Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Corpul magistratilor


Corpul magistratilor
Corpul magistratilor.

Potrivit legii de organizare judiciara, din corpul magistratilor fac parte judecatorii, procurorii, constituiti in parchete si magistratii - asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Este asimilat magistratilor, pe durata functiei, personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, din Institutul National de Criminologie si din Institutul National al Magistraturii.

Sectiunea 2. Admiterea in magistratura. Formarea profesionala initiala a magistratilor.

Recrutarea magistratilor se face prin concurs. Recutarea si formarea profesionala initiala in vederea ocuparii functiei de magistrat se realizeaza prin Institutul National al Magistraturii.

Admiterea la Institutul National al Magistraturii se face pe baza de concurs, la care se poate inscrise persoana care are cetatenie romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu, este licentiata in drept, nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie, cunoaste limba romana si este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei de magistrat.


Cursantii Institutului National al Magistraturii au calitatea de auditori de justitie. Durata cursurilor de formare profesionala a auditorilor de justitie este de 2 ani. Dupa primul an de cursuri, auditorii de justitie vor opta, in ordinea mediilor si in raport de numarul posturilor, pentru functia de judecator sau procuror.

In perioada cursurilor, auditorii de justitie efectueaza stagii de practica in cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor, asista la sedintele de judecata si la activitatea de urmarire penala, pentru a cunoaste in mod direct activitatile pe care le desfasoara magistratii si personalul auxiliar de specialitate. Programul de formare profesionala a auditorilor de justitie se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.

Dupa incheierea cursurilor in cadrul Institutului National al Magistraturii, auditorii de justitie sustin un examen de absolvire ce consta in probe teoretice si practice prin care se verifica insusirea cunostintelor necesare exercitarii functiei de judecator sau procuror . Perioada in care o persoana a avut calitatea de auditor de justitie, daca a promovat examenul de absolvire, constituie vechime in magistratura. Auditorii de justitie care promoveaza examenul de absolvire vor fi numiti, de regula, in functiile pentru care au optat dupa primul an de cursuri. Auditorii de justitie care nu promoveaza examenul de absolvire se pot prezenta inca o data pentru sustinerea acestuia la urmatoarea sesiune. In cazul in care auditorul de justitie nu se prezinta, in mod nejustificat, la examen sau nu promoveaza examenul nici in a doua sesiune, el nu poate fi numit magistrat si va fi obligat sa restituie indemnizatia si cheltuielile de scolarizare.

Absolventii Institutului National al Magistraturii sunt obligati sa indeplineasca timp de 6 ani functia de judecator sau de procuror. In cazul in care un magistrat absolvent al Institutului National al Magistraturii este eliberat din functie inainte de expirarea perioadei de 6 ani, din initiativa sa ori din motive care ii sunt imputabile, el este obligat sa restituie indemnizatia de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare efectuate cu formarea sa, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului de 6 ani.

Pe durata cursurilor auditorii de justitie beneficiaza de o indemnizatie lunara corespunzatoare functiei de magistrat stagiar, in raport cu vechimea pe care o au ca auditori. Indemnizatia are regimul juridic al unui drept salarial si se plateste dintr-un fond prevazut in bugetul annual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.


Politica de confidentialitate


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate