Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Legislatie


Index » legal » Legislatie
Ce este Declaratia de Valoare


Ce este Declaratia de Valoare


Ce este Declaratia de Valoare ?
Actele de studii obtinute in Romania si legalizate conform prevederilor Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 sunt recunoscute ca atare in alte tari membre Haga, insa, pentru Italia este necesara o procedura suplimentara, care se poate face doar prin intermediul Cancelariei Consulare a Ambasadei Italiei din Bucuresti. Deoarece actele de studiu romanesti nu sunt recunoscute in mod automat in Italia este necesara obtinerea unui document numit "Declaratie de Valoare". Prin acest document se declara valoarea locala a actului de studiu (drepturile care deriva in urma obtinerii unui act de studiu in tara in care a fost obtinut) dar si inexistenta unor limitari de tip profesional pentru exercitarea activitatii.

In declaratia de valoare sunt mentionate urmatoarele date:

 1. numele, prenumele, data si locul nasterii titularului
 2. institutia sub autoritatea careia a fost eliberat actul de studiu
 3. data eliberarii actului
 4. numarul de inregistrare
 5. institutia de invatamant absolvita si institutia frecventata
 6. filiera, specializarea, profilul
 7. durata ciclului de studiu
 8. media generala de absolvire a examenului final
 9. sistemul de notare valabil in sistemul national de invatamant
 10. profesia pe care o poate exercita in urma absolvirii

De asemenea, 'Declaratia de Valoare'' contine scurte descrieri ale sistemului national de invatamant conform prevederilor Legii Invatamantului nr. 84 din 24 iulie 1995.Specimen DECLARATIE DE VALOARE

▪ Durata necesara eliberarii unei declaratii de valoare este de 8 (opt) zile de la data prezentarii documentatiei la Cancelaria Consulara.

▪ Documentele se depun in fiecare zi de luni (cu exceptia zilelor de sarbatoare) la ora 10:00 si se elibereaza in ziua de marti a saptamanii urmatoare la orele 12.00.

▪ Taxa eliberarii unei Declaratii de Valoare este actualmente de 1.180.000 lei (30 euro).

▪ Se va obtine o declaratie de valoare pentru fiecare act de studiu prezentat.

▪ Nu sunt supuse taxarii anexele actelor de studiu (de ex.: Rezultatele la Examenul de Licenta si Foile matricole in cazurile diplomelor universitare) sau alte documente care nu sunt acte de studiu (Plan de Invatamant, Situatie Scolara, Programa Analitica etc.)

▪ Pentru depunerea documentatiei in vederea obtinerii declaratiei de valoare se recomanda prezenta titularului actelor de studiu.

▪ Declaratia de valoare poate fi eliberata unei persoane imputernicite daca titularul actelor de studiu demonstreaza care are rezidenta oficiala intr-o alta tara decat Romania sau demonstraza ca neprezentarea sa se datoreaza unor impedimente de alta natura, prin prezentarea unor documente corespunzatoare. In acest caz persoana imputernicita va prezenta functionarului de la Cancelaria Consulara o copie xerox (recomandam sa fie legalizata) dupa documentul care atesta rezidenta titularului si o procura legalizata la notar.

▪ Persoana imputernicita va prezenta documentatia necesara pentru nu mai mult de o persoana chiar daca prin respectiva procura este imputernicit de mai multe persoane.

Anumite detalii in intocmirea dosarului trebuie urmarite cu mare atentie pentru a nu  risca respingerea dosarului la consulatele italiene si implicit imposibilitatea de a obtine o alta programare.
De aceea, puteti apela la specialistii notri, care va pot analiza in detaliu modul de intocmire a dosarului si corectitudinea datelor din documentelor originale si din traduceri, pe baza unui numar foarte mare de criterii, verificate temeinic de-a lungul timpului.

De unde se obtine?

(diferentele dintre Cancelaria Consulara din Bucuresti si Consulatul General din Timisoara)
In Romania, "Declaratia de Valoare" se poate obtine in urma unei programari la Cancelaria Consulara a Ambasadei Italiei din Bucuresti sau de la Consulatul General de la Timisoara.
La Cancelaria Consulara a Ambasadei Italiei din Bucuresti se pot adresa cetatenii romani care au actualmente sau au avut ultimul domiciliu in Bucuresti ori in judetele Arges, Bacau, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Valcea, Vrancea. Tot aici se pot prezenta si cetatenii din Republica Moldova, precum si cetatenii romani care au rezidenta in strainatate si in al caror pasaport este trecuta adresa din Italia sau cea din Romania (evident intr-unul din judetele mentionate mai sus) ori cei care au obtinut cetatenie italiana si, de asemenea, alte categorii de cetatenii straini (cu exceptia celor mentionate anterior).
La Consulatul General de la Timisoara se pot adresa cetatenii care domiciliaza in judetele Alba, Arad, Bihor, Bistrita, Caras Severin, Cluj, Hunedoara, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Maramures, Mures, Timis, cetatenii romani care au rezidenta in strainatate si in al caror pasaport este trecuta adresa din Italia ori cea din Romania (evident intr-unul din judetele arondate Consulatului General din Timisoara) sau cei care au obtinut cetatenie italiana.

Situatiile pentru care este ceruta Declaratia de Valoare

Declaratia de Valoare este necesara in vederea obtinerii
- recunoasterii academice a actului de studiu
- recunoasterii profesionale

RECUNOASTEREA PROFESIONALA

Recunoasterea profesionala face posibila exercitarea profesiei intr-o alta tara (membra a U.E.) in baza unei diplome obtinute in tara de rezidenta. In ceea ce priveste recunoasterea profesionala, trebuie facuta distinctia intre profesii reglementate si profesii sau calificari nereglementate. O profesie este considerata reglementata atunci cand detinerea unei diplome sau a unei calificari profesionale constituie o conditie legala indispensabila pentru exercitarea profesiei in cauza. Daca doriti sa obtineti recunoasterea diplomei in vederea exercitarii unei profesii reglementate intr-un stat, altul decat cel in care ati obtinut calificarea, trebuie stiut ca exista directive europene care reglementeaza aceasta problema. Profesiile de medic, dentist, asistent medical generalist, veterinar, farmacist, moasa si arhitect sunt reglementate de directive care prevad recunoasterea automata a diplomelor, certificatelor in masura in care indeplinesc conditiile minime de formare stabilite de legislatia comunitara.

Institutii abilitate in Italia pentru recunoasterea profesionala

Ministerul Justitiei: pentru recunoasterea calificarilor profesionale in domenii cum ar fi dreptul, businessul, chimia, agronomia, geologia, ingineria, psihologia, contabilitatea, cercetarea terenului, expertiza industriala si ziaristica.

Ministerul Industriei: pentru profesiile de consultanta industriala si agentii de schimb

Ministerul Educatiei: pentru profesiile pedagogice

Documentele necesare pentru obtinerea
"Declaratiei de Valoare" pentru cetatenii romani

1. Actul de studiu (Diploma, Certificat, Atestat, etc,) in original, legalizat:
▪ de catre Ministerul sub a carui autoritate a fost eliberat (Inspectoratul Scolar, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii etc.)
▪ cu Apostila, aplicata de catre Institutia Prefectului conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961)  
2. Copie xerox a actului de studiu original (legalizat in prealabil de catre Institutia Prefectului), legalizata
▪ de catre un Notar Public
▪ cu Apostila de catre Curtea de Apel / Tribunal (Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961).

3. Traducerea in limba italiana a respectivului act de studiu, efectuata de catre un traducator autorizat de Ministerul de Justitie, legalizata de catre un Notar Public si de catre Curtea de Apel / Tribunal;

4. O serie de copii xerox, nelegalizate, atat ale documentelor originale, ale copiilor legalizate cu apostila de catre Curtea de Apel / Tribunal, cat si ale traducerilor in limba italiana, in care sa fie lizibile si complete legalizarile institutiilor descrise mai sus;

Pentru toate titlurile de studiu care presupun absolvirea unui ciclu de studiu precedent (ex: Diploma de Absolvire a Scolii Postliceale, Diploma de Licenta, etc), se va aduce si acel act de studiu (ex. Diploma de Bacalaureat), cu legalizarile si traducerile prezentate mai sus.
 
Nota: In cazul Declaratiei de valoare pentru Diploma de Licenta vor fi necesare, suplimentar, urmatoarele documente:

5. Programa analitica, in original, legalizata:

de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii (C.N.R.E.D.);

▪ cu Apostila, de catre Institutia Prefectului conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961

6. Foaie matricola, in original, legalizata:
 
▪ de catre Institutia Prefectului conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 (vor fi acceptate si documentele legalizate inainte de 1 noiembrie 2004 de catre Directia Consulara a Ministerului Afacerilor Externe

7. Traduceri in limba italiana (efectuate de catre un traducator autorizat de Ministerul de Justitie) atat a Foii Matricole cat si a Programei Analitice, legalizate

▪ de catre un Notar Public;

cu Apostila de catre Curtea de Apel (Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961).

NOTA: Incepand cu data de 10 noiembrie 2004, Ministerul Educatiei si Cercetarii, a descentralizat, la nivelul Inspectoratelor Scolare Judetene, procesul de vizare a actelor de studii obtinute in Romania din invatamantul preuniversitar. Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a diplomelor va continua sa vizeze doar actele de studii obtinute ca urmare a absolvirii cursurilor de invatamant universitar romanesc.

in vederea obtinerii D.V.

La data programarii la consulatul italian trebuie prezentate toate documentele, in original si copie xerox, care rezulta din parcurgerea urmatoarelor etape:

1. obtinerea unei adeverinte de autenticitate a datelor continute in diploma de la Institutia emitenta (ex.: Liceul care a eliberat actul de studiu)

2. obtinerea avizului pe diploma de la Ministerul Educatiei si Cercetarii, Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.), in cazul diplomelor universitare, si de la Inspectoratele Scolare in cazul celolor neuniversitare;

3. aplicarea apostilei pe original de cartre Institutia Prefectului;

4. traducerea diplomei de catre un traducator autorizat de Ministerul de Justitiei;

5. legalizarea traducerii de catre un Notar Public;

6. aplicarea apostilei pe traducere de catre Curtea de Apel / Tribunal.

Acte admise la vizare de catre C.N.R.E.D.

Vizarea acestor documente emise de scoli generale, licee, scoli profesionale/de ucenici, scoli postliceale) se efectueaza pentru titularii actelor de studii care pleaca la munca sau la studii in strainatate.

1. DIPLOME (doar cele emise de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Institutiile de Invatamant Superior Acreditate) - de absolvire (colegiu universitar), licenta, master, studii aprofundate, postuniversitare, doctorat

Important: toate aceste diplome trebuie sa fie eliberate de institutii acreditate, sub antet propriu.

2. FOI MATRICOLE - numai pentru studii universitare (insotite de diplomele a caror anexa o constituie); nu se vizeaza situatii scolare eliberate de institutii de invatamant particulare NEACREDITATE.

3. PROGRAMELE ANALITICE - pentru invatamant superior, numai insotite de diploma si foaia matricola si doar pentru institutii acreditate

Pentru celelate acte de studiu din invatamantul preuniversitar, Ministerul Educatiei si Cercetarii a descentraliat activitatea de vizare la Inspectoratele Scolare Judetene incepand cu data de 10 noiembrie 2004.

Actele necesare aplicarii vizei pe actele de studii
de catre C.N.R.E.D.


1. Cerere adresata Ministrului Educatiei si Cercetarii, prin care se solicita vizarea actului de studii - cererea este tip si se elibereaza dupa verificarea actelor si achitarea sumelor stabilite;

2. Numar de la registratura (str. Spiru Haret nr. 12 - dupa verificarea actelor);

3.
Un act de identitate al titularului diplomei (buletin, certificat de nastere

Pentru vizare se va prezenta titularul sau in mod exceptional un imputernicit care va prezenta:  

 1. o procura speciala (un exemplar original al procurii va ramane la C.N.R.E.D. )
 2. o copie xerox a actului de identitate al titularului.

Pentru cetatenii straini vizarea se face personal cu adresa din partea universitatii sau prin intermediul institutiilor de invatamant emitente.

4. Actele de studii ce urmeaza a fi vizate, in original.

5. Copie dupa certificatul de casatorie (doar daca a avut loc o schimbare a numelui in urma casatoriei)

Programarea pe internet -
- serviciu disponibil inclusiv pentru cetatenii moldoveni

Pentru persoanele fizice programarea pentru obtinerea declaratiei de valoare a actelor de studiu din Romania se face exclusiv prin Internet si nu prin prezentarea la birourile Cancelariei Consulare din Bucuresti. Declaratiile de valoare sunt eliberate in Bucuresti doar de Cancelaria Consulara a Ambasadei Italiei situata in strada Arhitect Ion Mincu nr. 12, sector 1 - tel. 021.223.24.24

Site-ul pentru programari este urmatorul: https://consitalia.dicvalore.finisel.ro.
Asa cum este anuntat, site-ul va fi operativ pe data de 13/03/2006 ora 10:00.

Nota: Sesiunea precedenta de programari a fost anuntata pe data de 16 mai 2005, dar datorita unor probleme tehnice site-ul a fost operativ doar pe data de 17 mai 2005. Dupa aceasta data nu au mai putut fi efectuate nici un fel de programari pe internet.

10. Ce se intampla daca am fost programat la o anumita data si nu m-am prezentat?

Re: Persoanele care au obtinut o programare si din diferite motive nu s-au putut prezenta pierd programarea si nu vor avea posibilitatea de a amana programarea respectiva la o data ulterioara

11. Pentru un asistent medical, este suficienta declaratia de valoare pentru a putea pleca legal in Italia la munca?

Re: Declaratia de Valoare este doar un pas in vederea obtinerii echivalarii diplomei de studiu. Asistentii medicali care doresc sa plece legal la munca in Italia vor trebui in primul rand sa-si gaseasca un angajator, sa obtina echivalarea studiilor de la Ministerul Sanatatii (pe baza Declaratiei de Valoare), sa sustina examenul de limba si legislatie si, bineinteles, sa obtina viza de munca. Consultia Grup va sta la dispozitie pentru asistenta si consultanta de-a lungul intregului itinerariu.

16. Dupa legalizarea diplomelor conform conform Conventiei de la Haga mai am nevoie de vreo legalizare de la consulat?

Re: Incepand cu data de 16.03.2001 Romania a devenit parte a Conventiei privind suprimarea legalizarii actelor publice straine adoptata la Haga in data de 5 octombrie 1961. De aceea, actele publice emise in Romania care sunt prevazute cu apostila conform Conventiei de la Haga sunt scutite de orice alta legalizare suplimentara din partea reprezentantelor consulare sau diplomatice. In acest sens reproducem o atestare a Cancelariei Consulare a Ambasadei Italiei din Bucuresti:

3. Poate merge alta persoana in locul meu la consulat?

Re: Cancelaria Consulara recomanda prezenta titularului documentelor cel putin la depunere pentru persoanele care au domiciliul stabil in Romania sau in Republica Moldova. In cazul persoanelor care au dubla cetatenie - romana si italiana, al persoanelor care au rezidenta in Italia (si pot face dovada prin prezentarea Permisului de Sedere) sau al persoanelor care au rezidenta intr-o alta tara (decat Romania sau Rep. Moldova), Cancelaria Consulara permite ca aceste persoane sa fie reprezentate de un imputernicit, prin procura.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate