Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Adoptia


Adoptia


ADOPTIA

LEGISLATIA IN MATERIE DE ADOPTIE

  • Legea 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei.
  • Hotararea guvernamentala 1435/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 273/2004.
  • Legea 272/ 2004 privind protectia si promovarea grepturilor copilului.
  • Legea 274/2004 privind infintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru adoptie.
  • Hotararea guvernamentala 1439/2004 privind serviciile specializate, destinate copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal.


Prin noua legislatie sunt reglementate urmatoarele aspecte care nu erau reglementate in legislatia

anterioara:

Situatia prin care un copil devine adoptabil.

Pe baza planului individualizat de protectie, DGASPC efectueaza demersuri pentru reintegrarea copilului in familie sau, dupa caz, pentru plasamentul copilului in familia extinsa, sau la un asistent maternal.

Planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia interna, daca demersurile pentru reintegrarea copilului in familie au esuat.

In legislatia anterioara copilul putea deveni adoptabil prin consintamantul parintiilor, care era dat in forma notariala, fara sa existe o consiliere a parintiilor cu privire la consecintele acestei decvizii.

Sunt reglementate expres situatiile si procedurile prin care un copil poate fi adoptat.

Astfel, deschiderea procedurii adoptiei  nationale se face numai de catre instanta judecatoreasca, dupa ce aceasta a exercitat un control rigulos asupra demersurilor efectuaue in vederea reintegrarii copilului in familie.

In legislatia anterioara lista centralizata cu copii adoptabili din intreaga tara era trinisa tuturor judetelor de catre fosta autoritate centrala in domeniu. Procedura incuraja gasirea unui copil pentru o familie care dorea sa adopte si nu gasirea unei familii in functie de particularitatiile si nevoile unui copil.

Se prevede mentinerea dreptului de a consimiti la adoptia copilului parintelui decazut din drepturile parintesti, sau a parintelui caruia i s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti.

Aceasta masura vine, pe de o parte, din caract. provizoriu al masuri de decadere din drepturile parintesti, iar pe de alta parte, din caracterul permanent si ireversibil al adoptiei.

In vederea legislatiei nu se punea accent pe drepturile si responsabilitatiile parintiilor fata de proprii copii.

Obligativitatea consilierii parintiilor biologici sau a reprezentantului legal, inainte de a-si da consintamantul pentru adoptie.

Instanta se asigura, astfel, ca parintii si-au dat consintamantul in mod liber si nu a fost obtinut prin contraplata sau contraprestatie de orice fel.

In legislatia anterioara nu exista aceaste prevedere, iar copilul putea fi declarat abandonat din oficiu daca familia nu se interesa de el pe o perioada mai mare de 6 luni.

ETAPELE PROCESULUI DE ADOPTIE

Atestarea persoanei s-au familiei adoptatoare

La prima intanire cu persoana s-au familia adoptatoare aceasta este informata cu privire la actele necesare intocmirii dosaruluui de evaluare, familia/persoana este informata cu privire la procedura de adoptie stabilindu-se, de comun acord, data evaluarii psihologice si calendarul celorlalte intalniri.

Evaluarea psihologica va avea loc in prima etapa la serviciul adoptiei din cadrul DGASPC-ului de pe raza teritoriala unde are domiciliul familia/persoana adoptatoare si consta in aplicarea unor teste psihologice.

A doua etapa a evaluarii psihologice se desfasoara la domiciliul solicitantilor urmarindu-se determinarea profilului individual, trasaturile de personalitate, interesele, capacitatea parentala, resursele persoanei/familiei, rolul jucat inb comunitate, precum si atitudinea familiei fata de adoptie.Rezultatele examenului psihologic sunt consemnate in fisa de evaluare psihologica care va sta la baza intocmirii raportului de evaluare.

Evaluarea din punct de vedere social cuprinde:

informarea si consilierea persoanei cu privire la procedura adoptiei,

determinarea capacitatiilor parentale si a resurselor familiei/persoanei adoptatoare,

nivelul relational dintre rude, cunoscuti, apropiati cu familia adoptatoare,

evolutia sociala a famililei,

pregatirea familiei pentru asumarea rolului de parinte,

informatii cu privire la petrecerea timpului liber, gestionarea bigetului, disponibilitatea de a furniza informatii,

informarea persoanei/familiei cu privire la rezultatele preliminare, precum si concluziile ce urmeaza a fi formulate.

Dupa obtinerea si analiza tuturor informatiilor, responsabilul de caz si psihologul elaboreaza un raport de evaluare al capacitatii de adaptatre al persoanei/familiei care va contine si propunerea privind acordarea sau neacordare atestatului de persoana/famile apta sa adopte. Termenul in care se solutioneaza cerere si se face evaluarea este de 60 de zile.

Incredintarea in vederea adoptiei

Noua legislatie se centreaza pe identificarea pentru copil a celei mai potrivite familii, tinandu-se cont de toate informatiile cu privire la copil, familia adoptatoare si familia biologica.

In urma analizarii tuturor informatiilor va avea loc o potrivire teoretica, ce va fi urmata de potrivirea practica. Potrivirea teoretica consta in selectare persoanei/familiei pentru copil in functie de nevoile, dorintele si opiniile copilului. Iar potrivirea practica consta in stabilirea compatibilitatii dintre copil si familia adoptatoare. Durata perioadei de potrivire este diferita de la caz la caz, in functie de nevoile copilului.

In aceasta etapa se colaboreaza si cu serviciul Asistenta maternala. Rezultatul primei intalniri consemneaza intr-un raport comun de evaluare al responsabilului de caz de la serviciul Adoptii si al celui de la serviciul Asistenta maternala, mentionandu-se daca se continua potrivirea practica, in caz contrar relundu-se procedura de potrivire a copilului cu o alta persoana/familie.

Urmatoarele vizite sunt destinate dezvoltarii treptate a relatiei de atasament dintre copil si persoana/familia care doreste sa-l adopte. Se intocmesc rapoarte bilunare referituare al compatibilitatea dintre copil si familia/persoana adoptatoare precum si propuneri vizand mentinerea sau revocarea incredintarii in vederea adoptiei. Copilul este incredintat familiei de catre instanta judecatoreasca pe o perioada de 90 de zile.

Incuvintarea adoptiei

La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei se intocmeste un faport final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si persoana/familia care doreste sa-l adoptre. Se va inainta in instanta judecatoreasca dosarul familiei inpreuna cu dosarul de incuvintare a adoptiei.

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI DE FAMILIE / PERSOANA ADOPTATOARE

cerera de adoptie a solicitantiilor,

certifivatul de nastere al solicitantiilor in copie legalizata,

certificatul de casatorie in copie legalizata,

certificatul de deces in copie legalizata,

sentinta de divort in copie legalizata,

cazier judiciar,

adeverinta de venituri,

certificat medical,

caracterizare de la ultimul loc de munca (minim doua pentru fiecare persoana),

declaratie pe proprie raspundere, al fiecarui membru al cuplului conjugal, data in fata notarului public, cu privire la faptul ca nu au fost decazuti din drepturile parintesti,

declaratie privind motivatia de a adopta si asteptareile persoanei/familiei in legatura cu varsta, sexul si situatia psiho-socio-medicala a copilului pe care doresc sa-l adopte,

acte de identitate pentru fiecare membru al familiei in copie serox,

titlu de proprietate s-au alt titlu care sa atest dreptul de folosinta al locuintei in copie legalizata.

EFECTELE ADOPTIEI

Copilul dobandeste prin adoptie numele celui care l-a adoptat, serviciul de stare civila competent va intocmi un nou act de nastere al copilului, in care adoptatorii vor fi trecuti ca fiind parintii firesti, astfel parintii adoptivi preiau drepturile si obligatiile parintiilor naturali.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate