Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Legislatie


Index » legal » Legislatie
BREVIAR LEGISLATIV REFERITOR LA PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL MOBIL SI IMOBIL


BREVIAR LEGISLATIV REFERITOR LA PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL MOBIL SI IMOBIL
BREVIAR LEGISLATIV REFERITOR LA PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL MOBIL SI IMOBIL

1. LEGEA NR. 182 DIN 25 OCTOMBRIE 2000

PRIVIND PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL MOBIL

Emitent: Parlamentul Romaniei

Publicata in: Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000

Reprodusa astfel cum a fost modificata si completata prin:

  • Ordonanta Guvernului nr. 16/27 martie 2003 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 232 din 5 aprilie 3003
  • Legea nr. 105/7 aprilie 2004 publicata in Monitorul Oficial al Romani, Partea I, nr. 320 din 13 aprilie 2004
  • Legea nr. 314/28 iunie 2004 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004
  • Legea nr. 488/28 decembrie 2006 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 8.01.2007

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
CAPTOLUL 1

Dispozitii generale

"Art. 1. - (1) Prezenta lege instituie regimul juridic al bunurilor apartinand patrimoniului cultural national mobil, ca parte a patrimoniului cultural national, si reglementeaza activitatile specifice de protejare a acestora.

(2) - Patrimoniul cultural national cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, care reprezinta o marturie si o expresie a valorilor, credintelor, cunostintelor si traditiilor aflate in continua evolutie; cuprinde toate elementele rezultate din interactiunea, de-a lungul timpului, intre factorii umani si cei naturali."

"Art. 2. - (1) Statul garanteaza proprietatea si asigura, potrivit legii, protejarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural national mobil.

(2) Exercitarea dreptului de proprietate si a altor drepturi reale, precum si a dreptului de administrare asupra unui bun din patrimoniul cultural national mobil este supusa reglementarilor prezentei legi.

(3) Statul asigura, potrivit legii, baza materiala si resursele financiare necesare pentru protejarea patrimoniului cultural national mobil.

(4) In sensul prezentei legi, prin protejarea patrimoniului cultural national mobil se intelege ansamblul de masuri avand caracter stiintific, juridic, administrativ, financiar, fiscal si tehnic, menite sa asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, asigurarea securitatii, intretinerea, prepararea, restaurarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national mobil, in vederea asigurarii accesului democratic la cultura si a transmiterii acestui patrimoniu generatiilor viitoare.

(5) Protejarea patrimoniului cultural national mobil este realizata prin intermediul autoritatilor administratiei publice, al unor institutii specializate, cum sunt muzeele, colectiilor publice, casele memoriale, arhivele, bibliotecile, al cultelor religioase si institutiilor ecleziastice, precum si al organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniu."

"Art. 3. - (1) Patrimoniul cultural national mobil este alcatuit din bunuri cu valoare istorica, arheologica, documentara, etnografica, artistica, stiintifica si tehnica, literara, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica, reprezentand marturii materiale ale evolutiei mediului natural si ale relatiilor omului cu acesta, ale potentialului creator uman si ale contributiei romanesti, precum si al minoritatilor nationale la civilizatia universala.

(2) Bunurile care alcatuiesc patrimoniul cultural national mobil sunt:

Bunurile arheologice si istorico-documentare, precum:

a)      descoperirile arheologice terestre si subacvatice, unelte, ceramica, inscriptii, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentatie si harnasament, arme, insemne funerare, cu exceptia esantioanelor de materiale de constructie, materiale din situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate;

b)      elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;

c)      marturii materiale si documentare privind istoria politica, economica, sociala, militara, religioasa, stiintifica, artistica, sportiva sau din alte domenii;

d)      manuscrise, incunabule, carti rare si carti vechi, carti cu valoare bibliofila;

e)      documente si tiparituri de interes social: documente de arhiva, harti si alte materiale cartografice;

f)        obiecte cu valoare memorialistica;

g)      obiecte si documente cu valoare numismatica, filatelica, heraldica: monede, ponduri, decoratii, insigne, sigilii, brevete, marci postale, drapele si stindarde;

h)      piese epigrafice;

i)        fotografii, clisee fotografice, filme, inregistrari audio si video;

j)        instrumente muzicale;

k)      uniforme militare si accesorii ale acestora;

l)        obiecte cu valoare tehnica;

bunuri cu semnificatie artistica, precum:

a)      opere de arta plastica: pictura, sculptura, grafica, desen, gravura, fotografie si altele;

b)      opere de arta decorativa si aplicata din sticla, ceramica, metal, lemn, textile si alte materiale, podoabe;

c)      obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrarie, mobilier si altele;

d)      proiecte si prototipuri de design;

e)      materiale primare ale filmelor artistice, documentare si de animatie;

f)        monumente de for public, componente artistice expuse in aer liber;

bunuri cu semnificatie etnografica, precum:

a)      unelte, obiecte de uz casnic si gospodaresc

b)      piese de mobilier;

c)      ceramica; textile, piese de port, pielarie;

d)      alte obiecte din metal, lemn, os, piatra, sticla;

e)      alte obiecte din metal, lemn, os, piatra, sticla;

f)        obiecte de cult;

g)      podoabe;

h)      ansambluri de obiecte etnografice; monumente muzeale etnografice in aer liber;

bunuri de importanta stiintifica, precum:

a)      specimene rare si colectii de zoologie, botanica, mineralogie si anatomie;

b)      trofee de vanat

bunuri de importanta tehnica, precum:

a)      creatii tehnice unicat;

b)      raritati, indiferent de marca;

c)      prototipurile aparatelor, dispozitivelor si masinilor din creatia curenta;

d)      creatii tehnice cu valoare memoriala;

e)      realizari ale tehnicii populare;

f)        matrite de compact-discuri, de CD-ROM, de DVD si alte asemenea"

"Art. 4. - Bunurile apartinand patrimoniului cultural national mobil fac parte, in functie de importanta sau de semnificatia lor istorica, arheologica, documentara, etnografica, artistica, stiintifica si tehnica, literara, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din

a)      tezaurul patrimoniului cultural national mobil, denumit in continuare tezaur, alcatuit din bunuri culturale de valoare exceptionala pentru umanitate;

b)      fondul patrimoniului cultural national mobil, denumit in continuare fond, alcatuit din bunuri culturale cu valoare deosebita pentru Romania."

Art. 5. - (1) Bunurile culturale mobile pot fi proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale sau proprietate privata a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat.

(2) Asupra bunurilor prevazute la alin. (1) se pot constitui, potrivit formei de proprietate, in conditiile legii, un drept de administrare sau alte drepturi reale, dupa caz.

Art. 6. - "(1) Ministerul Culturii si Cutelor si Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor coordoneaza activitatile specifice din domeniul patrimoniului cultural national mobil

(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) Fondul Arhivistic National al Romaniei aflat in administrarea Arhivelor Nationale, precum si in cea a directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, constituit in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor nationale nr. 16/1996

(3) Ministerul Culturii si Cultelor reprezinta Statul Roman in relatiile interne si internationale care au ca obiect patrimoniul cultural national mobil."

Art. 7. - (1) Autoritatile competente au obligatia sa faca demersurile, potrivit prevederilor legale in vigoare si conventiilor internationale la care Romania este part, pentru redobandirea unor bunuri culturale care au fost exportate ilegal, au fost sustrase di muzee sau colectii ori sunt detinute fara temei legal in strainatate.

(2) Autoritatile competente se angajeaza sa participe la orice operatiune internationala organizata in comun, in baza unui acord de cooperare, in vederea interzicerii si impiedicarii operatiunilor ilicite de import, export si transfer de proprietate al bunurilor culturale."

"Art. 8. - Autoritatile publice, proprietarii, titularii altor drepturi reale, precum si titularii dreptului de administrare asupra bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural national mobil au obligatia de a le proteja impotriva oricaror acte comisive sau omisive care pot duce la degradarea, distrugerea, pierderea, sustragerea sau exportul ilegal al acestora".

CAPITOLUL 2

Cercetarea, inventarierea si clasarea

"Art. 9. - Activitatea de cercetare, desfasurata de cercetatorii stiintifici in institutii publice specializate, detinatoare de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, are ca obiect cercetarea, dezvoltarea si valorificarea stiintifica a patrimoniului cultural mobil, in principal a celui detinut in institutia respectiva."

"Art. 10. - In sensul prezentei legi, prin clasare se intelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului cultural national mobil, tezaur si fond."

Art. 11. - Declansarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face:

1.Din oficiu, in urmatoarele situatii:

a) pentru bunurile culturale mobile aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si administrate de institutii publice, regii autonome, companii nationale, societati nationale sau alte societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar;"

b) pentru bunurile culturale aflate in proprietatea cultelor religioase;

c) pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul unei vanzari publice prin licitatie sau prin intermediul unui agent autorizat;

d) pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicita exportul temporar sau definitiv;

"e) pentru bunurile culturale mobile descoperite intamplator ori in cadrul unor cercetari arheologice, paleontologice sau geologice;"

f) pentru bunurile culturale confiscate;

g) pentru bunurile culturale mobile care au facut obiectul unor tentative de export ilegal;

"g1) pentru bunurile culturale mobile care au parasit ilegal teritoriul Romaniei;"

h) pentru bunurile aflate in custodia institutiilor publice, care urmeaza a fi restituite;

"i) pentru bunurile culturale ce urmeaza a fi restaurate;

j)pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declansarii unei cercetari penale."

2. La solicitarea persoanelor fizice si a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv

Art. 12. - (1) Clasarea se va efectua pe baza unui raport de expertiza intocmit de experti sau specialisti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.

(2) Clasarea unui bun trebuie finalizata in cel mult 3 saptamani din momentul declansarii procedurii de clasare.

(3) Organismul stiintific competent sa hotarasca asupra propunerilor de clasare este Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.

(4) Hotararea de clasare va fi semnata de presedintele Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si va fi aprobata prin ordin al ministrului culturii, in interiorul termenului prevazut la alin. (2).

(5) La hotararea de clasare se anexeaza in extras concluziile raportului prin care prin care se asigura identificarea bunului cultural respectiv, fisa standard a obiectului si fotografia alb-negru sau color, dupa caz.

(6) In cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse pentru clasare, concluziile raportului de expertiza cuprinzand datele de identificare a bunurilor se vor comunica proprietarului sau titularului de alte drepturi reale in termen de 30 de zile de la data finalizarii expertizei.

(7) Contestarea expertizei bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor in termen de 10 zile de la primirea instiintarii expertului sau specialistului. Solutionarea contestatiei se comunica in termen de 20 de zile.

"Art. 13. - (1) Institutiile publice detinatoare de bunuri culturale mobile apartinand patrimoniului cultural national mobil au obligatia de a inventaria aceste bunuri, atat analitic, prin fisa standard, conform normelor emise de Ministerul Culturii si Cultelor, cat si sinoptic, prin banca de date, continand si arhiva imagistica.

(2) Autoritatile publice in subordinea carora functioneaza institutiile detinatoare de bunuri apartinand patrimoniului cultural national mobil au obligatia de a asigura resursele financiare, in vederea inventarierii informatizate a bunurilor.

(3) Bunurile culturale aflate in colectiile administrate de institutiile specializate, de culte si de institutiile ecleziastice sunt inventariate potrivit prevederilor prezentei legi".

Art. 14. - "(1) Ministerul Culturii si Cultelor comunica, in scris, proprietarului altor drepturi reale sau, dupa caz, titularului dreptului de administrare ordinul de clasare, in termen de 10zile de la aprobare.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor elibereaza pentru fiecare bun clasat, un certificat de clasare si fisa standard a obiectului."

(3) Certificatul de clasare si fisa standard a obiectului insotesc bunul clasat si nu constituie prin ele insele un titlu de proprietate.

"Art. 15. - (1) Clasarea are ca efect inscrierea bunurilor culturale mobile in inventatul patrimoniului cultural national mobil, in una dintre cele doua categorii, tezaur si fond.

(2) Inventarul patrimoniului cultural national mobil, intocmit pe baza ordinelor privind bunurile culturale mobile clasate, centralizarea, evidenta informatizata si administrarea documentelor care au stat la baza intocmirii acestuia se efectueaza de Institutul de Memorie Culturala.

(3) Datele privind patrimoniul cultural mobil, cu exceptia listei cuprinzand bunurile culturale mobile si imaginea acestora, nu au destinatie publica, fara acordul proprietarilor bunurilor.

(4) Datele privind patrimoniul cultural national mobil pot fi furnizate, la cerere, de Institutul de Memorie Culturala institutiilor specializate, cercetatorilor si altor experti si specialisti acreditati, in vederea desfasurarii unor activitati specifice de identificare si cercetare. Valorificarea datelor astfel dobandite poate fi facuta numai cu consimtamantul detinatorului. Comunicarea publica a datelor de identificare a proprietarului se poate face numai cu acordul prealabil al acestuia.

(5) Informatiile cuprinse prevazut la alin. (1) pot fi furnizate organelor de politie, organelor de urmarire penala si instantelor judecatoresti, numai pentru solutionarea unor cauze, in legatura directa cu respectivele bunuri culturale mobile clasate si numai cu respectarea prevederilor legale in materie."

Art. 16. - (1) "Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare si detinatorii cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declansat procedura de clasare au obligatia de a permite examinarea bunurilor respective de catre experti sau specialisti acreditati."

(2) Bunurile culturale mobile pot fi preluate pentru analize de laborator numai in cazuri deosebite si pentru perioade determinate, prevazute in normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al titularilor altor drepturi reale, dupa caz; prelucrarea acestora se face pe baza unui act de predare-primire incheiat cu persoanele fizice sau juridice, dupa caz, mentionate la alin. (1), in forma prevazuta de normele emise de Ministerul Culturii.

"Art. 17. - In timpul desfasurarii procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil, acesta se afla sub regimul de protectie prevazut, potrivit dispozitiilor prezentei legi, pentru bunurile clasate in tezaur."

Art. 18. - (1) Dreptul proprietarului de a solicita clasarea unui bun cultural mobil este imprescriptibil.

(2) In cazul in care un bun cultural mobil nu a fost clasat, procedura poate fi reluata, la cerere, dupa minimum 3 ani; in situatiile in care au aparut elemente noi justificative, acest termen poate fi redus de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.

Art. 19. - (1) Declasarea bunurilor culturale mobile are loc la cererea titularilor drepturilor de proprietate sau din oficiu, in urmatoarele cazuri:

a)      invalidarea expertizei;

b)      distrugere;

c)      deteriorare grava care nu poate fi remediata prin operatiuni de restaurare.

(2). Declasarea urmeaza procedura stabilita la clasare.

(3). Ordinul de declasare este luat in evidenta Inventarului patrimoniului cultural national mobil, procedandu-se la radierea bunului respectiv din inventarul prevazut la art. 15, alin. (1).

(4). Ordinul de declasare se comununica in scris proprietarului titularului dreptului de administrare, dupa caz.

"Art. 191. - Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie a patrimoniului cultural national mobil in alta se poate face numai cu respectarea acelorasi proceduri prevazute pentru clasare."

Art. 20. - Abrogat.

"Art. 21. - ((1) Ordinul de clasare, de declansare sau de trecere dintr-o categorie in alta a patrimoniului cultural national mobil poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de administrare la Ministerul Culturii si Cultelor, in termen de 30 de zile de la comunicare."

"Art. 211. - (1) Bunurile culturale mobile proprietate publica, aflate in patrimoniul unor companii nationale, societati nationale sau altor societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se privatizeaza, vor fi supuse procedurii de clasare inainte de declansarea procesului de privatizare.

(2) Autoritatea pentru Valorificarea activelor Statului sau, dupa caz, autoritatea publica centrala ori locala care privatizeaza o persoana juridica din cele prevazute la alin (1) are obligatia de a anunta, cu 30 de zile inainte, declansarea procedurii de privatizarea, in scris, serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor in a carui raza teritoriala isi are sediul societatea.

(3) In termen de 10 zile de la data inregistrarii comunicarii prevazute la alin (2), serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor va verifica la persoana juridica in curs de privatizare bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate si, daca va fi cazul, va declansa procedura de clasare.

(4) Bunurile culturale mobile clasate ca urmare a situatiei prevazute in prezentul articol vor fi date in administrarea unei institutii publice specializate, desemnate de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.

CAPITOLUL 3

Pastrarea, depozitarea si asigurarea securitatii bunurilor culturale mobile

Art. 22. - (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum si detinatorii cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure cele mai bune conditii de pastrare, conservare si, dupa caz, de depozitare a bunurilor, prevenind orice degradare, deteriorare sau distrugere a acestora;

b) sa nu deterioreze si sa nu distruga aceste bunuri, iar in cazul celor din metal nici sa le topeasca;

c) sa asigure securitatea acestor bunuri;

d) sa instiinteze in termen de maximum 5 zile directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national in cazul constatarii unui pericol iminent de distrugere sau de degradare grava a acestor bunuri;

e) sa nu utilizeze si sa nu permita utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei, ca recuzita cinematografica sau teatrala, precum si in orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau le-ar expune pierderii, deteriorarii ori sustragerii

f) sa permita accesul specialistilor din cadrul directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national in scopul constatarii starii de conservare a acestor bunuri; in cazul detinatorilor persoane fizice si al persoanelor juridice de drept privat accesul specialistilor directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind conditiile de acces.

(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au in aceasta calitate si urmatoarele obligatii:

a) sa asigure restaurarea bunurilor;

"b) sa incredinteze executarea lucrarilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor."

(3) Institutiile publice specializate si nespecializate, cultele, precum si agentii economici, care detin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligatia sa finanteze achizitionarea si instalarea de sisteme de antiefractie, antiincendiu si de asigurare a microclimatului pentru protectia bunurilor culturale mobile.

"(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. e) proprietarii, persoane fizice si juridice de drept privat, care pot permite, in conditii contractuale, cu respectarea normelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, utilizarea bunurilor culturale mobile clasate in fond la organizarea de spectacole, parade ale modei si ca recuzita cinematografica."

Art. 23. - Persoanele juridice care detin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiaza de consultanta gratuita din partea institutiilor specializate, in scopul pastrarii, conservarii si punerii in valoare a acestor bunuri.

"Art. 24. - (1) Institutiile publice au obligatia sa permita accesul expertilor si specialistilor acreditati, precum si al cercetatorilor la bunurile culturale mobile detinute in administrare, precum si efectuarea de studii si lucrari de specialitate, in conditii convenite de comun acord."

Art. 25. - (1) Copiile, mulajele, tirajele postume si facsimilele executate de pe bunuri culturale mobile clasate trebuie sa fie marcate vizibil pentru a nu fi confundate cu originalul; ele vor purta mentiunea copie, facsimil, tiraj postum, numele autorului si anul in care au fost realizate, precum si specificarea colectiei in care se afla originalul.

(2) Mentiunile prevazute la alin (1) sunt obligatorii, indiferent de anul in care au fost realizate copiile, mulajele, tirajele postume si facsimile si ori de cate ori acestea sunt aduse la cunostinta publicului.

Art. 26 - (1) Copiile, mulajele, tirajele postume si faximilele de bunuri culturale mobile clasate, aflate in proprietate publica, pot fi executate numai cu acordul scris al titularului dreptului de administrare, in conformitate cu normele avizate de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.

(2) Copiile, mulajele, tirajele postume si faximilele de pe bunuri culturale mobile clasate, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi executate numai cu acordul scris al proprietarului, in conformitate cu normele avizate de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Reproducerea bunurilor culturale mobile clasate prin mijloace foto, video sau numerice se face cu acordul scris al titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, dupa caz.

(4) Persoanele care executa copii, mulaje, tiraje postume si facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate sunt obligate sa utilizeze tehnici adecvate si sa ia toate masurile necesare pentru a nu fi afectate, imediat sau in timp, integritatea si calitatea originalelor.

CAPITOLUL 4

Conservarea si restaurarea bunurilor culturale clasate

"Art. 27. - (1) Lucrarile de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate se efectueaza numai catre conservatori si restauratori acreditati, pe baza unui contract incheiat potrivit dispozitiilor dreptului comun.

(2) Acreditarea conservatorilor si restauratorilor care efectueaza lucrari de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate se face de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, potrivit normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor.

(3) Pe baza acreditarii obtinute, Ministerul Culturii si Cultelor elibereaza conservatorilor si restauratorilor certificate de libera practica, potrivit normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor.

(4) Laboratoarele si atelierele care efectueaza lucrari de conservare si restaurare a bunurilor mobile clasate functioneaza pe baza unei autorizatii eliberate de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, potrivit normelor privind autorizarea laboratoarelor si atelierelor de conservare si restaurare."

(5) In cazul comiterii de erori profesionale, constatate de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, aceasta va suspenda pe termen de pana la 2 ani acreditarea prevazuta la alin. (2) sau avizul prevazut la alin. (4). Ministerul Culturii si Cultelor va lua masurile necesare pentru aducerea la indeplinirea hotararilor Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, putand solicita acesteia o contraexpertiza, la cererea persoanelor in cauza.

(6) Persoanele juridice de drept privat, proprietare ale laboratoarelor sau atelierelor autorizate, sunt obligate sa afiseze la loc vizibil autorizatia eliberata potrivit dispozitiilor alin. (4).

(7) Functionarea in continuare a laboratoarelor de conservare si restaurare existente in cadrul institutiilor publice specializate, precum si infiintarea de noi astfel de laboratoare se proba de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(8) Laboratoarele de conservare si restaurare, care functioneaza in cadrul institutiilor publice muzeale, pot efectua astfel de lucrari pentru alte institutii publice muzeale, pentru persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta lege; in aceste cazuri solicitantii vor suporta cheltuielile legate de aceste lucrari, in conditii contractuale.

Art. 28. - Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate in tezaur se face numai cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si numai in laboratoarele sau atelierele autorizate, nominalizate in aviz.

Art. 29. - (1) Bunurile culturale clasate in tezaur, indiferent de forma de proprietate, care sunt in pericol iminent de distrugere sau degradare grava, vor fi supuse operatiunilor de restaurare si conservare prin ordin al ministrului culturii, pe baza unui raport de expertiza aprobat de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.

(2) Operatiunile de restaurare si conservare astfel dispuse vor fi efectuate pe cheltuiala proprietarului.

(3) Sumele utilizate de proprietari pentru operatiunile de restaurare si conservare dispuse in conformitate cu prevederile alin. (1) si cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) sunt deductibile la calcularea impozitului pe venit sau profit, dupa

caz.

(4) In cazul in care proprietarul bunului respectiv clasat in tezaur este persoana fizica, din a carui declaratie pe propria raspundere rezulta ca nu are posibilitati financiare pentru acoperirea cheltuielilor de restaurare si conservare, aceste operatiuni vor fi finantate, partial sau integral, de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, dupa caz, potrivit dispozitiilor prezentei legi. In cazul vanzarii ulterioare a acestor bunuri culturale mobile, costurile operatiunilor de restaurare si conservare vor fi restituite de proprietarul-vanzator institutiei finantatoare.

Art. 30. - (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator bunurilor cu valoare culturala realizate din metale pretioase ori continand pietre pretioase sau semipretioase, care se afla in proprietatea, administrarea ori sunt detinute cu orice titlul de Banca Nationala a Romaniei, de Monetaria Statului sau de celelalte banci.

(2) Persoanele juridice enumerate la alin. (1) sunt obligate sa permita examinarea bunurilor de catre expertii desemnati de Ministerul Culturii si Cultelor, care vor propune, daca este cazul, declansarea procedurii de clasare.

Art. 31. - Este interzisa topirea sau modificarea, sub orice forma, a bunurilor culturale mobile clasate, care sunt detinute cu orice titlu de Banca Nationala a Romaniei, de Monetaria Statului sau de celelalte banci.

CAPITOLUL 5

Circulatia bunurilor culturale mobile

Art. 32. - Bunurile culturale mobile clasate, aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile.

Art. 33. - (1) Pentru organizarea unor expozitii sau realizarea unor proiecte culturale institutiile publice pot imprumutam dupa caz, unor institutii publice sau de drept privat din tara, in conditiile dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le detin in administrare, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si cu aprobarea Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Persoanele fizice si juridice de drept privat pot imprumuta institutiilor publice sau persoanelor juridice de drept privat, in conditiile legii, bunuri culturale mobile clasate.

(3) Bunurile culturale mobile clasate, apartinand cultelor religioase, pot fi imprumutate institutiilor publice specializate, in conditiile dreptului comun si ale prezentei legi, cu aprobarea sefilor de cult.

4) Organizatorul expozitiei sau initiatorul / autorul proiectului cultural raspunde civil, material, disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, de integritatea bunurilor expuse, luand toate masurile necesare pentru inlaturarea oricarui risc, in conditii de securitate, de conservare, de asigurare si de stabilire a cotelor valorice respective.

"Art. 34 abrogat"

"Art. 35. - (1) Vanzarea publica a bunurilor culturale mobile aflate in proprietate privata sau intermedierea vanzarii se efectueaza numai prin operatori economici autorizati, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Autorizarea operatorilor economici prevazuti la alin. (1) se face de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, cu respectarea normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile.

(3) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati sa afiseze la loc vizibil normele privind comertul cu bunuri culturale mobile.

(4) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati sa detina un registru in care sa mentioneze, corect si complet, numele si adresa ofertantului, descrierea si pretul fiecarui bun. Informatiile continute in registru au caracter confidential.

(5) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile au obligatia de a instiinta in scris, in termen de 5 zile de la data ofertei, directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national despre existenta unor bunuri susceptibile de a fi clasate.

(6) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile au obligatia ca in termen de 5 zile sa informeze in scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declansare a procedurii de clasare.

(7) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati ca, in termen de 3 zile de la data inregistrarii in registrul propriu a bunurilor clasate in tezaur, sa comunice in scris directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi au sediul punerea acestora in vanzare, precum si, dupa caz, sa transmita un exemplar al catalogului editat in scopul unei licitatii publice, indiferent daca bunurile scoase la licitatie sunt sau nu clasate in patrimoniul cultural national mobil."

Art. 36. - (1) Bunurile culturale mobile, proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, clasate in tezaur, pot face obiectul unei vanzari publice numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune de catre statul roman, prin Ministerul Culturii si Cultelor, si cu respectarea dispozitiilor art. 35 alin. (7).

(2) Directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national sunt obligate sa transmita Ministerului Culturii, in termen de 3 zile de la primirea comunicarii scrise a agentului economic autorizat, inregistrarea privind punerea in vanzare a unui bun cultural mobil clasat in tezaur.

(3) Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat la data inregistrarii comunicarii prevazute la alin. (2), iar valoarea de achizitionare este cea negociata cu vanzatorul sau cu agentul economic autorizat, ori cea rezultata din licitatia publica.

(4) Ministerul Culturii va prevedea in bugetul propriu sumele necesare destinate exercitarii dreptului de preemtiune.

5) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) atrage nulitatea absoluta a vanzarii.

Art. 37. - (1) Scoaterea peste frontiera a bunurilor culturale mobile constituie operatiune de export, care poate fi temporar sau definitiv.

(2) Exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile clasate sau neclasate se efectueaza numai pe baza certificatului de export.

(3) Certificatul de export va fi emis de directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national, in conditiile prezentei legi.

(4) Exportul temporar pentru bunurile culturale mobile clasate in tezaur, indiferent de proprietar sau de titularul dreptului de administrare, va fi avizat de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor si va fi aprobat de ministrul culturii si cultelor.

(5) Scoaterea din tara, pe orice cale, a bunurilor culturale mobile pentru care nu s-a obtinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat in conditiile legii, constituie operatiune de export ilegal.

Art. 38. - (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, se exporta numai temporar si numai pentru organizarea unor expozitii in strainatate, pentru investigatii de laborator sau expertizare.

(2) Bunurile culturale mobile clasate in tezaur, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate numai temporar.

(3) . abrogat

Art. 39. - . abrogat

Art. 40. - "(1) Bunurile culturale mobile clasate in fond, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate definitiv, numai in cadrul unui schimb de bunuri culturale, cu valoare si semnificatie comparabile, care pot constitui unicate sau raritati pentru patrimoniul muzeal din Romania."

(2) Schimbul prevazut la alin. (1) este aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Bunul cultural obtinut prin schimbul prevazut la alin. (1) urmeaza regimul juridic al bunului de schimb.

Art. 401 - "(1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (1), bunurile culturale clasate in fond, aflate in domeniul privat al statului, respectiv al judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, pot fi exportate definitiv, numai in cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceeasi importanta si semnificatie culturala si numai in cazuri cu totul exceptionale, in care prevaleaza interesul istoric, stiintific ori cultural."

Art. 41. - (1) In cazul cererii de export temporar sau definitiv al unui bun cultural mobil neclasat termenele prevazute la art.12 alin. (2) si la art. 14 alin. (1), cumulate, se reduc la 30 de zile.

(2) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este obligata sa se pronunte, in legatura cu clasarea bunului cultural mobil, in termen de 30 de zile de la data declansarii procedurii de clasare.

Art. 42 - Donatiile avand ca obiect bunuri culturale mobile facute institutiilor publice specializate ori cultelor religioase, potrivit legii, sunt scutite de orice taxe.

Art. 43 - (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile clasate, au obligatia de a anunta in scris directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national in termen de 15 zile de la data transferarii unui astfel de bun in proprietatea altei persoane, precum si de la data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.

(2) In cazul pierderii sau al furtului bunurilor culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum si detinatorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligatia de a anunta, in scris, in termen de 24 de ore de la constatare, organul de politie din raza teritoriala.

(3) In cazurile prevazute la alin. (2), precum si in cazul distrugerii totale sau partiale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum si detinatorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligatia de a anunta in scris directia judeteana pentru patrimoniul cultural national in termen de 3 zile de la constatare.

(4) Dupa inregistrarea comunicarii prevazute la alin. (3) directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national vor anunta imediat, in scris, organele de politie din raza teritoriala.

Art. 44. - (1) Succesorii rezervatari sunt scutiti de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile clasate care fac parte din masa succesorala.

(2) In cazul celorlalti succesori, acestia pot ceda, in contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor intra in proprietatea publica si vor fi date, potrivit legii, in administrarea institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Donatiile si legatele privind bunuri culturale mobile clasate, efectuate in favoarea statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau cultelor religioase, sunt scutite de orice taxe.

"Art. 441 . - (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate in proprietate publica, ce sunt scoase din functiune, pot fi valorificate de persoanele juridice de drept public detinatoare, numai prin transmiterea cu titlu gratuit Ministerului Culturii si Cultelor, pentru a fi repartizate institutiilor publice specializate.

2) Destructurarea, dezmembrarea sau, dupa caz, fragmentarea bunurilor prevazute la alin. (1), in vederea scoaterii lor din functiune, este interzisa."

CAPITOLUL 6

"Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite intamplator

sau prin cercetari sistematice"

Art. 45. - "(1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geologice, descoperite in cadrul unor cercetari sistematice cu scop arheologic ori geologic sau in cadrul unor cercetari arheologice de salvare ori avand un caracter preventiv, precum si cele descoperite intamplator prin lucrari de orice natura, efectuate in locuri care fac obiectul exclusiv al proprietatii publice, conform art. 136 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, intra in proprietate publica, potrivit dispozitiilor legale."

(2) Din momentul descoperirii bunurile prevazute la alin. (1) sunt supuse procedurii de clasare, in conditiile prezentei legi, si intra in administrarea institutiei care finanteaza sau coordoneaza cercetarile; in cazul in care Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor constata ca in institutia respectiva nu sunt indeplinite conditiile corespunzatoare de conservare si securitate, aceasta va propune directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national in a carei raza de activitate au fost descoperite bunurile arheologice in cauza alte institutii publice specializate din aceeasi raza, care indeplinesc conditiile corespunzatoare. Directia judeteana de cultura si patrimoniul cultural national va decide asupra institutiei careia i se vor transmite in administrare bunurile arheologice respective.

Art. 46. - "(1) Cercetarile arheologice sistematice, precum si cele preventive sau de salvare, efectuate de persoane juridice, sunt autorizate, coordonate si controlate de Comisia Nationala de Arheologie si de Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit legislatiei in domeniul protejarii patrimoniului arheologic."

2) Persoanele fizice sau persoanele juridice neautorizate nu au dreptul de a efectua in siturile arheologice detectii si cercetari sau orice fel de alte interventii care pot deteriora sau pot afecta aceste situri.

Art. 47. - (1) Cercetarile arheologice efectuate pe terenurile proprietate privata apartinand persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului si, dupa caz, al sefului cultului.

(2) In cazul in care proprietarul terenului nu isi da acordul pentru efectuarea cercetarilor arheologice, acestea vor putea fi autorizate de instanta judecatoreasca competenta, la cererea autoritatii publice sau a institutiei publice, dupa caz, in subordinea careia se afla initiatorul cercetarilor arheologice.

(3) Proprietarul terenului este indreptatit sa solicite negocierea unui teren maxim pentru efectuarea lucrarilor si sa primeasca despagubiri, anterior inceperii lucrarilor, de la autoritatile publice in subordinea carui se afla initiatorul cercetarilor arheologice, pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru orice alte prejudicii produse ca urmare a cercetarilor efectuate.

(4) Despagubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergente, de catre institutiile judecatoresti competente.

(5) Despagubirile vor fi suportate din sumele prevazute in bugetele institutiilor publice, dupa caz, in subordinea carora se afla initiatorul cercetarilor arheologice.

"(6) Emiterea certificatului privind eliberarea de sarcina arheologica a unui teren, precum si finantarea cercetarilor arheologice preventive necesare, indiferent de regimul proprietatii terenului, este obligatorie inaintea inceperii oricaror lucrari care pot afecta situl si se realizeaza potrivit prevederilor legislatiei privitoare la protejarea patrimoniului arheologic."

(7) Finantarea cercetarilor arheologice pentru emiterea certificatului prevazut la alin. (6), cu privire la terenurile in care se gasesc bunuri arheologice, identificate prin investigatii anterioare, este asigurata de beneficiarul lucrarilor.

Art. 48. - (1) Persoanele fizice care au descoperit in mod intamplator bunuri din categoria celor prevazute la art. 45 alin. (1) sunt obligate sa le predea, in termen de 72 de ore de la descoperire, primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carui raza a fost facuta descoperirea.

"(2) Primarul este obligat sa instiinteze serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 72 de ore, cu privire la bunurile descoperite, luand totodata masuri de paza si de conservare a acestora."

(3) Primarul este obligat sa predea bunurile astfel descoperite, in termen de 10 zile, directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national.

"(4) Autorii descoperirilor intamplatoare, care au predat, in conditiile prevazute la alin. (1), bunurile descoperite, au dreptul la o recompensa baneasca de 30% din valoarea bunului, calculata in momentul acordarii recompensei, iar, in cazul unor descoperiri arheologice de valoare exceptionala, poate acorda si o bonificatie suplimentara pana la 15% din valoarea bunului.

7) In cazul in care autorul descoperirii nu primeste recompensa in termenul stabilit la alin (6), acesta se poate adresa instantei judecatoresti competente printr-o actiune scutita de taxa judiciara de timbru.

CAPITOLUL 7

"Finantarea activitatilor de protejare a patrimoniului cultural national mobil"

Art. 49. - "(1) Finantarea activitatilor de descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, inventariere, depozitare, conservare, preparare, restaurare, protejare si punere in valoare a bunurilor culturale mobile clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale si de titularii dreptului de administrare, se poate face de Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetarii, autoritatile administratiei publice centrale si locale, Academia Romana si de alte institutii publice, dupa caz, din venituri proprii si din alocatii bugetare."

(2) Alocatiile bugetare destinate activitatilor prevazute la alin. (1) vor fi nominalizate cu aceste destinatii in bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, al Ministerului Educatiei Nationale, in bugetele autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si in bugetele altor institutii publice.

(3) Achizitionarea de bunuri culturale mobile pentru institutiile publice specializate, in functie de subordonarea acestora, se poate face din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetele autoritatilor administratiei publice centrale sau locale.

Art. 50. - (1) Veniturile gestionate in regim extrabugetar pot proveni din urmatoarele surse:

a) donatiile sau legatele dobandite de la persoane fizice sau persoane juridice, din tara ori din strainatate;

b) cota de 5 instituita de autoritatile administratiei publice locale asupra pretului de vanzare al reproducerilor realizate de pe bunuri culturale mobile proprietate publica si introduse in circuit comercial;

c) cota de 5 instituita de autoritatile administratiei publice locale asupra pretului obtinut din vanzarile de bunuri culturale, efectuate prin licitatii, anticariate, consignatii si case de amanet.

d) tarifele percepute de directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national pentru efectuarea oricaror expertize solicitate.

2. Cotele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se adauga la preturile de vanzare a bunurilor respective.

CAPITOLUL 8

Organisme si institutii specializate

"Art. 51. - (1) Descoperirea, colectarea, cercetarea, expertizarea, clasarea, inventarierea, depozitarea, conservarea, prepararea, restaurarea, protejarea, achizitionarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national mobil se realizeaza prin organisme si institutii specializate, care au competente generale si speciale in domeniu, precum si prin persoane fizice sau juridice, in conditiile prezentei legi.

2) Persoanele fizice, care nu detin documente de atestare a calitatii de expert, emise de Ministerul Culturii si Cultelor, dar care sunt autorizate ca expert tehnic de alte autoritati ale administratiei publice centrale, pot realiza expertize, in conditiile prezentei legi, numai in baza acreditarii prealabile a acestora, de catre Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor."

"Art. 52. - (1) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este organismul stiintific consultativ si de avizare in domeniu al Ministerului Culturii si Cultelor si este condusa de un presedinte numit, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, dintre specialistii cu autoritate recunoscuta in domeniu.

(2) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este alcatuita din 21 de specialisti, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, pe o perioada de 4 ani, propusi de:

a) presedintele comisiei - 6 membri;

b) institutiile publice specializate si colectionarii de bunuri culturale mobile - 7 membri;

c) cultele, Academia Romana si institutiile publice de invatamant superior de profil - 7 membri.

(3) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare, elaborat de membrii Comisiei si aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(4) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor se constituie din subcomisii pentru domeniile prevazute la art. 3. Secretarul Comisiei si secretarii subcomisiilor sunt numiti din cadrul directiei de specialitate a Ministerului Culturii si Cultelor. Subcomisiile functioneaza conform regulamentului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prevazut la alin. (3). Presedintii subcomisiilor sunt vicepresedinti ai Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(5) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor poate alege ca membri de onoare specialisti din tara sau din strainatate, personalitati stiintifice de recunoastere internationala din domeniul protejarii patrimoniului cultural national mobil si al muzeografiei, care sunt propusi de presedinte si care sunt validati cu votul majoritatii simple a Comisiei.

(6) Cheltuielile de finantare a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor se efectueaza din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor. Membrii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor primesc o indemnizatie lunara, pentru lunile in care aceasta se intruneste, reprezentand 20% din salariul unui secretar de stat, la care se adauga decontarea cheltuielilor de participare la lucrarile Comisiei.'

"Art. 521. - (1) Se infiinteaza 8 comisii zonale ale muzeelor si colectiilor, ca organisme stiintifice descentralizate ale Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(2) Atributiile, numarul, teritoriul de competenta, organizarea si functionarea comisiilor zonale ale muzeelor si colectiilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Comisiile zonale ale muzeelor si colectiilor au cate 7 membri, iar presedintii acestora sunt membri ai Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(4) Componenta comisiilor zonale ale muzeelor si colectiilor se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Indemnizatia lunara a fiecarui membru al unei comisii zonale, pentru lunile in care Comisia lucreaza, reprezinta 20% din salariul unui secretar de stat, la care se adauga decontarea cheltuielilor de participare la lucrarile Comisiei.

Art. 53. - Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor are urmatoarele atributii:

a) evalueaza rapoartele de expertiza si hotaraste asupra clasarii bunurilor culturale mobile, inclusiv a celor din biblioteci;

b) primeste contestatiile facute de persoane fizice si juridice cu privire la procedura de clasare a bunurilor culturale mobile si face propuneri referitoare la solutionarea acestora;

c) avizeaza normele de clasare a bunurilor culturale mobile si normele privind comertul cu bunuri culturale mobile;

d) avizeaza normele privind executarea mulajelor, facsimilelor si copiilor, precum si a tirajelor postume dupa placile originale de gravura, in cazul bunurilor culturale mobile clasate;

"e) avizeaza normele de conservare si de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate. Pentru bunurile culturale mobile clasate in tezaur Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor poate stabili prioritatile de restaurare;"

f) avizeaza normele de acreditare a expertilor, normele de acreditare a specialistilor, normele de acreditare a conservatorilor si restauratorilor, precum si normele privind autorizarea laboratoarelor si a atelierelor de conservare si restaurare;

g) avizeaza functionarea laboratoarelor si a atelierelor care urmeaza sa efectueze operatiuni de restaurare;

h) avizeaza exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate;

i) avizeaza normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;

j) avizeaza functionarea agentilor economici care comercializeaza sau organizeaza licitatii cu bunuri culturale mobile;

k) avizeaza regulamentele de organizare si functionare a muzeelor si colectiilor publice;

l) acrediteaza expertii, specialistii, conservatorii si restauratorii;"

m) acrediteaza specialistii care pot avea acces, in conditiile legii, la informatia continuta in registrele agentilor economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile;

n) orice alte atributii date in competenta sa, potrivit legii.

Art. 54. - (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, servicii publice descentralizate ale Ministerului Culturii si Culturii.

(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, se reorganizeaza inspectoratele judetene pentru cultura, prin comasare cu oficiile judetene pentru patrimoniul cultural national, in directii judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national.

Art. 55. - Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national au urmatoarele atributii in domeniul protejarii patrimoniului cultural national mobil:

a) intocmesc baza de date privind evidenta bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza lor teritoriala;

b) inregistreaza cererile de clasare a bunurilor culturale mobile detinute de institutii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum si de persoane fizice;

c) efectueaza expertiza necesara si intocmesc documentatia prevazuta de prezenta lege, in vederea clasarii bunurilor culturale mobile;

d) inainteaza Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor propunerile de clasare;

e) inregistreaza instiintarile de schimbare a proprietarului sau detinatorului, in cazul bunurilor culturale mobile clasate;

f) controleaza periodic starea de conservare si de securitate a bunurilor culturale mobile clasate, acordand consultanta de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;

g) fac propuneri de includere in prioritatile de restaurare a bunurilor mobile clasate in tezaur, aflate la institutiile nespecializate, cultele religioase, alte persoane juridice decat institutiile publice specializate, precum si la persoanele fizice;

h) verifica daca agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile respecta obligatiile ce le revin conform prezentei legi si normelor emise in aplicarea acesteia;

i) aproba, conform prezentei legi, exportul definitiv al bunurilor culturale mobile, eliberand, pe baza expertizei, certificatul de export intocmit potrivit normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;

j) gestioneaza, in regim extrabugetar, veniturile realizate potrivit prevederilor art. 50 alin. (1) lit. a) si d), dupa caz, precum si alocatiile de la bugetul de stat, destinate finantarii activitatilor prevazute la art. 49 alin. (1);

k) colaboreaza si stabilesc, impreuna cu structurile abilitate ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne, dupa caz, masurile de protectie a bunurilor culturale mobile, in caz de conflict armat sau de calamitati naturale;

l) orice alte atributii date in competenta lor prin prezenta lege.

"Art. 551 . - Ministerul Culturii si Cultelor asigura finantarea editarii si publicarii Revistei muzeelor, precum si a altor publicatii de specialitate, in domeniul patrimoniului cultural national mobil."

Art. 56. - (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului National Cultural Mobil, institutie publica in subordinea Ministerului Culturii.(2) Organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii.

(3) Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil are urmatoarele atributii principale:

a) investigheaza cu mijloace specifice de analiza materialele constituente ale bunurilor culturale mobile, in functie de compozitie, tehnologie de prelucrare si provenienta;

b) experimenteaza materiale necesare pentru conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile, precum si pentru combaterea agentilor biologici;

c) colaboreaza cu specialistii de profil la expertizarea bunurilor culturale clasate sau in curs de clasare;

d) pregateste si perfectioneaza specialisti in domeniile investigarii, conservarii si restaurarii bunurilor culturale mobile;

e) colaboreaza cu institutii de profil din tara si din strainatate.

Art. 57. - (1) In subordinea Ministerului Culturii functioneaza Institutul de Memorie Culturala, institutie publica ce administreaza bazele de date privind bunurile culturale mobile.

(2) Regulamentul de functionare a Institutului de Memorie Culturala se aproba prin ordin al ministrului culturii.

Art. 58. - Institutul de Memorie Culturala are urmatoarele atributii principale:

a) centralizeaza si inregistreaza in baza nationala de date fisele de evidenta a bunurilor culturale mobile clasate, transmise de institutiile specializate si de directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national;

"b) administreaza bazele de date privind evidenta informatizata si circulatia bunurilor culturale mobile, precum si Repertoriul Arheologic National;"

c) stocheaza inventarele privind bunurile culturale mobile clasate si documentele care au stat la baza operatiunilor de clasare;

d) cerceteaza si valorifica documentar, inclusiv prin publicare, informatiile cuprinse in baza de date privind bunurile culturale mobile si in Repertoriul Arheologic National si acorda asistenta de specialitate, pe baza de contract, privind valorificarea documentar-stiintifica a informatiei detinute, cu acordul proprietarilor si cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor'.

e) elaboreaza norme, instrumente si sisteme informatice pentru evidenta bunurilor culturale mobile;

f) colaboreaza cu institutii similare din tara si din strainatate;

"g) instituie, administreaza si publica pe internet, in baza informatiilor furnizate de Ministerul Culturii si Cultelor, Registrul bunurilor culturale distruse, disparute, furate sau exportate ilegal.'

CAPITOLUL VIII1

Restituirea bunurilor culturale mobile care au parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene

"Art. 581. - Prezentul capitol reglementeaza restituirea de catre statul roman a bunurilor culturale care au parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, incepand cu data de 1 ianuarie 1993, si transpune prevederile Directivei 93/7/CEE a Consiliului din 15 martie 1993 privind restituirea bunurilor culturale ce au parasit in mod ilegal teritoriul unui stat membru, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 074 din 27 martie 1993. Categoriile din care trebuie sa faca parte bunurile culturale ce fac obiectul prezentului capitol sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.'

Art. 582. - (1) In intelesul prezentului capitol, prin bun cultural se intelege, dupa caz, bunul care face parte din:

a) tezaur sau fond, fiind clasat in una dintre aceste categorii juridice inainte ori dupa parasirea ilegala a teritoriului Romaniei;

b) tezaurul unui stat membru al Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia statului respectiv, fiind clasat in aceasta categorie inainte ori dupa parasirea ilegala a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene;

c) colectiile publice care figureaza in patrimoniul si in inventarele muzeelor, arhivelor si fondurilor bibliotecilor din Romania sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene;

d) patrimoniul si inventarele cultelor religioase si ale institutiilor ecleziastice din Romania sau din unul dintre statele membre ale Uniunii

Europene;

e) una dintre categoriile incluse in anexa la prezenta lege.

(2) In intelesul prezentului capitol, colectiile publice desemneaza colectiile care sunt proprietatea statelor membre ale Uniunii Europene, ale autoritatilor locale ori regionale din statele membre ale Uniunii Europene sau ale institutiilor publice aflate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, institutii definite ca publice potrivit legislatiei respectivului stat al Uniunii Europene, aceste institutii fiind semnificativ finantate ori in proprietatea statului respectiv sau in proprietatea autoritatilor locale ori regionale.'

Art. 583. - (1) In intelesul prezentului capitol, parasirea ilegala a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene desemneaza, dupa caz:

a) iesirea unui bun cultural de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu incalcarea legislatiei acestui stat in materie de protectie a bunurilor culturale;

b) nerevenirea la sfarsitul unui export temporar legal sau orice incalcare a uneia dintre conditiile acestui export temporar a unui bun cultural.

(2) In intelesul prezentului capitol, prin posesor al bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene se intelege persoana fizica sau juridica ce detine, fizic, in nume propriu, respectivul bun cultural.

(3) In intelesul prezentului capitol, prin detinator al bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene se intelege persoana fizica sau juridica ce detine, fizic, respectivul bun cultural, in numele unei alte persoane fizice sau juridice, alta decat proprietarul de drept al bunului respectiv.'

Art. 584. - "(1) Daca in cadrul unei urmariri penale, efectuata in conditiile legii, sunt descoperite indicii ca un bun cultural, care se gaseste pe teritoriul statului roman, a parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie notifica statului interesat, in conditiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cu modificarile si completarile ulterioare."

2) Organul de urmarire penala solicita instantei sa dispuna transmiterea bunului respectiv unei institutii specializate, in vederea conservarii.

"Art. 585. - (1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile Legii nr. 302/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuarea de cercetari in vederea descoperirii locului unde se afla, precum si a posesorului sau detinatorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie sa cuprinda date cu privire la descrierea bunului cultural care face obiectul cererii, precum si informatii cu privire la localizarea efectiva sau prezumtiva a bunului cultural.

(2) Daca, in conditiile alin. (1), bunul cultural este descoperit, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie notifica aceasta statului membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului, iar procurorul solicita instantei competente sa dispuna masuri privind transmiterea bunului cultural respectiv unei institutii specializate, in vederea conservarii, in conditiile Legii nr. 302/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. (1) Statul membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului cultural descoperit, are dreptul de a verifica daca bunul respectiv este un bun cultural, in termen de doua luni de la data comunicarii notificarii prevazute la art. 584 alin (1) si, dupa caz, la art. 585 alin (2).

2) Masurile de conservare prevazute la art. 584 alin. (2) si la art. 585 alin. (2) inceteaza daca statul membru al Uniunii Europene interesat nu introduce actiunea de restituire in termen de un an de la data la care a luat cunostinta despre locul unde se afla bunul cultural si despre identitatea

posesorului sau detinatorului, in conditiile prezentului capitol.

"(3) Autoritatile romane competente vor lua toate masurile necesare pentru a preveni orice tentativa de a eluda procedura de restituire a bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

(4) Autoritatile romane competente vor actiona ca mediator intre posesorul sau, dupa caz, detinatorul bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene si statul solicitant, in vederea restituirii bunului cultural respectiv, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere dreptului statului solicitant de a initia actiune in instanta, in vederea restituirii bunului cultural.

(5) Autoritatile romane competente vor informa statul solicitant cu privire la initierea procedurii de restituire, in conditii de siguranta, a bunului cultural respectiv.'

Art. - (1) Actiunea in restituirea bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene este introdusa de statul interesat la Curtea de Apel Bucuresti impotriva posesorului bunului.

2) Actiunea in restituire prevazuta la alin. (1) trebuie insotita de urmatoarele documente:

a) descrierea bunului care face parte obiectul actiunii de restituire;

b) declaratie conform careia bunul care face obiectul actiunii de restituire este un bun cultural;

c) declaratie a autoritatilor competente ale statului membru al Uniunii europene reclamant, conform careia bunul cultural a parasit ilegal teritoriul sau.

3) Daca la data la care este formulata actiunea in restituire iesirea de pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene reclamant nu mai prezinta caracter ilicit, actiunea este respinsa ca fiind inadmisibila.

"(4) Guvernul Romaniei, prin Ministerul Culturii si Cultelor, va prezenta Comisiei Europene, o data la 3 ani, un raport privind actiunile introduse cu privire la restituirea bunurilor culturale care au parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene."

Art. 588 - (1) Actiunea in restituire prevazuta la art. 587 alin. (1) se prescrie in termen de un an de la data la care statul membru al Uniunii Europene reclamant a luat la cunostinta despre locul unde se afla bunul cultural si despre identitatea posesorului sau detinatorului, dar nu mai tarziu de 30 de ani de la data la care bunul cultural a parasit ilegal teritoriul statului reclamant, membru al Uniunii Europene.

(2) In cazul bunurilor culturale care fac parte din colectiile publice prevazute la art. 582 lit. c), precum si pentru bunurile ecleziastice care, in statele membre ale Uniunii Europene, fac obiectul unei protectii speciale, in conformitate cu legile nationale, actiunea in restituire se prescrie in termen de 75 de ani, cu exceptia statelor membre ale Uniunii Europene in care actiunea este imprescriptibila sau in cazul acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu statele membre ale Uniunii Europene, care stabilesc un termen mai mare de 75 de ani.

Art. 589. - (1) Curtea de Apel Bucuresti hotaraste restituirea bunului cultural daca s-a stabilit ca bunul care face obiectul actiunii in restituire este un bun cultural in sensul art. 582 si ca parasirea teritoriului national al statului membru al Uniunii Europene are caracter ilegal, in conditiile art. 583.

(2) In conditiile alin. (1), instanta hotaraste acordarea unei despagubiri echitabile posesorului bunului cultural, precum si institutiei specializate care a efectuat masurile de conservare prevazute la art. 584 alin. (2) si la art. 585 alin. (2), dupa caz. Acordarea despagubirii posesorului este dispusa numai in cazul depunerii de catre acesta a tuturor diligentelor cu ocazia achizitionarii bunului cultural respectiv.

"(3) Sentinta Curtii de Apel Bucuresti prin care se dispune restituirea bunului cultural si acordarea despagubirilor prevazute la alin. (2) poate fi atacata cu recurs la Curtea Suprema de Justitie, in termen de 15 zile de la comunicare. Curtea Suprema de Justitie va judeca recursul de urgenta.

(4) In cazul admiterii recursului prevazut la alin (3), Curtea Suprema de Justitie, casand sentinta, va rejudeca litigiul in fond."

(5) Plata despagubirilor prevazute la alin. (2) cade in sarcina statului membru al Uniunii Europene reclamant, se efectueaza in momentul remiterii materiale a bunului care a facut obiectul actiunii de restituire si trebuie sa acopere, dupa caz:

a) cheltuielile efectuate de posesorul de buna-credinta in legatura cu achizitionarea si conservarea bunului cultural;

b) cheltuielile efectuate de institutia specializata in legatura cu conservarea bunului cultural;

6) Cheltuielile ce decurg din executarea hotararii judecatoresti prin care se restituie bunul cultural cad in sarcina statului membru al Uniunii Europene reclamant.

7) Dreptul statului membru al Uniunii Europene reclamant de a intra in posesia bunului cultural care face obiectul restituirii se prescrie in termen de 3 ani de la data la care hotararea judecatoreasca prin care se dispune restituirea bunului respectiv a ramas definitiva si irevocabila, daca in acest termen statul membru reclamant nu plateste despagubirile prevazute la alin. (2).

Art. 5810 . - Statul membru al Uniunii Europene reclamant are dreptul la actiunea in regres impotriva persoanei responsabile de iesirea ilegala a

bunului cultural de pe teritoriul sau, in cazul in care bunul cultural a fost restituit conform art. 589 alin. (1), precum si atunci cand statul respectiv a platit despagubirile prevazute la art. 589 alin. (2).

Art. 5811. - Exercitarea dreptului de a introduce actiunea in restituire nu aduce atingere dreptului statului membru al Uniunii Europene reclamant si, dupa caz, al proprietarului bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene de a formula alte actiuni, civile sau penale, in conformitate cu legislatia nationala a statului respectiv.

CAPITOLUL 82

Art. 5812. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor poate cere oricarui stat, in conditiile legii, efectuarea de cercetari in vederea descoperirii locului unde se afla, precum si a identificarii posesorului sau detinatorului unui anume bun cultural care a parasit ilegal teritoriul Romaniei; cererea trebuie sa cuprinda date cu privire la descrierea bunului cultural, precum si informatii cu privire la localizarea prezumtiva a bunului cultural in cauza."

"(11) - Actiunea in restituirea bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul statului roman poate fi introdusa de Ministerul Culturii si Cultelor.

(12.). - Categoriile din care trebuie sa faca parte bunurile culturale ce fac obiectul prezentului capitol sunt prevazute in anexa la prezenta lege.

2. Recuperarea bunului cultural astfel identificat in conditiile alin. (1) se realizeaza conform procedurilor legale convenite dintre parti.

3. Prevederile art. 583 se aplica corespunzator bunurilor culturale mobile din Romania care fac obiectul prezentului capitol.

"Art. 5813. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor ia masuri pentru restituirea catre statul reclamant a bunului cultural care a parasit ilegal teritoriul acestuia, precum si pentru efectuarea de catre statul reclamant a platii despagubirilor acordate de instanta de judecata posesorului sau apartinatorului de buna credinta, precum si institutiei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea bunului cultural.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor ia masuri pentru revenirea in tara a bunurilor culturale care au parasit ilegal teritoriul statului roman, precum si pentru efectuarea de catre statul roman a platii despagubirilor acordate de instanta de judecata posesorului sau detinatorului bunului, precum si institutiei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea bunului cultural.

Art. 5814. - Ministerul Culturii si Cultelor are dreptul de actiune in regres impotriva persoanei responsabile de iesirea ilegala a bunului cultural de pe teritoriul statului roman, in cazul in care bunul cultural a fost recuperat, iar statul roman a fost obligat la plata unor despagubiri posesorului sau detentorului si, dupa caz, institutiei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea materiala a bunului cultural.

Art. 5815. Ministerul Culturii si Cultelor va notifica autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la recuperarea bunurilor culturale mobile, ce au parasit ilegal teritoriul Romaniei."

CAPITOLUL 9

Contraventii si infractiuni

SECTIUNEA 1 Contraventii

ART. 59. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea

disciplinara, materiala, civil, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 60. - (1) Constituie contraventii, daca nu sunt savarsite astfel incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:

a) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice de drept privat a termenului si a conditiilor prevazute la art. 43 alin. (1);

b) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a termenului stabilit la art. 43 alin. (2) privind comunicarea pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale a unui bun cultural mobil clasat;

(2) privind comunicarea pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale a unui bun cultural mobil clasat.

c) nerespectarea de catre agentii economici autorizati in comercializarea bunurilor culturale mobile a obligatiei de a afisa la loc vizibil normele privind comertul cu bunuri culturale mobile, prevazute la art. 35 alin. (3);

d) nerespectarea de catre agentii economici autorizati in comercializarea bunurilor culturale mobile a obligatiei de instiintare despre existenta unor bunuri culturale mobile susceptibile sa fie clasate, in termenul si conditiile prevazute la art. 35 alin. (5);

e) nerespectarea de catre persoanele fizice a obligatiei de predare a unui bun cultural mobil descoperit intamplator, in termenul prevazut la art. 48 alin. (1);

f) neindeplinirea de catre proprietari, de titularii altor drepturi reale, de titularii drepturilor de administrare sau de detinatorii cu orice titlu ai bunurilor mobile clasate a obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (1) lit. a), c)-f);

"g) neindeplinirea de catre autoritati a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 211 alin. (2);

h) infiintarea si functionarea operatorilor economici specializati in comercializarea bunurilor culturale mobile, fara autorizarea Ministerului Culturii si Cultelor, emisa potrivit art. 35 alin. (2)."

i) neindeplinirea de catre agentii economici autorizati in comercializarea bunurilor culturale mobile a obligatiei de a intocmi registrul prevazut la art. 35 alin. (4);

j) nerespectarea de catre agentii economici autorizati in comercializarea bunurilor culturale mobile a termenului si conditiilor prevazute la art. 35 alin. (7) privind punerea in vanzare a bunurilor culturale mobile clasate in tezaur;

k) executarea copiilor, mulajelor, tirajelor postume si facsimilelor de pe bunuri culturale mobile clasate, de catre persoanele fizice sau juridice, fara respectarea dispozitiilor art. 25 alin. (1);

l) realizarea de catre persoanele fizice sau juridice de reproduceri prin mijloace foto, video sau numerice de pe bunuri culturale mobile clasate, fara acordul scris al titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, potrivit art. 26 alin. (3);

m) utilizarea de catre persoanele fizice sau juridice de tehnici neadecvate de reproducere, de natura sa afecteze integritatea sau calitatea bunurilor culturale mobile clasate, potrivit art. 26 alin. (4);

n) neindeplinirea de catre proprietarii si titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate a obligatiei prevazute la art. 22 alin. (2) lit. b);

o) restaurarea bunurilor culturale mobile clasate in tezaur, fara avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor ori in afara laboratoarelor sau atelierelor autorizate, potrivit art. 28;

p) efectuarea oricaror lucrari care pot afecta situl arheologic, inaintea obtinerii certificatului privind eliberarea terenului de sarcina arheologica potrivit art. 47 alin. (6);

r) impiedicarea efectuarii cercetarilor pentru eliberarea terenului de sarcina arheologica potrivit art. 47 alin. (6).

"(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.

(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c)-f) se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 20.000 lei.

(4) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. g)-r) se sanctioneaza cu amenda de la 6.000 lei la 24.000 lei.

(5) Amenzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

(6) Limitele amenzilor contraventionale se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 61. - Copiile, mulajele, tirajele postume, facsimilele si reproducerile prin mijloace foto, video, numerice sau prin alte mijloace, executate cu incalcarea dispozitiilor art. 25 ori ale art. 26 alin. (3), se confisca de catre agentul constatator si se transmit in administrarea unor institutii publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

Art. 62. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 60 se fac de specialistii directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, care, la cererea lor, vor fi asistati de organele de politie.

Art. 63. - (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se solutioneaza de catre instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.

Art. 64. - "(1) Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180 / 2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29."

(2) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

SECTIUNEA a 2-a, Infractiuni

Art. 65. - "(1) Executarea de copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate, fara acordul scris al titularului dreptului de administrare ori al proprietarului, potrivit art. 26 alin. (1) sau (2), dupa caz, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda."

(2) Copiile, mulajele, tiraje postume sau facsimile executate in conditiile prevazute la alin. (1), se confisca si se transmit in administrarea unor institutii publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

Art. 66. - Executarea de falsuri ale bunurilor culturale mobile clasate, in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.'

Art. 67. - (1) Degradarea, aducerea in stare de neintrebuintare sau distrugerea unui bun cultural mobil clasat ori impiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si inlaturarea masurilor luate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 68. - "Degradarea, aducerea in stare de neintrebuintare sau distrugerea din culpa a unui bun cultural mobil clasat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei."

Art. 69. - (1) Efectuarea fara certificat de export a oricaror acte sau fapte care, potrivit dispozitiilor prezentei legi, constituie operatiuni de export ilegal se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Bunurile culturale mobile care au facut obiectul exportului ilegal se confisca si vor fi transmise in administrare institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a avut ca urmare pierderea unui bun cultural mobil clasat, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

(4) Tentativa se pedepseste.

Art. 70. - "Efectuarea oricaror operatiuni pentru export definitiv avand ca obiect bunuri culturale mobile clasate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani, iar bunurile se confisca si vor fi transmise in administrare institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Muzeelor si Colectiilor."

"Art. 701 . . (1) Introducerea pe teritoriul Statului Roman, precum si detinerea, comercializarea, organizarea de expozitii sau orice operatie privind circulatia bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat strain, conform dispozitiilor legale ale statului respectiv, si care au fost exportate ilegal, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani.

(2) Bunurile prevazute la alin. (1) se confisca si vor fi transmise unor institutii specializate, in vederea conservarii si restituirii acestor bunuri statului din al carui patrimoniu cultural fac parte.

(3) In cazul infractiunii prevazute la alin, (1) urmarirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror.

(4) Tentativa se pedepseste."

Art. 71. - Furnizarea de date confidentiale privind patrimoniul cultural national mobil altor persoane fizice sau juridice decat cele prevazute la art. 15 alin. (4) si (5) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda."

Art. 72. - Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridica a patrimoniului cultural in alta, precum si declasarea unui bun cultural mobil, fara respectarea procedurilor prevazute la art. 19 si 20, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

Art. 73. - (1) Efectuarea de catre persoanele fizice sau juridice neautorizate, conform art. 46, a unor detectii sau sapaturi in siturile arheologice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si confiscarea detectoarelor.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 74. - Executarea de catre persoanele fizice, fara acreditare si certificat de libera practica, prevazute la art. 27 alin. (2) si (3), a unor lucrari de conservare sau de restaurare de bunuri culturale mobile clasate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.'

"Art. 75. - Functionarea fara autorizatia prevazuta la art. 27 alin. (4) a laboratoarelor sau atelierelor care executa lucrari de restaurare si conservare a bunurilor culturale mobile clasate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.'

Art. 76. - Topirea sau modificarea, sub orice forma, a bunurilor culturale mobile clasate, care sunt detinute cu orice titlu de Banca Nationala a Romaniei, de Monetaria Statului sau de celelalte banci constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.'

CAPITOLUL 10

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 77. - (1) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Culturii va emite, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor:

a) Normele de clasare a bunurilor culturale mobile;

b) Normele de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

"b1). Normele de conservare si restaurare a bunurilor culturale aflate in colectii publice;"

c) Normele de acreditare a expertilor;

c1). Normele de acreditare a specialistilor;

d) Normele de acreditare a conservatorilor si restauratorilor;

e) Normele privind autorizarea laboratoarelor si a atelierelor de conservare si restaurare;

f) Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;

g) Normele privind comertul cu bunuri culturale mobile.

(2) Normele prevazute la alin. (1) lit. a) - f) vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Normele prevazute la alin. (1) lit. g) vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

"Art. 78. - In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii va institui urmatoarele registre:

a) Registrul expertilor, in care vor fi inscrise persoane acreditate ca experti, pentru domeniile prevazute la art. 3;

b) abrogat

c) Registrul conservatorilor si restauratorilor;

d) Registrul bunurilor culturale distruse, furate, disparute sau exportate legal."

Art. 79. - (1) In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi institutiile publice specializate sunt obligate sa prezinte Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor propuneri in legatura cu clasarea in tezaur a bunurilor culturale mobile detinute.

(2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi

cultele religioase, precum si institutiile publice nespecializate sunt obligate sa depuna la directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national in a caror raza teritoriala isi au sediul inventarul de bunuri culturale mobile detinute, in vederea efectuarii operatiunilor de clasare.

(3) Termenul de finalizare a procedurii de clasare este de 6 luni pentru bunurile culturale mobile prevazute la alin. (1) si (2), care sunt supuse acestei proceduri in primele 9 luni de aplicare a prezentei legi.

Art. 80. - (1) Bunurile culturale mobile depuse in custodia unor institutii publice dupa data de 31 decembrie 1947 vor fi restituite de catre institutiile detinatoare persoanelor fizice si juridice care le-au depus, potrivit dreptului comun, la cererea scrisa a acestora, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor.

(2) Bunurile culturale mobile, preluate inainte de 6 septembrie 1940 de autoritati ale statului nu pot fi revendicate; bunurile culturale mobile preluate ilegal de autoritati ale statului dupa data de 6 septembrie 1940 pot fi revendicate de catre proprietarii de drept si vor fi restituite acestora de catre institutiile care le detin, pe baza unei hotarari judecatoresti definitive. Actiunile in justitie pentru revendicare sunt scutite de taxe judiciare de timbru. Institutiile detinatoare de arhive privind bunurile culturale mobile sunt obligate sa permita accesul la documentele privind provenienta si predarea acestora.

(3) Bunurile culturale mobile clasate, care fac obiectul restituirii in conditiile alin. (2), pot fi transmise proprietarilor de drept numai dupa garantarea in scris, de catre acestia, a respectarii dispozitiilor prezentei legi."

Art. 81. - (1) Operele de arta plastica si fotografica, operele de arta decorativa sau de cult, operele cu caracter etnografic, ale mestesugarilor populari, precum si alte opere create de autori in viata nu pot face obiectul clasarii.

(2) Bunurile culturale prevazute la alin. (1) pot fi exportate definitiv sau temporar fara nici o restrictie.

Art. 82. - In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi declaratiile persoanelor fizice, precum si fisierele alfabetice sau pe domenii, completate ca urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 63/1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural national al Republicii Socialiste Romania, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 137 din 2 noiembrie 1974, abrogata prin Decretul nr.90/1990 privind infiintarea si organizarea Comisiei Muzeelor si Colectiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.20 din 6 februarie 1990, aflate in pastrarea directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national si a Institutului de Memorie Culturala, se inventariaza, se sigileaza si se predau Arhivelor Nationale.

Art. 83. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cadrul Inspectoratului General al Politiei din Ministerul de Interne se organizeaza structuri specializate in prevenirea, descoperirea si urmarirea faptelor ilegale la regimul bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural national mobil.

Art. 84. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Finantelor, cu avizul Ministerului Culturii, va crea, in cadrul Directiei Generale a Vamilor, structuri specializate in prevenirea si combaterea traficului ilegal cu bunuri culturale mobile.

Art. 85. - Ministerul Culturii, Ministerul de Interne si Ministerul Apararii Nationale vor asigura, printr-un program de actiuni coordonate, protectia si integritatea bunurilor culturale mobile clasate, aflate in institutii specializate si nespecializate, in institutii de cult, precum si in colectii private, impotriva riscurilor ce decurg din calamitati naturale, tulburari publice sau conflicte armate.

Art. 86. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La aceeasi data se abroga dispozitiile art. 2 alin. 2, art. 3-5, art. 9, 11 si 12 din Ordonanta Guvernului nr.27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.215 din 28 august 1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.65 din 14 martie 1994, si dispozitiile art. 3 lit. a) si b), art. 4, 6, art. 8 alin. (1) lit. d), art. 9 lit. b) si d), art. 11, 15, 20, 25, art. 27 alin. (1), art. 28 si ale art. 30 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.247 din 31 august 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 41/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.105 din 30 mai 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

ANEXA

CATEGORII DE BUNURI CULTURALE

ce pot face obiectul restituirii, respectiv al recuperarii, in intelesul cap. VIII1 si VIII2

1. Obiecte arheologice mai vechi de 100 de ani, care provin din:

a) descoperiri si sapaturi arheologice, terestre sau subacvatice;

b) situri arheologice;

c) colectii arheologice.

2. Elemente provenite din dezmembrarea unui monument artistic, istoric sau religios, ce constituie parte integranta din acesta, mai vechi de 100 de ani.

3. Picturi sau tablouri realizate integral de mana, in orice tehnica si pe orice tip de suport.

4. Mozaicuri, altele decat cele incluse la pct. 1 sau la pct. 2, si desene realizate integral de mana, in orice tehnica si pe orice tip de suport.

5. Gravuri originale, stampe, serigrafii si litografii, impreuna cu matritele si primele exemplare imprimate ale acestora.

6. Productii originale de arta statuara sau sculpturi si copii executate prin acelasi procedeu ca si originalul, altele decat cele incluse la pct. 1.

7. Fotografii, filme si negativele acestora.

8. Incunabule si manuscrise, inclusiv harti si partituri muzicale, ca exemplare individuale sau in colectii.

9. Carti mai vechi de 100 de ani, ca exemplare izolate sau in colectii.

10. Harti imprimate mai vechi de 200 de ani.

11. Arhive si componente ale acestora, de orice tip, in orice tehnica, avand elemente mai vechi de 50 de ani.

12. a) Colectii si specimene provenind din colectii de zoologie, botanica, mineralogie sau anatomie.

b) Colectii cu semnificatie istorica, paleontologica, etnografica sau numismatica.

13. Mijloace de transport mai vechi de 75 de ani.

14. Orice alt bun cultural mobil neinclus in categoriile prevazute la pct. 1-13, mai vechi de 50 de ani.

Art. II. - In cuprinsul Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagmele directia/directiile judeteana/judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national si directia/directiile judeteana/judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, se vor inlocui cu sintagma servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. III. - In cuprinsul Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii se inlocuieste cu sintagma Institutul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii.

Art. IV. - Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile atr. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor si ale art. 76 alin. (1) din constitutia Romaniei, republicata."

LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001

privind protejarea monumentelor istorice

REPUBLICATA

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 20 noiembrie 2006

*) Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 3 iulie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, iar ulterior a mai fost modificata si completata prin:

- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003;

- Legea nr. 468/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 820 din 19 noiembrie 2003;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.

TITLUL I

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza regimul juridic general al monumentelor istorice.

(2) In sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, constructii si terenuri situate pe teritoriul Romaniei, semnificative pentru istoria, cultura si civilizatia nationala si universala.

(3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevazute in prezenta lege.

(4) Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate in afara granitelor, proprietati ale statului roman, cu respectarea legislatiei statului pe teritoriul caruia se afla.

ART. 2

(1) Monumentele istorice fac parte integranta din patrimoniul cultural national si sunt protejate prin lege.

(2) Activitatile si masurile de protejare a monumentelor istorice se realizeaza in interes public. In conditiile prezentei legi interventiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauza de utilitate publica.

(3) In sensul prezentei legi, prin protejare se intelege ansamblul de masuri cu caracter stiintific, juridic, administrativ, financiar, fiscal si tehnic menite sa asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, inclusiv paza si intretinerea, consolidarea, restaurarea, punerea in valoare a monumentelor istorice si integrarea lor social-economica si culturala in viata colectivitatilor locale.

(4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege masuri stimulative cu caracter economic sau de alta natura.

(5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituti de utilitate publica instituite potrivit legii.

ART. 3

Conform prezentei legi se stabilesc urmatoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran si subacvatic:

a) monument - constructie sau parte de constructie, impreuna cu instalatiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioara sau exterioara care fac parte integranta din acestea, precum si lucrari artistice comemorative, funerare, de for public, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;

b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de constructii urbane sau rurale care impreuna cu terenul aferent formeaza o unitate delimitata topografic ce constituie o marturie cultural-istorica semnificativa din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;

c) sit - teren delimitat topografic cuprinzand acele creatii umane in cadru natural care sunt marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific, tehnic sau al peisajului cultural.

ART. 4

(1) Monumentele istorice apartin fie domeniului public sau privat al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor, fie sunt proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice.

(2) Monumentele istorice proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date in administrare institutiilor publice, pot fi concesionate, date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica sau inchiriate, in conditiile legii, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor sau, dupa caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Monumentele istorice apartinand domeniului privat pot face obiectul circuitului civil in conditiile stabilite prin prezenta lege.

(4) Monumentele istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vandute numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune ale statului roman, prin Ministerul Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa B, ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, potrivit prezentei legi, sub sanctiunea nulitatii absolute a vanzarii.

(5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vanda monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor instiintarea privind intentia de vanzare, insotita de documentatia stabilita prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(6) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor transmit Ministerului Culturii si Cultelor instiintarea, documentatia si propunerea de raspuns, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora.

(7) Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune al statului este de maximum 25 de zile de la data inregistrarii instiintarii, documentatiei si a propunerii de raspuns la Ministerul Culturii si Cultelor sau, dupa caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor; titularii dreptului de preemtiune vor prevedea in bugetul propriu sumele necesare destinate exercitarii dreptului de preemtiune; valoarea de achizitionare se negociaza cu vanzatorul.

(8) In cazul in care Ministerul Culturii si Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor nu isi exercita dreptul de preemtiune in termenul prevazut la alin. (7), acest drept se transfera autoritatilor publice locale, care il pot exercita in maximum 15 zile.

(9) Comunicarile privind neexercitarea dreptului de preemtiune au termen de valabilitate pentru intregul an calendaristic in care au fost emise, inclusiv pentru situatiile in care monumentul istoric este vandut de mai multe ori.

(10) In conditiile legii, in vederea protejarii monumentelor istorice se poate proceda, in cazuri extreme, la stramutarea acestora.

(11) Monumentele istorice care se afla pe teritoriul Romaniei si care sunt proprietatea altor state sunt protejate in conditiile prezentei legi.

ART. 5

In actele de instrainare, concesionare, inchiriere, dare in administrare sau dare in folosinta gratuita a monumentelor istorice se va mentiona regimul de monument istoric al imobilelor si obligatia protejarii acestora potrivit prezentei legi.

ART. 6

(1) Paza, intretinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea si punerea in valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, dupa caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) In cazul in care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obligatiile decurgand din prezenta lege revin autoritatii administratiei publice locale din unitatea administrativa pe al carei teritoriu este situat monumentul istoric sau autoritatilor administratiei publice centrale.

ART. 7

(1) Statul garanteaza si asigura protejarea monumentelor istorice in conditiile stabilite prin prezenta lege.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care elaboreaza strategiile si normele specifice de protejare a monumentelor istorice, urmareste si asigura aplicarea lor.

(3) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate, institutiile de specialitate subordonate acestora si autoritatile administratiei publice locale colaboreaza si raspund, dupa caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice.

(4) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate si institutiile din subordinea acestora, precum si autoritatile administratiei publice locale coopereaza cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu detinatorii si administratorii acestora, precum si cu institutiile publice si organizatiile neguvernamentale din domeniul protejarii monumentelor istorice si ii sprijina in conditiile legii.

TITLUL II

Protejarea monumentelor istorice

CAP. 1

Monumentele istorice

ART. 8

(1) Monumentele istorice se claseaza astfel:

a) in grupa A - monumentele istorice de valoare nationala si universala;

b) in grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

(2) Clasarea monumentelor istorice in grupe se face prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevazute de prezenta lege.

(3) Monumentele istorice clasate in grupele prevazute la alin. (1) si zonele de protectie a acestora, aflate in proprietate publica, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public national sau local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv prin hotarare a consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

ART. 9

(1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie, delimitata pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, in functie de trama stradala, relief si caracteristicile monumentului istoric, dupa caz, prin care se asigura conservarea integrata si punerea in valoare a monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural.

(2) Delimitarea si instituirea zonei de protectie se realizeaza, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, in conditiile legii.

(3) Autoritatile publice locale competente vor include in planurile urbanistice si in regulamentele aferente zonele de protectie delimitate conform alin. (2).(4) In zona de protectie pot fi instituite servituti de utilitate publica si reglementari speciale de construire prin planurile si regulamentele de urbanism aprobate si avizate conform legii.

(5) In zonele de protectie a monumentelor istorice care sunt lacasuri de cult este interzisa desfasurarea in aer liber, in perioada in care in cadrul acestora se desfasoara serviciu religios, a unor manifestari care, prin poluarea sonora sau vizuala pe care o produc, pot impieta asupra desfasurarii serviciului religios.

(6) Prin exceptie, se pot organiza manifestari de genul celor prevazute la alin. (5), cu acordul autoritatii religioase care administreaza lacasul, in conditii care sa nu impieteze asupra desfasurarii serviciului religios.

ART. 10

(1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare.

(2) Protejarea monumentelor istorice este parte componenta a strategiilor de dezvoltare durabila economico-sociala, turistica, urbanistica si de amenajare a teritoriului, la nivel national si local.

(3) Exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice si a zonelor de protectie a acestora sau instituirea unor servituti poate fi initiata si aplicata numai cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(4) Aplicarea de servituti care au drept consecinta desfiintarea, distrugerea partiala sau degradarea monumentelor istorice si a zonelor lor de protectie este interzisa.

ART. 11

(1) Orice interventie asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor din zona lor de protectie, precum si orice modificare a situatiei juridice a monumentelor istorice se fac numai in conditiile stabilite prin prezenta lege.

(2) Desfiintarea, distrugerea partiala sau totala, profanarea, precum si degradarea monumentelor istorice sunt interzise si se sanctioneaza conform legii.

CAP. 2

Inventarierea si clasarea monumentelor istorice

ART. 12

(1) Inventarierea monumentelor istorice reprezinta actiunea de strangere a totalitatii informatiilor, documentelor, studiilor, cercetarilor si a documentatiilor cu privire la identificarea imobilelor susceptibile de a dobandi calitatea de monument istoric, a imobilelor clasate ca monumente istorice, a monumentelor istorice declasate, precum si a celor distruse sau disparute.

(2) Inventarul monumentelor istorice reprezinta o baza de date, actualizata permanent prin operatiunile necesare de corelare, in vederea asigurarii unei informari permanente si exacte in legatura cu situatia imobilelor monumente istorice.

(3) Clasarea este procedura prin care se confera regim de monument istoric unui bun imobil conform art. 8.

(4) Inventarierea si clasarea se realizeaza potrivit dispozitiilor prevazute de prezenta lege si in conformitate cu normele metodologice de inventariere si clasare a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autoritatile si institutiile publice competente comunica serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, la solicitarea acestora, date privind situatia juridica a imobilelor.

ART. 13

(1) Procedura de clasare se declanseaza de catre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, astfel:

1. din oficiu, in urmatoarele situatii:

a) pentru bunurile imobile aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

b) pentru bunurile imobile aflate in proprietatea cultelor religioase;

c) pentru bunurile imobile descoperite intamplator sau in cadrul unor cercetari arheologice sistematice;

2. la cererea sau, dupa caz, la propunerea:

a) proprietarului bunului imobil;

b) primarului localitatii, a consiliului local sau judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe al carui teritoriu administrativ se afla bunul imobil in cauza;

c) Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Nationale de Arheologie sau a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor;

d) asociatiilor si fundatiilor legal constituite, cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice;

e) institutiilor publice cu atributii in domeniu.

(2) Dosarul de clasare sau de declasare este intocmit de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, de regula, prin experti autorizati sau specialisti atestati inscrisi in registrele Ministerului Culturii si Cultelor si se inainteaza compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor, care il analizeaza si il prezinta, dupa caz, Comisiei Nationale de Arheologie si/sau Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice spre analiza si propuneri. Secretarul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice elaboreaza proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care il inainteaza ministrului culturii si cultelor spre aprobare.

(3) Bunul imobil se claseaza prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Comunicarea de clasare sau de declasare, respectiv, dupa caz, raspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea, se comunica proprietarului si titularilor altor drepturi reale, precum si autoritatii administratiei publice locale de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii lor de la Ministerul Culturii si Cultelor sau de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa caz.

ART. 14

(1) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor au obligatia de a comunica de indata proprietarului, titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil declansarea procedurii de clasare sau de declasare.

(2) De la data comunicarii catre proprietar sau catre titularul altor drepturi reale a declansarii procedurii de clasare si pana la publicarea ordinului de clasare sau pana la comunicarea neclasarii, dupa caz, dar nu mai mult de 12 luni, bunului imobil in cauza i se aplica regimul juridic al monumentelor istorice.

ART. 15

(1) Comunicarea de clasare, de declasare sau raspunsul privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul bunului imobil in cauza la Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data comunicarii; contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.

(2) In cazul in care prin votul a doua treimi din numarul membrilor Comisia Nationala a Monumentelor Istorice sustine hotararea initiala de clasare sau de neclasare, ministrul culturii si cultelor este indreptatit sa respinga contestatia.

(3) In cazul in care contestatarul nu este multumit de raspunsul primit, acesta se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

(4) In cazul in care ordinul de clasare a fost contestat in conditiile legii, acesta ramane definitiv dupa epuizarea cailor de atac.

(5) In cazul in care ordinul de clasare nu este contestat in conditiile legii, acesta ramane definitiv dupa 30 de zile de la comunicarea lui in scris proprietarului si autoritatilor administratiei publice locale.

(6) La data ramanerii definitive a comunicarii de declasare sau de la data comunicarii raspunsului privind neclasarea, regimul de monument istoric al bunului inceteaza, iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu poate interveni inainte de 3 ani, in absenta descoperirii unor elemente noi care sa o justifice.

(7) In situatia introducerii unei actiuni in contencios administrativ impotriva ordinului de clasare sau a comunicarii declansarii procedurii de clasare, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, asupra bunului imobil in cauza se aplica regimul juridic al monumentelor istorice.

ART. 16

(1) Ordinul de clasare sau de declasare se publica, prin grija Ministerului Culturii si Cultelor, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva.

(2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se inscrie de catre proprietar, fara taxa, in Cartea funciara, in termen de 30 de zile de la data publicarii ordinului de clasare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 17

(1) In termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului de clasare, directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmesc si comunica proprietarului actul prin care sunt precizate conditiile si regulile de utilizare sau de exploatare si de intretinere a bunului imobil in cauza, denumit Obligatia privind folosinta monumentului istoric, care insoteste actele de proprietate, de concesiune sau de inchiriere pe tot parcursul existentei imobilului in cauza.

(2) Metodologia de intocmire si continutul Obligatiei privind folosinta monumentului istoric se aproba in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Obligatia privind folosinta monumentului istoric este servitute constituita in folosul imobilului si se inscrie in Cartea funciara de catre proprietar in termen de 30 de zile de la data comunicarii ei.

ART. 18

(1) Monumentele istorice, zonele de protectie si zonele construite protejate, definite potrivit legii, se evidentiaza in planurile de amenajare a teritoriului si in planurile urbanistice ale unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) In conditiile legii si in baza avizului Ministerului Culturii si Cultelor, in scopul protejarii valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autoritatile publice locale pot institui servituti, pot interzice desfiintarea sau modificarea constructiilor.

(3) Calitatea de monument istoric, precum si cea de zona construita protejata, de oras istoric sau de sat istoric se marcheaza printr-un insemn distinctiv amplasat de reprezentantii primariilor pe monumentul istoric, la intrarea in zona construita protejata sau in orasul istoric ori satul istoric, dupa caz, in conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor. Costul insemnelor distinctive se suporta de catre autoritatile publice locale.

ART. 19

(1) In sensul prezentei legi, prin declasare se intelege radierea din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau a unei parti din acesta, prin mentionarea in lista a ordinului de declasare.

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor comunica proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra monumentului istoric declasat, dupa caz, in maximum 5 zile de la publicarea ordinului de declasare, efectuarea radierii.

(3) Declasarea monumentelor istorice urmeaza aceeasi procedura ca cea prevazuta pentru clasare. Ea este declansata din oficiu in oricare dintre situatiile urmatoare:

a) descarcarea de sarcina arheologica, in cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Nationale de Arheologie;

b) disparitia monumentului istoric;

c) constatarea pierderii calitatii de monument istoric a imobilului.

(4) Erorile materiale din Lista monumentelor istorice pot fi indreptate din oficiu sau in urma solicitarii oricarei persoane interesate.

ART. 20

Schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice se face potrivit procedurii prevazute pentru clasare.

ART. 21

(1) Clasarea de urgenta este procedura exceptionala prin care un bun imobil aflat in pericol iminent de distrugere sau de alterare fizica este clasat in grupa A sau B, dupa caz, in vederea luarii masurilor urgente necesare pentru salvarea sa.

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor pot declansa procedura de clasare de urgenta, din oficiu sau la solicitarea oricarei persoane interesate.

(3) Declansarea procedurii de clasare de urgenta se efectueaza in maximum 3 zile de la identificarea situatiei imobilului sau inregistrarea solicitarii privind situatia imobilului, pe baza notei de constatare elaborate de delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor, al muzeului judetean, respectiv al muzeului municipiului Bucuresti, sau al autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz.

(4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor comunica imediat in scris proprietarului bunului imobil declansarea procedurii de clasare de urgenta a imobilului in Lista monumentelor istorice. De la data comunicarii declansarii procedurii de clasare de urgenta pana la finalizarea procedurii, imobilului i se aplica regimul juridic al monumentelor istorice.

(5) Impotriva declansarii procedurii de clasare de urgenta sau a ordinului de clasare de urgenta, proprietarul se poate adresa instantei de contencios administrativ.

(6) Pana la solutionarea litigiului, bunului imobil in cauza i se aplica regimul juridic al monumentelor istorice.

(7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, proprietarii imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgenta vor transmite acestora documentele necesare completarii dosarului de clasare.

ART. 22

(1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate in grupa A sau B si se intocmeste de Institutul National al Monumentelor Istorice.

(2) Lista monumentelor istorice se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se actualizeaza la fiecare 5 ani.

(3) Lista monumentelor istorice sta la baza intocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, a planurilor de amenajare a teritoriului si a planurilor urbanistice.

CAP. 3

Interventii asupra monumentelor istorice

ART. 23

(1) Interventiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza si cu respectarea avizului emis de catre Ministerul Culturii si Cultelor sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) In sensul prezentei legi, interventiile ce se efectueaza asupra monumentelor istorice sunt:

a) toate lucrarile de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajari peisagistice si de punere in valoare, care modifica substanta sau aspectul monumentelor istorice;

b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

c) amplasarea definitiva sau temporara de imprejmuiri, constructii de protectie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de insemne pe si in monumente istorice;

d) schimbari ale functiunii sau destinatiei monumentelor istorice, inclusiv schimbarile temporare;

e) stramutarea monumentelor istorice;

f) amenajari de cai de acces, pietonale si carosabile, utilitati anexe, indicatoare, inclusiv in zonele de protectie a monumentelor istorice.

(3) Autorizatia de construire, autorizatia de desfiintare, precum si autorizatiile referitoare la interventiile prevazute la alin. (2) se elibereaza numai pe baza si in conformitate cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor sau, dupa caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si cu celelalte avize, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

(4) Autorizatiile prevazute la alin. (3), emise fara avizul institutiilor abilitate prin lege si fara respectarea conditiilor acestora, sunt nule de drept.

(5) Obligatia privind folosinta monumentului istoric face parte integranta din Cartea tehnica a constructiei. In situatia in care aceasta nu exista, Obligatia privind folosinta monumentului istoric tine locul documentatiei tehnice de utilizare a bunului imobil, in conditiile legii.

ART. 24

(1) Interventiile care se efectueaza asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se afla in zone de protectie a monumentelor istorice sau in zone construite protejate se autorizeaza pe baza avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau, dupa caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si a celorlalte avize, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

(2) Toate interventiile care se efectueaza asupra monumentelor istorice, altele decat cele de schimbare a functiunii sau a destinatiei, de intretinere sau de reparatii curente, indiferent de sursa lor de finantare si de regimul de proprietate a imobilului, se fac sub inspectia si controlul propriu ale Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, cu personal atestat, in conditiile legii.

(3) In conditiile legii, in cazul realizarii de lucrari neautorizate, fara avize sau care incalca avizele de specialitate, personalul de inspectie abilitat are dreptul sa intrerupa lucrarile pana la intrarea in legalitate, sa aplice sanctiuni si, dupa caz, sa dispuna revenirea la situatia initiala si sa sesizeze organele de cercetare penala.

(4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnica a proiectelor si dirigentarea lucrarilor se efectueaza numai de experti si/sau specialisti atestati de catre Ministerul Culturii si Cultelor, cu respectarea exigentelor specifice domeniului monumentelor istorice si a cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii.

(5) Protejarea si conservarea monumentelor istorice reprezentand descoperiri arheologice ramase decopertate se fac, in conditiile legii, de catre investitori, sub coordonarea responsabilului stiintific al santierului si a institutiei organizatoare.

TITLUL III

Institutii si organisme de specialitate cu atributii in protejarea monumentelor istorice

CAP.I, Institutii

ART. 25

(1) Ministerul Culturii si Cultelor elaboreaza si asigura aplicarea strategiei nationale si urmareste respectarea prevederilor legale si a normelor si metodologiilor din domeniul protejarii monumentelor istorice.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor asigura indeplinirea angajamentelor statului asumate prin conventiile internationale referitoare la protectia monumentelor istorice, la care Romania este parte.

(3) Ministerul Culturii si Cultelor reprezinta statul in relatia cu proprietarii de monumente istorice si cu titularii altor drepturi reale asupra acestora.

(4) Pentru indeplinirea atributiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor organizeaza compartimente de specialitate in aparatul propriu, precum si institutii subordonate, avand drept atributii activitatile de cercetare, inventariere, avizare, inspectie si control, conservare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice.

ART. 26

(1) In vederea protejarii monumentelor istorice Ministerul Culturii si Cultelor indeplineste, direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte institutii publice subordonate, urmatoarele atributii:

1. organizeaza sistemul national de cercetare, inventariere, clasare a monumentelor istorice, de elaborare a reglementarilor din domeniu, de inspectie si control al monumentelor istorice;

2. avizeaza reglementarile, normele si metodologiile cu aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice, in cazul in care acestea sunt elaborate de alte autoritati decat Ministerul Culturii si Cultelor;

3. confera, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, regimul de monument istoric;

4. publica Lista monumentelor istorice, intocmita de Institutul National al Monumentelor Istorice, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si o actualizeaza, potrivit legii, la fiecare 5 ani;

5. face propuneri pentru cuprinderea in proiectul bugetului de stat a sumelor necesare in vederea finantarii cheltuielilor pentru protejarea monumentelor istorice;

6. emite avizele necesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire pentru lucrarile si interventiile asupra monumentelor istorice;

7. emite avizul privind regulamentele de constructie din zonele de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate;

8. emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-stiintifica pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice sau a zonelor construite protejate, ale sectiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului si planurilor urbanistice, precum si pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice;

9. emite avizul pentru Planul de amenajare a teritoriului national - sectiunea 'Zone construite protejate', precum si pentru sectiunile de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate;

10. emite avizele pentru sectiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unitatilor administrativ-teritoriale, planurile urbanistice zonale, precum si din planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate;

11. emite avizele pentru interventii asupra imobilelor situate in zonele de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate conform pct. 7;

12. initiaza, atunci cand este necesar, sau solicita consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice, in vederea salvarii acestora de la distrugere si degradare;

13. coordoneaza, prin diriginti de specialitate ai Oficiului National al Monumentelor Istorice, atestati de Ministerul Culturii si Cultelor, lucrarile de conservare, consolidare si restaurare a monumentelor istorice, atunci cand interventiile sunt finantate total sau partial din fondurile alocate de Ministerul Culturii si Cultelor;

14. asigura inspectia si controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de conservare si respectarea avizelor de specialitate emise, precum si controlul propriu al santierelor avand drept obiect monumentele istorice, indiferent de regimul de proprietate si de grupa monumentului istoric, de natura operatiunilor si de sursa lor de finantare;

15. constata contraventii si aplica sanctiuni prin imputernicitii sai si ia masurile corespunzatoare de sesizare a organelor de cercetare penala, in cazul infractiunilor;

16. instituie, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Registrul specialistilor, Registrul expertilor si verificatorilor tehnici, precum si Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice;

17. emite atestate pentru specialistii si expertii in domeniul protejarii monumentelor istorice, in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

18. reglementeaza pentru domeniul monumentelor istorice functionarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetari, proiectarea si executarea de lucrari la monumente istorice, in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

19. avizeaza reglementarile, normele si metodologiile elaborate de autoritatile si institutiile publice abilitate, privind:

a) organizarea si functionarea sistemului national de educatie, formare, specializare si perfectionare a specialistilor din domeniul protejarii monumentelor istorice;

b) prevenirea si stingerea incendiilor la monumente istorice;

c) masurile de protectie speciala a monumentelor istorice in caz de conflict armat, de protectie impotriva actelor de terorism sau in situatii de urgenta;

d) stabilirea planurilor si masurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de calamitati sau dezastre naturale la monumente istorice;

e) inlaturarea sau diminuarea factorilor poluanti la monumente istorice si in zonele de protectie a acestora;

f) elaborarea cadastrului monumentelor istorice;

20. avizeaza folosirea materialelor, tehnicilor si tehnologiilor noi pentru restaurarea monumentelor istorice;

21. sustine, in conditiile legii, programe si proiecte de revitalizare si punere in valoare a monumentelor istorice, hotaraste strategii si cofinanteaza programe si publicatii pentru animarea culturala si stimularea interesului public fata de monumentele istorice;

22. instituie si controleaza amplasarea insemnului distinctiv care atesta regimul de monument istoric al unui bun imobil, in vederea protejarii sale in timp de pace sau de conflict armat;

23. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale, in conditiile legii, la realizarea de programe si proiecte de protejare a monumentelor istorice;

24. asigura functionarea, logistica, secretariatul si sediul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, pentru comisiile regionale ale monumentelor istorice;

25. colaboreaza cu organismele internationale interesate si participa, in cooperare cu acestea, la finantarea programelor de protejare a monumentelor istorice, inclusiv a celor inscrise in Lista Patrimoniului Mondial;

26. exercita, in numele statului, dreptul de preemtiune asupra monumentelor istorice clasate in grupa A;

27. initiaza, la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, dupa caz, a Comisiei Nationale de Arheologie, proiecte de hotarare a Guvernului privind acordarea statutului de oras istoric sau sat istoric;

28. finanteaza editarea si publicarea Revistei monumentelor istorice si a Buletinului monumentelor istorice.

(2) In situatii de urgenta, stari potential generatoare de situatii de urgenta, situatii care privesc siguranta nationala sau in alte situatii exceptionale, Ministerul Culturii si Cultelor poate emite avize de urgenta pentru interventii asupra monumentelor istorice, fara consultarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau, dupa caz, a Comisiei Nationale de Arheologie, cu conditia ca interventiile sa fie reversibile.

(3) Pentru eliberarea avizelor prevazute la alin. (1) pct. 6 - 10 nu se percep taxe sau tarife.

(4) Pentru eliberarea atestatelor, avizelor si autorizatiilor prevazute la alin. (1) pct. 11, 17 si 18 se percep taxe si tarife, care se fac venit la Ministerul Culturii si Cultelor sau la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si se gestioneaza in regim extrabugetar, in conditiile legii, exclusiv pentru actiuni, proiecte si programe in domeniul monumentelor istorice.

(5) Nivelul taxelor si tarifelor care se percep potrivit alin. (3) se stabileste prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

ART. 27

(1) Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National se reorganizeaza in Institutul National al Monumentelor Istorice ca institutie publica in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, finantat de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.

(2) Organizarea si functionarea Institutului National al Monumentelor Istorice se fac prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, fara a afecta exercitiul financiar curent.

(3) Principalele atributii ale Institutului National al Monumentelor Istorice sunt:

a) actualizarea inventarului monumentelor istorice;

b) actualizarea periodica a Listei monumentelor istorice;

c) elaborarea normelor si metodologiilor specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

d) elaborarea dosarelor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse in Lista Patrimoniului Mondial;

e) gestionarea, in conditiile legii, a fondurilor destinate inventarierii, elaborarii normelor si metodologiilor pentru monumente istorice, investigatiilor, proiectelor-pilot, expertizelor tehnice, cercetarilor si studiilor specifice;

f) administrarea inventarului si fondului documentar al monumentelor istorice - care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic si biblioteca monumentelor istorice - care sunt proprietatea publica a statului roman;

g) coordonarea activitatii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara privind realizarea inventarului si a cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, care au obligatia includerii monumentelor istorice in planurile cadastrale si in hartile topografice;

h) editarea Revistei monumentelor istorice si a Buletinului monumentelor istorice, precum si a altor publicatii de specialitate, pe orice tip de suport;

i) colaborarea cu Oficiul National al Monumentelor Istorice pentru completarea inventarului, editarea unor publicatii de specialitate si pentru punerea in valoare a monumentelor istorice;

j) elaborarea si actualizarea Listei monumentelor istorice distruse sau disparute;

k) gestionarea Registrului specialistilor, Registrului expertilor si verificatorilor tehnici, precum si a procedurilor si mecanismelor de atestare si inscriere in acestea in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

l) constituirea si actualizarea Registrului zonelor construite protejate.

(4) Institutul National al Monumentelor Istorice organizeaza si realizeaza si alte activitati aducatoare de venituri, specifice atributiilor sale, conform prevederilor legale, inclusiv prin incheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, venituri pe care le gestioneaza in regim extrabugetar.

(5) Institutul National al Monumentelor Istorice preia in administrare la data infiintarii sale intreaga documentatie a institutiilor care au functionat anterior in domeniul monumentelor istorice: Comisia Monumentelor Istorice, Directia Monumentelor Istorice, Directia Monumentelor Istorice si de Arta, Directia Patrimoniului Cultural National, Directia Economica si a Patrimoniului Cultural National, Directia Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice, Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National.

(6) Institutul National al Monumentelor Istorice dezvolta inventarul si fondul documentar al monumentelor istorice, inclusiv prin achizitii.

(7) Institutiile publice cu atributii in domeniu colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si cu Institutul National al Monumentelor Istorice pentru actualizarea inventarului si fondului documentar al monumentelor istorice si transmit acestora, la cerere, copii de pe documentele, studiile, cercetarile si publicatiile privind monumentele istorice de care dispun.

ART. 28

(1) Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului se reorganizeaza in Oficiul National al Monumentelor Istorice, ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, finantat din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

(2) Organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice se fac prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, fara a afecta exercitiul financiar in curs.

(3) Principalele atributii ale Oficiului National al Monumentelor Istorice sunt:

a) gestionarea, in conditiile legii, a fondurilor destinate cercetarii, expertizarii si executarii lucrarilor de consolidare-restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice finantate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si incredintate prin transfer Oficiului National al Monumentelor Istorice;

b) fundamentarea, in conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotarare a Guvernului, a necesarului de credite; propunerea prioritatilor si evaluarea documentatiilor prezentate de persoanele de drept privat in vederea obtinerii de credite fara dobanda, cu dobanda redusa sau cu dobanda pietei, pentru efectuarea de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute;

c) gestionarea, prin acordarea de credite in conformitate cu prevederile lit. b), in regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum si din alte surse cu aceeasi destinatie, obtinute in conditiile legii; sumele incasate din rambursari de credite si plati din dobanzi se utilizeaza in sistem revolving, cu acelasi scop;

d) administrarea, in numele Ministerului Culturii si Cultelor, a monumentelor istorice intrate cu orice titlu in proprietatea statului, altele decat cele administrate de alte institutii publice; propunerea eficientizarii acestora prin promovarea de proiecte si programe de revitalizare, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare in folosinta gratuita ori inchiriere, in conditiile legii;

e) predarea documentatiilor pentru monumentele istorice la care au fost efectuate lucrari si receptii finale Institutului National al Monumentelor Istorice, pentru actualizarea inventarului monumentelor istorice si arhivare;

f) punerea la dispozitie Institutului National al Monumentelor Istorice a documentelor si informatiilor detinute, necesare actualizarii inventarului monumentelor istorice;

g) elaborarea reglementarilor, normelor si metodologiilor specifice domeniului protejarii monumentelor istorice privind continutul-cadru al documentatiilor, tarifarea acestora, executarea lucrarilor, organizarea achizitiilor publice, contractarea si decontarea lucrarilor;

h) editarea pe orice tip de suport si comercializarea materialelor privind protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice;

i) organizarea si realizarea altor activitati specifice atributiilor sale, aducatoare de venituri, conform prevederilor legale, inclusiv prin incheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe care le gestioneaza in regim extrabugetar;

j) gestionarea Registrului operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice, precum si a procedurilor si mecanismelor de atestare si inscriere in acesta, in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(4) Oficiul National al Monumentelor Istorice preia la data infiintarii sale intreaga baza materiala de executie, bunuri mobile si imobile, care au apartinut institutiilor cu activitate in domeniu - Directia Patrimoniului Cultural National, Directia Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice, Centrul pentru Administrarea si Protectia Patrimoniului Cultural, respectiv Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului.

ART. 29

In vederea realizarii masurilor de protejare a monumentelor istorice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se infiinteaza si se stabilesc atributiile Serviciului monumentelor istorice, incadrat cu personal specializat in domeniu.

CAP. 2, Organisme de specialitate

ART. 30

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se reorganizeaza Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, organism stiintific de specialitate, fara personalitate juridica, cu rol consultativ in domeniul protejarii monumentelor istorice, care functioneaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor.

(2) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice propune strategiile si avizarea metodologiilor, normativelor si masurilor tehnico-stiintifice din domeniul protejarii monumentelor istorice.

(3) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este formata din 21 de membri, personalitati, specialisti si experti atestati in domeniul protejarii monumentelor istorice.

(4) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este compusa din 21 de membri, este condusa de un presedinte si 4 vicepresedinti si functioneaza in baza propriului regulament de organizare si functionare.

(5) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sunt numiti de ministrul culturii si cultelor la propunerea:

a) Academiei Romane - 2 membri;

b) Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - un membru;

c) Ministerului Educatiei si Cercetarii - 2 membri;

d) organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice - un membru;

e) Ministerului Culturii si Cultelor - 15 membri, dintre care 8 propusi de comisiile regionale ale monumentelor istorice.

(6) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(7) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice poate alege ca membri de onoare ai sai specialisti din tara sau din strainatate, personalitati stiintifice de recunoastere internationala din domeniul cercetarii si protejarii monumentelor istorice; acestia sunt propusi de presedinte si sunt validati cu votul majoritatii simple a comisiei.

(8) Ministerul Culturii si Cultelor asigura mijloacele materiale si financiare necesare pentru functionarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

ART. 31

(1) Independenta membrilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice in adoptarea propunerilor comisiei este garantata prin prezenta lege.

(2) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice isi desfasoara activitatea prin lucrari in plen, in cadrul Biroului comisiei si pe sectiuni de specialitate.

(3) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice se constituie din 4 sectiuni pe domenii, conduse fiecare de un presedinte ales din randul membrilor acestora pentru un mandat de 5 ani; presedintii de sectiuni devin vicepresedinti ai Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

(4) Presedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(5) Presedintele impreuna cu vicepresedintii si secretarul formeaza Biroul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

(6) Deciziile Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ale sectiunilor si ale Biroului Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice se iau de regula cu majoritatea simpla a voturilor, cu exceptia cazurilor prevazute in prezenta lege.

ART. 32

(1) Presedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice conduce activitatea acesteia si o reprezinta pe plan national si international; presedintele si vicepresedintii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice fac parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Monumentelor Istorice.

(2) Functia de secretar al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este indeplinita de seful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Functiile de secretari ai sectiunilor de specialitate ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sunt indeplinite de specialisti din cadrul compartimentului se specialitate al Ministerului Culturii si Cultelor.

ART. 33

(1) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice are urmatoarele atributii:

a) propune aprobarea strategiei nationale privind protejarea monumentelor istorice, elaborata de Institutul National al Monumentelor Istorice;

b) formuleaza prioritatile privind lucrarile si masurile necesare pentru asigurarea protejarii monumentelor istorice, indiferent de situatia lor juridica si de sursa de finantare;

c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, a metodologiilor, normelor, normativelor si reglementarilor din domeniul protejarii monumentelor istorice, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor sau de institutiile specializate din subordinea acestuia;

d) propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea si schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice;

e) propune criteriile de atestare a specialistilor si expertilor din domeniul protejarii monumentelor istorice, precum si criteriile de reglementare a activitatii operatorilor economici cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice;

f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea 'Zone construite protejate';

g) propune avizarea pentru sectiunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone construite protejate;

h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-stiintifica pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice clasate in grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate in grupa A, ale sectiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului si planurile urbanistice, precum si pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate in grupa A;

i) propune avizul pentru studiile de fundamentare si sectiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unitatilor administrativ-teritoriale si din planurile urbanistice zonale, precum si pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate in grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate in grupa A;

j) propune avizul pentru documentatiile privind interventiile asupra monumentelor istorice sau inscriptionarea monumentelor istorice, avand la baza texte avizate de organisme sau institutii stiintifice de specialitate;

k) propune avizul pentru interventii asupra imobilelor situate in zonele de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7;

l) propune monumente istorice pentru a fi incluse in Lista patrimoniului cultural si natural mondial, precum si in Lista patrimoniului mondial in pericol, elaborate de UNESCO;

m) propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici si tehnologii noi pentru restaurarea monumentelor istorice, in baza documentatiilor de specialitate;

n) propune programe de pregatire a specialistilor, precum si planuri-cadru de invatamant, de formare si specializare in domeniul protejarii monumentelor istorice.

(2) Atributiile Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, mentionate la alin. (1) lit. d), g), j) si k), pot fi delegate comisiilor regionale ale monumentelor istorice, in conditiile stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

(3) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si ai comisiilor zonale ale monumentelor istorice primesc o indemnizatie lunara, pentru lunile in care comisiile se intrunesc, reprezentand 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat, la care se adauga decontarea cheltuielilor de participare la lucrarile comisiilor.

ART. 34

(1) Comisiile regionale ale monumentelor istorice se reorganizeaza in comisii zonale ale monumentelor istorice pe langa serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca organisme stiintifice de specialitate descentralizate ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, fara personalitate juridica, cu rol consultativ in domeniul protejarii monumentelor istorice.

(2) Numarul, teritoriul de competenta, organizarea si functionarea comisiilor zonale ale monumentelor istorice sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au cate 9 membri, iar presedintii acestora sunt membri ai Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

(4) Componenta comisiilor zonale ale monumentelor istorice se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor la propunerea compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor. In cadrul acestora vor fi inclusi arhitectii sefi ai judetelor, respectiv arhitectul sef al municipiului Bucuresti.

(5) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au urmatoarele atributii:

a) fundamenteaza si propun elementele specifice strategiei regionale privind protejarea monumentelor istorice;

b) formuleaza prioritatile pentru protejarea monumentelor istorice in plan regional, in vederea evaluarii si asigurarii fondurilor necesare;

c) analizeaza si propun Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice clasarea sau declasarea monumentelor istorice din regiunile lor de competenta in grupa A sau B, dupa caz;

d) propun avizul privind documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea si reglementarea construirii zonelor de protectie a monumentelor istorice clasate in grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate in grupa B;

e) propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale ale localitatilor care cuprind monumente istorice clasate in grupa B;

f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu si a proiectelor de executie in zonele de protectie a monumentelor istorice din grupa A si in zonele protejate cu monumente istorice clasate in grupa A, pentru care exista reglementari avizate de Ministerul Culturii si Cultelor;

g) propun avizul privind documentatiile tehnice care cuprind lucrari de cercetare, investigatii, expertize tehnice, proiecte tehnice si detalii de executie pentru monumentele istorice clasate in grupa B;

h) propun avizul privind documentatiile pentru lucrari de intretinere si reparatii curente la monumentele istorice clasate in grupa A, care nu aduc modificari de arhitectura ori ale componentelor artistice, in conditiile in care lucrarile se executa cu materiale si tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric;

i) indeplinesc alte atributii date in competenta, potrivit dispozitiilor prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

ART. 35

(1) In cadrul Ministerului Culturii si Cultelor se constituie, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, un colectiv de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice.

(2) Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are urmatoarele atributii:

a) controleaza, in conditiile legii, documentele si documentatiile de orice fel privind conservarea, restaurarea si protejarea monumentelor istorice;

b) constata incalcarea prevederilor legale in domeniul conservarii, restaurarii si protejarii monumentelor istorice si propune luarea masurilor legale ce se impun;

c) are acces, in conditiile legii, la orice monument istoric, precum si pe santierele de cercetare sau de conservare-restaurare a monumentelor istorice; in acest scop, organele abilitate ale statului au obligatia sa sprijine personalul colectivului in exercitarea atributiilor;

d) face propuneri de sanctionare, in conditiile legii, a abaterilor constatate.

(3) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (2), colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are dreptul sa solicite si sa primeasca informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana fizica sau juridica, aceasta avand obligatia de a da curs solicitarii in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii cererii.

TITLUL IV

Responsabilitatile proprietarilor de monumente istorice si ale autoritatilor administratiei publice locale

CAP. 1

Obligatiile si drepturile proprietarilor de monumente istorice

ART. 36

(1) In scopul protejarii monumentelor istorice proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligati:

a) sa intretina, sa foloseasca si sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi si a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, conform art. 17;

b) sa asigure paza, integritatea si protectia monumentelor istorice, sa ia masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, reparatii curente si de intretinere a acestora in conditiile legii;

c) sa instiinteze de urgenta, in scris, directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si primarul orasului ori al comunei respective despre orice modificari sau degradari in starea fizica a monumentelor istorice detinute si aflate in teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;

d) sa instiinteze de urgenta, in scris, directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si primarul orasului sau al comunei respective despre descoperirea intamplatoare a oricaror constructii, elemente de constructii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior, asigurand pastrarea descoperirilor in conditiile legii, pana la sosirea delegatului institutiei de specialitate, dar nu pentru mai mult de 15 zile;

e) sa asigure, in conditiile legii, accesul specialistilor desemnati de Ministerul Culturii si Cultelor sau de directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, in vederea constatarii starii de conservare sau pentru efectuarea de cercetari, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice si pentru operatiunile de evidenta;

f) in cazul in care solicita descarcarea imobilului de sarcina arheologica, sa finanteze sapatura, cercetarea arheologica, elaborarea documentatiei aferente, conservarea si protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuarii cercetarii arheologice;

g) sa obtina avizele prevazute de lege pentru toate interventiile prevazute la art. 23;

h) sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, precum si a oricaror alte lucrari, conform prevederilor legale, numai de catre persoane fizice sau juridice atestate in acest sens si sa prevada in contracte conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate;

i) sa respecte toate conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate atunci cand executa ei insisi lucrari de intretinere curenta sau orice alte interventii, conform prevederilor prezentei legi;

j) sa permita, pe baza prevederilor contractuale, executarea interventiilor asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care acestea sunt initiate si finantate de persoane juridice abilitate in conditiile prezentei legi;

k) sa permita montarea si sa intretina insemnul distinctiv care marcheaza calitatea de monument istoric a imobilului;

l) sa obtina avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si sa asigure pe propria raspundere conditii corespunzatoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere si de publicitate in cazul in care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice in circuit public;

m) sa comunice directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, dupa caz, asupra monumentelor istorice.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrarile de constructie ce fac obiectul autorizarii, la monumentele istorice de categorie B, cu exceptia lucrarilor la componentele artistice, pot fi efectuate si de persoane fizice sau juridice neatestate, cu conditia respectarii avizelor de specialitate.

(3) In cazul in care, in indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) lit. e), proprietarii monumentelor istorice constata producerea unor pagube, acestia au dreptul la o justa despagubire, achitata in termen de 60 de zile de la constatare de catre institutiile care au realizat cercetarea sau expertizarea.

(4) Cu privire la instrainarea, inchirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au urmatoarele obligatii:

a) sa instiinteze in scris directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre intentia de a instraina monumentul istoric, in vederea exercitarii dreptului de preemtiune al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile prezentei legi;

b) sa notifice viitorului proprietar, chirias sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care il detine, precum si Obligatia privind folosinta monumentului istoric;

c) sa instiinteze in scris directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului in termen de 15 zile de la data incheierii contractelor, potrivit legii, si sa transmita acesteia o copie de pe acte.

ART. 37

(1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, Ministerul Culturii si Cultelor, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, pot asigura, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consultanta de specialitate, in conditiile legii.

(2) In cazul in care statul sau autoritatile publice locale acorda sprijin financiar, acesta consta in acoperirea partiala sau totala a costurilor studiilor si documentatiilor tehnice, precum si, dupa caz, ale lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice.

ART. 38

(1) Contributia financiara a statului, constand in sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor cu destinatia protejarii monumentelor istorice, indiferent de detinator, poate sa acopere total sau partial costul lucrarilor de protejare a monumentelor istorice.

(2) Contributia financiara a consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale, dupa caz, poate sa acopere integral sau partial costul lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum si, individual sau prin cofinantare, costul lucrarilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective.

(3) Contributia financiara a statului si a autoritatilor administratiei publice locale poate fi asigurata prin cofinantare, precum si in parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.

(4) Situatiile in care statul, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor mentionate la alin. (1) - (3), proportia contributiei statului, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca proprietarul, altul decat statul, municipiul, orasul sau comuna, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Finantelor Publice, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(5) In situatiile si in conditiile prevazute la alin. (4), la data alocarii sprijinului financiar in cuantumul contributiei statului sau a autoritatilor administratiei publice locale asupra imobilului monument istoric in cauza se constituie o garantie imobiliara pentru o perioada de 10 ani in favoarea statului, respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale.

(6) Garantia imobiliara prevazuta la alin. (5) se recupereaza in totalitate de la beneficiarul contributiei statului sau, dupa caz, a autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu dobanzile aferente, in situatia in care bunul in cauza a fost instrainat de proprietar altei persoane decat statul sau autoritatea administratiei publice locale inainte de implinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garantiei imobiliare.

(7) Constituirea garantiei imobiliare in favoarea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale este scutita de taxa de timbru.

(8) La data implinirii termenului de 10 ani garantia imobiliara instituita asupra imobilului se stinge de drept.

ART. 39

(1) Costul lucrarilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice, indiferent de grupa in care sunt clasate, ori a altor imobile din ansambluri sau situri istorice, aflate in proprietate publica ori privata, incluse in programe de importanta nationala sau internationala, stabilite prin hotarare a Guvernului initiata la propunerea ministerelor implicate in realizarea acestora, poate fi acoperit integral ori partial de la bugetul de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale, prin bugetul ordonatorilor de credite care participa la realizarea programelor.

(2) Pentru acoperirea costului lucrarilor prevazute la alin. (1) nu este obligatorie constituirea de garantii de catre beneficiarii contributiei.

(3) Lucrarile prevazute la alin. (1) sunt lucrari de interes public national, pentru care nu se datoreaza taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire.

ART. 40Pentru stimularea protejarii monumentelor istorice, proprietarii persoane fizice care realizeaza pe cheltuiala proprie, integral sau partial, lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare, precum si programe si proiecte culturale beneficiaza, in conditiile legii, de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor si a taxelor aferente acestor lucrari cuvenite bugetelor locale.

ART. 41

(1) Proprietarii imobilelor monumente istorice, definite potrivit art. 3 lit. a) din prezenta lege, sunt scutiti in totalitate de plata impozitului pe cladiri, cu exceptia spatiilor in care se desfasoara activitati economice sau comerciale.

(2) Pentru suprafata ocupata la sol de imobilele prevazute la alin. (1) nu se plateste impozitul pe teren.

(3) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, in functie de suprafata afectata si de perioada punerii monumentelor istorice la dispozitie publicului pentru vizitare, precum si institutiilor specializate pentru cercetare.

ART. 42

(1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobandesc prin mostenire un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat ca locuinta sau pentru activitati necomerciale, si care se angajeaza in scris la directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national in al carei teritoriu de competenta se afla bunul imobil in cauza sa execute, in termen de 12 luni, lucrarile de restaurare si consolidare stabilite prin documentatie tehnica aprobata si avizata in conditiile legii.

(2) In situatii justificate si cu avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit o singura data cu inca 12 luni.

(3) In cazul neindeplinirii in conditiile si in termenele prevazute la alin. (1) si (2) a obligatiilor asumate de proprietar la dobandirea bunului, precum si in cazul instrainarii bunului inaintea efectuarii sau incheierii lucrarilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recupereaza prin directia generala a finantelor publice, pe baza notei de constatare a directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica si celor care dobandesc prin donatie un bun imobil clasat ca monument istoric.

(5) Instrainarea cu titlu gratuit sau oneros catre stat sau catre unitatile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutita de plata taxelor de timbru.

ART. 43

Proprietarii de monumente istorice sunt scutiti de plata taxei de autorizare a interventiilor executate, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care utilizeaza bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit.

ART. 44

Proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice beneficiaza de reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrarile pe care le finanteaza si care sunt necesare pentru pastrarea integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentatia de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobata pentru zona de protectie respectiva, sau prin avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

CAP. 2

Atributiile autoritatilor administratiei publice locale

ART. 45

(1) In vederea protejarii monumentelor istorice si a respectarii prevederilor legale in acest domeniu autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:

a) coopereaza cu organismele de specialitate si cu institutiile publice cu responsabilitati in domeniul protejarii monumentelor istorice si asigura punerea in aplicare si respectarea deciziilor acestora;

b) asigura protejarea monumentelor istorice clasate, aflate in domeniul public sau privat al municipiului, respectiv orasului sau comunei, precum si a celor abandonate sau aflate in litigiu, alocand resurse financiare in acest scop;

c) coopereaza cu ceilalti proprietari sau administratori de monumente istorice;

d) se pot asocia intre ele, precum si cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrari de protejare a monumentelor istorice si pot infiinta in acest scop institutii si servicii publice de interes local;

e) participa la finantarea lucrarilor de protejare a monumentelor istorice, prevazand distinct sumele necesare in acest scop in bugetele pe care le administreaza;

f) cuprind in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaboreaza, actualizeaza si aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care contin monumente istorice;

g) iau masurile tehnice si administrative necesare in vederea prevenirii degradarii monumentelor istorice;

h) includ in structura aparatului propriu compartimente specializate sau, dupa caz, posturi ori sarcini de serviciu precise in domeniul protejarii monumentelor istorice;

i) elaboreaza planurile anuale de gestiune si protectie a monumentelor istorice de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale care sunt inscrise in Lista Patrimoniului Mondial si asigura monitorizarea acestora prin personalul propriu.

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa realizeze studiile de fundamentare, delimitare si instituire a zonelor de protectie a monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate atestat.

ART. 46

(1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unitatile administrativ-teritoriale de competenta consiliile locale au urmatoarele atributii:

a) colaboreaza cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, furnizand acesteia toate informatiile actualizate din domeniul protejarii monumentelor istorice;

b) in vederea intocmirii sau modificarii planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localitatilor, asigura elaborarea documentatiei pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice;

c) prevad, in termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului si a regulamentelor aferente;

d) elaboreaza regulamentele de urbanism pentru zonele de protectie a monumentelor istorice si pentru zonele construite protejate si le aproba numai pe baza si in conditiile avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz;

e) elaboreaza sau, dupa caz, aproba programe ori masuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degradarii monumentelor istorice si a zonelor protejate din municipiul, orasul sau comuna respectiva, cu respectarea avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz;

f) la solicitarea directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, impreuna cu organele de politie, interzic circulatia vehiculelor grele si transportul de materiale explozive in zona de protectie a monumentelor istorice;

g) colaboreaza cu compartimentele specializate ale altor autoritati ale administratiei publice locale in cazul in care monumentele istorice si zonele de protectie a acestora se afla pe teritoriul mai multor unitati administrativ-teritoriale.

(2) La data emiterii autorizatiilor de constructie sau de desfiintare, pentru lucrari ce urmeaza a se executa la monumente istorice, in zonele de protectie a acestora sau in zonele construite protejate, autoritatile emitente ale autorizatiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.

ART. 47

Primarul are urmatoarele atributii specifice:

a) verifica existenta tuturor avizelor de specialitate in domeniul monumentelor istorice si conformitatea autorizatiei cu prevederile acestora, precum si indeplinirea dispozitiilor cuprinse in Obligatia privind folosinta monumentului istoric, conform prevederilor legale, asigura mentionarea in autorizatie a tuturor conditiilor continute in avize la autorizarea lucrarilor asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor situate in zona lor de protectie, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizatiei de functionare;

b) ia masuri pentru autorizarea cu prioritate a documentatiilor tehnice care se refera la interventii asupra monumentelor istorice;

c) dispune oprirea oricaror lucrari de construire sau de desfiintare in situatia descoperirii de vestigii arheologice, hotaraste si, dupa caz, organizeaza paza acestora si anunta in cel mai scurt timp directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) asigura prin aportul propriu de specialitate si in colaborare cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, aplicarea insemnelor distinctive si a siglelor de monumente istorice si controleaza intretinerea lor de catre proprietar;

e) asigura paza si protectia monumentelor istorice aflate in domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si ale monumentelor istorice abandonate sau aflate in litigiu, semnaland de urgenta directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, orice caz de nerespectare a legii;

f) asigura efectuarea, impreuna cu serviciile publice de pompieri, de actiuni de prevenire si stingere a incendiilor la monumente istorice.

ART. 48

Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:

a) coopereaza cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, comunicand toate informatiile referitoare la monumentele istorice aflate in teritoriul lor de competenta; faciliteaza comunicarea dintre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si consiliile locale ale oraselor si comunelor din teritoriul judetului, respectiv ale sectoarelor in cazul municipiului Bucuresti;

b) initiaza, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica in vederea protejarii monumentelor istorice, in situatiile si cu respectarea conditiilor prevazute de lege;

c) sprijina si indruma activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale oraselor, care nu au organizate servicii in domeniu sau posturi specializate in aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice inscrise in Lista monumentelor istorice din grupa B si aflate pe teritoriul administrativ al acestora;

d) elibereaza autorizatii de construire sau de desfiintare pentru monumente istorice si pentru imobile aflate in zona de protectie a monumentelor istorice sau in zonele construite protejate, numai pe baza si in conditiile avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz.

TITLUL V

Finantarea protejarii monumentelor istorice

ART. 49

(1) Protejarea monumentelor istorice se finanteaza de proprietarii sau detinatorii acestora si poate fi cofinantata din fonduri asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse.

(2) Lucrarile de cercetare, de expertizare, de proiectare si de executie care se efectueaza la monumente istorice si care sunt finantate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrarilor publice, de proiectare si executie, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.

ART. 50

(1) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare in vederea protejarii monumentelor istorice aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) Autoritatile publice centrale prevad in bugetele proprii fondurile aprobate prin bugetul de stat pentru protejarea monumentelor istorice aflate in proprietatea publica sau privata a statului, pe care le administreaza.

(3) In bugetul Ministerului Culturii si Cultelor se prevad:

a) credite bugetare necesare pentru finantarea lucrarilor la monumentele istorice aflate in administrarea Oficiului National al Monumentelor Istorice;

b) credite bugetare necesare in vederea finantarii sau cofinantarii lucrarilor de protejare a monumentelor istorice aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale;

c) credite bugetare destinate finantarii sau cofinantarii lucrarilor de protejare a monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.

(4) Din veniturile realizate din vanzarea de bilete si din taxe de inchiriere a terenului, ca urmare a organizarii unor manifestari de genul spectacolelor, targurilor sau parcurilor de distractii, un procent de 1% se vireaza catre proprietarul sau titularul dreptului de administrare, dupa caz, al monumentului istoric in a carui zona de protectie se organizeaza manifestarea; sumele astfel obtinute vor fi utilizate exclusiv pentru finantarea lucrarilor de protejare a monumentului istoric in cauza.

ART. 51

(1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se instituie timbrul monumentelor istorice, care este gestionat, in conditiile legii, de Ministerul Culturii si Cultelor prin Oficiul National al Monumentelor Istorice.

(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice si aprobate prin hotarare a Guvernului.

(3) Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:

a) cartile postale ilustrate, plicurile, marcile postale, hartile, pliantele, brosurile, revistele, ghidurile turistice, cartile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice si documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare si cartelele telefonice comercializate in Romania, reprezentand monumente istorice individualizate sau in ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentari grafice de interior sau exterior;

b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispozitie publicului, in totalitate ori in parte, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor juridice de drept privat care desfasoara activitati economice;

c) biletele de intrare la manifestarile culturale, sportive sau de agrement, targuri si expozitii desfasurate in spatii situate in zona de protectie a acestora sau in zonele construite protejate;

d) activitatile de cazinou, jocuri de noroc si jocuri mecanice.

(4) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producatori, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate in zona de protectie a monumentelor istorice in zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, dupa caz.

(5) Se excepteaza de la plata timbrului muzeele care functioneaza in cladiri monumente istorice sau in zone de protectie ale acestora.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (3) si (4), pot fi exceptati de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activitatile pe care le desfasoara, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o suma cel putin egala celei pe care o datoreaza la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

ART. 52

(1) Fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizeaza de catre Oficiul National al Monumentelor Istorice in mod exclusiv pentru:

a) acordarea de credite in conditiile art. 28 alin. (3) lit. b) si c), cu prioritate pentru lucrari de interventie urgenta la monumente istorice, in functie de strategia protejarii monumentelor istorice;

b) finantarea elaborarii de reglementari tehnico-economice, de norme si metodologii privind elaborarea de documentatii specifice, executarii de lucrari, realizarii de achizitii, contractarii si decontarii de lucrari privind monumentele istorice;

c) finantarea unor amenajari in vederea pregatirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuita, precum si pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.

(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice se stabileste prin hotarare a Guvernului si se actualizeaza, anual, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

TITLUL VI

Sanctiuni

ART. 53

Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, administrativa, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.

ART. 54

(1) Desfiintarea neautorizata, distrugerea partiala sau totala, exproprierea fara avizul Ministerului Culturii si Cultelor, degradarea, precum si profanarea monumentelor istorice constituie infractiuni si se sanctioneaza conform legii.

(2) In toate cazurile prevazute la alin. (1) faptuitorul este obligat la recuperarea materialului degradat si la reconstituirea monumentului sau a partilor de monument lezat, conform avizelor prevazute de prezenta lege.

ART. 55

(1) Constituie contraventii la regimul de protejare a monumentelor istorice urmatoarele fapte, daca, potrivit legii, nu constituie infractiuni:

a) executarea de lucrari asupra unui imobil dupa declansarea procedurii de clasare sau asupra unui monument istoric, fara avizul Ministerului Culturii si Cultelor;

b) incalcarea de catre proprietar sau de catre titularul dreptului de administrare a unui monument istoric a obligatiilor prevazute la art. 36;

c) nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice, precum si a taxelor si tarifelor prevazute de prezenta lege;

d) organizarea manifestarilor prevazute la art. 9 alin. (5) si (6), in lipsa acordului autoritatii competente;

e) neprecizarea in certificatul de urbanism a necesitatii obtinerii avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia, dupa caz, pentru lucrarile propuse la monumente istorice in zona de protectie a acestora ori in zonele protejate;

f) eliberarea autorizatiilor de construire sau de desfiintare pentru lucrari la monumente istorice in zonele protejate, fara avizul Ministerului Culturii si Cultelor ori al serviciilor deconcentrate, dupa caz.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), e) si f) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar cele mentionate la alin. (1) lit. b) - d) se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei.

(3) Contraventiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se prescriu in termen de 3 ani de la data savarsirii lor.

ART. 56

Nivelul amenzilor prevazute la art. 55 poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului.

ART. 57

(1) Contraventiile se constata si amenzile se aplica de specialistii directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de imputernicitii Ministerului Culturii si Cultelor, de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat in Constructii sau de inspectorii Ministerului Finantelor Publice, dupa caz.

(2) Pentru contraventiile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) si b) constatarea si aplicarea amenzilor se pot face si de catre primar, presedintele consiliului judetean si imputernicitii acestora sau de catre organele de politie, dupa caz.

ART. 58

Contraventiilor prevazute la art. 55 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

TITLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 59

Pana la instituirea zonei de protectie a fiecarui monument istoric potrivit art. 9 se considera zona de protectie suprafata delimitata cu o raza de 100 m in localitati urbane, 200 m in localitati rurale si 500 m in afara localitatilor, masurata de la limita exterioara, de jur-imprejurul monumentului istoric.

ART. 60

(1) Lista cuprinzand monumentele, ansamblurile si siturile istorice, aprobata de Comisia Nationala a Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice in anii 1991 - 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, ramane in vigoare. In termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Institutul National al Monumentelor Istorice va actualiza Lista monumentelor istorice, potrivit atributiilor stabilite prin art. 27 alin. (3).

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor sunt obligate sa instiinteze, in scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre regimul juridic special al imobilelor in cauza si sa le transmita obligatia privind folosinta monumentului istoaric.

ART. 61

La data intrarii in vigoare a prezentei legi alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, se modifica dupa cum urmeaza:

'(2) Sunt, de asemenea, exceptate de la vanzare locuintele care au avut destinatia de case de oaspeti, de protocol, precum si cele folosite ca resedinte pentru fostii si actualii demnitari.'

ART. 62

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 228 din 24 noiembrie 2000 privind protejarea monumentelor istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 616 din 30 noiembrie 2000, precum si orice alte prevederi contrare.

NOTA:

Reproducem mai jos prevederile art. III si IV din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 422/2001 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale Legii nr. 259/2006.

'ART. 3

In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane din Ministerul Administratiei si Internelor se organizeaza structuri specializate in prevenirea, descoperirea si urmarirea faptelor ilegale care privesc monumentele istorice, zonele de protectie ale acestora, precum si zonele construite protejate.

ART. 4

In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale si locale comunica Ministerului Culturii si Cultelor monumentele istorice si zonele de protectie pe care le propun in vederea declararii de interes public national sau local, potrivit legii'.

LEGE NR. 311 DIN 08/07/2003

privind organizarea si functionarea muzeelor si colectiilor publice,
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 23/07/2003

a muzeelor si colectiilor publice

Completata cu LEGEA nr. 12 din 11 / 01 / 2006

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39, din 17.01.2006, pentru modificarea Legii muzeelor si colectiilor publice nr. 311 / 2003

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
 Dispozitii generale

"Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza regimul juridic general, clasificarea si principiile organizarii si functionarii muzeelor si colectiilor publice, precum si ale colectiilor private accesibile publicului."

Art. 2. - In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni sunt definiti astfel:

"a) muzeu - institutia publica de cultura, de drept public sau privat, fara scop lucrativ, aflata in serviciul societatii, care colectioneaza, conserva, cerceteaza, restaureaza, comunica si expune, in scopul cunoasterii, educarii si recreerii, marturii materiale si spirituale ale existentei si evolutiei comunitatilor umane, precum si ale mediului inconjurator;"

b) colectie - ansamblul de bunuri culturale si naturale, constituit in mod sistematic si coerent de catre persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.

Art. 3. - (1) In sensul prezentei legi, colectiile publice sunt colectiile accesibile publicului si specialistilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistica, documentara, istorica, stiintifica, culturala si memorialistica.

(2) Colectiile private accesibile publicului sunt colectiile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul si specialistii au acces numai cu acordul detinatorilor.

Art. 4. - Functiile principale ale muzeului sunt:

"a) constituirea stiintifica, administrarea, conservarea si restaurarea patrimoniului muzeal;

b) cercetarea stiintifica, evidenta, documentarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului muzeal   

c) punerea in valoare a patrimoniului muzeal in scopul cunoasterii, educarii si recrearii."

Art. 5. - Functiile principale ale colectiilor publice sunt:

a) constituirea, administrarea, conservarea si restaurarea patrimoniului cultural national;

b) cercetarea, evidenta, documentarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului propriu;

c) punerea in valoare a patrimoniului propriu."

Art. 6. - Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale, protejeaza muzeele, colectiile publice si colectiile private accesibile publicului, garanteaza libera lor functionare si dezvoltare si poate acorda proprietarilor si titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar si logistic, conform prevederilor legale.

Art. 7. - Cultele sustin propriile muzee si colectii publice si pot beneficia in acest scop de sprijin financiar si logistic din partea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, conform prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL II
 Patrimoniul muzeal

 "Art. 8. - Patrimoniul muzeal este alcatuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial ale muzeului sau, dupa caz, ale colectiilor publice asupra unor bunuri aflate in proprietate publica si/sau privata.

2) Bunurile care alcatuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publica ale statului si/sau a unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, al dreptului de proprietate privata.

    3) Regimul juridic al dreptului de proprietate publica si/sau privata asupra bunurilor care se afla in patrimoniul muzeal este reglementat conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 9. - Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:

a) bunurile imobile de valoare exceptionala, arheologica, istorica, documentara, memorialistica, stiintifica sau tehnica;

b) siturile si rezervatiile care au caracter arheologic, istoric, etnografic, tehnic si arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, gradini botanice si zoologice, precum si constructiile aferente;

c) bunurile clasate in patrimoniul cultural national mobil, de valoare exceptionala, arheologica, istorica, etnografica, artistica, documentara, stiintifica si tehnica, literara, memorialistica, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica, reprezentand marturii materiale si spirituale ale evolutiei comunitatilor umane, ale mediului inconjurator si ale potentialului creator uman;

d) alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ si care pot fi folosite in cadrul expozitiilor si ale altor manifestari muzeale."

Art. 91 - (1) Evidenta bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este tinuta prin Registrul informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale, document permanent, avand caracter obligatoriu, cu mentinerea registrelor de inventar si a documentelor primare.

(2) Registrul informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale este alcatuit pe baza unui model unic, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor."

Art. 10. - (1) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice au, potrivit Codului civil si prezentei legi, urmatoarele obligatii:

    a) sa asigure integritatea, securitatea, conservarea si restaurarea bunurilor clasate in patrimoniul cultural national mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;

"b) sa realizeze documentarea, evidenta si, dupa caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;"

c) sa puna in valoare patrimoniul muzeal;

  d) sa asigure si sa garanteze accesul publicului si al specialistilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;

e) sa asigure cercetarea sau, dupa caz, punerea la dispozitie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;

  f) sa previna folosirea patrimoniului muzeal in alte scopuri decat cele prevazute de reglementarile legale in vigoare;

g) sa obtina autorizarea functionarii, acreditarea si, dupa caz, reacreditarea muzeului sau a colectiei publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

h) sa asigure prevenirea, localizarea si stingerea incendiilor;

i) sa asigure paza muzeului sau a colectiilor publice si dotarea acestora cu sisteme de protectie eficiente;

j) sa ia masuri pentru prevenirea si diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, in caz de calamitate naturala sau conflict armat.

(2) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de importanta nationala sunt obligati sa incheie contracte de asigurare partiala sau integrala, in functie de obligatiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile si imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozitiilor legale in vigoare.

"(3) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de importanta regionala, judeteana si locala sunt obligati sa incheie contracte de asigurare partiala sau integrala pentru bunurile mobile si imobile clasate in patrimoniul cultural national, categoria Tezaur, respectiv pentru monumente istorice din clasele A si B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozitiilor legale in vigoare.

(4) Incheierea contractelor de asigurare prevazute la alin. (2) si (3) se face treptat, acordandu-se prioritate bunurilor clasate in categoria Tezaur.

(5) Autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, au obligatia sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate in categoria Tezaur, precum si a imobilelor clasate in categoriile A si B, potrivit legii.

(6) Sumele alocate de persoanele fizice si juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate in categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, dupa caz, din impozitul pe venit.

Art. 11. - Autoritatile administratiei publice centrale si locale si institutiile publice de specialitate subordonate acestora, precum si proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice pot coopera, dupa caz, cu organizatii neguvernamentale, in vederea dezvoltarii, protejarii, conservarii, restaurarii, cercetarii si punerii in valoare a patrimoniului muzeal, in interes stiintific sau cultural-turistic.

CAPITOLUL III  Clasificarea, infiintarea si acreditarea muzeelor
si a colectiilor publice

SECTIUNEA 1, Clasificarea

Art. 12. - (1) In functie de forma de proprietate, de constituire si de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele si colectiile publice se pot afla in proprietate publica sau privata.

(2) Muzeele si colectiile aflate in proprietate publica se infiinteaza si se organizeaza in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, a altor autoritati publice ori institutii si functioneaza potrivit regulamentelor proprii de organizare si functionare, aprobate de autoritatile sau institutiile tutelare.

(3) Muzeele si colectiile publice aflate in proprietate privata se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza in subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.

(4) Dupa forma de organizare, muzeele si colectiile publice au personalitate juridica; prin exceptie de la regula, se pot organiza muzee si colectii publice fara personalitate juridica.

Art. 13. - In functie de aria de acoperire teritoriala, de marimea si de importanta patrimoniului, muzeele si colectiile publice se clasifica astfel:

a) muzee si colectii publice de importanta nationala;

b) muzee si colectii publice de importanta regionala;

c) muzee si colectii publice de importanta judeteana;

d) muzee si colectii publice de importanta locala.

"Art. 14. - (1) Muzeele si colectiile publice de importanta nationala sunt muzeele si colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare exceptionala, semnificative in plan national pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie.

(2) Muzeele si colectiile publice de importanta regionala sunt muzeele si colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunurile prevazute la alin. (1), semnificative in plan regional.

(3) Muzeele si colectiile publice de importanta judeteana sunt muzeele si colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunurile prevazute la alin. (1), semnificative in plan judetean.

(4) Muzeele si colectiile publice de importanta locala sunt muzeele si colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunurile prevazute la alin. (1), semnificative in plan municipal, orasenesc sau comunal."

"Art. 15. - (1) Acordarea titulaturii din muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de importanta nationala, regionala, judeteana sau locala, dupa caz, se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(2) Clasificarea si/sau schimbarea clasei din care fac parte muzeele si colectiile publice, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (1), se realizeaza prin ordin al ministrului culturii si cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, la propunerea autoritatii in subordinea careia se afla muzeul sau colectia publica."

(3) Muzeele si colectiile publice, indiferent de constituire si de forma de proprietate si administrare a patrimoniului muzeal, functioneaza in concordanta cu normele metodologice privind muzeele si colectiile publice, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, si aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

SECTIUNEA a 2-a
Infiintarea si acreditarea

Art. 16. - (1) Infiintarea muzeelor si a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate si administrare a patrimoniului, este reglementata prin prezenta lege.

(2) Pentru infiintarea muzeelor si a colectiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Obligatia obtinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicita infiintarea unui muzeu sau a unei colectii publice.

Art. 17. - (1) Functionarea muzeelor si a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate si administrare a patrimoniului, este conditionata de acreditarea acestora.

(2) Autoritatile prevazute la art. 12 alin. (2), altele decat Ministerul Culturii si Cultelor, care au in subordine muzee si colectii publice, sunt obligate sa solicite Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat, care au infiintat sau infiinteaza muzee si colectii publice in baza avizului prealabil prevazut la art. 16 alin. (2), sunt obligate sa solicite Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla sediul muzeului sau al colectiei publice respective.

(4) Acreditarea muzeelor si a colectiilor publice se aproba, la propunerea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(5) Acreditarea temporara poate contine conditii sau recomandari in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Art. 18. - (1) Revocarea acreditarii muzeelor si a colectiilor publice are loc in cazul nerespectarii prevederilor legale in vigoare sau a conditiilor de acreditare.

(2) Revocarea acreditarii muzeelor si a colectiilor publice se face la propunerea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Din momentul revocarii acreditarii, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligati sa respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.

Art. 19. - (1) Ordinul ministrului culturii si cultelor de revocare a acreditarii muzeelor si colectiilor publice poate fi contestat in termen de 15 zile de la publicare; contestatia se depune la Ministerul Culturii si Cultelor.

(2) Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatia prevazuta la alin. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

Art. 20. - (1) In subordinea muzeelor si a colectiilor publice pot functiona, ca unitati fara personalitate juridica, sectii si filiale, organizate in aceeasi localitate sau in alte localitati decat cea in care isi au sediul muzeele si colectiile publice respective.

(2) Sectiile si filialele muzeelor si colectiilor publice pot fi denumite muzee sau colectii, cu obligatia precizarii muzeului sau a colectiei publice in a carei subordine se afla si a obtinerii, pentru sectiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevazut la art. 16 alin. (2) si a acreditarii prevazute la art. 17.

(3) Organizarea si functionarea sectiilor si filialelor teritoriale ale muzeelor si colectiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a muzeului sau a colectiei

publice in a carei subordine se afla.

CAPITOLUL IV
 Finantarea muzeelor si a colectiilor publice

"Art. 21. - (1) Activitatea muzeelor si a colectiilor publice de drept public se finanteaza din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz".

(2) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee si colectii publice, din donatii si sponsorizari, din alte activitati specifice.

(3) Veniturile prevazute la alin. (2) sunt gestionate in regim extrabugetar, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 22. - (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colectie, in care persoanele fizice sau juridice au calitatea de mostenitori, numai daca persoanele respective isi asuma obligatia, printr-o conventie incheiata cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sa mentina la dispozitia publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, in conditiile prezentei legi.

(2) In cazul in care mostenitorii nu indeplinesc obligatia asumata prin conventia prevazuta la alin. (1), taxa de timbru se recupereaza pe baza notei de constatare intocmite de directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la sesizarea directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Se considera neindeplinire a obligatiei asumate potrivit alin. (1) cazul in care accesul publicului este interzis pe o perioada mai mare de 60 de zile intr-un an calendaristic, cu exceptia situatiilor in care obligatia respectiva a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile.

Art. 23. - (1) Preturile si tarifele pentru serviciile oferite de muzee si colectii publice sunt stabilite de conducerea acestora.

(2) In cazul muzeelor si al colectiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea in a carei subordine se afla, conform dispozitiilor legale in vigoare.

CAPITOLUL V
 Conducerea, organizarea si functionarea muzeelor

si a colectiilor publice de drept public

Art. 24. - (1) Muzeele si colectiile publice de drept public sunt organizate si functioneaza conform prevederilor prezentei legi si ale regulamentului de organizare si functionare propriu, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

"(2) Personalul de specialitate al muzeelor si al colectiilor publice cuprinde functiile de: cercetator stiintific, arheolog, muzeograf, conservator, restaurator, investigator biolog, investigator chimist,investigator fizician, arhitect, designer, topograf, informatician, documentarist, bibliotecar, grafician, desenator, gestionar de colectie, custode, fotograf, operator video, precum si alte functii asimilate specifice colectiilor.

(3) Pentru personalul muzeelor care lucreaza in conditii speciale de munca, in depozite, laboratoare si ateliere de conservare si restaurare, precum si in santierele arheologice, se va acorda un spor de toxicitate de 15% din salariul de baza.

(4) Pentru personalul de specialitate si tehnic care lucreaza in depozite si la organizarea unor expozitii cu bunuri clasate in categoria Tezaur se va acorda un spor de confidentialitate de 15% din salariul de baza."

"(5) Personalul cu o vechime neintrerupta de 10 ani in muzeele publice de drept public beneficiaza de un spor de stabilitate de 10% din salariul de baza.

(6) Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Sanatatii".

Art. 241 - (1) Angajarea personalului de specialitate din muzee si colectii publice se realizeaza prin concurs, organizat de conducerea muzeului sau colectiei publice, potrivit legii.

(2) Atributiile personalului din muzee si colectii publice se stabilesc prin fisa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate si sarcinilor de serviciu.

(3) Pregatirea si formarea profesionala continua a personalului de specialitate din muzee si colectii publice se asigura prin institutii de specialitate acreditate: invatamant postliceal, invatamant superior de lunga durata, inclusiv invatamant la distanta, cursuri post universitare, programe de masterat si doctorat, precum si prin alte forme de pregatire profesionala."

Art. 25. - (1) In cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public sunt organizate si functioneaza consilii de administratie, ca organe deliberative de conducere.

   (2) Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliului de administratie se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla muzeele si colectiile publice de drept public, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

"Art. 26. - (1) Conducerea executiva a muzeelor si a colectiilor publice de drept public este exercitata de catre un director general sau, dupa caz, de catre un director si de unul sau mai multi directori adjuncti.    

(2) Angajarea si eliberarea din functie a directorilor generali, a directorilor generali adjuncti, a directorilor si directorilor adjuncti se face, potrivit legii, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor."

Art. 27. - (1) In cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public pot functiona consilii stiintifice, ca organe de specialitate alcatuite din specialisti de profil, cu rol consultativ in domeniul cercetarii stiintifice, organizarii sau structurarii serviciilor, colectiilor muzeale si activitatilor culturale.

(2) In cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public de importanta nationala, regionala si judeteana functionarea consiliilor stiintifice este obligatorie.

(3) Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliului stiintific se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla muzeele si colectiile publice de drept public, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

(4) Membrii consiliului stiintific sunt numiti, prin decizie, de directorul general sau, dupa caz, de directorul muzeului sau al colectiei publice de drept public.

Art. 28. - (1) In cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public functioneaza comisii de evaluare si/sau comisii de achizitii de bunuri culturale.

(2) Membrii comisiilor mentionate la alin. (1) sunt numiti, prin decizie, de directorul general sau, dupa caz, de directorul muzeului sau al colectiei publice de drept public.

Art. 281 - (1) Desfiintarea muzeelor si colectiilor publice de drept public care se afla in subordinea autoritatilor administratiei publice publice locale se aproba prin hotarare a autoritatii administratiei publice tutelare, cu votul a doua treimi din numarul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(2) Orice reorganizare a muzeelor sau colectiilor publice de drept public care se afla in subordinea autoritatilor administratiei publice locale se aproba prin hotarare a autoritatilor publice tutelare, cu votul a jumatate plus unu din numarul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor."

CAPITOLUL VI

 Institutii si organisme cu atributii in domeniul muzeelor si al colectiilor publice

Art. 29. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor elaboreaza si asigura aplicarea strategiei nationale si urmareste respectarea prevederilor legale, a normelor si metodologiilor din domeniul muzeelor si al colectiilor publice.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul muzeelor si al colectiilor publice.

Art. 30. - In domeniul muzeelor si al colectiilor publice Ministerul Culturii si Cultelor exercita, prin directia sa de specialitate sau prin institutiile sale subordonate, urmatoarele atributii:

a) organizeaza sistemul national de cercetare, evidenta, conservare, restaurare si protejare a patrimoniului, de inspectie si clasificare a muzeelor si a colectiilor publice si avizeaza reglementarile tehnice aplicabile in domeniu;

b) aproba normele metodologice de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice;

c) aproba criteriile de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice;

d) acorda si revoca, in conditiile prezentei legi, acreditarea functionarii muzeelor si a colectiilor publice;

e) propune acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de importanta nationala;

f) aproba clasificarea muzeelor si a colectiilor publice;

g) verifica respectarea conditiilor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si locale;

h) acorda asistenta stiintifica si de specialitate muzeelor, colectiilor publice si organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniu;

i) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, respectiv cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in vederea pregatirii specialistilor si a personalului auxiliar din domeniul muzeelor si al colectiilor publice, in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;"

j) colaboreaza cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si cu celelalte autoritati ale administratiei publice cu atributii in domeniu, in vederea stabilirii masurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal in caz de conflict armat, tulburari civile si catastrofe naturale;

k) avizeaza programele de dezvoltare muzeala;

l) sprijina si initiaza cooperarea cu institutii si organizatii din strainatate cu activitate in domeniul muzeelor si al colectiilor publice;

m) finanteaza activitatea editoriala a Revistei muzeelor, publicata de Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii.

Art. 31. - Directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au, in domeniul muzeelor si al colectiilor publice, urmatoarele atributii:

a) propun Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea colectiilor publice de drept privat;

b) verifica respectarea conditiilor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale, precum si a muzeelor si a colectiilor publice de drept privat;

c) constata contraventii si aplica sanctiuni in domeniul muzeelor si al colectiilor publice de pe raza lor de competenta teritoriala, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 32. - (1) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este, potrivit legii, organismul stiintific consultativ si de avizare in domeniu al Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) In domeniul muzeelor si al colectiilor, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor are urmatoarele atributii:

a) propune reglementari de specialitate privind domeniul muzeelor si al colectiilor publice, obligatorii pentru intreaga retea de institutii muzeale si colectii publice, indiferent de forma de proprietate, administrare si finantare;

b) acorda aviz consultativ pentru aprobarea strategiei nationale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor si al colectiilor publice;

c) elaboreaza criteriile de acordare a avizului prealabil in vederea infiintarii muzeelor si a colectiilor publice;

d) emite avize prealabile in vederea infiintarii muzeelor si a colectiilor publice;

e) elaboreaza normele de clasificare a muzeelor si a colectiilor publice;

f) propune Ministerului Culturii si Cultelor clasificarea muzeelor si a colectiilor publice;

g) propune revocarea acreditarii muzeelor si a colectiilor publice;

h) avizeaza acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de importanta nationala;

i) avizeaza prioritatile de dezvoltare a muzeelor si a colectiilor publice aflate in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor;

j) avizeaza programele de pregatire a specialistilor din domeniul muzeelor si al colectiilor publice;

k) propune Ministerului Culturii si Cultelor acordarea unor distinctii si recompense persoanelor care au adus contributii deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidenta, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a patrimoniului muzeal

CAPITOLUL VII
 Contraventii si sanctiuni

Art. 33. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala.

Art. 34. - (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, cu intentie, a bunurilor mobile din patrimoniul muzeelor si al colectiilor publice, clasate sau neclasate in patrimoniul cultural national, precum si distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, cu intentie, a imobilelor care sunt monumente istorice constituie infractiuni si se pedepsesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(2) Executarea de falsuri dupa bunuri culturale, in scopul comercializarii sau in orice alt scop, constituie infractiune si se pedepseste in conformitate cu prevederile legale in vigoare, referitoare la bunuri culturale clasate in patrimoniul cultural national."

Art. 35. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) incalcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;

b) infiintarea de muzee si colectii publice fara obtinerea avizului prealabil si/sau functionarea acestora fara obtinerea acreditarii;

c) impiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu exceptia cazurilor in care aceasta este generata de cauze neimputabile;

d) schimbarea titulaturii muzeului sau, dupa caz, a colectiei publice, cu nerespectarea procedurii prevazute la art. 15 alin. (1) si (2);

e) neincheierea contractelor de asigurare prevazute la art. 10 alin. (2) si (3).

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului.

Art. 36. - Infractiunea si contraventiile prevazute la art. 34 si, respectiv, la art. 35 se constata, iar sanctiunile se aplica de catre specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si ai directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, imputerniciti ca atare prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 37. - Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si contraventiilor prevazute in prezenta lege.

CAPITOLUL VIII
  Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 38. - Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de importanta nationala, care nu au incheiat contractul prevazut la art. 10 alin. (2), precum si proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de importanta regionala, judeteana si locala, care nu au incheiat contractul prevazut la art. 10 alin. (3), au obligatia ca, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa incheie aceste contracte.

Art. 39. - (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru infiintarea muzeelor si a colectiilor publice, criteriile si normele metodologice de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice, precum si normele de clasificare a muzeelor si colectiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, va elabora normele metodologice cu privire la functionarea muzeelor si colectiilor publice, precum si normele de securitate si protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 40. - se abroga

Anexele nr. 1-3 se abroga

Art. II - Ordinul ministrului culturii si cultelor privind aprobarea modelului unic al Registrului informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi; in acelasi termen se publica si hotararea Guvernului prevazuta la art. 24 alin (6).

Art. III. - Legea muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial la Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate