Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACHIZITII PUBLICE IN ROMANIA


CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACHIZITII PUBLICE IN ROMANIA


CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACHIZITII PUBLICE IN ROMANIA

1. Conceptul de achizitie publica

Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico-economico -tehnica a societatii romanesti.

Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea si imbunatatirea mediului de viata al comunitatii.

Intre elementele componente ale sistemului intervin relatii specifice atingerii scopului general.

In cadrul sistemului, elementele componente interactioneaza intre ele conditionandu-se, potentandu-se sau anihilandu-se unele pe celelalte.Elementele componente ale sistemului sunt:

-autoritatea de reglementare;

-autoritatile contractante;

-operatorii economici;

-supraveghetorii sistemului.

Relatiile care se stabilesc intre elementele sistemului sunt de regula:

-de comert, unde o parte solicita sa cumpere produse, servicii si lucrari si cealalta sa le vanda;

-de suport, unde o parte solicita sprijin pentru aplicarea regulii jocului si cealalta il ofera;

-de supraveghere, unde o parte aplica regula jocului si cealalta verifica aplicarea corecta a acesteia;

-de infaptuire a dreptatii, unde partea lezata isi valorifica un drept pe calea actiunii in instanta.

Regula jocului este creata de autoritatea de reglementare si consta in normele aplicabile in procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

Sistemul achizitiilor publice desemneaza totalitatea regulilor si actiunilor referitoare la cheltuirea banilor publici si in care cererea lansata de organismele de interes public se intalneste cu oferta propusa de un operator economic.

Principii in achizitii publice

Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Economice Europene , incheiat la 25 martie 1957, instituie cele patru libertati europene, respectiv: libera circulatie a marfurilor, libera circulatie a serviciilor, libera circulatie a persoanelor, libera circulatie a capitalurilor. Aceste patru libertati nu au ramas la nivel de concept, ci au fost transpuse in practica sub forma de principii. Astfel, in domeniul achizitiilor publice cele patru libertati s-au reflectat in mai multe principii care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica.

Pe parcursul intregului proces de achizitie publica, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute in vedere urmatoarele principii:

  1. nediscriminarea;
  2. tratamentul egal;
  3. recunoasterea reciproca;
  4. transparenta;
  5. proportionalitatea;
  6. eficienta utilizarii fondurilor publice;
  7. asumarea raspunderii.

Ghidul privind achizitiile publice din Romania

Prin NEDISCRIMINARE se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate:

sa poata participa la procedura de atribuire

sa aiba sansa de a deveni, contractant.

Prin TRATAMENT EGAL se intelege stabilirea si aplicarea oricand pe parcursul procedurii de atribuire de reguli, cerinte, criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti.

Nici o autoritate contractanta nu are voie sa acorde tratament preferential unui operator economic doar pentru simplul motiv ca este situat in aceeasi localitate/zona/ regiune/tara sau ca este persoana fizica sau juridica.

Prin RECUNOASTERE RECIPROCA se intelege acceptarea: produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene, diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte state, specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national.

Prin TRANSPARENTA se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.

Prin PROPORTIONALITATE se intelege asigurarea corelatiei intre necesitatea autoritatii contractante, obiectul contractului de achizitie publica, cerintele solicitate a fi indeplinite.

Prin EFICIENTA UTILIZARII FONDURILOR PUBLICE se intelege aplicarea procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care sa reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.

Nota: Se vor lua in considerare, daca este cazul, si efectele concrete preconizate a se obtine in domeniul social sau in cel al protectiei mediului si promovarii dezvoltarii durabile.

Banii publici sunt epuizabili astfel incat trebuie utilizati judicios pentru a sustine dezvoltarea durabila. Pentru aceasta trebuie avute in vedere obiectivele sociale, etice si de protectie a mediului.

Prin conceptul dezvoltarii durabile cel mai scazut pret nu reprezinta intotdeauna cea mai buna valoare pentru bani.

Exemplu:

Diferenta de valoare se face atunci cand autoritatile contractante cumpara :energie regenerabila,computere eficiente din punct de vedere energetic,hrana naturala pentru cantine si spitale s.a,urmareste si insista ca operatorii economici sa lucreze respectand drepturile angajatilor, standardele de lucru si contractele colective de munca,stimuleaza oportunitatile de angajare pentru persoanele cu dizabilitati sau pentru angajarea pe termen lung,se asigura ca specificatiile tehnice se definesc astfel incat sa corespunda, pe cat posibil, necesitatilor sau exigentelor oricarui utilizator, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati.

Prin ASUMAREA RASPUNDERII se intelege determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica, urmarindu-se asigurarea:

- profesionalismului,

- impartialitatii

- independentei

- deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces.

Efecte urmarite:

Deschiderea si dezvoltarea pietei de achizitii publice;

Instituirea unui cadru bazat pe incredere, corectitudine si impartialitate;

Eliminarea elementelor de natura subiectiva care ar putea influenta deciziile in procesul de achizitie publica;

Eliminarea tratamentului preferential acordat operatorilor economici locali;

Asigurarea "vizibilitatii" regulilor, oportunitatilor, procedurilor si a rezultatelor;

Eliminarea cerintelor restrictive;

Obtinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, intotdeauna considerate ca fiind insuficiente in raport cu necesitatile;

Supravegherea costurilor procesului de achizitie publica, intelegand prin aceasta, atat costurile aferente administratiei cat si costurile aferente ofertantului;

Limitarea aparitiei erorilor pe parcursul procesului de achizitie publica;

Reducerea fraudei si coruptiei.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate