Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Compartimentul de audit public intern


Compartimentul de audit public intern


Compartimentul de audit public intern

Compartimentul de audit public intern este constituit in subordinea directa a conducerii institutiei publice si nu trebuie sa fie implicat in elaborarea procedurilor de control intern si in desfasurarea activitatilor supuse auditarii. De altfel, functia de auditor intern este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala orientata spre profit sau recompensa.

Conducatorul compartimentului de audit public intern este numit (sau destituit, de la caz la caz) de catre conducatorul entitatii publice, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern si este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit.La institutiile publice mici (care deruleaza un buget anual de pana la nivelul echivalentului in lei a 100.000 euro pe o perioada de 3 ani consecutiv) , care nu sunt subordonate altor entitati publice (autoritate publica, institutie publica care utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public), auditul public intern  se limiteaza la audit de regularitate si se efectueaza de catre compartimentele de audit public intern ale Ministerului Finantelor Publice.

Conducatorul entitatii publice subordonate poate stabili si mentine un compartiment functional de audit public intern, cu acordul entitatii publice de la nivelul ierarhic imediat superior. Daca acest compartiment nu se infiinteaza, auditul entitatii respective se efectueaza de catre compartimentul de audit public intern al entitatii publice de la nivelul ierarhic imediat superior.

In conformitate cu art. 4 din Legea nr. 672/2002, la nivelul Ministerului Finantelor Publice auditul public intern este organizat astfel:

1. La nivel central

Activitatea de audit public intern se desfasoara de catre Directia de Audit Public Intern (D.A.P.I.) - structura care se gaseste in directa subordonare a Ministrului Finantelor Publice.

2. La nivelul structurilor descentralizate

Activitatea de audit public intern la nivelul ordonatorilor secundari de credite ai Ministerului Finantelor Publice se desfasoara prin structurile proprii de audit, care pot fi organizate sub forma de directii, servicii sau birouri si care se gasesc in directa subordonare a ordonatorului de credite. In Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern se utilizeaza notiunea de compartiment in sens generic. Structura functionala de baza in domeniul auditului public intern se va stabili dupa parcurgerea urmatoarelor etape:

identificarea tuturor activitatilor desfasurate in cadrul entitatii publice, cat si in structurile subordonate in care aceasta exercita in mod direct misiunile de audit intern;

identificarea riscurilor asociate activitatilor;

identificarea formelor de control intern atasate fiecarei activitati;

stabilirea riscurilor reziduale ca urmare a exercitarii formelor de control;

Dupa determinarea volumului activitatilor de audit si a numarului de posturi necesare se va stabili, prin conexare cu cadrul legal care reglementeaza organizarea institutiilor publice, tipul concret al structurii de organizare.

3. La nivelul altor entitati

In entitatile publice subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice (Oficiul Concurentei, Agentia Nationala de Administrare Fiscala), respectiv cele in care acesta exercita calitatea de reprezentant al statului ca actionar (Compania Nationala "Imprimeria Nationala" SA, Compania Nationala "Loteria Romana" SA), activitatea de audit public intern se desfasoara prin structuri proprii de audit public intern, care se gasesc in directa subordonare a conducatorilor acestora.Monitorul Oficial nr.953/24.12.2002, Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern, Cap.1, art.2, lit.j)

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate