Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
NORMALIZAREA, ARMONIZAREA SI DEZVOLTAREA CONTABILITATII IN ROMANIA


NORMALIZAREA, ARMONIZAREA SI DEZVOLTAREA CONTABILITATII IN ROMANIA


NORMALIZAREA, ARMONIZAREA SI DEZVOLTAREA CONTABILITATII IN ROMANIA

Tranzitia Romaniei la economia de piata a solicitat numeroase reforme economice, printre care si reforma sistemului contabil in toate resorturile sale: obiective, principii, conventii contabile, reguli si metode contabile de baza si proceduri contabile detaliate.

Sistemul contabil romanesc care s-a aplicat in tara noastra pana in anul 1990 a avut la baza conceptia germana de contabilitate dintre cele doua razboaie mondiale si a urmarit subordonarea neconditionata intereselor satului totalitar. In Romania a operat sistemul MONIST de contabilitate. Potrivit acestui sistem conturile erau organizate intr-un singur flux, atat pentru operatiile care priveau relatiile cu tertii, cat si pentru cele ale gestiunii interne. Transparenta informatiei contabile era redusa era redusa si datorita inexistentei unor categorii de utilizatori reali ai acesteia. Functia de informare externa a contabilitatii se reducea la:centralizarea datelor pe structurile birocratice existente (intreprindere - centrala - minister);

controlul datelor de catre organismele superioare sau de catre banci.

Informatiile contabile, cu exceptiile de mai sus, erau destinate conducerii intreprinderilor, in masura in care, in conditiile existentei unui centralism excesiv se poate vorbi de o putere de decizie reala a acestora.

Reforma contabilitatii in Romania s-a impus sub "presiunea" unui complex de factori care au modificat radical structura patrimoniala si gestionara a unei intreprinderi, printre care amintim:

a)      reorganizarea intreprinderilor romanesti pe baze comerciale concurentiale;

b)      privatizarea unor intreprinderi cu capital de stat;

c)      aparitia unor unitati cu capital privat;

d)      aparitia si dezvoltarea pietei financiare.

Sub influenta acestor factori in structura patrimoniala si gestionara a firmelor apar multe categorii noi:

 • imobilizari necorporale;
 • imobilizari financiare;
 • efecte comerciale de primit si de platit;
 • creante si datorii fata de actionarii sau asociati;
 • titluri de plasament;
 • prime de rambursare a obligatiunilor;
 • provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
 • imprumuturi din emisiunea de obligatiuni;
 • datorii si creante pe linie de protectie sociala;
 • cheltuieli si venituri financiare;
 • etc.

Schimbarea structurilor patrimoniale si gestionare a firmelor a necesitat regandirea atat a filierelor de inregistrari contabile cat si a modelelor de documente de sinteza contabila (bilant, cont de profit si pierderi, etc.)

Sistemul contabil din Romania implementat de la 1 ianuarie 1994 se caracterizeaza prin urmatoarele:

 1. Este un sistem contabil puternic conceptualizat: Judecatile contabile sunt formulate pe baza actiunii unor principii noi: prudenta, independenta exercitiilor, continuitatea activitatii, imaginea fidela, etc. Aceste principii, numite principii contabile general admise au fost agreate de toate tarile Europei comunitare si au fost elaborate de cercetatorii contabili americani.
 2. Are la baza dualismul contabil, adica organizarea ciclului contabil in doua circuite:

contabilitatea financiara care are ca obiect inregistrarea operatiunilor ce afecteaza patrimoniul unitatii, in vederea stabilirii periodice si sintetice a situatiei patrimoniului si a rezultatului operatiilor efectuate. Informatiile contabilitatii financiare au caracter retrospectiv si se fac publice prin documentele contabile de sinteza sau situatiile financiare. Contabilitatea financiara este reglementata iar situatiile financiare destinate tertilor constituie obiectul normalizarii.

contabilitatea de gestiune are ca scop gestionarea interna a unitatii, calcularea costurilor productiei, stabilirea rezultatelor si a rentabilitatii produselor obtinute, a lucrarilor executate si serviciilor prestate, intocmirea bugetelor pe feluri de activitati, urmarirea si controlul acestora.

mutarea centrului atentiei de la sistemul de conturi spre documentele de sinteza contabila in calitatea lor de instrumente de informarea a tertilor si sursa a analizelor financiare necesare conducerii unitatii.

Importanta acordata altor caracteristici ale informatiei contabile cum ar fi: pertinenta informatiilor, fidelitatea informatiilor si importanta relativa. Vechiul sistem acorda prioritate exhaustivitatii si comparabilitatii informatiei contabile.

Schimbarea prioritatii acordate diferitelor functii ale contabilitatii in sensul diminuarii importantei acordate functiei de inregistrare si functiei de verificare si de mijloc de proba si cresterii atentiei functiei de informare externa si functiei previzionale.

Schimbarea metodelor de evaluare a elementelor patrimoniale avand in vedere varietatea preturilor, rod al raporturilor cerere-oferta.

Determinarea rezultatelor activitatii unitatii este influentata de aplicarea unor noi principii (conventii contabile): principiul prudentei, principiul independentei, exercitiului etc.

Amplificarea interventiei fiscalitatii in viata intreprinderii prin practicarea de amortismente accelerate, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, provizioane pentru deprecierea activelor.

Normalizatorii romani au conceput un sistem contabil racordat la exigentele economiei de piata. El se bazeaza pe cerintele actuale ale internationalizarii si armonizarii contabilitatii si tine seama de practicile unor tari reprezentative in privinta doctrinei si tehnicii contabile.

Continuarea dezvoltarii sistemului contabil romanesc este un proces firesc, impus pe de o parte de dezvoltarea pietei de capital, iar pe de alta parte de programul de armonizare legislativa in vederea integrarii europene, precum si de procesul de globalizare economica care impune asigurarea comparabilitatii informatiilor contabile in timp si spatiu.

Dezvoltarea sistemului contabil din Romania consta in imbunatatirea raporturilor financiare, ale agentilor economici astfel incat conturile anuale ale acestora sa fie in deplina conformitate cu Directia a IV-a si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Pentru dezvoltarea Sistemului Contabil din Romania s-a publicat Ordinul nr. 403/1999 al ministrului finantelor, al carui continut a fost reluat si dezvoltat prin ordinul nr. 94 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementarile Contabile armonizate cu directiva a IV-a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicate in Monitorul Oficial nr. 85/20.02.2001.

Reglementarile de mai sus se aplica societatilor comerciale cotate la Bursa de Valori Bucuresti, unele regii autonome, companii si societati nationale. Pentru perioada 2001-2005 programul de implementare este urmatorul:Sfarsitul exercitiului financiar

Cifra de afaceri a anului anterior (euro)

Total active pentru anul anterior (euro)

Numarul  mediu de salariati ai anului anterior

31 decembrie 2001

peste 9 milioane

peste 4,5 milioane

31 decembrie 2002

peste 8 milioane

peste 4,0 milioane

31 decembrie 2003

peste 7 milioane

peste 3,5 milioane

31 decembrie 2004

peste 6 milioane

peste 3,0 milioane

31 decembrie 2005

peste 5 milioane

peste 2,5 milioane

Aceste reglementari cuprind:

DISPOZITII GENERALE:

Capitolul I Reglementari privind contabilitatea si situatiile financiare ale intreprinderii;

Capitolul II Planul de conturi general;

Capitolul III Formatul bilantului, contului de profit si pierdere, situatiei; fluxurilor de trezorerie, situatiei modificarilor capitalului propriu si exemple de prezentare in notele explicative;
Capitolul IV Exemplu de corespondenta a planului de conturi general cu formatul bilantului si contului de profit si pierdere;

Capitolul V Explicarea unor termeni utilizati si colaterali acestora.

CADRUL GENERAL de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

Pentru a facilita aplicarea Reglementarilor contabile armonizate cu directiva a IV-a C.E.E. si a I.A.S. a fost modificata si Legea contabilitatii nr. 82 din 1991 prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, publicata in Monitorul Oficial nr. 531/31.08.2001. Ulterior, prin Ordinul nr. 306/26.02.2002 al ministrului finantelor publice, au fost aprobate Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene, care se aplica de la 1 ianuarie 2003. Aceste reglementari se aplica persoanelor juridice care indeplinesc cel putin doua din criteriile urmatoare:

a)      cifra de afaceri - pana la 5 milioane euro;

b)      total active-pana la 2,5 milioane euro;

c)      numarul mediu de salariati - pana la 50 de salariati.

Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene cuprind:

Capitolul I Dispozitii generale

Capitolul II Forma si continutul situatiilor anuale simplificate;

Capitolul III Planul de conturi general;

Capitolul IV Formatul situatiilor financiare anuale simplificate si exemple de prezentare a notelor explicative;

Capitolul V Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile;

Capitolul VI Monografie privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni economice;

Capitolul VII Transpunerea soldurilor conturilor din balanta de   verificare la 31.12.2002 in noul plan de conturi general.

Se observa deci ca incepand cu 1 ianuarie 2003 in Romania se aplica doua planuri de conturi generale, si anume:

Planul de conturi aprobat prin Ordinul M.F.P. nr. 306/2002 privind Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directive europene;

Planul de conturi aprobat prin Ordinul M.F.P. nr. 94/2001 privind Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Putem spune ca adevarata consolidare a reformei contabile romanesti se produce odata cu armonizarea acesteia cu Directivele europene si Standardele Internationale de Contabilitate (OMFP nr.403/1999) pentru entitatile mari si foarte mari, si respectiv armonizarea acesteia numai cu Directivele europene (OMFP nr.306/2002) pentru entitatile mici si mijlocii. Asadar, potrivit acestor reglementari se realizeaza o armonizare la doua niveluri: 1. la nivel european, cazul intreprinderilor mici si mijlocii, la care armonizarea se fundamenteaza pe Directivele CEE, respectiv Directiva a IV-a, a VII-a si a VIII-a;

2. la nivel international, cazul entitatilor mari si foarte mari, la care armonizarea se fundamenteaza pe IAS/IFRS.

Prin OMFP nr.907/2005 se aduc precizari privind folosirea celor doua referentiale, respectiv IAS/IFRS sau Directivele CEE si anume:

Incepand cu exercitiul financiar al anului 2006 persoanele juridice prevazute la art.1 alin.1 din Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, aplica reglementarile contabile conforme cu Directivele europene.Aceste prevederi se aplica si sediilor permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate;

Institutiile de credit intocmesc, incepand cu anul 2006, un set de situatii financiare in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Directivele europene, respectiv directivele specifice bancilor si un alt set distinct de situatii financiare conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. Aceste situatii financiare conforme cu IFRS sunt destinate altor utilizatori de informatii.In exercitiul financiar al anului 2006, entitatile de interes public pot intocmi si un set distinct de situatii financiare conforme cu IFRS, pentru necesitatii proprii de informare a utilizatorilor, altii decat institutiile statului.

Entitatile de interes public prevazute la art.3 din OMF nr.907/2005 pot intocmi pentru exercitiul financiar al anului 2006 si un set distinct de situatii financiare conforme cu IFRS, pentru necesitati proprii de informare a utilizatorilor, altii decat institutiile statului, potrivit optiunii acestora si daca au capacitatea de implementare corespunzatoare.

Urmare acestui ordin, Ministerul Finantelor Publice a emis prin OMFP nr.1752/2005 reglementari contabile conforme cu Directivele europene, aplicabile de la 01 ianuarie 2006. La data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga OMFP nr.94/2001 si OMFP nr.306/2002, precum si orice alte dispozitii contrare actului normativ susamintit.

Cele doua abordari in domeniul armonizarii contabile au la baza doctrine si practici diferite si anume:

1. Cultura contabila latino-europeana creata, dezvoltata si promovata de tari europene cu economie dezvoltata ca: Franta, Germania, Italia care sa caracterizeaza prin: - orientarea prioritara spre apararea intereselor statului; - este puternic normata si controlata prin reglementari ce fac parte din asa-zisul Plan de Conturi General; - aplica o contabilitate dualista, respectiv in doua circuite (financiara si de gestiune); - imaginea fidela este considerata drept obiectiv fundamental al contabilitatii financiare, realizata prin conformitate, regulamente si sinceritate; - informatia contabila este puternic influentata de aspecte juridice. 2. Cultura contabila anglo-saxona dezvoltata de Anglia si SUA, se caracterizeaza prin: - orientarea, de regula, pe linia includerii fiscalitatii de catre contribuabili; - apararea intereselor investitorului prin promovarea liberalismului economic; - este mai putin rigida, se fundamenteaza pe traditii si cutume, fara existenta unui Plan Contabil General; - structurarea cheltuielilor si veniturilor nu se face in functie de continutul lor economic, ci dupa destinatie (produs, sectie, serviciu); - imaginea fidela este considerata ca un principiu esential, - informatia contabila este dominata de principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Romania a avut pana in anul 2005 o contabilitate armonizata, preluand elemente din ambele sisteme de contabilitate: latino-europeana si anglo-saxona. Armonizarea contabila concretizata in situatii financiare cu structuri si functionalitati asemanatoare domina tarile lumii.Este solicitata si apreciata de mai multi utilizatori, dar mai ales analisti financiari care trebuie sa inteleaga situatiile financiare ale firmelor straine ale caror actiuni ar dori sa le cumpere. Acestia doresc, de asemenea, sa poata sa compare situatiile financiare ale unor firme localizate in tari diferite si sa se asigure ca informatiile sunt relevante si autentificate prin auditare. Armonizarea contabila este o necesitate obiectiva. Ea se va realiza chiar daca in prezent, in unele grupuri de tari , ea stagneaza sau este conditionata de interese specifice. Asa cum s-a aratat, Romania aplica incepand din anul 2006 reglementarile contabile conforme cu Directivele europene ( Directiva a IV-a, Directiva a VII-a). Asemenea directive europene au fost si ele actualizate preluand unele reglementari cuprinse in IAS/IFRS. Ele se aplica intocmai, fara interpretari, fiind permise doar adaptari ale organelor nationale de reglementari comtabile. Cuprind doua categorii de norme: - obligatorii - care sunt preluate intocmai din Directivele originale sau modificate pe psrcurs de CEE; - optionale - a caror aplicare este la latitudinea organului de reglementare din fiecare tara, in cazul nostru de catre Directia de legislatie contabila din MFP. Noile reglementari se aplica de catre urmatoarele categorii de persoane juridice (entitati): - societatile comerciale; - societatile/companiile nationale; - regiile autonome; - institutele nationale de cercetare-dezvoltare; - societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare functioneaza pe principiul societatilo comerciale; - subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor enumerate mai sus, cu sediul sau domiciliul in Romania , precum si sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, in conditiile prevazute de prezentele reglementari. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala cat si in valuta. Pentru necesitatile proprii de informare, entitatile pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si intr-o alta moneda. Cursul utilizat pentru conversia in moneda nationala a situatiilor financiare anuale intocmite intr-o alta moneda este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data bilantului. Acest curs se prezinta in Notele explicative. Toate entitatile economice folosesc, incepand cu 01 ianuarie 2006, asemenea reglementari contabile in conformitate cu Directivele CEE, dar ele sunt impartite in doua categorii: entitati mari si foarte mari; entitati mijlocii si mici. Criteriul de departajare al acestor entitati este urmatorul prag de semnificatie: - total active: 3.650.000 euro; - cifra de afaceri: 7.300.000 euro; - numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre aceste criterii de normare: - conduc contabilitate conform cu directivele europene; - intocmesc un set de situatii financiare de baza, format din 5 componente; - sunt auditate de auditori financiari autorizati. Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de normare prezentate mai sus: - conduc aceeasi contabilitate conforma cu directivele europene; - intocmesc situatii financiare anuale simplificate (3 compmnente obligatorii si 2 facultative); - sunt certificate potrivit legii, de cenzori alesi de adunarea generala.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate