Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
CONTROLUL ACTIVITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE


CONTROLUL ACTIVITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE


CONTROLUL ACTIVITatII ADMINISTRATIEI PUBLICE

1. Notiunea, necesitatea si importanta C

- pt a asig conformitatea activitatilor adm pbl cu exigentele stab de forurile politice, aut adm pbl au sarcina realiz politicii statului

- pt a indruma, orienta si eventual corecta actiunea, in vederea realiz politicii statului

C autoritatilor puterii legiutoare (pt au sarcina de a realiz politica statului)

C exercitat de opinia publica (satisfacerea nev societ, a slugii intereselor cet)C realiz de inst de jud (pt ca se exprima in legi, actioneaza pe baza si in executarea lg)

C administrativ (forma cea mai complexa a C asupra activ adm plb, urmarita, cercetata si reglata actiunea dif aut ale sistemului administratiei, actiunea sa fie conforma cu lg)

a) C realiz din interiorul sistemului aut adm plb = activitatea de autoreglare prin:

1. c intern - se realiz prin titularii functiilor superior ierarhice asupra subordonatilor lor(ca unitate componenta a sistemului aut adm pbl)

- este permanent, cuprinde toata activ si toate compart aut adm plb

- se declanseaza din oficiu sau la sesizarea celor interesati prin sesizare sau reclamatie, "recurs gratios"(prezinta import juridica, este o cond nec prealabila fol actiunii in CA)

2. c ierarhic - autorul c este un organ ierarhic sup celui fata de care se exercita c, in interiorul dif aut ale adm pulb cat si in cadrul subsistemelor si a sistemului aut adm plb

- pt exercitarea c ierh nu sunt nec dispozitii exprese ale lg, sunt nec doar cand se doreste o limitare a atrib de control

- declansat pe baza unei sesiz, reclamatii, pe baza recursului gratios sau ierarhic (posibilitatea oferita de lg celor vatamati in dr lor prin actele adm, se fol inaintea adresarii instantelor jud cu actiune in CA), promovat de o pers interesata impotriva unui act adm sau din oficiu

- obiectul=toate evenimentele pe care le presp activ aut adm plb, acte jurid pe care le fac aut subordonate sau functia acestora si operatiunile materiale, administrative ale acestora si actele juridice

- se poate desf in timp continuu sau discontinuu( in cadrul ierarhiei interioare, functionarii superior ierarhic c activ subordonatilor lor/pe anumite perioade de timp, cu privire la anumite activ practicate de aut ierarhic sup)

- activ de c poate fi concomitenta cu activ controlata, anterioara sau posterioara acesteia

- se realiz in mod indiv sau pe echipe(cand se cerceteaza exhaustiv)

3. c prin delegare de autoritate - va fi institutionalizat in masura in care diferite parti componente ale sistemului adm plb vor fi org si vor functiona in mod autonom

- legalitatea unor acte j pe care le fac aut adm plb supuse c, expres mentionate de lg

- se exercita in cadrul unui termen, aut amd pbl supuse c pot fol actiunea in CA contra organului de tutela

4. c exercitat prin jurisdictie adm - se exericta prin autoritati care au atrib jurisdictionale si care sunt incluse in sistemul aut adm pbl

legalitatea unor acte adm expres prev de lg(controlul curtii de conturi)

B) C exercit de autorit legislative= c activ aut adm plb in calit acestora de aut executive prin punerea in aplicare a act j adoptate de catre P, se infaptuieste prin:

- intermediul comisiilor permanent (rapoarte prezentate de catre cond aut centrale ale adm plb) si temporare (controlul asupra activ aut adm plb de stat) ale aut legisl

- intrebarile si interpelarile (c activ adm de stat, deputati senatori le adreseaza cond aut adm plb, in cadrul desfas sesiunilor acestor aut)

- rapoarte si informari (prezentate celor 2 cam ale P de catre cond aut centrale ale adm plb, cu privire la activ pe care au desfas )

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate