Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Judecarea recursului


Judecarea recursului
Judecarea recursului

Obiectul judecatii in recurs

Conform art. 385 alin.1 C.proc.pen., obiectul judecatii in recurs consta in verificarea hotararii atacate , pe baza materialului din dosarul cauzei si a oricaror inscrisuri noi , prezentate la instanta de recurs.

Asa cum am aratat pana acum , recursul este o cale de atac exclusiv de drept. Aceasta inseamna ca , instanta de recurs nu poate controla fondul pricinii , respectiv faptele contestate prin hotararea atacata , deoarece asupra acestora a decis in mod suveran ultima instanta de fond , ci trebuie sa primeasca constatarea de fapt stabilita de aceasta. Instanta de recurs va putea controla numai chestiunile de drept.
Procesul se judeca numai in mod exceptional , atunci cand legea prevede in mod expres , situatie in care instanta de recurs , casand hotararea instantei de fond , retine si evoca fondul. In celelalte cazuri , trimite cauza , dupa casare , spre o noua judecata la aceeasi instanta care a pronuntat hotararea atacata sau la o alta instanta egala in grad , dupa caz.

Efectuand controlul in al treilea grad de jurisdictie , instanta de recurs are obligatia de a stabili daca recursul este fondat.

In judecarea recursului , instanta de recurs este obligata sa se pronunte asupra tuturor motivelor de recurs invocate de procuror si de parti.

Procedura de judecata

Judecarea recursului se face in primul rand dupa normele generale de judecata cat si dupa normele speciale cuprinse in dispozitiile art. 38511- 385 C.proc.pen. , astfel dupa cum au fost introduse prin legea nr.45/199

Judecata in recurs , prezinta urmatoarea structura:

masuri premergatoare;

sedinta de judecata;

deliberarea si pronuntarea hotararii.

4 Solutiile pronuntate in recurs

In principiu , sunt doua solutii debaza ale recursului: respingerea recursului , cand acesta este introdus cu nerespectarea dispozitiilor care reglementeaza exercitarea recursului , ori cand este neintemeiat si admiterea recursului , atunci cand opereaza vreunul din cazurile de casare prevazute de lege.

Respingerea recursului

( art. 385 pct. 1 lit. a si b Codul de procedura penala)

In urma respingerii recursului , se mentine hotararea atacata ( hotararea primei instante sau hotararea instantei de apel ) s se creeaza posibilitatea punerii in executare a dispozitivului acesteia.

Legea prevede teri situatii in care poate avea loc respingerea recursului:

daca recursul este tardiv;

daca recursul este inadmisibil;

daca recursul este nefondat.

5 Decizia instantei de recurs

Instanta de recurs se pronunta printr-o decizie.

Continutul decizie este dat de art. 38517 alin. 2-4 C.proc.pen.

Ca orice decizie judecatoreasca , decizia cuprinde trei parti: partea introductiiva , expunerea , dispozitivul.

a) Partea introductiva - cuprinde toate mentiunile pe care de regula le are orice sentinta data de prima instanta:

ziua , luna , anul si denumirea instantei;

mentiunea daca sedinta a fost sau nu publica;

numele si prenumele judecatorilor , aparatorilor si ale celorlalte persoane care participa in proces si care au fost prezente la judecata , precum si a celor care au lipsit, , cu aratarea calitatilor lor procesuale si cu mentinerea privitoare la indeplinirea procedurii;enuntarea faptei pentru care inculpatul a fost trimis in judecata si textele de lege in care a fost incadrata fapta;

inscrisurile care s-au citit in sedinta;

cererile de orice natura formulate de procuror , de parti si de ceilalti participanti la proces;

concluziile procurorului si ale partilor:

masurile luate in cursul sedintei.

In hotararile instantelor militare trebuie sa se indice si gradul militar al membrilor completului de judecata si al procurorului. Cand inculpatul este militar , se mentioneaza si gradul acestuia.

Expunerea cuprinde:

temeiurile care au dus , dupa caz , la respingerea sau admiterea recursului;

temeiurile care au dus la adoptarea solutiilor date , dupa casare , in cazul de admitere a recursului;

timpul care se deduce din pedeapsa , in cazul in care inculpatul s-a aflat sau se afla in stare de detinere;

ultimul act procedural ramas valabil de la care procesul penal trebuie sa-si reia cursul , cand s-a dispus rejudecarea;

priobele ce urmeaza a fi administrate , daca instanta retine spre rejudecare;

motivele restituirii si faptele ce urmeaza a fi constatate cu precizarea mijloacelor de proba care se vor administra , cand dupa casare s-a dispus restituirea cauzei la procuror.

Dispozitivul cuprinde:

solutia data de instanta de recurs;

data pronuntarii deciziei;

mentinerea ca pronuntarea s-a facut in sedinta publica;

timpul care se deduce din pedeapsa , in cazul in care inculpatul s-a aflat sau se afla in stare de detinere;

mentiuni cu privire la ultimul act procedural ramas valabil , cand s-a dispus rejudecarea , probele ce urmeaza a fi administrate , in cazul casarii cu retinere spre rejudecare , si faptele ce urmeaza a fi constatate cu precizarea mijloacelor de proba care se vor administra , cand , in urma casarii , s-a dispus restituirea cauzei la procuror.

Hotararea instantei de recurs este definitiva. Ea se bucura de autoritate de lucru judecat si poate fi pusa in executare. Nu mai poate fi atacata decat cu o cale exraordinara de atac , daca sunt indeplinite conditiile legii ( contestatia in anulare , revizuire ).

Conform dispozitiilor art. 417 C.proc.pen , " Hotararea instantei de recurs ramanedefinitiva la data pronuntarii acesteia ".

In ipoteza in care recursul a fost respins , mentinandu-se hotararea atacata , hotararea instantei de recurs va cuprinde si obligarea la plata cheltuielilor de judecata dupa regulile prevazute de dispozitiile art. 192 alin. 2 C.proc.pen.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate