Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DE CALCUL IN ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL LA S.C. ATACA S.A.


UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DE CALCUL IN ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL LA S.C. ATACA S.A.


UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DE CALCUL IN ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL LA S.C. ATACA S.A.

1. NECESITATEA UTILIZARII TEHNICII DE CALCULObiectivul general al sistemului informatic il constituie cresterea calitatii si operativitatii informatiilor contabile, in vederea reflectarii fluxurilor de valori materiale si banesti a rezultatelor exercitiului financiar.

Reazlizarea acestui obiectiv presupune trecerea de la aplicatii informatice specializate, asa cum este cea referitoare la salarii la un sistem informatic caracterizat prin integritatea tuturor activitatilor desfasurate, astfel incat, acestea sa evidentieze in mod automat toate operatiile contabile aferente unei perioade de gestiune

Obiectivele specifice ale subsistemului contabil integrat au in vedere realizarea tuturor prelucrarilor intr-un cadru unitar, care sa duca la cresterea gradului de prelucrare al informatiilor din baza de date, prin posibilitati multiple de corelare si sintetizare a datelor, prelucrare automata a unor operatii contabile specifice, inclusive exploatarea concomitenta a unor aplicatii informatice componente ale acestui sistem.

Obiectivul general al sistemului informatic integrat il constituie cresterea calitatii si operativitatii informatiilor contabile, in vederea reflectarii fluxurilor de valori materiale si banesti a rezultatelor exercitiului financiar.

Realizarea acestui obiectiv presupune trecerea de la aplicatii informatice specializate, asa cum este cea referitoare la salarii, la un sistem informatic caracterizat prin integrarea tuturor activitatilor desfasurate, astfel incat,acestea sa evidentieze in mod automat toate operatiile contabile aferente unei perioade de gestiune.

Obiectivele specifice ale subsistemului contabil integrat au in vedere realizarea tuturor prelucrarilor intr-un cadru unitar, care sa duca la cresterea gradului de prelucrare al informatiilor din baza de date, prin posibilitatile multiple de corelare si sintetizare a datelor, prelucrarea automata a unor operatii contabile specifice, inclusiv exploatarea concomitenta a tuturor aplicatiilor informatice componente ale acestui sistem.

2. GRADUL DE INZESTRARE SI UTILIZARE A TEHNICI DE CALCUL

Incepand cu data de 22.01996 s-a demarat programul de informatizare conceput ca sistem integrat, care si-a propus sa ocupe toate activitatile societatii, pornind de la informatii de natura tehnica, economica si de gestiune.

Oficiul de calcul din cadrul societatii este structurat in doua sectiunii:

de introducere, codificare date, exploatare si raportari

de proiectare soft, programare si sisteme de programare

Operativitatea informatiilor este asigurata prin profesionalismul operatiilor si calitatea programelor informatice. Sistemul contabil actual are la baza principiul introducerii unice a datelor si a prlucrarii multiple a acestora in concordanta cu specificul subsitemului si a aplicatiilor componente.

In cadrul intreprinderii S.C. ATACA S.A. sunt cinci sectii, fiecare avand propria retea informatica. Aceste retele sunt racordate la o magistrala care are ca administrator Centrul de Calcul al S.C.ATACA S.A. In cadrul entitatii sunt folosite 65 de calculatoare electronice Pentium IV 1900 MHz., ficare din acestea fiind dotat cu o imprimanta LEXMARK Z 35 cu jet de cerneala. Referitor la dotarea cu tehnica de calcul prezenta, se considera ca performantele sunt suficiente pentru dezvoltarea unei aplicatii informatice satisfacatoare. Avand in vedere ca softul care este in curs de aparitie necesita resurse mult mai mari, se va incerca inlocuirea calculatoarelor existente cu calculatoare mai performante deoarece dinamica in tehnica informatica este foarte accelerata in ultimul timp.

Aplicatiile informatice sunt dezvoltate de catre programatorii Oficiului de Informatica si cuprind o gama larga de programe care asigura fluiditatea informatiilor de la un nivel ierarhic inferior la unul superior, unde se iau decizii de conducere. Serviciul Contabilitate dispune de aplicatii informatice de ultima generatie care tin evidenta costurilor cu personalul si asigurarile sociale.

3. ELABORAREA UNUI PROGRAM DE CALCUL - APLICATIE INFORMATICA

Prin prelucrarea datelor se intelege transformarea datelor in informatii, conform unui set de reguli precise. Prelucrarea automata a datelor presupune tratarea completa a acestora incepand cu momentul sesizarii si culegerii lor si continuand pana la transmiterea informatiei obtinute.

Indiferent de modelul de organizare a datelor, procesul de prelucrare automata a acestora conduce la urmatoarele doua tipuri principale de programe:

1. programe de creare si actualizare a colectiilor de date;

2. programe de consultare in vederea satisfacerii cererilor de informare.

Procesul de prelucrare automata a datelor se desfasoara in mai multe etape, astfel:

a) Culegerea si inregistrarea primara a datelor: selectarea din totalitatea datelor

generale numai a datelor utile care se retin pe documentele primare, inregistrarea primara a datelor fiind obligatorie deoarece prin aceasta trebuie sa se asigure realitatea si corectitudinea datelor ce urmeaza a fi introduse in prelucrare;

b) Introducerea datelor de prelucrat in baza de date: actualele sisteme electronice de calcul permit introducerea directa a datelor in baza de date fara a mai fi necesare operatii intermediare de constituire a unor suporturi externe de date.

c) Prelucrarea propriu-zisa a datelor se realizeaza prin actiunea unui programspecific.

d) Transmiterea informatiilor: informatiile obtinute sunt transmise utilizatorilor sub forma de mesaje video, situatii la imprimanta sub forma de fisiere.

e) Stocare-arhivarea informatiilor: se face sub forma fisierelor de arhiva sau prin mentinerea informatiilor in baza de date pana cand acestea devin inutile ori atata

timp cat prevede legislatia in vigoare

In aplicatia care insoteste lucrarea de fata, s-a urmarit obtinerea unui program prin care sa se obtina rezultate privind evidenta cheltuielilor cu personalul si asigurarile sociale. Programul este creeat pentru a  rula pe sistemului de operare Windows, si pentru orice entitate care doreste sa tina contabilitateat corespunzator ultimilor reglementari

Programul este cunoscut sub denumirea de SAGA C. si este produs de Saga Softwer

SAGA C. este un program de contabilitate financiara destinat tuturor agentilor economici din Romania.

Programul de contabilitate SAGA C. vine in sprijinul acestui lucru culegand si prelucrand datale financiar contabile, transformandu-le in informatii de sinteza si analiza pentru a avea o viziune cat mai clara a activitatii economice.

Programul ruleaza in mediul Windows, avand o interfata usor de utilizat, fiind astfel conceput incat sa poata fi folosit chiar si fara a poseda cunostinte aprofundate de contabilitate. Functioneaza in mod local, prin deschiderea bazelor de date aflate pe statia de lucru, sau in mod client-server, prin conectarea la un sistem de baze de date ce functioneaza pe un server Windows sau Linux/UNIX.

Pentru a incepe lucrul cu programul de contabilitate SAGA putem urma urmatoarele etape orientative:

se creaza o firma noua de la Fisier -> Firma noua;        - se alege anul curent : Configurari ->Parametri;

se alege luna curenta de lucru: Configurari ->Luna curenta;

se introduc conturile si soldurile initiale : Situatii -> Plan de conturi;

facturile se introduc de la Introduceri date ->Facturi clienti (Facturi furnizori dupa caz);

incasarile si platile se introduc de la Introduceri date -> Incasari (Plati)

toate inregistrarile introduse se vor reflecta in Registrul jurnal;

la orice moment dat si pe orice perioada se pot calcula Balanta de verificare, Registrul de casa, Jurnal de vanzari,etc.

pentru a vizualiza situatia datoriilor unui client sau furnizor, se acceseaza Situatii - > Clienti (Furnizori).

Pentru a trece la o luna noua, se schimba luna curenta

Programul SAGA C. are o interfata usor de utilizat. Pe langa meniul principal se pot activa submeniuri ( ANEXELE ) care cuprind :

- salariatii,unde se introduc toti salariatii intreprinderii;

- state salarii, in care sunt prezentate state salarii, declaratii CAS, declaratii somaj, declaratii sanatate, declaratii CCI si declaratii ITM
BIBLIOGRAFIE

- Barbacioru Victoria si colaboratori "Contabilitate financiara" - Editura Sitech,Craiova,2004

- Bernard C.  "Contabilitate generala" - Editura Moldova, 1995

- Constantin Staicu " Contabilitate financiara" - Editura Universitara, Craiova, 2001

- Constantin Staicu   "Contabilitate financiara" - Editura Universitara, Craiova, 2001

- Epuran M. "Contabilitate financiara in noul sistem contabil"

Editura de vest, Timisoara, 1996

- Greuning Hennie si Koen Marius "Standarde internationale de contabilitate ghid practic" - Editia Bilingvistica , Bucuresti, 2003

- Istrate C.  "introducere in contabilitate" - Editura Economica Bucuresti, 2001

- Ionascu I., Lade E., Blin P. "Contabilitate financiara aprofundata", Colectia Romexco, Editura Economica, 2002

- N. Feleaga, I. Ionascu "Tratat de contabilitate financiara" - vol. II,

Editura Economica, Bucuresti, 1998

- Ristea M. "Contabilitate Financiara", editura Margaritar,

Bucuresti, 2002

- Staicu C. "Contabilitate financiara" Editura Universitara,

Craiova 2003 - Sandu M., Trasca M.

"Contabilitatea intreprinderii", Vol I, Editura

Sitech, Craiova 1996

- Staicu C. Rogoveanu I.  "Contabilitate financiara", Editura Universitara, Craiova, 2003

- Stoian A. "Contabilitatea si fiscalitatea societatilor

comerciale", Editura infonetica,Bucuresti, 1997

- Ministerul Finantelor Publice  "Reglementari contabile pentru agentii economici", Edit. Economica Bucuersti, 2002

- Ministerul Finantelor Publice "Standardele internationale de Contabilitate", Edit. Economica, Bucuresti 2001

Ordinul 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

Legea nr. 53/201.2003, publicata in Monitorul Oficial nr. 72/05.02.2003Legea nr. 519/03.12.2003, privind bugetul asigurarilor sociale de stat (art. 23)

Legea 512 din 22 noiembrie 2004 privind bugetul asigurarilor sociale de stat

Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal

Legea nr. 145/207.1997, publicat in Monitorul Oficial nr. 178/31.07.1997, modificata si completata ulterior; mentionez recenta modificare prin OUG nr. 147/31.10.2001, publicat in Monitorul Oficial nr. 821/13.11.2002

Legea nr. 76/16.01.2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (M. Of. nr. 103/06.02.2002), modificata prin OUG nr. 147/31.03.2002 (M. Of. nr. 821/13.11.2002)

Legea nr. 19/17.03.2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (M. Of. Nr. 140/01.02000), modificata si completata ulterior

Ordinul nr. 340/005.2001, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 237/10.05.2001

Legea nr. 83/1995, publicata in Monitorul Oficial nr. 166/1995

Legea nr. 338/31.05.2002, pentru aprobarea OUG nr. 49/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii (M. Of. nr.446/25.06.2002)

Legea nr. 6/05.02.1992, publicata in Monitorul Oficial nr. 16/10.02.1992

Legea contabilitatii nr. 82/212.1991, moficata si completata ulterior, republicata in Monitorul Oficial nr. 629/26.08.2002

Legea salarizarii nr. 14/08.02.1991, publicata in Monitorul Oficial nr. 32/09.02.1991

Legea nr. 31/16.11.1990, privind societatile comerciale, publicata in Monitorul Oficial nr. 126/17.11.1990

Decret lege nr. 79/08.02.1990, publicat in Monitorul Oficial nr. 27/10.02.1990

O.M.F.P. nr. 1848/12.2003, privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii, pentru calculul platilor anticipate cu titlu de imozit pentru anul fiscal 2004

H.G. nr. 704/1993, publicata in Monitorul Oficial nr. 303/22.12.1993Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate