Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Legislatie


Index » legal » Legislatie
» Procedura inventariere patrimoniu


Procedura inventariere patrimoniu
PROCEDURA INVENTARIERE PATRIMONIU

Pas 1 – Membrii comisiei se deplaseaza la magazinul mentionat , la data mentionata 03 ianuarie 2009 , intra in magazin si aduc la cunostinta personalului existent la punctual de lucru, decizia conducerii . Inventarul va incepe la ora 08.30 -8.45 dimineata.
Pas 2Declaratia initiala . Seful de magazin sau , in lipsa , asistentul , sau oricare angajat din magazin (este gestiune colectiva ) completeaza “ declaratia “ initiala , tipizat existent in magazin .Comisia semneaza deasemeni respectivul document. . Documentul se stampileaza , iar o copie ramane la magazin. Exemplarul original va fi predat de membrul comisiei la sediul Analiza Serv prin curier ,,Fan Courier’’ .

Pas 3Monetarul . Membrii comisiei numara banii existenti in acel moment in magazin , dupa care completeaza “monetarul “ ,tipizat existent in magazin . Se inventariaza astfel totalul banilor existenti in magazin , dupa care se compara cu soldul registrul de casa , document de evidenta primara pe care personalul magazinului este obligat sa-l aiba completat la zi. Eventualele diferente se mentioneaza pe monetar (exprimari de genul “ lipsa monetar xxx lei , sau plus monetar xxx lei “) .Deasemeni reprezentantul magazinului scrie pe monetar eventualele obiectii referitoare la inventarierea banilor , sau , daca aceste obiectii nu exista , vor scrie :” subsemnatul . . . . . , functia . .. , declar ca numararea banilor s-a facut in prezenta mea , fara nici o omisiune , si declar ca nu am nimic impotriva comisiei de inventariere “ . Membrii comisiei semneaza pe document la rubrica dedicata lor (“comisia de inventariere “), reprezentantul magazinului semneaza la “gestionar “ , iar ceilalti angajati ai magazinului semneaza la rubrica lor (“angajatii punctului de lucru “) . Documentul se stampileaza , iar o copie ramane la magazin. Exemplarul original va fi predat de membrul comisiei la sediu Analiza Serv prin curier ,,Fan Courier’’.

Pas 4Inventarierea Stocului . Comisia de inventariere primeste de la seful de magazin sau inlocuitorul acestuia lista stocului . Vor fi preluate 2 liste , identice , liste care cuprind codul produsului , denumirea produsului , fara cantitate . Listele se vor completa cu pix/stilou. Sunt interzise: completarea cu creionul, stersaturile, adaugirile, corecturile. La sfarsitul numaratorii, in dreptul codurilor pentru care nu s-au gasit produse, rubricile “subtotal” si “total” se bareaza. In cazul in care comisia constata cu ocazia inventarierii deprecierea calitativa a unora dintre bunurile inventariate, va specifica codurile si cantitatile produselor respective, prin evidentierea lor pe listele de inventariere. De asemenea, va estima gradul de depreciere, necesar atat in stabilirea valorii reale a bunurilor. Se trece la numararea efectiva si consemnarea pe liste a produselor , verificandu-se in mod special corelatia existenta intre codul produsului si denumirea produsului . Numararea efectiva se face de doua echipe , simultan. Fiecare echipa va folosi cate o lista de inventariere . O echipa va fi formata de membrul comisiei deplasat la fata locului si seful de magazin (reprezentantul magazinului ) , iar cealalta echipa va fi formata din ceilalti angajati ai magazinului . Se va urmari , in mod special sa se evite numararea de mai multe ori a acelorasi produse , se vor deschide cutiile cu produse , pentru a se verifica existenta tuturor componentelor ce alcatuiesc produsul ( de pilda la telefoane se verifica existenta bateriilor, a cablurilor de date , casti , incarcatoare , card de memorie etc. ). Se consemneaza pe listele de inventariere situatia faptica a stocului . Nota: daca inventarul nu se finalizeaza intr-o zi, gestiunea se sigileaza la plecare in prezenta intregii echipe si se desigileaza in ziua urmatoare, de asemenea in prezenta intregii echipe, folosindu-se stampila magazinului .

Produsele ale caror coduri nu se regasesc pe listele de inventariere se vor nota pe un tabel suplimentar aflat pe ultima pagina a fiecarei liste.

Se interzic: informarile intre echipe referitoare la evolutia inventarului si consultarea stocului scriptic in timpul inventarului. Rezultatul final va fi cel din lista de stoc. Nu se vor efectua nici un fel de corectii ulterioare, cu exceptia cazului in care cele doua liste de inventariere trebuie reconciliate (se va aplica stampila magazinului in dreptul pozitiei corectate).

La sfarsitul inventarierii produselor , se vor reconcilia cele 2 liste , membrii comisiei inventariind din nou produsele la care se constata diferente cantitative si calitative. Aceasta numaratoare suplimentara se va face in prezenta comisiilor reunite. Dupa ce inventarierea produselor s-a incheiat , comisia de inventariere si personalul din magazin scrie la finalul listelor numele fiecarui participant . Fiecare participant semneaza in dreptul numelui , si deasemeni semneaza pe fiecare pagina a listelor de inventar . Se va aplica si stampila magazinului , pe fiecare pagina . La sfarsitul listelor reprezentantul magazinului scrie eventualele obiectii avute la inventarierea produselor. Daca aceste obiectii nu exista , reprezentantul magazinul scrie :”subsemnatul . . .. functia . .. declar ca inventarierea produselor s-a facut fara nici o omisiune , in prezenta mea , prin numaratoare directa , si declar ca nu am nimic impotriva comisiei de inventariere “.Membrul comisiei va preda la sediul Analiza Serv prin curierul ,,Fan Courier ‘’ exemplarele originale ale listelor de inventariere , la magazin ramanand copii .

Pas 5Generarea/ inregistrarea inventarului in calculator. . Cantitatile constatate se introduc in Charisma generandu-se in calculatorul din magazin un inventar , cu ajutorul user-ului si a parolei comunicate in prealabil prin SMS pe numarul de telefon predat de reprezentant . Acest lucru se va face de catre un reprezentant al magazinului sub directa supraveghere a membrului comisiei de inventariere delegat.Pas 6Procesul verbal de inventariere .Rezultatele se consemneaza in procesul verbal de inventariere , document tipizat existent in magazin, dupa introducerea inventarului in Charisma. Procesul verbal se semneaza atat de comisie cat si de personalul din magazin , participant la inventar , se stampileaza , iar o copie ramane in magazin. . Exemplarul original va fi predat de membrul comisiei la sediul Analiza Serv prin curier,,Fan Courier’’

Pas 7Nota explicativa . In cazul existentei unor diferente cantitativ valorice intre stocul scriptic si cel faptic ,constatate la introducerea cantitatilor in calculator , reprezentantul magazinului completeaza “nota explicativa “ document tipizat existent in magazin.In nota explicativa reprezentantul poate pune intrebarea ,daca este cazul:De ce nu a fost completat registrul de casa la data de 31.12.2008? si deasemenea se poate intreba , daca este cazul:De ce nu au existat coduri de produs inscriptionate pe marfa ? . Nota explicativa se semneaza de cel care a completat-o , se stampileaza , iar o copie ramane la magazin. Exemplarul original va fi predat de membrul comisiei la sediul Germanos

Pas 8 – Comisia de inventariere va inventaria si mijloacele fixe si obiectele de inventar , conform listelor de inventar primite in prealabil de la sediul societatii reprezentante . Procedura de inventariere a acestor mijloace fixe / obiecte de inventar este simplificata , in sensul ca , se vor trece pe listele amintite cantitatile constatate (fara declaratie initiala , proces verbal , nota explicativa ). Daca exista si cazuri de mijloace fixe/obiecte de inventar constatate la fata locului si netrecute pe liste , acestea vor fi trecute separat la sfarsitul listelor. Daca s-a terminat inventarierea si nu s-au primit listele de inventar a mijloacelor fixe , reprezentantul are obligatia de a telefona de la magazinul inventariat penumarul de telefon 0762244888 pentru a anunta neprimirea acestora si a stabili modul in care acestea sunt transmise .Exemplarul original va fi predat de membrul comisiei la sediul Analiza Serv prin curier ,,Fan Courier’’.

Pas 9 - Inainte de a pleca din magazinul inventariat reprezentantul verifica documentele : declaratie , monetar, proces verbal ,nota explicativa ,lista inventariere marfa si lista de inventariere mijloace fixe , daca sunt semnate pe toate paginile si stampilate cu stampila magazinului si le preda curierului pe baza de aviz , daca nu se pot preda curierului pentru ca nu lucreaza ,listele vor fi luate de reprezentant acasa si se vor trimite de catre acesta in prima zi lucratoare 05.01.2009 , cu curierul ,,Fan Courier’’ dimineata la ora 8.00 - 8.30 .La plecarea din magazin se suna de la telefonul magazinului ,pe numarul 0762244888 pentru a se anunta ca s-a terminat .

Seriozitate maxima ! Bafta !

VITANTIS Shoping Center

0762244888 – Loredana Dobre
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate