Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Proiect la politici publice


Proiect la politici publice


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

Mangement Administratie Publica

PROIECT LA POLITICI PUBLICEDomeniul: Educatie

Motivarea alegerii domeniului: In urma unei analize facute in acest domeniu, am constatat ca exista o serie de probleme care se accentueaza de la an la an si necesita o reala atentie si o solutionare cat mai rapida.

Institutia initiatoare: Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Date statistice:

P1. Una dintre cele mai importante probleme in domeniul invatamantului o reprezinta accesul scazut la educatie in mediul rural. Acest fapt se datoreaza numarului mic de institutii scolare existente.

Un studiu realizat in anul 2006 a demonstrat ca 40% din numarul elevilor de varsta scolara din mediul rural nu au acces la o forma de invatamant din cauza distantelor foarte mari pe care ar trebui sa le parcurga zilnic pe jos pana la cea mai apropiata scoala. S-a incercat derularea mai multor programe in vederea asigurarii transportului acestor elevi.

Un exemplu il constituie programul de Granturi, Scoala- Comunitate in vederea imbunatatirii calitatii invatamantului in scolile din mediul rural prin stimularea unui parteneriat real intre scoala si comunitatea locala. In cadrul acestui program, scolile si comunitatile locale au beneficiat de asistenta tehnica din partea expertilor, fiind incurajate sa identifice impreuna problemele cu care se canfrunta elevii si procesul educational, sa formuleze si sa implementeze propriile solutii pentru rezolvarea acestora. Astfel, 761 de scoli din mediul rural au primit 9.053.153 RON pentru proiecte vizand imbunatatirea calitatii invatamantului din mediul rural.

P2. Un studiu efectuat de Institutul National de Statistica a evidentiat rata ridicata a abandonului scolar pe regiuni de dezvoltare si judete.(a se vedea anexa 1) Astfel, s-a demonstrat ca:

 • Rata cea mai mare de abandon in ciclul primar a fost inregistrata in regiunea de vest a tarii (1,7%);
 • Rata cea mai mare de abandon in ciclul gimnazial a fost inregistrata in Bucuresti (2,3%);
 • Rata cea mai mare de abandon in invatamantul liceal a fost inregistrata in regiunea de vest (2,8%);
 • Rata cea mai mare de abandon in invatamantul profesional si de ucenici  a fost inregistrata in regiunea de vest a tarii (7,3%);
 • Rata cea mai mare de abandon in invatamantul postliceal si de maistri a fost inregistrata in regiunea de nord-vest (9,8%).

P3. Statisticile ne arata ca in perioada 1993-2001 s-au investit sume importante pentru programe de integrare sociala a copiilor de etnie rroma care nu au avut efecte notabile. Oficiul pentru Problemele Rromilor din cadrul Departamentului pentru Relatii Interetnice a strans date referitoare la faptul ca cel putin 10.000 de rromi nu au documente de identitate si nu au urmat o forma de invatamant.

P4. Ca urmare a rezultatelor testelor nationale si bacalaureat , Institutul National de Statistica si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului au realizat urmatoarele statistici ( a se vedea anexa 2):

 • Rata cea mai ridicata de promovabilitate la testele nationale in anul 2005 a fost inregistrata in Hunedoara (84,96%), iar cea mai scazuta in Olt (54,82%).
 • Rata cea mai ridicata de promovabilitate la examenul de bacalaureat in anul 2004 a fost inregistrata in Neamt (98,42%), iar cea mai scazuta in Prahova (70,65%).
 • Rata cea mai ridicata de promovabilitate la examenul de bacalaureat in anul 2005a fost inregistrata in Suceava (95,60%), iar cea mai scazuta in Olt (56,59%).

P5. In anul 2005, sistemul educational informatizat insemna 76.000 de calculatoare si servere, 5000 de laboratoare in unitatile scolare din Romania, centre de calcul in Ministerul Educatiei din cele 42 de inspectorate scolare, 1650 de lectii multimedia pentru gimnaziu si liceu, 60.000 de profesori instruiti, informatizarea examenelor nationale. Pana in iunie 2006, Ministerul Educatiei si firmele implicate in informatizarea invatamantului dotasera scolile cu inca 3228 de laboratoare noi plus 42 de laboratoare pentru Casele Corpului Didactic.Informatizarea a continuat in forta, dorindu-se ca pana in 2008, la nivelul fiecarui centru de comuna sa existe o retea de calculatoare.

Analiza diagnostic a domeniului:

Puncte forte

Cauze

Efecte

Monitorizarea avansata a activitatilor profesionale

Aplicarea stricta a procedurilor de control

Eliminarea din activitatea profesionala a personalului necorespunzator

Alinierea invatamantului la standarde internationale

Legislatia actuala

Recunoasterea internationala a studiilor

Puncte slabe

Cauze

Efecte

Accesul scazut la educatie in mediul rural

Lipsa mijloacelor de transport

Slaba pregatire a elevilor

Rata ridicata a abandonului scolar

Lipsa mijloacelor materiale din cauza gestionarii necorespunzatoare a fondurilor

Scaderea numarului de analfabeti

Grad scazut de scolarizare a rromilor

Slaba reprezentare a populatiei de etnie rroma

Inlaturarea discriminarii cetatenilor de etnie rroma

Numar redus de elevi care au promovat testele nationale

Absenta programelor de pregatire profesionala

Cresterea calitatii invatamantului preuniversitar

Slaba informatizare a scolilor din mediul rural

Fonduri reduse alocate pentru educatie

Cresterea gradului de informatizare a scolilor

Formularea problemelor:

  • P1- Accesul scazut la educatie in mediul rural;
  • P2- Rata ridicata a abandonului scolar;
  • P3-Grad scazut de scolarizare a populatiei de etnie rroma;
  • P4- Numar mic de elevi care au promovat testele nationale si bacalaureatul;
  • P5- Slaba informatizare a scolilor din mediul rural.

Prioritizarea problemei Criterii:

C1- problema este intr-o relatie directa cu angajamentul institutiei in procesul de integrare europeana.

C2- solutionarea problemei constituie o prioritate a institutiei.

C3- consecintele nerezolvarii problemei.

C4- cati oameni sunt afectati de nerezolvarea problemei.

C5- natura grupurilor afectate si in ce masura afectarea este sau nu semnificativa.

Problema

C1

C2

C3

C4

C5

Total

P1

P2

P3P4

P5

Denumirea politicii publice :- Cresterea calitatii invatamantului preuniversitar

Definirea scopului: - Cresterea promovabilitatii la teze unice si bacalaureat.

Definirea obiectivelor:

Generale Cresterea promovabilitatii cu un procent de cel putin 10%.

Specifice: - structurarea tematicii de examen pentru sesiunea 2008

-asigurarea infrastructurii de IT pentru transmiterea variantelor de subiecte pentru sesiunea 2008

-formularea corecta a subiectelor pentru sesiunea 2008

Beneficiarii:

a) directi: - absolventii claselor aVII-a, a VIII-a, respective a XII-a, a se vedea anexa 2

b) indirecti: - institutia de invatamant deoarece rezultatele obtinute la testele nationale, respective bacalaureat, influenteaza in mod direct imaginea acesteia ;

- personalul didactic este evaluat in functie de gradul de promovabilitate, aratand , in acelasi timp si pregatirea acestuia;

- familia deoarece obtine satisfactie pentru eforturile depuse in sprijinirea propriilor copii;

- comunitatile locale pentru ca promovabilitatea ridicata reflecta gradul de cultura a populatiei.

In procesul de strangere a acestor informatii, precum si a formularii variantelor de solutionare au fost consultate ONG- uri, comunitatile locale, precum si acele persoane direct sau indirect influentate de modul de rezolvare a propunerii de politici publice.

Variante de solutionare:

 1. Simularea permananta si obligatorie prin teste scrise pe parcursul anilor de studii.
 2. Elaborarea unui program pentru finantarea cu materiale moderne in cadrul institutiilor de invatamant.
 3. Inlocuirea testelor nationale cu teze unice.

Evaluarea ex-ante a impactului economic: - analiza cost- eficacitate

In ceea ce priveste prima varianta de solutionare a problemei sunt estimate costuri in valoare de aproximativ 2.300.000 RON. Sunt costuri reduse deoarece nu este necesara infiintarea unei comisii de examen datorita faptului ca simularea se realizeaza la nivelul fiecarei unitati scolare. Prin aceste simulari va creste nivelul de pregatire a elevilor, inregistrandu-se o promovabilitate mai ridicata la nivel national.

Costurile estimate pentru cea de-a doua varianta de solutionare sunt de 10.540.000 RON deoarece se vor derula programe pentru achizitionarea materialelor didactice, a calculatoarelor sau a altor mijloace necesare dotarii corespunzatoare a unitatilor de inavatamant. Beneficiile vor fi mai reduse in mediul rural deoarece nu vor avea efecte imediate, trecerea de la informatizarea mai putin dezvoltata din prezent la noile programe se va face in timp.

Costurile care se estimeaza pentru ultima varianta de solutionare se ridica la suma de 7.342.000 RON deoarece este necesara infiintarea unor comisii de corectare la nivel central si judetean, transmiterea informatizata a subiectelor, precum si alte costuri necesare acestui proces. Principalul beneficiu rezultat in urma inlocuirii testelor nationale cu tezele unice ar fi reducerea tematicii de examen, acestea sustinandu-se in clasele a VII-a si a VIII-a.

Evaluarea ex-ante a impactului social

In cadrul evaluarii ex-ante a impactului social se doreste identificarea consecintelor solutiei publice aleasa .

Astfel un studiu de caz realizat pentru prima varianta de solutionare la nivelul judetului Prahova arata ca in baza testelor scrise obligatorii pe parcursul anilor de studii elevii acorda o mai mare importanta pentru materiile din aria curiculara de aici decurgand urmatoarele :

-cresterea timpului efectiv de studiu pe parcursul unui an ;

-imbunatatirea cunostintelor generale ca efect "bumerang" al stimularii prin testarea permanenta pe parcursul anilor de studii

In cadrul celei de-a doua variante de solutionare dotarea cu materiale si solutii IT reprezinta din punct de vedere social o crestere a comunicarii , a rapiditatii transmiterii informatiilor necesare in toate domeniile sociale .

In cadrul celei de-a treia variante inlocuirea testelor nationale cu teze unice produce o aprofundare si o constanta a acumularii cunostintelor de elevii care sunt supusi testarii prin teze unice .

Varianta de solutie publica

Impact (grup afectat )

Nivel local

Nivel national

Cresterea relativ a calitatii inv. preuniversitar

Simularea permananta si obligatorie prin teste scrise pe parcursul anilor de studii

Elaborarea unui program pentru finantarea cu materiale moderne in cadrul institutiilor de invatamant

Inlocuirea testelor nationale cu teze unice.

De la 1 la 5 gradul in care este afectat nivelul local sau national

In urma evaluarilor ex-ante a impactului economic si social, varianta recomandata este simularea permananta si obligatorie prin teste scrise pe parcursul anilor de studii.

Analiza beneficiarilor - din manualul din upp

Planul de actiune:

Implementarea eficienta a variantei de solutionare presupune urmarirea unui plan de actiune realist care trebuie realizat cu mare atentie si care trebuie sa cuprinda activitati in succesiune logica.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate si pentru o monitorizare si evaluare cat mai precise se recomanda impartirea planului de actiune in urmatoarele activitati:

A1. organizarea la nivelul fiecarei unitati de invatamant de simulari periodice.

A2. pregatirea suplimentara a elevilor in scoala in afara orelor de curs.

A3. stimularea participarii la olimpiade.

A4. organizarea de activitati extrascolare.

A5. finantarea initiativelor profesorilor.

A6. identificarea elevilor cu deficiente de invatare.

A7. infiintarea unor centre speciale pentru copii cu deficiente.

In planificarea activitatilor pentru implementarea politicii publice se utilizeaza metoda Gantt.

activSept.

Oct.

Nov.

Dec.

Ian.

Feb.

Martie

Apr.

Mai

Iunie

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

A7.

IncheierePolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate