Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
NORMELE CONFLICTUALE IN MATERIA DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALA


NORMELE CONFLICTUALE IN MATERIA DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALA


NORMELE CONFLICTUALE IN MATERIA DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Sectiunea I

Dreptul de autor

Normele conflictuale din aceasta categorie uzeaza dreptul de autor si dreptul de proprietate industriala si sunt reglementate in art. 60 - 63 din Legea 105/1992.

Dreptul de autor

Legea 105/1992 distinge in art. 6, dreptul de autor asupra unei opere aduse la cunostinta publicului si operele de creatie intelectuala nedivulgate.A) In privinta operei aduse la cunostinta publicului

a) daca transmiterea operei are loc pe baza contractuala (prin contractul de editare, de folosire in forma operei, etc.) se va aplica lex contractus;

b) in cazul transmiterii prin succesiune este aplicabila regula lex succesionis.

In tacerea legii privind legea aplicabila contractelor care au ca obiect dreptul de autor, apreciem ca in lipsa de lex voluntatis, contractul va trebui localizat in sfera lex domicilii (sau in lipsa a resedintei) autorului operei (consideram, prestatia caracteristica a artistului ca fiind similara celei a organizatorului unui bun mobil) art. 77 alin.2 si art. 78 alin.1 lit. a din Legea 105/1992.

B) Pentru operele de creatie intelectuala nedivulgate

Art. 60 alin.2 nu face nici o precizare privind domeniul legii care le este aplicabila. In aceasta situatie in doctrina, dar si in practica s-a apreciat ca sunt aplicabile prevederile existente in cazul operelor aduse la cunostinta publicului.

Sectiunea a II-a

Dreptul de proprietate industriala

Legea aplicabila in acest domeniu este aceea a locului unde s-au indeplinit - formalitatile - necesare pentru depozitarea sau inregistrarea dreptului locus regit actum.

Aceasta solutie conflictuala rezulta din textul art. 61 al Legii 105/1992 "nasterea, continutul si stingerea dreptului de proprietate industriala sunt supuse legii statului unde s-a efectuat depozitul sau unde s-a dispus cererea de depozit sau inregistrare" (1) si este justificata prin efectele juridice specifice pe care legislatiile diferitelor state sau a conventiilor internationale le pot acorda fiecaruia din cele doua locuri din procedura de inregistrare ori depozitare a dreptului.

In sensul celor expuse in ultimul alineat, in legislatia Romaniei, in materia "inventiilor", care formeaza obiectul cel mai important drept de proprietate industriala considera legislatia romana ca lex causae, conform prevederilor Legii 64/1991, privind brevetele de inventie (2), depunerea cererii de brevet, constituie depozitul national reglementar (art. 14) iar data acestui depozit este cea la care a fost depusa cererea completa, sau data care rezulta din tratatele la care Romania este parte (art. 16).

Legea aplicabila transmiterii drepturilor de proprietate industriala este diferentiata in functie de modalitatea transmiterii:

a) in cazul transmiterii pe cale contractuala, exemplu: un contract de transmiterea transferului de tehnologii - se aplica lex contractus care este lex voluntatis, sau in lipsa legea cedentului dreptului;

b) transmiterea pe cale succesorala este supusa, ca si in cazul transmiterii operelor aduse la cunostinta publicului lex succesionis.

Sectiunea a III-a
Raspunderea pentru incalcarea dreptului de autor sau a dreptului de proprietate industriala

Legea 105/1992 stipuleaza in art. 62 ca: "obtinerea reparatiei materiale si morale este supusa legii statului unde a avut loc incalcarea dreptului de autor sau de proprietate industriala".

Aceasta lege a lex loci delicti commissi se aplica si prejudiciului, chiar daca rezultatul pagubitor se produce in alta tara decat cea unde a avut loc incalcarea.

Atunci cand sunt vatamate tot drepturi personale nepatrimoniale, spre exemplu in cazul raspunderii aduse personalitatii legea aplicabila conflictului este "legea statului in care s-a produs rezultatul pagubitor" - lex loci laesionis. Aceasta regula este reglementata in art. 112 lit. b din Legea 105/1992, conform careia "pretentiile de reparatii intemeiate pe o atingere adusa personalitatii de catre mass-media sunt carmuite, printre alte solutii alternative de legea statului in care s-a produs rezultatul pagubitor.

In Conventia Natiunilor Unite, asupra contractelor de vanzare internationala de marfuri, incheiata la Viena in 1980 (art. 41) este prevazuta o solutie conflictuala specifica in materia raspunderii vanzatorului pentru evictiune bazata pe un drept de proprietate intelectuala invocat de un tert.

Potrivit textului din Conventie dreptul de proprietate intelectuala invocata de un tert, pentru a produce efecte pe planul raspunderii trebuie sa existe in temeiul legii locului (sau utilizarii) marfii - deci a statului unde marfurile trebuie vandute - in raport cu momentul incheierii contractului.

In oricare alte situatii decat cea de mai sus se aplica - legea sediului cumparatorului lex emporis.

Raportand datele de mai sus, la prevederile Legii 105/1992 (art. 62), constatam ca solutia conflictuala din Conventie este in concordanta deplina cu cea din legislatia noastra, deoarece legea locului vanzarii si respectiv legea sediului cumparatorului este de fapt cea a locului unde se produce incalcarea dreptului de proprietate intelectuala (lex loci delicti commissi).

In materia proprietatii intelectuale exista un sistem de reglementari internationale, asupra carora nu ne vom opri. Totusi vom mentiona cateva dintre acestea atat in domeniul dreptului de autor, cat si al drepturilor de proprietate industriala:

- In domeniul dreptului de autor, avem: Conventia de la Berna din 09.09.1886 pentru protectia operelor literare si artistice la care s-a aderat prin Legea 77/1998, publicata in Monitorul Oficial nr. 156/1998; Conventia internationala pentru protectia artistilor interprete sau executante incheiata la Romana 26.10.1961 - la care Romania a aderat prin Legea 76/1998, publicata in Monitorul Oficial nr. 148/1998.

- In domeniul dreptului de proprietate intelectuala: Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale din 20.03.1883 (cu mai multe revizuiri: Bruxelles, Washinton, Haga, Londra, Lisabona, ultima in 1958) ratificata prin Decretul 1177/1968, publicata in B.O. nr.1/1969.

- Acordul de la Marrakech din 15.04.1994 privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert ratificat prin Legea 133/1994, Monitorul Oficial nr. 360/1994.

Romania a ratificat numeroase tratate privind inventiile, marcile, desenele cu modele industriale (2).Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate