Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Modul in care opereaza nedemnitatea


Modul in care opereaza nedemnitatea


Modul in care opereaza nedemnitatea

Regula care s-a impus este aceea ca nedemnitatea opereaza de drept astfel ca nu este nevoie de o hotarare judecatoreasca speciala care sa o pronunte

In primul caz de nedemnitate este suficienta hotararea judecatoreasca de condamnare pentru omor sau tentativa la aceasta infractiune, iar in cazul al doilea este suficienta hotararea de condamnare pentru denunt calomnios, ori marturie mincinoasa. In cel de-al treilea caz prevazut de art. 655 C. civ. este insa nevoie de o hotarare judecatoreasca privitoare la nedemnitatea mostenitorului dar nici in acest caz instanta nu pronunta nedemnitatea ci o constata doar, daca sunt prezente conditiile cerute de lege

Momentul la care nedemnitatea poate fi constatata nu poate fi decat dupa deschiderea succesiunii, anterior o actiune cu un atare obiect neavand interes.

In ce priveste invocarea nedemnitatii, avand in vedere gravitatea ei, cercul de persoane care o pot face trebuie sa fie cat mai mare. Orice persoana interesata va putea invoca nedemnitatea. Astfel, pot sa invoce nedemnitatea: comostenitorii care au fost inlaturati de la mostenire de catre nedemn, donatarii sau legatarii care au primit liberalitati peste cotitatea disponibila, daca nedemnul este rezervatar precum si creditorii acestor persoane pe calea actiunii oblice, potrivit art. 974 C. civ., precum si instanta de judecata din oficiu si chiar de catre nedemnul insusi Nedemnitatea este invocata cat timp nedemnul este in viata impotriva acestuia, iar dupa decesul sau impotriva succesorilor sai, care nu se vor putea prevala de caracterul personal al sanctiunii nedemnitatii de vreme ce antecesorul lor nu a putut avea nici un drept asupra mostenirii autorului sauA se vedea: M. Eliescu op. cit., p. 76; Fr. Deak, op. cit., p. 79-80; C. Statescu, op. cit., p. 118.

A se vedea C. Statescu, op. cit., p. 118.

A se vedea: V. Gherman, Nota la sentinta civila nr. 866/1957 a Trib. pop. rai. Vatra Dornei; I. Zinveliu, op. cit., p. 18.

A se vedea M. Eliescu, op. cit., p. 78.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate