Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Activitatea premergatoare sedintei de judecata


Activitatea premergatoare sedintei de judecata


Activitatea premergatoare sedintei de judecata

Potrivit art. 103 din Regulament42, grefierul de sedinta preia dosarele de la arhiva, sub semnatura in registru de termene, afiseaza lista cauzelor cu o zi inaintea termenului de judecata sau cel mai tarziu cu o ora inainte de inceperea sedintei, la instantele la care activitatea se desfasoara in 2-3 timpi. Grefierul de sedinta completeaza condica de sedinta43, verifica daca au sosit la instanta si s-au atasat la dosare

dovezile de inmanare sau de comunicare a citatiilor si a celorlalte acte de procedura, precum si relatiile si actele solicitate de presedinte sau de instanta de judecata. De asemenea, grefierul de sedinta verifica legalitatea indeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare atasate la dosar si informeaza presedintele completului de judecata despre deficientele constatate pentru a se lua eventualele masuri. Dosarele se predau completelor de judecata.Alineatul 3 al art. 98 din Regulament prevede ca presedintele instantei asigura procurorului de sedinta, partilor si celorlalte persoane prevazute de lege posibilitatea consultarii din timp a dosarelor.

Conducerea si "politia' sedintei de judecata

Sedinta de judecata constituie o faza hotaratoare in desfasurarea procesului civil deoarece in cadrul ei se lamuresc faptele care au generat litigiul dintre parti si prin administrarea, verificarea si cercetarea intregului material probator se stabilesc adevaratele raporturi dintre parti, drepturile incalcate sau contestate cu privire la care instanta va trebui, prin aplicarea dispozitiilor legale sa pronunte hotararea de reintegrare a ordinii de drept incalcate44.

Dispozitiile art. 52 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 prevad ca, completul de judecata este prezidat prin rotatie de unul dintre membrii acestuia45.

Presedintele deschide, suspenda si ridica sedinta (art. 128 alin. l C. proc. civ.).

Desi textul de lege nu prevede expres, consideram ca legiuitorul s-a referit la presedintele completului de judecata.

Din moment ce presedintele completului de judecata deschide, suspenda si ridica sedinta, reiese ca atributiile presedintelui vizeaza intreaga desfasurare a procesului civil46.

Presedintele completului de judecata "ridica' sedinta dupa ce s-au luat masuri (s-a dispus amanarea, suspendarea judecatii, inchi-

derea dezbaterilor) in toate dosarele repartizate pentru termenul res­pectiv47.

Tocmai pentru a asigura disciplina in activitatea procesuala, art. 128 alin. l Codul de procedura civila se completeaza cu art. 130 C. de pr. civ. care dispune ca judecatorii sau partile pot pune intrebari martorilor sau expertilor numai prin mijlocirea presedintelui de complet care poate insa incuviinta ca acestia sa puna intrebari direct.

Sedintele de judecata vor fi publice, afara de cazurile cand prin lege se dispune altfel48.

Daca dezbaterea publica ar putea vatama ordinea sau moralitatea publica sau pe parti, instanta poate sa dispuna ca dezbaterea sa se faca in sedinta secreta insa pronuntarea hotararii se va face tot in sedinta publica.

Potrivit art. 122 alin. l C. procedura civila, presedintele exercita politia sedintei, putand lua masuri pentru pastrarea ordinii si bunei-credinte.

Textul de lege are o importanta deosebita deoarece ii confera presedintelui de complet puteri adecvate in vederea realizarii in bune conditii a acrului de justitie49.

in acelasi articol sunt prevazute si alte reguli privind conducerea sedintei de catre presedintele completului de judecata, precum si masurile pe care acesta le poate dispune.

Astfel, daca nu mai este loc in sala de sedinta, presedintele completului de judecata poate inlatura pe cei care ar veni mai tarziu sau pe cei ce depasesc numarul locurilor.

in sala de sedinta nimeni nu poate fi lasat sa intre cu arme, afara numai daca le poarta in vederea serviciului ce-1 indeplineste in fata instantei.

Presedintele completului de judecata poate dispune indepartarea din sala a minorilor si a persoanelor care au o tinuta necuviincioasa.

Persoanele care participa la sedinta de judecata sunt obligate sa aiba o purtare cuviincioasa iar cei care vorbesc instantei trebuie sa stea in picioare, daca presedintele nu incuviinteaza altfel.

Orice persoana care tulbura mersul dezbaterilor poate fi chemata la ordine de presedintele de complet. Daca aceasta chemare ramane fara rezultat, el poate obliga pe cel care tulbura sedinta sa paraseasca si, la nevoie, va da ordin sa fie scos din sala. Presedintele de complet poate sa dispuna indepartarea tuturor persoanelor din sala daca altfel nu se poate pastra ordinea.

Daca printre cei indepartati din sala ar fi vreuna din parti, inainte de deschiderea dezbaterilor, aceasta va fi chemata in sala si, sub pedeapsa nulitatii, i se vor pune in vedere toate faptele importante petrecute in lipsa sa, precum si declaratiile celor ascultati (art. 123 alin. l C. proc. civ).

O astfel de masura nu mai este necesara atunci cand avocatul care a reprezentat partea a ramas in sala de judecata, acestuia revenindu-i obligatia sa aduca la cunostinta partii despre cele intamplate. Aceasta obligatie de a aduce la cunostinta partii despre cele petrecute in sala de judecata in lipsa sa este o obligatie care tine de deontologia profesionala, iar nu o obligatie impusa printr-o norma procedurala50.

Prin O.U.G. nr. 138/200051 a fost introdus un nou alineat la art. 122 C. proc. civ. in sensul ca, daca in cursul sedintei de judecata se savarseste o fapta penala, se aplica dispozitiile din Codul de procedura penala, in vederea aplicarii alineatului 7, urmeaza a fi avute in vedere dispozitiile art. 299 Codul de procedura penala52.

Dispozitia constitutionala a art. 130 prevede ca, instantele judecatoresti dispun de politia pusa in serviciul lor.

Asigurarea ordinii in timpul desfasurarii sedintelor de judecata este un imperativ al asigurarii functionalitatii instantelor judecatoresti care se impune in virtutea unor multiple ratiuni: in instanta se con­frunta interese contradictorii, hotararile acestora influenteaza starea relatiilor sociale, ele se iau intr-un spatiu la care au acces toti cei interesati53.

Pentru asigurarea linistii necesare desfasurarii sedintelor de judecata se impune ca instantele de judecata sa dispuna de forte de ordine.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate