Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
» - Alimentarea cu apa a localitatii Galgau


- Alimentarea cu apa a localitatii Galgau


DATE GENERALELocalitatea Galgau nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. In prezent alimentarea cu apa a localitatiise face din fantani forate sau sapate cu diametru mic.

Din breviarul de calcul rezulta necesarul de apa si debitele de calcul dupa cum urmeaza:

Unitatea de masura
Anul 2001
Anul 2026

Necesarul de apa

m3/zi

Debit zilnic mediu

m3/zi

Debit zilnic maxim

m3/zi

Debit orar maxim

m3/zi

In scopul realizarii unui sistem centralizat de alimentare cu apa realizam un front de captare subteran in zona paraului Poiana.

Nu se propune captarea apei din zona localitatii Galgau deoarece nu se gasesc izvoare care sa aiba debit tot anul.Din raul Somes nu se face captarea deoarece raul are un grad mare de poluare.

Realizam foraje cu diametru de 300mm cu o adancime de 250m care sa permita captarea debitului necesar.

Apa captata din subteran are continutul de fier si mangan peste limitele admise de STAS 1342 privind apa potabila, motiv ce impune prevederea unei statii de tratare .

Din prezenta documentatie se prevede captarea apei dintr-un foraj, realizarea unei statii de tratare si a unui rezervor de 2 X 200 m3 amplasat pe deal la o cota corespunzatoare pentru distributia apei gravitational la consumatori.

Reteaua de distributie are lungimea de 6390 m, cu diametre cuprinse intre 100 si 125 mm.

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

a)           Suprafata si situatia juridica a terenului

Pentru realizarealucrarilor obiectivului de investitii se va ocupa definitiv o suprafata de 8500 m2. Suprafata ce se va ocupa definitiv este in proprietatea statului, fiind in administrarea Consiliului Local Galgau.

Terenul necesar amplasarii conductei de legatura de la statia de tratare, a liniei electrice ce deserveste frontul de captare se va scoate temporar din productia agricola vegetala in conformitate cu prevederile Legii nr.18/1991 cu privire la fondul funciar.

Arterele de distributie se amplaseaza pe strazile existente care se vor scoate temporar din circulatie. Terenul ocupat de aceste artere ste de interes public.

b)          Caracteristicile geofizice ale terenului in amplasament

Localitea Galgau se gaseste amplasata la baza Dealului Ciceului, care se

prezinta sub forma unor interfluvii alungite perpendicular pe raul Somes de unde incepe zona depresionara.

Amplasamentul este aproape orizontal cu exceptia pozitiei rezervorului care se amplaseaza pe dealul din apropiere.

Adancimea de fundare fata de terenul natural este de 1,65m.Terenul bun de fundare este stratul de argila cafenie-cenusie. Se asigura o incastrare minima in terenul de fundare sanatos, eventualele terenuri slabe se inlatura.

Nivelul apei subterane fata de terenul natural:

Nhmed = - 2,00 m;

Nhmax = - 1,00 m.

Chimismul apei subterane scoate in evidenta o agresivitate carbonica, sulfatica si magneziana.

Amplasamentul statiei de tratare si forajul vor fi protejate contra inundatie raului Somes.

Din punct de vedere seismic amplasamentele se incadreaza, conform hartii de macnozonare seismica a Romaniei in zona seismica de calcul¨F˝ cu o valoare a coeficientuluio Ks= 0,08 si perioda de colt Te = 0,7 secunde.

Adancimea de inghet, in conformitate cu STAS 6054, este de 0,7 m.

Presiunea normala pe teren este Pn= 1,85 daN/cm2.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR

Statia de deferizare-manganizare

Aria construita este 70,7 m2 si aria desfasurata 212 m2. Volumul construit este de 647m3 cu un numar de trei nivele .

Pavilionul tehnologic

Deserveste statia de deferizare - manganizare. Aria construita este de 89,5 m2, suprafata desfasurata 268,5m2 si volumul construit este de 918m3.

Statia de pompare treapta a-II-a

Se utilizeaza pentru pomparea apei potabile la rezervorul de pe deal, respectiv in reteaua de distributie la consumatori. Aria construita este 55,07m2, volumul construit 180 m3.

Forajul

Se va executa la adancimi de 260 m cu diametrul de 300 mm.Forajul va avea o cabina put forat cu dimensiunile adoptate pentru montarea apometrului.

Reteaua de distibutie

Impreuna cu conducta de care depinde transportul apei la rezervor se va realiza din tuburi de polietilena de inalta densitate.Reteaua de distributie va fi formata din conducte cu diametrul cuprins intre 100-125 mm.

Conducta de legatura intre foraj si statia de tratare se va realiza din tuburi de polietilena.

STRUCTURA CONSTRUCTIVA

Statia de deferizare-demanganizare

Infrastructura este o cuva din beton armat monolit, suprastructura se compune din cuve de beton armat monolit cu elemente prefebricate pentru jgheaburi.Planseul acoperis este din fasii cu goluri prefabricate,inchideri cu caramida.

Pavilionul tehnologic

Este o constructie cu infrastructura din beton armat monolit, planseu din beton armat monolit,planseu din beton armat monolit si prefabricat, inchideri cu caramida.

Statia de pompare trepta a-II-a

Este o constructie cu o infrastructura din beton armat monolit si suprastructura din beton armat monolit, planseu din beton armat monolit si prefabricat, inchideri cu caramida.

Forajul

Cabina put forat va fi alcatuita dintr-un radier din beton armat monolit,iar peretii vor fi realizati tot din beton armat monolit.

PRINCIPALELE UTILAJE

La foraje se folosesc pompe submersibile de tip HEBE sau tip SP43 din Germania.Caracteristici: Q = 13 m/h; H= 48 m; P= 7,5 KW; n =3000rot/min.

La statia de aerare, filtrare si pavilion tehnologic se folosesc:

- aerator cu perii d = 700 mm, L = 1000 mm, P= 2,2 KW, n = 80 rot/min.

- la repomparea apei din circuit se folosesc 1+1R pompe tip Cris 50-40-125 cu caracteristicile: Q =5 m/h, H = 20 m, P = 0,75 KW, n = 2900 rot/min.

- statia de pompare pentru spalarea filtrelor este echipata cu 2+1R electropompa Cerna 80-65-160.

La statia de pompare treapta a-II-a se folosesc 2+1R electropompa 2AN/65-40-250 avand caracteristicile: Q=20m/h, H=62m, P=10KW, n=2900rot/min.

DETERMINAREA NECESARULUI DE APA

Populatia in anul 2001 este de 1020 de locuitori.

Pentru etapa de perpectiva de 25 de ani numarul de locuitori se determina cu relatia:

U =U0(1+0,01p)n

unde : U0 - numarul de locuitori actual

U - populatia de perspectiva

p - procentul mediu de crestere al populatiei

n - numarul de ani

U2026 = 1020 X (1+0,01X1,4)25 = 1444 locuitori

Elemente pentru calculul necesarului de apa :

Zone ale localitatii diferentiate functie de gradul de dotare al cladirilor cu instalatii de apa rece

qg

l/om zi

qp

l/om zi

Zona in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi

Zona in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti

Zona cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece si canalizare

Necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti :

[m3/zi]

Necesarul pentru nevoi publice :

[m3/zi]

Necesarul total de apa :

N = Ng + Np [m3/zi]

CALCULUL DEBITELOR

Qzi med = Ks Kp N,

unde:

Ks - coeficient pentru nevoile tehnologice ale sistemului de alimentare cu apa;

Ks = 1,08 in cazul surselor subterane cu statii detratare a apei.

Kp - coeficient prin care se tine seama de pierderile de apa in aductiune;

Kp = 1,1 in cazul retelelor de distibutie noi.

Qzi max = Qzi med Kzi

unde:

Kzi - coeficient de variatie zilnic

Qorar max = Ko Qzi max

unde:

Ko - coeficient de variatie orara

Tabel centralizator - etapa 2001

Nr.

Crt.

Zone diferentiate

Populatia

qg

l/om   zi

qp

l/om   zi

N

m3/zi

Ks

Kp

Qzi med

Kzi

Qzi max

Ko

Qorar max

m3/zi

l/s

m3/zi

l/s

m3/zi

l/s

Zona in care se distribuie apa prin cismele amplasate pe strazi

Zona in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti

Zona cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece si canalizare

TOTAL

Tabel centralizator - etapa 2026

Nr.

Crt.

Zone diferentiate

Populatia

qg

l/om   zi

qp

l/om   zi

N

m3/zi

Ks

Kp

Qzi med

Kzi

Qzi max

Ko

Qorar max

m3/zi

l/s

m3/zi

l/s

m3/zi

l/s

Zona in care se distribuie apa prin cismele amplasate pe strazi

Zona in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti

Zona cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece si canalizare

TOTAL

AMPLASAREA CAPTARILOR DE APA

Amplasarea captarilor de apa potabila trebuie facuta in amonte de centrele populate sau amplasamentele industriale, iar in cazurile de amplasare in aval, trebuie avuta in vedere respectarea normelor de distanta pentru satisfacerea conditiilor de salubritate a captarii.

La fixarea amplasamentelor trebuie sa se aiba in vedere ca ele sa poata fi extinse la nevoie si sa nu fie afectate de dezvoltarile urbane sau industriale prevazute in planurile de sistematizare.

Sirul de puturi se amplaseaza perpendicular pe directia de curgere a panzei de apa subterana. La captarile prin infiltratie din malul raurilor, linia de captare se amplaseaza aproximativ paralel cu malul sau albia minora, iar puturile de mare adancime, in varfurile unui poligon, dispozitia alegandu-se pentru fiecare caz in parte, pe considerente tehnico - economice justificative.

In zona captarilor se executa foraje de studiu, in vederea culegerii urmatoarelor date principale:

structura geologica a rocii de inmagazinare ale acestuia;

stratificatia terenului, cu identificarea tuturor straturilor (prin adancime, grosime, nivel de apa, permeabilitate, granulozitate, porozitate, directie, viteza de curgere, debit);

variatia caractreisticilor;

calitatea apei in fiecare strat intalnit;

rezervele exploatabile ale formatiilor acvifere si cursurile de apa care le alimenteaza sau le dreneaza in conditiile privind asigurarea perimetrului de protectie sanitara, tinand seama de eventuala prezenta a impurificarilor industriale sau agricole din zona.

Pentru fiecare strat de apa intalnit trbuie sa se determine toate caracteristicile hidrogeologice si hidrochimice ale acestuia, adancimea si grosimea nivelului piezometric initial, directia de curgere, panta hidraulica, viteza si debitul stratului, debitul si denivelarile obtinute in foraj,compozitia granulometrica a materialului din strat, porozitatea stratului si calitatea apei.

Directia de curgere si panta hidraulica a stratului de apa subterana se stabilesc cu ajutorul nivelurilor de apa masurate simultan in reteaua de foraje de studiu, raportate la acelasi plan de referinta.

Pentru determinarea coeficientului de permeabilitate K al stratului acvifer se fac probe de pompare in mai multe foraje de studiu in zona viitoarei captari si se masoara nivelurile statice si dinamice, atat in forajul din care se pompeaza, cat si in forajul de observatie. Catre sfarsitul pomparilor experimentale, si mai ales atunci, se iau probe de apa pentru analizele fizice, chimice, biologice si bacteriologice. In timpul pomparilor experimentale, mai ales la debite mari, trebuie sa se observe daca apa nu antreneaza nisip fin din strat, ceea ce ar dovedi ca s-a depasit viteza limita pentru intrarea apelor in foraje. In acest caz se noteaza debitul la care s-a constatat acest fapt si se continua cu un alt debit, mai mic, care asigura limpezimea apei.

CALCULUL CAPTARII

Calculul captarii consta in determinarea lungimii frontului de captare, a debitului maxim de exploatare, a numarului de puturi si a distantei de protectie sanitara pentru perimetrul de regim sever, folosind relatiile:

unde:

L - lungimea frontului de captare [m]

Qc - debitul de calcul al captarii [m3/s]

m - grosimea medie a stratului de apa cu nivel sub presiune [m]

K - coeficientul mediu de filtratie al stratului acvifer [m/s]

i - panta hidraulica medie a curentului subteran

q - debitul maxim de exploatare al unui put [m3/s]

S - suprafata bruta exterioara a filtrului [m2]

d - diametrul exterior al filtrului [m]

h - inaltimea stratului de apa la intrarea in put [m]

va - viteza aparenta admisibila de intrare a apei in put [m/s]

n - numarul de puturi

R - raza de actiune [m]

D0 - distanta de protectie a stratului acvifer [m]

T - timpul normat pentru protectia sanitara [zile]

Qc =2,57 l/s = 0,00257 m3/s

m = 6 m

H = 80 m

K = 0,0000529 m/s (nisip granulatie fina)

va = 0,0005 m/s (40 % din granule cu dn 0,25 mm)

i = 0,0232

Debitul putului :

q = p m3/s

Debitul pompat :

pentru s = 0  T Q = 0 nu exista depresiune

s = 1 T Q = 0,000465 m3/s

s = 5 T Q = 0,001691 m3/s

s = 10 T Q = 0,003026 m3/s

s = 15 T Q = 0,004276 m3/s

Din graficul curbei de depresiune rezulta s = 9.

R = 196 m

n = 0,9 de unde rezulta ca va exista 1 put

L = 349 m

Calculul zonei de protectie sanitara :

P = 0,40

T = 20 zile pentru zona cu regim sever

T = 70 zile pentru zona de restrictie

Largimea frontului de captare :

Conform normelor de calcul (a se vedea Anexa 45 din "Indrumar pentru

calculul constructiilor si instalatiilor hidroedilitare" de Giurconiu Mihai si Ion Mirel, editia 1982), din valoarea lui D0 si a raportului rezulta urmatoarele valori:


RECEPTIA SI DAREA IN EXPLOATARE

Pentru a se trece la darea in exploatare a captarii de apa, lucrarile de constructii si instalatii trebuie sa fie receptionate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Receptia se face in doua faze:

receptia pe parcurs (sau partiala);

B.     receptia finala.

A.    Receptia pe parcurs implica:

a)      verificarea executarii lucrarilor;

b)      verificarea continutului cartii lucrarii.

Aceasta trebuie sa cuprinda in mod special piesele scrise si desenate, din care sa rezulte :

elemente de trasare si reperare;

dimensiunile coloanelor de lucru in timpul executiei putului, in functie de coloana de definitivare;

descrierea formatiilor geologice intalnite pe toata adancimea forata;

analizele granulometrice ale straturilor captate afara de cazul cand stratul este format din pietris sau bolovani;

procesul verbal de tubaj, cu schita.

B.     Receptia finala urmareste si verifica:

realizarea fluxului tehnologic de captare si transport al apei, conform proiectului;

functionarea dispozitivelor de masura si control;

debitul si calitatea apei in conditiile aratate in proiect; in cazul captarilor prin puturi, se face mai intai desnisiparea; se vor lua masuri din timp pentru indepartarea apei rezultate din pompare, la cel putin 100 m de foraj; prin pompare se urmareste stabilirea debitului maxim al putului, al debitului de exploatare cat si al denivelarilor respective; aceste date urmeaza sa fie trecute in fisa de exploatare a putului;

masura in care se formeaza depuneri de nisip sau mal in putul colector.

Darea in exploatare a captarilor de apa implica urmatoarele masuri:

instituirea zonelor de protectie sanitara conform proiectului;

dezinfectarea captarii in cazul in care aceasta furnizeaza apa potabila.

EXPLOATAREA

Exploatarea corecta a constructiilor si instalatiilor pentru captarea apei implica, in principal, urmatoarele lucrari:

stabilirea graficului de variatie a debitelor necesare si urmarirea aplicarii acestuia;

urmarirea si masurarea sistematica a nivelurilor si a debitelor de apa;

curatirea si spalarea periodica de depuneri;

efectuarea de analize fizico - chimice, bacteriologice si biologice;

asigurarea functionarii la nivelul indicatorilor optimi a agregatelor de pompare, a compresoarelor, a instalatiilor electrice, etc.;

asigurarea exigentelor sanitare.

1. Graficul de variatie a debitelor necesare

Pentru a se cunoaste valoarea debitelor ce trebuie captate prin fiecare instalatie este obligatoriu sa se intocmeasca graficul debitelor totale necesare folosintei, care sa precizeze variatiile acestor debite in decursul timpului, functie de perioadele de fabricatie, de perioadele de functionare caracteristice, de variatia factorilor climatici, de temperatura. Acest grafic va preciza variatia debitului maxim necesar la functionarea in circuit deschis, si variatia debitelor minime necesare, care pot asigura functionarea la intreaga capacitate a folosintei. Graficul va fi defalcat pe fiecare instalatie de captare in parte.

2. Verificarea nivelurilor apei la sursa

In cazul captarilor subterane se recomanda masurarea nivelului hidrostatic al captarii, la aceleasi intervale de timp, in unul sau mai multe puturi, special amenajate in afara suprafetei de depresiune a stratului acvifer captat. Simultan se face masurarea nivelului hidrodinamic in puturile exploatate.

3. Verificarea debitelor

La captarile unde nu sunt instalate dispozitive de citire a debitelor, in timpul primului an de exploatare se va face verificarea saptamanala a debitelor date de sursa, atat pe ansamblul acesteia, cat si pe sectoare caracteristice (grup de puturi). Dupa primul an de exploatare, debitele se vor verifica lunar.

Acolo unde sunt instalate dispozitive de citire a debitelor, citirile se vor face zilnic.

Pentru puturi sunt interzise pomparile fortate, in scopul obtinerii unui debit mai mare decat cel fixat prin probele tehnologice efectuate la receptie si trecute in fisa putului.

4. Efectuarea de analize

Efectuarea de analize fizico - chimice comlete este indicat sa se faca concomitent cu verificarea si masuratorile de debite. In cazul captarilor subterane, analizele fizico - chimice si analizele bacteriolkogice se fac la anumite intervale de timp, in functie de numarul populatiei deservite cu apa. In cazul de fata, pentru o populatie de pana la 20.000 de locuitori, intervalul la care se efectueaza aceste analize este de o luna.

5. Curatirea si spalarea periodica de depuneri a captarilor

Indepartarea depunerilor se face la perioade fixate dupa o perioada de exploatare de cateva luni, astfel incat procesul tehnologic sa se desfasoare normal.

Aceasta operatie este obligatorie atunci cand nivelul depunerilor in puturi a depasit prevederile proiectului si se realizeaza cu dispozitivele specifice stabilite.

INTRETINEREA

In lucrarile de intretinere sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari incluse in regulamentele de exploatare si intretinere:

inspectii preventive;

revizii preventive;

reparatii curente planificate;

reparatii curente pentru inlaturarea unor defectiuni constatate;

masuri speciale pentru pregatirea exploatarii in timp de iarna.

Inspectiile, reviziile si reparatiile la captarile de apa subterane (puturi, inclusiv caminul) se recomanda a se efectua la urmatoarele intervale de timp:

inspectia - lunar;

revizia preventiva - o data pe an, inainte de inceperea inghetului;

reparatii curente - o data la 4-5 ani.

Pentru instalatiile de pompare si electrice din puturi se vor urma indicatiile de la capitolele speciale.

TINEREA EVIDENTEI LUCRARILOR DE EXPLOATARE SI INTRETINERE

Pentru desfasurarea in bune conditii a organizarii exploatarii tehnice a constructiilor si instalatiilor de captare a apei este necesara tinerea unei evidente clare si simple asupra lucrarilor de exploatare si intretinere ce se efectueaza, cat si asupra dotarii pe care o are fiecare intreprindere.

Evidenta va trebui sa contina doua parti distincte: prima parte va contine releveele tuturor constructiilor si instalatiilor, iar cea de-a doua parte va cuprinde evidenta lucrarilor de exploatare si intretinere ce se efectueaza.

Evidenta exploatarii si intretinerii se va face cu ajutorul unor fise tip intocmite pentru fiecare obiect al captarii, separat.

PRESCRIPTII SANITARE

Toate captarile de apa potabila se protejeaza in conformitate cu prescriptiile legale in vigoare contra influentelor factorilor exteriori care ar putea produce o infectare a sursei.

Personalul ce lucreaza in zona de regim sever si cel care ia parte la opratiile de exploatare si intretinere a captarii de apa va fi supus examenului medical. Se urmareste permanent ca in zona de regim sever sa nu fie admis accesul persoanelor ce nu au nimic comun cu serviciul de exploatare. De asemenea, se interzice prezenta animalelor sau a pasarilor domestice in aceasta zona.

Imprejmuirea zonei de regim sever va fi intretinuta in perfecta stare si se va asigura o paza organizata si permanenta.

Este interzisa plantarea oricarei vegetatii arborescente pe o fasie de 10 m latime de-alungul drumului.

Se interzice orice deversare de ape reziduale in limitele perimetrelor de protectie sanitara de regim sever si de restrictie.


EXECUTAREA PUTURILOR FORATE

Executarea puturilor sapate se poate face de catre un constructor cu dotarea si experienta corespunzatoare. Puturile forate insa, se executa numai de catre intreprinderi specializate.

In timpul forajului trebuie data o mare atentie urmatoarelor aspecte mai importante:

asigurarea verticalitatii puturilor, mai ales la puturile care vor fi echipate cu pompe submersibile;

folosirea unui noroi de foraj cu densitatea stricta necesara, in caz contrar existand riscul unei colmatari a stratelor permeabile;

asigurarea unei forari continue pana la adancimea din proiect si tubarea corespunzatoare in cazul cand echiparea se face ulterior;

colectarea de probe pentru determinarea cu exactitate a compozitiei granulometrice a rocilor permeabile si localizarea cu exactitate a stratului cu granulozitate fina, pentru a fi trecut cu coloana plina sau pentru a se executa o coroana de pietris adecvata;

determinarea cotelor la care apare apa subterana, in cazul in care exista mai multe strate acvifere suprapuse, fiind necesar a se stabili daca au aceeasi cota piezometrica sau au cote diferite.

In timpul echiparii forajului in vederea definitivarii ca put de captare a apei, este necesar a fi urmarite urmatoarele aspecte importante:

concordanta tipului de coloana de filtru cu indicatiile date de determinarile exacte facute asupra stratelor rocii purtatoare de apa, tipul de coloana trebuind sa corespunda ca diametru, forma si marime a orificiilor, procent de goluri si lungime;

executarea coroanei de pietris din material granulat bine sortat si spalat;

evitarea folosirii coloanelor de filtru cu sita care au dat rezultate slabe in exploatare;

verificarea protectiei anticorozive a coloanelor, mai ales in cazul in care stratul de protectie este casant;

asigurarea unei piese de fund (decantor) de lungime suficienta;

etanseizarea corespunzatoare a coloanei de filtru;

cimentarea stratelor care nu se capteaza, precum si cimentarea coloanei de protectie, pentru a evita impurificarea apei de suprafata prin infiltrari pe langa coloana;

astuparea cu o flansa (sau capac bine prins) a capului coloanei de foraj, in scopul evitarii caderii unor corpuri straine in put in perioada dintre executarea forajului si montarea instalatiei hidraulice a putului;

izolarea hidrofuga a caminului si trecerile coloanei si ale conductelor prin pereti;

centrarea capacului mobil al caminului astfel incat sa corespunda pe verticala coloanei putului;

masurarea nivelului apei in puturi si forajele de observatie pentru a se completa datele studiilor existente si a avea ulterior elemente de comparatie.

Toate elementele de constructie efective trebuie notate, si pe baza lor se intocmeste o fisa a putului, care va contine si o schita la scara convenabila cu coloana litologica a terenului.

EXTRAS DE FORTA DE MUNCA SI UTILAJE

Nr.

Crt.

Simbol

Articol

Denumire

Resurse

Unitate de

masura

Cantitate

TsG01A1

Forta de munca:

muncitor auxiliar

Ore

TsG03D1

Forta de munca:

muncitor auxiliar

Ore

TsA05B

Forta de munca:

muncitor deservire

sapator

Ore

TsA05E

Forta de munca:

muncitor deservire

sapator

Ore

TsE01B1

Forta de munca:

finisare terasamente

Ore

CA1D

Forta de munca:

muncitor deservire 2.1

muncitor deservire 1.1

betonist 1.2

Utilaje:

vibrator de adancime pentru beton, actionat electric

Ore

IzF01A

Forta de munca:

izolator hidrofug 2.1

izolator hidrofug 1.1

izolator hidrofug 3.1

Utilaje:

topitor de bitum

Ore

IzF04G

Forta de munca:

izolator hidrofug 2.1

izolator hidrofug 1.1

izolator hidrofug 3.1

Utilaje:

topitor de bitum

Ore

Cz015d

Forta de munca:

betonist 2.2

betonist 1.2

Utilaje:

betoniera 250 l cu cadere libera, actionata electric

Ore

CA2C

Forta de munca:

betonist 5.2

betonist 4.2

betonist 3.2

betonist 2.2

betonist 1.2

Utilaje:

vibrator de interior cu motor electric de 0,9-1,5 kW

Ore

Cz031G

Forta de munca:

fierar 2.1

fierar 1.1

Ore

CC1c

Forta de munca:

fierar 3.2

fierar 1.2

necalificat 3.1

Ore

CB3a

Forta de munca:

dulgher constructii 4.2

dulgher constructii 3.2

dulgher constructii 2.2

dulgher constructii 1.2

necalificat 3.1

Ore

Cz016b

Forta de munca:

betonist 3.2

betonist 1.2

Utilaje:

betoniera 250 l cu cadere libera, actionata electric

Ore

CC02F

Forta de munca:

fierar 2.1

fierar 1.1

muncitor deservire

Ore

Cz302XE

Forta de munca:

fierar 2.1

fierar 1.1

Utilaje:

aparat de sudat

Ore

IzF05B1

Forta de munca:

izolator hidrofug 2.1

izolator hidrofug 1.1

izolator hidrofug 3.1

Utilaje:

topitor de bitum

Ore

CB4A

Forta de munca:

dulgher constructii 4.2

dulgher constructii 3.2

dulgher constructii 2.2

dulgher constructii 1.2

muncitor deservire 3.1

Ore

Cz032R

Forta de munca:

fierar 2.1

fierar 1.1

Ore

CC2c

Forta de munca:

fierar 3.2

fierar 1.2

muncitor deservire 3.1

Ore

Cz016f

Forta de munca:

betonist 2.2

betonist 1.2

Utilaje:

betoniera 250 l cu cadere libera, actionata electric

Ore

CA2I

Forta de munca:

betonist 5.2

betonist 3.2

betonist 2.2

dulgher constructii 2.1

dulgher constructii 1.1

fierar 3.2

muncitor deservire 3.1

muncitor deservire 2.1

Utilaje:

vibrator de adancime pentru beton, actionat electric

Ore

CF1b

Forta de munca:

zidar 5.2

zidar 3.2

zidar 2.2

zidar 1.2

muncitor deservire 2.2

Ore

Cz0206c

Forta de munca:

zidar 1.2

Utilaje:

malaxor 200 l cu motor electric

Ore

CD04A

Forta de munca:

zidar 4.2

zidar 1.2

dulgher constructii 2.1

dulgher constructii 1.1

muncitor deservire 3.1

Ore

CN13C

Forta de munca:

vopsitor 2.1

vopsitor 1.1

Ore

CB23B

Forta de munca:

dulgher constructii 3.2

dulgher constructii 2.2

dulgher constructii 1.2

Ore

AcD1b

Forta de munca:

instalator A 2.1

instalator A 1.1

Ore

AcD3a

Forta de munca:

zidar 2.1

Ore

AcE5a

Forta de munca:

dulgher constructii 2.1

dulgher constructii 1.1

instalator A 4.1

instalator A 2.1

sudor E 4.1

sudor E 3.1

instalator A 1.1

Utilaje:

agregat termic pentru sudare de 28 kW

Ore

FjC2B

Forta de munca:

sapator 2.1

sondor manual 5.2

sondor manual 2.2

sondor manual 1.2

lacatus constructii metalice 3.2

muncitor deservire 2.1

Utilaje:

instalatie foraj hidraulic cu circulatie inversa cu adancime maxima 400 m

motocompresor aer mobil

Ore

TsD01B1

Forta de munca:

sapator

Ore

TsD05B1

Forta de munca:

muncitor deservire

Utilaje:

mai mecanic 150-200 kg cu motor termic

Ore

TsH05A1

Forta de munca:

peisagist

Ore

CALCUL TEHNOLOGIC

unde:

Nms - numarul preconizat de masini sau de muncitori care executa toata cantitatea de lucrari intr-un singur schimb;

Nm - numarul final de masini sau de muncitori care executa toata cantitatea de lucrari intr-un singur schimb;

C.L. - cantitatea de lucru;

U.M. - unitatea de masura;

N.T. - norma de timp;

nhs - numarul de ore per schimb (nhs=10 ore);

kt - coeficient care tine seama de productivitate;

D - numarul de schimburi.

TsG01A1:

No=

N0=1 T D= sch.

2.TsG03D1

N0

N0=1 T D sch

3.TsA05B

N0=

N0=2 T D= sch

4.TsA05E

N0=

N0=2 T D= sch

5.TsE01B1

No=

N0=1 T D= sch

6. CA1D

N0=

N0=1 T D= sch

Nm=

Nm=1 T D= sch.

7.IzF01A

No=

N0=1 T D= sch

Nm=

N0=1 T D= sch.

8.IzF04G

N0=

N0=1 T D= sch.

Nm=

Nm=1 T D= sch.

9. Cz015d

N0=

N0=1 T D= sch.

Nm=

Nm=1 T D= sch.

10. CA2C

N0=

N0=1 T D= sch.

Nm=

Nm=1 T D= sch.

11. Cz031G

N0=

N0=1 T D=sch

12. CC1C

N0=

N0=1 T D= sch.

13. CB3a

N0=

N0=2 T D= sch.

14. Cz016b

N0=

N0=1 T D= sch.

Nm=

Nm=1 T D= sch.

15. CC02F

N0=

N0=1 T D= sch

16. Cz0302XE

N0=

N0=1 T D=sch

Nm=

Nm=1 T D=sch.

17. IzF05B1

No=

N0=1 T D=sch.

Nm=

Nm=1 T D= sch.

18. CB4a

N0=

N0=1 T D= sch.

19. Cz032R

N0=

No=1 T D= sch.

20. CC2c

N0=

N0=1 T D= sch.

21.Cz016f

N0=

N0=1 T D= sch.

Nm=

Nm=1 T D= sch.

22. CA2I

N0=

N0=1 T D= sch.

Nm=

Nm=1 T D= sch.

23. CF1b

N0=

N0=1 T D= sch.

24. CD04A

N0=

N0=2 T D= sch.

25.Cz0206c

N0=

N0=1 T D= sch.

Nm=

Nm=1 T D= sch.

26. CN13C

N0=

N0=1 T D= sch.

27. CB23B

N0=

N0=1 T D= sch.

28. AcD1b

N0=

N0=1 T D= sch.

29.AcD3a

N0=

N0=1 T D= sch.

30. AcE5a

N0=

N0=1 T D= sch.

Nm=

Nm=1 T D= sch.

31.FjC2B

N0=

N0=8 T D= sch.

Nm=

Nm=2 T D=sch.

32. TsD01B1

N0=

N0=1 T D=sch.

33.TsD05B1

N0=

N0=4 T D= sch.

Nm=

Nm=4 T D= sch.

34.TsH05A1

N0=

N0=1 T D= sch.

TABEL CENTRALIZATOR

NR.

CRT.

DENUMIRE

ACTIVITATE

DENUMIRE

OPERATIE

UTILAJ

CANTITATE

DE LUCRU

UNITATE DE MASURA

NUMAR DE OAMENI

NUMAR DE MASINI

NORMA DE TIMP

DURATA DE EXECUTIE

FORTA DE MUNCA

UTILAJ

FORTA DE MUNCA

UTILAJ

PREGATIREA

TERENULUI

Degajarea terenului de frunze si crengi

100 mp.

Defrisarea manuala a suprafetelor

100 mp.

SAPAREA

FUNDATIEI

Sapatura manuala de pamant de la 0-2m adancime

m.c

Sapatura manuala de la 2-4m adancime

m.c

Nivelarea manuala a sapaturii

100 mp.

TURNAREA

RADIERULUI

Turnarea betonului pentru egalizare

Vibrator de adancime pentru beton

m.c.

Amorsarea suprafetelor la radier

Topitor de bitum

m.p.

Strat hidroizolant la radier si acoperis

Topitor de bitum

m.p.

Prepararea betonului

Betoniera cu cadere libera

m.c.

Turnarea betonului la radier si pereti

Vibrator de interior

m.c.

Confectiona-rea  armaturilor

Kg

Montarea armaturilor

Kg

EXECUTIA PERETILOR

Cofraje pentru beton armat

m.p.

Preparare beton

Betoniera cu cadere libera

m.c.

Strat hidroizolant

Topitor de bitum

m.p.

Confectionar armaturi

Aparat de sudat

Kg

Montare armaturi

Kg

Tencuirea

m.p.

Preparare mortar

Malaxor

m.c.

Zidarie pentru protectia hidroizolatiei

m.c.

EXECUTIA PLANSEULUI

Cofraje pentru beton armat

m.p.

Confectiona-rea armaturilor

Kg.

Montarea armaturilor

Kg.

Prepararea betonului

Betoniera cu cadere libera

m.c.

Turnare beton

Vibrator de adancime

m.c.

FINISAJE INSTALATII

Vopsire instalatii

m.p.

Cofraje-rame pentru goluri

m.p.

Montare capac si rama

buc.

Montare trepte otel

Kg

Montare piesa de trecere etansa

a conductei

Agregat termic de sudura

t.

FORARE

Foraj hidrulic

Instalatie foraj

Motocompresor aer

m

EXECUTIA UMPLUTURILOR

Imprastierea cu lopata a pimantului

m.c.

Compactarea cu maiul

Mai mecanic

m.c.

Asternerea stratului de pamant vegetal

m.p.

CALCULUL CAPACITATII REZERVORULUI

Calculul capacitatii rezervorului comporta determinarea volumului necesar pentru fiecare din functiile pe care le tndeplineste ( compensare, rezerva de incendiu, avarie sau pentru nevoile tehnologice ).

Capacitatea pentru compensare se determina cunoscandu-se atat legea de variaiie a alimentari cat si a consumului de apa in 24 ore.

Insumand volumele partiale de apa corespunzatoare se determina capacitatea totala de inmagazinare V, in m3, care nu trebuie sa depaseasca volumul corespunzator timpului maxim de ramanere a apei in rezervor, de 7 zile, admis denormele sanitare.

V =Vf+Va+Vi

Vi =Te(aQorar maxim+3,6 ni Qie)

Va=0,25 Qzi max

unde:

V - volumul total

Vf - volumul de apa fluctuant (compensator)

Va - volumul de apa necesar in cazul avarierii sursei sau aductiunii

Vi - volumul rezervei de incendiu

Te - durata, in ore, a incendiului exterior care pentru centrele populate se ia de 3 ore

a - coeficient adimensional care se ia 0,7

ni - numarul incendiilor simultane din exterior care, conform anexei 4 din "Indrumar pentru calculul constructiilor si instalatiilor hidroedilitare ", Mihai Giurconiu, editia 1982, este ni = 1 .

Vi = 3 =99,36 m3/zi

Va = 0,25 24 = 55,3 m3/zi

V =382,66 m3/zi 400,00 m3/zi

CALCULUL INCARCARILOR

Pereti

Consideram impingerea pamantului in cazul defavorabil cand este si apa.


Apreciem g = 20 KN/m3 si j

Ka = tg2 45-

unde:

g -greutatea volumica a pamintului

f -unghiul de frecare interioara

Ka - coeficientul impingerii active

P = g h Ka

P'1 = 20 0,33 = 6,66 KN/m2

P'2 = 20 0,33 = 21,12 KN/m2

Incarcarile finale sunt:

P1 = nP'1 = 1,2 6,66 = 8,0 KN/m2

P2 = nP'2 = 1,2 21,12 = 25,35 KN/m2

Pechiv = kN/m2

Papa =gahaKa = 10 1,0 = 10 kN/m2

Radier

Se neglijeaza grinzile si golurile.

Gpl = gd Vd = 1,80 24 =8,21 kN

Vd = 0,342 m3

gd = 24 kN/m3

Gp = 86,4 kN

Gu = 1,8 5,00 = 17,10 kN

Sarcina permanenta kN/m 2

Sarcina de calcul kN/m 2

Sarcina utila kN/m 2

Sarcina utila de calcul kN/m 2

Sarcina totala kN/m 2

Planseu

Greutatea placii:

Gplaca = 0,1 1,1 = 3,96 kN/m2

Tencuiala:

Gt = 0,02 1,3 = 0,57 kN/m2

Scliviseala:

Gs = 0,02 1,3 = 0,57 kN/m2

Incarcarea permanenta totala:

G = Gplaca+Gt+Gs =3,96+0,57+0,57 =5,1 KN/m2

D E V I Z A N A L I T I C

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Pentru: CABINA PUT

GRUPA CAT.LUCRARI:0 R BDN:90.1 &MIHA ELAB. 15/ 5/01

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 30000.00

! Simbol art. Coduri liste !PU Mater ! Valori !

!Nr. Sporuri Art U.M. Cantitate !PU Manop ! Totale !

!ord. !PU Utilaj ! !

!teh.Denumire Articol !PU Transp !Gr.totala !

!Gr.mat/UA !Materiale !


1 TSG01A1 0.0 0

100 MP 0.250 32400.0 8100

R Degajarea terenului de frunze si 0.0 0

crengi stringerea in gramezi si 8100

arderea lor supravegheata. 0.000 0


----------

2 TSG03D1 0.0 0

100 MP 0.250 380000.0 95000

R Defrisarea man.A supraf.500 mp impad. 0.0 0

Cu tufis.Si arbusti cu diam.10cm. 95000

Depoz.Mat.Cu scoat.Radac. 0.000 0

0.000 0.00

----------

3 TSA05B1 0.0 0

MC 24.070 33382.4 803514

R Sap.Man.In spatii limit.Peste 1m cu 0.0 0

taluz incl.In pam.Cu umid.Nat.Adinc.0 803514

0-2m t.Mijlociu 0.000 0

0.000 0.00

----------

4 TSA05E1 0.0 0

MC 6.110 65331.2 399174

R Sap.Man.In spatii limit.Peste 1m cu 0.0 0

taluz incl.In pam.Cu umid.Nat.Adinc.2 399174

01-4m t.Mijlociu 0.000 0

0.000 0.00

----------

5 TSE01B1 0.0 0

100 MP 0.070 195756.8 13703

R Nivelarea manuala a terenurilor si a 0.0 0

platformelor cu denivelari de 10-20 cm 13703

in teren mijlociu 0.000 0

0.000 0.00

----------


6 CA01D1 360.0 234

MC 0.650 81382.4 52899

R Turnare beton simplu in straturi de 2331.0 1515

3-20cm grosimela constructii cu h 35m 54648

0.000 0

0.000 0.00

----------

7 IZF01A1 1631.2 8547

MP 5.240 867.8 4547

R Amorsarea supr.Pt.Aplic.Strat dif. 16.5 86

Vapori cu bitum taiat in 2 straturi 13181

supraf.Orizont.Si vert. 0.003 0

0.000 0.00

----------

8 IZF04E1 1- 1 66916.3 350641

MP 5.240 2551.4 13369

R Strat hidroizolant cald cu pinza bitum 223.5 1171

neacop lip cu mastic bitum tipPe 365181

supr oriz sau incl 40 0.086 0

Fs pi50 100cmx20m c 0.006 0.03

----------

9 CZ0105D1 305739.0 311854

MC 1.020 37361.4 38109

R Preparare beton b150 cu agregate grele 28134.1 28697

granulatia 31mm ciment m30 in inst. 378659

Necentralizate 8.930 9

0.282 0.29

----------

10 CA02C1 180.0 841

--- MC 4.670 81164.8 379040

R Turnare beton armat in fundatii 4370.6 20411

continue radiere si pereti sub cota 400291

zero a constr cu gros 30cm 0.000 0


----------

11 CZ0301G1 7874.4 636249

KG 80.800 923.4 74610

R Confect.Armat.Fasonare bare pt. 25.1 2029

Fundatii izol.Continui si radiere in 712888

atel.Sant.Ob 37 d=6-8 mm 0.054 4

0.001 0.08

----------

12 CC01C1 230.6 18631

KG 80.800 471.9 38126

R Montare armaturi din otel beton in 0.1 9

fundatii conti nue placi de radiere cu 56765

dist din mase plastice 0.000 0

0.000 0.0013 CB03A1 12281.2 534356

MP 43.510 19303.7 839906

R Cofraje pt.Beton in pereti diafragme 33.3 1448

din panouri scinduri la ctii cu h 20m 1375710

cu plansee monolit 0.095 4

0.002 0.08

----------

14 CZ0106B1 347202.0 1260343

MC 3.630 40307.8 146317

R Preparare beton b200 agreg.Grele sort. 29527.7 107186

Granul.16mmcim.M30 elem.Sect.Red.Pil. 1513846

Franki inst.Necentr. 11.200 41


----------

15 CC02F1 309.7 16425

KG 53.040 747.2 39634

R Mont armat la constr h 35m din plase 0.3 14

cu g=1-3kg mpin pereti diafragme cu 56073

dist din plastic 0.001 0

0.000 0.00

----------

16 CZ0302XE1 7835.6 415599

KG 53.040 667.6 35410

R Confectionare plase sudate in ateliere 626.0 33201

centralizatdin ob 37 cu bare de 484210

d=6-8mm 0.054 3

0.001 0.05


17 IZF05B1 8200.1 158098

MP 19.280 4429.7 85405

R Strat hidroizolant la cald cuve 110.8 2137

rezerv.Etc.Cu carton bitum.La per. 245639

Drepti ter.Cu ape freatice. 0.037 1

0.004 0.07

----------

18 CB04A1 11093.0 26845

MP 2.420 19760.5 47820

R Cofraje din panouri refolosibile din 27.4 66

scinduri la constructii cu h 20m la 74732

placi si grinzi 0.089 0

0.002 0.00

----------

19 CZ0302R1 7874.4 15276

--- KG 1.940 560.5 1087

R Confec.Armat.Pt.Placi inclusiv scari 25.1 49

podeste la const.Obis.In ateliere 16412

santier ob 37 d= 6-8mm 0.054 0

0.001 0.00

----------


20 CC02C1 323.7 628

KG 1.940 780.9 1515

R Montare armat la constr h 35m din bare 0.1 0

in grinzi si stilpi d 18mm placi d 2143

10mm cu dist din plastic 0.000 0

0.000 0.00


21 CZ0106F1 332172.0 83043

MC 0.250 39062.8 9766

R Preparare beton b200 agreg.Grele sort. 28938.8 7235

Granul.31mmcim.M30 stilpi grinzi placi 100043

obis.Inst.Necentral. 10.200 3

0.323 0.08

----------

22 CF01B1 1704.6 29404

MP 17.250 18733.5 323152

R Tencuieli inter.Drisc.La pereti 629.6 10861

execut.Manual de 2 cm grosime pe 363417

zidarie.Exclusiv schela 0.026 0

0.003 0.05

----------

23 CZ0206C1 289285.2 89678

--- MC 0.310 30315.7 9398

R Preparare mortar var-cim pt tencuieli 21974.2 6812

m10-t cu cim f25 in inst necentral cu 105888

var pasta 4.220 1

0.492 0.15

----------

24 CA02I1 540.0 135

MC 0.250 93192.0 23298

R Turnare beton armat la constructii cu 2913.7 728

h 35m in plansee grinzi stilpi placi 24161

cu gros.Placii 10cm 0.000 0

0.000 0.00

----------

25 CD04A1 646855.2 2619764

MC 4.050 428285.6 1734557

R Zidarie din caramida presata 0.0 0

240x115x63mm pt protectie hidroizol. 4354320

Pereti cal.1 h 3m 48.600 197

1.317 5.33


26 CN13C1 6913.6 5462

MP 0.790 17764.3 14034

R Vopsitorii la instalatii executate cu 0.0 0

vopsele ulei pe conducte cu d exter. 19496

34mm incl. 0.000 0

0.000 0.00

----------


27 CB23B1 4032.0 2016

--- MP 0.500 10814.8 5407

R Cofraje-rame din tabla pt.Creare gol 0.0 0

timplarii in pereti de beton cu 7423

latimea ramelor 15cm 0.000 0

0.000 0.00

----------

28 ACD01B1 652116.0 652116

BUC 1.000 23070.1 23070

R Capac si rama stas 2308-81 pentru 2142.1 2142

camine fara piesa suport necarosabil 677328

tip ii a 5.160 5

0.110 0.11

----------

29 ACD03A1 357134.8 16071068

M 45.000 7298.2 328417

R Scara cu vanguri ol 50x10 si trepte ob 793.9 35726

d=20mm acces in camine din tuburi 16435211

beton 1.020 46

0.016 0.71


30 ACE05A1 1- 1 31877820.0 637556

T 0.020 2907638.9 58153

R Piesa de trecere etansa a conductelor 653592.8 13072

prin pereti cu greut.Pina la 50 kg 708781

inclusiv 77.000 2

P.Leg.Ol g 6 3 kg ta Garn.Pl.Pn6-2 5d 50 1.833 0.04

----------

31 FJC02B 69262.5 17315620

M 250.000 415210.2 103802548

R Foraj hidr cu sapa d 762 mm circ 709142.9 177285714

inversa inst 400 m ad in teren 3 298403883


0.010 2.45

----------

32 TSD01B1 0.0 0

MC 13.750 6266.9 86170

R Imprastierea cu lopata a pamint.Afinat 0.0 0

strat uniform 10-30cm.Gros cu sfarim. 86170

Bulg.Teren mijl. 0.000 0

0.000 0.00

----------

33 TSD05B1 0.0 0

100 MC 13.750 180633.6 2483712

R Compactare cu mai.Mec.De 150-200kg a 767602.0 10554527

umpl.In strat.De 20-30cm exclusiv 13038239

udare strat din pam.Coeziv 0.000 0

0.000 0.00

----------


34 TSH05A1 0.0 0

MP 23.310 2235.2 52103

R Asternerea pam.Vegetal pe teren cu 0.0 0

panta 20 in strat.Uniforme cu grosimea 52103

de 10cm 0.000 0

0.000 0.00

----------

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==


TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL *


359 41260430 112071069 188114834 341446692


CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

10.824 X 30000.00 324729

- ALTE CHELTUIELI DE TRANSPORT

41260430 X 0.1000 4126043

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE 112071069 X 0.3500 39224874

- AJUTOR SOMAJ 112071069 X 0.0500 5603553

- FOND PENTRU SANATATE 112071069 X 0.0700 7844975

- FOND PT. HANDICAPATI 112071069 X 0.0300 3362132

- FOND PENTRU INVATAMANT 112071069 X 0.0200 2241421

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

4451131 41260430 170348024 188114834 404174420

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT 404174420 X 0.1200 48500930


TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE ( 12.00 % ) 48500930

- PROFIT 452675350 X 0.0500 22633767

= = = = = = = = =

T O T A L DEVIZ 475309117

- TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 475309117 X 0.1900 90308732

T O T A L D E V I Z ( inclusiv TVA ) 565617849

M A N O P E R A T O T A L A 156899496


1. MANOPERA DIRECTA , DIN CARE: 156899496

1.1. DIN ARTICOLE LUCRARI 112071069

1.2. C.A.S. DIRECT PRODUCTIV 39224874

1.3. AJUTOR SOMAJ DIRECT PRODUCTIV 5603553

2. MANOPERA INDIRECTA , DIN CARE: 0

2.1. PERSONAL INDIRECT PRODUCTIV 0

2.2. SALARII MAISTRI 0

EXTRAS DE FORTA MUNCA PE MESERII

! COD ! ! ! ! !

!MESER! D E N U M I R E A ! CANTITATEA ! RETR.! VALOAREA !

! ! ! IN ! TARIF! !

!CATEG! M E S E R I E I ! O R E ! ORARA! MANOPERA !

!TREAP! ! ! ! !


V A L. T O T A L A D E V I Z L E I 565617849

M A N O P E R A D E B A Z A

10212 Betonist 7.080 22480. 159165.1

10222 Betonist 3.314 23840. 79008.1

10232 Betonist 1.978 25280. 50003.8

10242 Betonist 0.560 27600. 15467.0

10252 Betonist 0.381 30480. 11612.8

10711 Dulgher constructii 3.887 22000. 85525.0

10712 Dulgher constructii 5.150 22480. 115769.7

10721 Dulgher constructii 3.197 23360. 74681.9

10722 Dulgher constructii 13.226 23840. 315307.8

10732 Dulgher constructii 4.015 25280. 101494.1

10742 Dulgher constructii 7.179 27600. 198151.4

11111 Fierar beton 2.578 22000. 56721.7

11112 Fierar beton 1.153 22480. 25916.2

11121 Fierar beton 2.170 23360. 50683.7

11132 Fierar beton 2.598 25280. 65676.4

11321 Finisor terasamente 0.587 23360. 13702.9

12012 Instalator alim.Apa 1.062 22480. 23869.2

12022 Instalator alim.Apa 0.440 23840. 10494.3

12032 Instalator alim.Apa 0.170 25280. 4302.6

12042 Instalator alim.Apa 0.512 27600. 14125.6

12211 Izolator hidrofug 1.437 22000. 31619.3

12221 Izolator hidrofug 0.543 23360. 12680.5

12231 Izolator hidrofug 2.211 24800. 54833.6

13311 Zugrav vopsitor 0.134 22000. 2954.6

13321 Zugrav vopsitor 0.474 23360. 11072.6

13412 Zidar 7.380 22480. 165893.4

13422 Zidar 15.360 23840. 366182.4

13432 Zidar 7.245 25280. 183153.6

13442 Zidar 35.113 27600. 969132.6

13452 Zidar 0.172 30480. 5257.8

19621 Sapator 1841.340 20480. 37710653.

19911 Muncitor deserv ctii mont 0.013 19520. 253.7

19921 Muncitor deserv ctii mont 671.594 20480. 13754241.

19931 Muncitor deserv ctii mont 16.371 21360. 349693.9

21432 Lacatus constr.Metal 465.000 25360. 11792400.

22732 Sudor electric 0.139 25360. 3519.9


22742 Sudor electric 0.173 27040. 4688.7

70112 Sondor manual 465.000 22080. 10267200.

70122 Sondor manual 927.500 23280. 21592200.

70152 Sondor manual 465.000 27120. 12610800.

90319 Peisagist 2.564 20320. 52102.5

109921 Muncitor auxiliar 5.155 20000. 103100.0

TOTAL MANOPERA DE BAZA 4991.158 111515314

M A N O P E R A D E M A N I P U L A R E

19922 MUNCITOR DESERV CTII MONT 28.946 19200.0 555754

T O T A L FORTE DE MUNCA 5020.103 112071068

EXTRAS DE UTILAJE DE CONSTRUCTII

! COD ! D E N U M I R E S I !PRET UTILAJ! VALOARE !

! UTILAJ! !CANTITATE !PE ORA DE ! DEVIZ !

! C R A C T E R I S T I C I !ORE UTILAJ!FUNCTIONARE! UTILAJ !


V A L. T O T A L A D E V I Z L E I 565617849

UTILAJE PENTRU PRODUCTIA DE BAZA

2510 Motocompr aer mobil joasa

presiune 6 0-9 9 mc m 347.500124320.000 43201200

2910 Inst.Foraj hidr.Circulatie

inversa fa12 adincime 347.500385725.000 134039437

3006 Grup termic de sudura 28-35kw


3012 Aparat de suduraprin presiune in

punct.Otel-beton 70-1 0.541 45325.000 24521

3702 Betonieracucaderelibera act.

Electric 101-250l 1.436 77330.000 111023

3716 Vibrator de interior pt.Beton

actionat electric 0 9 3.887 5827.500 22654

3817 Malaxor pt.Mortar actionat

electric 200 l 0.089 64195.000 5731

4021 Mai mecanic cu motor termic de

6cp 150-200kgf 129.662 81400.000 10554527

4029 Topitor de bitum tractat exclus.

Tractorul pina la 50 0.384 4995.000 1916

4201 Mas.Automata de taiat si indret.

Ot.Bet.Act.El.D=3-20m 0.085 21737.500 1845

4203 Stanta electrica de taiat

otel-beton diam.Pina 0.085 12580.000 1068

6609 Troliu electric 3 1-5tf


6702 Macara de fereastra 0 15tf


7301 Bob elevator mobil cu

electromotor de 4 5 k 0.121 86950.000 10499

VALOAREA TOTALA PT. UTILAJE DE BAZA 187991557

UTILAJE PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR

6705 Macara turn mt-100-5tf-brat

inclinabil 0.104176860.000 18332

6706 Macara turn cu brat inclinabil de

40-79 9tf 3 1-10tf 0.081155215.000 12572

6728 Macara pe pneuri pina la 9 9tf

0.013246050.000 3322


6751 Automacara 5tf hma=6 5m

deschidere max=5 5m 0.502176675.000 88682

7401 Lopata mecanica universala

actionata electric 1 0.007 49950.000 368

VALOAREA TOTALA MANIPULARI MECANICE 123276

VALOAREA TOTALA PT. UTILAJE DE CONSTRUCTII 188114833

COMBUSTIBIL CONVENTIONAL INGLOBAT

7906 COMBUSTIBIL CONVENTIONAL INGLOBAT 4.02TONE/DEVIZ

7907 ENERGIE ELECTRICA MATERIAL IN ARTICOL 0.00MWH /DEVIZ

7908 COMBUSTIBIL CONV.PT.EXPLOATARE UTILAJ 3.73TONE/DEVIZ

7909 ENERGIE ELECTRICA PT.EXPLOATARE UTILA 8.90MWH /DEVIZ

EXTRAS DE MATERIALE PE SORTIMENTE

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

!CODURI ! !UNIT. MAS.! PRET UNITAR !

!GR. ATM! DENUMIRE MATERIALE ! ! !

!SORTIM.! !CANTITATE ! VAL. TOTALA !

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

V A L. T O T A L A D E V I Z L E I 565617849

10100 Otel bet.Net.Si per. sirma T

trasa mata pt.Bet.Excl.

2000092 Otel beton profil neted ob37 KG 7758.000

stas 438 d= 8mm 137.551 1067124.54

2000030 Otel beton profil neted ob37 KG 8244.000

stas 438 d= 6mm 0.530 4372.62

TOTAL GRUPA ATM: 10100 0.138

1071497.15

10970 Benzine T

6200573 Benzina auto neetilata tip L 4518.000

co r 75 normala s 176 0.079 356.92

TOTAL GRUPA ATM: 10970 0.000

356.92

10980 Petroluri incl.White spirt T

6200690 White spirit rafinat tip b L 5166.000

stas 44 1.572 8120.95

TOTAL GRUPA ATM: 10980 0.001

8120.95

11020 Bitum T

2600048 Bitum pt.Mat.Lucr. KG 4518.000

Hidroizolatii tip h 80 90 30.848 139371.26

2600036 Bitum pt.Mat.Lucr. KG 4338.000

Hidroizolatii tip h 68 75 11.528 50008.46

TOTAL GRUPA ATM: 11020 0.042

189379.73

11350 Lemn foc expl.Forest. T

Inclusiv ramasitele de la pre

2901052 Lemn foc rasinoase deseuri T 201600.000

0.014 2841.35

2958990 Lemn de foc foioase tari l KG 712.800

1m livrabil din depozit 29.435 20981.13

TOTAL GRUPA ATM: 11350 0.044


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

11380 Cherestea de rasinoase MC

2904406 Dulap rasinos tivit clasa a MC 3074400.00

gr=48mm lung=3 50m s 942 0.040 124110.45

2903995 Scind rasin lunga tiv cls d MC 1162800.00

gr=24mm l=4 00m s 942 0.027 31622.35

TOTAL GRUPA ATM: 11380 0.068

155732.80

11400 Cherestea de stejar incl.Cer MC

excl.Laturoaie

2913512 Grinda stejar gr=120mm MC 3042000.00

lat=150mm lung=4 00m s 86 0.642 1954485.00

2912362 Dulap stejar lung tiv cl b MC 3141000.00

gr=70mm lung=2 00m s 8689 1.350 4240350.00

TOTAL GRUPA ATM: 11400 1.992

6194835.00

11550 Ciment T

2100402 Ciment metalurgic cu KG 693.000

adaosuri m 30 saci s 1500 1686.820 1168966.26

2100385 Ciment de furnal cu adaosuri KG 666.000

f 25 saci s 1500 54.720 36443.52

TOTAL GRUPA ATM: 11550 1.742

1205409.78

20250 Sirma trasa din ol cu T

rezist. 50 kgf mmp

3803128 Sirma moale obisnuita d= 1 KG 12312.000

12 ol32 s 889 0.880 10839.98

TOTAL GRUPA ATM: 20250 0.001


20290 Electrozi de sudura T

5901261 Electrod stas 1125 2 tip KG 15246.000

e51.5a1 1 dxl 5x450 mm 0.200 3049.20

TOTAL GRUPA ATM: 20290 0.000


20440 Cuie constructii T

5887051 Cuie cu cap conic tip a1 5 KG 12924.000

x150 ol37 s 2111 18.000 232632.00

5886942 Cuie cu cap conic tip a1 3 x KG 13392.000

70 ol34 s 2111 1.148 15377.36

TOTAL GRUPA ATM: 20440 0.019


20600 Abrazive pe suport MII MP

6001654 Hirtie slef.Usc.Sticla foi BUC 1782.000

23x30 gr 16 s1581 0.008 14.08

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

TOTAL GRUPA ATM: 20600 0.000

14.08

20960 Klingherit marsit T

6607551 Garn etans plan pn6 2 5 d= BUC 16704.000

50 m 100-500 g2x4 s1733 0.800 13363.20

TOTAL GRUPA ATM: 20960 0.000

13363.20

22180 Metale dure placi T

6002177 Placute met.Dur widia bk15 KG 3409200.00

imp.Grupa 4 de 16 01-24g 0.500 1704600.00

TOTAL GRUPA ATM: 22180 0.000

1704600.00

23405 Uleiuri emulsionabile T

6201084 Ulei emulsionabil pt. KG 13644.000

Decofrare betoane s11382 5.562 75882.47

TOTAL GRUPA ATM: 23405 0.006


24160 Carbura de calciu carbid T

7308164 Carbura calciu tehnica KG 8766.000

carbid stas 102-63 195.500 1713753.00

TOTAL GRUPA ATM: 24160 0.195

1713753.00

24581 Lacuri vopsele -grunduri T

total din care

6100034 Grund miniu anticoroziv g. KG 64440.000

351-4 stas 3097-80 0.079 5090.76

TOTAL GRUPA ATM: 24581 0.000


24750 Oxigen MC N

5904512 Oxigen tehnic gazos MC 7974.000

imbuteliat stas 2031 cl a 50.000 398700.00

TOTAL GRUPA ATM: 24750 50.000

398700.00

24970 Suruburi pt.Prins in lemn MII BUC

5838579 Surub cu cap patrat pt.Lemn BUC 1242.000

l 10 x 140 f1 s 1455 13.053 16211.83

TOTAL GRUPA ATM: 24970 0.013


25270 Lemn de lucru de fag rotund MC

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2900888 Lemn rot cons rur coj fag l MC 619200.000

min 1m d sub min18cm s434 0.020 12384.00

TOTAL GRUPA ATM: 25270 0.020


25440 Panouri din placaj pt. MP

Cofraje

2928361 Panou cofraj astereala MP 94140.000

scind.Ras.Scurte subscurt 3.010 283328.45

TOTAL GRUPA ATM: 25440 3.010


25690 Var T

2100713 Var pasta pt constructii tip MC 439200.000


TOTAL GRUPA ATM: 25690 0.053


25803 Caramizi si bloc.Ceramice MII BC E

din argila

2300741 Caram.Pline m 50 cal.1 c1 BUC 1483.200

240x115x63 vrac s457 1324.350 1964275.92

2300739 Caram.Pline m 50 cal.1 c1 BUC 1483.200

240x115x63 s457 441.450 654758.64

TOTAL GRUPA ATM: 25803 1.766

2619034.56

25832 Pinza bitumata MII MP

2600713 Pinza bit fara str acoperire MP 50040.000

pi 50 100cmx20m s1046 5.869 293674.75

TOTAL GRUPA ATM: 25832 0.006

293674.75

27251 Agregate de balastiera MII TO

2200642 Nisip sortat spalat de riu MC 72000.000

si lacuri 3 0-7 0 mm 1.436 103370.40

2200575 Nisip sortat spalat de riu MC 72000.000

si lacuri 0 0-3 0 mm 0.381 27453.60

2200525 Nisip sortat nespalat de riu MC 72000.000

si lacuri 0 0-7 0 mm 0.142 10224.00

2200513 Nisip sortat nespalat de riu MC 72000.000

si lacuri 0 0-3 0 mm 3.030 218131.92

2200496 Nisip sortat nespalat de riu MC 72000.000

si lacuri 0 0-1 0 mm 0.121 8694.00

2200317 Pietris ciuruit spalat de MC 90000.000

mal 15-30 mm 0.454 40829.40

2200288 Pietris ciuruit spalat de MC 90000.000

mal 7-15 mm 1.755 157991.40

TOTAL GRUPA ATM: 27251 0.010

566694.72


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

30030 Tuburi si piese din fonta de T

presiune

4124397 Piesa leg.Fon.Trec.Ol.Cond g KG 29700.000

6 3 barem pret 20.000 594000.00

TOTAL GRUPA ATM: 30030 0.020

594000.00

30150 Piulite uzuale precise si MII BUC

semiprecise

5841021 Piulite patrate m 10 gr.6 s BUC 450.000


TOTAL GRUPA ATM: 30150 0.013

5873.85

30160 Saibe plate uzuale pt.Metal T

5883043 Saiba plata pentru lemn a m KG 43560.000

11 ol34 s 7565 0.218 9476.48

TOTAL GRUPA ATM: 30160 0.000

9476.48

33180 Profile din pvc T

6719093 Distantier din m.Plasti.Pt BUC 716.400

poz.Arm.In beton pt grinz 28.575 20471.27

TOTAL GRUPA ATM: 33180 0.000

20471.27

33450 Filer de calcar si produse T

asimilate

2100880 Filer de calcar tip 1 saci s KG 270.000


TOTAL GRUPA ATM: 33450 0.008

2288.30

37580 Confectii metal pentru T

constructii

6311528 Scoabe otel pt.Constr.Din KG 23400.000

lemn.Lat 65-90mm l.200-30 0.200 4680.00

6305660 Scara vang.Otel lat trepte KG 23760.000

otel rot.D20mm pt.Camin.V 675.000 16038000.00

TOTAL GRUPA ATM: 37580 0.675

16042680.00

37630 Chituri diverse exclusiv T

antiacide

6102484 Chit carbadez a.0 nii KG 45180.000


TOTAL GRUPA ATM: 37630 0.000


40000 Diverse

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

4203698 Capac cu rama fonta pt.Cam. BUC 639000.000

Viz.Tip 2a necarosab.S 23 1.000 639000.00

6202818 Apa industriala pentru MC 1800.000

mortare si betoane dela 2.290 4121.91

7356733 Tuburi din material dur KG 856800.000

relit 8.250 7068600.00

7336238 Rama din tabla neagra gros.1 KG 28080.000

5mm pt.Cofraje glisante 0.047 1333.80

7322926 Fringhie-gudronata din fuior KG 80820.000

de cinepa 0.080 6465.60

TOTAL GRUPA ATM: 40000 0.000

7719521.31

MATERIALE MARUNTE 2500.00

VALOARE TOTALA MATERIALE 41260430

BIBLIOGRAFIE

"Instructiuni de exploatare a instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare", Bucuresti, 1964.

"Exploatarea captarilor din ape subterane", Alexandru Manescu.

"Indrumar pentru calculul constructiilor si instalatiilor hidroedilitare", Mihai Giurconiu, Ion Mirel, 1982.

"Alimentari cu apa", J. Paslarasu, H. Rotaru.

"Alimentari cu apa", Trofin Petre.

"Alimentari cu apa", Cornel Jura.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate