Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Drepturile si obligatiile partilor in contractul V-C


Drepturile si obligatiile partilor in contractul V-C


Drepturile si obligatiile partilor in contractul V-C

I. Obligatiile vanzatorului

A. Sa predea lucrul

B. Sa-l garanteze contra evictiunii si contra viciilor

A. Sa predea lucrulPredarea se face la locul unde se afla lucrul in momentul incheierii contractului (lucrurile determinate).

Pentru lucruri generice predarea se face la domiciliul vanzatorului.

Vanzatorul nu este obligat sa predea lucrul daca cumparatorul nu plateste concomitent pretul.

Cheltuielile de predare se afla in sarcina vanzatorului si cele de ridicare in sarcina cumparatorului.

Reguli privind vanzarea de imobile:

1. daca se vinde un imobil cu precizarea intinderii sale si a pretului pe unitatea de masura si la masuratoare se constata ca intinderea nu corespunde, cumparatorul poate cere reducerea pretului sau completarea suprafetei.

Pt. spor vanzatorul poate obliga pe cumparator la plata diferentei, iar daca sporul este > 20% atunci cumparatorul poate sa ceara rezilierea contractului

2. daca vanzarea este facuta prin pret fix (pe tot imobilulul), diferenta intre intinderea declarata si cea constatata nu poate provoca o crestere sau o reducere de pret decat daca reprezinta o valoare > 20% din pretul vanzarii.

3. daca se vand 2 sau mai multe imobile printr-un singur contract si pret, iar intinderea unuia este > si a celuilalt e <, diferenta de pret se compenseaza.

B. Garantia contra evictiunii si contra viciilor.

1. Garantia contra evictiunii

Def : pierderea totala sau partiala a proprietatii lucrului sau tulburarea cumparatorului in exercitarea dreptului de proprietate, rezultand din valorificarea de catre un tert a unui drept asupra lucrului, drept care exclude in tot sau in parte pe cel al cumparatorului.

a) Garantia contra evictiunii rezultand din faptele personale = vanzatorul este tinut sa se abtina de la orice act sau fapt, inainte sau dupa vanzare de natura a-l tulbura pe cumparator de linistita folosinta a lucrului.

Orice conventie privind inlaturarea raspunderii vanzatorului pt evictiunea rezultata dintr-un fapt personal este nula.

b) garantia contra evictiunii rezultand din fapta unui tert = daca tulburarea provine de la o terta persoana vanzatorul are obligatia de a-l apara pe cumparator, iar in cazul in care nu reuseste va suporta consecintele evictiunii indiferent daca a fost de buna sau de rea credinta.

Trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- vanzatorul raspunde numai pt tulburarea de drept din partea unui tert

- vanzatorul raspunde numai daca, cauza este anterioara vanzarii

- necunoasterea evictiunii de catre cumparator

c) Efectele obligatiei de garantie contra evictiunii

- evictiunea totala = vanzatorul este obligat la restituirea integrala a pretului indiferent de scaderea sau cresterea valorii lucrului, cu exceptia situatiei in care cumparatorul a tras vre-un folos din stricaciunile ce au cauzat lucrului

Cumparatorul are dreptul:

* la valoarea fructelor restituite tertului evingator

* la restituirea cheltuielilor de judecata

* la daune interese

- evictiunea partiala = cumparatorul are dreptul sa ceara rezolutiunea, caz in care se aplica regulile evictiunii totale; daca nu cere rezolutiunea are dreptul la valorea partii pierdute prin evictiune.

2. Garantia contra viciilor.

a) viciile = deficiente calitative ce exista in momentul predarii, necunoscute cumparatorului ce limiteaza intrebuintarea bunului.

Conditii cerute pt. raspunderea vanzatorului, care trebuie sa fie cumulative:

- viciul sa fie ascuns

- viciul trebuie sa fi existat in momentul vanzarii

- viciul trebuie sa fie grav - lucrul trebuie sa fie impropriu intrebuintarii

b) efectele raspunderii si intinderea ei.

Daca sunt indeplinite cumulativ conditiile, cumparatorul poate cere:

- rezolutiunea vanzarii

- reducerea pretului

Exceptii:

a) in vanzarea de drepturi succesorale, vanzatorul nu raspunde pt continutul universalitatii

b) in vanzarea prin licitatie publica facuta prin intermediul justitiei, justitia nu raspunde.

Daca rezolutiunea este pronuntata, vanzatorul este obligat ca in schimbul lucrului inapoiat sa restituie pretul si cheltuielile vanzarii, iar daca este de rea credinta (cunostea viciile) sa plateasca daune interese.

Chiar daca avea vicii, dar lucrul a pierit din caz fortuit sau a culpei cumparatorului, vanzatorul nu raspunde.

Daca viciile nu au fost ascunse cu viclenie, termenul de prescriere a actiunii este de 6 luni actiunea redhibitorie si estimatorie introdusa in 6 luni

Daca viciile au fost ascunse cu viclenie, termenul de prescriere a actiunii este de 3 ani.

II. Obligatiile cumparatorului

A. Plata pretului

B. Luarea in primire

A. Plata pretului

Este cea mai importanta obligatie a cumparatorului.

Cumparatorul este obligat sa plateasca la ziua si locul determinate in contract. Se poate convenii ca plata sa aiba loc prin prestatie unica sau succesiva (in rate).

Pentru plata unica vanzatorul nu este obligat sa primeasca plata partial.

Pt plata succesiva cumparatorul este obligat sa plateasca dobanda pana la achitarea integrala in urmatoarele conditii:

- daca exista conventie in acest sens

- daca lucrul vandut si predat este producator de fructe

- din momentul punerii in intarziere a cumparatorului printr-o notificare

Sanctiunea neplatii pretului.

Neexeceuatrea obligatiei uneia din parti confera celeilalte parti posibiliatea invocarii exceptiei de neexecutare.

B. Luarea in primire a lucrului vandut.

Este un drept, dar in acelasi timp si o obligatie de lua locul vandut la locul si la data stipulata in contract.

In caz de neexecutare, vanzatorul poate cere despagubiri pt cheltuieli de depozitare sau transportare.

In cazul bunurilor perisabile legea prevede rezolutiunea de drept in favoarea vanzatorului.

C. Suportarea cheltuielilor vanzarii

In lipsa conventiilor contrare cumparatorul este obligat la cheltuielile vanzarii.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate