Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Abordari conceptuale privind functiunea financiar-contabila a firmei


Abordari conceptuale privind functiunea financiar-contabila a firmei


Abordari conceptuale privind functiunea financiar-contabila a firmei

Avand in vedere abordarea sistemica a firmei, se poate vorbi de un sistem al functiunilor firmei de sine statator, dar care poate fi considerat ca un subsistem comparativ cu sistemul firma ce il genereaza.

Cei mai multi dintre specialisti considera ca firmele au urmatoarele functiuni:

functiunea de cercetare-dezvoltare;

functiunea de productie;

functiunea comerciala;

functiunea financiar-contabila

functiunea de personal.Orice decizie, indiferent in ce domeniu de activitate al firmei a fost luata, modifica veniturile firmei, cheltuielile, resursele financiare, profitul si, in cele mai multe cazuri, patrimoniul firmei respective. Deci, intre functiunea financiar-contabila si celelalte functiuni se formeaza legaturi noi, mai stranse, avand o complexitate si o importanta din ce in ce mai mare.

Functiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obtinerea si folosirea mijloacelor financiare necesare firmei, precum si inregistrarea si evidenta in expresie valorica a patrimoniului acesteia.

In cadrul functiunii financiar-contabile deosebim urmatoarele activitati principale: contabilitatea, financiara si controlul financiar de gestiune

Activitatea contabila reuneste ansamblul proceselor prin care se inregistreaza si se evidentiaza valoric resursele materiale si financiare ale intreprinderii, utilizand metode si tehnici adecvate. Aceasta definire are un caracter sintetic dar ea va fi detaliata pe parcursul lucrarii. Realizarea activitatii contabile este consecinta unui ansamblu de atributii principale ce constau in urmatoarele:

inregistrarea cronologica si sistematica a documentelor privind operatiunile economico-financiare;

asigurarea evidentei sintetice si analitice a stocurilor;

asigurarea evidentei sintetice si analitice a activelor imobilizate;

asigurarea evidentei sintetice si analitice a creantelor si datoriilor;

gestiunea trezoreriei intreprinderii;

evaluarea elementelor de activ si de pasiv;

inventarierea patrimoniului si inregistrarea diferentelor constatate;

tinerea registrelor contabile obligatorii;

determinarea rezultatului exercitiului;

intocmirea situatiilor financiare anuale si a raportarilor periodice;

inregistrarea cheltuielilor dupa destinatie in vederea determinarii costului efectiv al productiei obtinute.

Activitatea financiara cuprinde ansamblul proceselor prin care se determina si se obtin resursele necesare finantarii obiectivelor intreprinderii. Locul pe care il va ocupa activitatea financiara in organigrama firmei depinde de o serie de factori , dintre care cei mai importanti pot fi considerati urmatorii: talia intreprinderii si modul sau dominant de structurare; natura activitatii; gradul de internationalizare.

Analiza modului de organizare a activitatii contabile si financiare corelata cu categoria intreprinderii evidentiaza ca, majoritatea firmelor mari opteaza pentru internalizare atat in cazul activitatii contabile (peste 91%), cat si in cazul activitatii financiare (100%). In cazul microintreprinderilor, majoritatea prefera externalizarea (64,7% atat pentru activitatea contabila, cat si pentru cea financiara), cele care internalizeaza activitatea financiar-contabila avand o pondere de doar 23,5%. Iar varianta mixta apare in 11,8% din cazuri. Firmele mici si mijlocii sunt cele care apeleaza in cea mai mare masura la organizarea activitatii contabile si financiare in varianta mixta. In concluzie, cu cat dimensiunea firmei este mai mare, cu atat managerii se orienteaza mai mult inspre internalizarea activitatii financiar-contabile sau organizarea acesteia in varianta mixta.

c. Activitatea de control financiar si de gestiune cuprinde ansamblul procedurilor care permit unei organizatii sa-si fundamenteze obiectivele de atins, sa-si orienteze deciziile si comportamentele in functie de aceste obiective si sa se asigure ca resursele disponibile sunt utilizate intr-o maniera eficace si eficienta in raport cu aceste obiective. Controlul financiar este o componenta a controlului economic (vizeaza toate resursele firmei precum si toate activitatile care concura la realizarea obiectului de activitate) si vizeaza modul de asigurare, distribuire si utilizare a resurselor financiare, activitatile prin care acesta se realizeaza, precum si cele referitoare la evidenta si miscarea patrimoniului firmei.

d. Activitatea de audit intern, ca element de noutate in managementul activitatii financiar-contabile a firmei, este o activitate organizata independent in structura unei firme, in directa subordonare a conducatorului acesteia, care consta in efectuarea de verificari analize si evaluari ale sistemului de control intern, in scopul de a stabili in ce masura acesta asigura regularitatea si sinceritatea informatiilor, eficacitatea tranzactiilor si operatiunilor, ameliorarea performantelor, respectarea normelor legale si a deciziilor conduceriiNicolescu, Ovidiu, Verboncu, Ion - Management, Ed. Economica, Bucuresti, 1999, p. 293

Charpentier, Pascal (si colaboratorii) - Organizarea si gestiunea intreprinderii, traducere, Ed. Economica, Bucuresti, 2000, p. 511

Normele profesionale aprobate de Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania prin Hotararea nr 39 din 21 noiembrie 2000 si 42 din 11 august 2001, Ed, CECCAR, Bucuresti, 2001, p. 331

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate