Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
DOMENIUL PUBLIC


DOMENIUL PUBLIC


DOMENIUL PUBLIC

Deosebirea intre raportul juridic al domeniului privat si public al statului:

domeniul public este inalienabil ( nu poate fi instrainat)

domeniul privat poate fi instrainat.

Notiunea de domeniu administrativ semnifica totalitatea bunurilor mobile si imobile care fac parte din patrimoniul statului sau a unitatilor administrativ teritoriale.Notiunea de patrimoniu nu se confunda cu domeniu administrativ.

domeniul administrativ - cuprinde numai bunuri mobile si imobile;

patrimoniul administrativ - este format nu numai din bunuri mobile si imobile ci si din alte drepturi si obligatii cu continut ec. ( art. 121 Lg. 215/2001).

Domeniul administrativ are 2 categ. de bunuri: - bunuri proprietate publica;

- bunuri propr. privata.

Caracterele domeniului public:

sunt destinate sa satisfaca anumite cerinte ale colectivitatii( atat individuale cat si colective);

sunt susceptibile de a satisface nevoi sociale, uneori pot deveni de utilitate publica urmare a unor urmari speciale;

pot fi utilizate de catre toti membri societatii;

pot fi utilizate in mod direct sau indirect;

fac obiectul propr. publice ca bunuri ce apartin intregii colectivitati;

sunt protejate de o legislatie speciala;

un bun care apartine pr. publ presupune existenta unei pers. jurid. de dr. public care poate sa exercite 2 tipuri de dr: -dr. de pr. publica al statului;

- dr. de paza si protectie( sfera pers jurid este mai mare)

regimul juridic de dr. public( este dr. administrativ) in unele situatii regimul juridic poate fi si un regim mixt.

Clasificarea bunurilor domeniului public - vezi manual Dr. Administrativ - pg. 578 -579

Regimul juridic al dom. public : este un ansamblu de reguli de fond si de forma care personalizeaza domeniul respectiv in circuitul civil. - art. 136 Const, C. civ. art. 475-478, Lg. 18/91 art. 4-5, Lg. 213/98. Lg. 215/01.

Trasaturile bunurilor domeniului public:

- inalienabile : nu pot fi instrainate, pot fi date numai in administrare, concesionare sau inchiriere;

- insesizabile: nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale;

- imprescriptibile: nu pot fi dobandite de alte pers. prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile.

Modalitati de dobandire a bunurilor domeniului public

- pe cale naturala,

- prin achizitii publice efectuate in conditiile legii,

- prin expropriere ptr. cauza de utilitate publica,

- prin acte de donatie.

Administrarea domeniului public

prin inchiriere; se fac prin licitatie publica in conditiile legi . . . ..

prin concesionare. 

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate