Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Cursul prescriptiei extinctive


Cursul prescriptiei extinctive
Cursul prescriptiei extinctive

Regula generala privind cursul prescriptiei extinctive o constituie faptul ca prescriptia extinctiva incepe sa curga de la data nasterii dreptului la actiune.

Pentru prescriptia dreptului de a cere executarea silita, regula generala privind data de la care incepe sa curga prescriptia are in vedere data cand se naste dreptul de a cere executarea silita (art. 7 al. 1 Decretul 167/1958).

Data nasterii dreptului la actiune este data la care dreptul subiectiv este incalcat, ori data de la care dreptul subiectiv, chiar in lipsa unei incalcari, trebuie exercitat.

Pe langa regula generala mentionata, legea stabileste si reguli speciale privind data de la care incepe sa curga prescriptia extinctiva in diferite situatii de aplicare a acesteia.

• Pentru dreptul subiectiv pur si simplu, prescriptia extinctiva incepe sa curga de la data nasterii raportului juridic civil. Conform art. 7 al.2 din Decretul 167/1958, „in obligatiile care urmeaza sa se execute la cererea creditorului, precum si in acelea al caror termen de executare nu este stabilit, prescriptia incepe sa curga de la data nasterii raportului de drept”.
• In cazul in care dreptul este sub conditie suspensiva ori cu termen suspensiv, prescriptia extinctiva incepe sa curga de la data implinirii conditiei ori termenului[1].

Inceputul cursului prescriptiei extinctive, atunci cand dreptul este afectat de un termen suspensiv, nu este conditionat de punerea in intarziere a debitorului.

Aceasta regula speciala este aplicabila numai atunci cand termenul suspensiv este in favoarea debitorului, nu si atunci cand acesta este in favoarea creditorului.

De asemenea, aceasta regula speciala nu se aplica atunci cand conditia care afecteaza dreptul este rezolutorie.

In situatia in care conditia este dublata de un termen suspensiv, prescriptia curge de la data expirarii termenului.

• In cazul actiunii in raspundere pentru paguba cauzata prin fapta ilicita, precum si in cazuri asimilate[2], prescriptia extinctiva incepe sa curga de la data la care pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca (ori putea sa cunoasca) paguba, cat si pe cel care raspunde de ea, sau la expirarea termenului prevazut de lege (art. 8 al. 1 Decretul 167/1958).

• Prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic incepe sa curga de la date diferite, in functie de cauza de anulabilitate a actului juridic.

Prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic pentru violenta incepe sa curga de la data cand aceasta a incetat. In caz de viclenie sau eroare ori in celelalte cazuri de anulare, prescriptia incepe sa curga de la data cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele, a cunoscut cauza anularii, insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului.

Momentul de la care incepe sa curga prescriptia dreptului la actiune in restituirea unor prestatii efectuate in executarea unui act juridic lovit de nulitate se determina potrivit regulii aplicabila actiunii intemeiate pe imbogatirea fara justa cauza.

• Prescriptia dreptului la actiune privind viciile ascunse ale unui lucru transmis, ale unei constructii ori ale unei lucrari executate, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la data implinirii unui an, pentru lucru ori lucrare, si 3 ani pentru constructii, de la predare (art. 11 Decretul 167/1958).

Termenele de 1 an si, respectiv, 3 ani nu sunt termene de prescriptie, ci de garantie pentru vicii ascunse.

Cand termenul este stabilit pe luni sau ani, el se va implini in ziua corespunzatoare din ultima luna sau din ultimul an (art. 100 al 3 si 4 C. pr. civ.);Exemplu: Termenul de 6 luni inceput la 1 octombrie 2008 se implineste la 1 aprilie 2009, iar termenul de 3 ani inceput la 1 martie 2008 se implineste la 1 martie 2011.

Daca insa ultima luna nu are o zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga, termenul se socoteste implinit in ultima zi a acestei luni.

Exemplu: termenul de prescriptie de 6 luni incepe sa curga la data de 31 august 2008 si se implineste in ziua de 28.02.2009.

Sistemul de calcul prezentat este denumit in doctrina[3] sistem de calcul intermediar, deoarece, spre deosebire de sistemul termenului exclusiv, calculat pe zile libere, care nu ia in calcul nici prima si nici ultima zi ale termenului de prescriptie si de sistemul termenului inclusiv, calculat pe zile pline, in care intra in calcul atat prima, cat si ultima zi a termenului de prescriptie, sistemul intermediar nu ia in calcul ziua in care incepe prescriptia, dar ia in calculul termenului de prescriptie ultima zi.Art. 7 al. 3 „Daca dreptul este sub conditie suspensiva sau cu termen suspensiv, prescriptia incepe sa curga de la data cand s-a implinit conditia sau a expirat termenul” .

Prin cazuri „asimilate” intelegem actiunile intemeiate pe: imbogatirea fara just temei, gestiunea de afaceri si actiunea revocatorie (pauliana). N.A.

Dumitru Lupescu - Drept civil, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998, p.227.
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Drept
DESFIINTAREA IMPARTELII
Actele juridice privind fondul de comert
Conceptul de norma juridica
OBLIGATIUNEA DE GARANTIE INTRE COMOSTENITORI
Noi reglementari din domeniul administratiei publice locale si aspecte ale punerii lor in practica
RAPORTUL JURIDIC
Ministerul Public
INTERZICEREA UNEI FUNCTII SAU PROFESII
CAUZE DE IDENTIFICARE ALE PARTAJULUI DE ASCENDENT
Categoriile si limitele generale ale pedepselor


loading...