Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE


CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE


Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie

1. Contabilitatea materiilor prime

I. Operatiuni privind intrarile si iesirile de materii prime in cazul utilizarii inventarului permanent

In cazul utilizarii metodei inventarului permanent, intrarile de materii prime se inregistreaza in debitul contului 301 "Materii prime" la costuri de achizitie, preturi de factura sau costuri standard, dupa optiunea entitatii economice, iar operatiunile de iesire de materii prime se inregistreaza in creditul aceluiasi cont, la costuri medii ponderate sau la alte valori, stabilite prin metoda FIFO LIFO sau cost standard, conform regulii de evaluare pentru care entitatea economica a optat.Inregistrarea in contabilitate a materiilor prime, in cazul utilizarii costului de achizitie

a. aprovizionarea cu materii prime la cost de achizitie (pret de factura plus eventuale cheltuieli de transport-aprovizionare) conform facturii si notei de receptie si constatare de diferente:

Furnizori

Materii prime

T.V.A. deductibila

b. inregistrarea intrarii de materii prime aduse ca aport la capital, pe baza actului constitutiv si a notei de receptie si constatare de diferente:

Materii prime

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

c. intrarea de materii prime primite cu titlu gratuit, conform contractului de donatie si a notei de receptie si constatare de diferente:

Materii prime

Venituri din donatii si subventii primite

d. inregistrarea materiilor prime primite fara factura, pe baza avizului de insotire a marfii si a notei de receptie si constatare de diferente:

Furnizori - facturi nesosite

Materii prime

T.V.A. neexigibila

e. inregistrarea consumului de materii prime, pe baza bonului de consum sau a fisei limita de consum:

Cheltuieli cu materiile prime

Materii prime

f. inregistrarea lipsurilor constatate la inventariere, se face prin trecerea pe cheltuieli a valorii materiilor prime, conform listelor de inventariere si procesului-verbal de inventariere:

Cheltuieli cu materiile prime

Materii prime

Concomitent, daca lipsurile sunt imputabile, se inregistreaza titlul executoriu in sarcina persoanelor vinovate:

Debitori diversi

Alte venituri din exploatare

T.V.A. colectata

g. inregistrarea pierderilor din calamitati naturale si efectuarea de donatii de materii prime, conform procesului-verbal de constatare si respectiv, a contractului de donatie:

Materii prime

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

Donatii si subventii acordate

h. inregistrarea transferarii la marfuri a materiilor prime, pe baza bonului de predare, transfer, restituire, in cazul in care se vand, in starea in care se afla, prin unitatile proprii de desfacere (magazine, depozite):

Marfuri

Materii prime

2. Inregistrarea in contabilitate a materiilor prime, in cazul utilizarii pretului prestabilit (standard)

Pentru colectarea si repartizarea diferentelor dintre costul de achizitie si pretul prestabilit se utilizeaza contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale".

Exemplu: Cantitatea de tabla existenta in stoc la inceputul lunii este de 1.000 Kg, inregistrata in contabilitate la pretul prestabilit de 000 lei/Kg. Diferente de pret favorabile(sold creditor), existente la inceputul luni,i sunt de 600.000 lei.

In cursul lunii s-au desfasurat urmatoarele operatiuni:

a. S-au facut aprovizionari cu tabla in cantitate de 10.000 Kg, la pretul de 2.500 lei/Kg, cu T.V.A. de 19%.

Reflectarea contabila a cantitatii de 10.000 kg tabla aprovizionata, la pretul prestabilit de 000 lei/Kg, pe baza facturii si a notei de receptie si constatare de diferente, presupune:

a1. inregistrarea aprovizionarii la pret prestabilit cu reflectarea diferentelor de pret favorabil:

Materii prime

Furnizori

Diferente de pret la materii prime si materiale

a2. inregistrarea T.V.A. deductibila:

T.V.A. deductibila

Furnizori

b. S-au dat in consum 6.000 Kg tabla la pretul prestabilit de 000 lei/Kg:

Inregistrarea consumului de tabla, pe baza bonului de consum:

Cheltuieli cu materiile prime

Materii prime

c. La finele lunii se repartizeaza diferentele de pret aferente cantitatilor de tabla date in consum

Pentru inregistrarea diferentelor de pret repartizate, se parcurg urmatoarele etape:

c1. Calculul coeficientului de repartizare, pe baza situatiei din conturi:

K308 =

c2. Calculul diferentelor de pret de repartizat, aferente consumului de tabla:

18.000.000 lei tabla consumata x coeficientul de repartizare (0,17) = 060.000 lei

c Diferentele de pret, astfel calculate, se repartizeaza asupra consumului de tabla prin urmatoarea inregistrare:

Diferente de pret la materii prime si materiale

Cheltuieli cu materiile prime

Pentru corectarea rulajului contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime", se face urmatoarea inregistrare:

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu materiile prime

- rosu

Dupa inregistrarea acestor operatiuni, situatia in conturi se prezinta astfel:

301 "Materii prime" 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale"

Si

000.000

b

c3

Si

a1

a1

SfD

SfC

Soldul final creditor al contului 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale", de 2.540.000 lei, reprezinta diferentele de pret favorabile aferente stocului de materii prime din soldul final debitor al contului 301 "Materii prime", de 18.000.000 lei, inregistrate la pret prestabilit (standard).

Inregistrarea in contabilitate a materiilor prime in cazul utilizarii pretului de factura

In cazul inregistrarii materiilor prime la pret de factura, cheltuielile de transport-aprovizionare se reflecta in debitul contului 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale". Repartizarea cheltuielilor de transport asupra materiilor prime consumate in luna, se face asemanator cu repartizarea diferentelor de pret, asa dupa cum s-a prezentat in exemplul de la punctul 2.

II. Operatii privind intrarile si iesirile de materii prime, in cazul utilizarii inventarului intermitent

In cazul utilizarii metodei inventarului intermitent, conturile de stocuri isi schimba functia, ele fiind folosite numai la inceputul si sfarsitul lunii.

Exemplu In timpul lunii se achizitioneaza materii prime de la un furnizor la pret de factura de 4.000.000 lei, cu cheltuieli de transport de 300.000 lei, T.V.A.- 19%.

a. inregistrarea aprovizionarii, prin trecerea costului de achizitie(valoarea de factura + cheltuielile de transport) a materiilor prime la cheltuieli, pe baza facturii si a notei de receptie si constatare de diferente:

Furnizori

Cheltuieli cu materii prime

T.V.A. deductibila

817.000

b. la sfarsitul lunii se stabileste, prin inventar, stocul de materii prime si se preia in contul 301 "Materii prime", diminuandu-se cu aceeasi suma cheltuielile cu materiile prime.

Presupunand ca stocul de la sfarsitul lunii este de 1.500.000 lei, conform procesului-verbal de inventariere, inregistrarea va fi:

Materii prime

Cheltuieli cu materii prime

Aceasta inregistrare influenteaza (modifica) rulajul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime".

Pentru a inlatura acest neajuns, se face corectarea rulajului astfel:

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu materiile prime

1.500.000 - rosu

c. Soldul final al materiilor prime, stabilit prin inventariere la sfarsitul lunii precedente, devine sold initial in luna urmatoare, cand se trece pe cheltuieli, astfel:

Cheltuieli cu materiile prime

Materii prime

In urma acestei inregistrari contul 301 "Materii prime" se inchide (soldeaza). Situatia sa la inceputul lunii urmatoare (curente), se prezinta astfel:

D

301 "Materii prime"

C

2. Contabilitatea materialelor consumabile - Inregistrarea in contabilitate a intrarilor si iesirilor de materiale consumabile in si din gestiunea entitatii economice, sunt identice cu cele privind materiile prime.

Valoarea de inregistrare a stocurilor de materiale consumabile poate fi la costul de achizitie, pretul de factura sau pretul prestabilit (standard), dupa caz. La iesirea din gestiune, evaluarea materialelor consumabile se face la cost mediu ponderat, sau la alte valori stabilite prin metoda FIFO sau LIFO, daca intrarea in gestiune s-a facut la cost sau pret de achizitie.

Contabilitatea MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR de inventar

Operatiuni privind inregistrarea materialelor de natura obiectelor de inventar, in cazul utilizarii metodei inventarului permanent si a costului de achizitie

a. Se aprovizioneaza materiale de natura obiectelor de inventar de la un furnizor, in valoare de 1.000.000 lei, pentru care s-au facturat cheltuieli de transport, in valoare de 100.000 lei, T.V.A.- 19%.

Se inregistreaza intrarea in gestiune la cost de achizitie de 1.100.000 lei, rezultat din pretul de factura (1.000.000 lei) plus cheltuielile de transport (100.000 lei), conform facturilor furnizorilor de bunuri si prestatii si a notei de intrare-receptie si constatare de diferente:

Furnizori

Materiale de natura obiectelor de inventar

T.V.A. deductibila

209.000

b. inregistrarea materialelor de natura obiectelor de inventar aduse ca aport in natura la capital, conform actului constitutiv si a notei de intrare-receptie si constatare de diferente:

Materiale de natura obiectelor de inventar

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

c. inregistrarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit, conform contractului de donatie si a notei de intrare-receptie si constatare de diferente:

Materiale de natura obiectelor de inventar

Venituri din donatii si subventii primite

d. reflectarea plusurilor de materiale de natura obiectelor de inventar, constatate la inventariere, presupune stornarea cheltuielilor deoarece, la darea in folosinta, valoarea acestora s-a inclus pe cheltuieli.

Inregistrarea se face in baza listelor de inventariere si a procesului-verbal de inventariere, astfel:

Materiale de natura obiectelor de inventar

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

Concomitent, se corecteaza rulajul contului 603, astfel:

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

IN ROSU

e. darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar se inregistreaza pe baza bonului de consum si a fisei obiectelor de inventar in folosinta, astfel:

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

Materiale de natura obiectelor de inventar

Concomitent, se inregistreaza in debitul contului 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta", deschis pe fiecare persoana care a primit in folosinta astfel de bunuri.

f. inregistrarea lipsurilor materialelor de natura obiectelor de inventar constatate la inventariere si a pierderilor din deprecieri fizice, conform listelor de inventariere si a procesului-verbal de inventariere: 

Cheltuieli de natura obiectelor de inventar

Materiale de natura obiectelor de inventar

Concomitent, daca lipsurile sau deprecierile fizice sunt imputabile, se inregistreaza titlul executoriu in sarcina persoanelor vinovate, astfel:

Debitori diversi

Alte venituri din exploatare

T.V.A. colectata

g. inregistrarea transferului la marfuri a materialelor de natura obiectelor de inventar in baza bonului de predare, transfer, restituire in cazul in care se vand in starea in care se afla, prin unitatile proprii de desfacere (magazine, depozite):

Marfuri

Materiale de natura obiectelor de inventar

h. inregistrarea pierderilor din calamitati si a donatiilor, in baza procesului-verbal de constatare si a contractului de donatie:

Materiale de natura obiectelor de inventar

Cheltuieli privind calamitatile si

alte evenimente extraordinare

Donatii si subventii acordate

i. reflectarea echipamentului de lucru acordat salariatilor, presupune inregistrarea pe cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar a cotei parti din valoare suportata de entitatea economica si separat a cotei suportata de salariati - cote ce sunt stabilite prin acte normative (de regula, 50% se suporta de entitatea economica si 50% de salariati).

Inregistrarea se face in baza fisei de evidenta a echipamentului de lucru in folosinta si a bonului de consum, astfel:

Materiale de natura obiectelor de inventar

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

Alte creante in legatura cu personalul

Concomitent, se inregistreaza T.V.A. colectata aferenta cotei parti din valoare ce se suporta de salariati, astfel:

Alte creante in legatura cu personalul

T.V.A. colectata

4. CONTABILITATEA PRODUSELOR - Rezultatele procesului de productie dintr-o entitate economica, se concretizeaza in obtinerea de produse noi cum sunt: semifabricatele, produsele finite si produsele reziduale.

1. Inregistrarea produselor finite, in cazul utilizarii metodei inventarului permanent si costurile de productie

a. inregistrarea productiei proprii de produse finite la cost de productie efectiv, in baza notei de receptie si constatare de diferente:

Produse finite

Variatia stocurilor

b. inregistrarea vanzarii de produse finite, la pret de vanzare, conform facturii:

Clienti

Venituri din vanzarea produselor finite

T.V.A. colectata

Concomitent, are loc scaderea din gestiune a produselor finite vandute, la cost de productie efectiv:

Variatia stocurilor

Produse finite

c. inregistrarea plusurilor de produse finite, constatate la inventariere, in baza listelor de inventariere si a procesului-verbal de inventariere:

Produse finite

Variatia stocurilor

d. inregistrarea minusurilor de produse finite, constatate la inventariere, in baza listelor de inventariere si a procesului-verbal de inventariere:

Variatia stocurilor

Produse finite

e. inregistrarea produselor finite distruse de calamitati naturale, in baza procesului-verbal de constatare:

Cheltuieli  privind calamitatile si

alte evenimente extraordinare

Produse finite

f. inregistrarea transferului la marfuri a produselor finite, pe baza notei de predare, transfer, restituire, in cazul in care urmeaza sa fie vandute prin magazinele proprii,:

Marfuri

Produse finite

2. Inregistrarea produselor finite, in cazul utilizarii metodei inventarului permanent si preturilor prestabilite

Deoarece, pentru productia fabricata, costurile efective se determina la sfarsitul lunii si deci, pentru produsele finite obtinute in cursul lunii nu se cunoaste costul de productie efectiv in momentul receptiei lor din procesul de productie, este necesara inregistrarea lor la preturi prestabilite (standard). La sfarsitul lunii se calculeaza diferentele dintre costurile de productie efective si preturile prestabilite si se inregistreaza in conturile de diferente de pret la produse.

Exemplu: La inceputul lunii, urmare utilizarii la inregistrarea productiei a preturilor prestabilite (standard), stocul de scaune era in valoare de 4.100.000 lei, caruia ii corespunde o diferenta favorabila de pret de 500.000 lei

a. In cursul lunii s-au obtinut 500 bucati scaune, care s-au inregistrat la pretul prestabilit de 110.000 lei/bucata, astfel:

Produse finite

Variatia stocurilor

b. In aceasta luna au fost vandute o parte din produsele finite, cu care s-a descarcat gestiunea, astfel:

b1. S-au livrat unui client 520 bucati scaune la pretul de vanzare de 140.000 lei/bucata cu T.V.A. 19%. Pe baza facturii s-a facut inregistrarea:

Clienti

Venituri din vanzarea produselor finite

T.V.A. colectata

b2. Concomitent, s-a inregistrat si scaderea din gestiune a produselor vandute, la pretul prestabilit de 110.000 lei/bucata:

Variatia stocurilor

Produse finite

c. La finele lunii s-a calculat costul de productie efectiv al scaunelor obtinute in cursul lunii, care a fost de 95.000 lei/bucata si s-au inregistrat diferentele favorabile de pret [500 scaune x (110.000 lei/bucata - 95.000 lei/bucata)], astfel:

Variatia stocurilor

Diferente de pret la produse

d. Tot la finele lunii s-au repartizat diferentele de pret aferente produselor finite (scaunelor) vandute, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

d1. Calculul coeficientului de repartizare pe baza situatiei din conturi:

K348 =

d2. Calculul diferentelor de pret de repartizat, aferente scaunelor vandute in cursul lunii:

57.200.000 lei scaune vandute x 0,135 coeficient de repartizare = 7.722.000 lei

d Inregistrarea diferentelor de pret aferente iesirilor de scaune din gestiune, prin vanzare, astfel:

Diferente de pret la produse

Variatia stocurilor

Urmare inregistrarii acestor operatiuni, situatia in conturi se prezinta astfel:

345 "Produse finite"  348 "Diferente de pret la produse"

Si

b2

d3

Si

a

c

SfD

SfC

Inregistrarea in contabilitate a intrarilor si iesirilor de semifabricate si de produse reziduale in si din gestiunea unei entitati economice sunt identice cu cele privind produsele finite.

5. Contabilitatea productiei in curs de executie - In cadrul productiei in curs de executie intra productia care nu a trecut prin toate fazele de prelucrare, produsele care nu au fost supuse probelor si receptiei tehnice, precum si lucrarile care nu au fost terminate.

Stabilirea productiei in curs de executie se face la finele fiecarei luni prin inventariere, iar evaluarea si inregistrarea acesteia in contabilitate se face la costurile de productie, aferente stadiului de prelucrare in care se gaseste (totalul cheltuielilor directe si indirecte de productie efectuate pana la data inventarierii).

Operatiuni privind productia in curs de executie

a. inregistrarea, la cost de productie, a stocului de produse in curs de executie, stabilit la sfarsitul lunii prin inventariere:

Produse in curs de executie

Variatia stocurilor

b. inregistrarea destocarii (scaderii din gestiune), la cost de productie, a stocului de produse in curs de executie, care intra in luna urmatoare in continuarea proceselor de fabricatie, prevazute de procesul tehnologic:

Variatia stocurilor

Produse in curs de executie

c. inregistrarea lucrarilor si serviciilor in curs de executie, stabilite la finele lunii prin inventariere si evaluate la costul de productie aferent stadiului respectiv:

Lucrari si servicii in curs de executie

Variatia stocurilor

d. inregistrarea scaderii din gestiune a lucrarilor si serviciilor in curs de executie, la inceputul lunii urmatoare, cand intra in urmatoarele faze de finalizare, prevazute de procesul tehnologic:

Variatia stocurilor

Lucrari si servicii in curs de executie

6. Contabilitatea animalelor - Pentru reflectarea lor in evidenta contabila, animalele de productie, pasarile si coloniile de albine au fost incadrate la stocuri.

Evaluarea si inregistrarea animalelor si pasarilor se face diferit, in functie de sursa de intrare, astfel:

cele din cumparari, se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la cost de achizitie;

cele obtinute din productia proprie, se evalueaza si se inregistreaza la costul de productie.

Animalele si pasarile pot fi evaluate si inregistrate si la preturi prestabilite (standard). In aceasta situatie, diferentele de pret fata de costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz, se vor inregistra distinct intr-un cont rectificativ al valorii de inregistrare.

Inregistrarea animalelor si pasarilor, in cazul utilizarii metodei inventarului permanent si a costului de achizitie sau a costului de productie

a. inregistrarea cumpararii de animale si pasari de la furnizori pe baza facturii:

Furnizori

Animale si pasari

T.V.A. deductibila

b. inregistrarea animalelor si pasarilor aduse ca aport in natura la capital de asociati sau actionari, conform actului constitutiv si a notei de receptie si constatare de diferente:

Animale si pasari

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

c. inregistrarea productiei proprii de animale si pasari, in baza actelor de fatare si a altor documente justificative, specifice diferitelor categorii de stocuri de aceasta natura:

Animale si pasari

Variatia stocurilor

d. inregistrarea sporului de crestere in greutate a animalelor si pasarilor, evaluat la cost de productie si a plusurilor constatate la inventariere, in baza actelor de cantar, listelor de inventariere si a procesului-verbal de inventariere:

Animale si pasari

Variatia stocurilor

e. scaderea din gestiune, la costul de achizitie, a animalelor si pasarilor provenite din cumparari si vandute ulterior, in baza facturii:

Cheltuieli privind animalele si pasarile

Animale si pasari

f. scaderea din gestiune, la cost de productie, a animalelor si pasarilor provenite din productia proprie si vandute, in baza facturii:

Variatia stocurilor

Animale si pasari

g. inregistrarea pierderilor din calamitati naturale la animale si pasari, respectiv scaderea lor din gestiune pe baza procesului-verbal de constatare:

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

Animale si pasari

Inregistrarea operatiunilor privind intrarea si iesirea in si din gestiune a animalelor si pasarilor, prin utilizarea metodelor inventarului permanent si a preturilor prestabilite (standard), se face asemanator celor prezentate la categoriile de stocuri anterioare (materii prime si produse).

7. Contabilitatea marfurilor

Inregistrarea marfurilor in cazul utilizarii metodei inventarului permanent si a costului de achizitie

a. inregistrarea cumpararii de marfuri de la furnizori, in baza facturii si a notei de receptie si constatare de diferente:

Furnizori

Marfuri

T.V.A. deductibila

b. inregistrarea marfurilor aduse ca aport in natura la capitalul social, conform actului constitutiv si a notei de receptie si constatare de diferente:

Marfuri

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

c. inregistrarea transferului la marfuri a materiilor prime, materialelor si materialelor de natura obiectelor de inventar, in baza bonului de predare, transfer, restituire, in cazul in care entitatea economica vinde astfel de bunuri, prin unitatile proprii de desfacere, in starea in care se afla, fara a fi prelucrate:

Marfuri

Materii prime

Materiale consumabile

Materiale de natura obiectelor de inventar

d. inregistrarea plusurilor constatate la inventar, conform listelor de inventariere si a procesului-verbal de inventariere:

Marfuri

Cheltuieli privind marfurile

Concomitent se face corectarea rulajului contului 607 "Cheltuieli privind marfurile", astfel:

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli privind marfurile

IN ROSU

e. inregistrarea intrarilor de marfuri, primite cu titlu gratuit, conform contractului de donatie:

Marfuri

Venituri din donatii si subventii primite

f. inregistrarea vanzarii marfurilor, catre clienti, in baza facturii:

Clienti

Venituri din vanzarea marfurilor

T.V.A. colectata

Concomitent, are loc scaderea din gestiune a marfurilor vandute, la cost de achizitie:

Cheltuieli privind marfurile

Marfuri

g. inregistrarea lipsurilor constatate la inventar, conform listelor de inventariere si a procesului-verbal de inventariere:

Cheltuieli privind marfurile

Marfuri

Concomitent, daca lipsurile sunt imputabile, se inregistreaza imputarea lor in sarcina persoanelor vinovate, in baza titlului executoriu:

Debitori diversi

Alte venituri din exploatare

T.V.A. colectata

h. inregistrarea pierderii de marfuri din calamitati naturale, conform procesului-verbal de constatare:

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

Marfuri

2. Inregistrarea marfurilor, in cazul utilizarii metodei inventarului permanent si a pretului cu ridicata

Pretul cu ridicata se practica la vanzarea de marfuri din depozite "en-gross", numai pe baza de factura si presupune inregistrarea adaosului comercial aferent, care, de regula, este mai mic decat cel din magazinele de desfacere cu amanuntul.

Intrarea si iesirea marfurilor in si din depozite, presupune inregistrarea urmatoarelor operatiuni:

a. receptia marfurilor de la producator, in baza facturii si a notei de receptie si constatare de diferente:

Furnizori

Marfuri

T.V.A. deductibila

Concomitent, se inregistreaza adaosul comercial practicat, conform datelor consemnate in nota de receptie si constatare de diferente:

Marfuri

Diferente de pret la marfuri

b. inregistrarea vanzarii cu ridicata a marfurilor catre entitati economice care au unitati de desfacere cu amanuntul (magazine), pe baza facturilor:

Clienti

Venituri din vanzarea marfurilor

T.V.A. colectata

c. descarcarea gestiunii depozitului cu marfurile vandute, presupune mai intai determinarea cotei de adaos comercial aferent iesirilor, pe baza coeficientului de repartizare. Prin deducerea din valoarea de vanzare (fara T.V.A.) a adaosului comercial se stabileste valoarea la cost de achizitie a marfurilor vandute si se inregistreaza descarcarea gestiunii, astfel:

Marfuri

Cheltuieli privind marfurile

Diferente de pret la marfuri

Inregistrarea marfurilor in cazul utilizarii metodei inventarului permanent si a pretului de vanzare cu amanuntul - pretul de vanzare cu amanuntul sau pretul de raft include costul de achizitie al marfurilor de la furnizori, adaosul comercial practicat de entitatea economica si T.V.A. neexigibila.

Pentru aprofundarea tehnicii de inregistrare, in contabilitate, a marfurilor vandute prin unitatile de desfacere cu amanuntul (magazine) dam urmatoarele exemple:

A. Se aprovizioneaza marfuri de la un furnizor a carui factura cuprinde: valoarea marfurilor - 20.000.000 lei, T.V.A. - 19%, iar entitatea economica practica un adaos comercial de 40%.

Inregistrarea in contabilitate comporta urmatoarele etape:

a. receptia marfurilor de la furnizor, in baza facturii si a notei de receptie si constatare de diferente:

Furnizori

Marfuri

T.V.A. deductibila

b. inregistrarea adaosului comercial si a T.V.A. neexigibil:

Marfuri

Diferente de pret la marfuri

8.000.000

T.V.A. neexigibila

5.320.000

B Aceste marfuri, inregistrate la pret de vanzare cu amanuntul in suma totala de 3320.000 (20.000.000 lei valoare la pret de achizitie + 8.000.000 lei adaos comercial + 5.320.000 lei T.V.A. neexigibila), se vand pana la sfarsitul lunii in proportie de 50%.

Etapele inregistrarii in contabilitate a vanzarii marfurilor si descarcarii gestiunii, sunt:

a. inregistrarea sumelor rezultate din vanzare, pe baza datelor furnizate de casele de marcaj ale magazinului:

Casa in lei

Venituri din vanzarea marfurilor

T.V.A. colectata

2.660.000

* T.V.A. colectata din valoarea totala a marfurilor vandute se calculeaza dupa formula:

T.V.A. =

total suma din vanzari x cota T.V.A.

16.660.000 x 19

2.660.000 lei;

100 + cota T.V.A.

b. descarcarea din gestiunea magazinului a marfurilor vandute:

Marfuri

Cheltuieli privind marfurile

Diferente de pret la marfuri

4.000.000

T.V.A. neexigibila

2.660.000

adaosul comercial (Ac) se calculeaza dupa aceeasi formula ca la T.V.A., dupa ce in prealabil a fost dedus din suma la pret de vanzare cu amanuntul, a T.V.A. neexigibila (care este egala cu T.V.A. colectata), astfel:

Ac =

(total vanzari - T.V.A.) x cota Ac

(16.660.000 - 2.660.000) x 40

4.000.000 lei;

100 + cota Ac

Exista entitati economice care isi desfac produsele finite, obtinute din productie, prin magazinele proprii de desfacere cu amanuntul. In acest caz, se face transferul produselor finite la marfuri si apoi se vand ca atare.

O entitate economica obtine in cursul lunii produse finite, la cost efectiv de productie, de 9.000.000 lei. Aceste produse se vand prin magazinul propriu unde se practica un adaos comercial de 30%. Pana la finele lunii urmatoare se fac vanzari de 11.000.000 lei.

Etapele inregistrarii in contabilitate sunt:

a. reflectarea productiei de produse finite, conform notei de receptie si constatare de diferente:

Produse finite

Variatia stocurilor

b. inregistrarea transferului produselor finite la magazinul de desfacere cu amanuntul, cu evidentierea adaosului comercial si a T.V.A. neexigibila, in baza bonului de predare, transfer, restituire, emis la gestiunea depozitului de produse finite si a notei de receptie si constatare de diferente intocmit la magazin:

Marfuri

192000

Produse finite

9. 000.000

Diferente de pret la marfuri

2.700.000

T.V.A. neexigibila

2.22000

c. inregistrarea vanzarii marfurilor la sfarsitul lunii urmatoare, conform datelor furnizate de casele de marcaj ale magazinului, dupa ce in prealabil s-a stabilit cuantumul T.V.A. colectata

(11.000.000 lei total vanzari x = 1.756.302 lei):

Casa in lei

Venituri din vanzarea marfurilor

9.24698

T.V.A. colectata

1.756.302

d. descarcarea gestiunii cu marfurile vandute, dupa ce, in prealabil, s-au stabilit:

adaosul comercial de 2.13161 lei [(11.000.000 lei total vanzari - 1.756.302 lei T.V.A. neexigibila) x ];

costul de achizitie al marfurilor de 7.110.537 lei (11.000.000 lei total vanzari - 1.756.302 lei T.V.A. neexigibila - 2.13161 lei adaos comercial);

Marfuri

Cheltuieli privind marfurile

7.110.537

Diferente de pret la marfuri

2.13161

T.V.A. neexigibila

1.756.302

III.

8. Contabilitatea ambalajelor - Ambalajele sunt bunuri achizitionate sau confectionate in entitatea economica si sunt destinate protejarii produselor finite si marfurilor pe timpul transportului si depozitarii.

Inregistrarea ambalajelor, in cazul utilizarii metodei inventarului permanent si a costului de achizitie

a. receptia ambalajelor achizitionate, pe baza facturii si a notei de receptie si constatare de diferente:

Furnizori

Ambalaje

T.V.A. deductibila

b. inregistrarea ambalajelor aduse ca aport la capital, in baza actului constitutiv si a notei de receptie si constatare de diferente:

Ambalaje

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

c. inregistrarea plusurilor constatate la inventariere, conform listelor de inventariere si a procesului-verbal de inventariere:

Ambalaje

Cheltuieli privind ambalajele

Concomitent se corecteaza rulajul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele", astfel:

Cheltuieli privind ambalajele

Cheltuieli privind ambalajele

IN ROSU

d. inregistrarea ambalajelor primite cu titlu gratuit, in baza contractului de donatie:

Ambalaje

Venituri din donatii si subventii primite

e. inregistrarea ambalajelor intrate in gestiune din productia proprie, conform notei de receptie si constatare de diferente:

Ambalaje

Produse finite

f. inregistrarea iesirii din gestiune a ambalajelor facturate odata cu productia sau marfurile vandute:

Cheltuieli privind ambalajele

Ambalaje

g. inregistrarea lipsurilor constatate la inventariere, conform listelor de inventariere si a procesului-verbal de inventariere:

Cheltuieli privind ambalajele

Ambalaje

Concomitent, daca lipsurile sunt imputabile se inregistreaza titlul executoriu in sarcina persoanelor vinovate:

Debitori diversi

Alte venituri din exploatare

T.V.A. colectata

h. inregistrarea transferului la marfuri a ambalajelor care se vand ca atare, in baza bonului de predare, transfer, restituire:

Marfuri

Ambalaje

i. inregistrarea pierderilor de ambalaje din calamitati, conform procesului-verbal de constatare:

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

Ambalaje

9. Contabilitatea stocurilor aflate la terti - Din aceasta grupa de stocuri fac parte stocurile aflate la terti din diferite motive, cum ar fi: achitate si lasate in custodie, date spre prelucrare la terti, date spre depozitare temporara, predate in vederea vanzarii in consignatie si stocurile aflate in curs de aprovizionare (facturate, dar nesosite in entitatea economica).

1. Operatiuni privind materiile prime si materialele aflate la terti

a. inregistrarea trimiterii materiilor, materialelor si materialelor de natura obiectelor de inventar pentru prelucrare sau in custodie la terti, pe baza avizului de insotire a marfii:

Materii si materiale aflate la terti

Materii prime

Materiale consumabile

Materiale de natura obiectelor de inventar

b. contravaloarea lucrarilor efectuate de terti, se va inregistra pe baza facturii de prestatie a furnizorului, prin adaugare la valoarea materiilor prime si materialelor prelucrate si revenite in entitatea economica. Astfel se respecta principiul evaluarii si inregistrarii stocurilor la pret de achizitie (valoarea bunurilor plus cheltuielile de prelucrare, inclusiv cele de transport la si de la terti).

Reflectarea contabila a revenirii in entitatea economica a materiilor prime si materialelor prelucrate, comporta doua etape:

in prima etapa, se inregistreaza intoarcerea materiilor prime si materialelor la valoarea de plecare:

Materii si materiale aflate la terti

Materii prime

Materiale consumabile

in a doua etapa, se inregistreaza valoarea facturii de prelucrare si de transport (daca este cazul), prin adaugare la valoarea materiilor prime si materialelor prelucrate, astfel:

Furnizori

Materii prime

Materiale consumabile

T.V.A. deductibila

c. inregistrarea materiilor prime si materialelor in curs de aprovizionare (facturate dar nesosite), pe baza facturii:

Furnizori

Materii si materiale aflate la terti

T.V.A. deductibila

d. inregistrarea primirii materiilor si materialelor (inchiderea fluxului de aprovizionare), pe baza notei de receptie si constatare de diferente:

Materii si materiale aflate la terti

Materii prime

Materiale consumabile

2. Operatiuni privind produsele aflate la terti

a. inregistrarea expedierii produselor la terti, pe baza avizului de insotire a marfii:

Produse aflate la terti

Semifabricate

Produse finite

Produse reziduale

b. inregistrarea reintoarcerii in entitatea economica a produselor prelucrate:

Produse aflate la terti

Semifabricate

Produse finite

Produse reziduale

c. pe baza facturii primite de la prelucrator, cheltuielile de prelucrare a produselor si eventual, cheltuielile de transport facturate, se adauga la valoarea produselor prelucrate astfel:

Furnizori

Semifabricate

Produse finite

Produse reziduale

10. Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie - Ajustarile pentru deprecierea stocurilor au drept scop acoperirea riscurilor generate de scaderea conjuncturala a valorii acestora, din cauze a caror efecte pot fi reversibile. Deci, ajustarile pentru deprecierea stocurilor sunt rezerve constituite in prezent pentru acoperirea riscurilor viitoare. Ajustarile se calculeaza la nivelul diferentei dintre valoarea actuala, mai mica, la care sunt evaluate elementele de stocuri, prin inventarul efectuat la finele exercitiului financiar si valoarea contabila, mai mare, a acestor bunuri. Ajustarile se inregistreaza pe seama cheltuielilor exercitiului financiar, in care se constata deprecierea stocurilor si au rolul de a acoperii riscurile, in masura in care acestea vor avea loc, in exercitiile viitoare.

Ajustarile pentru deprecierea bunurilor de natura stocurilor se inregistreaza pe baza procesului verbal de inventariere, astfel:

Cheltuieli de explotare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime

Ajustari pentru deprecierea materialelor

Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie

Ajustari pentru deprecierea produselor

Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

Ajustari pentru deprecierea animalelor

Ajustari pentru deprecierea marfurilor

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor

In cazul in care este necesara majorarea ajustarilor, datorita faptului ca deprecierea constatata la inventariere in exercitiul financiar curent, este superioara deprecierii de la sfarsitul exercitiului financiar anterior, formulele contabile, prin care se vor face inregistrarea majorarilor, sunt identice cu cele de mai sus.

In situatia in care stocurile, pentru care s-au reflectat ajustari, au iesit din patrimoniul entitatii economice si astfel, ajustarile au ramas fara obiect, se inregistreaza veniturile din anularea acestora, astfel:

Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime

Ajustari pentru deprecierea materialelor

Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie

Ajustari pentru deprecierea produselor

Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

Ajustari pentru deprecierea animalelor

Ajustari pentru deprecierea marfurilor

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor

Similar se reflecta in contabilitate si diminuarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie, atunci cand, urmare inventarierilor efectuate, se stabilesc deprecieri mai mici la categoriile de stocuri, pentru care s-au inregistrat deja ajustari in exercitiile anterioare.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate