Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Administrarea bunurilor aflate in proprietate publica


Administrarea bunurilor aflate in proprietate publica
Administrarea bunurilor aflate in proprietate publica

Titularii dreptului de proprietate publica (statul si unitatile administrativ-terito-riale) nu pot, in principiu, sa exercite direct si nemijlocit prerogativele dreptului de proprietate publica. Din acest motiv, pentru a se asigura folosinta bunurilor ce fac obiectul acestei forme de proprietate si pentru realizarea unor interese publice, in Constitutie si in Legea nr. 213/1998 se prevede ca bunurile din domeniul public pot fi date, dupa caz, in admini-strarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, a altor institutii publice de interes national, judetean sau local.

Este, deci, vorba de un drept real principal derivat din dreptul de proprietate publica, aflat in interdependenta cu acesta, deoarece originea si fundamentul dreptului de administrare se afla in dreptul de proprietate publica, iar dreptul de proprietate publica se poate exercita si valorifica prin regiile autonome si institutiile publice numai in temeiul dreptului de administrare.
Ca si dreptul de proprietate publica, dreptul de administrare este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil.

De asemenea, fiind vorba de un drept real principal, dreptul de ad-ministrare are un caracter absolut, fiind opozabil erga omnes (tuturor persoanelor), adica tuturor subiectelor de drept, persoane fizice sau juri-dice cu exceptia titularului dreptului de proprietate publica. Explicatia acestui fapt consta in natura raportului juridic care ia nastere intre titula-rul dreptului de proprietate publica si titularul dreptului de administrare, si anume, un raport de drept public, implicand subordonarea celui de-al doilea titular fata de primul. Astfel, titularul dreptului de proprietate publica poate sa revoce sau sa retraga dreptul de admininistrare, prin intermediul organelor competente si in conditiile legii.

Darea in administrare se realizeaza prin hotarari ale Guvernului sau Consiliului judetean respectiv, a Consiliului general al municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale, asadar prin acte administrative cu caracter individual, nu prin acte de natura contractuala.

Subiectele dreptului de administrare sunt numai persoanele juridice de drept public: regiile autonome, prefecturile, autoritatile administratiei publice centrale sau locale, institutiile publice de interes national, jude-tean sau local.Titularul dreptului de administare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa dispuna de acesta, in conditiile actului prin care i-a fost dat in administrare, precum si sa culeaga fructele si productele bunului respec-tiv. El nu are, insa, dreptul de dispozitie juridica, adica nu poate vinde, dona sau greva bunurile publice pe care le are in administrare, detinand doar un drept limitat de dispozitie materiala, exercitat insa doar in anu-mite conditii (spre exemplu taierea unor arbori pentru punerea in valoa-re a edificiului etc).

Intrucat bunurile publice sunt neconsumptibile, adica nu li se con-suma substanta prin folosire ele trebuie returnate titularului dreptului de proprietate la incetarea dreptului de administrare, titularii dreptului de administrare nu pot dispune de aceste bunuri prin degradare sau distrugere.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate