Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Legislatie


Index » legal » Legislatie
Noile Directive pentru achizitiile publice


Noile Directive pentru achizitiile publice


Noile Directive pentru achizitiile publice

Legislatia europeana in domeniul achizitiilor de bunuri, servicii,lucrari si utilitati a fost revizuita si simplificata.

Noile Directive ale achizitiilor publice au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L134 din 30 aprilie 2004.Statele membre trebuie sa le implementeze in 21 de luni de la data publicarii.

Din 2000 Directivele "clasice" pentru bunuri, servicii si lucrari si Directiva "Utilitatilor" au fost revizuite in Parlamentul UE si in Consiliul de Ministri.

Noile Directive au intrat in vigoare prin anuntul din Jurnalul Oficial (JO) din 30 aprilie 2004 si vor trebui implementate in Statele Membre in 21 de luni.

Directiva 18/CE/2004 a Parlamentului European si a Consiliului European din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor pentru acordarea contractelor publice de lucrari, bunuri si servicii. (JO L 134/114)Directiva 17/CE/2004 a Parlamentului European si a Consiliului European din 31 martie 2004 ce coordoneaza procedurile de achizitionare pentru entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apa, energie, transport si servicii postale.(JO L 134/1)

Scopul acestei revizuiri il constituie modernizarea si simplificarea directivelor.

Aceasta se va realiza prin:

 • unirea si consolidarea Directive clasice in una singura cu reguli si proceduri identice pentru toate cele trei sectoare.
 • adaptarea Directivelor la practicile existente in Statele Membre si hotararile Curtii Europene de Justitie.
 • permiterea utilizarii comunicarii electronice si a noii tehnologii electronice de achizitionare si a procedurilor mai flexibile.

Dupa implementarea finala, piata achizitiilor publice va fi reglementata de doua Directive: una consolidata pentru bunuri, servicii si lucrari in cadrul activitatilor nationale, regionale si locale si alta pentru aceleasi activitati in cadrul sectorului utilitatilor (apa, incalzire, electricitate, combustibil, transport si servicii postale (Transportul pe mare apartine directivei consolidate, iar telecomunicatiile au fost excluse din achizitiile publice datorita liberalizarii).

Cu cateva exceptii, cele doua Directive noi cuprind aceleasi reguli si proceduri, asa ca acest document se va concentra pe scurt asupra celor mai importante prevederi noi, reguli si posibilitati.

Ori de cate ori se face referire la articole, ele se refera la noua Directiva consolidata. Se face de asemenea referire la noua Directiva a Utilitatilor.

Posibilitati noi:

1.Bazandu-se pe Tratatul UE, practicile stabilite in Statele Membre si hotararile Curtii Europene de Justitie, Directiva adauga urmatoarele posibilitati:

a. Utilizarea clauzelor sociale in acordarea contractelor (angajarea si educarea somerilor, handicapatilor, grupurilor etnice).

Includerea contractelor rezervate

Statele Membre isi pot rezerva locuri de munca in cazul in care ofertantul poate gazdui doar atelierele sau programele de creare de locuri de munca pentru persoanele cu handicap in mare parte .

b. Conditiile de mediu pentru produse, servicii si lucrari sunt permise in masura in care aceste cereri au legatura cu obiectul contractului sau performanta acestuia.

De la inceputul procedurii de licitatie aceste conditii de mediu trebuie subliniate in anuntul ofertei sau in documentatia licitatiei ca specificatii tehnice sau in cererile de performanta / functionare, precum si in criteriile de acordare a contractelor.

Etichetele de mediu si sistemele de management de mediu (ex. Floarea UE, Lebada Nordica, Ingerul Albastru German, EMAS, ISO 14001) se pot folosi ca specificatii tehnice si certificari in documentul licitatie, presupunand ca sunt disponibile pentru toti ofertantii. De retinut ca sistemele de management de mediu sunt disponibile doar pentru servicii si lucrari.

c. Descrierea functionala si performanta.

Pentru a incuraja intreprinderile sa-si foloseasca know-how-ul tehnic si aptitudinile pentru a oferi cea mai buna solutie tehnica, autoritatile contractante se pot abtine de la utilizarea specificatiilor tehnice detaliate si sa-si precizeze, in loc, cererile in termeni de performanta si functionare.

Noi proceduri si tehnici:

De retinut ca Statele Membre individuale pot hotari daca vor folosi urmatoarele optiuni: licitatia competitiva, acorduri cadru, organisme centrale de achizitionare, sisteme electronice de achizitionare sau licitatia electronica.

 1. Licitatia competitiva

Licitatia competitiva este o inovare in cadrul Directivei clasice, unde negocierea conditiilor contractuale este permisa doar in cazuri speciale. Aceasta nu se aplica noii Directive a Utilitatilor, desi optiunea de a folosi "dialogul tehnic" pentru a clarifica specificatiile finale este mentionata in introducerea directivei .Licitatia competitiva poate fi folosita in contractele complexe cand solutiile tehnice sunt dificil de definit sau daca se doreste dezvoltarea celei mai bune solutii. Pentru a obtine know-how-ul si solutiile tehnice ale intreprinderilor, acestea pot fi acum implicate mult mai devreme decat in momentul redactarii documentului final de licitatie.

Licitatia competitiva trebuie sa fie deschisa tuturor intreprinderilor. Avand la baza criteriile de selectie, ofertele cele mai competente sunt alese sa participe la dezvoltarea uneia sau mai multor solutii conform cererilor. Toate conditiile, inclusiv preturile si termenele de plata, pot fi discutate iar autoritatea contractanta trebuie sa protejeze materialele / informatiile confidentiale transmise de ofertanti. Utilizand licitatia competitiva si procedurile negociate este posibil sa se reduca gradual numarul solutiilor sau al ofertantilor cu care autoritatea contractanta este in dialog/ negociere. Astfel, autoritatile contractante pot organiza intraga procedura de licitare in etape, potrivit carora ofertantii pot fi redusi la minimum 3, pe baza criteriilor de atribuire a contractelor anuntate anterior.

Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor definitii si specificatii suplimentare fara a schimba conditiile de baza ale ofertei. Cand este aleasa solutia tehnica finala, ofertantii ramasi vor fi invitati sa liciteze.

2. Acordurile cadru

Acordurile cadru sunt definite ca un acord general intre autoritatea (autoritatile) contractanta(e) si unul sau mai multi furnizori evidentiind termenii contractelor atribuite pe o anumita perioada de timp, in mod normal nu mai mult de 4 ani.

Acordurile cadru sunt incheiate conform prevederilor obisnuite ale Directivei. Avand la baza criteriile de acordare a contractelor, un acord poate fi incheiat cu unul sau cu mai multi furnizori (minim 3).

In plus o noua posibilitate este adaugata: este posibil sa se redeschida acordul cadru noilor oferte provenite de la furnizorii alesi pe motiv ca nu toti termenii necesari au fost stipulati in acordul cadru original. Ei trebuie notificati in scris cu un termen adecvat transmiterii ofertelor

3. Organismele centrale de achizitie

Un organism central de achizitionare care organizeaza o achizitie publica in numele altor autoritati contractante sau organisme publice este acum inclus in Directiva, presupunand ca acest organism este un organism public care intra sub incidenta Directivei Remediilor.

4. Noi sisteme electronice de achizitii publice

In afara de faptul ca dau comunicarii electronice si comunicarii scrise traditionale aceeasi forta, Directivele introduc utilizarea sistemelor electrice de achizitii pentru desfasurarea achizitiilor de catre autoritati. Nu se pot percepe taxe speciale de la companii pentru utilizarea acestor sisteme.

Procedura deschisa trebuie aplicata cand se folosesc sistemele electronice de achizitii. Firmele ofertante care indeplinesc criteriile de selectie si care au transmis o oferta "evidenta" sau provizorie in conformitate cu specificatiile pentru bunuri si servicii relevante sunt admise in sistemul electronic de achizitionare si isi pot imbunatati ofertele in continuu. Aceste oferte ar trebui evaluate in 15 zile.

Fiecare oferta specifica trebuie publicata in avans si deschisa ofertelor elocvente de la toate intreprinderile interesate. Termenul limita al ofertei este de minim 15 zile, apoi toate intreprinderile admise in sistemul electronic de achizitii sunt invitate sa faca noi oferte pentru contract.

Sistemele electrice de achizitii pot fi folosite si pentru:

 1. cererile reinnoite de oferta intr-un acord cadru.
 2. stabilirea unei liste preliminare de intreprinderi calificate.

5. Licitatia electronica

Directivele introduc utilizarea licitatiilor electronice de catre licitatori daca specificatiile pot fi facute destul de corect si daca este posibil sa clasifice automat ofertele licitatorilor pe parcursul intregii proceduri de licitare conform criteriilor cuantificabile ca pretul sau timpul de expediere.

Licitatia electronica se realizeaza dupa publicarea UE a tuturor informatiilor necesare potentialilor ofertanti. Ofertele transmise sunt evaluate conform criteriilor de acordare, iar firmele licitante cu oferte acceptate sunt invitate sa participe la licitatia electronica in derulare, care se poate extinde pe parcursul a catorva runde cu noi oferte.

Licitatia poate incepe cel mai devreme la 2 zile dupa anuntarea participantilor alesi, care trebuie permanent tinuti la curent in legatura cu derularea licitatiei, numarul de participanti si preturile oferite fara a dezvalui identitatea celorlalti ofertanti.

Anumite contracte de servicii si lucrari care presupun performante intelectuale si de proiectare nu pot acordate prin intermediul licitatiei electronice.

6. Termene limita reduse pentru oferte

Utilizarea mijloacelor electronice permite termene de licitare mai scurte. Anunturile de licitatie si documentatia licitatiei disponibile prin media electronica permit o reducere a termenului limita cu 5-7 zile (art.38)

7. Publicarea contractelor

Acordurile cadru trebuie publicate in Jurnalul Oficial in 48 de zile de la acordare cel tarziu. Noi cereri de licitare in cadrul acordului cadru nu vor fi publicate. Cand se folosesc sistemele electronice de achizitie, contractele trebuie publicate dupa 48 de zile sau grupate si publicate trimestrial la 48 de zile dupa sfarsitul trimestrului

Noi prevederi generale:

8. Terminologia produselor / serviciilor

Sistemul de codificare CPV (Vocabularul Uzual privind Achizitiile Publice) va mentiona terminologia de referinta pentru contractele publice.

9. Criterii de selectie suplimentare

Criteriile de excludere au fost adaugate prevederilor pentru combaterea crimei organizate, coruptiei, fraudei si spalarii banilor.

10. Precizarea criteriilor de acordare

Autoritatile contractante sunt obligate sa informeze si sa publice criteriile de acordare alese pentru cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic. In acelasi timp acestea trebuie sa anunte importanta data fiecarui criteriu. Daca acest lucru nu este posibil, criteriile de acordare trebuie indicate in ordine descrescatoare.

11. Certificarea nationala a intreprinderilor

Statele Membre pot stabili un sistem national propriu de certificare in vederea reducerii problemelor cauzate intreprinderilor care prezinta documentatii pentru criteriile de excludere si pentru asigurarea calitatii sistemelor ca si a sistemelor de management de mediu.

12. Informatii despre conditiile nationale speciale

Autoritatilor contractante li se poate cere sa dea firmelor licitante detaliile autoritatilor nationale de unde pot fi obtinute informatii privind regulile nationale fiscale, protectia mediului, sanatate ocupationala in relatie cu performanta contractului.

13. Ajustari minore ale valorilor limita

In viitor, valorile limita vor fi stabilite doar in Euro..

La nivel de stat, judet si municipalitati

  1. Bunuri si respectiv servicii 162,000 Euro la nivel national si 249,000 Euro pentru celelalte. Utilitati 499,000 Euro.

b. Constructii 6,242,000 Euro.(Inclusiv Utilitatile)

Contractele de proiectare si lucrari de constructii pot fi emise separat sau sub forma unei singure licitatii.

Serviciile privind administrarea constructiilor pot include constructiile, dar trebuie ca principala regula sa fie emise ca un contract de servicii.


Textul Directivelor in baza de date cu legislatie europeana EUR-Lex

Sursa: site-ul retelei EIC>

Material tradus de Euro Info Centre RO828 Ramnicu-Valcea dupa "New Directives 2004", elaborat de Working Group Procurement, EIC Network .

Dosarele de achizitii publice sunt informatii publice

Dosarele de achizitii publice vor avea caracter de informatie publica, iar accesul la ele nu poate fi restrictionat decat daca aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit noilor reguli privind achizitiile publice adoptate, miercuri, de Guvern.

Executivul a aprobat atribuirea contractelor prin ordonanta de urgenta, onorand astfel "un angajament de integrare europeana si rezolva o situatie semnalata cu steag rosu in raportul de monitorizare al Comisiei Europene din octombrie anul trecut', a declarat purtatorul de cuvant, Oana Marinescu.

O alta noutate se refera la schimbarea procedurii de cerere si oferta, prin obligativitatea autoritatilor contractante de a trimite, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, invitatiile de participare la licitatii spre publicare in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

"Consecinta acestei masuri este ca invitatiile de participare vor fi accesibile tuturor operatorilor de pe piata si nu vor mai exista suspiciuni legate de existenta unor intelegeri prealabile intre autoritatea contractanta si anumiti ofertanti', a precizat Oana Marinescu.

Adoptarea ordonantei de urgenta era necesara in scopul asigurarii conditiilor de accesare a sumelor nerambursabile de care Romania va beneficia prin intermediul fondurilor structurale/de coeziune incepand cu anul 2007, in calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Intrarea in vigoare a noii legislatii in materie de achizitii publice, cu cel putin 6 luni inainte de data aderarii, este necesara pentru a se asigura o perioada de adaptare suficienta a utilizatorilor finali la noile prevederi legislative.

Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct, lucrari, produse sau servicii, a caror valoare, fara TVA, nu depaseste echivalentul in lei a 5000 de euro pentru fiecare categorie de lucrari similare, produse similare sau servicii similare, in parte.

Autoritatea contractanta nu poate diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici sa utilizeze metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita obligatiile autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice.

La nivelul procedurilor utilizate, ordonanta introduce procedura de dialog competitiv, prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii, pe baza carora candidatii selectati urmeaza sa elaboreze oferta finala.

Procedura de dialog competitiv este aplicabila in special in cazul atribuirii contractelor de concesiuni de lucrari publice care, de regula, au un grad ridicat de complexitate.

La nivelul elaborarii specificatiilor tehnice, ordonanta aduce imbunatatiri semnificative in sensul introducerii posibilitatii de a axa specificatiile tehnice nu numai pe indeplinirea unor anumite standarde, dar si pe indeplinirea unor cerinte functionale sau a unor criterii de performanta.

In acest sens, autoritatile contractante au posibilitatea de a prevede in specificatiile tehnice obiectivul/rezultatul urmarit prin procedura de atribuire utilizata. Astfel exista posibilitatea de a lasa in decizia ofertantilor modalitatea aleasa pentru indeplinirea acestui rezultat.

In acest mod, se evita excluderea din procedura de atribuire a ofertantilor care, in conformitate cu vechea legislatie, nu puteau indeplini anumite criterii restrictive, atata vreme cat rezultatul urmarit de autoritatea contractanta este asigurat.
In domeniul achizitiilor electronice, ordonanta dezvolta sistemul de achizitii prin mijloace electronice prin utilizarea sistemelor dinamice de achizitii (sisteme similare cu cataloagele electronice in care sunt inglobate anumite categorii de produse care sunt acceptate in sistem in urma aplicarii unei proceduri competitive) si a licitatiilor electronice.
Actul normativ prevede si infiintarea unui Consiliu National de Solutionare a Contestatiilor, organism cu activitate administrativ-jurisdictionala.

Consiliul functioneaza pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP), insa, in ceea ce priveste deciziile, Consiliul este independent. Membrii Consiliului sunt selectati prin concurs, fiin numiti in functie prin decizia primului-ministru.

Nerespectarea prevederilor continute in actul normativ constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Amenzile pot fi aplicate atat persoanelor juridice, cat si persoanelor fizice.

Noile prevederi in domeniul achizitiilor publice intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2006. Pina la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de intentie, participare si atribuire, numai catre Monitorul Oficial.

ANRMAP elaboreaza normele de aplicare a ordonantei de urgenta, pe care le supune spre adoptare Guvernului, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Contractele in curs de executie si procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a ordonantei se definitiveaza pe baza prevederilor legale in vigoare la data initieirii acestora.

Comunicate de presa

www.e-licitatie.ro pune umarul la integrare

Varianta extinsa a sistemului www.e-licitatie.ro intruneste conditiile ca, incepand cu anul viitor, toate institutiile publice si companiile private din Romania sa-si desfasoare, prin intermediul sau, achizitiile publice.
Astfel, sistemul vine in intampinarea Declaratiei Ministeriale de la Manchester de la sfarsitul lunii trecute, care cere tuturor administratiilor publice europene sa fie capabile sa treaca la achizitii publice electronice pana in 2010.
"Declaratia de la Manchester este o confirmare a faptului ca administratia publica romaneasca este una din putinele administratii europene care intrunesc deja conditii cerute de Uniunea Europeana pentru anul 2010", a spus Catalin Marinescu, presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei (IGCTI), institutia care administreaza sistemul.
"Sistemul www.e-licitatie.ro poate deveni astfel un avantaj competitiv pentru Romania in favoarea integrarii europene la termenul stabilit, ianuarie 2007", a adaugat Marinescu.
www.e-licitatie.ro intruneste deja cerinte care la ora actuala sunt indeplinite de doar 9% de sistemele de achizitii publice din Europa:
. depunerea ofertelor de participare la licitatie online
. anuntul de intentie al autoritatii contractante
. anuntul de participare
Conform Declaratiei Ministeriale, doar 50% din sistemele de achizitii publice europene ofera si notificare si publicare, iar 90% doar notificare. Declaratia a fost elaborata de un grup de experti europeni pe probleme de guvernare electronica, in urma Conferintei Ministeriale de la Manchester. www.e-licitatie.ro a fost prezent la aceasta conferinta in calitate de finalist al concursului eEurope Awards, care premiaza sistemele ce promoveaza guvernarea electronica (https://europa.eu.int/egovernment_research). Printre distinctiile primite de sistem se numara premiul International Golden Link 2005 al Asociatiei de Comunicatii si Electronica a Fortelor Armate din Statele Unite ale Americii si nominalizarea ca exemplu de buna practica, la nivel european, in cadrul conferintei, la nivel inalt cu tema E-Government din Italia, in 2003.

Achizitii publice - Noua lege
Eficacitate, eficienta si economie in utilizarea resurselor

19 - 21 mai 2006, Predeal

Obiectiv
Seminarul faciliteaza transferul de cunostinte necesare specialistilor in domeniu pentru a intelege, analiza si evalua activitatile pe care le implica un proces complex de achizitii publice in vederea obtinerii de beneficii economice la nivelul autoritatilor contractante.

Beneficiile seminarului

 • intelegerea rolului, componentelor majore si a principiilor achizitiilor publice precum si a importantei planificarii strategice
 • asimilarea legislatiei in domeniu si a legislatiei conexe
 • cunoasterea importantei eticii si profesionalismului in achizitiile publice
 • evaluarea impactului specificatiilor de cost, calitate si timp asupra procesului de achizittie publica
 • deprinderea metodelor si tehnicilor utilizate in administrarea contractului
 • formarea abilitatilor necesare identificarii si gestionarii riscurilor asociate procesului de achizitie publica

Tematici abordate
Modulul 1
Principiile achizitiilor publice - responsabilitati, politici si consideratii asupra proceselor si documentatiei de licitatie
Modulul 2
Planificare, strategie, documentare, reguli nationale si europene
Achizitii publice profesioniste - influente asupra dezvoltarii comunitatii de afaceri
Modulul 3
Managementul riscului si administrarea contractului

Mod de desfasurare
Cursul va avea o durata de 3 zile (Vineri/Sambata/Duminica) si va avea loc la Hotel Dragului din Predeal.
Se recomanda participarea persoanelor din cadrul compartimentelor implicate in procesul de achizite publica.
Participantii vor primi cate o documentatie de training pe suport hartie si in format electronic.
La sfarsitul seminarului participantii vor primi un certificat de participare.

Traineri
Trainerii sunt specializati in domeniul achizitiilor publice si au o experienta deosebita in instruire, asistenta tehnica si consultanta precum si in administrarea contractelor.

Diploma
Diploma este recunoscuta de Asociatia Specialistilor in Achizitii Publice din Romania, ASAPRO.

Valoare
Taxa program de training: 790 RON
Pachet de servicii turistice (optional):
- 440 RON (include cazare regim single + pensiune completa)
- 340 RON (include cazare regim double + pensiune completa)

Sumele nu includ TVA. Pentru mai multi participanti din cadrul aceleiasi institutii se acorda un discount de 10% din valoarea taxei de curs..

Inscrierea se va face in limita locurilor disponibile.

Programul seminarului si formularul de inscriere pot fi descarcate aici.

ACHIZITII PUBLICE

CADRUL LEGISLATIV :

Ordinul nr. 1.013/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 340 din 27.06.2001

Emitent: Ministerul Finantelor Publice

Ordinul nr. 1014/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari

Publicat in Monitorul Oficial

Emitent: Ministerul Finantelor Publice

Ordonanta de Urgenta 60/2001 privind achizitiile publice

Publicata in Monitorul Oficial nr. 241 din 11.05.2001

Emitent: Guvernul Romaniei

 1. DOMENIU DE APLICARE

Autoritati contractante :

 1. oricare autoritate publica (Constitutia Romaniei), inclusiv autoritatea judecatoreasca
 2. oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice;
 3. Academia Romana si institutiile subordonate acesteia;
 4. oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul dintre sectoarele de utilitati publice - apa, energie, transporturi si telecomunicatii - si care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati, in sensul ca nu are piata concurentiala datorita existentei unei pozitii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ.

O autoritate contractanta din domeniul apararii nationale, ordinii publice, sigurantei si securitatii nationale are obligatia de a aplica prevederile OUG 60/2001, cu exceptia cazului in care achizitioneaza produse si servicii in legatura cu productia sau comertul de arme, munitie si sisteme de armament pentru razboi sau a cazului in care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informatii contrare intereselor de aparare si securitate a tarii.

Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand atribuie contracte de achizitie publica, daca:

a.       contractul are caracter secret sau indeplinirea sa implica masuri speciale de securitate, in concordanta cu prevederile legale referitoare la apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala;

 1. procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica sunt stabilite ca urmare a:

unui tratat sau a unui acord international ce vizeaza implementarea sau exploatarea unui proiect, in comun cu unul sau mai multi parteneri straini;

unui tratat, acord international sau a altor asemenea referitoare la stationarea de trupe;

aplicarii unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau a altor donatori/creditori;

 1. contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea insasi autoritate contractanta si care presteaza aceste servicii in baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;
 2. contractul are ca obiect cumpararea apei de suprafata sau din subteran;
 3. contractul are ca obiect cumpararea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili, in scopul:

desfasurarii de activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica si apa calda;

desfasurarii de activitati in domeniul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;

 1. contractul are ca obiect:

cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri / cladiri / alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora;

cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe de catre institutii de radiodifuziune si televiziune, precum si achizitia de timpi de emisie;

prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si intretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit;

prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;

prestarea de servicii de intermediere financiara an legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum si prestarea de servicii de catre Banca Nationala a Romaniei;

angajarea de mana de lucru (contracte de munca);

prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii contractante an propriul beneficiu.

In oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii unor criterii de natura economica si, in masura in care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.

Autoritatea contractanta are dreptul de a proceda la cumparare directa (OUG nr. 60/2001), fara a avea obligatia de a aplica procedurile prevazute in OUG nr. 60/2001, in cazul in care achizitioneaza produse, lucrari sau servicii, a caror valoare, fara T.V.A., cumulata pe parcursul unui an, nu depaseste echivalentul in lei a 1.500 euro.

 1. PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA  CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Autoritatea contractanta are obligatia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achizitie publica:

 1. licitatie deschisa, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta;
 2. licitatie restransa, respectiv procedura care se desfasoara in doua etape distincte si prin care numai candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte;
 3. negociere, care poate fi:
 4. negociere competitiva, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, exclusiv pretul, cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;
 5. negociere cu o singura sursa, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu un singur furnizor, executant sau prestator;
 6. cerere de oferta, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita, fara publicarea unui anunt publicitar, oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori.

Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura care permite acesteia sa achizitioneze, in special an domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii concurentului/ concurentilor castigator/castigatori. Concursul de solutii poate fi o procedura independenta sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publica.

De regula, contractele de achizitie publica se atribuie prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau restransa.

Se poate aplica procedura cererii de oferta numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat:

 1. pentru contractul de furnizare - 40.000 euro;
 2. pentru contractul de servicii - 40.000 euro;
 3. pentru contractul de lucrari - 100.000 euro.
 1. TRANSPARENTA SI PUBLICITATE

Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscuta in mod public intentia de a efectua achizitii publice, scop in care trebuie sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a.

Anuntul de intentie trebuie sa cuprinda cel putin toate contractele de achizitie publica previzionate sa fie atribuite pana la sfarsitul anului bugetar si a caror valoare estimata, fara T.V.A., este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro. Pentru contracte a caror valoare estimata, fara T.V.A., este mai mica decat echivalentul an lei a 750.000 euro, publicarea anuntului de intentie este optionala.

Publicarea anuntului nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.

Autoritatea contractanta are obligatia sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de participare, in toate cazurile in care aplica una dintre procedurile prin licitatie deschisa, restransa sau prin negociere competitiva, precum si in cazul in care intentioneaza sa organizeze un concurs de solutii.

Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza an anuntul de participare la concursul de solutii daca acesta este urmat de atribuirea unui contract de achizitie publica unuia dintre concurentii castigatori ai concursului.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de atribuire a contractului de achizitie publica, nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractanta care a organizat un concurs de solutii are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt, privind rezultatul concursului respectiv nu mai tarziu de 30 de zile de la data deciziei juriului.

 1. PARTICIPARE

Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscute furnizorilor, executantilor sau prestatorilor cel putin informatiile referitoare la:

a) documentele pe care acestia trebuie sa le prezinte, precum si orice alte modalitati care urmeaza sa fie utilizate in scopul verificarii eligibilitatii, inregistrarii, capacitatii tehnice si capacitatii economico-financiare a acestora;

b) numarul de candidati selectati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar, atunci cand aplica procedura prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva.

Ofertantul/candidatul are obligatia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractanta, prin care dovedeste capacitatea tehnica si cea economico-financiara, precum si de a permite verificarea de catre autoritatea contractanta a capacitatilor sale de productie si a sistemului de asigurare a calitatii, de realizare de studii si de cercetare-dezvoltare.

 1. DOCUMENTATIA PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI

Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie sa cuprinda cel putin:

 1. informatii generale privind autoritatea contractanta;
 2. cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertant/candidat pentru indeplinirea cerintelor respective;
 3. caietul de sarcini;
 4. instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie, referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si perioada de valabilitate a acesteia;
 5. instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare;
 6. informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu specificatii tehnice.

Autoritatea contractanta are obligatia de a defini in caietul de sarcini si in contract specificatiile tehnice numai prin referire, de regula:

 1. fie la reglementari tehnice, asa cum sunt acestea definite in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene;
 2. fie, daca nu exista reglementari tehnice an sensul prevederilor lit. a), la standarde nationale, si anume, de regula, an urmatoarea ordine de decadere:

- standarde nationale care adopta standarde europene;

- standarde nationale care adopta standarde internationale;

- alte standarde.

 1. ELABORAREA OFERTEI

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Propunerea tehnica se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini, in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica.

Propunerea financiara se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare in vederea evaluarii financiare.

Mai multi furnizori, executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune oferta in comun - oferta comuna - fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica.

 1. COMISIA DE EVALUARE. JURIUL

Autoritatea contractanta are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecarui contract de achizitie publica, o comisie de evaluare.

Autoritatea contractanta are obligatia sa constituie, in scopul evaluarii solutiilor prezentate intr-un concurs de solutii, un juriu care:

 1. verifica respectarea regulilor de depunere si prezentare a solutiilor;
 2. evalueaza solutiile primite;
 3. adopta o decizie sau formuleaza o opinie;
 4. indeplineste alte atributii specifice.

Juriul este format din cel putin 3 membri cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta.

In situatia in care concurentilor li s-a solicitat o anumita calificare profesionala cel putin o treime din numarul membrilor juriului trebuie sa aiba acea calificare sau una echivalenta.

 1. EVALUAREA OFERTELOR

Comisia de evaluare are dreptul sa respinga o oferta an oricare dintre urmatoarele cazuri:

 1. oferta de baza nu respecta cerintele prevazute an documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
 2. oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
 3. explicatiile solicitate nu sunt concludente sau credibile.

Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze an anuntul de participare si an documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei criteriul pe baza caruia se atribuie contractul si care, o data stabilit, nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.

Criteriul mentionat poate fi numai:

 1. fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic;
 2. fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
 1. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare.

Ofertantul invitat de autoritatea contractanta pentru incheierea contractului de achizitie publica are obligatia de a constitui garantia de buna executie in conformitate cu prevederile cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

ACHIZITII PUBLICE

In aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile

publice prin licitatii electronice (prezentata in Raportul legislativ din

luna februarie 2002), au fost adoptate recent doua reglementari, menite

sa asigure cadrul legislativ de implementare a acestui act normativ.

1. Autoritatile contractante care au obligatia sa aplice procedura de

licitatie electronica pentru atribuirea contractelor de achizitie

publica

In Monitorul Oficial nr. 158/05.03.2002, a fost publicata Hotararea

Guvernului nr. 182, prin care sunt indicate autoritatile contractante

(Secretariatul General al Guvernului, ministere si structuri din

subordinea acestora, cum sunt Ministerul Muncii si Solidaritatii

Sociale, respectiv Directiile generale de munca si solidaritate sociala

judetene si a municipiului Bucuresti, Casele judetene de pensii si a

municipiului Bucuresti, Ministerul Finantelor Publice, respectiv

Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului

Bucuresti, Directia Generala a Vamilor, Oficiul Concurentei etc.) care

au obligatia de a aplica procedura de licitatie electronica pentru

atribuirea oricarui contract de achizitie publica avand ca obiect unul

dintre produsele prevazute in anexa si a carui valoare nu depaseste

200.000 euro.

Autoritatile contractante prevazute in actul normativ citat mai au

obligatia de a publica in Sistemul electronic de achizitii publice anuntul

de participare si anuntul de atribuire a contractului de achizitie publica

pentru atribuirea, printr-o procedura de achizitii publice, a oricarui

contract de achizitie publica avand o valoare de cel putin 40.000 euro.

2. Comisia de supraveghere a functionarii Sistemului electronic de

achizitii publice

In M.Of. nr. 165/07.03.2002 a fost publicata Hotararea Guvernului nr.

179 privind infiintarea Comisiei de supraveghere a functionarii

Sistemului electronic de achizitii publice.

A L T E I M P O Z I T E S I T A X E

IMPOZIT PE PROFIT SI TVA

ACCIZE

ACHIZITII PUBLICE

M a r t i e 2 0 0 2

Musat & Asociatii

Str. Dr. Grigore Mora nr. 11

sector 1, Bucuresti, Romania

Tel.: (40-1) 223 37 17

Fax: (40-1) 223 39 57

e-mail: general@musat.ro

www.musat.ro

PRIVATIZARE

AMENZI

Noutati Legislative

Comisia este formata din cate un reprezentant al

fiecarui minister si este condusa de reprezentantul

Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei

Informatiilor. Dintre atributiile Comisiei mentionam:

solutionarea sesizarilor cu privire la functionarea

acestuia sau inaintarea propunerilor de extindere a

listei autoritatilor contractante care sunt obligate sa

aplice procedura de licitatie electronica, al listei

produselor, serviciilor si lucrarilor care se

achizitioneaza prin licitatie electronica.

IMPOZIT PE PROFIT SI TVA

In M.Of. nr. 180/15.03.2002 s-a publicat Decizia

ministrului finantelor publice pentru aprobarea

solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi

privind impozitul pe profit si taxa pe valoarea

adaugata ("Decizia"). Ministerul Finantelor Publice

adopta periodic astfel de decizii, in vederea

clarificarii problemelor de ordin financiar-fiscal care

apar in practica, in parte si datorita numeroaselor si

frecventelor modificari suportate de actele normative

in materie.

1. Impozitul pe profit

Potrivit art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului

nr. 70/1994 privind impozitul pe profit,

"impozitul pe profit se reduce cu 50% pentru

profitul utilizat in anul fiscal curent pentru

investitii in active corporale si necorporale [ . ]

destinate activitatilor pentru care contribuabilul

este autorizat. Reducerea se calculeaza incepand

cu profitul realizat dupa data de 1 ianuarie

Reducerea "se calculeaza lunar, iar

sumele aferente reducerii se repartizeaza ca

surse proprii de finantare"

In vederea aplicarii unitare a acestor prevederi,

prin Decizie se stabilesc, printre altele,

urmatoarele reguli:

- profitul asupra caruia se calculeaza reducerea de

impozit este profitul realizat lunar, cumulat de la

inceputul anului fiscal, pana la momentul

efectuarii investitiei;

- reducerea se aplica numai pentru sumele investite

care au ca sursa profitul realizat pana la

momentul efectuarii investitiei;

- pentru anul 2001, la calculul reducerii se ia in

considerare profitul contabil realizat dupa data de

1 ianuarie 2001 si investit in active corporale si

necorporale achizitionate dupa data de 19 aprilie

- sunt investitii efectuate din profit si achizitiile

realizate pe baza unui contract de vanzare cu

plata in rate sau pe baza unui contract de leasing

financiar, cu clauza de transfer al proprietatii

asupra bunului la expirarea duratei contractului,

incheiate dupa data de 19 aprilie 2001.

Modalitatea de calcul al acestei facilitati fiscale

este prezentata in anexa nr. 2 la Decizie.

Aceleasi reguli vor fi luate in considerare si in

cazul scutirii de impozit pe profitul reinvestit,

prevazuta de Legea nr. 133/1999 privind

stimularea intreprinzatorilor privati pentru

infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si

mijlocii.

Cheltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor

in moneda straina, altele decat cele acordate de

banci si de alte persoane juridice autorizate

potrivit legii, sunt deductibile la calculul

profitului impozabil, daca:

- sunt stabilite in mod expres in contractul de

imprumut;

- in contract s-au prevazut termenele scadente;

- contractul a fost notificat inaintea derularii la

Directia statistica din cadrul Bancii Nationale a

Romaniei, conform Regulamentului Bancii

Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind

efectuarea operatiunilor valutare;

- imprumutul a fost utilizat in interesul desfasurarii

activitatii agentului economic.

Dobanda recunoscuta din punct de vedere fiscal

este cea prevazuta in contractul de imprumut, cu

conditia ca scopul imprumutului sa fie in

conformitate cu activitatea pentru care

contribuabilul este autorizat.

In materia impozitului pe profit, Decizia consacra

solutii si cu privire la reducerile de pret, sumele

care reprezinta pierderi din creante nerecuperate

si operatiunile privind disponibilitatile in devize.

Noutati Legislative

2. TVA

Una din solutiile referitoare la TVA vizeaza

situatia sediilor secundare fara personalitate

juridica - sucursale, agentii etc. - inregistrate ca

platitoare de TVA inainte de data de 26.05.2000,

data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr.

401/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare

a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata.

Incepand cu aceasta data, sediile secundare fara

personalitate juridica trebuiau scoase din evidenta

platitorilor de TVA. Incepand cu data de

19.10.2000, prevederile legale sus-mentionate au

fost din nou modificate si s-a stabilit ca sediile

secundare fara personalitate juridica pot fi

platitoare de TVA. Decizia prevede ca asemenea

sedii secundare, care au fost scoase din evidenta

platitorilor de TVA dupa 26.05.2002 si reinscrise

ca platitoare de TVA dupa 19.10.2000,

beneficiaza, pentru perioada 26.05.2000 -

19.10.2000, de toate drepturile si au toate

obligatiile care revin platitorilor de TVA, daca in

acest termen s-au comportat efectiv ca platitoare

de TVA, iar societatea-mama nu a fost

inregistrata ca platitoare de TVA.

Solutionarea cererilor privind aprobarea

exercitarii dreptului de deducere a TVA pe baza

criteriilor specifice este de competenta organelor

fiscale la care contribuabilii sunt inregistrati ca

platitori de TVA (administratiile finantelor

publice teritoriale sau, dupa caz, directiile

finantelor publice judetene si a municipiului

Bucuresti).

Aprobarile date de organele fiscale competentepentru exercitarea dreptului de deducere pe baza

de criterii specifice sunt valabile pana la aparitia

unor modificari legislative in ceea ce priveste

modul de exercitare a acestui drept, nefiind

necesara obtinerea lor anuala.

Decizia cuprinde solutii si cu privire la aplicarea

cotei zero a TVA pentru constructia de locuinte,

extinderea, consolidarea si reabilitarea locuintelor

existente.

ALTE IMPOZITE SI TAXE

In M.Of. nr. 158/05.03.2002 s-a publicat Hotararea

Guvernului nr. 181 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind implementarea Sistemului

electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale

("Norme").

Dupa cum am aratat in Raportul legislativ din luna

februarie 2002, autoritatile administratiei publice

locale (entitati fiscale) au obligatia de a implementa

sistemul electronic de incasare a impozitelor si

taxelor locale ("Sistemul") in fiecare oras si

municipiu.

Contribuabilii care se inregistreaza in Sistem vor

avea acces gratuit la acesta. In vederea inregistrarii

ca utilizator al Sistemului, contribuabilul trebuie sa

adreseze o cerere entitatii fiscale (al carei model este

prezentat in anexa nr. 1 la Norme). In termen de

doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii,

solicitantul este introdus in lista de utilizatori ai

Sistemului.

Normele stabilesc in sarcina entitatii fiscale obligatia

de a crea si de a mentine Registrul electronic al

taxelor si impozitelor locale ("Registrul

Sistemului"), care va contine informatii referitoare

numai la contribuabilii inregistrati ca utilizatori ai

Sistemului. Utilizatorii au acces numai la

informatiile privind propria persoana.

Entitatea fiscala are obligatia sa asigure

confidentialitatea datelor din Sistem cu privire la

utilizatori.

Contribuabilii vor avea posibilitatea sa consulte pe

Internet lista taxelor si impozitelor locale datorate,

precum si lista detaliata a platilor efectuate ulterior

datei punerii in functiune a Sistemului (de exemplu,

cu privire la impozitele si taxele datorate, Registrul

va contine, printre altele, urmatoarele informatii:

tipul si denumirea impozitului, suma de plata, contul

in care se face plata, data scadentei, majorarile si

penalitatile prevazute in cazul intarzierilor, facilitati

- reduceri in cazul efectuarii platii intr-un interval

prestabilit, suma de plata la data curenta ).

Entitatea fiscala actualizeaza datele din Registrul

Sistemului pe baza documentelor de plata primite

din sistemul bancar.

Noutati Legislative

ACCIZE

In M.Of. nr. 162/07.03.2002 a fost publicata

Hotararea Guvernului nr. 163 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001

privind regimul accizelor ("Normele"). Ordonanta a

fost prezentata in Raportul legislativ din luna

noiembrie 2001.

Normele stabilesc, printre altele, modul cum se

determina sumele datorate bugetului de stat drept

accize, precum si modul de evidentiere in

contabilitate a accizelor calculate si datorate.

PRIVATIZARE

In M.Of. nr. 215/28.03.2002 a fost publicata Legea

nr. 137 privind unele masuri pentru accelerarea

privatizarii ("Legea"). Legea concretizeaza initiativa

Guvernului de a ameliora cadrul legislativ actual

aplicabil procesului de privatizare, in special prin

eliminarea unor disfunctionalitati existente in

interiorul acestuia. De asemenea, Legea are ca scop

armonizarea intregului cadru de privatizare si

punerea in aplicare a programului de guvernare

2001-2004, precum si a recomandarilor Fondului

Monetar International si Bancii Mondiale privind

urgentarea si finalizarea procesului de privatizare.

Principalele elemente de noutate pe care le aduce

Legea in raport cu cadrul legal actual aplicabil

privatizarii constau in:

- introducerea unor metode noi de privatizare

(vanzarea actiunilor societatilor neatractive la un

pret simbolic de 1 Euro sau majorarea

capitalului social al societatilor de stat prin

aportul investitorilor privati),

- instituirea administrarii speciale in perioada

de privatizare,

- restructurarea inainte de semnarea

contractului de privatizare a datoriilor

societatii,

- principiul judecarii cu celeritate a cauzelor

care au ca obiect privatizarea societatilor

comerciale.

Legea cuprinde, totusi, si anumite aspecte neclare,

cum sunt prevederile referitoare la proiectele de

parteneriat public-privat, care ar trebui corelate cu

cele ale recentei Ordonante a Guvernului nr.

16/02.02.2002 privind contractele de parteneriat

public-privat, pentru a nu se crea confuzii in privinta

cadrului legislative aplicabil in materie.

Pe de alta parte, Legea nu a reglementat situatii care

au ridicat probleme in practica si in cazul carora o

clarificare legislativa ar fi fost binevenita. Un astfel

de caz este cel al societatilor comerciale deschise

supuse privatizarii, in cazul carora s-a ridicat

problema daca actiunile pot fi vandute prin orice

metoda prevazuta de Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea

societatilor comerciale sau este obligatoriu ca

vanzarea sa se supuna prevederilor imperative

referitoare la pietele de capital.

AMENZI

In M.Of. nr. 204/2002 s-a publicat Hotararea

Guvernului nr. 238 pentru majorarea limitelor

amenzilor contraventionale prevazute de Legea

protectiei muncii nr. 90/1996, de Legea nr. 108/1999

pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,

precum si de Legea nr. 130/1999 privind unele

masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

("HG nr. 238/2002").

Legea protectiei muncii prevedea amenzi cuprinse

intre 1.500.000 lei - 30.000.000 lei, Legea pentru

infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, amenzi

cuprinse intre 10.000.000 lei - 30.000.000 lei, iar

Legea privind unele masuri de protectie a

persoanelor incadrate in munca, amenzi cuprinse

intre 3.000.000 lei - 10.000.000 lei. Prin HG nr.

238/2002, limitele amenzilor prevazute de cele trei

legi mentionate s-au marit la 30.000.000 lei - limita

minima, respectiv 100.000.000 lei - limita maxima.

De exemplu, in cazul desfasurarii activitatilor de

productie sau a prestatiilor de servicii fara obtinerea

prealabila a autorizatiei de functionare din punct de

vedere al protectiei muncii, limitele amenzii erau

cuprinse intre 10.000.000 - 20.000.000 lei, iar prin

HG nr. 238/2002 s-au stabilit intre 35.000.000 -

70.000.000 lei. De asemenea, in cazul in care

angajatorul primeste la munca o persoana fara a-i

intocmi contract individual de munca sau conventie

civila de prestari servicii, dupa caz, limitele amenzii

Noutati Legislative

erau cuprinse intre 5.000.000 - 10.000.000 lei, iar

prin HG nr. 238/2002 s-au stabilit intre 50.000.000 -

100.000.000 lei.

Sistemul de achizitii publice joaca feste concurentei

Sursa: Cotidianul,  Cristian Matache, 31 Mai 2005

Firmele medii si mici sint impiedicate sa participe la licitatiile organizate prin sistemul achizitiilor publice intrucit organizatorii cer standarde greu de indeplinit

Problemele cele mai mari le au firmele care activeaza pe piata medicamentelor si produselor medicale. Anul trecut, guvernul Nastase a dat o ordonanta de urgenta prin care Ministerul Sanatatii era numit organizator unic pentru licitatiile privind achizitionarea de medicamente si produse medicale. Aceasta centralizare a dus la o crestere a preturilor precum si la furnizarea de produse de proasta calitate, spune Ioan Ciceala, presedinte executiv al Asociatiei Furnizorilor de Produse Medicale.

Consiliul Concurentei s-a autosesizat

Pe piata achizitiilor publice autoritatile pun bariere de intrare prin impunerea unor conditii discriminatorii participantilor. Fenomenul este recunoscut chiar de catre Consiliul Concurentei. "Din experienta acumulata de catre Consiliul Concurentei, se constata ca organizatorii de licitatii, la intocmirea caietelor de sarcini, fara a incalca legile concurentei si achizitiilor publice, dimensioneaza piete mici, cu operatori putini, pe niste criterii selective, stabilite in aplicarea unor standarde foarte specifice", se arata intr-un comunicat emis de autoritatea de reglementare in domeniul concurentei.

De altfel, Consiliul a deschis o investigatie privind posibila incalcare a legii concurentei de catre Ministerul Sanatatii in calitate de organizator al licitatiilor privind achizitionarea de cefoperazonum (antibiotic folosit la evitarea infectiilor post-operatorii la pacientii ce vor fi supusi la interventii chirurgicale abdominale, cardio-vasculare sau ortopedice) pentru spitale.

Probleme cu cefoperazonum-ul

In cazul achizitiei acestui produs au loc discriminari intre potentialii ofertanti. Potrivit reprezentantilor de pe piata medicamentelor cefoperazonum-ul este comercializat de catre firmele producatoare fie in concentratie de un gram fie de doua grame.

Discriminarea deriva din faptul ca in caietul de sarcini este stipulat expres achizitia unui anumit tip, de gramaj de regula cel de doua grame, eliminind din start foarte multi competitori. Ioan Ciceala confirma cele spuse de Consiliul Concurentei. "Situatia descrisa in comunicat este reala, dar ea a fost posibila prin complicitatea directa a Consiliului care, desi abilitat si obligat de propria sa lege de infiintare si functionare, nu a intervenit atunci cind guvernul PSD a emis reglementari care au incalcat in mod direct Legea concurentei", ne-a declarat presedinte executiv al Asociatiei Furnizorilor de Produse Medicale.

RAPORT DE EVALUARE

O evaluare a procesului de achizitii publice din cadrul Ministerului Justitiei si

sistemului instantelor de judecata prin prisma legislatiei romanesti in vigoare

privind achizitiile publice si a celor mai bune practici de achizitii prin prisma

Directivelor Europene privind achizitiile publice

Introducere

Prezentul Raport este rezultatul evaluarii Dosarelor de achizitii publice arhivate,

remise de Ministerul Justitiei (MJ) in concordanta cu procesul-cadru de selectie

aleatorie, agreat impreuna cu Consultantul si conceput in scopul de a asigura ca

evaluarea sa priveasca un spectru larg de tipuri de contracte, perioade de derulare si

autoritati contractante din cadrul MJ. Scopul initial a fost evaluarea contractelor de

achizitii publice prin prisma OUG 60/2001 (aprobata prin Legea 212/2002, cu

modificarile si completarile ulterioare) si a bunelor practici recunoscute la nivel

international. Totusi, selectia astfel realizata nu a corespuns intru totul scopului de a

realiza o evaluare a practicii de achizitii publice a MJ, care sa conduca la recomandari

de imbunatatire a practicilor pentru obtinerea Valorii pentru Bani (VpB). In

consecinta, perioada de timp in cauza a fost extinsa.

Metodologia pentru realizarea prezentului Raport de Evaluare a fost discutata cu MJ

si aprobata de MJ inaintea realizarii evaluarii, fiind bazata pe o Lista de verificare

standard pentru evaluare. Lista de verificare a fost distribuita tuturor evaluatorilor

romani (romani tocmai pentru a putea asigura o cunoastere exhaustiva a legislatiei

romanesti in materia achizitiilor publice) si este realizata astfel incat evaluarea

fiecarui dosar sa fie facuta intr-o maniera identica si corespunzatoare. Lista de

verificare este anexata prezentului raport, pentru a putea fi consultata ca referinta.

(Anexa "Lista de verificare pentru evaluare").

Prezentul Raport se bazeaza pe concluziile rezultate in urma evaluarii a 30 de dosare

de achizitii publice. Metodologia initiala includea evaluarea a 28 de dosare, dar 2

dintre dosarele evaluate au continut mai mult de un contract, iar contractele aditionale

au fost incorporate in evaluare. Prezentul Raport se limiteaza la concluziile evaluarii

procesului de achizitii publice. Nu priveste problematica necesitatilor de investitii de

capital, care ar trebui sa constituie o parte a managementului proiectelor de lucrari,

dar Raportul subsecvent continand Recomandarile (al carui termen limita de realizare

este 6 septembrie) si care deriva din prezentul Raport va realiza acest lucru. Dosarele

evaluate sunt identificate mai jos.

Anexa "Sinteza evaluarilor" atasata prezentului raport contine comentarii aditionale

pentru o parte dintre dosarele analizate. Astfel de "comentarii aditionale" sunt incluse

doar acolo unde evaluatorul in cauza a considerat ca este nevoie sa clarifice unele

raspunsuri la intrebarile din Lista de verificare pentru evaluare agreata cu MJ inaintea

inceperii procesului de evaluare.

1. Dosar nr. F

Autoritatea contractanta: Penitenciarul Targsor

Referitor la: Reparatii capitale spatii detentie Sectia III-IV

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

2. Dosar nr. 296/05.02.2003:

Autoritatea contractanta: Tribunalul Dambovita

Referitor la: Judecatoria Moreni - Reparatii capitale si amenajare

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

3. Dosar nr. 340/984/18.02.2004 & nr. 5480/DE/09.07.2004:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Timbre judiciare

Procedura de achizitii publice: Negociere cu o singura sursa si licitatie

deschisa

4. Dosar nr. 9/01.07.2002:

Autoritatea contractanta: Centrul de Reeducare Gaesti

Referitor la: Reparatii capitale Sectia Fete - Pavilion A si B

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

5. Dosar nr. 8600/DE & 8601/DE/22.10.2004:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Produse (computere, imprimante, server), divizat in doua

loturi

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

6. Dosar nr. F

Autoritatea contractanta: Penitenciarul Slobozia

Referitor la: Amenajare punct control 2 sector vizite

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

7. Dosar nr. N2/10182/29.04.2004:

Autoritatea contractanta: Spitalul Penitenciar Bucuresti

Referitor la: Lucrari modernizare centrala termica - Spitalul

Penitenciar Bucuresti - com. Jilava

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

8. Dosar nr. 2943/DE/19.04.2004:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Servicii privind transportul intern si international

(ticketing)

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

9. Dosar nr. 300/17.12.2004:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Faxuri

Procedura de achizitii publice: Cerere de oferta

10. Dosar nr. 5155/23.05.2003:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Servicii de intretinere si curatenie

Procedura de achizitii publice: Cerere de oferta

11. Dosar nr. 8225/DE/13.10.2004:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Servicii intretinere si reparatii autovehicule

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

12. Dosar nr. A1/001/26.06.2003:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Furnizare de echipamente pentru expertize criminalistice

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

13. Dosar nr. IX/A/3/2003:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei / Directia Generala a

Penitenciarelor

Referitor la: Vaccinuri, siringi, substante dezinfectante

Procedura de achizitii publice: Cerere de oferta

14. Dosar nr. 840/DEIA/05.02.2002; 841/DEIA/05.02.2002; 842/DEIA/05.02.2002;

1347/DEIA/21.02.2002:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei / Institutul de Medicina

Legala

Referitor la: Echipamente complexe de ingrijire a sanatatii

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

15. Dosar nr. 1559/2002:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Proiectarea lucrarilor de reparatii capitale a instalatiilor si

de reparatii curente in cladirea Ministerului Justitiei din Str. Apolodor

nr. 17, sector 5, tronsoanele 5 si 6

Procedura de achizitii publice: Concurs de solutii

16. Dosar nr. 1935/DIA/24.11.2003

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Reparatii curente la cladirea Ministerului Justitiei din Str.

Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti

Procedura de achizitii publice: licitatie deschisa

17. Dosar nr. 3774/02.09.2003:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Reparatii capitale instalatii la cladirea Ministerului

Justitiei

Procedura de achizitii publice: licitatie deschisa

18. Dosar nr.T

Autoritatea contractanta: Baza de aprovizionare, gospodarire si

reparatii, Jilava (din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor)

Referitor la: Servicii de intretinere si reparare a tehnicii de calcul din

unitatile Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Procedura de achizitii publice: Cerere de oferta

19. Dosar nr. 10.186/DE/28.10.2003:

Autoritatea contractanta: Asociatia contractanta constituita din

Ministerul Justitiei, Ministerul Public (Parchetul de pe langa CSJ),

Oficiul National al Registrului Comertului, Directia Generala a

Penitenciarelor

Referitor la: Servicii de asigurare a unei infrastructuri de comunicatii

intranet pentru conectarea sediilor Ministerului Justitiei, Ministerului

Public, Directiei Generale a Penitenciarelor, Curtii Supreme de Justitie

Oficiului National al Registrului Comertului

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

20. Dosar nr. 50/2000:

Autoritatea contractanta: Tribunalul Constanta

Referitor la: Reparatii capitale si amenajari imobil Judecatorie

Constanta

Procedura de achizitii publice: Licitatie restransa

21. Dosar nr. 065/10.11.2004:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Reparatii capitale necesare pentru functionarea centralei

termice aferente spitalului "Prof. Dr. C-tin Anghelescu"

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

22. Dosar nr. 160/17.10.2003

Autoritatea contractanta: Penitenciarul Bucuresti Jilava

Referitor la: Infiintare instalatie de gaze - modernizare centrala termica

Penitenciarul Bucuresti Jilava

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

23. Dosar nr. 9361/20.12.2004:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Instalatie de stingere incendiu cu FM 200, Ministerul

Justitiei

Procedura de achizitii publice: Cerere de oferta

24. Dosar nr. 1378/23.12.2002:

Autoritatea contractanta: Tribunalul Valcea

Referitor la: Reparatii capitale, amenajare si consolidare judecatoria

Valcea

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

25. Dosar nr. 1791/32A/10.12.1998:

Autoritatea contractanta: Tribunalul Bacau

Referitor la: Extindere sediu Tribunal Bacau

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa (conform legislatiei

anterioare in materia achizitiilor publice)

26. Dosar nr. 6265/03.08.2004:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Coduri sursa ECRIS, module LLDS si CDMS si servicii

asimilate

Procedura de achizitii publice: Negociere cu o singura sursa

27. Dosar nr. 11734/DEIA/16.12.2002:

Autoritatea contractanta: Ministerul Justitiei

Referitor la: Proiectare lucrari: reparatii capitale necesare pentru

functionarea centralei termice; pentru obiectivul de investitii Statie de

oxigen, aer comprimat si vacuum pentru spitalul "Prof. Dr. C-tin

Anghelescu"

Nota: Procedura a fost initiata de mai multe ori si, in cele din urma, redusa -

a se vedea detalierea din Anexa corespunzatoare a prezentului Raport.

Procedura de achizitii publice: Cerere de oferta

28. Dosar nr. 142/2000:

Autoritatea contractanta: Tribunalul Bucuresti

Referitor la: Amenajare sediu pentru instante judecatoresti in imobilul

din Bd. Unirii nr. 37, Sectorul 3, Bucuresti

Procedura de achizitii publice: Licitatie restransa

29. Dosar nr. 3951/10.12.1997:

Autoritatea contractanta: Tribunalul Judetean si Judecatoria Targoviste

Referitor la: Sediul Tribunalului Judetean si Judecatoriei Targoviste

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa (conform legislatiei

anterioare in materia achizitiilor publice)

30. Dosar nr. 1515/20.12.2001:

Autoritatea contractanta: Tribunalul Brasov

Referitor la: Lucrari de consolidare, reparatii capitale, refunctionalizari

la spatiile existente la sediul Tribunalului Brasov

Procedura de achizitii publice: Licitatie deschisa

Asa cum a fost mentionat la inceputul partii introductive, lista de verificare standard

folosita de evaluatori ofera structura de prezentare a concluziilor acestui Raport.

Concluzii

1. Utilizarea fondurilor:

1.1 Au fost corect identificate, evaluate si autorizate necesitatile initiale?

Raspunsul este "Da" pentru toate contractele, cu exceptia dosarelor nr.

340/984/18.02.2004 & 5480/DE/09.07.2004 si 3951/10.12.1997.

1.2 A fost luat in considerare principiul "valoare pentru bani" la elaborarea

specificatiilor tehnico-economice finale fata de necesitatile autorizate?

Din nou, raspunsul este "Da" in majoritatea cazurilor. Exista cateva comentarii

ale evaluatorilor in legatura cu unele dosare:

2943/DE/19.04.2004 - Anuntul public precizeaza ca viitorul contract

poate fi extins in cele din urma pana la 2 ani. Acest lucru nu a fost

autorizat

8225/DE/13.10.2004 - Nu

840/DEIA/05.02.2002; 841/DEIA/05.02.2002; 842/DEIA/05.02.2002;

1347/DEIA/21.02.2002 - Au fost atribuite patru contracte pentru 9

loturi. Pentru ratiuni care nu sunt clare, ofertantii care au depus oferta

cu pretul cel mai scazut au pierdut competitia

50/2000 - Neconcludent

340/984/18.02.2004 & 5480/DE/09.07.2004 - Nu. A se vedea Anexa

"Sinteza evaluarilor"

142/2000 - Neconcludent

Anuntul de participare a fost transmis la Monitorul Oficial pe data de 29 iunie 2004. Nu este clara

data la care a fost publicat anuntul. Anuntul a fost retrimis la Monitorul Oficial spre publicare pe data

de 4 august 2004. Din nou, nu exista la dosar dovada ca anuntul a fost publicat sau nu.

Nu a existat un anunt original asa cum este cerut de OUG 60/2001.

Initial, a fost primita o singura oferta si procedura a fost lansata din nou.

La a doua sedinta publica de deschidere a ofertelor a fost primita o singura oferta, dar procesul verbal

de deschidere a ofertelor nu contine datele de identificare ale ofertantului.

Contractul a fost atribuit doar pentru doua luni si jumatate (13 octombrie - 31 decembrie 2004) si nu

pentru un an, asa cum s-a estimat si aprobat initial.

A fost depusa o singura oferta, solicitand exact acelasi pret (41.661 USD) cu cel estimat. Desi licitatia

s-a repetat, aceeasi unica oferta a fost depusa si cu aceeasi valoare.

Intentia initiala a autoritatii contractante a fost sa cheltuiasca 41.661 USD pentru un an intreg (2004).

Cu toate acestea, procedura a fost lansata in iunie 2004. Raportul de evaluare a ofertelor mentioneaza

ca viitorul contract se va incheia pe 5 luni, dar contractul incheiat are o durata de doua luni si jumatate

(13 octombrie - 31 decembrie 2004) pentru aceeasi valoare! In plus, anuntul de atribuire nu a fost

trimis spre publicare in Monitorul Oficial, conform legii.

Formularele individuale de evaluare lipsesc din dosarul achizitiei.

Hotararea comisiei de evaluare a fost comunicata ofertantilor in mod necorespunzator (contrar

prevederilor legale).

1.3 A fost corect autorizata utilizarea fondurilor, luandu-se in calcul durata,

valoarea si dreptul de semnatura?

In majoritatea covarsitoare a cazurilor, raspunsul este "Da". Comentariile

evaluatorilor se gasesc mai jos:

3774/02.09.2003 & 1935/DIA/24.11.2003 - Durata - Nu

Valoare - Da

Drept de semnatura - Da

8225/DE/13.10.2004 - Nu (a se vedea nota de subsol nr. 1)

50/2000 - Neconcludent

1791/32A/10.12.1998 - Durata - Nu

Valoare - Neconcludent, nu exista la dosar evidenta

platilor sau a valorii finale a contactului. Se presupune

ca aceasta a ramas neschimbata

Drept de semnatura - Da

160/17.10.2003 - Durata - Nu

Valoare - Da

Drept de semnatura - Da

340/984/18.02.2004 & 5480/DE/09.07.2004 - Nu. A se vedea Anexa

"Sinteza evaluarilor"

6265/03.08.2004 - Neconcludent. Nu exista documentatie la dosar.

1378/23.12.2002 - Durata - Neconcludent

Valoare - Neconcludent, nu exista la dosar evidenta

platilor

Drept de semnatura - Da

142/2000 - Neconcludent. Nu exista documentatie la dosar.

1.4 A fost documentatia aferenta contractului compatibila/coerenta cu

termenii si conditiile prevazute in anuntul/invitatia de participare?

Din nou un numar semnificativ de raspunsuri "Da". Evaluatorii au facut

anumite comentarii, care sunt trecute mai jos:

5155/23.05.2003 - Aparent, da. Cu toate acestea nu este clar daca

contractul include toate articolele cerute initial in Caietul de sarcini

8225/DE/13.10.2004 - A se vedea, mai sus, nota de subsol nr. 1

8600/DE & 8601/DE/22.10.2004 - Da si nu. Dupa atribuire,

Autoritatea Contractanta a stabilit ca au fost facute economii fata de

bugetul initial. De aceea, dupa estimari si aprobari sistematice,

Autoritatea Contractanta a suplimentat cu 10% cantitatea de bunuri

care va fi livrata de fiecare furnizor. Acest lucru este in limitele

prevazute de lege

1.5 Au fost conditiile de performanta din contract compatibile/coerente cu

cerintele avansate prin invitatia de participare, respectiv a acoperit achizitia

necesitatile initial identificate?

Intrebarea ridica un numar de probleme care trebuie rezolvate, asa cum se

arata mai jos. Un procent semnificativ din dosarele analizate (aprox. 25%) nu

au indeplinit cerintele legate de una sau mai multe dintre intrebarile in cauza.

2943/DE/19.04.2004 - Nu

IX/A/3/2003 - Nu

300/17.12.2004 - Nu

8225/DE/13.10.2004 - Nu

A1/001/26.06.2003 - Nu

N2/10182/29.04.2004 - Da si nu. Specificatiile tehnice precizeaza in

mod specific marci, firme si nume de furnizori (ceea ce este impotriva

legii). In ciuda acestui lucru, autoritatea contractanta a selectat uncontractor care a oferit produsele sale locale, lucru care a dus la

realizarea de economii in cheltuirea fondurilor

F 12410/20.11.2001 - Nu. De exemplu, contractul nu prevede

standardele minime de calitate pentru care autoritatea contractanta este

autorizata sa faca platile

6265/03.08.2004 - In cadrul dosarului nu se regaseste nici un

document in legatura cu derularea contractului

1.6 Alte comentarii

2943/DE/19.04.2004 - Termenul limita pentru depunerea ofertelor

precizeaza ziua, dar nu si ora

300/17.12.2004 - Autoritatea contractanta a folosit o procedura corecta

(cerere de oferta) doar pentru ca achizitia a inclus doar faxuri. Potrivit

legislatiei in vigoare, produsele ce urmeaza a fi cumparate trebuie sa

fie divizate in loturi avand acelasi cod CPSA. In consecinta, autoritatea

contractanta a considerat faxurile si copiatoarele ca fiind produse

separate, cu toate ca se pot cumpara echipamente care sa realizeze

ambele functii

A1/001/26.06.2003 - Contract finantat dintr-un credit extern. Doar un

specialist in echipament criminalistic poate decide daca respingerea

contestatiei (a se vedea punctul 1.3 din raportul de evaluare aflat in

Anexa "Sinteza evaluarilor") a fost corecta sau nu

F 12410/20.11.2001 - Este dificil de spus daca s-a obtinut "valoare

pentru bani" (A se vedea Anexa "Sinteza evaluarilor")

Comentariile Consultantului:

In majoritatea cazurilor, utilizarea fondurilor pare a fi corect realizata si derulata.

Principala cauza de ingrijorare este numarul dosarelor de achizitii publice care nu

contin documentatie suficienta pentru a ajunge la raspunsuri pentru intrebari ce

sunt, totusi, suficient de directe. Este clar, cu toate acestea, ca necesitatile initiale

au fost in mod curent identificate, evaluate si autorizate corect si ca specificatiile

tehnice respective au fost corespunzatoare.

Se poate spune ca autorizarea initierii procedurii si autorizarile ulterioare pentru

cheltuieli conexe nu conduc la utilizarea eficienta a fondurilor, datorita

intarzierilor ce decurg din derularea contractului. (De exemplu, la momentul

realizarii efective a obiectului contractului, nevoia initiala poate fi alta sau chiar sa

fi disparut cu totul.)

2. Specificatiile tehnico-economice:

2.1 Au corespuns specificatiile tehnico-economice necesitatilor identificate in

mod formal, in ceea ce priveste performanta rezultatelor, functionalitatea,

caracteristicile materiale sau estetice?

In general, s-a obtinut un scor bun la aceasta intrebare, dar intr-un numar

redus de cazuri exista comentarii ale evaluatorilor, asa cum se arata mai jos:

8225/DE/13.10.2004 - Nu, specificatiile sunt foarte vagi. Sectiunea a

III-a - Caietul de sarcini, include alt gen de informatii pentru ofertanti.

De exemplu, continutul ofertei, proceduri de plata, etc.

F 5039/02.09.2004 - Da pentru unele puncte, nu pentru altele, dar

ofertantii au solicitat clarificari inainte de a face ofertele. Autoritatea

contractanta a trimis raspunsuri tuturor companiilor interesate

T 3151/30.03.2005 - Specificatiile tehnice pentru servicii si modul in

care se evalueaza timpii de raspuns si rezolvare sunt confuze si neclare

50/2000 - Neconcludent

1791/32A/10.12.1998 - Neconcludent, DEPO nu se regaseste in dosar

10.186/DE/28.10.2003 - Nu

2.2 Au fost specificatiile tehnico-economice, in orice mod, discriminatorii, de

exemplu, prin indicarea unei marci?

Aceasta intrebare are o rata foarte ridicata de conformitate a dosarelor

examinate cu prevederile legale. Unele marci au fost specificate, dar acest

lucru trebuie analizat in lumina contextului, asa cum este prezentat mai jos:

5155/23.05.2003 - Marca a fost nominalizata pentru unele articole (4

din 27)

N2/10182/29.04.2004 - Marca a fost nominalizata pentru unele

articole, contrar prevederilor legale. Acest lucru provine de la

consultantul ce a realizat proiectul tehnic si specificatiile tehnice. Se

pare ca respectivul consultant nu a fost la curent cu prevederile OUG

1791/32A/10.12.1998 - Neconcludent, DEPO nu se regaseste in dosar

8600/DE & 8601/DE/22.10.2004 - Da pentru unele articole. Dar

autoritatea contractanta a scos marcile din specificatiile tehnice, dupa

ce a primit solicitari de clarificari

2.3 Alte comentarii

Exista un singur alt comentariu generat de aceasta sectiune.

840/DEIA/05.02.2002; 841/DEIA/05.02.2002; 842/DEIA/05.02.2002;

1347/DEIA/21.02.2002 - Exista neconcordante importante intre

versiunea in limba romana si cea in limba engleza ale DEPO

Comentariile Consultantului:

Contractele examinate au obtinut calificative foarte bune pentru acest criteriu. In

mod clar exista o intelegere generala si pe scara larga a prevederilor OUG 60/2001

cu privire la cerinta de a exprima specificatiile tehnice intr-o maniera generica si

"neutra", cu scopul de a permite o concurenta reala intre ofertanti. Singurul

element diferit este consultantul tehnic care a oferit un serviciu deficitar autoritatii

contractante si a fost autorul celei mai grave incalcari a prevederilor legale.

Este evidenta responsabilitatea autoritatilor contractante de a se asigura ca

procesul de achizitii publice este realizat in concordanta cu legislatia in vigoare si

poate ca ar trebui ca invitatia catre sectorul privat de a oferta pentru sectorul public

sa fie circumscrisa necesitatii fundamentale ca aceste servicii sa fie prestate de o

maniera corespunzatoare in totalitate cu legislatia romana. Aceste aspecte vor fi

explorate intr-o mai mare masura in Raportul privind recomandarile, ce va fi

realizat pana pe 6 septembrie.

3. Criterii de evaluare

3.1 Au fost criteriile de evaluare nerezonabile sau necorespunzatoare in

raport cu necesitatile identificate in mod formal?

1559/2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

2943/DE/19.04.2004 - Desi DEPO precizeaza explicit faptul ca

atribuirea contractului se va face pe baza criteriului "oferta cea mai

avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic", nu este definita

metodologia pentru evaluarea pretului.

In acest sens, au fost transmise clarificari tuturor ofertantilor, explicand

doar criteriile pe baza carora se acorda numarul maxim de puncte

(lipseste formula financiara)

5155/23.05.2003 - Criteriile de evaluare includ: pretul si "alte

materiale si servicii oferite". Acestea nu sunt definite nicaieri. In

absenta ofertei integrale este dificil de determinat daca procesul de

evaluare a fost sau nu unul corect.

N2/10182/29.04.2004 - Criteriul principal de selectie a fost "oferta cea

mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic", potrivit legii.

Ar trebui sa fie rezonabil si corespunzator, dar .

11734/DEIA/16.12.2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

10.186/DE/28.10.2003 - Criteriile (financiare si tehnice) nu au fost

nerezonabile, dar aplicarea criteriilor tehnice si a sub-criteriilor pare

complicata. A fost primit un numar mare de solicitari de clarificari din

partea potentialilor ofertanti

3.2 A fost algoritmul de calcul, acolo unde s-a utilizat asa ceva,

corespunzator necesitatilor?

3774/02.09.2003 & 1935/DIA/24.11.2003 - Nu. Procedurile de

negociere si semnare a contractului au amanat inceperea efectiva a

lucrarilor. Acest element trebuia luat in considerare cu atentie la

momentul initial de stabilire a duratei executiei. Asa cum s-a

demonstrat, durata executiei nu trebuia inclusa in categoria criteriilor

de evaluare

1559/2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

2943/DE/19.04.2004 - Algoritmul de calcul al pretului si criteriilor de

natura tehnica nu sunt descrise

5155/23.05.2003 - Nu este clar

IX/A/3/2003 - Nu a existat algoritm de calcul

296/05.02.2003 - Nu, dar sunt corespunzatoare legislatiei

Potrivit legii, in cazul lucrarilor, ponderea pretului poate fi intre 80-95% in cadrul criteriului "oferta

cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic". Acest lucru conduce de obicei la cel mai

mic pret . si autoritatea contractanta poate sa faca prea putin la acest capitol daca doreste sa respecte

legea. De aceea alege oferta cu cel mai mic pret.

F 12410/20.11.2001 - Autoritatea contractanta a ales oferta financiara

cea mai redusa, desi oferta castigatoare nu este in totalitate conforma

cu cerintele tehnice

160/17.10.2003 - Nu. Procedurile de negociere si semnare a

contractului au amanat inceperea efectiva a lucrarilor. Acest element

trebuia luat in considerare cu atentie la momentul initial de stabilire a

duratei executiei. Asa cum s-a demonstrat, durata executiei nu trebuia

inclusa in categoria criteriilor de evaluare

11734/DEIA/16.12.2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

achizitiei publice

065/10.11.2004 - O concluzie nu este posibila, dat fiind ca dosarul nu

include informatii despre derularea efectiva a contractului

3.3 Au inclus criteriile de evaluare, printre altele, dar nu in mod exclusiv:

a) pretul

b) conditiile de livrare

c) garantia

d) calitatea

e) estetica

a)

1559/2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

2943/DE/19.04.2004 - Nu

T 3151/30.03.2005 - Nu

6265/03.08.2004 - Nu

11734/DEIA/16.12.02 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

b)

1559/2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

8225/DE/13.10.2004 - Nu

T 3151/30.03.2005 - Nu

8600/DE & 8601/DE/22.10.2004 - Nu

6265/03.08.2004 - Nu

11734/DEIA/16.12.02 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

10.186/DE/28.10.2003 - Nu

c)

3774/02.09.2003 & 1935/DIA/24.11.2003 - Nu

1559/2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

5155/23.05.2003 - Nu

IX/A/3/2003 - Nu

296/05.02.2003 - Nu

T 3151/30.03.2005 - Nu

50/2000 - Nu

1791/32A/10.12.1998 - Nu

160/17.10.2003 - Nu

8600/DE & 8601/DE/22.10.2004 - Nu

6265/03.08.2004 - Nu

9/01.07.2002 - Nu

1378/23.12.2002 - Nu

11734/DEIA/16.12.02 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

10.186/DE/28.10.2003 - Nu

065/10.11.2004 - Nu

142/2000 - Nu

d)

1559/2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

5155/23.05.2003 - Nu

N2/10182/29.04.2004 - Nu

T 3151/30.03.2005 - Nu

9361/20.12.2004 - Nu

50/2000 - Nu

1791/32A/10.12.1998 - Nu

8600/DE & 8601/DE/22.10.2004 - Nu

6265/03.08.2004 - Nu

11734/DEIA/16.12.02 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

10.186/DE/28.10.2003 - Nu

e)

3774/02.09.2003 & 1935/DIA/24.11.2003 - Nu

1559/2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

5155/23.05.2003 - Nu

IX/A/3/2003 - Nu

N2/10182/29.04.2004 - Nu

F 5039 / 02.09.2004 - Nu

296/05.02.2003 - Nu

F 12410/20.11.2001 - Nu

T 3151/30.03.2005 - Nu

9361/20.12.2004 - Nu

50/2000 - Nu

1791/32A/10.12.1998 - Nu

160/17.10.2003 - Nu

8600/DE & 8601/DE/22.10.2004 - Nu

6265/03.08.2004 - Nu

9/01.07.2002 - Nu

1378/23.12.2002 - Nu

11734/DEIA/16.12.02 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

10.186/DE/28.10.2003 - Nu

065/10.11.2004 - Nu

142/2000 - Nu

3.4 Au indus aceste criterii, luate in mod individual sau colectiv, ideea de

exclusivitate, in orice forma?

1559/2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

11734/DEIA/16.12.2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

3.5 Alte comentarii

3774/02.09.2003 & 1935/DIA/24.11.2003 - Cerintele de calificare nu

au inclus depunerea bilantului si a contului de profit si pierderi. Fisa de

date achizitii cerea si depunerea de formulare standard incluse in

documentatia standard de elaborare si prezentare a ofertei, fara sa

mentioneze cerintele minime sau daca informatia va influenta in orice

fel evaluarea

5155/23.05.2003 - Este nevoie de documentatie suplimentara - toate

ofertele depuse si anexele contractului, daca exista

300/17.12.2004 - Aceleasi persoane au fost implicate in pregatirea

DEPO si in evaluarea ofertelor

296/05.02.2003 - Autoritatea Contractanta a ales oferta cu cel mai mic

pret. La deschiderea ofertelor, un reprezentant al unuia dintre ofertanti

a scris cateva comentarii pe procesul verbal al sedintei publice. Potrivit

acestor comentarii, se pare ca un alt ofertant a semnat oferta chiar in

timpul sedintei publice de deschidere a ofertelor.

Un alt fapt destul de putin obisnuit este acela ca toti membrii Comisiei

de evaluare au acordat exact acelasi numar de puncte pentru fiecare

oferta. Este greu de crezut ca cel putin unul dintre membrii Comisiei

de evaluare nu a avut o opinie diferita

1791/32A/10.12.1998 & 160/17.10.2003 - Fisa de date achizitii cerea

si depunerea de formulare standard incluse in documentatia standard

de achizitii publice, fara sa mentioneze cerintele minime sau daca

informatia va influenta in orice fel evaluarea

9/01.07.2002 - Autoritatea Contractanta nu a ales oferta cu cel mai mic

pret. Autoritatea contractanta a descalificat pe motive tehnice oferta cu

cel mai mic pret

10.186/DE/28.10.2003 - Aplicarea sub-criteriilor de evaluare pentru

evaluarea tehnica poate crea confuzie, acestea fiind complexe si nu

foarte bine organizate:

Criteriu financiar/Pret, pondere de 60%, pentru care punctajul este

acordat astfel: punctajul maxim este acordat ofertei cu cel mai mic pret

si invers proportional celorlalte oferte.

Criteriu tehnic, pondere de 40%: sistem complex de punctare, 10

subcriterii folosite pentru a acorda 40 de puncte, toate criteriile sunt

notate de la 0 la 10; 2 dintre criterii au la randul lor cate 2 sub-criterii;

5 din 10 criterii si unul dintre sub-criterii sunt notate cu 0 pentru

indeplinirea standardelor minime cerute, punctajul maxim fiind acordat

ofertantilor care au cea mai inalta calificare per criteriu; toti ceilalti

ofertanti primesc un punctaj invers proportional

065/10.11.2004 - Fisa de date achizitii cerea si depunerea de formulare

standard incluse in documentatia standard de achizitii publice, fara sa

mentioneze cerintele minime sau daca informatia va influenta in orice

fel evaluarea

142/2000 - Dosarul nu include informatii in legatura cu pre-calificarea

ofertantilor sau selectarea pe lista scurta a ofertantilor invitati sa trimita

oferte pentru executarea lucrarilor

Comentariile Consultantului

Analiza a indicat in mod clar o intelegere neadecvata a procesului de evaluare a

ofertelor, componentelor acestuia sau a managementului evaluarii - sau toate cele

trei aspecte impreuna. Impresia lasata este ca procesul este realizat in conformitate

cu litera legii, mai degraba decat cu spiritul acesteia. Mai mult, se pare ca acest

lucru se intampla mai degraba dintr-o intelegere gresita a procesului decat datorita

unor intentii de fraudare a legii.

Evaluarea ofertelor trebuie sa se bazeze pe criterii clar definite, insotite de aplicarea

fara ambiguitati a ponderilor. Altfel, ofertantii nu vor intelege clar necesitatea

initiala, modalitatea in care cumparatorul percepe acea necesitate sau, intr-adevar,

modul de a formula cel mai bine oferta/ofertele respective. Nici una dintre acestea

nu pot conduce catre o competitie reala si catre stabilirea unui nivel fundamental

esential de incredere reciproca intre cumparator si ofertant. In consecinta,

posibilitatea de a obtine "valoare pentru bani" este substantial diminuata.

Exista, de asemenea, semnale ca alte aspecte pot contribui la diminuarea increderii

ofertantilor in cumparator. De exemplu, intr-un caz, absenta solicitarii

documentelor de calificare si de aici lipsa de claritate a consecintelor faptului de a

nu le trimite sau ponderea oferita in cazul in care ele sunt, totusi, trimise.

Intr-o situatie, sunt dovezi ce pot duce la concluzia ca evaluatorii s-au inteles intre

ei inaintea evaluarii. Consultantul tinde sa considere ca aceasta intelegere

preliminara nu a avut consecinte comerciale nelegale. Mai degraba, se poate ca nici

unul dintre evaluatori sa nu fi inteles in mod suficient procesul sau cerintele ce

urmau a fi evaluate pentru a fi capabili sa duca la bun sfarsit munca, asa ca au

decis sa puncteze "in grup". O examinare mai atenta a dosarului achizitiei publice

poate, fara indoiala, sa clarifice acest lucru, dar nu acesta este scopul prezentei

evaluari.

Aceste chestiuni vor fi fara indoiala ridicate la unul dintre Atelierele de lucru

prevazute a incepe pe 29 august.

4. Procedura

4.1 Necesitatea a fost anuntata in concordanta cu legislatia sau procedurile

in vigoare, in ceea ce priveste timpul alocat pentru raspuns/~uri, evitarea

specificatiilor tehnice necorespunzatoare, discriminarea fata de potentialii

candidati/ofertanti sau termene nerealiste, luand in considerare conditiile de

piata de la momentul achizitiei?

8225/DE/13.10.2004 - Anuntul de participare a fost transmis la

Monitorul Oficial pe data de 29 iunie 2004. Nu este clara data cand a

fost publicat anuntul. Anuntul a fost retrimis la Monitorul Oficial spre

publicare pe data de 4 august 2004. Din nou, nu exista la dosar dovada

ca anuntul a fost publicat sau nu

840/DEIA/05.02.2002; 841/DEIA/05.02.2002; 842/DEIA/05.02.2002;

1347/DEIA/21.02.2002 - Da, anuntul de intentie (26 iulie 2001) si

anuntul de participare (8 octombrie 2001). Termenul-limita pentru

depunerea ofertelor a fost 26 octombrie 2001. Timpul alocat pentru

pregatirea ofertelor (16 zile) nu corespunde cerintelor OUG 60/2001

care prevede o durata minima de 36 de zile pentru pregatirea ofertelor.

Cerintele nerealiste de timp pot genera discriminare. Anuntul de

participare nu contine informatia completa cu privire la termenul-limita

de depunere a ofertelor (lipseste ora)

4.2 DEPO a fost compatibila cu anunturile initiale si a fost corespunzatoare

standardelor si cerintelor procedurale de la momentul respectiv?

1559/2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

8225/DE/13.10.2004 - Nu a existat anunt de participare potrivit OUG

50/2000 - Neconcludent. Dosarul achizitiei publice nu contine

documentatia de calificare

1791/32A/10.12.1998 - Neconcludent

1378/23.12.2002 - Neconcludent. DEPO nu se regaseste in cadrul

dosarului

11734/DEIA/16.12.2002 - DEPO nu se regaseste in cadrul dosarului

4.3 Ofertele primite au fost deschise in conformitate cu cerintele procedurale

in ceea ce priveste locatia, persoanele prezente, respingerea ofertelor

intarziate, depunerea documentelor de sprijin, garantiei de participare,

eligibilitatea ofertantilor, dupa caz?

2943/DE/19.04.2004 Nu. Deschiderea ofertelor a inclus evaluarea

eligibilitatii ofertantilor, contrar prevederilor OUG 60/2001 si ale HG

461/2001. Deoarece nu toate documentele de calificare au fost gasite,

doi ofertanti au fost respinsi, contrar prevederilor art. 33 al. (3) din HG

461/2001. Celorlalti 3 ofertanti li s-au cerut clarificari (nu a fost emis

nici un act scris)

8225/DE/13.10.2004 - Initial a fost primita o singura oferta si

procedura a fost relansata. A doua oara a fost depusa o singura oferta.

Procesul-verbal de deschidere a ofertelor nu contine datele de

identificare ale ofertantului

840/DEIA/05.02.2002; 841/DEIA/05.02.2002; 842/DEIA/05.02.2002;

1347/DEIA/21.02.2002 - Unsprezece oferte au fost depuse si deschise

public. Trei dintre oferte au fost respinse, doua pentru motive

intemeiate. Cea de-a treia oferta a fost respinsa pentru un motiv

contrar prevederilor legale (lipsa unor documente de calificare)

1378/23.12.2002 - Termenul limita initial pentru depunerea ofertelor a

fost stabilit pentru 21 noiembrie 2002. Depunerea si deschiderea

ofertelor au avut loc pe 5 decembrie 2002. In cadrul dosarului nu se

regaseste dovada informarii ofertantilor cu privire la

intarzierea/amanarea depunerii si deschiderii publice a ofertelor. Pe

data de 5 decembrie ofertele au fost primite si deschise in concordanta

cu cerintele procedurale. In timpul sedintei publice de deschidere a

ofertelor au fost descalificate si nu au fost citite datele din 6 oferte

dintre cele 10 primite. Motivul descalificarii: compania are un contract

civil de prestari servicii si nu un contract de munca cu specialistul. Ar

fi trebuit citite datele relevante din toate ofertele

10.186DE/28.10.2003 - Nu. In cadrul sedintei publice de deschidere a

ofertelor au fost respinse oferte deoarece nu corespundeau cu cerintele

din DEPO

4.4 Evaluarea ofertelor a fost realizata in concordanta cu cerintele

procedurale si urmarind asigurarea/obtinerea valorii pentru bani?

300/17.12.2004 - Doua oferte din patru au fost excluse ca fiind

neconforme cu cerintele caietului de sarcini. O a treia oferta a primit

doar 3.47 puncte (din 5) pentru criteriul care cerea o garantie de 2 ani.

Concluzia Comisiei de evaluare nu a fost corecta (acelasi numar de

puncte a fost acordat de toti membrii comisiei de evaluare!) deoarece

nu a existat o formula pentru a calcula numarul de puncte acordate

pentru ofertantii care au oferit o garantie mai mica sau mai mare de 2

ani. Contractul a fost atribuit ofertei cu cel mai mare pret

2943/DE/19.04.2004 - Cu toate ca, in urma evaluarii, a fost luat in

considerare criteriul pretului cel mai scazut, nu este clar cum a fost

calculat numarul de puncte acordat pentru diferitele criterii de natura

tehnica

A1/001/26.06.2003 - Pretul ofertei castigatoare este cu 5% mai mare

decat pretul ofertei de pe locul doi. Cu toate acestea, pretul este mai

mic decat bugetul alocat

840/DEIA/05.02.2002; 841/DEIA/05.02.2002; 842/DEIA/05.02.2002;

1347/DEIA/21.02.2002 - Decizia Comisiei de evaluare a fost

comunicata ofertantilor in mod necorespunzator (contrar prevederilor

legale)

F 12410/20.11.2001 - Nu - a se vedea Anexa "Sinteza evaluarilor"

340/984/18.02.2004 & 5480/DE/09.07.2004 - A se vedea Anexa

"Sinteza evaluarilor"

4.5 Contractul rezultat s-a indepartat in orice mod de continutul DEPO si,

daca acest lucru s-a intamplat, modificarile au fost autorizate in concordanta

cu cerintele procedurale?

1559/2002 - Neconcludent, dat fiind ca DEPO nu se regaseste incadrul dosarului

8225/DE/13.10.2004 - Da, contractul a fost atribuit pentru doua luni si

jumatate (pe perioada 13 octombrie-31 decembrie 2004) si nu pentru

un an, asa cum a fost estimat si aprobat initial

A1/001/26.06.2003 - Pretul contractului este mai mare decat pretul

ofertei: 1,376,173.45 Euro in loc de 1,366,122.65 USD. Anexa care

descrie echipamentul achizitionat include cantitatile majorate, pentru

care nu exista aprobare. Din lista echipamentului achizitionat lipseste

un articol inclus in lista de echipament necesar aprobata si numarul de

articole oferite in cadrul procesului de licitatie (punctul nr. 15 lipseste)

840/DEIA/05.02.2002; 841/DEIA/05.02.2002; 842/DEIA/05.02.2002;

1347/DEIA/21.02.2002 - Contractul nu s-a indepartat de la continutul

DEPO, dar dosarul include doar un proiect de contract

1791/32A/10.12.1998 - Neconcludent

1378/23.12.2002 - Neconcludent dat fiind ca DEPO nu se regaseste in

cadrul dosarului

11734/DEIA/16.12.2002 - Neconcludent, dat fiind ca DEPO nu se

regaseste in cadrul dosarului

4.6 Alte comentarii

3774/02.09.2003 - Procedurile de plata nu sunt clare. Nu exista un

calendar privind emiterea facturilor

1559/2002 - Procedurile de plata nu sunt clare. Nu exista un calendar

privind emiterea facturilor

5155/23.05.2003 - Procedurile de plata nu sunt clare. Nu exista un

calendar privind emiterea facturilor

8225/DE/13.10.2004 - Intentia initiala a Autoritatii contractante era sa

cheltuiasca 41.661 USD pentru un an intreg (2004). Cu toate acestea,

procedura a fost lansata in iunie 2004. Raportul de evaluare a ofertelor

mentioneaza ca viitorul contract se va incheia pe 5 luni. Surpriza,

contractul incheiat are o durata de doua luni si jumatate (13 octombrie

- 31 decembrie 2004) pentru aceeasi valoare. In plus, anuntul de

atribuire nu a fost publicat in Monitorul Oficial, conform legii

N2/10182/29.04.2004 Lipsesc procedurile interne de achizitii

publice. De exemplu, Comisia de evaluare (pentru procedura de

achizitii publice) si Comisia de receptie (pentru lucrarile terminate)

sunt compuse din aceleasi persoane. Acest lucru poate conduce la

interpretari gresite si pot induce suspiciuni referitoare la conflicte de

interese

840/DEIA/05.02.2002; 841/DEIA/05.02.2002; 842/DEIA/05.02.2002;

1347/DEIA/21.02.2002 - Contractul este unul foarte complex. El

include 8 loturi si un total de 119 articole, unele dintre ele reprezentand

echipament medical complex. In aceste conditii, timpul alocat

elaborarii ofertelor este foarte scurt (doar 16 zile). A se vedea de

asemenea comentariile de la punctul 4.1 de mai sus. Autoritatea

contractanta a raspuns cererilor de clarificari ale potentialilor ofertanti

pe 19 octombrie, cu sapte zile inainte de termenul-limita pentru

depunerea ofertelor

160/17.10.2003 - Procedurile de plata nu sunt clare. Nu exista un

calendar privind emiterea facturilor

Comentariile consultantului:

Aceasta parte a Evaluarii ridica un numar de intrebari legate de legitimitatea

procesului. Reglementarile sunt respectate intr-o masura relativ mare, dar

abordarea nu este uniforma, acest lucru contribuind intr-o foarte mica masura la

consolidarea increderii ofertantilor in autoritatea contractanta.

De exemplu, in cel putin 2 situatii, termenele-limita stabilite de lege nu sunt

respectate, iar intr-un caz lipsa separarii indatoririlor face autoritatea contractanta

sa fie vulnerabila in fata acuzatiilor privitoare la un potential conflict de interese.

(Ofertantilor NU TREBUIE sa li se ofere nici macar ocazia de a se gandi ca acest

lucru este posibil, intrucat chiar si aceste considerente pot reduce increderea

ofertantilor in procesul de achizitii).

In alta situatie, obligatia legala de a publica anuntul de atribuire (rezultatul

evaluarii) nu a fost respectata, acest lucru putand sa incurajeze suspiciunile ca

procesul nu a fost corect. In plus, in acea situatie, contractul rezultat nu a fost

compatibil cu scopul pentru care a fost publicat anuntul de participare.

In alte trei situatii, termenii si conditiile referitoare la plati nu au fost stabilite, acest

lucru constituind o descurajare clara a potentialilor ofertanti ce trebuie sa

investeasca o cantitate semnificativa de resurse si un volum important de timp in

insusi procesul de ofertare.

Dupa cum a mai fost amintit in alte parti ale prezentului Raport, lipsa din dosarul

achizitiei publice a documentelor esentiale conduce la imposibilitatea de a realiza o

evaluare exhaustiva. Aceasta este o cerinta fundamentala ce trebuie sa fie rezolvata

de urgenta, pentru a permite monitorizari ulterioare ale proceselor de achizitii

publice.

In alta situatie, pretul final mentionat in contract a fost diferit de (mai mare decat)

bugetul alocat. Ratiunile care au determinat acest lucru pot varia de la greseala

umana (de exemplu, o eroare de dactilografiere) pana la frauda.

O alta situatie ce trebuie privita cu atentie este maniera in care sunt redactate

criteriile de evaluare. In functie de nevoie, aproape orice criteriu poate fi justificat.

Totusi, modalitatea in care respectivul criteriu este redactat il poate invalida. De

exemplu, daca autoritatea contractanta doreste sa transforme in criteriu de

evaluare perioada de executare a contractului sau timpul de raspuns la solicitari

sau la modificari - ambele putand fi in mod legitim considerate criterii de evaluare

- atunci trebuie sa precizeze foarte clar cum se masoara aceste perioade, care este

momentul inceperii si cel al terminarii. In mai multe situatii, durata contractului a

facut parte dintre criteriile de evaluare, dar intarzierea in aprobarea contractului a

invalidat criteriul inca inainte de inceperea contractului.

5. Managementul (administrarea) contractului

5.1 A fost/este autorizata/calificata in mod suficient persoana responsabila de

managementul contractului?

1559/2002, 3774/02.09.2003 & 1935/DIA/24.11.2003 - Nu a fost

numit un responsabil (manager de contract) de catre autoritatea

contractanta, aceasta realizand administrarea contractului in mod

direct. Directorul directiei (ordonatorul principal/secundar) nu

monitorizeaza in mod curent derularea contractului iar deciziile se iau

pe baza notelor interne primite de la directiile care au initiat achizitia.

In acest caz, Directia investitii si administrativ din MJ, alte directii/alte

persoane cu functii tehnice/legate de tehnologia informatiei din cadrul

ministerului

5155/23.05.2003 - Nu exista dovezi la dosar

IX/A/3/2003, 300/17.12.2004 & 8225/DE/13.10.2004 - Nu exista

informatii relevante cu privire la managerul contractului

A1/001/26.06.2003 - Nu exista dovezi la dosar

F 5039/02.09.2004 & 296/05.02.2003 - Dificil de determinat

9361/20.12.2004 - Nu

50/2000 - Neconcludent

1791/32A/10.12.1998 - Nu

160/17.10.2003 - Nu a fost numit un responsabil (manager de contract)

de catre autoritatea contractanta, aceasta realizand administrarea

contractului in mod direct. Directorul directiei (ordonatorul

principal/secundar) nu monitorizeaza in mod curent derularea

contractului iar deciziile se iau pe baza notelor interne primite de la

directiile care au initiat achizitia. In acest caz, Directia investitii si

administrativ si Directia juridica din MJ, alte directii/alte persoane cu

functii tehnice/legate de tehnologia informatiei din cadrul ministerului

8600/DE & 8601/DE/22.10.2004 - Dificil de determinat. Furnizarea

produselor ar fi trebuit sa se fi realizat in intreaga tara. Contractul se

afla in derulare

340/984/18.02.2004 & 5480/DE/09.07.2004 - Dificil de determinat

9/01.07.2002 - Dificil de determinat

1378/23.12.2002, 11734/DEIA/16.12.2002, 11734/DEIA/16.12.2002

& 065/10.11.2004 - Nu a fost numit un manager de contract de catre

autoritatea contractanta pentru a realiza administrarea/managementul

contractului

142/2000 - Neconcludent

5.2 Aceasta persoana a fost/este specialist in achizitii publice, responsabil de

administrarea bugetului, client, utilizator sau alt factor interesat?

2943/DE/19.04.2004, 515, 300/17.12.2004, 8225/DE/13.10.2004,

A1/001/26.06.2003 & 840/DEIA/05.02.2002; 841/DEIA/05.02.2002;

842/DEIA/05.02.2002; 1347/DEIA/21.02.2002 - Nu exista dovezi la

dosar

50/2000, 1791/32A/10.12.1998 & 142/2000 - Nu exista dovezi la

dosar

8600/DE & 8601/DE/22.10.2004, 340/984/18.02.2004 &

5480/DE/09.07.2004 - Dificil de determinat

5.3 A fost/este calificata, ca urmare a unui training, educatiei formale sau

experientei acumulate, sa fie responsabila de managementul contractului?

2943/DE/19.04.2004, 5155/23.05.2003, IX/A/3/2003, 300/17.12.2004,

8225/DE/13.10.2004 & 840/DEIA/05.02.2002;

841/DEIA/05.02.2002; 842/DEIA/05.02.2002; 1347/DEIA/21.02.2002

- Nu exista dovezi la dosar

50/2000 & 142/2000 - Neconcludent

8600/DE & 8601/DE/22.10.2004, 340/984/18.02.2004,

5480/DE/09.07.2004 & 9/01.07.2002 - Dificil de determinat

142/2000 - Neconcludent

5.4 Contractul a atins/atinge obiectivele (din punct de vedere al calitatii,

disponibilitatii si costului produselor/serviciilor/lucrarilor) pentru care a fost

atribuit?

3774/02.09.2003 & 1935/DIA/24.11.2003 - Da pentru obiectivele

initiale, dar Nu pentru costuri si pentru calendarul/durata executiei

IX/A/3/2003 - Nu exista dovezi la dosar

8225/DE/13.10.2004 - Nu (a se vedea nota de subsol nr. 1)

296/05.02.2003 - Nu se poate determina

F 12410/20.11.2001 - Prezinta unele aspecte neclare. De exemplu, la

receptia lucrarilor, autoritatea contractanta a solicitat in scris opinia

oficiala a consultantului tehnic

50/2000, 6265/03.08.2004, 1378/23.12.2002, 065/10.11.2004 &

142/2000 - Neconcludent

Este dificil de stabilit, doar din documentele aflate in dosarul achizitiei

publice, daca s-a obtinut ceea ce s-a dorit in contractele

340/984/18.02.2004 & 5480/DE/09.07.2004

5.5 Ce anume, daca este cazul, a fost/este in neregula in legatura cu

derularea/executarea contractului? (De exemplu, a existat/exista un proces de

management al schimbarilor, este acesta permis de contract, urmareste

punerea de acord in functie de schimbarile in nevoile reale, conditiile de piata

sau in ceea ce priveste personalul?

1559/2002, 3774/02.09.2003 & 1935/DIA/24.11.2003 - Este nevoie de

o mai buna coordonare intre Directia Investitii si Administrativ,

Directia Contencios si/sau Directia Economica

2943/DE/19.04.2004, 5155/23.05.2003, IX/A/3/2003, 300/17.12.2004,

8225/DE/13.10.2004, A1/001/26.06.2003 & 840/DEIA/05.02.2002;

841/DEIA/05.02.2002; 842/DEIA/05.02.2002; 1347/DEIA/21.02.2002

- Nu exista dovezi la dosar

N2/10182/29.04.2004 - Aspectele negative au provenit din stadiul

proiectarii. Ele s-au referit la confuzii dintre articole ce urmau a fi

furnizate, masurarea cantitatilor, discrepante intre proiect si partea

narativa a proiectului tehnic. Acestea au facut obiectul cererilor de

clarificari. Toate intrebarile potentialilor ofertanti au primit un raspuns

satisfacator. Nu au avut loc modificari in ceea ce priveste

reglementarile, personalul sau conditiile de piata

F 5039/02.09.2004 - La dosarul achizitiei nu sunt informatii

referitoare la derularea contractului de lucrari in cadrul celor 9 luni de

executare a contractului

296/05.02.2003, 8600/DE & 8601/DE/22.10.2004,

340/984/18.02.2004 & 5480/DE/09.07.2004 - La dosarul achizitiei nu

sunt informatii referitoare la derularea contractului de lucrari

9361/20.12.2004, 50/2000, 1791/32A/10.12.1998, 6265/03.08.2004,

1378/23.12.2002 & 142/2000 - Neconcludent

11734/DEIA/16.12.2002 - Dosarul achizitiei publice nu contine probe

documentare referitoare la motivele intarzierii executarii

contractului/executarii proiectului tehnic si a detaliilor executiei. Desi

ar fi trebuit finalizate in termen de 30 de zile, asa cum se prevede in

oferta castigatoare, exista dovezi ca serviciile au fost prestate pana pe

data de 26 noiembrie 2003 pentru reparatiile capitale ale instalatiei de

incalzire centrala si pana pe 9 octombrie 2003 pentru statia de oxigen,

aer comprimat si vacuum

5.6 Alte comentarii

3774/02.09.2003 - Nevoia de cooperare intre directiile din cadrul MJ

este demonstrata de procedura in vigoare de semnare a contractului,

descrisa mai jos, ce a dus la o intarziere de 17 luni in realizarea

lucrarilor:

- data limita pentru trimiterea ofertelor a fost 6 iunie 2003

- evaluarea ofertelor s-a realizat pe 3 iulie 2003 (evaluarea a doua

oferte a durat o luna de zile, fara a fi prezente la dosar solicitari de

clarificare a ofertelor)

- procedura de semnare a contractului a fost initiata pe 2 septembrie

- contractul a fost semnat de auditorul intern pe 5 octombrie 2003 si

de auditorul delegat de la Ministerul Finantelor pe 22 noiembrie

Incheierea lucrarilor nu este documentata, datorita unei serii de

intarzieri in semnarea contractului, a modificarilor, documentate, ale

obiectului lucrarilor, procedurii incete de luare a deciziilor,

modificarilor frecvente in ceea ce priveste personalul abilitat sa ia

decizii, incheierii unui act aditional la contract, etc.

9361/20.12.2004 - Nu se poate comenta asupra managementului

contractului deoarece, in afara contractului in sine, la dosar nu mai

exista nici un alt document referitor la instalarea sistemului de stingere

a incendiului

50/2000, 1791/32A/10.12.1998 & 10.186/DE/28.10.2003 Nu se

poate comenta asupra managementului contractului deoarece, in afara

contractului in sine, la dosar nu mai exista nici un alt document

referitor la executarea lucrarilor

9/01.07.2002 - Dosarul de achizitii este confuz alcatuit. Documentele

nu se afla in ordinea lor fireasca. O serie de faxuri (raspunsuri la

solicitarile de clarificari) lipsesc, desi se regasesc confirmarile

trimiterii acestor faxuri. A fost semnat un act aditional la contract, in

limitele legale de timp si de buget

1378/23.12.2002 & 142/2000 - Nu se poate comenta asupra

managementului contractului deoarece, in afara contractului in sine, la

dosar nu mai exista nici un alt document referitor la derularea

contractului

Comentariile consultantului:

Aceasta este, fara indoiala, cea mai problematica componenta a procesului de

achizitii publice al MJ. Se poate negocia, formula si atribui cel mai bun contract ce

a fost vreodata scris - chiar daca aceasta nu este, in acest moment, o asteptare

realista din partea MJ - dar acest contract poate fi/este complet nefolositor scopului

pentru care a fost initiata achizitia daca nu este executat in mod corespunzator,

odata atribuit.

In general, dosarele de achizitii publice nu au continut informatiile necesare unei

evaluari adecvate a acestei problematici. Este insa important ca dosarele de achizitii

publice sa contina aceste documente ce lipsesc din dosarele analizate. Acest lucru

este necesar sa fie luat in consideratie la reevaluarea procedurilor de lucru, in

scopul unei mai eficiente monitorizari a performantelor in domeniul achizitiilor

publice.

Atunci cand se incheie contracte intre autoritatea contractanta si ofertantul

castigator, autoritatea contractanta trebuie sa numeasca un manager de contract,

sa ii stabileasca atributiile, autoritatea si specificatiile postului si sa solicite

ofertantului (contractantului) sa urmeze instructiunile pe care le emite managerul

de contract, in conformitate cu termenii si conditiile contractului. Contractantul va

fi de asemenea informat asupra modalitatilor alternative de relationare cu

autoritatea contractanta in cazul in care nu este de acord, in mod legitim, cu

cerintele managerului de contract. Aceasta chestiune va deveni deosebit de

importanta la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, avand in vedere

cerintele de mediere si arbitraj, acum parte a prevederilor Directivelor UE privind

achizitiile publice (CE 17 & 18/2004).

Managementul contractului nu trebuie sa fie o activitate cu norma intreaga, daca

managerul de contract (MC) este sprijinit in mod adecvat in indeplinirea

atributiilor sale in acest domeniu. Totusi, este foarte important sa existe o astfel de

numire, mai ales in cazul in care contractul ce urmeaza a fi administrat este unul

complex, sofisticat sau "dificil" in orice privinta. MC trebuie sa aiba o intelegere

completa a prevederilor contractuale, de la termenii si conditiile din contract pana

la necesitati, conditii de livrare, conditiile de piata relevante. Indeplinirea corecta a

acestei atributii nu este facila si necesita sprijinul specialistilor in achizitii publice,

al utilizatorului final, al personalului cu atributii bugetare, etc., in scopul de a

obtine maximum de rezultate din efortul depus. Cu toate acestea, daca acest sistem

nu este pus in practica, se va ajunge la o inevitabila diminuare a valorii ce va fi

obtinuta din contractele existente - indiferent de cat bine au fost ele concepute.

Fara indoiala, aceste aspecte vor fi discutate in cadrul atelierelor de lucru ce vor

urma.

6. Concluzii generale

3774/02.09.2003 - procedura a fost derulata in concordanta cu

prevederile legale, cu exceptia sedintei publice de deschidere a

ofertelor, care nu ar fi trebuit amanata (5 zile).

Evaluarea s-a realizat in detaliu.

Ar fi trebuit sa se acorde o atentie mai mare, inainte de lansarea

procedurii de achizitie publica, la

- implicarea Directiei Exploatare a Tehnologiei Informatiei in

pregatirea specificatiilor tehnice ale echipamentelor;

- orarul evaluarii;

- procesul semnarii contractului;

- orarul executarii si prioritizarea executarii lucrarilor;

- durata executarii contractului;

- alte aranjamente de natura administrativa, cum ar fi punerea de

acord cu Ministerul Finantelor Publice in ceea ce priveste

reparatiile capitale la instalatiile electrice si de alimentare cu apa -

o parte dintre lucrari trebuiau executate in subsolul Ministerului

Finantelor Publice

2943/DE/19.04.2004 - Din informatiile existente, aparent, autoritatea

contractanta a selectat cea mai buna oferta din punct de vedere tehnicoeconomic.

Totusi: (i) invitatia de participare nu contine informatii

esentiale, (ii) criteriile de evaluare a ofertelor nu sunt clare si

transparente, (iii) doi ofertanti au fost respinsi in sedinta publica de

deschidere a ofertelor, (iv) evaluarea ofertelor nu s-a realizat pe baza

unor criterii transparente. Recomandari: organizarea de cursuri de

specialitate pentru toate persoanele implicate in procesul de achizitii

publice

300/17.12.2004 - Procesul de evaluare a ofertelor nu a fost realizat in

mod corect (a se vedea punctul 4.4, mai sus). In consecinta, rezultatul

procedurii ar putea fi gresit

8225/DE/13.10.2004 - Un caz clar de achizitie publica defectuoasa.

Procesul de achizitie publica nu este realizat in mod corect pentru

ratiunile enumerate la punctul 4 din lista de verificare pentru evaluare.

In mod normal, procedura ar fi trebuit organizata la finalul anului 2003

si nu in iunie 2004

A1/001/26.06.2003 - Aparent, autoritatea contractanta a selectat cea

mai buna oferta din punct de vedere tehnic. Specificatiile tehnice,

valoarea contractului si lista echipamentelor furnizate ridica intrebari

serioase

N2/10182/29.04.2004 - Datorita firmelor si marcilor mentionate in

cadrul specificatiilor tehnice, procedura ar fi trebuit anulata si refacuta.

Totusi, din punct de vedere al banilor cheltuiti, autoritatea contractanta

a realizat economii prin atribuirea contractului unui contractant

(certificat ISO 9001 si 14001) care a folosit produse locale, in ciuda

sugestiilor consultantului tehnic, care a recomandat anumite marci

840/DEIA/05.02.2002; 841/DEIA/05.02.2002; 842/DEIA/05.02.2002;

1347/DEIA/21.02.2002 - Aparent, autoritatea contractanta a selectat

cea mai buna oferta din punct de vedere tehnic. Totusi, procedura de

achizitii publice prescrisa de lege nu a fost aplicata in toate etapele

achizitiei. Nu este clar daca a fost organizata eronat in mod deliberat

sau datorita absentei cunostintelor si aptitudinilor profesionale

F 12410/20.11.2001 - Datorita faptului ca oferta castigatoare nu a

corespuns cerintelor tehnico-economice, contractul ar fi trebuit atribuit

urmatorului ofertant. Dar . (A se vedea Anexa "Sinteza evaluarilor").

Cu toate ca se poate arata un anume grad de intelegere fata de

autoritatea contractanta, datorita faptului ca OUG 60/2001 a fost

publicata cu putin timp inainte de incheierea contractului, totusi nici

reglementarile in vigoare inainte de OUG 60 nu au fost respectate de

autoritatea contractanta

T 3151/30.03.2005 - Procedura de achizitie publica a fost realizata

corect si cu respectarea termenelor cerute de lege. Specificatiile

tehnice, parte a DEPO (caietul de sarcini) ar fi trebuit sa fie mai clar

formulate

9/01.07.2002 - Procesul de achizitii publice a fost realizat in

concordanta cu prevederile legale. Nu exista dovezi privind infaptuirea

unei fraude

3951/10.12.1997 - Limitele bugetare, legislatia in vigoare si termenele

de executare au fost ignorate in foarte mare masura. Incalcarile

proceselor aprobate au fost atat de vizibil realizate si chiar

documentate, din timp in timp, incat un observator se poate intreba

daca persoanele care au derulat procesul au fost indeajuns calificate

sau experimentate sau cu suficienta capacitate intelectuala care sa le

permita sa fie implicate in cat de mica masura in aceasta achizitie

Comentariile consultantului:

Evaluatorii au identificat, pentru comentariile generale, 11 dintre cele 30 de

contracte analizate. In opinia evaluatorilor, MJ poate dori sa reevalueze patru

dintre aceste contracte (8225/DE/13.10.2004, 3951/10.12.1997, 340/984/18.02.2004

& 5480/DE/09.07.2004) pentru a se asigura de probitatea procesului. Comentariile

evaluatorilor precizeaza urmatoarele aspecte referitoare la posibile imbunatatiri ale

procesului de achizitii publice in cadrul MJ:

Definirea precisa a ce si cand trebuie introdus in dosarele de achizitii

publice

Formarea profesionala a oficialilor implicati, dupa caz, in scopul

obtinerii de cunostinte si aptitudini in domeniul achizitiilor publice,

precum si pentru a derula toate procesele de achizitii publice in

conformitate cu legea

Asigurarea unei administrari corecte a contractelor de catre personal

calificat si sprijinit in mod adecvat

Evaluarea legislatiei in vigoare pentru a identifica modificarile ce

pot fi promovate in scopul realizarii unor achizitii publice mai

eficiente si coerente, de catre oficiali ce au siguranta ca respectarea

legii nu ii face vulnerabili in cadrul evaluarilor ulterioare, din punct

de vedere al realizarii "valorii pentru bani"

Aplicarea legii, pentru a elimina toate suspiciunile legate de achizitii

eronate, fie ele reale sau imaginate

Implicit, evaluatorii indica doua aspecte in mod special, respectiv:

Lobby pentru modificarea legislatiei existente, pentru a se asigura ca

responsabilii de achizitii nu se simt obligati, poate, sa atribuie

contracte in mod eronat doar pentru a respecta legislatia ce nu ia in

considerare caracterul eronat al deciziilor pe care le determina

Exista zone in care suspiciunea de frauda este prea puternica pentru

a putea fi ignorata - dar acest lucru poate fi inevitabil, datorita lipsei

documentatiei incluse in dosarul achizitiei publice in cauza, precum

si in una din situatii, in care documentatia prezenta in dosar a fost

modificata.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate