Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» Contabilitatea marfurilor la o intreprindere comerciala cu amanuntul ( en detail )


Contabilitatea marfurilor la o intreprindere comerciala cu amanuntul ( en detail )


CONTABILITATEA MARFURILOR LA O INTREPRINDERE COMERCIALA CU AMANUNTUL ( EN DETAIL )


In unitatile comerciale cu amanuntul, data fiind frecventa mare a actelor de vanzare si inexistenta unei retele de calculatoare la punctele de vanzare, nu este posibila o contabilitate analitica cantitativ - valorica, pe sortimente de marfa. In consecinta, in marea majoritate a cazurilor, se practica contabilitatea analitica global valorica pe gestiuni iar ca pret de inregistrare este folosit pretul de vanzare incluzand pretul de cumparare si adaosul comercial ( marja comerciala ), la care se mai adauga si taxa pe valoare adaugata.

In aceste conditii, contabilitatea are datoria sa calculeze si sa inregistreze si diferenta dintre pretul de vanzare si cel de cumparare, adica adaosul comercial ( marja comerciala ) aferent marfurilor intrate si ramase in stoc precum si taxa pe valoare adaugata inclusa in pretul de vanzare.

A.     CAZUL INVENTARULUI PERMANENT

O societate comerciala cu activitate de desfacere a marfurilor cu amanuntul dispune la inceputul lunii de marfuri in valoare de 11.900.000 lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA ( Valoarea TVA - 1.900.00 lei ) cu o diferenta favorabila ( adaos comercial ) de 2.000.000 lei.

In cursul perioadei de gestiune au loc urmatoarele operatii privind marfurile, asa cum rezulta din jurnalul pentru cumparari:


1.     Se achizitioneaza marfuri: pret de cumparare 14.000.000 lei, TVA deductibila 2.660.000 lei, pretul de vanzare 17.500.000 lei, TVA inclus in pretul de vanzare 3.325.000 lei, pret de vanzare inclusiv TVA 20.825.000 lei.

Nota: La contul 378 s-a inregistrat adaosul comercial, respectiv valoarea de 14.000.000 lei x 25%


23.485.000 lei % = % 23.485.000 lei

20.825.000 lei 371 ,, Marfuri " 401 ,, Furnizori " 16.660.000 lei

2.660.000 lei   4426 ,, TVA deductibila " 378 ,, Diferente de pret " 3.500.000 lei

4428 ,, TVA neexigibila " 3.325.000 lei


2.     S-au vandut marfuri cu plata in numerar, asa cum rezulta din jurnalul pentru vanzari:

Valoarea marfurilor vandute ( inclusiv TVA )           14.000.000 lei

Din care: TVA 14.000.000/1.19*19%                               2.235.294 lei

Valorea la pret de vanzare fara TVA 11.764.706 lei


5311 ,, Casa in lei " = % 14.000.000 lei

707 ,, Venituri din vanzarea marfurilor " 11.764.706 lei

4427 ,, TVA colectata " 2.235.294 lei


3.     Descarcarea la sfarsitul lunii a gestiunii, cu valoarea marfurilor, vandute presupune calcule si inregistrari:


a)     determinarea coeficientului mediu de diferente de pret ( adoas comercial )


k = TSC ct.378/ TSD ct.371 - TSC ct.4428 x 100 = 5.500.000/27.500.000 x 100 = 20% *


b)     determinarea diferentei de pret aferente marfurilor in stoc (⌂s ) aplicarea cotei procentuale de diferente ( k ) asupra valorii marfurilor ramase in stoc ( sold final cont 371 - sold final cont 4428)


⌂s = (18.725.000 - 2.989.706 ) x 20/100 = 15.735.294 x 20/100 = 3.147.059 lei


c)      determinarea diferentei de pret ( adaos comercial ) aferent marfurilor vandute ( ⌂v ):


⌂v = TSC ct.378 - ⌂s = 5.500.000 - 3.147.059 = 2.352.941lei


d)     calculul costului marfurilor vandute:


14.000.000 - ( 2.235.294 + 2.352.941 ) = 9.411.765 lei


Articolul contabil va fi urmatorul:


% = 371 ,, Marfuri " 14.000.000 lei

4428 ,, TVA neexigibila "                                              2.235.294 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri "                           2.352.941 lei

607 ,, Cheltuieli privind marfurile "                            9.411.765 lei


Dupa aceste inregistrari, soldul contului de marfuri 18.725.000 lei reprezinta valoarea la pret de vanzare inclusiv TVA, a marfurilor in stoc. Controlul gestionar presupune inventarierea marfurilor si compararea totalului valorii inventarului, adica soldul faptic, cu soldul scriptic al contului de marfuri, rezultand fie minus, fie plus de inventar la pret cu amanuntul, inclusiv TVA.


Pentru un calcul cat mai corect este indicat ca atat la numaratorul cat si la numitorul acestui raport sa se ia in considerare soldul initial la 01.01 si rulajul creditor/debitor pe perioada de la 01.01 pana la sfarsitul perioadei de calcul.


  1. Pentru inregistrarea plusului de inventar este necesar sa se determine adaosul comercial, cat si TVA- ul aferent acestui plus si, prin scaderea acestor elemente se afla valoarea la pret de cumparare a marfurilor constatate in plus cu care se vor diminua cheltuielile privind marfurile.

Exemplu: Se considera ca in urma inventarului s-a stabilit totalul faptic de 18.735.000 lei. Deci:

Sold faptic                                            18.735.000 lei

Sold scriptic                                          18.725.000 lei

Plus de inventar ( in pret de vanzare, inclusiv TVA ) 10.000 lei

TVA = 10.000/1.19x19% = 1.597 lei     1.597 lei

Plus de inventar la pret fara TVA        8.403 lei

Adaos comercial = ( 8.403 x 20 )/100=1.681 lei 1.681 lei

Costul marfurilor in plus                     6.722 lei


371 ,, Marfuri "           = % 10.000 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri " 1.681 lei

4428 ,, TVA neexigibila " 1.597 lei

607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 6.722 lei

In cazul minusurilor de inventar neimputabile, articolul contabil va fi cel anterior, doar inversat, adica:


% = 371 ,, Marfuri " 10.000 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri " 1.681 lei

4428 ,, TVA neexigibila " 1.597 lei

607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 6.722 lei


In cazul minusurilor imputabile, alaturi de inregistrarea de mai sus, efectuata pentru descarcarea contului de marfuri cu valoarea lipsei, se va intocmi, pentru imputarea lipsei, urmatorul articol contabil:

461 ,, Debitori diversi " = % 10.000 lei7711 ,, Venituri din despagubiri si penalitati " 8.403 lei

4427 ,, TVA colectata " 1.597 lei

  1. Pentru regularizarea taxei pe valoare adaugata se efectueaza inregistrarea:

= 4426 ,, TVA deductibila " 2.660.000 lei

4427 ,, TVA colectata "                                     2.235.294 lei

4424 ,, TVA de recuperat                                 424.706 lei


Observatie: Conturile 607 ,, Cheltuieli privind marfurile " si 707 ,, Venituri din vanzarea

marfurilor " se inchid pe seama contului de rezultate 121 ,, Profit si pierdere ".


Exemplu nostru se refere la comertul cu amanuntul si intrucat evidenta acestor gestiuni se

tine global valoric, la nivel de unitate, este necesara folosirea pretului de vanzare cu amanuntul, inclusiv TVA ca pret de inregistrare. In aceasta situatie pentru considerentele mai inainte prezentate, se folosesc conturile 4428 ,, TVA neexigibila " si 378 ,, Diferente de pret la marfuri "

In conditiile practicarii metodei ,, inventarului intermitent ", marfurile se inregistreaza direct pe cheltuieli in momentul aprovizionarii, evident evaluandu-se la pretul efectiv de cumparare, astfel ca nu mai este necesara folosirea pentru scopul aratat mai inainte a conturilor 4428 ,, TVA neexigibila " si 378 ,, Diferente de pret la marfuri " asa cum se constata din aplicatia urmatoare.


B.     CAZUL INVENTARULUI INTERMITENT


1.     La inceputul exercitiului se preia in exploatare pretul de cumparare al marfurilor din stoc.

607 ,, Cheltuieli privind marfurile " = 371 ,, Marfuri " 8.000.000 lei


2.     Inregistrarea costului marfurilor aprovizionate:


= 401 ,, Furnizori " 16.660.000 lei

607 ,, Cheltuieli privind marfurile "                      14.000.000 lei

4426 ,, TVA deductibila "                                       2.660.000 lei


3.     Inregistrarea vanzarii marfurilor cu numerar:


5311 ,, Casa in lei " = % 14.000.000 lei

707 ,, Venituri din vanzarea marfurilor " 11.764.706 lei

4427 ,, TVA colectata " 2.235.294 lei


4.     Inregistrarea la sfarsitul lunii a costului marfurilor in stoc pe baza inventarierii in valoare de 12.594.957 lei.


371 ,, Marfuri "           = 607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 12.594.957 lei


Determinarea costului marfurilor vandute care se va transfera, ca si in cazul anterior, asupra contului 121 ,, Profit si pierdere " se efectueaza pe baza relatiei:

E = Si+I-Sf = 8.000.000 + 14.000.000 - 12.594.957 = 9.405.043 lei.

Metoda de contabilitate a marfurilor la pret de vanzare in conditiile oraganizarii analitice global - valorice exemplificata mai sus este aplicabila intr-o economie in care pretul de vanzare s-ar caracteriza prin unicitate si caracter fix pentru acelasi sortiment de marfa.

In conditiile de azi ale economiei din Romania, metoda prezinta nenumarate dezavantaje si in plus permite fie incalcarea unor principii contabile, fie denaturarea situatiei patrimoniale si a rezultatului financiar. In consecinta se poate renunta la metoda global valorica in favoarea metodei cantitativ valorice, pe sortimente de marfa, solutie greu de optat in conditiile inexistentei unei dotari corespunzatoare cu calculatoare a retelei comerciale.

Pentru exemplificarea metodei de evidenta la pret de vanzare in conditiile contabilitatii analitice cantitativ valorice pe sortimente ( pentru simplificare se ia un singur sortiment V ), se considera urmatoarele date:


I.         Stoc la inceputul perioadei:

sortimentul V la pret de vanzare 100 u x 5000 lei = 5.000.000 lei

marja bruta redusa ( Mr )                              20% 1.000.000 lei

cost de achizitie ( pret de cumparare )                     4.000.000 lei


Nota: Pentru simplificare se face abstractie de TVA


II.       Operatii in cursul exercitiului:

1)     cumpararea de marfuri: 600 u, sortimentul V

Pc 600 u x 4.500 lei = 2.700.000 lei

Mb 25% x 2.700.000 lei= 675.000 lei

Pv total 3.375.000 lei

Pv unitar 3.375.000 lei / 600 u =5.625 lei/u


371 ,, Marfuri "           = % 3.375.000 lei

401 ,, Furnizori " 2.700.000 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri " 675.000 lei


2)     Vanzare de marfuri: 800 u, sortimentul V

Pv 800 u x 5.000 lei = 4.000.000 lei

Mr 20% = 800.000 lei

Costul marfii vandute (Pc)     = 3.200.000 lei

a)     vanzarea marfurilor catre clienti


411 ,, Clienti " = 707 ,, Venituri din vanzarea marfurilor " 4.000.000 lei


b)     iesirea din gestiune a marfurilor


% = 371 ,, Marfuri " 4.000.000 lei

607 ,, Cheltuieli privind marfurile "          3.200.000 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri "         800.000 lei


3)     Cumparari de marfuri: 400 u, sortimentul V
Pc 400 u x 4.600 lei = 1.840.000 lei

Mb 25% x 1.840.000 lei = 460.000 lei

Pv total 2.300.000 lei

Pv unitar 2.300.000 lei/400 u            = 5.750 lei


371 ,, Marfuri "           = % 2.300.000 lei

401 ,, Furnizori " 1.800.000 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri " 460.000 lei


4)     Vanzare de marfuri: 900 u, sortimentul V, din care: 200 u din stoc ( atatea au mai ramas din cele 1.000 u, dupa ce s-au vandut, la op.2, 800 u ), 600 u din primul lot intrat ( op.1 ) si se completeaza cu 100 u din urmatorul lot intrat ( op.3 ).


200 u x 5.000 lei = 1.000.000 lei

600 u x 5.625 lei = 3.375.000 lei

100 u x 5.750 lei = 575.000 lei

Pv          4.950.000 lei

Mr 20% 990.000 lei

Costul marfurilor vandute     3.960.000 lei


a)     Vanzarea marfurilor catre clienti


411 ,, Clienti " = 707 ,, Venituri din vanzarea marfurilor " 4.950.000 lei


b)     Iesirea din gestiune a marfurilor


= 371 ,, Marfuri " 4.950.000 lei

607 ,, Cheltuieli privind marfurilor "                     3.960.000 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri "                     990.000 lei


Dupa operatiile efectuate, situatia conturilor se prezinta astfel:

D                                 371 ,, Marfuri " C

Si: 1.000 x 5.000 = 5.000.000

1)         600 x 5.625 = 3.375.000

3) 400 x 5.750 = 2.300.000

2)         800 x 5.000 = 4.000.000

4) 200 x 5.000 = 1.000.000

600 x 5.625 = 3.375.000

100 x 5.750 = 4.950.000

TSD10.675.000

SFD 1.725.000

TSC8.950.000D                     378 ,, Diferente de pret la marfuri " C

2)     800.000

4) 990.000

Si: 1.000.000

1)         675.000

3) 460.000

TSD1.790.000


TSC: 2.135.000

SFC: 345.000


Calculul Costului de achizitie ( pretul de cumparare ) al marfurilor in stoc:


- Stoc pret de vanzare              1.725.000 lei

- marja stoc 20% 345.000 lei

- cost achizitie ( pret de cumparare ) stoc    1.380.000 lei


La sfarsitul lunii se inchid conturile de vanituri si cheltuieli pe seama contului de rezultate.


Argument


Pentru a-si realiza obiectul de activitate in vederea obtinerii de profit, orice intreprindere cu activitate industriala, comerciala, de servicii sau de alta natura, efectueaza in mod curent tranzactii de cumparari si vanzari de bunuri si servicii.

Operatiile curente de cumparari si vanzari de bunuri si servicii  dau continut functiei comerciale a unei firme si se efectueaza pe baza politicilor de cumparari si vanzari stabilite de managerii firmei.

In capul societatilor comerciale cu obiect de activitate comercializarea marfurilor la pret cu amanuntul numarul tranzactiilor de cumparari si vanzari este nelimitat in cursul unei perioade de gestiune luata in considerare, deoarece marfurile sunt acele elemente de stocuri care se achizitioneaza in vederea revanzarii fara a suferi modificari sau cu modificari neesentiale .

Derularea operatiunilor de cumparari si vanzari de marfuri se face de regula plecand de la pretul de vanzare din care se exclud reducerile comerciale operate, adica pretul definitiv negociat intre vanzator si cumparator. Marfurile la pret de vanzare cu amanuntul presupun o evaluare initiala la pret de vanzare , ajungandu-se la valoarea pretului cu amanuntul prin aplicarea marjei brute.

Marfurile reprezinta o categorie importantä de stocuri, care, in circuitul lor de la producätori pana la consumatori, genereaza un volum foarte mare de operatii economico-financiare ce se efectueaza prin intermediul unui numar deosebit de mare agenti economici, cu diferite profiluri de activitate comerciala. Astfel, se poate considera ca exista 3 categorii importante de unitati patrimoniale cu profil comercial si anume: en gros sau cu ridicata, en detail sau cu amanuntul si mixte.

Marfurile reprezinta o categorie importantä de stocuri, care, in circuitul lor de la producätori pana la consumatori, genereaza un volum foarte mare de operatii economico-financiare ce se efectueaza prin intermediul unui numar deosebit de mare agenti economici, cu diferite profiluri de activitate comerciala. Astfel, se poate considera ca exista 3 categorii importante de unitati patrimoniale cu profil comercial si anume: en gros sau cu ridicata, en detail sau cu amanuntul si mixte.In categoria märfurilor, care au o structurä eterogenä se includ atat bunurile pe care agentul economic le cumpara vederea vänzarii in starea in care au fost achizitionate, cät si produsele finite transferate de unitatile producatoare in magazinele proprii de prezentare si desfacere, precum si acele active circulante materiale de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, ambalajebor s.a. devenite disponibile in cadrul patrimoniului unitätii economice si care vand tetilor asa cum au fost cumparate.

In ceea ce priveste vanzarea ultimelor elemente de stocuri amintite mai sus se mentioneaza ca, dupa realizarea acestei operatii, se inregistreaza numai scriptic in debitul contului de marfuri (371), prin corespondenta cu creditul conturilor corespunzätoare naturii lor (301, 302, 303, 381 etc.) si nu ocazioneaza aspecte specifice privind evaluarea si preturile de inregistrare in contabilitate. Totodata este justificat sa se aibä in vedere, atunci cand este cazul, translocarea diferentelor de pret aferente in creditul sau debitul contubui 378 "Diferente de pret la marfuri" dupa cum sunt favorabibe si respectiv nefavorabile, prin corespondenta cu debitul sau creditul conturilor de diferente corespunzätoare activelor circulante materiale in cauza            (308, 388).


Organizarea contabilitatii marfurilor este influentata intr-o anumita masura de pretul de inregistrare ce se utilizeaza si care, in functie de categoria in care se incadreaza unitatea patrimonialä si implicit de optiunea sa, poate fi costul efectiv de achizitie, pretul prestabilit (standard), pretu1 cu amanuntul sau en gros.

Costul efectiv de achizitie este recomandat in cazul unitatilor care comercializeaza un numar relativ redus de sortimente de marfuri, cu o frecventa redusa a intrarilor si iesiri­lor, dar in cantitati mari. Caracteristica de baza a acestei metode consta in evaluarea marfurilor si implicit a operatiilor de intrari si iesiri la pretul efectiv de aprovizionare, care in conditiile actuale este fluctuant, fapt ce creaza anumite dificultati in lega­tura cu evaluarea iesirilor din gestiune.

In situatia utilizarii costului de achizitie ca pret de inregistrare este justificata crearea in cadrul contului 371 ,,Mar­furi" a doua conturi analitice, unul pentru pretul de facturare sau de cumparare (371.01) si celalalt pentru cheltuielile de trans­port-aprovizionare si alte consumuri similare (371.02), ambele cu functia contabila de activ, insa ultimul cu repartizare lunara proportionala cu marfurile vandute, pe baza de coeficient mediu. Pentru operatiile de iesire din patrimoniu, in functie de specificul si interesele agentului economic, se poate adopta una dintre cele trei metode (C.M.P., F.I.F.O., L.I.F.O.) prezentate in cadrul paragrafului privind evaluarea stocurilor si productiei in curs de executie.

Pretul cu amanuntul sau cel de vanzare en gros se utilizeaza numai in cazul marfurilor, putand fi adoptat de oricare agent economic cu profil comercial, en detail, en gros sau mixt. De altfel, acest pret se justifica in conditiile unui comert cu articole si sortimente numeroase si o frecventa mare a intrarilor si iesinilor, precum si in situatia organizarii evidentei analitice dupa metoda global-valorica, ceea ce nu exclude posibilitatea utilizarii lui si in cazul evidentei cantitativ-valorice pe sortimente de märfuni.

Pretul analizat, datorita modificarilor cu caracter oarecum frecvent ale pretunilor de cumparare, adaosurilor comerciale si altor cauze, se poate reduce sau majora, dupa caz, pe baza de inventar, atunci cand este necesar. Aceasta operatie nu contra-vine prevederilor contabile in vigoare intrucat nu se afecteaza vaboarea de intrare in patnimoniu la costul efectiv de achizitie.

Pretul cu amänuntul sau de vanzare en gros se stabileste de cätre agentul economic pnin luarea in calcul a unui anumit adaos comercial, posibil de realizat, insa atunci cand situatia de pe piata se schimba este normal sa se majoreze sau diminueze adaosul comercial si implicit pretul de vanzare, pe baza de inven­tar de schimbare de preturi, cu inregistrarea corespunzatoare in contabilitate.

Altfel spus, majorarea sau reducerea pretului cu amanun­tul sau a celui de vanzare en gros pana la nivelul costului de achizitie respecta regulile si principiile contabile, find un drept exclusiv al agentului economic care poate lua asemenea decizie atunci cand apreciaza ca este necesar pentru valorificarea in conditii avantajoase a marfurilor si pentru evitarea unor riscuri.

In legatura cu pretul de vanzare cu amanuntul se impune precizarea ca in cazul agentilor economici neplatitori de TVA (cu cifra anuala de afaceri sub 1,5 miliarde lei sau care beneficiaza de prevederi legale exprese) el contine, pe langa elementele cunoscute, si TVA facturata de furnizori si reprezinta atat pretul de vanzare catre populatie, cat si pretul de evidenta sau de inregistrare in contul de märfuri.

Totodata, se retine ca pentru märfurile lent si greu vanda­bile Ia care se impune practicarea unor preturi de vanzare sub nivelul costului efectiv de achizitie este necesar ca la inventa­rierea anuala, sa se constituie provizioane pentru depreciere.

In legatura cu acest ultim aspect, precum si in ceea ce priveste marfurile cu perioada de valabilitate expirata, degradate sau depasite calitativ si totodata neimputabile, se mentioneza ca, potrivit reglementarilor in vigoare, consiliul de administratie al agentului economic, fära vreo alta aprobare, are competente sa decidä efectuarea operatiei de declasare si casare.

Pretul de vanzare cu amanuntul, exclusiv TVA, sau en gros se reflecta in contul de marfuri (371) si este format din costul efectiv de achizitie (pretul facturat de furnizor si cheltuielile de transport-aprovizionare) si adaosul comercial.

In ceea ce priveste utilizarea pretului cu amanuntul sau de vanzare en gros se mentioneaza ca, in activiatea practica, in vederea respectarii regulilor generale de evaluare privind intrarea in patrimoniu la costul efectiv de achizitie si totodata pentru evitarea interpretarilor de natura fiscala se considera ca este necesar si totodata nu contravine reglementarilor in vigoare sa se deschida doua conturi analitice distincte la contul sintetic 378 ,,Diferente de pret la marfuri" si anume:

378.01 ,,Diferente de pret la marfuri privind cheltuielile de transport-aprovizionare", cu functia contabila de activ si;

378.02 ,,Diferente de pret la marfuri privind adaosul comercial", cu functiacontabila de pasiv, conturi asupra carora se va reveni ulterior.

Pretul cu amanuntul sau de vanzare catre populatie, exclusiv TVA, se determina prin adäugarea la pretul de cumpa­rare (facturare) negociat cu furnizorul a adaosului comercial considerat de agentul economic ca fiind posibil de realizat.

La randul sau, pretul cu amanuntul total sau de vanzare catre populatie, inclusiv TVA, se calculeaza prin adaugarea la pretul cu amanuntul amintit anterior a cotei legale de TVA. Acest pret reprezinta pretul de inregistrare in contabilitate a marfurilor de catre agentii economici care adopta aceasta varianta de evaluare.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate