Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
» Principiul descentralizarii administrative. Definire


Principiul descentralizarii administrative. Definire


Principiul descentralizarii administrative. Definire

Definire. Centralismul reprezinta exercitarea de la nivel central a prerogativelor apartinand de functia pe care o indeplineste in societate administratia publica. Deoarece personalul din admi­nis­tratia publica centrala nu poate, el insusi, sa asigure inde­pli­nirea sarcinilor administratiei publice in fiecare punct din teri­to­riul statului, sunt necesare alcatuiri sociale la nivel local care sa realizeze administratia publica. Acestea trebuie constituite astfel incat sa se asigure un minim de omogenitate in activi­tatea numita administratie publica in situatia in care exista o mare diversitate a administratilor, cu aspiratii proprii atat in ceea ce priveste existenta individuala cat si cea in colectivitate. In consecinta, centralismului - expresie a unitatii - ii trebuie opusa descentralizarea ca expresie a diversitatii de sco­puri individuale care se profileaza pe fundalul interesului general.Un stat organizat pe principiile centralismului se carac­te­­rizeaza prin aceea ca 'nu exista viata administrativa in afara organelor centrale' , care sunt singurele imputernicite a lua decizii administrative pe intreg teritoriul tarii. Chiar daca si intr-un astfel de mod de organizare statala exista posibilitatea adaptarii activitatii administratiei publice centrale la cerintele speci­fice ale uneia sau mai multor zone din tara (de exemplu, in cazul calamitatilor naturale), totusi, in fapt, fiind mai inde­par­tata de preocuparile comunitatilor locale, administratia publi­­ca centrala este tehnic inapta - cu exceptia cazurilor ex­cep­­tionale - sa realizeze aceasta adaptare, astfel incat func­tio­na­­rii publici apartinand administratiei publice centrale, care locuiesc si isi desfasoara activi­tatea in diferite puncte din tara, raman niste simple 'cutii de scrisori' care culeg informatie si o trimit la nivel central, ei neavand drept de decizie, ci actio­nand in functie de instructiunile primite.

Intr-o alta opinie 'centralizarea este sistemul de administratie in care raportul de dependenta intre cele doua categorii de organe este atat de strans, incat interesele judetene sau locale sunt conduse dupa normele de reglementare venite de la centru, de catre organele instituite, de catre functionarii numiti direct de puterea centrala si cu mijloacele financiare procurate de centru'[3]. Cu privire la centralizare s-a mai exprimat punctul de vedere ca in cazul in care 'un stat este astfel organizat incat satisfacerea intereselor locale sau speciale se face prin servicii publice, depinzand direct de puterea centrala si ai caror titulari sunt numiti de dansa, atunci se zice ca statul este centralizat' si 'prin centralizare trebuie sa intelegem regimul administrativ in care autoritatile locale si speciale sunt numite de puterea centrala si depind direct de dansa' .

Descentralizarea este un transfer de prerogative, sau recu­noasterea anumitor prerogative, unor alcatuiri sociale inde­pendente cu functii de autoritate in colectivitate, colec­ti­vi­tatilor teritoriale si organelor lor de exprimare. Conceptul de descen­tra­lizare corespunde ideii de gestionare prin intermediul admi­nistratilor a treburilor care ii privesc direct.Charles Debbasch, Institutions administratives, 3e édition, Paris, 1975, p. 66.

Idem

Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol.I, Bucuresti, 1929, p.240.

Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ,1934,pag.610.

H. Ecoffet, Y. Jeaneau, Connaissance des institutions publiques, Collection des Brevets d'Études Professionnelles, Masson et cie, Paris, 1971, p. 109-111.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate