Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Organizarea si functionarea ministerelor


Organizarea si functionarea ministerelor


Organizarea si functionarea ministerelor

Ministerele sunt organe de specialitate ale administratiei publice centrale care realizeaza politica guvernamentala in domeniile de activitate ale acestora.

Ministerele se organizeaza si functioneaza numai in subordinea Guvernului. Ministerele sau alte organe de specialitate organizate in subordinea Guvernului sunt conduse de ministri, in urma acordarii votului de incredere de catre Parlament. Ministrii raspund de intreaga activitate a ministerului in fata Guvernului, precum si, in calitate de membri ai Guvernului, in fata Parlamentului. Ministerele si ministrii se aproba de catre Parlament, prin acordarea votului de incredere asupra Programului de guvernare si intregii liste a Guvernului, la investitura.Primul-ministru poate cere Parlamentului modificarea structurii Guvernului prin infiintarea, desfiintarea sau, dupa caz, divizarea ori comasarea unor ministere si poate solicita Parlamentului ca unii dintre ministri sa aiba si calitatea de ministru de stat pentru coordonarea activitatii unor ministere. Ministerele care se afla in coordonarea fiecarui ministru de stat se stabilesc de primul-ministru. In caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a functiei Presedintele Romaniei, la propunerea primului-ministru, revoca si numeste ministrii. Ministerele au personalitate juridica si au sediul in municipiul Bucuresti.

Organizarea ministerelor. Rolul, functiile, atributiile, structura organiza-torica si numarul de posturi ale ministerelor se stabilesc in raport cu importanta, volumul, complexitatea si specificul activitatii desfasurate si se aproba prin hotarare a Guvernului. In fiecare minister se organizeaza cabinetul ministrului, cu personal propriu, caruia nu i se aplica prevederile legii privind statutul functionarului public. In functie de natura atributiilor unele ministere pot avea in domeniul lor de activitate compartimente in strainatate, stabilite prin hotarare a Guvernului. Infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se aproba de Presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.

Ministerele pot infiinta in subordinea lor organe de specialitate, cu avizul Curtii de Conturi. Ministerele pot avea in subordinea lor servicii publice descentralizate, care functioneaza in unitatile administrativ-teritoriale. Infiintarea sau desfiintarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, obiectul de activitate, structura organizatorica, numarul si incadrarea personalului, criteriile de constituire a compartimentelor si functiile de conducere ale acestora se aproba prin ordin al ministrului, respectiv al conducatorului organului de specialitate in subordinea caruia aceste servicii sau organe isi desfasoara activitatea.

Ministrul numeste si elibereaza din functie conducatorii organelor de specialitate din subordinea ministerului. Conducatorii serviciilor publice descentralizate se numesc si se elibereaza din functie de catre ministru, cu avizul consultativ al prefectului. Atributiile compartimentelor ministerelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si de functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate