Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Interpretarea clauzelor contractului de vanzare-cumparare – art. 983 Cod civil – intotdeauna clauzele neclare sau indoielnice se interpeteaza in favoarea debitorului.


Interpretarea clauzelor contractului de vanzare-cumparare – art. 983 Cod civil – intotdeauna clauzele neclare sau indoielnice se interpeteaza in favoarea debitorului.
Interpretarea clauzelor contractului de vanzare-cumparare – art. 983 Cod civil – intotdeauna clauzele neclare sau indoielnice se interpeteaza in favoarea debitorului.

In materie de vanzari – art. 1312 Cod civil – clauzele neclare, indoielnice se interpreteaza in favoarea cumparartorului si impotriva vanzatorului.

Varietati de vanzare: Codul civil si legile speciale prevad unele varietati de vanzare.

Vanzarea cu gramada (in bloc) – art. 1299 Cod civil – daca s-au vandut marfuri cu gramada, vanzarea este perfecta, desi marfurile nu au fost cantarite, numarate sau masurate. Are ca obiect o cantitate de bunuri de gen privita in mod global, iar pretul e stabilit global, pentru intreaga cantitate. Particularitate: proprietatea siriscurile se transmit la cumparator in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare deoarece obiectul vanzarii este individualizat.
Vanzarea dupa greutate, numar sau masura – art. 1300 Cod civil – obiectul vanzarii sunt bunuri de gen, dar care nu sunt individualizate, iar pretul este stabilit pe unitatea de masura. Particularitate: proprietatea si riscurilese transmit la cumparator numai in momentul individualizarii bunurilor de gen.

Vanzarea pe gustate – art. 1301 Cod civil – in cazul uleiului, vinului, tuicii sau altor marfuri care se gusta inainte ed a se cumpara, vanzarea nu exista pana cand cumparatorul nu gusta marfa si declara ca ii convine. Particularitate: vanzarea e perfecta numai daca cumparatorul declara ca ii convine marfa. Individualizarea se face ulterior.

Vanzarea pe incercate – art. 1302 Cod civil – contractul se incheie sub o conditie suspensiva. Scop: lucrul corespunde calitativ si destinatiei sale. Partile pot stabili un termen de incercare ori de catre instanta. Daca, cu ocazia incercari lucrului, apar neintelegeri se solicita o expertiza tehnica. Particularitate: contractul e considerat incheiat in momentul realizarii acordului de vointa, dar proprietatea si riscurile se tranfera la cumparator numai in momentul indeplinirii conditiei suspensive. Daca rezultatul incercarii este negativ, atunci vanzarea nu se mai perfecteaza.

Vanzarea cu pact de rascumparare – a fost reglementata de Codul civil prin art. 1371-1387 ca o varietate de vanzare afectata de o conditie rezolutorie. Vanzatorul stipula in contract o clauza prin care isi rezerva dreptul de a lua inapoi lucrul vandut intr-un anumit termen restituind cumparatorului pretul si cheltuielile vanzarii. Clauza de rascumparare sau pactul de rascumparare trebuie stipulate expres in contractul de vanzare-cumparare. In momentul in care vanzatorul exercita clauza de rascumparare, atunci vanzarea este rezolutionata si lucrul revine in patrimoniul vanzatorului. Termenul maxim este de 5 ani. Se poate stabili si un termen mai mic. Daca vanzatorul nu exercita clauza in termen, atunci lucrul ramane in proprietatea cumparatorului.

Deturnarea vanzarii cu pact de rascumparare de la scopul pentru care a fost reglementata prin lege: vanzarea a fost des utilizata pentru incalcarea unor dispozitii de ordine publica prevazute de art. 1689 Cod civil in materie de gaj.

Art. 1689 Cod civil – in caz de neplata, creditorul nu poate dispune de amanet (gaj) fiind obligatorie vanzarea prin intermediul justitiei. Este nula orice stipulatie prin care creditorul s-ar autoriza sau si-ar apropria amanetul ori a dispune de acesta fara formalitatile cerute de lege – nulitate absoluta. Se avea in vedere ca si ratiune oprirea practicilor camataresti.

imprumutator

camatar  1 dec. 2009 imprumutat

creditor  imprumut debitor

A B (act real)

10.000 lei

restituie

1 dec. 1010

20.000 lei (capital + dobanda camatarului)

„cumparator”  contract de vinzare cu pact „vanzator”

(act aparent)

Tablou

Pret: 20.000 lei

Rascumpararea se exercita in intervalul de timp: 1 dec. 2009 – 1 dec. 2010

Legea contra camatariei din 1931 – au fost abrogate art. 1371-1387 Cod civil care reglementeaza vanzarea cu pact de rascumparare – interzisa; sanctiune: nulitatea absoluta. Abrogarea dispozitiilor legale care interziceau vanzarea cu pact de rascumparare:

Legea contra camatariei din 1931 a fost abrogata prin Decretul-Lege nr. 1700/1938 – art. 13 – interzicerea vanzarii cu pact de rascumparareDecretul-Lege nr. 1700/1938 a fost abrigat prin Decretul 311/1954 care nu mai cuprinde nicio dispozitie a vanzarii cu pact de rascumparare.

Vanzarea cu pact de rascumparare e considerata azi valabila si ar putea fi declarata nula numai in conditiile dreptului comun.

Vanzarea de drepturi succesorale – art. 1399-1401 Cod civil – un contract princare vanzatorul isi vinde drepturile succesorale catre o alta persoana. Are ca obiect o mostenire intreaga sau o fractiune dintr-o mostenire. Cand se vinde o mostenire, cumparatorul dobandeste si activul si pasivul succesoral. Mostenitorul-vanzator va trebui sa predea intregul activ – tot ceea ce intra in mostenire. Cumparatorul dobandeste si pasivul (datoriile succesiunii). Vanzarea se poate face numai dupa deschiderea succesiunii. Mostenitorul-vanzator garanteaza cumparatorului numai calitatea sa de mostenitor daca in cuprinsul contractului nu s-au mentionat in amanunt bunurile succesorale vandute. Daca in mostenire ar fi un teren, contractul trebuie incheiat in forma autentica.

Vanzarea de drepturi litigioase – art. 1402-1404 Cod civil. Drept litigios – art. 1402 Cod civil – lucrul (dreptul) se socoteste litigios daca exista un proces sau contestatie asupra fondului dreptului. Dreptul litigios – daca sunt indeplinite doua conditii:

dreptul sa fie contestat, paratul sa conteste dreptul reclamantului

procesul si contestatia trebuie sa priveasca fondul dreptului (paratul trebruie sa conteste exitenta sau intinderea sa). Este intotdeauna o operatiune speculativa si o vanzare aleatorie.

Vanzarea prin licitatie – particularitate: lucrul ce urmeaza sa fie vandut este scos la licitatie publica cu rspectarea unei proceduri speciale, fiind adjudecat de catre acela dintre participanti care ofera pretul cel mai mare. Vanzarea poate fi voluntara sau fortata.

Licitatia voluntara: atunci cand vanzatorul, din proprie initiativa, recurge la o licitatie public.

Licitatia silita: atunci cand partile nu cad de acord cu o licitatie voluntara sau cand printre vanzatori se afla minori sau interzisi.

Licitatie publica – executare silita asupra bunurilor debitorului urmarit.

Contractul de schimb – art. 1405-1409 Cod civil – este un contract numit. Schimbul este un contract prin care partile isi dau un lucru pentru un alt lucru. Partile contractante – copermutanti sau coschimbasi.

Caractere juridice:

sinalagmatic

oneros

comutativ

consensual

translativ de proprietate

Aplicarea regulilor de la vanzare – art. 1409 Cod civil – regulile de la vanzare se aplica si contractului de schimb.

Reguli speciale: art. 1407 Cod civil – daca un copermutant a primit lucrul, dar ulterior dovedeste ca celalalt contractant nu este proprietarul lucrului transmis atunci el nu poate fi obligat sa predea lucrul promis in schimb, ci doar sa-l restituie pe cel primit. Art. 1408 – Cod civil – daca copermutantul este evins de lucrul primit in schimb, poate cere daune interese sau intoarcerea lucrului sau.
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Drept
Activitatea ulterioara sedintei de judecata
Fazele aplicarii dreptului
Obiectul obligatiei de raport
Statul si dreptul in epoca Regulamentelor Organice
ACTELE PREGATITOARE
Deschiderea procedurii insolventei
Administratia publica centrala
Modul de actionare a paternitatii
Problematica martorilor asistenti la derularea perchezitiei
JURISDICTIA CA SERVICIU PUBLIC


loading...