Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
PARALELA A SISTEMULUI ROMANESC SI SISTEMUL EUROPEAN


PARALELA A SISTEMULUI ROMANESC SI SISTEMUL EUROPEAN


PARALELA A SISTEMULUI ROMANESC SI SISTEMUL EUROPEAN

1. Legislatia europeana in domeniul achizitiilor publice

COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE,avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene,avand in vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale , in special articolul 44 alineatul (1) si articolul 63 alineatul (1),avand in vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de produse si de servicii , in special articolul 36 alineatul (1), articolul 58 alineatul (2), articolul 64 alineatul (2) si articolul 70 alineatul (1),in urma consultarii Comitetului consultativ pentru achizitii publice,intrucat:Directiva 2004/17/CE prevede ca toate contractele care intra sub incidenta sa trebuie sa faca obiectul unei publicari in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunturile prevazute pentru publicare contin informatiile stipulate de directiva mentionata si, in special, in anexele XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII si XIX.

-Directiva 2004/18/CE prevede ca toate contractele care intra sub incidenta sa trebuie sa faca obiectul unei publicari in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunturile prevazute pentru publicare contin informatiile stipulate de directiva mentionata si in special in anexa VII.

-Directivele 92/50/CEE din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii , 93/36/CEE din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice , 93/37/CEE din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari si 93/38/CEE din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor ale Consiliului, astfel cum au fost modificate prin Directiva 2001/78/CE a Comisiei , au introdus formulare standard pentru publicarea unor astfel de anunturi.

-Directivele 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE fiind inlocuite de Directiva 2004/18/CE, iar Directiva 93/38/CEE fiind inlocuita de Directiva 2004/17/CE, este necesar sa se stabileasca un singur set de formulare standard actualizate, luandu-se in considerare informatiile solicitate de directivele mentionate, precum si formate care sa poata fi prelucrate electronic.

Statele membre trebuie sa transpuna Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE in legislatia interna pana la 31 ianuarie 2006. Fara a aduce atingere acestei dispozitii, anumite state membre pot, cu toate acestea, sa transpuna directivele inainte de expirarea termenului mentionat. Prin urmare, entitatile contractante in sensul Directivei 2004/17/CE si autoritatile contractante in sensul Directivei 2004/18/CE din statele membre in care masurile interne de transpunere intra in vigoare inainte de expirarea termenului de transpunere prevazut de Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE utilizeaza formularele standard stabilite de prezentul regulament de la data intrarii in vigoare a respectivelor masuri interne de aplicare.

Entitatile contractante utilizeaza, de la data intrarii in vigoare a masurilor lor interne de transpunere a Directivei 2004/17/CE si cel tarziu incepand de la 1 februarie 2006, pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor prevazute la articolele 41-44 si 63 din respectiva directiva, formularele standard stabilite in anexele IV-IX, XII si XIII la prezentul regulament.

Autoritatile contractante utilizeaza, de la data intrarii in vigoare a masurilor lor interne de transpunere a Directivei 2004/18/CE si cel tarziu incepand de la 1 februarie 2006, pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor prevazute la articolele 35, 36, 58, 64, 69 si 70 din respectiva directiva, formularele standard stabilite in anexele I, II, III si VIII-XIII la prezentul regulament.

Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2005.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei

Lista anexelor

Anexa I - Formularul standard 1: "Anunt de intentie"

Anexa II - Formularul standard 2: "Anunt de participare"

Anexa III - Formularul standard 3: "Anunt de atribuire a contractului"

Anexa IV - Formularul standard 4: "Anunt periodic de informare -Utilitati"

Anexa V - Formularul standard 5: "Anunt de participare -Utilitati"

Anexa VI - Formularul standard 6: "Anunt de atribuire a contractului -Utilitati"

Anexa VII - Formularul standard 7: "Sistem de calificare -Utilitati"

Anexa VIII - Formularul standard 8: "Anunt privind profilul unui cumparator"

Anexa IX - Formularul standard 9: "Anunt de participare simplificat in cadrul unui sistem de achizitie dinamic"

Anexa X - Formularul standard 10: "Concesionare de lucrari publice"

Anexa XI - Formularul standard 11: "Anunt de participare - Contracte care vor fi atribuite de un concesionar care nu este o autoritate contractanta"

Anexa XII - Formularul standard 12: "Anunt de concurs"

Anexa XIII - Formularul standard 13: "Rezultatele concursului de solutii"JO L 134, 30.4.2004, p. 1, directiva astfel cum a fost modificata prin Regulamentul (CE) nr. 1874/2004 al Comisiei (JO L 326, 29.10.2004, p. 17).

JO L 134, 30.4.2004, p. 114, directiva astfel cum a fost modificata prin Regulamentul (CE) nr. 1874/2004.

JO L 209, 24.7.1992, p. 1, directiva astfel cum a fost modificata ultima data prin Actul de aderare din 2003.

JO L 199, 9.8.1993, p. 1, directiva astfel cum a fost modificata ultima data prin Actul de aderare din 2003.

JO L 199, 9.8.1993, p. 54, directiva astfel cum a fost modificata ultima data prin Actul de aderare din 2003.

JO L 199, 9.8.1993, p. 84, directiva astfel cum a fost modificata ultima data prin Actul de aderare din 2003.

JO L 285, 29.10.2001, p. 1.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate