Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Obiectul de studiu al contabilitatii


Obiectul de studiu al contabilitatii
CONTA

OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITATII

Obiectul de studiu al contabilitatii il reprezinta Patrimoniul.

Patrimoniul=totalitatea bunurilor cu valoare economica pe care le gestioneaza un agent economic dar si totalitatea drepturilor si obligatiilor pe care acesta si le asuma pentru procurarea bunurilor economice.

PATRIMONIU

ACTIV PASIV

BUNURI ECONOMICE
DREPTURI + OBLIGATII

Partea stanga a Patrimoniului o numim generic Activ (cuprinde elemente cu valoare pozitiva pentru intreprindere), iar cea dreapta Pasiv pentru ca de regula cuprinde elementele cu valoare negativa pentru inteprindere (furnizorii).

Ecuatia de baza a contabilitatii este ACTIV=PASIV

O intreprindere va recunoaste un element in Activ (recunoasterea reprezinta procesul de inregistrare in contabilitatea curenta si de includere in sistemul financiar al unui element) numai daca are valoare economica. Elementele fara valoare economica nu vor fi recunoscute.

Exemple de bunuri economice : masini, utilaje, instalatii de lucru, brevete, inventii, stocuri de materii prime, materiale consumabile, marfuri, ambalaje, produse finite, produse reziduale, disponibilul din contul bancar, numerarul din casa . ..

In contabilitate Drepturile sunt capitalurile proprii, deoarece se obtin din efortul propriu al intreprinderii, pentru ca o intreprindere sa-si procure bunuri economice are nevoie de niste surse proprii de finantare dar si de niste surse straine de finantare. Capitalurile proprii sunt surse proprii de finantare iar Datoriile, Obligatiile sunt surse straine de finantare.

STRUCTURI PATRIMONIALE DE ACTIV

Elementele de Activ se insiruie in ordinea inverse a lichiditatii lor.

Lichiditatea=perioada de timp in care un bun se transforma in bani.

Active fixe (imobilizari) = bunuri tangibile sau intangibile de valori ridicate care raman o perioada indelungata in intreprindere (de regula peste 1 an):

-Imobilizari Necorporale

-Imobilizari Corporale

-Imobilizari Financiare

Imobilizarile Necorporale = bunuri economice care nu au un continut material concret (nu pot fi atinse), se materializeaza prin niste inscrisuri, acte de valori ridicate:

a) cheltuieli de constituire acele plati pe care intreprinderea le face in momentul infiintarii ei : taxe notariale, taxe judecatoresti, taxa de timbru . .

b) concesiuni, brevete, licente, marci de fabrica . Concesiunile reprezinta plati pe care intreprinderea le face pentru a achizitiona dreptul de folosinta al unui bun. Brevetele, licentele, marcile de fabrica sunt plati pe care intreprinderea le face pentru a achizitiona anumite drepturi de proprietate intelectuala.

c) fondul commercial = ia nastere in momentul in care intreprinderea achizitioneaza o alta intreprindere si se calculeaza ca diferenta dintre pretul de cuparare si valoarea Activului net contabil al intreprinderii achizitionate (activ net contabil=active-datorii).

Imobilizarile Corporale sunt bunuri tangibile care participa la mai multe cicluri de productie, au o durata de ramanere in intreprindere de peste 1 an si-si transmit treptat valoarea in costul produselor obtinute pe calea amortizarii.

Amortizarea este Amortizare Fiscala

- conform standardelor internationale de contabilitate (IAS-uri)Amortizarea Fiscala = constatarea contabila a pierderii de valoare a unui bun din cauza uzurii lui fizice si morale si includerea acestei pierderii de valoare treptat in costul produselor obtinute ori in costul perioadei.

Conform standardelor internationale de contabilitate, amortizarea reprezinta esalonarea sistematica a valorii amortizabile a unui bun pe intreaga sa durata de viata utila = anuitatea amortizarii ( pe fiecare an)

In Romania durata de viata utila a bunurilor este exprimata in an si se stabileste printr-o lege fiscala : Legea nr.15/1994 Legea amortizarii imobilizarilor corporale si a celor necorporale cu modificarile si completarile ulterioare.

In tarile dezvotate economic, durata de viata utila a Imobilizarilor Corporale se stabileste de catre contabilii profesionisti tinand cont de anumite criterii: nr. Unitatilor de produse ce pot fi fabricate cu respectiva imobilizare si timpul necesar fabricarii lor.

De regula durata de viata utila in tarile din Vest coincide cu durata de viata economica a respectivei imobilizari corporale.

Imobilizarile Corporale cuprind :

  1. Terenuri si Constructii
  2. Instalatii tehnice si masini
  3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
  4. Avansuri pentru imobilizari corporale si imobilizari corporale in curs de executie

Exceptand terenurile si nr.4, celelalte tipuri de imobilizari corporale le intalnim sub denumirea de mijloace fixe.

Terenurile sunt :

-terenurile propriuzise : terenurile libere din intreprindere ori terenurile de sub constructii, cladiri .

-amenajari de ternuri sub forma de lacuri artificiale, balti, podete, diguri, parapeti .

Terenurile propriuzise nu se amortizeaza pe cand amenajarile de terenuri se amortizeaza.

Valoarea terenului ramane si terenul nu se uzeaza deci nu se amortizeaza.

Constructiile, cladirile, alte constructii (baraci, hale . ) se amortizeaza conform legii.

Mijloace fixe.

In Romania pentru ca un bun sa fie considerat mijloc fix, trebuie sa indeplineasca cumulative 2 conditii:

1-sa aiba o durata de utilizare mai mare de 1 an ( data de lege)

2-sa aiba o valoare mai mare decat limita stabilita de lege pentru a fi mijloc fix (≥1.800ron).

Daca un bun nu indeplineste o conditie din cele 2 pentru a fi un mijloc fix se va inregistra in contabilitate la categoria: materiale de natura obiectelor de inventar.

Mijloace fixe: masini, utilaje, instalatii tehnice . .
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate