Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Legislatie


Index » legal » Legislatie
Procedura de infintare a societati comerciale


Procedura de infintare a societati comerciale


Infintarea societatii comerciale

1.Procedura de infintare a societati comerciale

1.1Noptiuni generale

Societatea comerciala a luat nastere ca rezultat al dezvoltarii economice al constatari faptului ca actiunile individuale ale intreprinzatorilor nu mai puteau face fata realizarii unor activitati economice de amploare,fiind necesara punerea in comun a unor resurse in scopul desfasurarii unor activitati economice si impartirii beneficiilor rezultate.Societatea comerciala a fost conceputa ca un organism autonom carui legea i-a oferit personalitate juridical,reglementarea generala fiind data de legea nr.31/1990 privind sicietatile comerciale,la aceasta adaugandu-se legea nr.15/1990,Decretul-lege nr.54/1990 completat cu Hotararea Guvernului nr.201/1990 si recenta Ordonanta de Urgenta nr.76 din 24 mai 2001.

Reglementarile privind societatile comerciale cuprinse in legea nr.31/1990 cu modificarile ulterioare si legile speciale,se completeaza cu prevederile Codului Comercial,ale Codului Civil,ale Codului Muncii,etc.

1.2. Natura juridical a societatii comerciale

La originea oricarei societati comerciale se afla consimtamantul individual al asociatilor.Vointa asociatilor joaca un rol important la constituirea societatii,avand posibilitatea sa aleaga forma juridical a societatii comerciale,sa decida conditiile organizarii si functionarii societatii.

Societatea comerciala apare ca un grup organizat de personae care gratie personalitatii juridice actioneaza ca un subiect de drept distin.

1.3.Clasificarea societatilor comerciale

Scocietatile comerciale pot avea obiectul unor clasificari din mai multe puncte de vedere,cu o valoare diferita si consecite diferite pe planul dreptului.Dintre criteriile cele mai es intalnite mentionam:

1.-dupa natura societatii:

a)societati de personae din care fac parte societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla;

b)societati de capitaluri-societatea pe actiunii si societatea in comandita simpla pe actiuni.

2.-in functie de intinderea raspunderii asociatilor:

a)societati in care asociatii au o raspundere nelimitata(societatea in nume colectiv);

b)societati in care asociatii au o raspundere limitata(S.R.L.)

3.-dupa modul de impartire a capitalului social:

a)sicietati in care capitalul social se divide in parti e interes(S.N.C.,comadita simpla,S.R.L.);

b)societati in care capitalul social este impartit in actiuni(S.A. si comandita pe actiuni)

4.-dupa posibilitaea emiterii unor titluri de valoare:

a)societati care pot emite titluri de valoare(S.A. si comandita pe actiuni);

b)societati care nu pot emite titluri de valoare(S.N.C,S.R.Ll si comandita simpla)

5.-dupa provenienta capitalului social:

a)societati pe actiuni(societati pe actiuni S.A. si societati in comandita pe actiuni S.C.A.);

b)societati cu parti de interes(societati in nume colectiv S.N.C. sau cocietati in comandita simpla-S.N.S.)

c)societati cu parti sociale(societati cu raspundere limitata-S.R.L.).

1.4.Actele constitutive ale societatilor comerciale.

Precizari prealabile

Potrivit articollului 1 alineatul 1 din Legea nr.31/1990 privind societaile comerciale,republicata:"in vederea efectuarii de acte de comert,persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocial si pot constitui societati comerciale cu respectarea dispozitiilor prezentei legi"

In cazul constituirii societatilor comerciale sunt necesare doua formalitati:

-intocmire actului constitutive care se realizeaza cu concursul notarului public;

-inmatricularea societatii-cu concursul Oficiului registrului comertului.

Autorizarea functionarii societatilor comerciale se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgenta a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor,cand se constituie si Biroul Unic.

Intocmirea actului constitutive

Actul constitutiv difera in raport de forma societatii.

Societatea cu raspundere limitata pluriperonala se constituie prin contract de societate si statut,care cuprinde:

-identificarea ascociatilor;

-identificarea societatilor comerciale(denumire,forma,sediu);

-obiectul activitaii societatii;

-capitalul social si aportul individual al fiecarui asociat ;

-structura functionala a societatii(organe de conducere,administrare si de control ale societatii);

-drepturile corporative ale asociatilor(modul de participare la beneficii si pierderi);

-durata societatii si modul de dizolvare si lichidare.

Exemple:

-Contract de societate cu raspundere limitata

-Statutul societatii cu raspundere limitata

Autorizare functionarii societatilor comerciale

Procedurile pentru autorizarea functionarii comerciantilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea funcionarii comerciantilor.

Solicitarea inregistrarii,sau,dupa caz a autorizarii societatilor comerciale la Biroul Unic din cadrul Camerei de Comert si industrie teritoriale se poate realize prin depunerea de catre solicitant a unei cereri tip in vederea autorizarii,achitarea taxelor aferente operatiunilor de inregistrare si functionare si a depunerii urmatoarelor acte:

-dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutive;

-certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

- acte

constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul comerciantului si aprobate de asociati in conditiile legii(art.3 alin. 1 lit.a-c din Ordonanta de Urgenta nr.76/2001)

Cererea de inregistrare,insotita de documentele amintite,va fi depusa la biroul unic,fie direct,fie prin corespondenta.In termen de 20 de zile de la inregistrarea dosarului solicitantului,Biroul unic elibereaza certificatul de inregistrare a comerciantului,care cuprinde atat codul unic de inregistrare cat si anexa cu avize si autorizatii,sau raspunde solicitantului motivate,in scris ca nu indeplineste conditiile pentru eliberarea autorizatiilor amintite,caz in care se vor mentiona neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite.

Anexa certificatului de inregistrare va cuprinde urmatoarele autorizatii necesare functionarii societatii comerciale:

-avizul si,dupa caz,autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor emise de brigazile si grupurile de pompieri militari din cadrul Ministerului de Interne;

-Autorizatia sanitara,emisa de Directiile sanitare veterinare teritoriale sau,dupa caz,de autoritatea veterinara centrala;

-Acordul si/sau autorizatia de mediu, emissa de inspectoratele teritoriale de protectie a mediului;

-Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii,emisa de inpectoratele teritoriale de munca.

Autorizatiile amintite nu sunt necesare in cazul in care in spatial destinat sediului social sau sediului secundar nu se desfasoara activitati care constituie obiectul de activitate al societatii comerciale.raprezentantii Birouli Unic completeaza anexa la carecertificatul de inregistrare cu mentiunea "Nu este necesara aceasta etapa".

Camerele de comert si industrie sin teritoriu transmit Ministerului Finantelor Publice,pe cale electonica datele din cererea tip de inregistrare in vedrea acordarii codului unic de inregistrare.

Ministerul ii atribiuie in termen de maxim 24 de ore dela solicitare,urmand sa se transmita documentele care au stat la baza solicitarii inregistrarii de catre camerele de comert si industrie teritoriale.

Exemplu:Certificat de inregistrare

Publicarea,inmatricularea si inscrierea fiscala a societatii.

Legea nr.31/1990 si Legea nr.26/1990 au instituit cerinta autirizarii de catre instanta a functionarii societatii comerciale de catre judecatorul delegate desemnat de Tribunalul Judetean de pe langa Oficiul registrului comertului.Se supune autorizarii nu doar functionarea societatii,ci si constituirea acesteia.

In termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutiv,se depunde catre registrul comertului,cererea de inmatriculare,insotita de:

-actul constitutive al societatii;

-dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutive;

-actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura,sau in cazul imobilelor a certificatului constatator al sarcinilor de care sunt private;

-actele constatatoare ale operatiunilor incheiate din contul societatii si aprobate de asociati;

-declaratia pe proprie raspundere a fondatorilor administratorilor si cenzorilor ce indeplinesc conditiile prevazute de Legea privind societatile comerciale(art.35 alin. 2 din Legea nr.31/1990).

Potrivit art.39 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,judecatorul delegate-in cazul indeplinirii tuturor conditiilor legale,,se pronunta prin incheerea in 5 zile si autorizeaza constituirea societatii,dispunand inmatricularea ei in Registrul Comertului.

Exemplu:Incheierea judecator-delegat

Inmatriculare se efectueaza in termen de 24 de ore de la data la care incheierea judecatorului delegate a devenit ireocabila.

La efectuarea inmatricularii,incheerea judecatorului delegate se comunica in oficiu,potrivit legi,Monitorului Oficial spre publicare a pe cheltuiala partilor,dar si Administratiei financiare in raza caruia se gaseste sediul societatii comerciale,pentru evidenta fiscala a acesteia.

In Registrul Comertului se mentioneaza numarul de inmatriculare al societatii..

Urmeaza procurarea noului certificate de inregistrare fiscala care cuprinde codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice si care va identifica comerciantii atat fata de organelle fiscale cat si la Registrul Comertului.

Pentru eliberarea certificatului de inregistrare fiscala care cuprinde si Codul Unic de inregistrare sunt competente Birourile unice din cadrul Camerelor de Comert si Industrie teritoriale.

Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de inregistrare fiscala pentru o societate comerciala nou infintata,respective pentru o societate comerciala care isi schimba certificatul de inregistrare fiscala,sunt:

-Certificatul de inmatriculare(in original);

-Certificatul de inregistrare fiscala(in original);

-Inregistrarea de luare/scoatere din evidenta ca platitor de T.V.A.,in situatia schimbarii atributului fiscal;

-Dovada sediului-pentru verificarea valabilitatii acestuia;

-Actele de identitate pentru comercianti;

-Avizele/autorizatiile si/sau acordurile de functionare pentru sediul social.

In vederea emiterii Certificatlui de inregistrare fiscala,trebuie ca societatea comerciala sa fie inregistrata in Registrul Comertului,cu obiectul de activitate principal incadreat in conformitate cu clasificarea C.A.E.N.

2.Organizarea procesuala si structurala a societatii comerciale

In principiu,organizarea procesuala a firmei consta in descompunerea firmei in elementele componente,respective in factorii de productie urmand analiza acestora cu scopul recompunerilor dupa anumite criterii:

Tehnice,economice,de personal,in vedrea realizarii in conditii de eficienta sporita a obiectivelor strategice stabilite.

Organizarea firmei are drept scop realizarea obiectivelor(caracterizarii calitative si/sau cantitative ale scopurilor firmei).

Obiectivele firmei S.C."Mador"S.R.L. ar putea fi structurate astfel"

-Obiective fundamentale care exprima scopul principal urmarit de firma in ansamblu si care se refera la perioade mari de timp, cum ar fi satisfacerea cererilor consumatorilor in conditii cat mai bune pentru ca firma sa-si consolideze pozitia pe piata.

-Obective specifice care sa contribuie la realizarea obiectivelor fundamentale,prin anumite lucrarii,actiuni.etc.

Acestea au niste termene bime stabilite si se refera la:gasirea furnizorilor convenabili,identificarea unor noi piete de desfacere,a potentialului pietei,rentabilitatea afacerii,profitul obtenabil pe termen scurt,mediu sau lung,etc.

-Obiective individuale care reprezinta obiective specifice fiecarei personae-angajat al firmei si se refera la pregatirea continua a angajatorilor,stimularea si recompensarea acestora pentru a creste fidelitatea si angajarea lor vis--vis de firma.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate