Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR DIN ITALIA


ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR DIN ITALIA
ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR DIN ITALIA

În Italia instituțiile judiciare sunt organizate in baza decretului lege privind instituțiile judiciare din anul . Conform legii, pe teritoriul statului italian funcționeaza urmatoarele instanțe judecatorești:

  1. Judecatoria de pace,
  2. Tribunalul,
  3. Tribunalul pentru minori,
  4. Curtea cu jurați,
  5. Curtea de apel,
  6. Curtea de Casație.1. Judecatoria de pace judeca doar in materie civila și este competenta de a soluționa litigiile ce au ca obiect bunuri mobile a caror valoare nu depașește 2600 EURO precum și acțiunile ce decurg din daunele de pana la 15.500 EURO provocate de autovehicule și ambarcațiuni, contractele dintre coproprietari și litigiile dintre proprietari și deținatorii de bunuri. Judeca in complet format din 1 judecator.

În litigii al caror obiect este de pana la 1000 EURO hotararea se poate da in echitate (singurul sistem in care hotararile judecatorești se dau in echitate-principiul dreptului roman-judecatorii nu trebuie sa-și motiveze hotararile in baza unei legi, norme etc.).

2. Tribunalul este instanța de drept comun in materie civila și penala. Judeca in prima instanța toate cauzele care nu sunt de competența altor instanțe. De regula cauzele se soluționeaza de 1 judecator in materie civila. Tribunalul este instanța de apel impotriva hotararilor Judecatoriei de pace.

3. Tribunalul pentru minori este o instanța special creata in scopul ocrotirii drepturilor și intereselor minorilor. În materie civila soluționeaza cauzele privitoare la adopții, incredințarea minorilor, exercitarea autoritații parintești, interdicția și incapacitatea minorilor. În materie penala judeca in prima instanța toate infracțiunile comise de minori. Tribunalul pentru minori este compus din 1 judecator al Curții de Apel, 1 judecator al Tribunalului și 2 judecatori onorari ( 1 femeie+1 barbat). Judecatorii onorari nu sunt inamovibili, sunt experți in anumite domenii (psihologi) numiți de președintele Republicii la propunerea Ministrului Justiției pentru 3 ani.

4. Curtea cu juri soluționeaza cauzele penale grave pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii pe viața sau pedeasa inchisorii de peste 24 ani. Completul de judecata este format din 1 judecator al Curții de Apel, 1 judecator de la Tribunal și 6 jurați.5. Curtea de Apel instanța de control judiciar in materie civila și penala. Hotararile pronunțate de Tribunal, indiferent de materie, pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel. Apelul este o cale devolutiva de atac astfel incat pot fi invocate atat chestiuni de fapt cat și de drept. Judecarea in Apel se face in complet format din 3 judecatori. În cadrul Curții exista o secție pentru minori și o secție la care se ataca hotararile pronunțate de Curtea cu juri.

6. Curtea de Casație este instanța suprema competenta sa judece recursurile in casație impotriva hotararilor Curții de Apel. În cadrul recursului in casație nu se judeca fondul litigiului. Ca regula, in cazul admiterii recursului in casație se trimite cauza spre rejudecare Curții de Apel sau se aplica in mod corespunzator norma legala aplicata greșit prin hotarirea atacata. Curtea de Casație soluționeaza și recursul in interesul legii promovat de procurorul general al Republicii in scopul aplicarii unitare a legii și a unificarii jurisprudenței. Curtea e constituita din 6 secții penale, 3 civile și o secție de dreptul muncii. Secțiile judeca in complet format din 5 membrii. Secțiile reunite judeca in comlet format din 9 membrii atunci cand se pune o problema de competența sau o problema importanta de drept.
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate