Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Contabilitatea mijloacelor fixe


Contabilitatea mijloacelor fixe


CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE

1. Generalitati privind contabilitatea mijloacele fixe

Contabilitatea imobilizarilor corporale se concretizeaza in evidenta sintetica a existentei si miscarii acestora la nivelul unitatii patrimoniale, in evidenta analitica pe categorii de imobilizari corporale si pe fiecare mijloc fix ca obiect de evidenta; calculul amortizarii si inregistrarea sa in contabilitate, urmarirea modului de pastrare si utilizare a imobilizarilor corporale la nivelul locurilor de munca.Intrarea in patrimoniu se face prin: - aport in natura la capitalul social;

- cumparare de la furnizori;

- productie proprie;

- donatii primite sau plusuri de inventar.

Mijloacele fixe se supun amortizarii, care se inregistreaza prin contul de amortizare, detaliat pe subconturi pentru fiecare categorie de mijloace fixe. Mijloacele fixe fac obiectul reevaluarii periodice.

Scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe se face prin:

retragerea aportului in natura;

vanzarea catre terti inainte de amortizarea integrala;

casare la data amortizarilor integrale;

donatii efectuate sau minusuri de inventar. 

2. Documente utilizate

FACTURA FISCALA

Factura fiscala este un document justificativ care atesta transferul de proprietate al produselor si marfurilor livrate, al lucrarilor executate sau al serviciilor prestate. Factura mai serveste si ca document de insotire a marfii pe timpul transportului, ca document de incarcare in gestiunea cumparatorului, ca document justificativ de inregistrare, atat in contabilitatea furnizorului, cat si in contabilitatea cumparatorului. Este un document tipizat, cu regim special de inseriere si numerotare, document extern, document de executie, document primar. Factura fiscala se intocmeste in 3 (trei) exemplare, exemplarul 1 se da cumparatorului, iar exemplarele 2 si 3 raman la furnizor, in vederea inregistrarilor ce trebuie facute in contabilitate (exemplarul 2) si la carnet (exemplarul 3). Factura fiscala cuprinde: datele de identificare a furnizorului si cumparatorului, beneficiarului ( denumire, forma juridica, cod fiscal, sediul, contul si banca ); numele, numarul si data documentului; denumirea produselor sau a serviciilor; unitatea de masura; cantitatea; pretul unitar; valoarea; valoarea TVA; date privind expeditia; total de plata; semnaturile celor in drept si amprenta stampilei furnizorului.

CHITANTA

Chitanta este un document justificativ, tipizat, cu regim special de inseriere si numerotare care atesta depunerea unei sume de bani in numerar in casieria unitatii si sta la baza inregistrarii in Registrul de casa si in contabilitate. Chitanta se intocmeste in 2 (doua ) exemplare, dintre care, exemplarul 1 se da depunatorului, iar exemplarul 2 ramane la carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate in Registrul de casa. Chitanta cuprinde: denumirea , codul fiscal si sediul unitatii care intocmeste chitanta (incaseaza banii); denumire, numar si data documentului; numele, prenumele si adresa depunatorului; suma (in cifre si litere); ce reprezinta suma; semnatura casierului si amprenta stampilei.

PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE

Procesul verbal de receptie se intocmeste la intrarea in unitate a bunurilor de natura mijloacelor fixe, sau la darea in folosinta a bunurilor de natura mijloacelor fixe. Procesul verbal de receptie poate fi:

  • proces verbal de receptie - pentru intrarile de mijloace fixe care nu necesita montaj si nici probe tehnologice si care sunt date in folosinta in

momentul receptionarii lor de la furnizor;

  • proces verbal de receptie preliminara - pentru intrarile de utilaje care necesita montaj, dar nu si probe tehnologice, precum si intrarile de mijloace fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale, care nu deservesc procese tehnologice;
  • proces verbal de receptie a punerii in functiune - pentru intrarile de utilaje si instalatii care necesita montaj, ca si a cladirilor si constructiilor speciale care servesc procese tehnologice;
  • proces verbal de receptie finala - pentru intrarea mijloacelor fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale, dupa expirarea termenului de garantie;
  • proces verbal de receptie definitiva - pentru intrarea de mijloace fixe dupa expirarea perioadei de realizare a indicatorilor tehnico-economici aprobati odata cu lucrarea de investit

Toate procesele verbale de receptie a mijloacelor fixe, indiferent de natura lor, se intocmesc de comisii de receptie, din care fac parte reprezentantii unitatilor beneficiare si reprezentantii unitatii care a executat lucrarile de investitii, sau care livreaza mijloace fixe . Procesele verbale de receptie a mijloacelor fixe servesc organizarii evidentei operative si pentru inregistrarea mijloacelor fixe in contabilitate. Procesul verbal de receptie, indiferent de felul lui, este un document de executie, document intern, document primar, document fara regim special, care se intocmeste intr-un singur exemplar.

Completarea lui se face de catre compartimentul tehnic si compartimentul contabilitate, si in el se inscriu: denumirea unitatii; denumirea, numarul si data documentului; denumirea mijlocului fix; durata de functionare; valoarea mijlocului fix; valoarea amortizarii anuale si lunare; constatarile comisiei de receptie; numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei care a facut receptia mijlocului fix.

BONUL DE MISCARE A MIJLOACELOR FIXE , este un document fara regim special, document de executie, care se intocmente pentru consemnarea miscarii mijloacelor fixe de la o sectie la alta, sau de la o unitate la alta. Se intocmeste in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PROCES - VERBAL DE INCHIRIERE se foloseste pentru consemnarea mijloacelor fixe case se dau sau se primesc cu chirie, se intocmeste de catre delegatii celor doua unitati economice: cea care da mijlocul fix si cea care preia cu chirie mijlocul fix, se intocmeste in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

FISA MIJLOCULUI FIX , se foloseste pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe, se intocmeste de catre compartimentul contabilitate in colaborare cu compartimentul tahnic, pentru descrierea caracteristicilor tehnice, pentru fiecare mijloc fix in parte, se intocmeste intr-un singur exemplar, este un document intern, fara regim special, se intocmeste pe baza datelor din Factura si Proces-verbal de receptie.

REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR , in care se consemneaza toate intrarile si iesirile de mijloace fixe, se prezinta sub forma unui registru, impartit pe categorii de mijloace fixe, in care se inscrie: denumirea mijlocului fix; valoarea; durata de serviciu normata; amortizarea lunara, data intrarii; data iesirii; motivul iesirii si numarul de inventar.

PROCES-VERBAL DE SCOATEREA DIN FUNCTIUNE A MIJLOACELOR FIXE in care se consemneaxa scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, care au indeplinit conditiile de scoatere din functiune si pentru care se aproba scoaterea din folosinta. Cuprinde 3 parti, si anume:

 • prima parte care este completata de comisia numita in scopul scoaterii din folosinta a mijloacelor fixe si cuprinde constatarile si concluziile cu privire la starea tehnica a mijlocului fix propus pentru scoaterea din functiune;
 • partea a doua se completeaza de catre membrii comisiei dupa aprobarea propunerilor si efectuarea scoaterii din functiune si consemneaza mijlocul fix scos din functiune cu precizarea amortizarii pana la data scoaterii din folosinta;
 • partea a treia cuprinde partile componente, piesele, ansamblele, materialele rezultate si recuperate din mijlocul fix scos din functiune.

Documentul se intocmeste in doua exemplare, un exemplar la evidenta mijloacelor fixe si un exemplar pentru inregistrarea in contabilitate.

3. Conturi utilizate

Evidenta operatiunilor privind intrarile si iesirile de mijloace fixe in si din unitatile economice se face cu ajutorul urmatoarelor conturi:

212 "Constructii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii constructiilor.
Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: valoarea constructiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar; valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor; valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului .
In creditul contului se inregistreaza: valoarea constructiilor cedate sau scoase din evidenta; valoarea constructiilor distruse de calamitati; valoarea constructiilor aportate si retrase; valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar; valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor; valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale.

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea constructiilor existente.

"Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca si plantatiilor.

Este un cont de activ.
In debitul contului se inregistreaza: valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar; valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului; valoarea cresterii

rezultate din reevaluare.
In creditul contului se inregistreaza: valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate sau scoase din evidenta; valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor aportate, retrase; valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate in regim de leasing financiar; valoarea descresterii rezultate din reevaluare.
Soldul debitor al contului reprezinta valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, existente.

Contul este un cont sintetic de gradul I care se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

2132 Aparate de masurare, control si reglare

2133 Mijloace de transport

2134 Animale si plantatii

214 " Mobilier, aparatura birotica, echipament de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale.
Este un cont de activ.
In debitul contului se inregistreaza: valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar; valoarea amortizarii investiti-ilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului; va-loarea cresterii rezultate din reevaluare.
In creditul contului se inregistreaza: valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale cedate sau scoase din evidenta; valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale distruse de calamitati; valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale aportate si retrase; valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale cedate in regim de leasing financiar; valoarea descresterii rezultate din reevaluare.
Soldul debitor al contului reprezinta valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale existente.

131 "Subventii pentru investitii "

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor alocate de la bugetul de stat sau din alte resurse pentru finantarea investitiilor, precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit.

Este un cont de pasiv.

In creditul contului se inregistreaza: valoarea subventiilor pentru investitii de primit sau primite; brevetele, alte drepturi si valori similare primite cu titlu gratuit; valoarea terenurilor si mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit.

In debitul contului se inregistreaza cota parte a subventiilor pentru investitii virata asupra rezultatului exercitiului.

Soldul creditor al contului reprezinta subventiile pentru investitii, nevirate la rezultatul exercitiului.

281 "Amortizari privind imobilizarile corporale "

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale.

Este un cont de pasiv.

In creditul contului se inregistreaza: cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale; valoarea amortizarii imobilizarilor utilizate in operatii de participatie, transferata conform contractelor.

In debitul contului se inregistreaza valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vandute sau scoase din activ.

Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.

301 "Materii prime"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime.

Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie: valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aduse de la terti; valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aport in natura, precum si a celor primite cu titlu gratuit; valoarea materiilor prime constante plus la inventar; valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la grup, unitate sau subunitati;

In creditul se inregistreaza:valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, precum si pierderile din deprecieri; valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime retrase din aport de intreprinzator; valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare; valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate la grup, unitate sau la subunitati; valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati; valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau in custodie la terti.

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc.

404 "Furnizori de imobilizari"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale si necorporale.

Este un cont de pasiv.

In creditul contului se inregistreaza: valoarea imobilizarilor facturate de furnizori, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de terti pentru realizarea unor imobilizari; taxa pe valoare adaugata inscrisa in factura furnizorilor de imobilizari; reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente furnizorilor de imobilizari inregistrate la inchiderea exercitiului.

In debitul contului se inregistreaza: sumele achitate furnizorilor de imobilizari;

valoarea efectelor comerciale subscrise acceptate de catre furnizorii de imobilizari; valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari; reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari.

Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate furnizorului de imobilizari.

4426 " Taxa pe valoare adaugata deductibila "

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoare adaugata inscrisa in facturile emise de furnizori pentru bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate de unitate, sau aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie, deductibila din punct

de vedere fiscal.

Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: sumele reprezentand taxa pe valoare adaugata deductibila potrivit legii; sumele reprezentand taxa pe valoare adaugata aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie;

In creditul contului se inregistreaza: sumele deductibile din TVA colectata; sumele reprezentand TVA deductibila ce depasesc valoarea TVA colectata ce urmeaza a se incasa de la bugetul statului; cu prorata din TVA deductibila, devenita nedeductibila;

La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold.

4427 " Taxa pe valoare adaugata colectata "

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate de unitatea patrimoniala bugetului de stat, reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de marfuri si bunuri, prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari.

Este un cont de pasiv.

In creditul contului se inregistreaza: taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe realizata in regie proprie; taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise catre clienti sau alte documente legale reprezentand vanzarile de marfuri si bunuri, prestarile de servicii si executarile de lucrari; taxa pe valoarea adaugata aferenta lipsurilor imputate; taxa pe valoarea adaugata neexigibila, devenita exigibila in cursul lunii; taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlul gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatiilor sub forma avantajelor in natura.

In debitul contului se inregistreaza: taxa pe valoarea adaugata de plata datorata bugetului statului; sumele reprezentand taxa pe valoare adaugata deductibila; sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta clientilor insolvabili scosi din activ.

La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

461 "Debitori diversi"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor din reclamatii si pagube create de terti si altor creante izvorate din existenta unor titluri executor

Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: valoarea debitelor reactivate; valoarea titlurilor mobiliare de plasament cedate; pretul de vanzare al elementelor de activ cedate; suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise; valoarea bunurilor si productiei in curs de executie, constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor; sumele datorate de terti pentru concesiuni, locatii de gestiune, licente, brevete si alte drepturi similare; dividende de incasat aferente titlurilor de plasament.

In creditul contului se inregistreaza: valoarea sconturilor acordate debitorilor; valoarea debitelor incasate; reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente debitorilor; valoarea debitelor scazute din evidenta datorita insolvabiliatatii; diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente debitorilor in devize.

Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate unitatii de catre debitori.

658 "Alte cheltuieli de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare.

Este un cont de activ.
In debitul contului se inregistreaza: cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs; valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, datorate sau platite, tertilor si bugetului; valoarea donatiilor si subventiilor acordate; valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale, cedate sau scoase din activ; valoarea avansului si a ratelor aferente bunurilor cedate in regim de leasing financiar.
In creditul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul lunii contul nu prezinta sold.

681 " Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele "

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de exploatare privind amortizarile si provizioanele.

Este cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli cand acestea privesc exploatarea; amortizarea aferenta imobilizarilor corporale si necorporale; valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale sau corporale, precum si a imobilizarilor in curs; valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie; valoarea provizioanelor constituite pentru creante neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici sau in litigiu.

In creditul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul lunii contul nu prezinta sold.

722 " Venituri din productia de imobilizari corporale "

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari corporale.

Este un cont de pasiv.

In creditul contului se inregistreaza: valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu; valoarea la cost de productie a mijloacelor fixe, obtinute din productie proprie; valoarea la cost de productie a imobilizarilor corporale in curs, obtinute din productie proprie.

In debitul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul lunii contul nu prezinta sold.

758 "Alte venituri din exploatare'
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.

Este un cont de pasiv.
In creditul contului se inregistreaza: sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate; valoarea amenzilor despagubirilor si penalitatilor datorate de terti; cota-parte a subventiilor pentru investitii recunoscuta la venituri corespunzator amortizarii inregistrate; bunurile sau valorile primite gratuit; bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari; drepturi de personal neridicate, prescrise; sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe; datorii prescrise sau anulate; pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate.
In debitul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul lunii contul nu prezinta sold.

772 " Venituri din operatii de capital"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din cedarea activelor, din subventiile pentru investitii virate la venituri, precum si alte venituri exceptionale din operatii de capital.

Este un cont de pasiv.

In creditul contului se inregistreaza: cota parte a subventiilor pentru investitii virate asupra rezultatului exercitiului; pretul de vanzare al activelor imobilizate cedate, exclusiv taxa pe valoare adaugata.

In debitul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul lunii contul nu prezinta sold.

4. Operatiuni contabile privind mijloacele fixe

Inregistrarea intrarii de mijloace fixe prin aportul intreprinzatorului individual, sau prin aportul asociatilor, conform Proces-verbal de receptie, se face cu articolul contabil:

214 = 456

Alte mijloace fixe Decontari cu asociatii

 1. Inregistrarea cumpararii de mijloace fixe, conform Facturii si Procesului-verbal de receptie, se face cu articolul contabil:

% = 404

214 Furnizori de imobilizari

Alte mijloace fixe

4426

TVA deductibila

 1. Inregistrarea intrarii de mijloace fixe cu titlu gratuit, conform Procesului-verbal de receptie, si inregistrarea plusurilor de inventar la mijloace fixe, se face cu  articolul contabil:

214 = 131

Alte mijloace fixe Subventii pentru investitii

 1. Inregistrarea intrarii in gestiune a mijloacelor fixe obtinute din productie proprie, conform Procesului-verbal de receptie se face cu articolul contabil:

214 = 722

Alte mijloace fixe Venituri din productia de imobilizari

corporale

5. Inregistrarea amortizarii lunare, indiferent de metoda folosita pentru calcularea ei, se face cu articolul contabil:

6811 = 281

Cheltuieli de exploatare Amortizarea imobilizarilor corporale

privind amortizarea imobilizarilor

6. Inregistrarea scaderii din gestiune a minjloacelor fixe amortizate integral, se face cu articolul contabil, conform Procesului-verbal de casare:

281 = 212

Amortizarea imobilizarilor Mijloace fixe

corporale

 1. Inregistrarea scaderii din gestiune a mijloacelor fixe neamortizate integral, se face cu articolul contabil:

% = 214

281 Alte mijloace fixe

Amortizarea imobilizarilor

corporale

658

Alte cheltuieli de exploatare

 1. Inregistrarea vanzarii de mijloace fixe, conform Facturii, se face cu articolul contabil:

461 = %

Debitori diversi 758

Alte venituri din exploatare

4427

TVA colectata

 1. Inregistrarea restituirii mijloacelor fixe la asociati sau la intreprinzatorul individual, se face cu articolul contabil:

456 = 214

Decontari cu asociatii Alte mijloace fixe

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate