tratatele care le modifica sau le completeaza;
 2. Legislatia care decurge din relatiile externe ale Comunitatilor Europene sau ale statelor membre (cand relatiile lor externe sunt legate de cele ale Comunitatilor);
 3. Legislatia secundara;
 4. Legislatia complementara (decizii ale reprezentantilor statelor membre intruniti in Consiliu, conventii internationale incheiate intre statele membre in conformitate cu dispozitiile tratatelor etc.);
 5. Avizele, rezolutiile, pozitiile comune, proiectele legislative ale institutiilor comunitare;
 6. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene si a Tribunalului de Prima Instanta;
 7. Dispozitiile nationale de transpunere a directivelor comunitare;
 8. Intrebarile adresate Parlamentului European

b) Cel de-al doilea numar (2002), format din patru cifre, indica anul de adoptare sau de publicare a actului.

c) Litera L indica tipul actului, in cazul de fata directiva.

Conventional, fiecare litera indica un anumit tip de act. Astfel, in cazul legislatiei secundare, literele din cadrul numarului CELEX au urmatoarele semnificatii:

E - pozitii comune, actiuni comune si strategii comune PESC

F - pozitii comune si decizii-cadru JAI

R - regulamente

L - directive

D - decizii si decizii sui generis

S - decizii de interes general CECO

M - acceptarea unei concentrari notificate

J - acceptarea unei societati mixte (joint venture) notificate

B - buget

K - recomandari CECO

O - orientari BCE

H - recomandari

A - avize

G - rezolutii

C - declaratii

Q - reguli de procedura si acorduri interinstitutionale

X - alte acte

d) Ultimul numar (0003) indica numarul actului comunitar, in cazul de fata Directiva nr. 3 din anul 2002. Atentie! numarul actului se exprima intotdeauna cu 4 cifre.

EUR-LEX - portalul Legislatiei Uniunii Europene

https://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm

Portalul ofera informatii despre legislatia si jurisprudenta comunitara. Sistemul ofera posibilitatea de a consulta Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, regulamente, decizii, directive, tratate, versiuni consolidate ale actelor normative si hotarari ale Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.

Atentie: actele comunitare publicate inainte de 1 ianuarie 2007 nu se gasesc, pentru moment, cu facilitatile de cautare obisnuite, furnizate de Eur-Lex, disponibile pentru celelalte state membre. Pentru textele in limba romana vezi pagina urmatoare. Pentru celelalte limbi comunitare, selectati limba respectiva, apoi facilitatea de cautare (vezi si punctul 10). Dupa 1 ianuarie 2007, Jurnalul Oficial se publica si in limba romana.

O parte din acquis-ul comunitar tradus si revizuit este deja disponibil in limba romana la urmatoarea adresa:

https://eur-lex.europa.eu/ro/enlargement/enlargement_2007.html

Baza de date N-Lex ofera informatii asupra legislatiei statelor membre si este oferita in 11 limbi oficiale - https://eur-lex.europa.eu/n-lex/

Observatorul Legislativ (OEIL) – disponibil in limbile engleza si franceza:

Observatorul Legislativ (OEIL) este baza de date a Parlamentului European care prezinta sinteza procesului de luare a deciziilor in cadrul Uniunii Europene. Aici pot fi urmarite activitatile legislative inter-institutionale. Site-ul prezinta etapele de procedura si textul complet al documentelor elaborate de catre Parlament.

https://www2.europarl.eu.int/oeil/index.jsp?language=en

PreLex

PreLex urmareste propunerile Comisiei (dosarele legislative si bugetare, acordurile internationale incheiate) si comunicatele Comisiei si monitorizeaza activitatea diferitor institutii implicate (Parlamentul European, Consiliul, ESC, Comitetul Regiunilor, Banca Centrala Europeana, Curtea de Justitie etc.)

Link-urile permit utilizatorilor accesarea directa a textelor electronice disponibile (documentele COM, Jurnalul Oficial, Buletinul Uniunii Europene, documentele Parlamentului European, comunicatele de presa etc).

https://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=ro

Jurisprudenta

Site-ul Curtii prezinta, in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, informatii despre structura si statutul Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, jurisprudenta curtii, comunicate de presa si alte informatii de interes comunitar.

Jurisprudenta Curtii poate fi accesata[‡] cu ajutorul formularului de cautare care include cauzele examinate de catre Curtea de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Tribunalul Functiei Publice in perioada 17 iunie 1997 – 19 mai 2006. Hotararile pot fi de asemenea accesate prin intermediul listei de cazuri prezentate Curtii de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Tribunalul Functiei Publice.

https://curia.europa.eu/ro/transitpage.htm

Optiunea Jurisprudenta ne permite accesul la hotararile instantelor comunitare dupa numarul cauzei, repertoriu, index alfabetic al materiilor sau comentarii din doctrina.

Exemplu: Pentru vizualizarea jurisprudentei in functie de repertoriu, ce grupeaza in mod sistematic rezumatele hotararilor si ale ordonantelor Curtii de Justitie si ale Tribunalului de Prima Instanta al Comunitatilor Europene, precum si ale Tribunalului Functiei Publice al Uniunii Europene, pronuntate de la inceputul activitatii acestora, se tasteaza Repertoriul jurisprudentei (documentele sunt disponibile doar in limba franceza).

https://curia.europa.eu/ro/content/juris/index_rep.htm

Optiunea Texte privind procedura ne permite accesul la procedurile fiecarei instante comunitare.

Daca dorim sa gasim documentele care descriu procedura Curtii de Justitie tastam Curtea de Justitie si ne va aparea pagina de mai jos:

In aceasta fereastra putem vizualiza toate documentele care privesc procedura in fata Curtii de Justitie. De exemplu, pentru a afla modalitatea in care Curtea a reglementat mecanismul de colaborare cu instantele nationale ale statelor membre in ceea ce priveste trimiterea preliminara, vom tasta optiunea Nota informativa cu privire la formularea de catre organele jurisdictionale nationale a cererilor avand ca obiect pronuntarea unei hotarari preliminare iar documentul se va deschide in format .pdf.


8. Portalul Retelei Judiciare Europene in materie civila si comerciala

https://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm

sau

https://ec.europa.eu/civiljustice/

Portalul contine informatii despre sistemele de drept din statele membre ale Uniunii Europene si diferite aspecte de drept in materie civila si comerciala.

Site-ul este disponibil in toate cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene si este in permanenta actualizat conform modificarilor intervenite in statele membre.

Informatia este grupata in functie de anumite domenii de interese: ordinea juridica, organizarea justitiei, profesiile juridice, asistenta judiciara, competenta instantelor, introducerea unei actiuni in instanta, legea aplicabila, citarea si comunicarea actelor procedurale, probele si administrarea acestora, masuri asiguratorii si de conservare, executarea hotararilor, proceduri simplificate si proceduri de urgenta, divortul, drepturile si indatoririle parintilor fata de copiii minori, obligatia de intretinere, falimentul, modalitati alternative de solutionare a diferendelor, despagubirea victimelor infractiunilor.

Prin selectarea oricareia dintre aceste teme, site-ul va afisa informatii generale despre aceasta. Prin tastarea oricaruia dintre steagurile statelor membre UE (din partea dreapta a ecranului), portalul va deschide pagina de drept national a respectivului stat, unde pot fi gasite informatii detaliate despre sistemul de drept national, precum si legislatia structurata pe temele mai sus mentionate. Pentru accesarea unei teme specifice cu referire la un anumit stat membru, va trebui intai selectat respectivul stat (prin apasarea steagului din partea dreapta) si apoi selectata tema de interes (prin apasarea acesteia in partea stanga.

SCADPlus: Informatie referitore la politicile UE: sumarul legislatiei

Aceasta pagina ofera o sinteza a legislatiei UE intr-o forma accesibila tuturor. Informatia prezentata este divizata pe 32 subiecte reprezentand domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Aici sunt disponibile sintezele masurilor curente si urmarile initiativelor legislative in diferite domenii ale politicilor europene.

https://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm

10. Exemplificari:

 • Cum caut un act normativ comunitar (regulament, directiva, decizie) sau o hotarare a unei instante comunitare

Cea mai rapida modalitate de cautare este folosirea bazei de date Eur-lex: https://eur-lex.europa.eu/en/index.htm. Accesand optiunea de cautare Simple Search (Recherche simple) din meniul principal, fereastra deschisa va permite cautarea actului normativ dupa „numarul natural” al acestuia sau dupa numarul CELEX.

Pentru a gasi un document folosind „numarul natural” al acestuia, e suficient sa se completeze in casutele corespunzatoare tipul actului normativ cautat, anul cand acesta a fost emis si numarul actului.

Sa presupunem ca dorim sa gasim Regulamentul (CE) al Consiliului din 22 decembrie 2000 nr. 44/2001 privind competenta judecatoreasca, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala. Dupa selectarea optiunii Simple Search (Pasul 1) din index https://eur-lex.europa.eu/en/index.htm , a optiunii de cautare a documentului dupa numarul natural Natural number - Pasul 2), va fi bifata casuta Regulation si va fi completat anul emiterii actului 2001 si numarul acestuia, respectiv 44 ( Pasul 3 ) Dupa apasarea tastei Search, vor aparea atat textul actului respectiv cat si informatii privind data intrarii sale in vigoare, actele pe care respectivul regulament le-a modificat sau articolele din regulament care au fost modificate ulterior. Totodata, va aparea si numarul CELEX al actului.

Pasul 1 (Apasati optiunea Simple Search)

Pasul 2 (Apasati optiunea Natural number)

Pasul 3 ( Bifati casuta in dreptul termenului Regulation si introduceti anul si numarul actului)

Pasul 4 ( selectati html sau pdf pentru vizualizarea actului cautat)

Important!

In cazul in care dorim sa aflam informatii despre legislatia si/sau jurisprudenta dintr-un domeniu specific de activitate a Uniunii Europene, poate fi accesat site-ul Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/policies/index_ro.htm , care ofera link-uri catre tematica de interes.

De exemplu, pentru a gasi un act comunitar in domeniul anti-trust se va accesa baza de date referitoare la domeniul concurentei si se va selecta optiunea Concurenta.

Optiunea Antitrust ne va permite sa accesam intreaga legislatie in materia cautata (in limba engleza) iar accesarea optiunii Legislation ne permite vizualizarea bazei de date legislative specifice.


 • In cazul in care cautam un act normativ comunitar, fara sa cunoastem numarul acestuia, una dintre solutii ar putea fi reprezentata de un motor de cautare precum Google, Altavista, Yahoo s.a.

Pasul 1

Pasul 2

Cum caut o hotarare a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene?

Site-ul Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene https://curia.europa.eu/ro/transitpage.htm permite gasirea unei hotarari daca se cunoaste numarul cauzei.

Sa presupunem ca dorim sa gasim hotararea in cauza Van Gend&Loos pronuntata la 5 februarie 1963 (Cauza 26-62). Aceasta se va regasi cunoscand numarul dosarului - 26 - din anul 1962. Din meniul principal se va selecta optiunea Jurisprudenta si apoi Acces la jurisprudenta dupa numarul cauzei – pasul 1. Fereastra urmatoare va permite alegerea instantei a carei hotarare se cauta – pasul 2, odata aleasa varianta dorita pe ecran vor fi afisate toate cauzele in ordinea numarului de dosar – pasul 3. Pasul 4 ne permite sa vizualizam textul hotararii.

Pasul 1 Apasare optiune Acces la jurisprudenta dupa numarul cauzei)

Pasul 2 Identificare instanta – in cazul de fata Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene optiunea Cauze introduse in fata Curtii – incepand cu 1953 pana in 1980 – apasare optiune limba – engleza – en sau franceza - fr)

Pasul 3 ( vizualizarea hotararilor Curtii si identificarea hotararii Van Gend)

Pasul 4 dupa apasarea numarului hotararii ne va aparea o fereastra care ne prezinta textul )

Important!

 • Pentru cauzele mai recente, pronuntate incepand cu 17 iunie 1997, activand optiunea Formular de cautare ( https://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ro ) se pot accesa cauze folosind numele partilor, domeniul care a fost vizat de respectiva hotarare sau cuvinte din text. In cazul in care nu se cunoaste numele completat sau ortografia corecta a numelui unei parti, rubrica LISTA afiseaza, in ordine alfabetica, numele tuturor partilor in dosarele care s-au pronuntat in perioada mentionata.

O alta varianta de acces la jurisprudenta o reprezinta site-ul Eur-lex (https://eur-lex.europa.eu/en/index.htm ). Din meniul principal se va selecta optiunea Simple Search, dupa care se va deschide formularul care ne permite selectarea optiunii dorite, respectiv Case Law ( sau Jurisprudence in franceza). Urmatorul ecran ne permite cautarea unei cauze dupa mai multe criterii: instanta care a pronuntat hotararea (Curtea sau Tribunalul de Prima Instanta), cuvinte cheie, data, tipul actiunii, obiectul sau numarul din Colectia de jurisprudenta. Dupa selectarea optiunii dorite, se va apasa tasta Search.

Sa presupunem ca dorim sa gasim o anumita cauza cunoscand doar numele unei parti. De exemplu, hotararea in cauza Dassonville. Dupa selectarea optiunii Simple Search (Recherche simple) (pasul 1) din ecranul initial, se va tasta optiunea Case Law (Jurisprudence) (pasul 2) din fereastra care s-a deschis. In ecranul urmator, se va selecta optiunea Judgement (Arręt) din rubrica rezervata Curtii de Justitie precum si optiunea Search terms (Mots) (pasul 3). In ecranul urmator introducem numele partii iar prin apasarea optiunii search (pasul 4), ecranul urmator ne va permite sa gasim textul hotararii cautate.

Pasul 1 (apasare optiune SIMPLE SEARCH)

Pasul 2 ( apasare optiune Case-law)

Pasul 3 (se bifeaza optiunile Judgement si Search terms, ulterior se apasa optiunea Search)


Pasul 4 (se tasteaza numele partii in sectiunea Search for - Dassonville - sectiunea Options ne permite sa alegem intre titlul si textul hotararii - pentru vizualizare se apasa optiunea Search)

Pasul 5 (se vizualizeaza titlul hotararii)

Alte site-uri relevante

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

HUDOC este baza de date a Curtii Europene de Drepturile Omului https://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/, care ofera posibilitatea gasirii jurisprudentei acestei institutii in limbile franceza si engleza. Criteriile de cautare sunt multiple: cuvinte din text, numarul cauzei, articolul invocat, numele partii sau a statului implicat etc.

Pe site-ul Inaltei Curti de Casatie si Justitie exista posibilitatea consultarii, in limba romana, a hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate in cauzele in care a fost implicata Romania.

https://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp.

Traduceri ale unor hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului se gasesc si pe site-ul CSM:

https://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503

Site-ul Ministerului Justitiei – informatii relevante despre domeniul cooperarii judiciare internationale:

https://www.just.ro/rtrv_mc.php?param=cooperare_judiciara_internationala

Site-ul Consiliului Superior al Magistraturii - materiale privind domeniul dreptului comunitar 

https://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9502

Site-ul Institutului National al Magistraturii

https://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=47&DetailID=303Vezi mai jos, paginile 6-7.

Conform descrierii IER, www.ier.ro

Vezi punctul 11, pagina 25.

Vezi punctul 11, pagina 25.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate