Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Activitatea ulterioara sedintei de judecata


Activitatea ulterioara sedintei de judecata
Activitatea ulterioara sedintei de judecata

in cazul in care presedintele completului de judecata a declarat dezbaterile inchise intr-o cauza urmeaza deliberarea, pronuntarea si redactarea hotararii in termenul legal prevazut de lege.

in cazul in care judecata s-a amanat va fi intocmita de catre grefier incheierea de sedinta in care se trec toate cele petrecute la acel termen.

in realitate, incheierea de sedinta este "in mic o hotarare', insa trebuie sa cuprinda toate cele trei parti ale unei hotarari, respectiv, practicaua, considerentele si dispozitivul72.
incheierea de sedinta este semnata de judecatori si grefieri si trebuie sa fie, in forma rezumativa, oglinda celor petrecute in sedinta de judecata73.

incheierile care preced hotararea se numesc incheieri premer­gatoare si sunt clasificate in incheieri preparatorii si incheieri interlocutorii74.

incheierile preparatorii sunt acelea prin care instanta de judecata ia unele masuri in vederea cercetarii si solutionarii cauzei, pregatind darea hotararii, fara insa a se anticipa solutia. Masurile luate de instanta prin incheierile preparatorii nu rezolva aspecte legate de fondul cauzei; instanta nu este legata de aceste masuri astfel ca, poate

reveni asupra lor atunci cand mai buna administrare a justitiei o impune. Au caracter preparatorul incheierea de amanare a dezba­terilor, incheierea de repunere pe rol, incheierea prin care sunt incuviintate probele75.

incheierile interlocutorii sunt acelea prin care instanta rezolva un aspect al procesului, o anumita imprejurare de fapt sau de drept a pricinii, lasand sa se intrevada solutia procesului.

incheierea interlocutorie leaga instanta astfel ca, aceasta nu mai poate reveni asupra ei. Au caracter interlocutorul incheierea de admi­tere in principiu a unei cereri de interventie, incheierea de admitere in principiu procesele de partaj, incheierea prin care instanta s-a pronuntat asupra unei exceptii procesuale76.
Deosebirea dintre cele doua categorii de incheieri are o importanta practica, si anume, asa cum am aratat, incheierea prepa-ratorie nu leaga instanta care poate reveni asupra masurii luate, pe cand incheierea interlocutorie, ca si o hotarare, leaga instanta care nu mai poate reveni asupra ei, iar la pronuntarea hotararii problema de drept ce a fost solutionata prin incheierea interlocutorie este considerata definitiv rezolvata77.

in ceea ce priveste importanta incheierii de sedinta, retinem doua aspecte si anume: 1) hotararea pronuntata de catre instanta se da numai pe baza materialului probator cercetat in contradictoriu in sedinta de judecata si a concluziilor puse de parti, acestea oglindindu-se in incheiere; 2) incheierea de sedinta permite sa se verifice in cadrul controlului judiciar daca instanta de judecata a fost constituita potrivit legii, daca procedura de citare a fost legal indeplinita, daca partile au fost prezente si au pus concluzii cu respectarea ordinii legale a dezbaterilor78.

impotriva incheierilor premergatoare nu se poate face apel decat odata cu fondul79, in afara de cazul cand prin ele s-a intrerupt cursul judecatii80.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate