Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
ACTE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI PFI/AF, IN BAZA LEGII NR. 300/2004


ACTE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI PFI/AF, IN BAZA LEGII NR. 300/2004


ACTE NECESARE

OBTINERII AUTORIZATIEI PFI/AF,

IN BAZA LEGII NR. 300/2004

Acte necesare:

Cerere tip

Act de propietate pentru spatiul in care se stabileste sediul social (copie+original)Declaratie legalizata din partea celorlalti propietari pentru stabilirea sediului social (in

original), dupa caz

Certificat de nomenclatura stradala pentru adresa sediului social (2 ex)

Act de propietate pentru spatiul in care se desfasoara activitatea (contract de inchiriere,

autorizatie de construire, etc) - (copie+original)

Certificat de nomenclatura stradala pentru locul de desfasurare a activitatii (copie) (2 ex)

BI/CI pentru solicitant (copie) (3 ex)

Adeverinte medicale (in cazul AF pentru toti membrii asociatiei)

Documente care atesta calificarea profesionala a persoanei fizice, respectiv a membrilor

asociatie familiale, conform art. 7 din Legea nr. 300/2004 (copie+original)

Dosar cu sina

Taxa obtinere cazier fiscal - 20 lei

Taxa verificare denumire firma/rezervare - 12,5 lei

Fond lichidare - 20%

Fond buletin - 5%

Taxa pentru inregistrare autorizatiei la R.C. - 37,5 lei

Taxa obtinere cod unic de inregistrare - 10 lei

Taxa postala - 13,10 lei

Taxa eliberare autorizatie - 68,00 lei

Total taxa dosar PFI 161,1

lei

Total taxa dosar AF 161,1 + 20 lei pentru fiecare persoana (cazier fiscal)

Cum devii Persoana Fizica Autorizata (PFA)

1.Pentru realizarea constituirii ca Persoana Fizica Autorizata (PFA) - (in Bucuresti), este necesara inregistrarea la Primaria Sectorului in a carui raza teritoriala aveti domiciliul conform Legii 300/2004 si Normelor Metodologice la aceasta. (intregistrarea nu se mai face direct de solicitant la Registrul Comertului).In conformitate cu Anexa nr.1 la Normele mentionate mai sus veti gasi enumerate toate activitatile pe care le poate desfasura o PFA.In vederea autorizarii PFA la Primaria sectorului in a carui raza teritoriala aveti domiciliul trebuie sa mergeti cu un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:1) Rezervarea disponibilitatii deumirii - Aceasta se obtine personal de catre solicitant de la Registrul Comertului;

2) Cazierul fiscal - Se obtine personal de catre solicitant de la Primaria Capitalei, (cam.16 Directia de taxe si impozite, dupa achitarea taxei corespunzatoare la Trezoreria sectorului in care aveti domiciliul impreuna cu o copie a BI/CI);

3) Declaratii pe propria raspundere (inclusiv declaratia pe propria raspundere ca solicitantul nu a suferit condamnari penale cu privire la legile fiscale) - Declaratie pentru sectorul fiscal;

4) Copie BI/CI solicitant;

5) Copie contract locuinta (sediul social al PFA trebuie sa coincida cu domiciliul acestuia);

6) Certificat medical pentru persoana fizica - solicitant, (sau pentru fiecare membru al Asociatiei familiale);

7) Copii de pe documentele care dovedesc pregatirea profesionala a solicitantului in vederea desfasurarii activitatii (diploma, certificate de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, carte de munca, autorizatie pe Decret-Lege 54/1990 sau Legea 507/2002);

Pentru activitatile care se desfasoara la punct fix, se depune actul de detinere al spatiului;

9) Pentru activitatile care se desfasoara in apartament de bloc se depune acordul Asociatiei de Locatari (pe anul in curs) insotit de Tabelul nominal cu locatarii direct afectati care sa cuprinda seria si numarul BI/CI si semnaturile acestora. (pe anul in curs);

10) Dovada de achitare a taxelor;

-disponibilitate nume;

-taxa autorizare;

-taxa pentru emiterea certificatului de inregistrare (de la Registrul Comertului);

-comision servicii pentru obtinerea codului unic de la Registrul Comertului;

-taxa postala pentru transmiterea actelor de la Registrul Comertului.


In afara documentelor care se obtin personal de catre solicitant (enumerate mai sus la punctul 1 si 2) Primaria este obligata sa va puna la dispozitie toate celelalte formulare si declaratii in vederea autorizarii PFA., conform legii.

Timpul de obtinere a autorizatiei este de aproximativ 15-20 zile iar costurile sunt in suma de aproximativ 170- 180 lei

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate