Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
NORMA CONFLICTUALA CU PRIVIRE LA BUNURI SI DREPTURI REALE


NORMA CONFLICTUALA CU PRIVIRE LA BUNURI SI DREPTURI REALE


NORMA CONFLICTUALA CU PRIVIRE LA BUNURI SI DREPTURI REALE

Sectiunea I

Aspecte generale privind bunurile si drepturile reale

In dreptul international privat roman statutul real este supus legii situatiei bunurilor (lex rei sitae sau lex situs).

Asadar, raporturile juridice privind bunurile sunt supuse legii tarii unde acestea se gasesc. Rezulta din aceasta regula ca punctul de legatura il formeaza locul situarii bunurilor.Fundamentul acestei reguli se afla in interesul pe care statul care are de a stabili regimul juridic pe teritoriul acestuia. Un stat nu poate admite ca un bun aflat pe teritoriul sau, indeosebi terenurile si cladirile sa fie reglementate de o lege straina. In aceeasi ordine de idei, regula lex rei sitae isi gaseste explicatia adoptarii ei in asigurarea securitatii operatiunilor juridice privind denumirile din cadrul aceluiasi stat.

Aceasta regula este exprimata in art. 49 din Legea 105/1992, conform caruia "posesia, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra bunurilor, inclusiv cele de garantii reale sunt carmuite de legea locului unde acestea se afla sau sunt situate, afara numai daca prin dispozitii speciale se prevede altfel".

Justificarea aplicarii legii situatiei rezida in aplicarea celor trei principii fundamentale in aceasta materie:

a) principiul teritorialitatii (suveranitatii) care consta in interesul statului de a guverna prin norme proprii regimul juridic al bunurilor, aflate pe teritoriul sau;

b) principiul generalitatii, in sensul ca legea locului situarii bunurilor, asigura aplicarea unui regim unic pentru toate bunurile aflate pe acelasi teritoriu;

c) principiul sigurantei circuitului civil privind bunurile atat in relatiile dintre parti cat si fata de terti, deoarece formele de publicitate se desfasoara la locul situarii bunurilor.

Sectiunea a II-a

Legea situatiei bunurilor(lex rei sitae)

1. Sediul materiei

Legea statului pe teritoriul caruia se afla bunul carmuieste, urmatoarele elemente care formeaza statutul real:

a)bunurile asupra carora pot exista drepturi reale si clasificarea acestor bunuri, in functie de criteriile admise de lege.

In privinta clasificarii bunurile in mobile si imobile, art. 50 din Legea 105/1992, prevede ca: "natura mobiliara sau imobiliara a acestora se determina in conformitate cu legea locului unde se afla sau sunt situate prin derogare de la regula prev. la art. 3".

b)drepturile reale care pot exista asupra bunurilor. Din dispozitiile art. 49 din Legea 105/1992, deducem ca dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra bunurilor (inclusiv dezmembramintele, dreptul de proprietate, cat si garantiile reale, adica drepturile reale accesorii - gajul, ipoteca, privilegiile si dreptul de retentie) sunt carmuite de legea locului unde acesta se afla sau sunt situate.

c) conditiile de existenta a drepturilor reale, de exemplu daca in cazul gajului, debitorul trebuie ori nu deposedat.

d) regimul de publicitate privind bunurile in anumite cazuri (art. 66, 65, 87 si 140 lit. d din Legea 105/1992).

e) sarcinile fiscale asupra bunurilor. Bunurile situate in tara noastra sunt supuse impozitelor prevazute de legea romana, pentru evitarea dublei impozitari (in baza conventiilor internationale bilaterale pentru combaterea evaziunii fiscale). De asemenea succesiunile deschise in tara, chiar in favoarea strainilor sunt supuse taxelor succesorale prevazute de legea romana.

f) masurile de urmarire silita - sunt supuse legii locului unde este situat bunul asupra caruia se indrepta.

g) modurile de dobandire, de transmitere sau stingere a drepturilor reale - exemplu: ocupatiunea, accesiunea, uzucapiunea, inscrierea in cartea funciara, si pe cale de consecinta prescriptia privind drepturile reale (art. 147, 145, 91, etc.).

h) regimul juridic al posesiunii (art. 49 - Legea 105/1992 se refera la posesie). Posesiunea - mod de dobandire a dreptului real se supune legii situarii locului.

i) actiunile reale de aparare a dreptului de proprietate.

2. Limitele aduse regulii lex rei sitae sau exceptiile de la aplicarea legii statului real pentru anumite categorii de bunuri:

a) sunt exceptate de la regula lex rei sitae bunurile aflate in curs de transport (art. 53 din Legea 105/1992) - sunt supuse legii statului unde au fost expediate;

b) mijloacele de transport sunt supuse prev. art. 55 si 56 din Legea 105/1992 - legii statutului unde au fost expediate;

c) titlurile de valoare sunt supuse statutului juridic al emitentului, legii locului de plata la ordin, legii locului unde se afla titlul la purtator (conform prev. art. 57 - 59 din Legea 105/1992);

d) drepturile asupra creatiei intelectuale, sunt supuse legii nationale a autorului, legii statului unde au fost depozitate, legii locului unde s-a produs incalcarea dreptului de autor sau de proprietate industriala, conform prev. art. 60 - 63 din Legea 105/1992;

e) drepturile de creanta sunt supuse legii contractului de cesiune de creanta, conform art. 120 din Legea 105/1992;

f) bunurile apartinand altui stat, se aplica principiul imunitatii statutului respectiv;

g) bunurile culturale scoase in mod ilicit de pe teritoriul unui stat, conform conventiilor aprobate prin Legea 79/1993 (15).

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate