Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
MoȘtenirea legala


MoȘtenirea legala
MOȘTENIREA LEGALA

Moștenirea este legala in cazul in care transmiterea moștenirii are loc in temeiul legii, la persoanele, in ordinea și in cotele determinate de lege

Pentru ca o persoana sa poata moșteni in temeiul legii, trebuie sa indeplineasca 3 condiții:

vocație succesorala


sa nu fie nedemna

sa nu fie dezmoștenita

In dreptul civil au vocație succesorala legala rudele defunctului (din casatorie, din afara casatoriei, din adopție) precum și soțul supraviețuitor al defunctului

Nedemnitatea succesorala este decaderea de drept a moștenitorului legal din dreptul de a culege moștenirea, deoarece s-a facut vinovat de o fapta grava fața de cel care lasa moștenirea sau fața de memoria acestuia

Cazuri de nedemnitate:

atentatul la viața celui care lasa moștenirea

acuzația capitala calomnioasa impotriva celui care lasa moștenirea

nedenunțarea autorului a carui victima a cazut cel care lasa moștenirea

PRINCIPII:

  1. Principiul chemarii la mostenire a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali.

Clase de moștenitori (Cod civil , art. 659, 669-675):

clasa I. clasa descendenților in linie directa (copii, nepoți, stranepoți ai defunctului)

clasa a II-a - clasa mixta a ascendenților privilegiați (parinții defunctului) și a colateralilor privilegiați (frații și surorile defunctului)

clasa a III-a clasa ascendenților ordinari (bunici, strabunici ai defunctului)

clasa a IV-a clasa colateralilor ordinari (unchii și matușile, verii primari și frații sau surorile bunicilor defunctului)

Soțul supraviețuitor al defunctului , nefiind ruda cu acesta, nu face parte din nici o clasa, insa vine la moștenire in concurs cu orice clasa chemata la moștenire

Principilu proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceasi clasa

- rudele mai apropiate in grad inlatura de la moștenire rudele mai indepartate in grad

  1. Principiul egalitatii inre rudele din aceasi clasasi de acelasi garad

daca rudele din clasa chemata la moștenire sunt de același grad, ele impart moștenirea in parți egale

REPREZENTAREA SUCCESORALA

Reprezentarea succesorala este un beneficiu acordat de lege, in virtutea caruia unul sau mai mulți moștenitori legali de un grad mai indepartat (numit reprezentant) urca in gradul, locul și drepturile ascendentului sau (numit reprezentat) care este decedat in momentul deschiderii succesiunii, pentru a culege partea care i s-ar fi cuvenit acestuia din moștenire

Reprezentarea succesorala se admite in privința descendenților copiilor defunctului și a descendenților din frați și surori, daca sunt indeplinite 3 condiții:cel reprezentat sa fie decedat la data deschiderii moștenirii

locul celui reprezentat sa fie un loc util (sa fi putut moșteni daca era in viața)

reprezentantul sa aiba capacitate succesorala, sa aiba vocație succesorala, sa nu fie nedemn fața de

defunct, sa nu fi renunțat la moștenire, sa nu fi fost dezmoștenit

DREPTURILE SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR

un drept de moștenire, in concurs cu oricare din clasele de moștenitori legali

un drept de moștenire special asupra mobilelor și obiectelor aparținand gospodariei casnice si asupra darurilor de nunta

un drept temporar de abitație asupra casei de locuit

Legea nr. 319/1944 acorda soțului supraviețuitor o cota parte la masa succesorala astfel:

in concurs cu descendenții defunctului (clasa I) indiferent de numarul lor, are dreptul la din moștenire

in concurs cu ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați (clasa a II-a) indiferent de numarul lor, are dreptul la 1/3 din moștenire

daca soțul supraviețuitor vine in concurs numai cu ascendenții privilegiați sau numai cu colateralii privilegiați, el are dreptul la din moștenire

in concurs cu ascendenții ordinari (clasa a III-a) sau cu colateralii ordinari (clasa a IV-a ), indiferent de numarul lor, are dreptul la din moștenire

in lipsa rudelor din cele IV clase, soțul supraviețuitor culege intreaga masa succesorala

Legea nr. 319/1944 ii recunoaște soțului supraviețuitor și un drept succesoral asupra mobilelor și obiectelor aparținand gospodariei casnice daca:

soțul supraviețuitor nu vine la moștenire in concurs cu descendenții defunctului (clasa I)

soțul decedat sa nu fi dispus de partea sa din aceste bunuri prin donații sau testament

Legea nr. 319/1944 prevede in art. 4 ca soțul supraviețuitor are un drept de abitație asupra casei in care a locuit, daca aceasta face parte din moștenire și el nu are o locuința proprie

este un drept temporar, care dureaza pana la executarea ieșirii din indiviziune (dar cel puțin un an de la deschiderea succesiunii) sau pana la recasatorirea soțului supraviețuitor

soțul supraviețuitor nu este obligat sa plateasca chirie moștenitorului care a dobandit proprietatea casei


Politica de confidentialitate


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate