Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Legatul cu sarcina


Legatul cu sarcina
Legatul cu sarcina

Sarcina este o obligatie impusa de catre testator care acceptand legatul trebuie sa o execute. Legatarul in acest caz trebuie sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva pentru a dobandi legatul. Sarcina se poate institui in cazul tuturor legatelor.

Instituirea sarcinii, la fel ca in cazul conditiei rezolutorii, nu afecteaza dobandirea dreptului asupra legatelor, care se nasc din momentul deschiderii succesiunii, la fel ca in cazul legatelor pure si simple, numai ca neexecutarea sarcinii, la fel ca si nerealizarea conditiei rezolutorii, va produce efecte retroactive pana la momentul deschiderii succesiunii.
Intrucat testamentul produce efecte numai dupa moartea testatorului nu se pot impune legatarului obligatii care sa fie executate in timpul vietii testatorului, ci numai dupa decesul acestuia

Sarcina poate fi stipulata in favoarea unui tert, in favoarea testatorului sau in favoarea legatarului insusi.

In cazul in care sarcina este stipulata in favoarea unui tert prin ea se realizeaza o stipulatie pentru altul si reprezinta fie o plata ce are loc pe aceasta cale, fie o liberalitate indirecta. In acest caz avem un dublu legat iar regulile privind capacitatea de a testa si de a primi prin testament trebuie sa fie implinite nu numai in raporturile dintre testator si legatar ci si in raporturile dintre testator si tertul beneficiar. Nu se pune problema capacitatii de a face si de a primi liberalitati insa in raporturile dintre legatari si tertul beneficiar pentru ca, s-a spus, executarea sarcinii de catre legatar reprezinta doar executarea unei obligatii

Sarcina poate fi instituita, cand e vorba de un tert, prin exceptie de la regulile capacitatii succesorale si in favoarea unei persoane viitoare sau nedeterminate, cu conditia ca aceasta sa existe sau sa fie determinabila la data executarii sarcinii.

In cazul sarcinii in favoarea testatorului insusi acesta are un interes material sau moral in executarea acesteia, ca: plata unei datorii, suportarea cheltuielilor de inmormantare etc.

In ipoteza in care sarcina este stipulata chiar in interesul legatarului, ne aflam in prezenta unei liberalitati cu afectatiune speciala, subliniindu-se in doctrina ca si testatorul are cel putin un interes de natura morala in executarea sarcinii. De pilda cand testatorul dispune ca legatarul sa foloseasca o suma de bani pentru a-si desavarsi studiile.

Legatarul este liber sa accepte sau nu legatul, dar in masura in care l-a acceptat este obligat sa execute sarcina, independent de posibilitatile sale materiale, mai mari sau mai mici . In caz de nexecutare a sarcinii cei interesati (beneficiarul sarcinii, executorul testamentar, creditorii beneficiarului) pot cere in justitie executarea silita si daune-interese.
Potrivit art. 930 C. civ. coroborat cu art. 830 C. civ. se poate cere de catre orice persoana interesata, adica mostenitorii legali, legatarii sau creditorii, revocarea judiciara a legatului. Tertul in favoarea caruia s-a instituit sarcina poate cere numai executarea acesteia, nu si revocarea legatului caci nu are un astfel de interes.

A se vedea: St. Carpenaru, op. cit., p. 445; D. Chirica, op. cit., p. 116; Trib. Suprem, col. civ., decizia nr. 1844/1956, in C.D. 1956, vol. I., p. 364-367; decizia nr. 979/1959, in Repertoriu I, p. 442; decizia nr. 1299/1959, in C.D. 1959, p. 193-195.

A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 253, iar pentru parerea contrara, in sensul ca tertul beneficiar nu se afla in raport de drept cu testatorul ci numai cu gratificatul, a se vedea M. Eliescu, op. cit., p. 188.

A se vedea Trib. Suprem, col. civ., decizia nr. 393/196, in C.D. 1961, p. 184-188.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Drept
UNIUNEA EUROPEANA
NEDISCRIMINAREA, TAXELE CU EFECT ECHIVALENT, RESTRICTIILE DE ORDIN CALITATIV SI CANTITATIV
Aspecte generale privind raspunderea penala
Interpretarea normelor juridice
Grila Dreptul Familiei
Drepturile si indatoririle parintesti
Forma de guvernamant a statului
Exercitarea ocrotirii parintesti
Sistemul dreptului chinez si japonez
Drept penal 2 partea generala anul I - TEST GRILA

loading...