Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» INTRODUCERE IN DREPTUL EUROPEAN


INTRODUCERE IN DREPTUL EUROPEAN
DISCIPLINA: INTRODUCERE IN DREPTUL EUROPEAN

  1. Care sunt izvoarele primare (principale) ale dreptului comunitar ?

A. Tratatele constitutive sau originare ale Comunitatii Europene au fost:

a) – Tratatul care a realizat Comunitatea Economica a Carbunelui si Otelului (CECO), adoptat la Paris la 18.04.1951;

b) –Tratatul care a constituit Comunitatea Economica Europeana (CEE);
c) - Tratatul prin care s-a constituit, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice -EURATOM (CEEA).

B. Tratatele sau documentele care au modificat sau completat, tratatele originare

2 Sub ce denumire mai este cunoscut in limbajul curent Dreptul Uniunii Europene?

- drept acquis comunitar, acquis european sau, mai simplu, acquis.

3 Ce caracter are regulamentul ca izvor de drept ?

Regulamentul are caracter de obligativitate fata de alte documente emanate de la Comunitati (recomandari si avize), care nu au aceasta calitate de „a obliga”.

4 Care este scopul unei directive?

Directiva reprezinta un instrument de lucru care asigura o uniformizare juridica , ceea ce permite o mai buna armonizare si colaborare intre sistemul juridic comunitar si cel national .

5 Ce caracter are regulamentul fata de statele membre?

- calitatea de a fi aplicabil direct in oricare dintre tarile componente ale Comunitatilor.

6. Care sunt izvoarele derivate de drept comunitar?

- regulamentul, directiva, decizia, recomandarile si avizele

7. Care este regula in ceea ce priveste adresabilitatea unei directive ?

- se adreseaza de regula numai anumitor state. Exista totusi si situatii cand aceasta este posibil sa se adreseze tuturor statelor membre, caz in care ea se prezinta ca un procedeu de legislatie indirecta

8. Cum este calificat Dreptul Uniunii Europene?

Dreptul UE- dreptul comunitar- este calificat unanim ca fiind o specie suigeneris a dreptului in general.

9. In cadrul izvoarelor dreptului comunitar, decizia, pentru cine este un act obligatoriu ?

Decizia este un act obligatoriu in toate elementele sale pentru destinatarii desemnati.

10. Care este rolul recomandarilor si avizelor?

- reprezinta instrumente destul de importante si utile, in special in ceea ce priveste orientarea comportamentelor si a legislatiilor.

11. Pentru ce motiv intervin Conventiile comunitare?

- pentru a completa Tratatele Comunitare deja existente.

12. Ce au la baza izvoarele de drept comunitar ?

- normele comunitare

13. In structura izvoarelor de drept comunitar, ce fel de izvoare ocupa un loc important ?

- Izvoarele primare (principale ) de drept comunitar

14. Dintre izvoarele de drept comunitar nescrise, cine ocupa cel mai important loc ?

jurisprudenta comunitara

15. Ordinea juridica comunitara a fost definita de:

- Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene

16. Care pilon al U.E ii apartine in exclusivitate Consiliului:

- Al II-lea pilon - priveste Politica Externa si de Securitate Comuna

17. In care dintre piloni Comisia Europeana, Consiliul Uniunii European si Parlamentul

European se implica toate in luarea deciziilor:

- Primul pilon – domeniul comunitar

18. Carta Drepturilor Fundamentale a U.E a fost proclamata in:

A fost proclamata la Nisa la 7 decembrie 2000 de catre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene si Comisia Europeana.

19. Unde este situata Curtea Europeana a drepturilor Omului:

Strasbourg

20. In procesul decizional al institutiilor europene care dintre actele adoptate sunt aplicabile obligatoriu pentru statele membre:

regulamentul, directiva si decizia

21. Aplicarea regulamentului are caracter:

- caracter general si nu se aplica retroactiv

22. Care din urmatoarele caracteristici nu apartine directivei:

Caracteristicile directivei sunt:

reprezinta actul european adresat statelor membre prin care se cere acestora sa atinga un anumit rezultat intr-un termen dat, fara a se stabili metodele sau mijloacele necesare atingerii acestuia.

- reprezinta un mijloc de legiferare indirecta, intrucat in temeiul si vederea punerii in aplicare a directivei statul membru va trebui sa adopte acte normative interne de transpunere.

- nu este direct aplicabila intrucat lipsesc din textul ei mijloacele de punere in aplicare a prevederilor sale si nu creeaza drepturi si obligatii directe pentru cetatenii comunitari.

23. Caracteristica deciziei ca act european emis este:

- este un act administrativ individual, chiar si atunci cat se adreseaza mai multor persoane fizice sau juridice, ori mai multor state membre,

- este obligatorie in toate elementele sale pentru destinatari (persoana fizica, intreprindere sau stat membru)

- are efect direct in ceea ce-l priveste pe destinatar si de obicei si aplicabilitate directa, in functie de destinatarul ei.

24. CEDO este adoptata in cadrul si sub egida Consiliului European la:

semnata la Roma, pe 4 noiembrie 1950 si intrata in vigoare in septembrie 1953.

25. Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007 va intra in vigoare:

- la 01.01.2009

26. Care din urmatoarele acte se afla in virful ierarhiei actelor comunitare?

- Tratatele constitutive si actele asimilate precum si tratatele de aderare (actele primare).

27. Ordinea Juridica Europeana:

- reprezinta un ansamblu de norme si reglementari cuprinse in tratatele constitutive, tratatele modificatoare si actele normative adoptate de institutiile Uniunii Europene.

28. Al treilea pilon al Uniunii Europene priveste:

priveste Colaborarea politiei si justitiei in materie penala, cuprinzand: cooperarea in materie de trafic de droguri si trafic de arme, trafic de carne vie, terorism, infractiuni impotriva minorilor, crima organizata, coruptie, coruptibilitate si inselaciune.

29. Directiva:

- are aceeasi baza legala ca si regulamentul

- este folosita in special in cadrul procesului de armonizare a legislatiilor statelor membre putand acoperi o larga arie de domenii.

30. Directiva:

poate fi directiva cadru, sau directiva de executare care este adoptata pentru punerea in aplicare a directivei cadru.

31. O transpunere incorecta a directivei:

Statul membru care nu a transpus corect o directiva comunitara nu poate avea nici un avantaj din propria sa carenta, neputand impiedica aplicarea efectiva a directivei.

32. Caractere fundamentale ale ordinii juridice comunitare sunt:

- este o ordine juridica noua

- este o ordine juridica autonoma fata de ordinea juridica internationala, care dispune atat de izvoare proprii, precum si de un sistem jurisdictional propriu de solutionare a diferendelor,

- este o ordine juridica integrata in sistemul juridic al statelor membre ale UE, astfel incat sunt subiecte de drept comunitar atat statele membre cat si persoanele fizice si juridice apartinand acestora.

33. Care sunt cele trei mari domenii de drepturi fundamentale protejate de Carta drepturilor

fundamentale a Uniunii Europene?

- drepturi civile: drepturile omului si dreptul la justitie,

- drepturi politice: care deriva din cetatenia europeana stabilita prin Tratate;

- drepturi economice si sociale: care includ drepturile stabilite de Carta Comunitara a Drepturilor Sociale ale Muncitorilor

34. Carta drepturilor fundamentale ale omului este :

- este o oglinda a valorilor comune ocrotite de legislatia statelor membre.

35. Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana a fost elaborat pe baza acelorasi

principii ca si cel al altui stat.

al Bulgariei

36. Ce cuprinde Partea intai a Protocolului de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana.

Partea I – principiile, cuprinde definitii si prevederi privind caracterul obligatoriu pentru Romania si Bulgaria al tratatelor fundamentale si al actelor adoptate de institutiile comunitare si de Banca Centrala Europeana anterior aderarii acestora la U.E

37. De cine vor fi administrate Acordurile bilaterale privind pescuitul incheiate de Romania

inainte de aderare.

- vor fi administrate de Uniunea Europeana

38. Dupa semnarea Tratatului de aderare si pana la momentul aderarii efective a Romaniei la

U.E., aceasta a beneficiat de un anumit statut.

statut de observator activ in cadrul institutiilor europene implicate in procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene.

39. La ce data a fost publicat Primul Raport de monitorizare al Romaniei de catre Comisia

europeana in vederea aderarii la U.E.

25 octombrie 2005

40. Unde a fost prezentat Raportul de monitorizare privind situatia pregatirii Romaniei si

Bulgariei pentru aderarea la U.E.

la Bruxelles, 16 Mai 2006

41. In ce domenii a progesat Romania, potrivit Raportului Comisiei europene prezentat la

data de 26 septembrie 2006.

- in ceea ce priveste criteriile politice, in reforma in domeniul justitiei, precum si in lupta impotriva coruptiei la nivel inalt.

- din punct de vedere al criteriilor economice, Romania are o economie de piata functionala si

se afla pe drumul cel bun in ceea ce priveste capacitatea de a face presiune pietei din UE

42. La ce data au ratificat Tratatul de aderare al Romaniei la UE, Camerele reunite ale Parlamentului.

- 17 mai 2005

43. Prin ce lege au ratificat Tratatul de aderare, Camerele reunite ale Parlamentului Romaniei.

- prin Legea 157/2005

44. La ce data a depus Romania instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la UE.

- 27 mai 2005

45. Unde a avut loc, Ceremonia depunerii instrumentelor de ratificare a Tratatului de aderare

al Romaniei la UE.

- la Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, la Roma

46. Care este statul care a indeplinit functia de depozitar al Tratatului de aderare al Romaniei

la UE .

- Italia

47. De la ce data Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene .

- 1 ianuarie 2007

48. In contextul coordonarii procesului de transpunere, Departamentul pentru ";echo"".ucfirst($a);""; echo"

Europene din cadrul Guvernului Romaniei va furniza informatii catre o institutie.

- catre Comisia Europeana

49. In anul 2006, a fost initiat un proces de evaluare a actelor normative, prin care au fost

preluate in dreptul intern prevederi a unor regulamente comunitare, de catre o institutie.

Ministerul Integrarii Europene

50. Departamentul pentru Afaceri Europene avizeaza, in mod obligatoriu un anumit tip de acte.

- actele normative prin care sunt transpuse in dreptul intern, directivele comunitare

51. Atunci cand Comisia apreciaza ca un stat membru nu si-a indeplinit una dintre obligatii

asumate prin tratat, aceasta emite un act.

Comisia poate emite un aviz motivat, iar in cazul in care statul respectiv nu ia masuri de indreptare a situatiei, Comisia poate sesiza Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene.

52. Care sunt mecanismele juridice de protecie a drepturilor cetatenilor europeni?

- Curtea Europeana de Justitie (cu sediul la Luxemburg) si Tribunalul de prima instanta, pe de o parte si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, pe de alta parte.

53. Unde isi are sediul Curtea Europeana de Justitie?

la Luxembourg

54. Care sunt instantele de judecata la nivel unional?

Curtea Europeana de Justitie si Tribunalul de prima instanta

55. Din cati judecatori era compusa, initial, Curtea de Justitie Europeana?

7 judecatori

56. Cat dureaza mandatul judecatorilor Curtii de Justitie Europene?

- 6 ani

57. La ce interval de timp sunt inlocuiti, partial, judecatorii Curtii Europene de Justitie?

la fiecare trei ani, o data si o data 4 dintre ei

58. Cati judecatori si avocati generali numara, in prezent, Curtea Europeana de Justitie?

- 27 judecatori si 8 avocati generali

59. De cine sunt numiti judecatorii care urmeaza sa faca parte din Curtea Europeana de

Justitie?

- de catre statele membre care se pun de acord asupra acestora

60. Cat dureaza mandatul presedintelui Curtii Europene de Justitie?

- trei ani

61. Cine poate ridica imunitatea judecatorilor Curtii Europene de Justitie?

plenul Curtii de Justitie Europene, si numai pentru cazuri bine intemeiate.

62. Care sunt modalitatile in care inceteaza, in mod individual, mandatul unui judecator al

Curtii Europene de Justitie?

- prin demisie

63. Cat dureaza mandatul avocatilor generali din cadrul Curtii Europene de Justitie?

- 6 ani

64. Care dintre membrii Curtii Europene de Justitie sunt specifici jurisdictiei europene?

- avocatii generali

65. Care este data de incepere a anului jurisdictional comunitar?

- 6 octombrie

66. Care sunt cauzele ce pot fi judecate de Curtea Europeana de Justitie?

a) recursurile directe, care pot fi prezentate direct de catre Comisie, de catre alte institutii comunitare sau de catre un stat membru.

b) trimiteri prejudiciare, care emana de la jurisdictiile statelor membre ce au nevoie de o decizie asupra unei chestiuni de drept comunitar in scopul oferirii unei sentinte.

67. Care sunt trasaturile procedurii de judecata in fata plenului Curtii Europene de Justitie sau

a „Camerelor” sale?

- este contradictorie, publica, mixta si inchizitorie

68. Cum sunt adoptate deciziile Curtii Europene de Justitie?

- sunt adoptate cu majoritate de voturi, fara ca eventualele opinii divergente sa fie mentionate.

69. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?

- efectueaza un control al legalitatii actelor comunitare

- interpreteaza unitar Tratatele si actele comunitare pe calea recursului in interpretare;

- controleaza legalitatea actiunilor sau omisiunilor statelor membre in raport cu dispozitiile tratatelor, transand litigiile dintre acestea;

- solutioneaza actiuni cu privire la repararea pagubelor cauzate de organele Comunitatilor sau de agentii acestora;

- se comporta asemanator Tribunalului administrativ al O.N.U., solutionand litigiile privind raporturile functionarilor comunitari cu organele de care depind;

- devine instanta arbitrala, daca o clauza compromisorie exista in acest sens intr-un contract incheiat de una dintre Comunitati;

- actioneaza ca instanta de recurs de ultim grad;

- este o instanta internationala, putand transa litigii intre statele membre, daca acestea sunt in legatura cu obiectul tratatelor si daca intre statele litigante a intervenit un compromis;

- dispune de o competenta consultativa

70. In ce scop a fost creat, in 1989, Tribunalul de Prima Instanta?

- sa degreveze Curtea de unele cauze si sa ofere celor prejudiciati posibilitatea a doua grade de jurisdictie, in asa fel incat drepturile lor sa fie pe deplin recunoscute si aparate.

71. Care este numarul judecatorilor care intra in componenta Tribunalului de Prima Instanta?

- 27 de judecatori, cate unul pentru fiecare stat memebru al Uniunii.

72. Unde isi are sediul Tribunalul de Prima Instanta?

- la Luxembourg

73. Care este denumirea informala a Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO)?

- 'Curtea de la Strasbourg'

74. Cati judecatori are, in prezent, in componenta, CEDO?

- 43 de judecatori

75. De cine sunt alesi judecatorii care urmeaza sa faca parte din CEDO?

- de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei

76. Cum isi desfasoara activitatea, in majoritatea cazurilor, CEDO?

- in camere de 7 judecatori.

77. Din cati judecatori este compusa Marea Camera a CEDO, care functioneaza in cazuri exceptionale?

- din 17 judecatori.

78. Cine poate sesiza Curtea Europeana a Drepturilor Omului?

- de orice stat contractant (prin plangere statala) sau de orice particular care se considera

victima unei violari a Conventiei Europene a Drepturilor Omului ( prin plangere

individuala

79. Cum sunt luate deciziile de Curtea Europeana a Drepturilor Omului?

sunt luate cu majoritatea voturilor judecatorilor prezenti

80. Ce simbolizeaza, la modul ideal, cetatenia europeana?

comuniunea de scopuri si de mijloace care exista intre popoarele statelor membre ale UE

81. De cine este reglementata cetatenia Europeana?

- de dreptul Uniunii

82. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht?

- dreptul libera circulatie, care implica dreptul la sejur, dreptul de stabilire (rezidenta) in oricare din tarile membre ale UE, dreptul la munca si dreptul la studiu in celelelte state membre. „Intrarea pe teritoriul altui stat membru nu poate fi interzisa decat din ratiuni de securitate si sanatate publica, iar interzicerea trebuie justificata

- dreptul de a alege si a fi ales in Parlamentul European si alegerile locale;

- dreptul de a beneficia pe teritoriul unui stat tert (care nu este membru al UE), in care propria tara nu are reprezentanta consulara, de protectie diplomatica din partea autoritatilor unui alt stat membru;

- dreptul de petitie in fata Parlamentului European;

- dreptul de a se adresa Avocatului Poporului („Ombudsman“) pentru examinarea cazurilor de administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare.

83. Cine se bucura de cetatenie europeana?

- orice persoana care are cetatenia unui stat membru

84. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a UE in capitolul referitor la cetatenie?

- Dreptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul European si in alegerile locale

- Dreptul la buna administrare si dreptul de acces la documente

- dreptul la petitie

- Libertatea de circulatie si de stationare

- Protectia diplomatica si consulara

85. Cine poate sesiza Ombudsmanul European?

Orice cetatean european si orice persoana fizica sau juridica cu resedinta sau cu sediul social intr-unul din statele membre

86. Puterea legislativa a Parlamentului European se exercita in mod schematic, dupa unele

proceduri legislative.

- Procedura consultarii, procedura cooperarii, procedura codeciziei si procedura avizului conform (cu privire la adoptarea deciziilor)

87. Dezbaterile, opiniile si rezolutiile Parlamentului se publica intr-un document.

in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene

88. Parlamentul European poate adopta o motiune de cenzura care duce la o actiune.

Daca motiunea de cenzura este adoptata, membrii Comisiei trebuie sa demisioneze colectiv

89. Procedura de adoptare a deciziilor comunitare presupune o actiune.

- presupune avizarea propunerii de catre Parlamentul European.

90. Comisia Europeana, in functionarea sa are la baza un principiu.

- Un comisar european poate coordona mai multe directorate generale sau se poate ca un directorat general sa fie coordonat de mai multi comisari europeni. Directoratele Generale sunt conduse de un director general care, de regula, are o alta nationalitate decat cea a Comisarului.

91. Uniunea Europeana se bazeaza pe un ansamblu de reguli juridice, a caror respectare

este obligatorie pentru o institutie.

Normele juridice, care formeaza dreptul Uniunii, se grupeaza sistematic in institutii de drept si ramuri de drept, ale UE. Una dintre aceste ramuri este dreptul constitutional al UE, care cuprinde institutii de drept constitutional al UE si care la randul lor sunt formate din norme (reguli) juridice de drept constitutional al UE.

92. Care sunt atributiile Comisiei Europene.

1. vegheaza la aplicarea dispozitiilor Tratatului instituind Comunitatea Europeana si a masurilor luate de institutii in virtutea acestuia;

2. formuleaza recomandari sau avize in materiile care fac obiectul acestui Tratat daca Tratatul prevede in mod expres sau daca comisia le considera necesare;

3. dispune de putere de decizie proprie si participa la procesul de formare a actelor Consiliului si Parlamentului European, in conditiile prevazute de acest Tratat;

4. exercita atributiile conferite de Consiliu pentru aplicarea normelor stabilite de acesta.

93. Care este rolul Consiliului European.

Consiliul European este una dintre institutiile politice ale Uniunii Europene.

Reuneste sefii de stat sau de Guvern ai statelor membre U.E.

- da Uniunii impulsurile necesare dezvoltarii acesteia;

- defineste orientarile si prioritatile politice generale;

- nu exercita functii legislative;

- identifica interesele strategice ale Uniunii si stabileste obiectivele politicii externe si de securitate comune.

94. De cine este reglementata organizarea si functionarea Consiliului Uniunii Europene.

Tratatul privind Comunitatea Europeana

95. Care este rolul Curtii de Conturi Europene.

examinarea aspectelor de legalitate si regularitate a totalitatii veniturilor si cheltuielilor Comunitatilor, precum si totalitatea conturilor de venituri si cheltuieli ale carui organism creat

de Comunitate, in masura in care actul constitutiv nu exclude acest control, fie ca sunt bugetare sau nu, dar si a institutiilor statelor membre daca au beneficiat de sau au folosit fonduri comunitare.

96. Comunitatea Europeana are la baza tratatul:

Tratatului instituind Comunitatea Europeana, din 25 martie 1957, Roma

97. Uniunea Europeana are la baza tratatul:

Tratatul de la Maastricht, 7 februarie 1992

98. Cate titluri cuprinde Tratatul de la Maastricht:

- cuprinde 7 titluri

99. Dintre urmatoarele organisme, care are personalitate juridica?

Au personalitate juridica: Uniunea Europeana si  Comunitatea Europeana

100. Cati piloni are la baza U.E:

- 3 piloni

101. Prin adoptarea Tratatului de la Maastricht, tratatele constitutive au fost:

- modificate

102. Care sunt Comunitatile Europene:

-Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului(CECO)

-Comunitatea Economica Europeana(CEE)

-Comunitatea Europeana a Energiei Atomice(CEEA)

103. Care dintre urmatoarele variante nu este un pilon al U.E:

Pilonii UE sunt:

Pilonul I – domeniile comunitare reglementate prin Tratatele constitutive,

Pilonul II – Politica externa si de Securitate Comuna

Pilonul III – Cooperarea justitiei si politiei in materie penala

104. Ce semnifica CEEA:

-Comunitatea Europeana a Energiei Atomice(CEEA )

105. Uniunea politica a U.E este data de pilonii:

- pilonul I si II

106. Ce tratat introduce o clasificare generala a competentelor in trei categorii:

- Tratatul de la Lisabona

107. Tratatul de la Lisabona :

- semnat la Lisabona la data de 13 decembrie 2007

- modifica Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatul de instituire a Comunitatii Europene

- cuprinde obiectivele Uniunii Europene

108. In hotararea Costa c. ENEL, CJCE a enuntat:

Principiile generale ale dreptului comunitar

109. CJCE a stabilit prioritatea dreptului comunitar asupra dreptului procesual dintr-un stat

membru in:.

- hotararea Simmenthal II – 106/77 – 1978, 0629

110. Efectul direct al dreptului comunitar consta in:

capacitatea sa de a crea in mod direct drepturi si obligatii in sarcina particularilor, drepturi si obligatii pe care acestia din urma le pot invoca in fata judecatorului national, care are

obligatia de a le garanta.

111. Tratatele institutive consacra:

teoriei moniste si impun respectarea sa de catre statele membre. Potrivit teoriei moniste norma de drept intern se afla in aceeasi sfera cu cea internationala, existand un raport de supra sau subordonare.

112. Principiile generale ale dreptului comunitar au fost initiate si formulate:

Principiile generale ale dreptului comunitar au fost initiate si formulate in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg si, apoi, introduse in T.C.E. sau in tratatele modificatoare.

113. Principiile fundamentale ale Dreptului Comunitar European sunt:

- Principiul prioritatii;

- Principiul Efectului direct

- Principiul subsidiaritatii

- Principiul proportionalitatii

114. Potrivit hotararii Simmenthal II:

1. Curtea de justitie considera o cerere de pronuntare a unei hotarari premergatoare, ca fiind adusa in mod justificat in fata sa, atata timp cat trimiterea nu a fost retrasa de catre instanta de la care emana si nici nu a fost casata de catre o instanta superioara

2. Aplicabilitatea directa a dreptului comunitar inseamna aplicarea deplina si uniforma a reglementarilor sale in toate statele membre, incepand cu data intrarii lor in vigoare si atata timp cat acestea continua sa fie in vigoare.

3. In conformitate cu principiul primatului dreptului comunitar, relatia dintre prevederile Tratatului si masurile direct aplicabile de catre institutii, pe de o parte, si dreptul national al statelor membre, pe de alta parte, consta in faptul ca aceste prevederi si masuri nu numai ca prin intrarea lor in vigoare fac in mod automat inaplicabila orice prevedere contrara a dreptului national in vigoare dat, atata timp cat ele fac parte integranta din ordinea juridica aplicabila pe teritoriul fiecarui stat membru si primeaza in raport cu normele nationale ale acesteia, ele

impiedica totodata adoptarea valabila a unor noi masuri legislative nationale in masura in care ele ar fi incompatibile cu prevederile Comunitatii.4. O instanta nationala chemata, in limitele propriei sale competente, sa aplice prevederile dreptului comunitar, are obligatia sa asigure efectul deplin al acestor dispozitii, refuzand chiar din oficiu, daca este necesar, sa aplice orice prevedere contrara din dreptul intern, chiar adoptata ulterior normei comunitare, si nu este nevoie ca instanta sa solicite sau sa astepte mai intai abrogarea unor astfel de prevederi pe cai legislative sau constitutionale.

115. Potrivit principiului proportionalitatii:

mijloacele folosite de autoritati trebuie sa fie proportionale cu scopul urmarit.

116. Potrivit Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii anexat la Tratatul de la Lisabona:

Articolul 1

Fiecare institutie asigura in permanenta respectarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii.

Articolul 2

Inainte de a propune un act legislativ, Comisia procedeaza la consultari extinse. Dupa caz, aceste consultari trebuie sa aiba in vedere dimensiunea regionala si locala a actiunilor preconizate. In caz de urgenta exceptionala, Comisia nu procedeaza la consultarile mentionate. Comisia isi motiveaza decizia in cadrul propunerii.

Articolul 3

In intelesul prezentului protocol, „proiect de act legislativ” inseamna propunerile Comisiei, initiativele unui grup de state membre, initiativele Parlamentului European, cererile Curtii de Justitie, recomandarile Bancii Centrale Europene si cererile Bancii Europene de Investitii privind adoptarea unui act legislativ.

Articolul 4

Comisia transmite parlamentelor nationale proiectele sale de acte legislative si proiectele sale modificate, in acelasi timp in care le transmite organului legislativ al Uniunii.

Parlamentul European transmite parlamentelor nationale proiectele sale de acte legislative, precum si proiectele sale modificate.

Articolul 5

Proiectele de acte legislative se motiveaza in raport cu principiile subsidiaritatii si proportionalitatii. Orice proiect de act legislativ ar trebui sa cuprinda o fisa detaliata care sa permita evaluarea conformitatii cu principiile subsidiaritatii si proportionalitatii.

Articolul 6

In termen de opt saptamani de la data transmiterii unui proiect de act legislativ in limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament national sau orice camera a unui parlament national poate adresa presedintelui Parlamentului European, al Consiliului si, respectiv, al Comisiei un aviz motivat in care sa se expuna motivele pentru care considera ca proiectul in cauza nu este conform cu

principiul subsidiaritatii. Dupa caz, fiecarui parlament national sau fiecarei camere a unui parlament national ii revine sarcina de a consulta parlamentele regionale cu competente legislative.

Articolul 7

(1) Parlamentul European, Consiliul si Comisia, precum si, dupa caz, grupul de state membre, Curtea de Justitie, Banca Centrala Europeana sau Banca Europeana de Investitii, in cazul in care proiectul de act legislativ european este emis de acestea, tin seama de avizele motivate adresate de parlamentele nationale sau de o camera a unuia dintre aceste parlamente nationale.

Fiecare parlament national dispune de doua voturi, repartizate in functie de sistemul parlamentar national. In cadrul unui sistem parlamentar national bicameral, fiecare dintre cele doua camere dispune de un vot.

(2) In cazul in care avizele motivate privind nerespectarea de catre un proiect legislativ a principiului subsidiaritatii reprezinta cel putin o treime din totalul voturilor atribuite parlamentelor nationale in conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. In urma acestei reexaminari, Comisia sau, dupa caz, grupul de state membre, Parlamentul European, Curtea de Justitie, Banca Centrala Europeana sau Banca Europeana de Investitii, in cazul in care proiectul de act legislativ este emis de acestea, pot hotari fie sa mentina proiectul, fie sa il modifice, fie sa il retraga. Aceasta decizie trebuie motivata

(3) De asemenea, in cadrul procedurii legislative ordinare, in cazul in care avizele motivate privind nerespectarea de catre un proiect de act legislativ a principiului subsidiaritatii reprezinta cel putin o majoritate simpla din voturile atribuite parlamentelor nationale in conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Ca urmare a unei astfel de reevaluari, Comisia poate hotari fie sa mentina propunerea, fie sa o modifice, fie sa o retraga

Articolul 8

Curtea de Justitie a Uniunii Europene este competenta sa se pronunte cu privire la actiunile referitoare la incalcarea principiului subsidiaritatii de catre un act legislativ, formulate, in conformitate cu normele prevazute la articolul 230 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, de un stat membru sau transmise de acesta in conformitate cu dreptul sau intern in numele parlamentului sau naŃional sau al unei camere a acestuia.

Articolul 9

In fiecare an, Comisia prezinta Consiliului European, Parlamentului European, Consiliului si parlamentelor nationale un raport privind aplicarea articolului 3b din Tratatul privind Uniunea Europeana. Respectivul raport anual se transmite, de asemenea, Comitetului Economic si Social i Comitetului Regiunilor.”

Aplicabilitatea directa semnifica faptul ca:

regulamentele comunitare sunt integrate ca atare in ordinea juridica interna si ca orice masura nationala de transformare sau de introducere in ordinea juridica este interzisa.

118. Generalizarea aplicabilitatii directe a fost realizata prin hotararea C.J.C.E:

Van Gend & Loos

119. In cazul unei incalcari a obligatiei de transpunere a unei directive, trebuie avute in

vedere urmatoarele:

obiectivul respectivei directive trebuie sa fie conferirea de drepturi oricaror persoane;

Continutul acestor drepturi trebuie sa poata fi stabilit pe baza directivei insasi;

Intre incalcarea obligatiei impuse statului membru si prejudiciul provocat trebuie sa existe o cauzalitate. Atunci, dreptul la despagubire rezulta direct din dreptul comunitar. Dimpotriva – in cazul lipsei unei reglementari de drept comunitar – revendicarea dreptului la despagubire

se conformeaza dreptului national referitor la daune-interese, care este in vigoare in respectivul stat membru

120. O dispozitie comunitara trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii pentru a i se

recunoaste efectul direct:

claritate, precizie si neafectarea de conditii

121. Curtea de justitie de la Luxemburg a stabilit efectul direct al prevederilor directivelor

numai pentru:

cazul ca acestea sunt in favoarea cetatenilor si cad in sarcina statului (asa numitul efect direct vertical).

122. Prevederile directivelor care impun obligatii tertilor:

nu pot produce niciodata efect direct.

123. Obligatia statelor membre de compensare a unei daune exista, in principiu, daca sunt

indeplinite urmatoarele conditii:

dreptul comunitar confera oricarei persoane drepturi subiective;

statul membru a depasit „evident” si „considerabil” limitele atributiilor sale, adica incalcarea dreptului comunitar trebuie sa fie „suficient de calificata

prin aceasta, reclamantului i-a fost provocata o dauna

124. Ordinea juridica comunitara:

- este o ordine juridica supranationala, care se intemeiaza pe acceptarea transferarii, de catre statele membre ale UE, a unor competente decizionale catre institutiile comunitare.

125. Obiectivele Uniunii europene cuprinse in Tratatul de la Lisabona sunt:

- sa promoveze pacea, valorile sale si buna-starea popoarelor sale;

- sa ofere un spatiu de libertate, de securitate si de justitie fara frontiere interioare, in sanul caruia este asigurata libera circulatie a cetatenilor sai.

- sa stabileasca o piata interna care sa aiba drept perspective: o dezvoltare durabila fondata pe o crestere economica echilibrata, pe o economie sociala de piata competitiva care sa tinda la deplina ocupare a fortei de munca si la progresul social si pe o imbunatatire a calitatii mediului;

- sa stabileasca o uniune economica si monetara in care moneda de circulatie este euro

- sa afirme si sa promoveze valorile si interesele sale si sa contribuie la protejarea cetatenilor in relatiile sale cu restul lumii.

126. Potrivit Tratatului de la Lisabona Uniunea

- se intemeiaza pe valorile respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii, statului de drept, precum si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor. Aceste valori sunt comune statelor membre intr-o societate caracterizata prin pluralism, nediscriminare, toleranta, justitie, solidaritate si egalitate intre femei si barbati

127. Uniunea se intemeiaza pe urmatoarele valorile:

-respectarea demnitatii omenesti; libertatea; democratia; egalitatea; statul de drept;

-respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor care apartin unor minoritati.

128. Uniunea Europeana dispune de urmatoarele competente:

- competente exclusive : numai Uniunea poate legifera si adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic. Statele membre nu pot sa o faca singure decat daca sunt abilitate de catre Uniune;

- competente partajate intre UE si statele membre: statele membre isi exercita competenta in masura in care Uniunea nu si-a exercitat-o pe a sa sau in cazul cand UE a decis a inceta sa si-o exercite.

- competente pentru a desfasura actiuni de sprijinire, coordonare sau de completare a actiunii statelor membre, fara a inlocui din acest motiv competenta lor in aceste domenii.

129. Delimitarea competentelor Uniunii este guvernata de

de principiul atribuirii.

130. Exercitarea competentelor Uniunii este reglementata de

- de principiile subsidiaritatii si proportionalitatii.

131. Printre competentele exclusive ale Uniunii intalnim:

- uniunea vamala

- stabilirea regulilor de concurenta necesare functionarii  pietii interne;

- politica moentara pentru statele membre in care moneda de circulatie este euro;

- conservarea resurselor biologice ale marii in cadrul politicii comune a pescuitului;

- politica comerciala comuna

- concluzia unui acord international corespunzator exercitarii unei competente interne exclusive.

132. Competentele partajate intre Uniune si statele membre se aplica in urmatoarele domenii

principale:

- piata interna

- politica sociala, pentru aspectele definite de catre tratate;

- coeziunea economica, sociala si teritoriala

- agricultura si pescuitul, cu exceptia conservarii resurselor biologice ale marii;

- mediul;

- protectia consumatorilor;

- transporturile si retelele transeuropene;

- energia

- spatiul de libertate, de securitate si de justitie;

- problemele comune de securitate in materie de sanatate publica, pentru aspectele definite in tratate;

- cercetarea, dezvoltarea tehnologica si spatiul;

- cooperarea la dezvoltarea si ajutorul umanitar.

133. Uniunea este competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a actiunii statelor membre in urmatoarele domenii:

- protectia si ameliorarea sanatatii umane;

- industria

- educatia, formarea profesionala, tineretul si sportul, cultura si turismul;

- protectia civila

- cooperarea administrativa

134. In temeiul principiului atribuirii

- Uniunea actioneaza numai in limitele competentelor care i-au fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. Orice competenta care nu este atribuita Uniunii prin tratate apartine statelor membre

135. In domeniile cercetarii, dezvoltarii tehnologice si spatiului

- Uniunea dispune de competenta pentru a desfasura actiuni si, in special, pentru definirea

si punerea in aplicare a programelor, fara ca exercitarea acestei competente sa poata avea ca efect impiedicarea statelor membre de a-si exercita propria competenta

136. In cazul in care tratatele atribuie Uniunii competenta exclusiva intr-un domeniu determinat

- numai Uniunea poate legifera si adopta acte cu forta juridica obligatorie, statele membre putand sa faca acest lucru numai in cazul in care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea in aplicare a actelor Uniunii.

137. In cazul in care tratatele atribuie Uniunii o competenta partajata cu statele membre intrundomeniu determinat

- UE si statele membre pot legifera si adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic in acest domeniu. Statele membre isi exercita competenta in masura in care UE nu si-a exercitat competenta.

138. Tratatul de la Lisabona a fost semnat la

la data de 13 decembrie 2007

139. Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa

a fost semnat la Roma la 29 octombrie 2004

140. Unde a fost semnat ultimul tratat cu privire la Uniunea Europeana

Lisabona

141. Tratatul de la Lisabona propune pentru Consiliul European:

Consiliul European devine o institutie a Uniunii. Sunt precizate functiile viitoare ale acestuia, componenta, modul de functionare si de luare a deciziilor, fara sa existe modificari semnificative fata de situatia de fapt actuala.

- modifica regulile privitoare la votul cu majoritate calificata in Consiliu.

142. In care Tratat este introdusa functia de Presedinte al Consiliului European

- Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa (Constitutia europeana)

143. Conform Tratatului de la Lisabona, incepand cu 1 noiembrie 2014, Comisia va fi

compusa dintr-un numar de membri, incluzand presedintele si Inaltul Reprezentant al Uniunii

pentru afaceri externe si politica de securitate, corespunzator

a  doua treimi din numarul de state membre

144. Care este noul sistem de vot in Consiliul de Ministri

- votul cu majoritate calificata (in loc de unanimitate)

145. Functia de Inalt Reprezentant al Uniunii pentru politica externa si de securitate comuna

(PESC) va fi alaturata celei de

vicepresedinte al Comisiei Europene

146. Cei trei piloni (politicile comunitare, PESC si cooperarea judiciara si politieneasca in

materie penala)

Uniunea dobandeste personalitate juridica, iar cei trei piloni vor fuziona.

147. In materie de cooperare judiciara si politieneasca, cele mai multe decizii vor fi luate cu

majoritatea voturilor statelor membre (si nu cu unanimitate).

148. Tratatul de la Lisabona

recunoaste explicit, pentru prima data, posibilitatea ca un stat membru sa se retraga din Uniune.

149. Potrivit Tratatului de la Lisabona Parlamentul European

va avea noi atributii privind legislatia, bugetul Uniunii Europene si acordurile internationale.

- se va afla pe o pozitie de egalitate cu Consiliul, care reprezinta statele membre, in ceea ce priveste adoptarea celei mai mari parti a legislatiei Uniunii Europene

150. Pentru ca un stat membru sa se retraga din Uniune

Este nevoie, de un acord intre Uniune si statul membru in cauza, acord votat in Consiliu cu majoritate calificata si aprobat de Parlament

151. Directiva

Directiva reprezinta actul european, adoptat de Consiliu si de Comisie sau de Consiliu si Parlament, adresat statelor membre prin care se cere acestora sa atinga un anumit rezultat intr-un termen dat, fara a se stabili metodele sau mijloacele necesare atingerii acestuia.

- reprezinta o tehnica legislativa mediata si o metoda de legiferare la doua nivele, fiind o norma cadru completata cu dispozitii de aplicare.

152. Decizia

Este actul european care poate fi emis de Consiliu, Consiliu si Parlament, Comisie si Banca Centrala Europeana si care are urmatoarele caracteristici:

- este un act administrativ individual, chiar si atunci cat se adreseaza mai multor persoane fizice sau juridice, ori mai multor state membre,

- este obligatorie in toate elementele sale pentru destinatari (persoana fizica, intreprindere sau stat membru),

- are efect direct in ceea ce-l priveste pe destinatar si de obicei si aplicabilitate directa, in functie de destinatarul ei.

153. Regulamentul

Regulamentul (regulamentul comunitar general) reprezinta acel act comunitar de aplicabilitate generala, care poate fi adoptat de Consiliu, Consiliu impreuna cu Parlamentul, Comisie, sau Banca centrala europeana, prin care se stabilesc principii normative ce determina in mod abstract conditiile in care se aplica si se formuleaza consecintele juridice ce decurg din el.

154. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa ramane

- neratificat; daca ar fi fost ratificat, ar fi intrat in vigoare la 1 noiembrie 2006

155. La sfarsitul anului 2006, Constitutia europeana a fost ratificata?

- FALS; Nu a fost ratificata. (https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_instituire_a_unei_Constitu%C5%A3ii_pentru_Europa)

156. Cand a fost creat Consiliul Europei?

- 28 ianuarie 1949 - tarile Benelux, Marea Britanie si Franta decid crearea Consiliului Europei si cer Danemarcei, Irlandei, Italiei, Norvegiei si Elvetiei sa ajute la pregatirea statutului acestuia

157. Unde a fost stabilit sediul CECO?

- Luxemburg

158. Prima extindere a Comunitatii Europene a avut loc in anul 1976, care sunt statele care

au aderat atunci?

Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda si Danemarca

159. Actul Unic European (AUE), 1986, avea ca obiectiv finalizarea realizarii pietei interne,

cum este definita?

ca „o zona fara frontiere interne in care este asigurata libera circulatie a marfurilor,

persoanelor, serviciilor si capitalului

160. Pe ce se sprijina Cooperarea instituita prin Tratatul de la Maastricht (1992)?

-pe cei trei piloni

a) Comunitatea Europeana (CE)

b) Politica Externa si de Securitate Comuna (PESC)

c) Cooperarea in Justitie si Afaceri Interne (JAI

161. Sub ce denumire este cunoscut Tratatul de la Maastricht?

cunoscut ca Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE)

162. Care au fost obiectivele TUE?

1. trecerea de la piata unica la o uniune economica si monetara, comportand si trecerea la o moneda unica

2. afirmarea identitatii pe scena internationala printr-o politica externa si de securitate comuna inclusiv o politica de aparare comuna

3. intarirea protectiei drepturilor si intereselor resortisantilor statelor membre prin instituirea unei cetatenii a Uniunii;

4. dezvoltarea unei cooperari mai stranse in domeniul justitiei si afacerilor interne (JAI), garantandu-se siguranta si securitatea popoarelor in conditiile unei libere circulatii a persoanelor;

5. mentinerea integrala a acquis-ului comunitar si dezvoltarea lui in vederea asigurarii eficacitatii mecanismelor si institutiilor comunitare.

163. Functionalismul sectorial al lui Monnet a stat la baza CECO si EURATOM ?

- adevarat

164. Care sunt curentele de gandire care se disting in privinta directiilor de evolutie a

constructiei europene?

- functionalismul sectorial al lui Monnet, inspirat de institutionalismul juridic francez (integrarea functionala

- interguvernamentalismul - care se pronunta pentru cooperarea interguvernamentala

- neofunctionalismul avand ca intemeiere teoretica conceptul „spillover process”

- federalismul interguvernamental ca metoda a constructiei europene in opozitie cu metoda interguvernamentala si intr-o anumita continuitate cu functionalismul sectorial.

165. Guvernele statelor membre, de comun acord, dupa consultarea Parlamentului European, desemneaza persoana pe care intentioneaza sa o numeasca presedintele Comisiei?

-FALS  (Consiliul European, cu majoritate calificata, propune Parlamentului European candidatul la presedintia Comisiei)

166. Consiliul, impreuna cu presedintele desemnat, desemneaza celelalte persoane pe care

intentioneaza sa le nemeasca membrii ai Comisiei Europene?

- ADEVARAT

167. Comisia este compusa din membrii alesi pe baza competentei lor generale si care

ofera toate garantiile de independenta?

- ADEVARAT

168. Viitoarea Comisie, ca organ colegial, este supusa aprobarii Parlamentului European?

- ADEVARAT

169. Mandatul comisarului european poate inceta ca urmare a cererii statului care l-a propus?

- FALS

170. Mandatul comisarului european poate inceta la cererea oricarui stat membru?

- FALS

171. Mandatul comisarului european poate sa inceteze odata cu intreaga Comisie ca urmare

adoptarii de Parlamentul European a motiunii de cenzura?

- ADEVARAT

172. Daca un comisar a fost demis, mandatul noului comisar este de 5 ani?

- FALS

173. Comisarii europeni beneficiaza de scutire de impozite si taxe pentru veniturile realizate?

- ADEVARAT

174. Comisarii europeni beneficiaza de imunitate de jurisdictie pentru actele savarsite in

indeplinirea atributiilor lor de comisar?

- ADEVARAT

175. Pe timpul mandatului lor, comisarilor le este interzisa orice activitate profesionala,

remunerata sau neremunerata?

- ADEVARAT

176. Membrii Comisiei Europene, dupa incetarea mandatului, trebuie sa respecte obligatiile decurgand din functia avuta?

- ADEVARAT

177. Membrii Comisei Europene nu pot demisiona?

- FALS; pot demisiona

178. Membrii Comisiei Europene care au profesii liberale (avocati, medici, arhitecti) pot

cumula veniturile astfel obtinute cu cele din exercitarea functiilor lor?

Pe timpul mandatului lor este interzis sa indeplineasca orice alta activitate profesionala, remunerata sau neremunerata

179. Un comisar european nu este obligat sa demisioneze daca Presedintele Comisiei

Europene ii cere sa demisioneze, deoarece Presedintele are doar un rol administrativ si protocolar?

- FALS; este obligat sa demisioneze

180. Un comisar european poate coordona mai multe directorate generale?

- ADEVARAT

181. Comisia Europeana este “gardianul tratatelor”?

- ADEVARAT

182. Comisia Europeana are monopolul initiativei legislative?

- ADEVARAT

183. In statele membre ale Uniunii Europene functioneaza delegatii ale Comisiei Europene?

- ADEVARAT

184. Consiliul de Ministrii al Uniunii Europene intocmeste anteproiectul de buget al UE?

- FALS; este intocmit de Comisie

185. Comisia executa bugetul pe propria responsabilitate si in limitele fondurilor alocate?

- ADEVARAT

186. Consiliul da descarcarea de gestiune Comisiei pentru executarea bugetului Uniunii?

- FALS; este dat de Parlamentul European

187. Comisia se convoaca de presedintele sau si se intruneste saptamanal si ori de cate ori

este nevoie?

- ADEVARAT

188. Sedintele Comisiei sunt publice?

Sedintele nu sunt publice.

189. In procedura scrisa, daca nici un membru al Comisiei nu formuleaza obiectii intr-un

anumit termen, propunerea se considera adoptata?

- ADEVARAT

190. Propunerile ajunse in discutia Comisiei sunt supuse votului, la cererea unuia din membri, fie in forma initiala, fie in forma modificata?

- ADEVARAT

191. In procedura delegarii, un comisar poate actiona in numele altuia prin mandatare?

ADEVARAT

192. Comitetele de administrare pot sa suspende masurile de executie luate de Comisie si

sa trimita dosarul la Consiliul pentru decizie?

- ADEVARAT

193. Comitetele consultative pot face recomandari Comisiei, iar aceste recomandari sunt

obligatorii?

- FALS; Comisia nu este obligata sa tina cont de ele.

194. Mandatul membrilor Parlamentului European este imperativ?

- FALS; este reprezentativ

195. Membrii Parlamentului European nu pot indeplini alte functii sau mandate nationale?

- ADEVARAT

196. Europarlamentarii nu pot fi cercetati, retinuti sau urmariti pentru opiniile sau voturile

exprimate in exercitarea functiilor?

- ADEVARAT

197. Imunitatile europarlamentarilor sunt o garantie a independentei lor?

- ADEVARAT

198. Imunitatea europarlamentarului se ridica de Parlamentul European?

- ADEVARAT

199. Mandatul parlamentarilor europeni este de 5 ani si este egal cu legislatura Parlamentului European?

- ADEVARAT

200. Pe teritoriul oricarui stat membru nu se poate lua impotriva unui europarlamentar nici

o masura de detentie sau urmarire judiciara penala cu exceptia infratiunilor flagrante, fara ca

Parlamentul European sa ii fi ridicat imunitatea?

- ADEVARAT

201. Grupurile parlamentare se formeaza pe criterii nationale?

FALS

202. Mandatul Presedintelui Parlamentului este de 5 ani egal cu legislatura acestuia?

- FALS; este de 2 ani si jumatate

203. Presedintele Parlamentului European, reprezinta Parlamentul European?

- ADEVARAT

204. Conferinta presedintilor de comisie reuneste presedintii comisiilor permanente si temporare?

- ADEVARAT

205. Parlamentul prezinta, atunci cand este consultat, recomandari privind PESC?

- ADEVARAT

206. Parlamentul primeste informari de la Consiliu si Comisie privind PESC?

- ADEVARAT (https://www.minodoracliveti.ro/index.php/Parlamentul-European/parlamentul-rolul-sau-politic.html)

207. Parlamentul are atributiuni bugetare?

- ADEVARAT

208.Secretarul general al Consiliului European exercita functia de Inalt Reprezentant pt PESC?

- ADEVARAT


Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate