Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Constituirea societatilor


Constituirea societatilor
Constituirea societatilor

Societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris. 

Conform prevederilor art.9 din Legea nr.31/1990, societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.

Pe langa prevederile cu caracter general, intalnite si la societatile de persoane, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, diferenta, urmand a fi varsata in termen de 12 luni de la inmatricularea societatii, iar pentru actiunile emise pentru un aport in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii. 
De asemenea, trebuie sa se prevada numarul si valoarea nominala a actiunilor specificandu-se daca sunt nominative sau la purtator.

In situatia in care sunt mai multe categorii de actiuni, trebuie sa se arate, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni.

In ceea ce priveste capitalul social, potrivit art.10 din legea nr.31/1990, in cazul societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni, acesta nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea minima a capitalului social, tinand seama de rata de schimb, astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro

Capitalul social al societatilor cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 2 milioane lei, el divizandu-se in parti sociale egale cu o valoare de cel putin 10 lei, parti sociale ce nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

In cazul societatii in nume colectiv, societatii in comandita simpla si societatii cu raspundere limitata acestea sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris. 

La autentificarea actului constitutiv in cazurile mentionate sau dupa caz, la darea de data certa in celelalte cazuri, se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe proprie raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata art.17(1) din legea nr.31/1990.

Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul registrului comertului.

Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza operatiunile solicitate, daca, din documentatia prezentata, rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin.1 art.17(3) din legea nr.31/1990.
Actele juridice incheiate de catre unul sau mai multi fondatori, inainte de inmatricularea societatii, deci incheiate inainte ca aceasta sa devina subiect de drept, trebuie aprobate de catre toti asociatii, fie prin actul constitutiv fie prin act separat.

In caz contrar, ei raspund solidar si nelimitat fata de terti cu privire la actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii.

Daca insa aceste acte, aprobate fiind de toti asociatii sunt preluate de catre societate, ele vor produce efecte juridice, in contul acesteia, chiar de la data incheierii lor.

Acest efect are la baza dispozitiile art. 33 din decretul 31/1954 care recunosc societatii in curs de constituire o capacitate de folosinta restransa pana la dobandirea personalitatii juridice[1].St.D. Carpenaru Dreptul comercial roman, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, pag. 181
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate