Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Legislatie


Index » legal » Legislatie
» Cerere de receptie si inscriere - oficiul de cadastru


Cerere de receptie si inscriere - oficiul de cadastru
Anexa nr.2

CATRE

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

Nr. de inregistrare . . . . . . . ..

CERERE DE RECEPTIE SI INSCRIERE
Subsemnatul(a) cu domiciliul/sediul in localitatea str nr legitimat(a) cu CI/BIseria nr. .. , CNP tel./fax adresa de email: prin   mandatarul va rog sa dispuneti:

I.OBIECTUL RECEPTIEI:

prima inscriere (atribuire numar cadastral);

inscrierea unei constructii noi sau extinderea ei, pe o parcela inscrisa in cartea funciara;

modificarea limitei de proprietate;

modificarea suprafetei imobilului;

descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate;

reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase

II. OBIECTUL INSCRIERII:

intabularea

inscrierea provizorie **

notarea

radierea

IMOBILUL este identificat prin Cartea Funciara nr a comunei/orasului/municipiului

si numarul cadastral al imobilului ,.situat in str ,nr .,bl ,scara ..,ap ,comuna/oras/municipiu

ACTUL JURIDIC care justifica cererea, anexat in original sau in copie legalizata: dubluclickSolicit comunicarea raspunsului

prin posta

la sediul biroului   teritorial

Fax

S-a achitat tariful de lei prin chitanta . nr . / cu codul nr

DATA / SEMNATURA

Drept de proprietate, uz, uzufruct. abitatie, servitute, concesiune, ipoteca, privilegiu etc.

Act sub conditie suspensiva, hotarare judecatoreasca care nu a ramas irevocabila

Incapacitate, act sub conditie rezolutorie sau cu termen, locatiunea, preemtiunea, promisiunea de Instrainare, sechestrul judiciar si.

asigurator, schimbarea rangului ipotecii, actiuni In justitie asupra imobilului In cauza, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

Drepturi reale, ipoteca, privilegiu.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate