Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Reguli generale privind procesul de descentralizare


Reguli generale privind procesul de descentralizare


Reguli generale privind procesul de descentralizare

Reguli generale privind procesul de descentralizare. Cu privire la regulile generale ale procesului de descentralizare legea prevede ca1. Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale transfera competente autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul judetelor, comunelor sau oraselor, dupa caz, respectand principiul subsidiaritatii, criteriul economiile de scara si criteriul aria geografica a beneficiarilor;

2. transferul competentelor este fundamentat pe analize de impact si realizat pe baza unor metodologii specifice si a unor sisteme de indicatori de monitorizare elaborate de ministere, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor si structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, toti acesti parametri organizand faze-pilot in vederea testarii si evaluarii impactului solutiilor propuse pentru descentralizarea competentelor;

3. transferul de competente se face concomitent cu asigurarea resurselor necesare exercitarii acestora, iar finantarea competentelor delegate se face in totalitate de catre administratia publica centrala;

4. in furnizarea serviciilor publice descentralizate, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa indeplineasca standardele de calitate, in conditiile legii;

5. etapele transferului de competente sunt urmatoarele:

- Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale elaboreaza strategiile privind transferul competentelor catre autoritatile administratiei publice locale si proiectele de acte normative pentru punerea in aplicare a acestora;

- Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale identifica resursele necesare si costurile integrale aferente competentelor care sunt transferate, precum si sursele bugetare pe baza carora sunt finantate, efectuand transferul acestora;

- Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale asigura, in colaborare cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, corelarea pe termen lung intre responsabilitatile transferate si resursele aferente, astfel incat sa acopere variatiile de cost in furnizarea serviciilor publice si de utilitate publica descentralizate.

6. Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale stabilesc standardele de cost pentru finantarea de servicii publice si de utilitate publica descentralizate si standarde de calitate aferente furnizarii acestora de catre autoritatile administratiei publice locale, standarde care se actualizeaza periodic in colaborare cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative si care se aproba prin hotarare a Guvernului. Responsabilitatea pentru indeplinirea standardelor de calitate le revine autoritatilor administratiei publice locale.

Legea nr. 195/2006 cuprinde reglementari cu privire la capacitatea administrativa a subiectelor de drept, carora li se transfera competenta Astfel, legiuitorul a stabilit ca este necesara o evaluare a capacitatii administrative a unitatilor administrativ-teritoriale in favoarea carora ar urma sa se transfere competentele. Astfel, daca se constata ca unitatile administrativ-teritoriale nu au capacitatea administrativa necesara exercitarii competentelor transferate in conditii de eficienta, respectivele unitati administrativ-teritoriale sunt excluse de la transfer, pana la constatarea de catre ministere, respectiv, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, dupa caz, impreuna cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, a faptului ca sunt indeplinite cerintele privind capacitatea administrativa.

Ministerul Internelor si Reformei Administrative are urmatoarele atributii- avizeaza, potrivit legii, initiativele si proiectele de acte normative privind descentralizarea administrativa si financiara;

-sprijina fundamentarea si implementarea politicii de descentralizare a Guvernului prin: elaborarea strategiei si politicilor generale de descentralizare; coordonarea tehnica si monitorizarea procesului de descentralizare; elaborarea politicii de descentralizare financiara si fiscala, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice; furnizarea de expertiza si asistenta tehnica de specialitate celor care transfera competente; colectarea si gestionarea, impreuna cu partenerii sociali abilitati prin lege, a datelor statistice necesare fundamentarii si estimarii impactului politicilor de descentralizare; elaborarea, analizarea si actualizarea standardelor de cost si de calitate corespunzatoare unor servicii descentralizate, impreuna cu partenerii sociali abilitati prin lege; monitorizarea indeplinirii standardelor de calitate in furnizarea serviciilor descentralizate de catre autoritatile administratiei publice locale;

- gestioneaza programe nationale de dezvoltare adresate unitatilor administrativ-teritoriale in vederea stimularii asocierii acestora. Prin art. 18 din Legea nr. 195/2006 s-a infiintat Comitetul tehnic international pentru descentralizare avand rolul de a realiza coordonarea generala a procesului de descentralizare, Comitet condus de ministrul internelor si reformei administrative

Cu privire la competentele autoritatilor administratiei publice locale legiuitorul a stabilit, in corelatie cu prevederile Legii nr.215/2001, ca acestea sunt de trei feluri: competente exclusive, competente partajate si competente delegate, precizandu-le expres dar nelimitativ in legeArt. 4-8, Legea nr. 195/2006.

Titulatura actuala a ministerului este Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Art. 10-13, Legea nr. 195/2006.

Art. 14-17, Legea nr. 195/2006.

Art. 20 la 28, Legea nr. 195/2006.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate