Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
LUCRARI PRACTICE LA DISCIPLINA "BAZELE CONTABILITATII"


LUCRARI PRACTICE LA DISCIPLINA "BAZELE CONTABILITATII"


FEAA

FACULTATEA DE ECONOMIE SI

ADMINISTRAREA AFACERILOR

UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" IASI

LUCRARI PRACTICE LA DISCIPLINA

"BAZELE CONTABILITATII"CONTINUTUL LUCRARII

1.Structuri de activ si de pasiv in bilant

Sa se intocmeasca, la libera alegere, trei bilanturi cu cel putin 20 de posturi in activ si cu cel putin 19 posturi in pasiv. Pentru desemnarea posturilor se vor folosi titlurile conturilor din planul general de conturi pentru agentii economici.

2. Reprezentarea cifrica a miscarilor de valori ca un bilant mobil

Situatia initiala a unei intreprinderi se prezinta intr-un bilant didactic cu 15 posturi in activ si 14 in pasiv. Sa se reprezinte influenta operatiunilor economice asupra bilantului, prin formularea, la libera alegere, a unui numar de opt operatiuni economice care corespund celor opt egalitati bilantiere posibile (este obligatorie precizarea egalitatilor bilantiere corespunzatoare si a silogismului corespunzator).

3. Sistemul de calcul contabil digrafic. Balanta de verificare

Situatia initiala a unei intreprinderi se prezinta intr-un bilant didactic cu 14 posturi in activ si cu 13 posturi in pasiv. Dupa deschiderea conturilor de activ si de pasiv, se vor prezenta in jurnal un numar de 10 operatiuni economice pentru care se va indica egalitatea contabila corespunzatoare. Dupa inregistrarea cronologica, se va proceda la sistematizarea soldurilor initiale si a miscarilor din cursul lunii in Cartea Mare, pe baza careia se va intocmi balanta de verificare cu patru serii de egalitati.

4. Clasificarea conturilor

Situatia unei intreprinderi se prezinta intr-un bilant didactic cu 15 posturi in activ si cu 14 posturi in pasiv. In cursul perioadei au loc minimum 50 de operatiuni in care sunt implicate conturi din urmatoarele categorii:

  • Conturi de Active imobilizate si circulante
  • Conturi de Resurse (proprii si straine)
  • Conturi rectificative si conturi de regularizare (de A si de P)
  • Conturi de venituri si cheltuieli ale perioadei curente

Se cere:

sa se formuleze articolele contabile corespunzatoare pentru deschiderea conturilo de Activ si de Pasiv

sa se prezinte in Registrul - jurnal articolele contabile corespunzatoare operatiunilor din cursul perioadei

sa se regularizeze, la sfarsitul lunii, taxa pe valoarea adaugata

sa se inchida conturile de cheltuieli si de venituri

5. Situatii financiare anuale

Pornind de la o balanta de verificare pe rulaje, se cere:

- formularea si inregistrarea in Registrul - jurnal a 8 operatiuni referitoare la plusuri si minusuri la inventariere, regularizarea provizioanelor, cheltuieli si venituri inregistrate in avans si diferente de curs valutar

- inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

- regularizarea TVA

- determinarea si inregistrarea impozitului pe profit

- intocmirea balantei de verificare finale

- inchiderea conturilor de activ si de pasiv

- redactarea bilantului si a contului de profit si pierdere

1.a ,Situatia initiala a intreprinderii SC "Prima"SA Iasi se prezinta intr-un bilant cu 20 de posturi in activ si cu 19 posturi in pasiv. Obiectul de activitate al firmei este obtinerea produsului A si comercializarea acestuia in regim en-gros.

BILANT

ACTIV  PASIV

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Cheltuieli de constituire

Capital subscris nevarsat

Cheltuieli de dezvoltare

Capital subscris varsat

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale

Rezerve legale

Terenuri

Alte rezerve

Constructii

Credite bancare pe termen lung

Echipamente tehnologice

Amortizarea cheltuielilor de constituire

Mijloace de transport

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Furnizori

Materii prime

Efecte de platit

Materiale auxiliare

Furnizori - facturi nesosite

Piese de schimb

Personal - salarii datorate

Materiale de natura obiectelor de inventar

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Semifabricate

TVA de plata

Produse finite

Impozitul pe salarii

Marfuri

Creditori diversi

Ambalaje

Venituri inregistrate in avans

Clienti

Credite bancare pe termen scurt

Decontari cu asociatii privind capitalul

Venituri din vanzarea produselor finite

Conturi la banca in lei

Venituri din vanzarea marfurilor

Casa in lei

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

1.b Situatia initiala a intreprinderii SC "Secunda"SA Iasi se prezinta intr-un bilant cu 20 de posturi in activ si cu 19 posturi in pasiv. Obiectul de activitate al firmei este obtinerea produsului B si comercializarea acestuia in magazinele proprii.

BILANT

ACTIV  PASIV

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Cheltuieli de dezvoltare

Capital subscris nevarsat

Terenuri

Capital subscris varsat

Constructii

Rezerve legale

Echipamente tehnologice

Profit si pierdere

Mijloace de transport

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Imobilizari corporale in curs

Amortizarea altor imobilizari corporale

Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

Diferente de pret la marfuri

Materii prime

Furnizori

Combustibili

Efecte de platit

Materiale pentru ambalat

Furnizori de imobilizari

Materiale de natura obiectelor de inventar

Personal - salarii datorate

Semifabricate

Impozitul pe profit

Produse finite

TVA neexigibila

Ambalaje

Impozitul pe salarii

Clienti

Creditori diversi

Sume datorate asociatilor

Venituri inregistrate in avans

Decontari cu asociatii privind capitalul

Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti

Cheltuieli inregistrate in avans

Credite bancare pe termen scurt

Conturi la banca in lei

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

1.c Situatia initiala a intreprinderii SC "Terta"SA Iasi se prezinta intr-un bilant cu 20 de posturi in activ si cu 19 posturi in pasiv. Obiectul de activitate al firmei este unul agricol, acela de obtinere si comercializare a animalelor si pasarilor.

BILANT

ACTIV  PASIV

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Terenuri

Capital subscris nevarsat

Amenajari de terenuri

Capital subscris varsat

Constructii

Rezerve legale

Echipamente tehnologice

Alte rezerve

Mijloace de transport

Credite bancare pe termen lung

Animale si plantatii

Amortizarea amenajarilor de terenuri

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Amortizarea constructiilor

Materiale auxiliare

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Combustibili

Amortizarea altor imobilizari corporale

Materiale pentru ambalat

Diferente de pret la animale si pasari

Seminte si materiale de plantat

Diferente de pret la marfuri

Furaje

Furnizori

Animale si pasari

Efecte de platit

Marfuri

Furnizori de imobilizari

Ambalaje

Efecte de platit pentru imobilizari

Clienti

TVA  de plata

Efecte de primit de la clienti

Creditori diversi

Decontari cu asociatii privind capitalul

Venituri inregistrate in avans

Conturi la banca in lei

Credite bancare pe termen scurt

Casa in lei

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Situatia initiala a intreprinderii SC "Epsilon"SA Iasi se prezinta intr-un bilant cu 15 de posturi in activ si cu 14 posturi in pasiv. Obiectul de activitate al firmei este obtinerea produsului X si comercializarea acestuia in magazinele proprii. Societatea detinea in momentul intocmirii bilantului, marfuri in valoare 10000 lei, cota de adaos comercial fiind de 30%, TVA 19%.

BILANT INITIAL

ACTIV  PASIV

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Constructii

Capital subscris nevarsat

Mijloace de transport

Capital subscris varsat

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Rezerve legale

5000

Materii prime

Credite bancare pe termen lung

Marfuri

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Ambalaje

Furnizori

Clienti

Furnizori de imobilizari

Avansuri acordate personalului

Efecte de platit pentru amortizari

Decontari cu asociatii privind capitalul

Personal - salarii datorate

Debitori diversi

TVA neexigibila

Cheltuieli inregistrate in avans

Impozit pe salarii

Actiuni

Creditori diversi

Conturi la banca in lei

Venituri inregistrate in avans

Casa in lei

Varsaminte de efectuat

Cheltuieli privind activele cedate

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

A + x = P + x

Se contracteaza un credit bancar pe termen lung in valoare de 10000 lei

"Debitori diversi" . . . . . . . . . . ..A + D

1621 "Credite bancare pe termen lung" . . . P + C

10000 lei

Daca elementul de activ "Debitori diversi" (461) sporeste cu 10000 lei, fara ca in acelasi timp un alt element de activ sa se reduca, pasivul sporeste cu aceeasi suma.

BILANT

ACTIV PASIV

Simbol

Cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Constructii

Capital subscris nevarsat

Mijloace de transport

Capital subscris varsat

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Rezerve legale

5000

Materii prime

Credite bancare pe termen lung

Marfuri

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Ambalaje

Furnizori

Clienti

Furnizori de imobilizari

Avansuri acordate personalului

Efecte de platit pentru amortizari

Decontari cu asociatii privind capitalul

Personal - salarii datorate

Debitori diversi

TVA neexigibila

Cheltuieli inregistrate in avans

Impozit pe salarii

Actiuni

Creditori diversi

Conturi la banca in lei

Venituri inregistrate in avans

Casa in lei

Varsaminte de efectuat

Cheltuieli privind activele cedate

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

A - x = P -  x


Se achita datoria la furnizorul "Y" din contul de la banca in valoare de 5000 lei

5121 "Conturi la banci in lei" . . . . . ..A - C

"Furnizori" . . . . . . . . . . . P - D

5000 lei

Daca elementul de activ "Conturi la banci in lei" (5121) se reduce cu 5000 lei , fara ca in acelasi timp un element de activ sa sporeasca, pasivul se reduce.

BILANT

ACTIV  PASIV

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Constructii

Capital subscris nevarsat

Mijloace de transport

Capital subscris varsat

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Rezerve legale

5000

Materii prime

Credite bancare pe termen lung

Marfuri

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Ambalaje

Furnizori

Clienti

Furnizori de imobilizari

Avansuri acordate personalului

Efecte de platit pentru amortizari

Decontari cu asociatii privind capitalul

Personal - salarii datorate

Debitori diversi

TVA neexigibila

Cheltuieli inregistrate in avans

Impozit pe salarii

Actiuni

Creditori diversi

Conturi la banca in lei

Venituri inregistrate in avans

Casa in lei

Varsaminte de efectuat

Cheltuieli privind activele cedate

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

A + x - x = P


Se incaseaza creditul bancar pe termen lung contractat anterior, in valoare de 10000 lei.

5121 "Conturi la banci in lei" . . . . . ..A + D

"Debitori diversi" . . . . . . . . . A - C

10000 lei

Daca elementul de activ "Conturi la banci in lei" (5121) sporeste cu 10000 lei , iar elementul de activ "Debitori diversi "(461) se reduce cu aceeasi valoare, pasivul   ramane neschimbat.

BILANT

ACTIV  PASIV

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Constructii

Capital subscris nevarsat

Mijloace de transport

Capital subscris varsat

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Rezerve legale

5000

Materii prime

Credite bancare pe termen lung

Marfuri

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Ambalaje

Furnizori

Clienti

Furnizori de imobilizari

Avansuri acordate personalului

Efecte de platit pentru amortizari

Decontari cu asociatii privind capitalul

Personal - salarii datorate

Debitori diversi

1000

TVA neexigibila

Cheltuieli inregistrate in avans

Impozit pe salarii

Actiuni

Creditori diversi

Conturi la banca in lei

Venituri inregistrate in avans

Casa in lei

Varsaminte de efectuat

Cheltuieli privind activele cedate

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

A = P + x - x 

Se decide majorarea capitalului subscris varsat prin incorporarea a 50% din rezervele legale.

1012 "Capital subscris varsat" . . . P + C

1061 "Rezerve legale" . . . . . . .P - D

2500 lei

Daca elementul de pasiv "Capital subscris varsat" (1012) sporeste cu 2500 lei si concomitent elementul de pasiv "Rezerve legale" (1061) se reduce cu aceeasi valoare, atunci activul ramane neschimbat.

BILANT

ACTIV  PASIV

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Constructii

Capital subscris nevarsat

Mijloace de transport

Capital subscris varsat

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Rezerve legale

Materii prime

Credite bancare pe termen lung

Marfuri

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Ambalaje

Furnizori

Clienti

Furnizori de imobilizari

Avansuri acordate personalului

Efecte de platit pentru amortizari

Decontari cu asociatii privind capitalul

Personal - salarii datorate

Debitori diversi

1000

TVA neexigibila

Cheltuieli inregistrate in avans

Impozit pe salarii

Actiuni

Creditori diversi

Conturi la banca in lei

Venituri inregistrate in avans

Casa in lei

Varsaminte de efectuat

Cheltuieli privind activele cedate

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

A + X - x'' = P + x'


Se achizitioneaza, de la bursa de valori actiuni in valoare de 15000 lei. In momentul achizitiei se achita doar 10000 lei din valoarea lor, restul urmand sa se plateasca in 30 zile.

503 "Actiuni" . . . . . . . . . .A + D

5121 "Conturi la banci in lei" . . . .A - C

509 "Varsaminte de efectuat" . . P + C

15000 lei

5000 lei

10000 lei

503 = %

509

5121

Daca elementul de activ "Actiuni"(503) sporeste cu 15000 lei si, concomitent, elementul de activ "Conturi la banci in lei"(5121) se reduce cu 10000 lei, pasivul sporeste

BILANT

ACTIV  PASIV

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Constructii

Capital subscris nevarsat

Mijloace de transport

Capital subscris varsat

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Rezerve legale

Materii prime

Credite bancare pe termen lung

Marfuri

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Ambalaje

Furnizori

Clienti

Furnizori de imobilizari

Avansuri acordate personalului

Efecte de platit pentru amortizari

Decontari cu asociatii privind capitalul

Personal - salarii datorate

Debitori diversi

1000

TVA neexigibila

Cheltuieli inregistrate in avans

Impozit pe salarii

Actiuni

Creditori diversi

Conturi la banca in lei

Venituri inregistrate in avans

Casa in lei

Varsaminte de efectuat

Cheltuieli privind activele cedate

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

A - X + x'' = P -  x'

Se scoate din evidenta un mijloc de transport in valoare de 3000 lei amortizat in proportie de 50%.

2133 "Mijloace de tranport" . . . . . . . . . . . . . . . .A - C

2813 "Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport" . . P - D

6583 "Cheltuieli privind activele cedate" . . . . . . . . . . A + D

3000 lei

1500 lei

1500 lei

% = 2133

2813

6583

Daca elementul de activ "Mijloace de transport"(2133) se reduce cu 3000 lei si concomitent elementul de activ "Cheltuieli cu activele cedate"(6583) sporeste cu 1500 lei, pasivul se reduce.

BILANT

ACTIV  PASIV

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Constructii

Capital subscris nevarsat

Mijloace de transport

Capital subscris varsat

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Rezerve legale

Materii prime

Credite bancare pe termen lung

Marfuri

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

0

Ambalaje

Furnizori

Clienti

Furnizori de imobilizari

Avansuri acordate personalului

Efecte de platit pentru amortizari

Decontari cu asociatii privind capitalul

Personal - salarii datorate

Debitori diversi

1000

TVA neexigibila

Cheltuieli inregistrate in avans

Impozit pe salarii

Actiuni

Creditori diversi

Conturi la banca in lei

Venituri inregistrate in avans

Casa in lei

Varsaminte de efectuat

Cheltuieli privind activele cedate

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

A + x' = P + X -  x''

Se achita datoria la un furnizor de imobilizari in valoare de 500 lei prin emiterea unui efect de plata de 1000 lei.

404 "Furnizori de imobilizari" . . . ..P - D

405 "Efecte de platit" . . . . .. . . .P + C

471 "Cheltuieli in avans" . . . . . ..A + D

1000 lei

500 lei

500 lei

% = 405

404

471

Daca elementul de pasiv "Efecte de platit pentru imobilizari"(405) sporeste cu 1000 lei si concomitent elementul de pasiv "Furnizori de imobilizari"(404) se reduce cu 500 lei, atunci activul sporeste.

BILANT

ACTIV  PASIV

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Constructii

Capital subscris nevarsat

Mijloace de transport

Capital subscris varsat

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Rezerve legale

Materii prime

Credite bancare pe termen lung

Marfuri

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

0

Ambalaje

Furnizori

Clienti

Furnizori de imobilizari

500

Avansuri acordate personalului

Efecte de platit pentru amortizari(1500 + 1000)

Decontari cu asociatii privind capitalul

Personal - salarii datorate

Debitori diversi

1000

TVA neexigibila

Cheltuieli inregistrate in avans(1500 + 500)

Impozit pe salarii

Actiuni

Creditori diversi

Conturi la banca in lei

Venituri inregistrate in avans

Casa in lei

Varsaminte de efectuat

Cheltuieli privind activele cedate

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

A - x' = P -  X + x''

Se inregistreaza retinerea din salariu a impozitului pe salarii si a avansurilor acordate personalului in suma de 500 lei, respectiv 2000 lei

421 "Personal - salarii datorate" . . . .P - D

444 "Impozit pe salarii" . . . . . . . ..P + C

425 "Avansuri acordate personalului" . ..A - C

2500 lei

500 lei

2000 lei

= %

444

425

Daca elementul de pasiv "Personal - salarii datorate"(421) se reduce cu 2500 lei si concomitent elementul de pasiv "Impozitul pe salarii"(444) sporeste cu 500 lei, atunci activul se reduce.

BILANT

ACTIV PASIV

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Constructii

Capital subscris nevarsat

Mijloace de transport

Capital subscris varsat

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Rezerve legale

2500

Materii prime

Credite bancare pe termen lung

Marfuri

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

0

Ambalaje

Furnizori

Clienti

Furnizori de imobilizari

500

Avansuri acordate personalului

Efecte de platit pentru amortizari

2500

Decontari cu asociatii privind capitalul

Personal - salarii datorate

500

Debitori diversi

1000

TVA neexigibila

1900

Cheltuieli inregistrate in avans

Impozit pe salarii

1500

Actiuni

Creditori diversi

1100

Conturi la banca in lei

Venituri inregistrate in avans

4000

Casa in lei

Varsaminte de efectuat

Cheltuieli privind activele cedate

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

3. Situatia initiala a intreprinderii SC "Uniprod" SA Iasi se prezinta intr-un bilant cu 14 posturi in activ si 13 postuir in pasiv. Obiectul de activitate al firmei este obtinerea produsului A si comercializarea acestuia in magazinele proprii. La intocmirea bilantului nu se aflau in stoc produse finite.

BILANT

ACTIV   PASIV

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Simbol

cont

Denumirea contului

Suma

Constructii

Capital subscris nevarsat

Mijloace de transport

Capital subscris varsat

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Rezerve legale

Materii prime

Credite bancare pe termen lung

Materiale auxiliare

Amortizarea constructiilor

Materiale pentru ambalat

Amortizarea mijloacelor de transport

Marfuri

Amortizarea altor imobilizari corporale

Ambalaje

Diferente de pret la marfuri

2600

Clienti

Furnizori

Efecte de platit de la clienti

Furnizori de imobilizari

Decontari cu asociatii privind capitalul

Personal - salarii datorate

Debitori diversi

TVA neexigibila

Conturi la banca in lei

Impozit pe salarii

Casa in lei

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Deschiderea conturilor de activ

% = 891 360000

212 70000

2133 60000

214 25000

301 20000

3021 16000

3023 12000

371 18000

381 14000

4111 20000

413 12000

456 30000

461 13000

5121 32000

5311 18000

Deschiderea conturilor de pasiv

891 = % 360000

1011 40000

1012 175000

1061 12000

1621 24000

2812 20000

2813 18000

2814 1980

378 2600

401 25000

404 16000


4428 3420

444 2000


461 = 5191 5000 +A = +P

Inregistrat contractarea unui credit bancar

pe termen scurt de 5000 lei

404 = 5121 3000 -P = -A

Inregistrat achitarea datoriei fata de furnizorul

de imobilizari "X" de 3000 lei

6023 = 3023 1000 +A = -A

Inregistrat consum de materiale pentru

ambalat de 1000 lei

1061 = 1012 12000 -P = +P

Inregistrat majorarea capitalului subscris varsat

prin incorporarea rezervelor legale

5121 = 461 5000 +A = -A

Inregistrat incasarea creditului pe termen

scurt de 5000 lei

503 = % 4000 +A = %

5121 3000 -A

509 1000 +P

Inregistrat achizitia de actiuni in valoare de 4000 lei ,

cu plata pe loc a 75% din valoarea lor

= 2133 10000 % = -A

5000 +A

5000 -P

Inregistrat scoaterea din evidenta a unui mijloc

de transport in valoare de 10000 lei, amortizat 50%

% = 403 3000 % = +P

401 2000 +A

471 1000 -P

Inregistrat achitarea datoriei fata' de furnizorul "Y"

in valoare de 2000 lei, prin emiterea unui efect de

plata de 3000 lei

444 = 5121 2000 -P = -A

Inregistrat achitarea impozitului pe salarii de 2000 lei

421 = % 20000 -P = %

5311 18000 -A

426 2000 +P

Inregistrat plata prin casierie a salariilor;

2000 lei raman neachitate din cauza

neprezentarii la plata a unor angajati

D

C

Si

Op.4

RD

RC

TSD

TSC

SFC

D

C

Si

Op.4

RD

RC

TSD

TSC

SFC

D

C

Si

Op.7

RD

RC

TSD

TSC

SFD

D

C

Si

Op.7

RD

RC

TSD

TSC

SFC

D

C

Si

Op.3

RD

RC

TSD

TSC

SFD

D

C

Si

Op.8

RD

RC

TSD

TSC

SFC

D

C

Si

Op.8

RD

RC

TSD

TSC

SFC

D

C

Si

Op.2

RD

RC

TSD

TSC

SFC

D

C

Si

Op.10

RD

RC

TSD

TSC

SFC

D

C

Si

Op.10

RD

RC

TSD

TSC

SFC

D

C

Si

Op.9

RD

RC

TSD

TSC

SFC

D

C

Si

Op.1

Op.5

RD

RC

TSD

TSC

SFD

D

C

Si

Op.8

RD

RC

TSD

TSC

SFD

D

C

Si

Op.6

RD

RC

TSD

TSC

SFD

D

C

Si

Op.6

RD

RC

TSD

TSC

SFC

D

C

Si

Op.2

Op.5

Op.6

Op.9

RD

RC

TSD

TSC

SFD

D

C

Si

Op.1

RD

RC

TSD

TSC

SFC

D

C

Si

Op.10

RD

RC

TSD

TSC

SFD

D

C

Si

Op.3

RD

RC

TSD

TSC

SFD

D

C

Si

Op.7

RD

RC

TSD

TSC

SFD

SC "UNIPROD" SA IASI

BALANTA DE VERIFICARE INTOCMITA LA DATA DE 30.11.2005

Simbol

cont

Denumirea contului

Solduri initiale

Miscari

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Capital subscris nevarsat

Capital subscris varsat

Rezerve legale

Credite bancare pe termen lung

Constructii

Mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

Amortizarea constructiilor

Amortizarea mijloacelor de transport

Amortizarea altor imobilizari corporale

Materii prime

Materiale auxiliare

Materiale pentru ambalat

Marfuri

Diferente de pret la marfuri

Ambalaje

Furnizori

Efecte de platit

Furnizori de imobilizari

Clienti

Efecte de platit de la clienti

Personal - salarii datorate

Simbol

cont

Denumirea contului

Solduri initiale

Miscari

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Drepturi de personal neridicate

TVA neexigibila

Impozit pe salarii

Decontari cu asociatii privind capitalul

Debitori diversi

Cheltuieli inregistrate in avans

Actiuni

Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare

Conturi la banca in lei

Credite bancare pe termen scurt

Casa in lei

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

Cheltuieli privind activele cedate

TOTAL GENERAL

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate